Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 18

Šleško šmajhlati šnef šnicel šnof šnofanje šoba šolmošter šonati Španigarica šparovnost špegel špeglati špendio špešica špil špital špiža špižati špogljiv špot špotljivo špotljivost špricalnica šprih šraj šrajati šriban šribar šribati štacjon Štajer štalt štant štata štavta štempelj štepih štepihar šterka šterkovec štetev števenje število-skriven štibelec štiridesetdanski štirjaški štirkratsto štirovoglina štokfiš štrafa štrafan štrafati štrafinga štrajfinga štranga štravba študent štuk šuj šuma šumen šurjak šus švarati Švedija Švic švogrija

t: tačasen tadel tadlati taht tajinstveno tajl tajnocvetka tajnostno takaj takisto tal taler taljar tamošnji tanter tečaj tegniti tehant tehantija tekaj telesnina teletnik teloh temčasi temina temota temoten tempeljnina tenčica tesak teseralen tesularen tesularno tetešentaj tevtonski težina tiček tičjek tigromorec tigromorilec tihoma tihota tihotapnost tikoma tinjčev tinjec tir tiskarnica tistihmal tiščalka tlačilo tlakomer tlesk tmina tobakera točevati točica tolažilo tolikrat tolščenik tominec tomljač tomljanje tomljati tomošek top topir toplinski topoglav topor topovina torbaček tovorič trabant tragantov trahtar trančarija travana travanski trdina trdoba treba trebati trenotje trenta trepeč treska treslica tresljivost tresnica trešica tretjegorje trhljeneč trias tribati trod troha trojak tromba troska trošica troštar trpečnost trtinje trtje trtvinščina trud trunk tružica tržinar tuber tugent tugovati tuha tujščina Tuluza tuonda Turčin tvar tvorilen tvorilo tvorina tvorivo tvornica tvornost

