Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 2

brodnar brodnik broj brojen bronsa brsten brstje brumen brumnost brvno brzotek budalija budalovodje budilo budla bukvar bukven bukvišče bukvonatiskavnik bukvotiskalec bukvotiskalka bukvotiskarija bukvoveški bukvovez burfeljc burjava burk butara butica butičast butora

c: cagovati cahen cajhen cajt cajteng caker cartan cedel cedelč cedl cegel ceglov celestit celtarski cep cepa cepen cerati cerkvenec cestopis cijanec cijanovec cijanožveplen cimer cimerman cimperman cimpermanov Cincinata cinovec cirati citrati citron cizej col colen colnar crkne cug cuka cukernina cukrast cukrc cukren cukrofabrika cvedeti cvesti cvetel cveten cvetliški cvibel cviblati

č: čančica čara čarman čarodelen časih časoizprava častje častoglad častogladen čebul čehniti čeja čepinka čeravno červen čestokrat četrtec četrtogorje četver četveriti četvoren čeznaturen čeznemoč čik čimž čin činiti čislo čistec čistoglasno čistota čitatelj čižem članek čmerika čorda črkarjenje črm črne črt črtež črven čubežen čudapoln čudokrasen čudotvoren Čukče čumnata čunjast čutilo čutljaj čutnica čutničen čuvališče čvetiri-oblastnik

d: dacija dalečina dalja danje dar dardar darič darilnica darilnik darina darnik daroviten darovitnost dasi dasiglih dasilih dasiravno dasitudi davnaj debelost deca dedec dehantija dehantski delce deležnik deležnost delo demantovec demfan denarnica deroč destilovanje deteljš detinski detinstvo deva dever devetogubnica devičica deževnik dežiti dežjebran dežočrven dičiti digati dikotilen dila dile dilnat dimovanje dinstan dinstati diplom dira dirav diravec dirjavec diven divjeusenjski

brodnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
mornar; Pleteršnik
brodnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornar; [sskj]
broj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
število; [sskj]
brojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen; Pleteršnik
bronsa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
bron; [sskj]
brsten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bujen; [sskj]
brstje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dračje; [sskj]
brumen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožen; [sskj]
brumnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pobožnost; [sskj]
brvno samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
bruno; [sskj]
brzotek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nojevec; nem-slo slovar
budalija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
neumnost; kontekst
budalovodje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
bedaštvo; kontekst, SSKJ
budilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
budilka; kontekst
budla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
nadev; Pleteršnik
bukvar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
knjigarnar; [sskj]
bukven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
knjižen; kontekst
bukvišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
knjižnica; [sskj]
bukvonatiskavnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
tiskar; kontekst
bukvotiskalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
tiskar; kontekst
bukvotiskalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarka; kontekst
bukvotiskarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
tiskarna; kontekst
bukvoveški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
knjigoveški; Pleteršnik
bukvovez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
knjigovez; kontekst
burfeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kockica; nemško-slovenski slovar
burjava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
severni sij; kontekst
burk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
burka; [sskj]
butara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
breme; Pleteršnik
butica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glavič, betiček; SSKJ
butičast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
betičast; [sskj]
butora samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
breme; Pleteršnik
cagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
obupavati; [sskj]
cahen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
znamenje, podoba; kontekst
cajhen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
znamenje; Pleteršnik
cajt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čas; nemško-slovenski slovar
cajteng samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
časopis; kontekst
caker samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v caker hoditi = imeti opravka s kom/čim; [sskj]
cartan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
dragocen; splet
cedel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
list; nemško-slovenski slovar
cedelč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
listek; nemško-slovenski slovar
cedl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
listek; nemško-slovenski slovar
cegel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opeka; Pleteršnik
ceglov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
opečnat; kontekst
celestit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
stroncijev sulfat; kontekst
celtarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
keltski; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
cep samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debela palica, gorjača; [sskj]
cepa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
čebula; kontekst
cepen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cepitven; kontekst
cerati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
krasiti; nemško-slovenski slovar
cerkvenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cerkovnik, duhovnik; [sskj]
cestopis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
potopis; kontekst
cijanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cianid; kontekst
cijanovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
klorid; splet
cijanožveplen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
v zvezi cijanožvepleni alil = glavna sestavina eteričnega olja iz gorčičnega semena; kontekst, splet (http://www.peter-hug.ch/lexikon/schwefelcyanallyl/140726?Typ=PDF)
cimer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba; kontekst
cimerman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesar; nemško-slovenski slovar
cimperman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesar; kontekst
cimpermanov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tesarjev; nemško-slovenski slovar
Cincinata samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
cincinnati; kontekst
cinovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kasiterit; Pleteršnik
cirati samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krasiti; nemško-slovenski slovar
citrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igrati na citre; [sskj]
citron pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
limonov; SSKJ
cizej samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dojka; [sskj]
col samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mitnina, carina; [sskj]
colen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitninski, carinski; [sskj]
colnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mitničar, carinik; [sskj]
crkne samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
crknetina; kontekst
cug samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslednji cug = smrtna postelja; kontekst
cuka medmet(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
buča; Pleteršnik
cukernina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
beljakova pena za vetrce; kontekst
cukrast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je iz sladkorja; [sskj]
cukrc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
sladkor; Pleteršnik
cukren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki je iz sladkorja, ki vsebuje sladkor, sladek, sladkan; [sskj]
cukrofabrika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
cukrarna; kontekst
cvedeti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
cvesti; Pohlin To malo besedišče
cvesti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cveteti, kazati zdrav videz; [sskj]
cvetel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
cvetoč; kontekst, Pleteršnik
cveten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fin, gladek; Pleteršnik
cveten samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
maj; kontekst
cvetliški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
cveten; kontekst
cvibel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
dvom; nemško-slovenski slovar
cviblati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvomiti; nemško-slovenski slovar
čančica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
srčanka; Oxford
čara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čarovnica; Pleteršnik
čarman samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
čarovnik; Pleteršnik
čarodelen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
čaroben; kontekst
časih prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
včasih; [sskj]
časoizprava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
časovna enačba v astronomiji; nemško-slovenski slovar
častje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čaščenje; kontekst
častoglad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
častihlepje; kontekst
častogladen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
častihlepen; kontekst
čebul samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čebula; [sskj]
čehniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
črhniti; Pleteršnik
čeja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čiščenje; [sskj]
čepinka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
želva; kontekst
čeravno veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
červen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
junij; kontekst
čestokrat prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mnogokrat, pogosto; [sskj]
četrtec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kvadrant; kontekst
četrtogorje samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kvartarno gorovje; Pleteršnik
četver samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vprežna žival; Pleteršnik
četveriti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voditi dvovprežno konjsko vprego; Pleteršnik
četvoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kvadraten; kontekst
čeznaturen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
nadnaraven; [sskj]
čeznemoč prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
močnejši kot oni; kontekst
čik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
činklja; Pleteršnik, nem-slo slovar
čimž samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obresti; kontekst
čin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dejanje; [sskj]
činiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati; [sskj]
čislo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
število; SSKJ
čistec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kositer; kontekst
čistoglasno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
s čistim glasom; kontekst
čistota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čistost, čistoča; [sskj]
čitatelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bralec; [sskj]
čižem samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gležnjar; [sskj]
članek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
člen, del; Pohlin To malo besedišče
čmerika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čemernež; [sskj]
čorda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
meč; kontekst
črkarjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
spor zaradi pisave, črkarska pravda; kontekst
črm samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
antraks; [sskj]
črne samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročaj; Pleteršnik
črt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovraštvo; SSKJ
črtež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
načrt; [sskj]
črven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašajoč se na črve; kontekst
čubežen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
žica; splet
čudapoln pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
čudovit; [sskj]
čudokrasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čudovit; kontekst
čudotvoren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudodelen; [sskj]
Čukče samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
čukotka; splet
čumnata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjša in preprosta soba; [sskj]
čunjast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kegljast; Pleteršnik
čutilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čustvo; SSKJ
čutljaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; Pleteršnik
čutnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
živec; [sskj]
čutničen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
živčen; Pleteršnik
čuvališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
varstvo otrok; kontekst
čvetiri-oblastnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
četrtni oblastnik; Biblija
dacija samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
dac; kontekst
dalečina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dalja; Pleteršnik
dalja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdalja; SSKJ
danje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izdaja, izid; kontekst
dar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
do; Pleteršnik
dardar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
helebardist; izvirnik
darič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dar; kontekst
darilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prostor za darovanje; kontekst
darilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
darilni pladenj; kontekst
darina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
cerkveno darovanje; Pleteršnik
darnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
darovalec; [sskj]
daroviten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
darežljiv; Pleteršnik
darovitnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
darežljivost; Pleteršnik
dasi veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
dasiglih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
dasiravno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
dasilih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
dasiravno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
dasiravno veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
dasitudi veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
čeprav; [sskj]
davnaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdavnaj, davno; [sskj]
debelost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
debelina; SSKJ
deca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
deklica; kontekst
deca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroci; [sskj]
dedec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ded; [sskj]
dehantija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
okraj; kontekst
dehantski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
okrajen; kontekst
delce samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
manjše umetniško (literarno) delo; [sskj]
deležnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kdor ima delež; [sskj]
deležnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodelovanje; SSKJ
deležnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udeleženost; SSKJ
delo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top; kontekst
demantovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
rjavi korund; kontekst, splet (http://sl.wikipedia.org/wiki/Korund)
demfan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
dušen v sopari; nemško-slovenski slovar
denarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
banka; kontekst
deroč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
divji; Pleteršnik
destilovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
destilacija; kontekst
deteljš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
detelja; kontekst
detinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otroški; [sskj]
detinstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
otroška doba, otroštvo; [sskj]
deva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekle; [sskj]
dever samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svak; [sskj]
devetogubnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
goveja kuga; kontekst
devičica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
devica, mlado dekle; [sskj]
deževnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
hudournik; Pleteršnik
dežiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
deževati; [sskj]
dežjebran samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
dežnik; Pleteršnik
dežočrven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
deževnikov; izvirnik
dičiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krasiti, lepšati; [sskj]
digati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stopati, iskati; kontekst
dikotilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvokaličnih; splet
dila samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podplat kopita pri konju; kontekst
dile samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podstrešje; SSKJ
dilnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
deskast; kontekst
dimovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kajenje; Pleteršnik
dinstan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dušen; kontekst
dinstati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
dušiti; kontekst
diplom samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
diploma; kontekst
dira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
luknja; kontekst
dirav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roparski; kontekst
diravec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ropar; kontekst
dirjavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dirkalni konj; Pleteršnik
diven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čudovit, sijajen; [sskj]
divjeusenjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
iz divjega usnja; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0