Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 9

nadkorabeljnik nadkost nadležuvanje nadomestovati nadpis naduhel nadživeti naglaven naglo naglost nagloveden nahdati najdec najemščina najemšina najkrajen najmer najpoprej najzadnji nakana nakanjenje nakanjevati nakar nakislina naklad naključba naključiti naklo nakloniti nakrat nakvišku nalesti nalezba naležišče nalik namemba namerjati namesten namestime namestimje namestiti namestovati namikati nanašaven napošev napotek napraviti naprej_plačevanje naprejpokladanje naprejpoložiti naprejpostaviti naprejpostavljati naprejpostavljen naprejpostavljeni naprejprinesti naprejpriti naprejstopajoči naprejšnji naprejvzetje napuščati naradovati naravopostava naravski narazje narečiven narečje naredba narejati naret naris naročaj naročnik narodski naseben naselnik nasledba nasledek nastanje nastelj nastelja nastilje nastopek nastopnik nastroj nasvetovati našinec naštelati naštuliti natanek natekoma natihoma natirlih natiskalnica natiskavec natiskovalec natiskovanje natora natoren natoroznanstvo natorstvo natrobiti naturoznanski natvora naukaz navadno navasti navenčno navezniti navidljivost navleči navod navpičnik navspred navzad navzetnost navzkrižen nazajdržanje naznanje nažeti neben nebeški nebiten nebog nebozec nebrojen ne_cviblati nečast nečeden nečimrnost nečist nečto nečuten nedokončan nedostajati nedostaten nedovoljen nedovoljnost ne_fertigati nego negoda negodnost nego_li ne_gorivzeti negost ne_gratati nehvaležnik ne_izpukati nekaterikrat nekidan nekobart nekrstnik neli neličen nemil ne_nati neobhoden neogibljiv neograjen neokončaven neokončevan neokreten neomahljiv Neopolitanarica nepokoj nepokojen nepokojnost neposajen neposajenost nepovoljen nepozabljiv nepreidejoč neprejenljivo nepremakljiv nepremislek neprenehen nepreviden neprijatelj nepriličen neprilika ner neroden nesegnit nesit nesklonost nespodoba nestanoviten nestrpljiv nestrpljivo neštevilen netjaka netragljivo neukroten neumrjoč

nadkorabeljnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kapitan; kontekst
nadkost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sklepna oteklina pri konju; kontekst
nadležuvanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
preobremenjenost; Gutsman
nadomestovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomeščati; [sskj]
nadpis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis; SSKJ
nadpis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naslov; SSKJ
naduhel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
obarvan zaradi tanke plasti, ki nastane na kovini; kontekst
nadživeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
doseči večjo starost kot kdo drug; [sskj]
naglaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velik, hud; [sskj]
naglo prislov, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj naglo; kontekst
naglost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hitrost; [sskj]
nagloveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
predrzen; Pleteršnik
nahdati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMP
popustiti; nemško-slovenski slovar
najdec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
iznajditelj; Pleteršnik
najemščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
najemnina; SSKJ
najemšina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
najem; kontekst
najkrajen pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMP
najbolj krajen; kontekst
najmer členek(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
namreč; Pleteršnik
najpoprej prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najprej; [sskj]
najzadnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadnji; [sskj]
nakana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
namen; [sskj]
nakanjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nakana; Pleteršnik
nakanjevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
načrtovati; Pleteršnik, kontekst
nakar veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
potem, nato; [sskj]
nakislina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
kislina; kontekst
naklad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dolaga, kopulacija, zeleno cepljenje; splet
naključba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naključje; [sskj]
naključiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
povzročiti; Pleteršnik
naklo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakovalo; [sskj]
nakloniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prikloniti; kontekst
nakloniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgoditi; Pleteršnik
nakrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naenkrat, nepričakovano; [sskj]
nakvišku prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kvišku, navzgor; [sskj]
nalesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najti; Pleteršnik
nalezba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
okužba; Pleteršnik
naležišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
nabirališče, najdišče; kontekst
nalik predlog(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor; SSKJ
namemba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
namen; SSKJ
namerjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nameravati; SSKJ
namerjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pretiti; SSKJ
namerjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
usmerjati; SSKJ
namesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomesten; [sskj]
namestime samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaimek; kontekst
namestimje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
zaimek; kontekst
namestiti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomestiti; kontekst
namestovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nadomeščati; [sskj]
namikati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dodati; Pleteršnik
nanašaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
oziralni; kontekst
napošev prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
postrani, poševno; [sskj]
napotek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ovira, zapreka; [sskj]
napraviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kupiti; Pleteršnik
naprej plačevanje prislov, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, srednji(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
