Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 25

juhejsa juhta juhu julij julijev junak junaški junaško junaštvo junec junij junski jurček jurski jutranji jutri jutrišnji jutro jutrodan jutrov jutrovec južen južina južinati južnoevropski južnojutrov južnoslovanski

k: k k. ka kača kačast kačela kačin kačji kad kadar kadarkoli kadeč kadilnica kadilo kaditi kadmij kadunjast kafe kafergajst kafra kafrov kafrovec kahljati kaj kajeputov kajne kajpada kajpak kajpak_da kaj_še kajti kaj_za_en kajža kak kakava kako kakor kakorkoli kakost kakov kakovost kakršen kakšen kakšnost kakti kaktus kal kalafuk kalamina kalati kalavec kalcij kalcijev kalcit kalcitov kaledonski kalen kali kalica kalifornijski kalij kalijev kalistov kaliti kaljenje kalkulacija kalnica kaloričen kalpak kam kameleon kamen kamenc kamenček kamenina kamenoslovje kamenovrt kamenje kameralen kamilica kamiličen kamižola kamižolica kamnar kamnat kamnen kamnit kamor kamorkoli kamra kan kanaanski kanadčanov kanal kanalski kananejski kanarček kanarec kancelarija kancelija kancelijski kancelj kancler kanclija kanček kandidat kaniti kanona kanonenfutter kanonik kant kanton kantonski kanja kap. kapa kapati kapela kapelica kapica kapič kapičast kapilarnost kapital kapitalen kapitalizirati kapitan kapitel kaplan kaplja kapljajoč kapljevina kapljica kapljiv kapnik kapra kaprn kapucin kapucinec kapun kapus kar karabinka karakter karakteristika karamba kararski karati karavana kar_biti kardinal kar_hoteti kar_jaz karjola karkoli karlovarski karmelitarski karmenateljc

juhejsa medmetgoo300k, IMPSSKJ
juhta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
juhu medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
julij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
julijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
junak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junaško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junaštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jurček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jurski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jutranji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jutri prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jutrišnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jutro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jutro samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oral; SSKJ
jutrodan prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
jutri; kontekst
jutrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jutrovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebivalec Bližnjega ali Srednjega vzhoda; [sskj]
južen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
južina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosilo, malica, hrana, jed; [sskj]
južinati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jesti kosilo, kositi; [sskj]
južnoevropski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
južnojutrov pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
južni orientalski; SSKJ
južnoslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
k samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
k predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
k. okrajšavagoo300k, IMP
ka členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kačast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kačela samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
babica; nemško-slovenski slovar
kačin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
kačji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kad samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kad prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kdaj; Pleteršnik
kadar veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kadarkoli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kadeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kadilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kadilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kadmij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kadunjast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kafe pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kaven; kontekst
kafe samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kava; kontekst
kafergajst samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
kafrovec; kontekst
kafra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kafrov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kafrovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kahljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaditi se; Pleteršnik
kaj zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kajeputov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
čajevčev; splet
kajne členekgoo300k, IMPSSKJ
kajpada členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kajpada prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kajpak členekgoo300k, IMPSSKJ
kajpak da členek + veznik(večbesedno geslo)goo300k, IMP
kaj še zaimek + členek(večbesedno geslo)IMP
kajti veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaj za en zaimek + predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
kajža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
majhna, preprosta hiša, majhno posestvo; [sskj]
kak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kakav; kontekst
kako prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakorkoli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kakost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kakovost; Pleteršnik
kakov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakovost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakršen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakšnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakovost, sestava; Pleteršnik
kakti veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor; Pleteršnik
kaktus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kal samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skala; kontekst
kalafuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
žlikrof; kontekst
kalamina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kalati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zajemati; [sskj]
kalavec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kalcij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kalcijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
kalcit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kalcitov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k
kaledonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kali prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mar; SSKJ
kali prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
menda; SSKJ
kalica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kal; [sskj]
kalifornijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kalij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kalijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kalistov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
kaliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
kalkulacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
kalnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kaloričen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
kalpak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kam prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kameleon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamenc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
kamenček; [sskj]
kamenček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamenina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamenoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
litologija; Pleteršnik
kamenovrt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavrtač; Pleteršnik
kamenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kameralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamilica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamiličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamižola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamižolica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kamižola; [sskj]
kamnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
kdor dela v kamnolomu; [sskj]
kamnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamnit; [sskj]
kamnen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamnit; [sskj]
kamnit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kamor veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamor prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamorkoli prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kamra samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjša soba v kmečki hiši, manjša soba; [sskj]
kan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanaanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kanadčanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
kanal samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kanalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kananejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
kanarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanarec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kancelarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
dvorna pisarna; [sskj]
kancelija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pisarna; Pleteršnik
kancelijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
uradniški; Pleteršnik
kancelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ
prižnica; [sskj]
kancler samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
kanclija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kandidat samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanona samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanon; kontekst
kanonenfutter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
topovska hrana; nemško-slovenski slovar
kanonik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obubožati, gospodarsko propasti; [sskj]
kanton samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upravna enota v Ilirskih provincah; [sskj]
kantonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kap. okrajšavagoo300k, IMP
kapa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapelica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
riba glavoč; Pleteršnik
kapičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapilarnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kapital samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapitalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kapitalizirati glagol, glavni, dvovidskiIMPSSKJ
kapitan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapitel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
poglavje; [sskj]
kaplan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaplja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kaplja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kap; Pleteršnik, kontekst
kapljajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
kapljevina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapljica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kap; kontekst
kapljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kapra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
kaprn pridevnik, splošni, nedoločeno
kapucin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
kapucinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kapucin; [sskj]
kapun samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
kapus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kar veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kar zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kar prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
karabinka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
karakter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
figura, podoba; kontekst
karakteristika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
karamba medmet(zastarela beseda)goo300k, IMP
gromska strela; špansko-slovenski slovar
kararski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
karati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opominjati, oštevati; [sskj]
karavana samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
kar biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
kardinal samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kar hoteti zaimek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
kar jaz zaimek + zaimek(večbesedno geslo)IMP
karjola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
karkoli zaimekgoo300k, IMPSSKJ
karlovarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
karmelitarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
karmenateljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
zarebrnica; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0