Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 44

ne_prepirati_se neprestan neprestano neprestrašeno ne_prestrašiti nepretrgljiv nepretrgoma ne_preudarjati nepreviden neprevidno neprevodnik ne_prevrniti nepričakovan nepričakovano nepriden nepridno neprijatelj neprijazen neprijaznost neprijeten neprijetno nepriličen neprilika nepriljuden nepriljudnost neprimerno ne_prinesti nepripraven ne_pripravljati nepripravljen ne_pripustiti ne_pristavljati ne_priti neprozoren neprožen neptunski ne_pustiti ner nerad neranjen ne_ratati neraven neravno nerazdružljivo ne_razglasiti ne_razglašati nerazločen ne_razodeti neraztopen ne_raztresati ne_razumeti nerazumljiv nerazumljivo ne_razvezati nerazvit ne_reči nered nereden nerednost neresničen neroden nerodno nerodnost nerodoviten nervozen nervozno nesebičnost nesegnit neselitev nesen ne_siniti nesit nesklad ne_skladati neskladen nesklonost neskončen neskončno neskončnost neskrben ne_skrbeti neskrbno neskrbnost neslišan ne_slišati nesloga neslovenski ne_smeti nesmrten nesnaga nesnažen nesnažno nesnažnost ne_snesti nesoč nespamet nespameten nespametno ne_spati nespodoba nespodoben ne_spodobiti nespodobno nespodobnost ne_spomniti ne_spoštovati ne_spoznati ne_spravljati nespremenljiv nespremenjen ne_spreobrniti nesramen nesramnež nesramno nesramnost nesrčen nesreča nesrečen nesrečnež nesrečnica nesrečnik nesrečno nestanoviten nestanovitno nestanovitnost nesti nesti_on ne_storiti nestorjen nestrpljiv nestrpljivo nestrpno neškodljiv nešplja neštet neštevilen neštevilno netelesen netiti netjaka ne_togotiti_se netopir netopnost ne_tožiti netragljivo netresk ne_trpeti ne_ubogati neučljivost ne_udariti neugoden neugodno neugodnost neukročen neukroten neumen neumit ne_umivati neumnež neumnica neumno neumnost neumorno neumrjoč neumrjočnost neumrljiv ne_upati neusahljiv neusmiljen neusmiljeno neustrašen neustrašeno neustrojen neutruden neutrudljiv neutrudljivo neutrudno nevaren nevarno nevarnost nevarščina nevečen nevede nevedeč neveden ne_vedeti ne_vedeti_li nevednež nevednost ne_vedoč ne_veljati neven. nevera neverec neveren ne_verjeti

ne prepirati se členek + glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neprestan pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neprestano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprestrašeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
ne prestrašiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
nepretrgljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepretrgoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne preudarjati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepreviden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepreviden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepredviden; SSKJ
neprevidno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neprevodnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne prevrniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepričakovan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepričakovano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nepriden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepridno prislov, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
neprijatelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnik, nasprotnik; [sskj]
neprijazen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijaznost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijeten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijetno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepriličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijeten, težaven; [sskj]
neprilika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijetnost, težava; [sskj]
nepriljuden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nepriljudnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
neprimerno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne prinesti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepripraven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pripravljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nepripravljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne pripustiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
ne pristavljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne priti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neprozoren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neprožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neptunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ne pustiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ner veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nego; Pleteršnik
nerad prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne ratati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)IMP
neraven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neravno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nerazdružljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne razglasiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne razglašati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nerazločen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne razodeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neraztopen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne raztresati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne razumeti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nerazumljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nerazumljivo prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ne razvezati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nerazvit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne reči členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nered samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
nereden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nerednost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
neresničen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neroden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jalov; SSKJ
nerodno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nerodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nerodoviten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nervozen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nervozno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nesebičnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesegnit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
nerazkrojen; kontekst
neselitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k
nesen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne siniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k
nesit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pelikan; kontekst
nesklad samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
ne skladati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
neskladen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesklonost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nenaklonjenost; Pleteršnik
neskončen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neskončno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neskončnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
neskrben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne skrbeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neskrbno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neskrbnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neslišan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne slišati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesloga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neslovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne smeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesmrten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesnaga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesnažen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesnažno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nesnažnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne snesti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespamet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespameten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespametno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne spati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nespodoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nespodoben človek, nespodobno dejanje; [sskj]
nespodoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne spodobiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nespodobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nespodobnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne spomniti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne spoštovati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne spoznati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne spravljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nespremenljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nespremenjen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ne spreobrniti veznik + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nesramen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesramnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesramno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesramnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
nesreča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesrečno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nestanoviten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nestanoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobstojen; Pleteršnik
nestanovitno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nestanovitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesti on glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne storiti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nestorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
nestrpljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nestrpen; [sskj]
nestrpljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nestrpno, neučakano; SSKJ
nestrpno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neškodljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
nešplja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neštet pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neštevilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen, zelo velik, ki izraža zelo veliko število oseb ali stvari; [sskj]
neštevilno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
netelesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
netiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
netjaka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nečakinja; Pleteršnik
ne togotiti se členek + glagol, glavni, nedovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
netopir samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
netopnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ne tožiti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
netragljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
voljno; Pleteršnik
netresk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne trpeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)IMP
ne ubogati členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neučljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
ne udariti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neugoden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neugodno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neugodnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
neukročen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neukroten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neukrotljiv; [sskj]
neumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne umivati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neumnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neumorno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neumrjoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesmrten; [sskj]
neumrjoč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neumrjočnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesmrtnost; [sskj]
neumrljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne upati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neusahljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neusmiljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neusmiljeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neustrašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neustrašeno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neustrojen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
neutruden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neutrudljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neutrudljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
neutrudno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevaren pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
nevarno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
nevarnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevarščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nevarnost; Pleteršnik
nevečen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slaboten, nemočen; Pleteršnik
nevede prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevedeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
neviden; Pleteršnik
neveden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne vedeti členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ne vedeti li členek + glagol, glavni, nedovršni + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
nevednež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nevednost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne vedoč členek + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
ne veljati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
neven. okrajšavagoo300k, IMP
nevera samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neverec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nevernik; SSKJ
neveren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne verjeti členek + glagol, glavni, dvovidski(večbesedno geslo)IMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0