u: učakati učenik učilen učilišče učiniti učnik

Šleško samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
Šlezija; kontekst
šmajhlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k
prilizovati se; nemško-slovenski slovar
šnef samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ptič rjave barve z dolgim kljunom; Bezlaj
šnicel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
zrezek; kontekst
šnof samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščep; Pleteršnik
šnofanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
njuhanje; Pleteršnik
šoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lesen čevljarski pripomoček; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
šolmošter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
učitelj; [sskj]
šonati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
paziti se; nemško-slovenski slovar
Španigarica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
španka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
šparovnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
varčnost; kontekst
špegel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ogledalo; nemško-slovenski slovar
špeglati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
ogledovati; kontekst
špendio samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
hrana; Pleteršnik
špešica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sulica; nemško-slovenski slovar
špil samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igra; nemško-slovenski slovar
špital samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirotišnica, ubožnica; [sskj]
špiža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
jed; [sskj]
špižati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
hraniti; nemško-slovenski slovar
špogljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
uporaben; kontekst
špot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota; Pohlin, nemško-slovenski slovar
špotljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sramotno; Pohlin, nemško-slovenski slovar
špotljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sramota; nemško-slovenski slovar
špricalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
brizgalka; kontekst
šprih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
drob; kontekst
šraj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vpitje; nemško-slovenski slovar
šrajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vpiti; nemško-slovenski slovar
šriban pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisan; nemško-slovenski slovar
šribar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pisar; [sskj]
šribati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisati; nemško-slovenski slovar
štacjon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
postaja; kontekst, SSKJ
Štajer samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
štajerska; kontekst
štalt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
podoba; Pohlin To malo besedišče
štant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
v najem; [sskj]
štata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
navada; Pleteršnik
štavta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
podoba; splet
štempelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kolek; [sskj]
štepih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodnjak; [sskj]
štepihar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vodnjakar; kontekst, SSKJ
šterka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
škrob; Pohlin To malo besedišče
šterkovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
mlečnozobec; kontekst
štetev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štetje; [sskj]
števenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
število; Pleteršnik
število-skriven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nanašajoč se na skrivna števila; kontekst
štibelec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kamrica; kontekst
štiridesetdanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiridesetdnevni; kontekst
štirjaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kvadraten; [sskj]
štirkratsto števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMP
štiristo; kontekst
štirovoglina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
štirikotnik; kontekst
štokfiš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
polenovka; nemško-slovenski slovar
štrafa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
kazen; nemško-slovenski slovar
štrafan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kaznovan; kontekst
štrafati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
kaznovati; nemško-slovenski slovar
štrafinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kazen; nemško-slovenski slovar
štrajfinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
kazen; nemško-slovenski slovar
štranga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zaprežnica; SSKJ
štravba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vrsta peciva; Pohlin To malo besedišče
študent samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dijak; SSKJ
štuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del, člen; kontekst
štuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top; kontekst
šuj pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lev; Pleteršnik
šuma samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd; [sskj]
šumen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasen, hrupen; [sskj]
šurjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svak; Pleteršnik
šus samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanček; nemško-slovenski slovar
švarati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pritoževati; Pleteršnik
Švedija samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
Švedska; kontekst
Švic samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Švica; kontekst
švogrija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
svaštvo; kontekst
tačasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takraten; [sskj]
tadel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
napaka, pomanjkljivost; nemško-slovenski slovar
tadlati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
grajati; nemško-slovenski slovar
taht samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
stenj; nemško-slovenski slovar
tajinstveno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
skrivnostno; Pleteršnik
tajl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
del; nemško-slovenski slovar
tajnocvetka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezcvetnica; [sskj]
tajnostno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
skrivnostno; Pleteršnik
takaj členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tudi; Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine
takisto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prav tako; [sskj]
tal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del; [sskj]
taler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krožnik; nemško-slovenski slovar
taljar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krožnik; kontekst
tamošnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkajšnji; [sskj]
tanter prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tja noter; kontekst
tečaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
letnik; kontekst
tegniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vleči; Pleteršnik
tehant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekan; [sskj]
tehantija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dekanija; Pleteršnik
tekaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toliko; kontekst
telesnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostornina; [sskj]
teletnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
maternica pri kravi; kontekst
teloh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žnora iz žime; kontekst
temčasi prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
takrat; kontekst
temina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tema; [sskj]
temota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temačnost, tema; [sskj]
temoten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temačen, temen; [sskj]
tempeljnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
denar za tempelj; kontekst
tenčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
povrhnjica; Pleteršnik
tesak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
meč; Pleteršnik
teseralen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
kristalni sistem s horizontalno osnovno ploskvijo in tremi enolikimi osmi; kontekst
tesularen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kockast; kontekst
tesularno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
kockasto; Pleteršnik
tetešentaj medmet(zastarela beseda)goo300k, IMP
prekleto; Pleteršnik
tevtonski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
nemški, germanski; [sskj]
težina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teža; [sskj]
tiček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptič; [sskj]
tičjek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ptičji iztrebki; kontekst
tigromorec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilec tigrov; kontekst
tigromorilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilec tigrov; kontekst
tihoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho, natiho; [sskj]
tihota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tišina; [sskj]
tihotapnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
tihotapstvo; SSKJ
tikoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tik; [sskj]
tinjčev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sljudast; Pleteršnik
tinjec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sljuda; Pleteršnik
tir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sled, pot; Pleteršnik
tiskarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tiskarna; [sskj]
tistihmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
takrat; [sskj]
tiščalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
norost pri konjih; kontekst
tlačilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlačilka; kontekst
tlakomer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
barometer; [sskj]
tlesk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodni tlesk = žaba; kontekst
tmina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tema; kontekst
tobakera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
tobačnica; [sskj]
točevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
padati toča; kontekst
točica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
babje pšeno; kontekst
tolažilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tolažba; [sskj]
tolikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tolikokrat; [sskj]
tolščenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
steatit; Pleteršnik, SSKJ
tominec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sorta jabolka; splet
tomljač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
dreser; izvirnik
tomljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
dresura; izvirnik
tomljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
preganjati; Pleteršnik
tomošek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
damast; Bezlaj: ESSJ 4
top pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj top; kontekst
topir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
netopir; Pleteršnik
toplinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
temperaturen; [sskj]
topoglav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumen, omejen; [sskj]
topor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekira; Pleteršnik
topovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
topovska kovina; nemško-slovenski slovar
torbaček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
majhna torbica; Pleteršnik
tovorič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
cvetni prah, ki ga čebela nosi na zadnjih nogah; kontekst
trabant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stalen spremljevalec, somišljenik, privrženec; [sskj]
tragantov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
grahovčev; nemško-slovenski slovar
trahtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
lijak; splet
trančarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
čvekanje; Bezlaj: ESSJ 4
travana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
savana; splet
travanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
savanski; splet
trdina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdnjava; Pleteršnik
trdoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trdost; [sskj]
treba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trebljenje; Pleteršnik, SSKJ
trebati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potrebovati; [sskj]
trenotje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
trenutek; Pleteršnik
trenta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vrsta žemlje; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
trepeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
trepetajoč; kontekst
treska samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
košček; [sskj]
treslica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzlica; [sskj]
tresljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
plašnost; Pleteršnik
tresnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bolezen ovac, ki jo prenaša obad; kontekst
trešica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trohica; kontekst
tretjegorje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
terciarno gorovje; Pleteršnik
trhljeneč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
trohneč; kontekst
trias samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trias; SSKJ
tribati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
početi; nemško-slovenski slovar
trod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kresilna goba; kontekst
troha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelo majhna količina, malo, nekoliko; [sskj]
trojak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
binkošti; Pleteršnik
tromba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trobenta; [sskj]
troska samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tros; Pleteršnik
trošica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trohica; [sskj]
troštar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tolažnik; SSKJ
trpečnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strast; Pohlin To malo besedišče
trtinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
trsje; kontekst
trtje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinograd; [sskj]
trtvinščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vino; kontekst
trud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
utrujenost; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
trunk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
merica; nemško-slovenski slovar, kontekst
tružica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škatla, skrinja; Pleteršnik
tržinar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kramar; Pleteršnik
tuber samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gomolj; Pleteršnik
tugent samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krepost; nemško-slovenski slovar
tugovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
žalovati, tožiti; [sskj]
tuha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
grafit; nemško-slovenski slovar
tujščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tuji jezik, kar je v čem tujega; [sskj]
Tuluza samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
toulouse; splet
tuonda prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
takrat; kontekst
Turčin samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
turek; kontekst
tvar samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snov; [sskj]
tvorilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tvoren; Pleteršnik
tvorilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
model, maketa; Pleteršnik
tvorina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tvorba; [sskj]
tvorivo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
material; [sskj]
tvornica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarna; [sskj]
tvornost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ustvarjalnost; [sskj]
učakati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dočakati; [sskj]
učenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učitelj; [sskj]
učilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
učen; SSKJ
učilišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
višja šola; [sskj]
učiniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storiti, narediti; [sskj]
učnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
učitelj; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0