predplačilo; kontekstpredplačilo; kontekst
naprejpokladanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
postavljanje; Biblija
naprejpoložiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
dati naprej, razdeliti; nemško-slovenski slovar
naprejpostaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
predpostaviti, načrtovati; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
predstavljati; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nadrejen, predpostavljen; nemško-slovenski slovar
naprejpostavljeni samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nadrejeni; kontekst
naprejprinesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
navesti, predstaviti; nemško-slovenski slovar
naprejpriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
užiti; kontekst
naprejstopajoči pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
tisti, ki hodi na čelu; kontekst
naprejšnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
vnaprejšnji; [sskj]
naprejvzetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
delo, ravnanje, opravilo; nemško-slovenski slovar
napuščati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razliti, spustiti; Pleteršnik
naradovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naveseliti se; [sskj]
naravopostava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
resnica; kontekst
naravski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naraven; Pleteršnik
narazje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
oddaljenost; Pleteršnik
narečiven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
stvaren; kontekst
narečje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prislov; kontekst
naredba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odredba, ukaz; [sskj]
narejati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati; [sskj]
naret pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
narejen; kontekst
naris samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
risba, skica; [sskj]
naročaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naročje; SSKJ
naročnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
muf; [sskj]
narodski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naroden; Pleteršnik
naseben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
absoluten; Pleteršnik
naselnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naseljenec; [sskj]
nasledba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dodatek; Pleteršnik
nasledek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posledica; [sskj]
nastanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nastanek; kontekst
nastelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stelja; [sskj]
nastelja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stelja; [sskj]
nastilje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)
stelja; [sskj]
nastopek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posledica; [sskj]
nastopnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naslednik; Pleteršnik
nastroj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orodje; Pleteršnik
nasvetovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
predlagati; [sskj]
našinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
privrženec, somišljenik; [sskj]
naštelati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
napraviti, pripraviti; kontekst
naštuliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vštuliti; kontekst
natanek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
natančen; [sskj]
natekoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
hipoma; Pleteršnik
natihoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho; [sskj]
natirlih pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naraven; nemško-slovenski slovar
natiskalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarski stroj; kontekst
natiskavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tiskar; Pleteršnik
natiskovalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tiskar; kontekst
natiskovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
tisk; kontekst
natora samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
narava; [sskj]
natoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naraven; Pleteršnik, kontekst
natoroznanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
naravoznanstvo; Pleteršnik, kontekst
natorstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nrav; kontekst
natrobiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najesti; kontekst
naturoznanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naravoznanstven; kontekst
natvora samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
narava; kontekst
naukaz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
navodilo; Pleteršnik
naukaz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ukaz; kontekst
navadno prislov, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najpogosteje; kontekst
navasti prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
predvsem; kontekst
navenčno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vekomaj; kontekst
navezniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
nagniti; [sskj]
navidljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavidanje; Pohlin To malo besedišče
navleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pretikati; Pleteršnik
navod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navodilo, napotek; [sskj]
navpičnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
navpični krog; kontekst
navspred prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
spredaj; kontekst
navzad prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadaj; [sskj]
navzetnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dovzetnost; Pleteršnik
navzkrižen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasprotujoč si, neskladen; [sskj]
nazajdržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
oviranje; nemško-slovenski slovar
naznanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
naznanilo; kontekst
nažeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nažeti; Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine
neben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen; [sskj]
nebeški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebesen; SSKJ
