Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 14

dušnik duti dva dvaindvajseti dvainsedemdeset dvaintrideset dvajset dvajseti dvajsetica dvakrat dvanajst dvanajster dvanajsteren dvanajsti dvanajstica dvanajstinski dvanajstkrat dvanajstleten dvanajstoprstnik dveleten dver dvesto dvigajoč dvigati dvigniti dvignjen dvigovati dvoboj dvobor dvocevka dvodomen dvoglasnik dvoglav dvoj dvojba dvojček dvojčica dvoje dvojen dvojenje dvojica dvojiti dvojnak dvokaličnica dvoleten dvoloputast dvom dvomba dvomeč dvomen dvomiti dvomljenje dvomljiv dvopičje dvor dvorana dvorček dvorec dvoren dvorezen dvorišče dvoriščen dvorjan dvorjanstvo dvornik dvorob dvorski dvostranski dvoštevilčen džunka

e: e e. ebk ed. eden eden_drug edin edinec edini edinica ediniti edino edinole edinorojen edinost edinstvo edinščina edninski ednor efes. efez. egipčanski egiptičnost egiptovski eh ej ekles. ekliptičen ekliptika ekscelenca ekscentričnost eksempel eksercicije eksponent ekstrakten ekv. ekvator ekvivalent elančovski elanten elegija elektr. električen elektrika elektrogiben elektromagnet elektromagneten element elijev elipsa elizabetin elizejev elizin elmov emalj emonski en enačba enačbin enačiti enaindvajseti enainpetdeset enajst enajster enajsti enajstkrat enak enako enakokrak enakoličen enakomeren enakomerno enakomernost enakonočje enakoramen enakorob enakost enakošen enakovrsten en_bart encijanov en_človek en_del en_denar endivija en_dober endosmoza en_hrušč en_hudoben enica enkaj enkoliko enkrat en_malo enodomen enoglasen enoglasno enojen enokaličnica enoleten enoličen enolik enoliko enolisten enomesečen enonaroden enopredalast enosemenski enostaničen enostaven enostavno enostranski enostransko enoštevilčen enota enoter enoteren enovit ensidler en_tak en_tolar en_za_drug epidot episkop erb erbergov

dušnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihati, vleči; [sskj]
dva števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvaindvajseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
dvainsedemdeset števnik, besednigoo300k, IMP
dvaintrideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
dvajset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvajseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvajsetica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvakrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvanajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvanajster števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvanajsteren pridevnik, splošni, nedoločeno
dvanajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvanajstica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ducat; [sskj]
dvanajstinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dvanajstkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvanajstleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvanajstoprstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dvanajsternik; kontekst
dveleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dver samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvesto števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvigajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dvigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvigniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvignjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
dvigovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoboj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvobor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvoboj; kontekst
dvocevka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvodomen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoglasnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvoglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoj števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dvom; [sskj]
dvojček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvojčica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoje števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojen števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dvomljenje; kontekst
dvojica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvojiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvomiti; [sskj]
dvojnak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dvojni plug; kontekst
dvokaličnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoleten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dvoloputast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
dvom samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvomba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvom; [sskj]
dvomeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
dvomen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dvomljiv; [sskj]
dvomiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvomljenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvomljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvopičje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
dvor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorček samostalnik, občno_ime, moškigoo300kPleteršnik
dvorec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorezen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
dvorišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoriščen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
dvorjan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorjanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvornik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvorjan; [sskj]
dvorob pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
dvorski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvostranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dvoštevilčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
džunka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
e medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
e samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
e. okrajšavagoo300k, IMP
ebk prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
večno; nemško-slovenski slovar
ed. okrajšavaIMP
eden števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
eden drug števnik, besedni + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
edin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ednina; kontekst
edinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posameznik; [sskj]
edini pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edini pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edninski; kontekst
edini pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
isti; kontest
edinica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
enota; [sskj]
ediniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati kaj enotno, družiti, povezovati; [sskj]
edino členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edinole členekgoo300k, IMPSSKJ
edinorojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je edini (otrok); [sskj]
edinost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edinstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edinščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
edninski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ednor prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
enkrat; Pleteršnik
efes. okrajšavaIMP
efez. okrajšavagoo300k, IMP
egipčanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
egiptičnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
egipčansko poreklo; kontekst
egiptovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
eh medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ej medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ekles. okrajšavaIMP
ekliptičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
ekliptika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ekscelenca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ekscentričnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
eksempel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spodbuden ali svarilen zgled, vzor, svarilo; [sskj]
eksercicije samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
eksponent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ekstrakten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
ekv. okrajšavaIMP
ekvator samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ekvivalent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
elančovski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
elanten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
reven, beden; nemško-slovenski slovar
elegija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elektr. okrajšavaIMP
električen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elektrika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elektrogiben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
elektromotivne; splet
elektromagnet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elektromagneten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
element samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elipsa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
elizabetin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
elizejev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
elizin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
elmov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
emalj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
emonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
en števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enačba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enačbin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
enačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enaindvajseti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ
enainpetdeset števnik, besedniIMP
enajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enajster števnik, besedni
enajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enajstkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enako prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakokrak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakoličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakomeren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakomerno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
enakomernost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakonočje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakoramen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
enakorob pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enakošen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
enak; Pleteršnik
enakovrsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
en bart števnik, besedni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
encijanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
en človek števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
en del števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en denar števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
endivija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
en dober števnik, besedni + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
endosmoza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMP
en hrušč števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en hudoben števnik, besedni + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
enica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enkaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prav toliko; kontekst
enkoliko prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
prav toliko; kontekst
enkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
en malo števnik, besedni + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
enodomen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enoglasen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
enoglasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enojen števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enokaličnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enoleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enoličen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enolik pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
enako velik; [sskj]
enoliko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enolisten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
enomesečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enonaroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
ki je iste narodnosti; kontekst
enopredalast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enosemenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enostaničen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enoceličen; [sskj]
enostaven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
enostavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enostranski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enostransko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enoštevilčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
enota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enoter števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enoteren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
enovit, homogen; [sskj]
enovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ensidler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
puščavnik; splet
en tak števnik, besedni + zaimek(večbesedno geslo)IMP
en tolar števnik, besedni + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
en za drug števnik, besedni + predlog + števnik, besedni(večbesedno geslo)IMP
epidot samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
episkop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
erb samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dedič; Pleteršnik
erbergov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0