Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 17

solotvor sopuh soredija sorščica sosebno soseskar soseščan sostavljača souvraindor sovdan sovdanast sovršenost sozvezdje spahnjenje spalec sparčen spasti spečati speh spevati spiralka spiralkin spirituoz spisovati spivati splaten sploskanost spočetkom spočniti spodkidati spodprožek spolegati spolnik spomlad spomladen sporad sporazumljenje sposob spoznava sprednik spregovarjati spreiti spremin spremisliti spremljevati spremnica sprevidnost sprevržek sprožnik sprsteneti spucati srakor sramsa srbljivost srcobitje srcoviden srcovidno srcovidnost srčica srčnomilo srdobolja srebrnik srečkanje srednik sredojesen sreš sretenj staketa stališče stan stanica staničen staničje stanišče stanovališče stanovalnica stanoviten stanovnik stanje starašina starejši starinoslovje staroslovenščina statva staven staviti stavljenje stavnica stavničar stavši stebelčast stelan stembelj stenčica stiči stisnost stokfiš stolica stolnica stop stopa stopaj stopram stoženje strad strahostuden stražmešter strdenje strelaštvo streljica strelnica stren strešje streže strgar stričnik strofa strojba strom stromek stroncijan strupenina studen studogrozen stvarjati stvarnica sublimovanje subtraktiven suhar sulzena sumah sumahov sumnjivost sušec sušek sušica sušilo sušinje svap svaritev svatovšen svečan svečava svečenik svedočba svekarva svest svesten svetek svetilnica svetlopis svetodelen svetovališče svetstvo svinčenik svirati svojeglaven svojevolja svojmorec svrha

š: šac šacilo šalot šantanje šarenica šatek ščavnokisel ščipalnica šent šentaj šentan šentovanje šešje šev šibinica šildkrota šina šipica širivost širjava širokoperen širokost šišak šklefedrati škofica škofijstvo škoporeznica škorlupina škornjica škralup škrilast škrilnik škrilovje škrinja škrla šlem