nebiten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebistven; [sskj]
nebog pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slab, nesrečen; Pleteršnik
nebozec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sveder; kontekst
nebrojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen; [sskj]
ne cviblati členek + glagol, glavni, nedovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
dvomiti; nemško-slovenski slovar
nečast samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota; [sskj]
nečeden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ničvreden, malovreden; [sskj]
nečimrnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ničevost; kontekst
nečist pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bruto; SSKJ
nečto zaimek(zastarela beseda)IMP
nekaj; kontekst
nečuten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobčutljiv; Pleteršnik
nedokončan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nedovršni; kontekst
nedostajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
manjkati; [sskj]
nedostaten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomanjkljiv, nepopoln; [sskj]
nedovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezadovoljen; Pleteršnik
nedovoljnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nezadostnost; Pleteršnik
ne fertigati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
pokončati; nemško-slovenski slovar
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ampak; SSKJ
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor; SSKJ
nego veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razen; SSKJ
negoda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slabo vreme; kontekst
negodnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nesnažnost; Pleteršnik
nego li veznik + členek(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
kot; Pleteršnik
ne gorivzeti členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
sprejeti, vzeti; nemško-slovenski slovar
negost pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem; kontekst
ne gratati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
postati; Pleteršnik
nehvaležnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nehvaležnež; [sskj]
ne izpukati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
izpuliti; Pleteršnik
nekaterikrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nekajkrat; [sskj]
nekidan prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekega dne; kontekst
nekobart prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekajkrat; Pleteršnik
nekrstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekristjan; kontekst
neli veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ne samo; kontekst
neličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brezoseben; kontekst
nemil pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neusmiljen, neprizanesljiv; SSKJ
ne nati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)
ne dati; kontekst
neobhoden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizogiben, nujen; [sskj]
neogibljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neizogiben; kontekst
neograjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
neomejen; kontekst
neokončaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nedoločni; kontekst
neokončevan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nedoločni; kontekst
neokreten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tog; kontekst
neomahljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
neomajen; [sskj]
Neopolitanarica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
neapeljčanka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
nepokoj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemir; [sskj]
nepokojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren; [sskj]
nepokojnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nemir; Pleteršnik
neposajen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nemiren, razposajen; Pleteršnik
neposajenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nemirnost, razposajenost; Pleteršnik
nepovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slab, nezadovoljiv; [sskj]
nepozabljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nepozaben; [sskj]
nepreidejoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neprestan; kontekst
neprejenljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
neprenehoma; kontekst
nepremakljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
nepremičen; [sskj]
nepremislek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nepremišljenost; kontekst
neprenehen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
neprestan; [sskj]
nepreviden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nepredviden; SSKJ
neprijatelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnik, nasprotnik; [sskj]
nepriličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijeten, težaven; [sskj]
neprilika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
neprijetnost, težava; [sskj]
ner veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nego; Pleteršnik
neroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jalov; SSKJ
nesegnit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
nerazkrojen; kontekst
nesit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pelikan; kontekst
nesklonost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nenaklonjenost; Pleteršnik
nespodoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nespodoben človek, nespodobno dejanje; [sskj]
nestanoviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neobstojen; Pleteršnik
nestrpljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nestrpen; [sskj]
nestrpljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nestrpno, neučakano; SSKJ
neštevilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen, zelo velik, ki izraža zelo veliko število oseb ali stvari; [sskj]
netjaka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nečakinja; Pleteršnik
netragljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
voljno; Pleteršnik
neukroten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neukrotljiv; [sskj]
neumrjoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesmrten; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0