Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 86

strašljivost strašno stratigrafičen straža stražar stražen stražiti stražmešter stražnica stražnik strd strdenje strditi streči streha strel strela strelaštvo strelčev strelec strelen strelišče streljaj streljan streljanje streljati streljica strelni strelnica strelovod streme stren strepetati stresaj stresanje stresati stresen stresniti stresti strešje streti strezniti strežaj strežajka strežba streže strežnica strežnik strgalo strgan strgar strgati stric striček stričev striči stričnik strigalica strihnin strinjajoč strinjati striti strjen strm strme strmeč strmenje strmeti strmina strmo strmoglaviti strmolski strn strnad strnišče strniščnica strniti stročje stročnica strofa strog strogo strohljivost strohneti stroj strojarski strojba strojen strojiti strojnica strok stroka strom stromek stroncij stroncijan stroncijev strop strošek strpeti strt strug struga strugalo strugar struna strup strupen strupenina stržek stržen strženast strženov stud studen studenčnica studenec studiti studogrozen stvar stvarca stvaren stvaritev stvarjanje stvarjati stvarjen stvarjenje stvarnica stvarnik subjektiven sublimat sublimovanje subtrahend subtraktiven suh suhar suhljad suho suhota suhoten sukaje sukati suknar suknarski suknen sukno suknja suknjen sulica sultan sultanov sulzena sum suma sumah sumahov sumand sumiti sumljiv sumljivo sumničenje sumnjivost suniti sunjen surov surovost susol suša sušč sušec sušek sušen sušenje sušica sušilnica sušilo sušinje sušiti suvati suženj suženjski sužnost sužnja sužnji sv. svak svakinja svaljek svap svareč svarenje svarilen svarilno svarilo svaritev svariti

strašljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strašno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
stratigrafičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
straža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražmešter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražmojster; [sskj]
stražnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stražnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strd samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strdenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strjevanje; kontekst
strditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelaštvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
streljanje; kontekst
strelčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
strelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streljaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
streljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
puščica; kontekst
strelni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strelnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pištola; kontekst
strelovod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streme samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
stren pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
združen; Pleteršnik
strepetati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
stresaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strešje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ostrešje; [sskj]
streti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strezniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežajka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
strežba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streže samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežnik; [sskj]
strežnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strežnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strgalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
strgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strgar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosec, hrestač; [sskj]
strgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strgati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
stric samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
striček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stričev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
striči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stričnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bratranec; [sskj]
strigalica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
strihnin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
strinjajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
strinjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
striti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
strjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
strm pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
strme prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmeč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
strmenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmoglaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strmolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
strn samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strnad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strnišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strniščnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stročje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
stročnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strofa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kitica; [sskj]
strog pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strogo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strohljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
strohneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stroj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strojarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strojba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strojenje; Pleteršnik
strojen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
strojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strojnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stroka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strom samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevo; kontekst
stromek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
drevesce; kontekst
stroncij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
stroncijan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
stroncijev oksid; splet, kontekst
stroncijev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
strop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strošek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strpeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strug samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
struga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strugalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strugar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
struna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strupen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strupenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strup; [sskj]
stržek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stržen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strženast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strženov pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
strženov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stud samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mrzel; SSKJ
studenčnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
studogrozen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
strašljiv, grozljiv; kontekst
stvar samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvaritev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustvarjati; [sskj]
stvarjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stvarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narava; [sskj]
stvarnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
subjektiven pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sublimat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sublimovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
sublimiranje; kontekst
subtrahend samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
subtraktiven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
odštevalen; [sskj]
suh pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
suhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prepečenec; Pleteršnik
suhljad samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
suho samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suho prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suhota samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
suhoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sukaje prislov, deležjeIMPSSKJ
sukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suknar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
suknarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suknen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sukno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suknja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suknjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sulica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sultan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sultanov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
sulzena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
vranica; Cigale Znanstvena terminologija
sum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suma samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sumah samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
octovec; nemško-slovenski slovar
sumahov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
octovčev; nemško-slovenski slovar
sumand samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sumiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sumljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sumljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sumničenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sumnjivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sumničavost; Pleteršnik
suniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sunjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
surov pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
surov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
surovost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
susol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
suša samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušč glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marec; [sskj]
sušek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šota; kontekst
sušen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jetika; [sskj]
sušilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sušenje; [sskj]
sušinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
dračje; kontekst
sušiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suvati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suženj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
suženjski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sužnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sužnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sužnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sv. okrajšavagoo300k, IMP
svak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svakinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svaljek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svap samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priokus; kontekst
svareč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
svarenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMP
svarilen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
svarilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
svarilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svaritev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svarilo; [sskj]
svariti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0