Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 27

klicanje klicar klicati kličen kličnica klient klikniti klima klin klina klinček klinec kliti kljub ključ ključar ključavnica ključavničarski ključek kljuka kljukast kljukica kljun kljunač kljunorožec kljuse kljuvanje klobasa klobasica klobčič klobuček klobučnica klobuk klobuštrati klofniti klop klopca klor klorec klorkalcijum klorkalk kloroform klorov klorovec klorovodikov klorovokisel kloščevina klošter km kmahu kmalu kmečki kmečko kmet kmetica kmetič kmetija kmetijski kmetijstvo kmetov kmetovalec kmetovanje kmetovati kmetovski kmetski k_miza knedelj knedeljc kneginja knez knezoškof knezov kneževina kneževski knežji knežna knoflica k_nuc knjiga knjigovodstvo književen književnik književnost knjižica knjižina knjižnica knjižničar ko ko. kobacati kobaltov kobila kobilica kocka kockin kockoven kocnjast koča kočevski kočica kočija kočijaž kočinčinski kočljiv kočnik kočnjak kod kodelja koder koderkoli kodrast koeficient kofe kofein koga koh kohorta koji kokica koklja kokolit kokon kokoš koks kol kola kolač kolaček kolar kolarnica kolarstvo kolčen kolebalo koleda koledar kolednik kolenčast koleno kolera koleraba kolesce kolesje kolesnik kolešček koli koliba količ količek količina količkaj kolik kolika kolikaj kolikanj koliko kolikokrat kolikor kolikorkolikrat kolikorkrat kolikost kolikrat kolikršen kolikšen kolikšinost kolina kolisej kolje kolmežov kolo kolobar kolobarček kolobarnica kolobocija kolodij kolodvor kolofonija koloturnik kolovoz kolovrat kolovratar kom. komaj komančev komanda komar komat kombinacija komediantsko komedija komendator komet komičen komisar komisija komisionar komitat kompanija kompas kompost

klicanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klicar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasnik; [sskj]
klicati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kličen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kličnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kličnik, klični mehurček pri semenu; splet (http://www.slovarji.com/slovarji/slovarji-08/8k.html)
klient samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
klikniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaklicati, zakričati; [sskj]
klima samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tetraeder; kontekst
klina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezilo; [sskj]
klinček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klin; [sskj]
kliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kljub predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ključ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ključar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ključavnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ključavničarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ključek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kljuka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kljukast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kljukica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kljun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kljunač samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kljunorožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
kljuse samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kljuvanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klobasa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klobasica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klobčič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
klobuček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klobučnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
klobuk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klobuštrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klofniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klop samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klopca samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
klor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klorec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
klorid; kontekst
klorkalcijum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kalcijev klorid; kontekst
klorkalk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
klorovo apno; splet
kloroform samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
klorov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klorovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
klorid; splet
klorovodikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
klorovokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kloraten; splet
kloščevina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
klošter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
km okrajšavagoo300k, IMP
kmahu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
mahoma; kontekst
kmalu prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmečki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmečko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kmet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetijstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kmetovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kmetovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmetovski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmečki; [sskj]
kmetski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
k miza predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
knedelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
knedeljc samostalnik, občno_ime, moškiIMP
kneginja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knez samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knezoškof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knezov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kneževina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kneževski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knežji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knežna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knoflica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bucika, igla; Pleteršnik
k nuc predlog + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
korist, uporaba; nemško-slovenski slovar
knjiga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjigovodstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
književen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
književnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
književnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
knjiga; kontekst
knjižnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižničar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ko veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ko. okrajšavagoo300k, IMP
kobacati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kobaltov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kobila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kobilica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kocka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kockin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kockoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
kocnjast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
koča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočevski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočijaž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočinčinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kočljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kocka; kontekst
kočnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kočnik; [sskj]
kod prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kodelja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koder veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koderkoli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kodrast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koeficient samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kofe samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kofein samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
koga zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kuha; Pleteršnik
kohorta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
koji zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kokica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koklja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kokolit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
temnozelen zrnast piroksenski mineral; kontekst
kokon samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kokoš samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koks samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kola samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolaček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolnica; [sskj]
kolarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolebalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
nihalo; kontekst
koleda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koledar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kolednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolenčast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koleno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koleraba samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kolesce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolesje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolesnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolešček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
koli členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koliba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količ samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količkaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolik zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količkaj; [sskj]
kolikanj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikor veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikorkolikrat prislov, splošni, nedoločenoIMP
kolikorkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
količina; [sskj]
kolikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikršen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolikšinost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
mera; Vodnik
kolina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolisej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
kolje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolmežov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
kolo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolobar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolobarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolobarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolobocija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolodij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolodvor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kolofonija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
koloturnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
škripec; Pleteršnik
kolovoz samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolovrat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kolovratar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
izdelovalec kolovratov; kontekst
kom. okrajšavagoo300k, IMP
komaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komančev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
komanda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
povelje, ukaz; [sskj]
komar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komat samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kombinacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komediantsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
komedija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
komendator samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
komet samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
komičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komisar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komisija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
komisionar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
komitat samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
kompanija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kompas samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kompost samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0