Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 85

stanovališče stanovalnica stanovanje stanovati stanovit stanoviten stanovitno stanovitnost stanovnik stanujoč stanje star starašina starček starec starejši starešina starina starinoslovje starinski starka staročeški starodaven starogrški staroindijski starokopiten staronemški staroslovanski staroslovenski staroslovenščina starost starotrški staroverec staroverka starozgodovinski starš stas stati statva stava stavba stavek staven stavil. staviti stavljen stavljenje stavnica stavničar stavrolit stavši stearinski stebelce stebelčast steber steblast steblo steblov stebriček stebrov stebrovje steči stegniti stegno stegovati stekati stekel steklarna steklast steklen steklenast steklenica stekleničica steklina steklo steklovina stelan stelja steljčnica steljka stembelj stemniti stena stenčica stenj step. stepa stepsti stesati steza stiči stik stikati stisk stiska stiskač stiskati stisniti stisnost stisnjen stiva stkan stlačen stlačiti sto stodelen stojalen stojalo stoje stoječ stojen stok stokanje stokati stokfiš stokrat stol stolček stolčen stolči stolen stoletje stolica stolnica stolov stolp stolpek stop stopa stopaj stopaje stopajoč stopati stopinja stopinjica stopiti stopivši stopljen stopnica stopnice stopnja stopnjast stopnjica stopram stoprav stoprv storiti storivši storjen storž storžnjak stotak stoter stoterno stotero stotica stotina stotisočkrat stotnik stotnina stovoriti stožec stoženje str. strad stradanje stradati strah strahoma strahopetnost strahostuden strahoten strahovalen strahovanje strahovati strahovit strahovito stran stranišče stranka stranski strast strasten strastno strašanski strašansko strašen strašenje strašilo strašimirjev strašiti strašljiv

stanovališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bivališče; [sskj]
stanovalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
stanovališče; kontekst
stanovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanoviten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
stanoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obstojen; Pleteršnik
stanovitno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
stanovitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebivalec; [sskj]
stanujoč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
stanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanovanjska zgradba; Pleteršnik
star pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
star samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starašina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
starosta; Pleteršnik
starček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starejši pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starešina; kontekst
starešina samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
starina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starinoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
arheologija; [sskj]
starinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staročeški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
starodaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starogrški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staroindijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
starokopiten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staronemški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staroslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
staroslovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staroslovenščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
stara cerkvena slovanščina; [sskj]
starost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
starotrški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
staroverec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staroverka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
starozgodovinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
starš samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
statva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kip; splet
stava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pozitiven; Pleteršnik
staven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavben; Pleteršnik
stavil. okrajšavagoo300k, IMP
staviti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staviti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepiti proti; [sskj]
stavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepljenje; SSKJ
stavnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prapor; Pleteršnik
stavničar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
praporščak; Pleteršnik
stavrolit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
stavši prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoječ; kontekst, SSKJ
stearinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
stebelce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stebelčast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
protast; Pleteršnik
steber samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steblast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steblo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steblov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
stebriček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stebrov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
stebrovje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
steči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stegniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stegno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stegovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
stekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stekel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
steklen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklenast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
steklenica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stekleničica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steklovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stelan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
postavljen, poslan; nemško-slovenski slovar
stelja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steljčnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
steljka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stembelj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tem bolj; To malo besedišče treh jezikov
stemniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stena samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stenčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ožanje; kontekst
stenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
step. okrajšavaIMP
stepa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stepsti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stesati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
steza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priti; kontekst
stik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stisk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiskač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiskati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stisniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stisnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
stisljivost; Pleteršnik
stisnjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stkan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stlačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
stlačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sto števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stodelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
stojalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
stojalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoječ pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoječ prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stojen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
stok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stokanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stokati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stokfiš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
polenovka; nemško-slovenski slovar
stokrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoletje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavno mesto; [sskj]
stolnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
glavno mesto; [sskj]
stolov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolp samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stolpek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
stop samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopa; kontekst
stopa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročna stopa = možnar; Pleteršnik
stopaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopajnica; SSKJ
stopaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
stopajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopinjica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
stopljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnice samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnjast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stopnjica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
stopram členek(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šele; Pleteršnik, SSKJ
stoprav členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoprv členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storivši prislov, deležjegoo300k, IMP
storjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
storžnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stotak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
stoter števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stoterno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
stotero prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
stotica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stotina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stotisočkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
stotnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik