Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 16

friš frišen frišno frk frr fruga fruht fržmagovati fuchsov fuj fulvijev funt funt. furati furija furlanski furnir furt fut. futer futrati fužina fužinar fužinarica fužinarski

g: g g. gabiti gad gadov gaj gajba gajžla gajžlan gajžlati gal. galat. galeja galerta galeta galica galicijski galilejski galun galunov galvan. galvaničen galvanijev galvanoplastika galvanski gamašen gambusino gane ganglij ganiti ganljiv ganjen ganjenje garancin garati garda garjav garje gartnar gartnerica gartroža gas gasa gasilnica gasilski gasiti gasnica gavge gaz gaza gazela gaziti gda gdr. general generalen genezareški genij genitiv genovefin geognost geognozija geografski geol. geolog geologija geološki georgina germanski gerst geslo gg. gib gibalen gibanica gibanje gibati gibčen gibčnost gibek giben gibko gibkost gibljivost gibniti gift gigati giltik gimnazij gimnazija giniti ginljiv ginjen giontinitov gips gizda gizdav gizdavost gl. glad gladek gladilen gladina gladiti gladko gladov glagol glagolski glaj glas glaseč glasek glasen glasilo glasiti glasnik glasno glasovanje glasovati glasoven glasovir glasovit glasoviten glauberjev glava glavar glavarjev glavarstvo glavat glaven glavica glavobol glavonožec glaz glaž glažek gld. gledaje gledajoč gledalec gledališče gledališčen gledališki gledanje gledati gledati_se gledavnik glede gledišče glen gleštanje gleštati gleženj glib glibanja glicerin glid glih gliha glihati

friš pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svež; Pleteršnik
frišen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svež; Pleteršnik
frišno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sveže; Pleteršnik
frk medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
frr medmetgoo300k, IMPSSKJ
fruga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pridelki; [sskj]
fruht samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sadje, plod; nemško-slovenski slovar
fržmagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zasramovati; nemško-slovenski slovar
fuchsov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
fuj medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fulvijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
funt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
funt. okrajšavagoo300k, IMP
furati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
voziti, prevažati, zlasti s konjsko vprego; [sskj]
furija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
furlanski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
furnir samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
furt prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
takoj; kontekst
fut. okrajšavagoo300k, IMP
futer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
krma; nemško-slovenski slovar
futrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pokladati; kontekst
fužina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fužinar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fužinarica samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
fužinarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
g samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
g. okrajšavagoo300k, IMP
gabiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gadov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gajba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
(ptičja) kletka; [sskj]
gajžla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bič; Pleteršnik
gajžlan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
bičan; kontekst, Pleteršnik
gajžlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
bičati; nemško-slovenski slovar
gal. okrajšavaIMP
galat. okrajšavagoo300k, IMP
galeja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
galerta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
galeta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
prepečenec; italijansko-slovenski slovar, srbohrvaško-slovenski slovar
galica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
galicijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
galilejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
galun samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
galunov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
galvan. okrajšavaIMP
galvaničen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
galvanijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
galvanoplastika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
galvanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gamašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
gambusino samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
zlatosledec; kontekst
gane prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganglij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ganjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garancin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ekstrakt bročevega barvila obdelanega z žveplovo kislino; splet
garati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drgniti, guliti; SSKJ
garda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garjav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
garje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gartnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
vrtnar; kontekst
gartnerica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
vrtnarica; kontekst
gartroža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vrtnica; [sskj]
gas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plinska svetilka; kontekst, splet
gasa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ulica; nemško-slovenski slovar
gasilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
brizgalna; Pleteršnik
gasilski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gasnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
plinarna; kontekst, splet
gavge samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
gaz samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gaz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plin; kontekst
gaza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
gazela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gaziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kadar; Pleteršnik
gda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kdaj; Pleteršnik
gda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ko; kontekst
gdr. okrajšavagoo300k, IMP
general samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
generalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
genezareški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
genij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
genitiv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
genovefin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
geognost samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
geolog; [sskj]
geognozija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
geologija; [sskj]
geografski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
geol. okrajšavagoo300k, IMP
geolog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
geologija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
geološki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
georgina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
germanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gerst samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prgišče; kontekst
geslo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
gg. okrajšavagoo300k, IMP
gib samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gibčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
giben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gibalen; [sskj]
gibko prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gibkost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
gibljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gibniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
premakniti; kontekst, SSKJ
gift samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
strup; Pleteršnik
gigati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
rigati; Pleteršnik
giltik pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kriv; kontekst
gimnazij samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gimnazija; [sskj]
gimnazija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
giniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganiti; [sskj]
ginljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ganljiv; [sskj]
ginjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ginjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
giontinitov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
gips samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gizda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razkošje, sijaj; [sskj]
gizdav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gizdavost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gl. okrajšavagoo300k, IMP
glad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladov pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lakomen; [sskj]
glagol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glagolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glajenka; Pleteršnik, nem-slo slovar
glas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaseč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
glasek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
glasilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samoglasnik; kontekst
glasno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
glasovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasovati glagol, glavni, dvovidskiIMPSSKJ, Pleteršnik
glasoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasovir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klavir; [sskj]
glasovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovit; [sskj]
glasoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
znamenit; Pleteršnik
glauberjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
glava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poglavar; [sskj]
glavarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
glavarstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
glavat pridevnik, splošni, nedoločeno
glaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavobol samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavobol; SSKJ
glavonožec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kozarec; kontekst
glaž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaž samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklo; Pleteršnik
glažek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozarec; [sskj]
gld. okrajšavagoo300k, IMP
gledaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
gledajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
gledajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
gledalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
gledališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledališčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
gledališki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledati se glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
gledavnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
daljnogled; splet
glede prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glede prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glede predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gledišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razgledišče; kontekst
glen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gleštanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gleštati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
premoči; Pleteršnik
gleštati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrbeti, gojiti; SSKJ
gleštati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrbeti, negovati; SSKJ
gleženj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glib samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blato; Pleteršnik
glibanja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
jurček; [sskj]
glicerin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ud; nemško-slovenski slovar
glih pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enak; Pleteršnik
glih prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enako; Pleteršnik
glih prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ravno; Pleteršnik
gliha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakost; Pleteršnik
gliha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pri eni glihi = približno; Pleteršnik
glihati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razumeti se; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0