Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 15

erbič erbščina erdeljski erlavski erlih ertovit es. esej esparterov estetičen estevanov estrajški esu etc. eter eti etičen etika etil etilen etilov etimološki etruščanski etruščanski_rimski etruščinost etu euforbium evangeličan evangelij evangelijski evangelist evangelium evin evo evropejski evropski exact. ezavov ezeh.

f: f f. f' fabijanov fabijev fabiolin fabrika fabrikacija fabrikant fabula faconetelj fahrenheitov fajfa fajm. fajmošter fajmoštrov fajnt faktor faktura fakturen faler faliti falsifikat falš fant fantazija fante fantek fantič fantiček fantin fantov fantovati far fara faran farba farban farbanje farbar farbarški farbati faren farizej farizejev farmakolit farman farovški farovž farš fašk fazan fe februar fecl fej feldvebel felzit felzitov fentati feratati ferbaltar ferbežen ferbežno ferdaman ferdamanje ferdamati ferdinandov ferihtati ferlanov feržmajht fes figa figov figura fijakar fil. fila filan filipar. filolog filozof filozofski fin firma firmament firnež firšt firštinja firštov firtelc firtelj firteljc firvaldstatski fizičen fizik fizika fizikalen fižol fl. flanela flaša flaška fleišmanov fleten flinka flinta flis flisati flisen flisno flora flos flosar fluor fluorit fluvorec fofotati folk fonolit fopati forint formula forum fosfor fosforesciranje fosforjev fosforjevokisel fosforokisel fosforovokisel fosilen fotografija fouš foušija fovšija fr. frajntelh frajost frak frakelj franc. francoski francosko francostvo francozi frančev frančiškan frančiškanski frank frauheimski frčati frdaman frdamenje frej frfotati fridolančev fridolanski frihtati frikadela

erbič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dedič; Pleteršnik
erbščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dediščina; Pleteršnik
erdeljski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
erlavski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
erlih pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pošten; nemško-slovenski slovar
ertovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
priostren; kontekst
es. okrajšavaIMP
esej zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta; Pleteršnik
esparterov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
estetičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
estevanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
estrajški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
avstrijski; kontekst
esu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu; kontekst
etc. okrajšavaIMP
eter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
eti zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta; kontekst
etičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
etika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
etil samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
etilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
etilov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
etimološki pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
etruščanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
etruščanski rimski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
etruščinost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
etruščansko poreklo; kontekst
etu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu; kontekst
euforbium samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
evforbija; SSKJ
evangeličan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
evangelij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
evangelijski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
evangelist samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
evangelium samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
evin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
evo medmetIMPSSKJ, Pleteršnik
evropejski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
evropski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
exact. okrajšavagoo300k, IMP
ezavov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
ezeh. okrajšavaIMP
f samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
f. okrajšavagoo300k, IMP
f' samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
fabijanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
fabijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
fabiolin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
fabrika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fabrikacija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
fabrikant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovarnar; [sskj]
fabula samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgodba, neresnična pripoved, izmišljotina, basen; [sskj]
faconetelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
robec; italijansko-slovenski slovar
fahrenheitov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
fajfa samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
fajm. okrajšavaIMP
fajmošter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
župnik, duhovnik; [sskj]
fajmoštrov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
fajnt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sovražnik; nemško-slovenski slovar
faktor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
faktura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fakturen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
faler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
napaka, pomanjkljivost; nemško-slovenski slovar
faliti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjkati; Pleteršnik
falsifikat samostalnik, občno_ime, moškiIMP
falš pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kriv; kontekst
fant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantazija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fante samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
fantek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantiček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fantovati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
far samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
faran samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
farba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barva; Pleteršnik
farban pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
barvan; kontekst
farbanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
barvanje; Pleteršnik
farbar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
barvar; kontekst
farbarški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
barvilen; kontekst
farbati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
barvati; Pleteršnik
faren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
farizej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
farizejev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
farmakolit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta minerala; kontekst
farman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
faran; [sskj]
farovški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
farovž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
farš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
nadev; kontekst
fašk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
faška; kontekst
fazan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fe okrajšavaIMP
februar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fecl samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
fej medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
feldvebel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
felzit samostalnik, občno_ime, moškiIMP
felzitov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
fentati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
feratati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
izdati; nemško-slovenski slovar
ferbaltar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
grajski oskrbnik; kontekst
ferbežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
predrzen, nesramen; Pohlin To malo besedišče
ferbežno prislov, splošni, nedoločenoIMP
ferdaman pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
preklet; nemško-slovenski slovar
ferdamanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
pogubljenje; splet
ferdamati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
prekleti; nemško-slovenski slovar
ferdinandov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
ferihtati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
opraviti, napraviti; nemško-slovenski slovar
ferlanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
feržmajht samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zmerljivka; Pohlin To malo besedišče
fes samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
figa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
figov pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
figov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
figura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fijakar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
izvošček, prevoznik; [sskj]
fil. okrajšavaIMP
fila samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadev; kontekst
filan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
nadevane; kontekst
filipar. okrajšavagoo300k, IMP
filolog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
filozof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
filozofski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fin pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
firma samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
birma; Pleteršnik
firmament samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
firnež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
firšt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
knez; nemško-slovenski slovar
firštinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kneginja; nemško-slovenski slovar
firštov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
firtelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
četrtina; kontekst
firtelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
četrtinka, bokal; Bezlaj
firteljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
četrtinka; kontekst
firvaldstatski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
fizičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
fizik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fizika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fizikalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fižol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fl. okrajšavagoo300k, IMP
flanela samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
flaša samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
flaška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
fleišmanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
fleten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
flinka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
flinta; kontekst
flinta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
puška; [sskj]
flis samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
flisati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
truditi se, prizadevati si; nemško-slovenski slovar
flisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
priden; nemško-slovenski slovar
flisno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
marljivo, pridno, vztrajno; nemško-slovenski slovar
flora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
flos samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; kontekst
flosar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splavar; [sskj]
fluor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fluorit samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
fluvorec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
fluorid; kontekst
fofotati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
folk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ljudje, ljudstvo; nemško-slovenski slovar
fonolit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
fopati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
šaliti, dražiti; nemško-slovenski slovar
forint samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
formula samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
forum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
fosfor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
fosforesciranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
fosforjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
fosforjevokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
fosfaten; kontekst
fosforokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
fosfaten; kontekst
fosforovokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
fosfaten; kontekst
fosilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
fotografija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fouš pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
zavisten; splet
foušija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavist; splet
fovšija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
fr. okrajšavagoo300k, IMP
frajntelh prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
prijazno, prijateljsko; nemško-slovenski slovar
frajost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
svoboda; Biblija.net
frak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
frakelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
franc. okrajšavaIMP
francoski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
francosko samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
francoščina; kontekst
francosko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
francostvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
francozi samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
frančev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
frančiškan samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
frančiškanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
frank samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
frauheimski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
frčati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
frdaman pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
frdamenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prekletstvo; splet, kontekst
frej pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
frfotati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fridolančev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
fridolanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
frihtati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
prositi; splet (http://tinyurl.com/8dakel3)
frikadela samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
mesni cmok; nem-slo slovar


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0