solotvor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
halogen; Pleteršnik
sopuh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
para; [sskj]
soredija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
razmnoževalna spora pri lišajih; splet
sorščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
mešanica pšenice in rži; splet (www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-LTQIF03R/...02a9.../PDF)
sosebno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlasti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
soseskar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sosed; kontekst
soseščan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebivalec soseske; [sskj]
sostavljača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
komponenta; kontekst
souvraindor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
angleški zlatnik; kontekst
sovdan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
lapor; [sskj]
sovdanast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
lapornat; kontekst
sovršenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
popolnost; Pleteršnik
sozvezdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupina zvezd; [sskj]
spahnjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
spah; kontekst
spalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kdor spi, speči; [sskj]
sparčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
soparen; splet
spasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti; [sskj]
spečati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodati; SSKJ
speh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naglica; Pleteršnik
spevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti; [sskj]
spiralka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
spiralna vzmet; kontekst
spiralkin pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ki se nanaša na spiralno vzmet; kontekst
spirituoz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spirituoza; kontekst
spisovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pisati; [sskj]
spivati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
piti; kontekst
splaten pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
razkrojen; Pleteršnik, splet
sploskanost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
ploščatost; kontekst
spočetkom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
spočetka; kontekst
spočniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
storiti; kontekst
spodkidati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
skidati; [sskj]
spodprožek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
petelin; SSKJ
spolegati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k
naslanjati; kontekst
spolnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovariš; kontekst
spomlad samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomlad; [sskj]
spomladen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladen; [sskj]
sporad predlog(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaradi; kontekst
sporazumljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sporazum; [sskj]
sposob samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
način; kontekst
spoznava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznanje; [sskj]
sprednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prednik; SSKJ
sprednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voditelj; Pleteršnik
spregovarjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
začenjati govoriti; [sskj]
spreiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
spreleteti; kontekst, SSKJ
spremin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sprememba; [sskj]
spremisliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
premisliti, preudariti; [sskj]
spremljevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremljati; [sskj]
spremnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
satelit; Pleteršnik
sprevidnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
preudarnost, razsodnost; [sskj]
sprevržek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
sorta; kontekst
sprožnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožilec; [sskj]
sprsteneti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremeniti se v prst; SSKJ
spucati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
očistiti; nemško-slovenski slovar
srakor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
mala njorka; kontekst, splet
sramsa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
čremsa; Pleteršnik
srbljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
radovednost; Pleteršnik
srcobitje samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
bitje srca; kontekst
srcoviden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iskren; Pohlin To malo besedišče
srcovidno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iskreno; Pohlin To malo besedišče
srcovidnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
iskrenost; Pohlin To malo besedišče
srčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta češnje; splet
srčnomilo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iz vsega srca; kontekst
srdobolja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
griža; splet
srebrnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinčev oksid; kontekst, splet
srečkanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
žrebanje; [sskj]
srednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posrednik, posredovalec; [sskj]
sredojesen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oktober; kontekst, SSKJ
sreš samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinski kamen; nemško-slovenski slovar
sretenj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
srečanje, iti v sretenj = iti nasproti; rusko-slovenski slovar
staketa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ograja iz kolov; nemško-slovenski slovar
stališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
teme; kontekst
stan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovanje; SSKJ
stan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje; SSKJ
stanica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celica; SSKJ
stanica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba; SSKJ
staničen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celičen; [sskj]
staničje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celičje; [sskj]
stanišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatočišče; [sskj]
stanovališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bivališče; [sskj]
stanovalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
stanovališče; kontekst
stanoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstojen; Pleteršnik
stanovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebivalec; [sskj]
stanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanovanjska zgradba; Pleteršnik
starašina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
starosta; Pleteršnik
starejši pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starešina; kontekst
starinoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arheologija; [sskj]
staroslovenščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
stara cerkvena slovanščina; [sskj]
statva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kip; splet
staven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pozitiven; Pleteršnik
staven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavben; Pleteršnik
staviti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepiti proti; [sskj]
stavljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepljenje; SSKJ
stavnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prapor; Pleteršnik
stavničar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
praporščak; Pleteršnik
stavši prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoječ; kontekst, SSKJ
stebelčast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
protast; Pleteršnik
stelan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
postavljen, poslan; nemško-slovenski slovar
stembelj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tem bolj; To malo besedišče treh jezikov
stenčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ožanje; kontekst
stiči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti; kontekst
stisnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
stisljivost; Pleteršnik
stokfiš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
polenovka; nemško-slovenski slovar
stolica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavno mesto; [sskj]
stolnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
glavno mesto; [sskj]
stop samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopa; kontekst
stopa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročna stopa = možnar; Pleteršnik
stopaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopajnica; SSKJ
stopram členek(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šele; Pleteršnik, SSKJ
stoženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
otožnost, ganjenost; kontekst
strad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stradanje; [sskj]
strahostuden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
strašljiv, ostuden; kontekst
stražmešter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražmojster; [sskj]
strdenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strjevanje; kontekst
strelaštvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
streljanje; kontekst
streljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
puščica; kontekst
strelnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pištola; kontekst
stren pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združen; Pleteršnik
strešje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrešje; [sskj]
streže samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežnik; [sskj]
strgar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosec, hrestač; [sskj]
stričnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bratranec; [sskj]
strofa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kitica; [sskj]
strojba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strojenje; Pleteršnik
strom samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevo; kontekst
stromek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
drevesce; kontekst
stroncijan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
stroncijev oksid; splet, kontekst
strupenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strup; [sskj]
studen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzel; SSKJ
studogrozen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
strašljiv, grozljiv; kontekst
stvarjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustvarjati; [sskj]
stvarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narava; [sskj]
sublimovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
sublimiranje; kontekst
subtraktiven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
odštevalen; [sskj]
suhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prepečenec; Pleteršnik
sulzena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
vranica; Cigale Znanstvena terminologija
sumah samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
octovec; nemško-slovenski slovar
sumahov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
octovčev; nemško-slovenski slovar
sumnjivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sumničavost; Pleteršnik
sušec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marec; [sskj]
sušek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šota; kontekst
sušica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetika; [sskj]
sušilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušenje; [sskj]
sušinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
dračje; kontekst
svap samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priokus; kontekst
svaritev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svarilo; [sskj]
svatovšen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
svatben; kontekst
svečan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
februar; [sskj]
svečava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razsvetljava; [sskj]
svečenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duhovnik; [sskj]
svedočba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pričevanje; Pleteršnik
svekarva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tašča; kontekst
svest pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavedati se; [sskj]
svesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaveden; [sskj]
svetek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
praznik; [sskj]
svetilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svetilka; [sskj]
svetlopis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
fotografija; nem-slo slovar, Pleteršnik
svetodelen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
svetohlinski; Pleteršnik
svetovališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
shodnica; kontekst
svetstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zakrament; Pleteršnik
svinčenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
grafit; Cigale
svirati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrati; [sskj]
svojeglaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglav; [sskj]
svojevolja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svojevoljnost, trma; Pleteršnik
svojmorec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
samomorilec; kontekst
svrha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namen; [sskj]
šac samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaklad; nemško-slovenski slovar
šacilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
cenitev; kontekst
šalot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
šalotka; SSKJ
šantanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
šepanje; kontekst
šarenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisana ponjava; splet
šatek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
robček; kontekst
ščavnokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
oksalaten; splet
ščipalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ščipalne klešče; [sskj]
šent pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svet; Pleteršnik
šentaj medmet(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
presneto; [sskj]
šentan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presnet, šmentan; [sskj]
šentovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
preklinjanje; Pleteršnik
šešje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
klobuk (šešir); kontekst
šev prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poševno; kontekst
šibinica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šiba; Pleteršnik
šildkrota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
želva; nemško-slovenski slovar
šina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tirnica; Pleteršnik
šipica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
puščica; kontekst
širivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
širjenje; SSKJ
širjava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širina; [sskj]
širokoperen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širokolisten; [sskj]
širokost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širina; [sskj]
šišak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
čelada; Pleteršnik
šklefedrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šklefetati; Pleteršnik
škofica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
majhen kovanec; Pleteršnik
škofijstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urad za upravljanje škofije, (škofijski) ordinariat; [sskj]
škoporeznica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slamoreznica; Pleteršnik
škorlupina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skorja; Pleteršnik
škornjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj; [sskj]
škralup samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
skorja; Pleteršnik
škrilast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
skrilast; [sskj]
škrilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skril; Pleteršnik
škrilovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skrilavec; SSKJ, splet
škrinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrinja; [sskj]
škrla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
skril; [sskj]
šlem samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čelada; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0