Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 1a: aerzt afanitov afrikanski ahtati ahtenga ajfer akolih akopram akoravno ala alkana alkofa almoštvo almožna Amalekitar amerikanski amert amiti amtikati anati andel andlati andoht andohtja andohtljiv andohtljivo anemavi angelc Angličan antlja antvart antverh antverhar anzidlar apostelj apotekarija arcat arcnovati ardrija arzenokisel arzenovosokisel aržet asekuracija asekurancija asekurancijski asekuriran asekurirati ate atej atlas avbe ažija

b: babica babjeverstvo bacelj bager bagor bagren bagrenokisel baja bakrenookisen bakreno-okisen bakrica bakrovec balena baliti bandelc bandero bar barantišče barek barkarski baronovka bart basati basnoslovje bata bavela bavelast bazant bažan bedakost begati begun bek bel belin beliti belja beloba belodan belokosmat belota bendiba bersa berstat besedovati besnota betež betlehem Betlehemljan bira birgel birt birtah bisernik biti bitnost bitva bizeljščina blagodar blagodaren blagomilost blagonosen blagoroden blagovnik blagovoljenje blagovoljnost blagrovati blagutniti blaznica blazniti blaznovit blažnost blek blekec bleščav blez blisketati bliskota bliskotanje bliskovod bližalec bljavec bljudo bobek bobljanje bobljati bodljika bogatija bogek bogoslužnost bogovstvo boja boječnik bolest bolnišče bonanza bora bore bori borišče boritelj borovec borovokisel boršt borštnar bot božica božjak božjost bradničar brahor brakonid bramba brambanje brambovec brana branilo brašno brateren braterno bratja bratranka bratrina brbrati brdek brejatva brenkelj brezbrojno brezden brezdomovinec brezen brezglasen brezličen brezmožen brezpostaven brezštevilen brezzakonje brežen brglez brhek Brin brizglja brlizgniti Brn brnja

aerzt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
zdravnik; splet
afanitov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
afanitski; kontekst
afrikanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
afriški; [sskj]
ahtati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paziti; nemško-slovenski slovar
ahtenga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
dati ahtengo = paziti; kontekst
ajfer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gorečnost; splet
akolih veznik(zastarela beseda)goo300k, IMP
čeprav; kontekst
akopram veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
akoravno veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čeprav; [sskj]
ala samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jegulja; nemško-slovenski slovar
alkana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
koren rastline alkaneta; kontekst, splet
alkofa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
alkova; kontekst
almoštvo samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
miloščina; Pleteršnik, SSKJ
almožna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
miloščina; [sskj]
Amalekitar samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
amalekit; splet
amerikanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ameriški; [sskj]
amert prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
enkrat; kontekst
amiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tikati se; nemško-slovenski slovar
amtikati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
tikati; kontekst
anati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izogibati se; Pleteršnik
andel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ravnanje, stvar; nemško-slovenski slovar
andlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
ravnati; nemško-slovenski slovar
andoht samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
pobožnost, zbranost; nemško-slovenski slovar
andohtja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
previdnost, natančnost; splet
andohtljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pobožen; nemško-slovenski slovar
andohtljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
pobožno; nemško-slovenski slovar
anemavi prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nekaj malo; kontekst
angelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
angel, angelček; [sskj]
Angličan samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
anglež; kontekst
antlja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
brisalo; kontekst
antvart samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
odgovor; kontekst
antverh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
obrt, rokodelstvo; nemško-slovenski slovar
antverhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rokodelec; nemško-slovenski slovar
anzidlar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
anahoret; splet
apostelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
apostol; [sskj]
apotekarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
lekarnarstvo; kontekst
arcat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravnik; nemško-slovenski slovar
arcnovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zdraviti; SSKJ
ardrija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prepir; Pleteršnik
arzenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
arzenaten; splet
arzenovosokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
arzenaten; splet
aržet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žep; Pleteršnik
asekuracija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zavarovalnica; kontekst
asekurancija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavarovanje; kontekst
asekurancijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavarovalniški; kontekst
asekuriran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zavarovan; kontekst
asekurirati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
zavarovati; kontekst
ate samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ata, oče; [sskj]
atej samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ata, oče; [sskj]
atlas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta metulja; kontekst
avbe medmet(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
joj, ojej; [sskj]
ažija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ažio; [sskj]
babica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samica; SSKJ
babjeverstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
praznoverstvo, vraževerstvo; [sskj]
bacelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
rezanec; kontekst
bager samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlat; [sskj]
bagor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
purpur; kontekst
bagren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlaten; [sskj]
bagrenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mureksiden; splet
baja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dojilja; Pleteršnik
bakrenookisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
mureksiden; splet
bakreno-okisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
mureksiden; splet
bakrica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
raztopljena modra galica; splet
bakrovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
bakrena ruda; kontekst, nemško-slovenski slovar
balena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
kit; latinsko-slovenski slovar
baliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pogledati; kontekst
bandelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta pite; splet
bandero samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zastava, bandera; [sskj]
bar členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsaj; Pleteršnik
barantišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
borza; kontekst
barek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
željen; kontekst, Pleteršnik
barkarski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
ladijski; kontekst
baronovka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
baronica; [sskj]
bart samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krat; [sskj]
bart samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krat; [sskj]
basati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izmišljati si; kontekst
basnoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bajeslovje; Pleteršnik
bata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vata; [sskj]
bavela samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
svilni odpadki; italijansko-slovenski slovar
bavelast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iz svilnih odpadkov; italijansko-slovenski slovar
bazant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
fazan; splet
bažan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
fazan; kontekst
bedakost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
bedaštvo; kontekst
begati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bežati; kontekst
begun samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
begunec; [sskj]
bek prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
stran; kontekst
bel pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj bel; kontekst
bel samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
indična bel = indigo bela; kontekst
belin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
belec; kontekst
beliti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dodajati jedi maščobo; SSKJ
belja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
belilo; Pleteršnik
beloba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
(svinčena) bel; Pleteršnik
belodan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
izdan, objavljen; kontekst
belokosmat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
belokosmata planika = vrsta alpske planike; splet
belota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
belina; [sskj]
bendiba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
vezana solata; splet
bersa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinski kamen; [sskj]
berstat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
delavnica; kontekst
besedovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti; [kontekst]
besnota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
besnost; [sskj]
betež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolečina; Pleteršnik
betlehem samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
jaslice; kontekst
Betlehemljan samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
betlehemčan; kontekst
bira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cena (dajatev učitelju); SSKJ
birgel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
prostorninska mera za žita; Grimm
birt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
gostilničar, krčmar; [sskj]
birtah samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
predpasnik; splet
bisernik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
perlit; Pleteršnik
biti glagol, pomožni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti: naj bodo; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
bitnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bistvo; [sskj]
bitva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bitka; [sskj]
bizeljščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vino z bizeljskega; kontekst
blagodar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslov; [sskj]
blagodaren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagoslovljen; [sskj]
blagomilost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
milost; Pleteršnik
blagonosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrodejen; [sskj]
blagoroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
plemenit; [sskj]
blagovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
blagovni skontro; kontekst, SSKJ
blagovoljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
blagovoljnost; kontekst
blagovoljnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blagohotnost, dobrohotnost; [sskj]
blagrovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaviti; SSKJ
blagutniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
opoteči se; Pleteršnik
blaznica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umobolnica; [sskj]
blazniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spravljati v veliko zmedenost ali v zmoto; SSKJ
blaznovit pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
blazen; kontekst
blažnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
blaginja; kontekst
blek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krpica; