Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 10

neumrjočnost nevarščina nevečen nevedeč neverec nevestin nevidljiv ne_zanucati nezapopadljiv nezastopen nezavednost nezavisen nezdrav nezgodonosen nezmasa nezmasen nezmasno nezmeren neznan nezvestnik ni ničica Niderland niederlih nikada nikoder nima nine nineviterski ništer ništermanj niža nižjost nogalnica nograd norski nošnja not noterdajanje noterpeljanje noterpostavljen notervzeti notranje notrina novec novič novičar novina novo-celjski novonapravljen novost nraven nravnost nravstven nravstvenost nuc nucen nudelj numera

o: obajati obal obavljajoč občen občenit občespoštovan občiniti občinski občinsko-slovenski občinskost občinjevanje občiti občut občutljaj občutnost obdolženje obed obeda obedina obednica obitelj obiteljski objedati obkračiti oblagodariti oblagriti oblastvo oblažiti obliček obligacija oblik obližje oblotočnik oblovje obložen obmolčati obnaša obnebje obnoreti obomarija oborina oborožba obrasen obratišče obrazar obrazič obrazovanost obrest obrez obrežek obrozdati obrtnija obrtnost obrtstvo obrunek obsedenec obskrbništvo obstaviti obstrešje obtežava obud obupanje obupnost obvara obviti obzemlje obzor ocet ocetnokisel oča očastvo očesenje očetistvo očinski očit očiten očividen očnica očnjak odborstvo oddelek oddržati odebrati odetelj odevalo odgeniti odgoja odgojitelj odgojiteljica odgojiti odid odjek odjemati odkapati odkazati odkladek odkrehniti odlar odlarček odleteti odleženje odloček odločenje odločevaje odločiti odmanjkati odmiti odnašati odnošaj odondod odonod odpahniti od_paverščen odpehati odpeljevati odpisek odpočitati odpotiti odrajtovilo odreja odrovje odrtija odrtnik odsesti odsod odsojevati odsreden odtehmal odvaga odvagati odvoden odvožnja odvrnenje odvrniti

neumrjočnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nesmrtnost; [sskj]
nevarščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nevarnost; Pleteršnik
nevečen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slaboten, nemočen; Pleteršnik
nevedeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
neviden; Pleteršnik
neverec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nevernik; SSKJ
nevestin pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nevestina župa = šodo; kontekst
nevidljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neviden; SSKJ
ne zanucati členek + glagol, glavni, dovršni(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
rabiti; kontekst
nezapopadljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedojemljiv; [sskj]
nezastopen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nerazumljiv; kontekst
nezavednost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezavest; [sskj]
nezavisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neodvisen; [sskj]
nezdrav pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj nezdrav; kontekst
nezgodonosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nesrečonosen; Pleteršnik
nezmasa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nezmernost; Pleteršnik
nezmasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
neznosen; Pleteršnik
nezmasno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nezmerno; Pleteršnik
nezmeren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neizmeren; [sskj]
neznan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
neznanski; SSKJ
nezvestnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nezvest moški; [sskj]
ni veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
niti; SSKJ
ničica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič; Pleteršnik
Niderland samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nizozemska; kontekst
niederlih pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ponižen, skromen; splet, nemško-slovenski slovar
nikada prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
nikoli; kontekst
nikoder prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nikjer; [sskj]
nima samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slabo vreme; kontekst
nine prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdaj; kontekst
nineviterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ninivski; kontekst
ništer zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nič; Pleteršnik
ništermanj veznik(zastarela beseda)IMP
kljub temu, vendar; Pleteršnik
niža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
depresija; Pleteršnik
nižjost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
nižja stopnja; kontekst
nogalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gonilo; [sskj]
nograd samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinograd; [sskj]
norski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nor; [sskj]
nošnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noša; SSKJ
not samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stiska, nuja; nemško-slovenski slovar
not prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
noter; [sskj]
noterdajanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
navdih; nemško-slovenski slovar
noterpeljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
prihod; kontekst, nemško-slovenski slovar
noterpostavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
določen; nemško-slovenski slovar
notervzeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaužiti; nemško-slovenski slovar
notranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
notranjost; kontekst
notrina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
notranjost; [sskj]
novec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denar; [sskj]
novič prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
spet, znova; [sskj]
novičar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posredovalec novic, sel, kurir; [sskj]
novina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novica; SSKJ
novina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
novost; kontekst
novo-celjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
novoceljski; kontekst
novonapravljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
novozgrajen; kontekst
novost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
novica; SSKJ
nraven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralen; [sskj]
nravnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralnost; [sskj]
nravstven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralen; [sskj]
nravstvenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
moralnost; [sskj]
nuc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korist, uporaba; nemško-slovenski slovar
nucen pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMP
najbolj potreben; kontekst
nucen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
potreben, koristen; kontekst
nudelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanec; [sskj]
numera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številka; [sskj]
obajati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začarati, očarati; [sskj]
obal samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obala; [sskj]
obavljajoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMP
omahovaje; Pleteršnik
občen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen; SSKJ
občen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vesoljen; kontekst
občenit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
splošen; Janežič
občespoštovan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
velespoštovan; kontekst
občiniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
presejati; Pleteršnik
občinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen; Pleteršnik
občinsko-slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
splošnoslovenski; kontekst
občinskost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
splošnost; kontekst
občinjevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
presejanje; Pleteršnik
občiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogovarjati; Pleteršnik
občut samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
občutljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
občutnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmožnost za občutenje; Pleteršnik
obdolženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obdolžitev; Pleteršnik
obed samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kosilo; [sskj]
obeda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kosilo; kontekst
obedina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
obed; kontekst
obednica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jedilnica; [sskj]
obitelj samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
družina, rodbina; [sskj]
obiteljski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
družinski; SSKJ
objedati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opravljati, obrekovati; [sskj]
obkračiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
obdati; kontekst
oblagodariti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obdariti, nagraditi; [sskj]
oblagriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
blagosloviti; kontekst
oblastvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oblast; [sskj]
oblažiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oplemenititi; [sskj]
obliček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblič; kontekst
obligacija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pravno razmerjen na podlagi katerega je ena stranka upravičena zahtevati od druge določeno dajatev, storitev, obveznost, obveza, obveznost, dolžnost; [sskj]
oblik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblika; kontekst
obližje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
okolica; SSKJ
oblotočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
valjasti črv; splet
oblovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
grušč,prod; izvirnik, nemško-slovenski slovar
obložen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obtežen; Pleteršnik
obmolčati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obmolkniti; [sskj]
obnaša samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obnašanje; Pleteršnik
obnebje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nebo; [sskj]
obnoreti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znoreti; [sskj]
obomarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
zdravamarija; kontekst
oborina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
usedlina, gošča; [sskj]
oborožba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
oborožitev; kontekst
obrasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
obraščen; kontekst
obratišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kjer se kaj obrne ali spremeni; [sskj]
obrazar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
portretist; Pleteršnik
obrazič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
načrt; kontekst, Pleteršnik
obrazovanost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
izoblikovanost; kontekst
obrest samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiček, korist; Pleteršnik
obrez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obreza; SSKJ
obrežek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzpetina; Pleteršnik
obrozdati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
umazati; Pleteršnik
obrtnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt; SSKJ
obrtnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrt; [sskj]
obrtstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
obrtništvo; kontekst
obrunek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brazgotina; [sskj]
obsedenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obleganec; Pleteršnik
obskrbništvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oskrba; kontekst
obstaviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obdati; [sskj]
obstrešje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
kupola; kontekst
obtežava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oteževalna okoliščina; Pleteršnik
obud samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
pobuda; Pleteršnik
obupanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obup; kontekst
obupnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obup, obupanost; [sskj]
obvara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
amulet; Pleteršnik
obviti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oviti; [sskj]
obzemlje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
atmosfera; kontekst
obzor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obzorje; [sskj]
ocet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kis; [sskj]
ocetnokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
acetaten; splet
oča samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oče; [sskj]
očastvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
domovina; Pleteršnik
očesenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
cepljenje s popkom; Pleteršnik, kontekst
očetistvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
očetovina; kontekst
očinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očetovski; Pleteršnik
očit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jasen, razumljiv; [sskj]
očiten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
javen; SSKJ
očividen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
očiten; [sskj]
očnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
planika; [sskj]
očnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podočnik; [sskj]
odborstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odbor; kontekst
oddelek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del; kontekst
oddržati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
odvračati; nemško-slovenski slovar
odebrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
podati; kontekst
odetelj samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblačilo; Pleteršnik
odevalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oblačilo; [sskj]
odgeniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
umakniti; kontekst
odgoja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgoja; [sskj]
odgojitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojitelj; [sskj]
odgojiteljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojiteljica; [sskj]
odgojiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgojiti; [sskj]
odid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhod; kontekst
odjek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmev; [sskj]
odjemati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvzemati, jemati; [sskj]
odkapati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
destilirati; kontekst
odkazati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dati; [sskj]
odkladek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odlog; Pleteršnik
odkrehniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
odlomiti, odtrgati; [sskj]
odlar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orel; kontekst
odlarček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
orel; kontekst
odleteti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnesti jo; kontekst
odleženje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
tolažba, uteha, pomiritev; izvirnik, Latinsko-slovenski slovar
odloček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
usoda; Pleteršnik
odločenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
ločitev; kontekst
odločenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
odločitev; kontekst
odločevaje prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMP
ločevaje; kontekst
odločiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločiti; SSKJ
odločiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odmakniti; kontekst
odmanjkati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
izostati, manjkati; [sskj]
odmiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izmiti, očistiti; Pleteršnik
odnašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašati se; [sskj]
odnošaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odnos; SSKJ
odondod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tam; [sskj]
odonod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tam; SSKJ
odpahniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odriniti, odsuniti; [sskj]
od paverščen predlog + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k
praznoveren (pavera = praznoverje); Pleteršnik
odpehati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
odgnati; kontekst
odpeljevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
voziti; kontekst
odpisek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odpis; Pleteršnik
odpočitati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
obračunati; kontekst
odpotiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odstraniti, odpraviti; Pleteršnik
odrajtovilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dajatev; Pleteršnik
odreja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgoja; [sskj]
odrovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oder; kontekst
odrtija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oderuštvo; [sskj]
odrtnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oderuh; [sskj]
odsesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razjahati; Pleteršnik
odsod prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
od tod; Pleteršnik
odsojevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odsoditi; kontekst
odsreden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tak, ki prihaja iz sredine; kontekst
odtehmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
od takrat; [sskj]
odvaga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nevarnost; kontekst
odvagati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odtehtati; Pleteršnik
odvoden pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tvorjen, izpeljan; kontekst
odvožnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
odvoz; Pleteršnik
odvrnenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
odvrnitev; kontekst
odvrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odpraviti; SSKJ
odvrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstraniti; SSKJ


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0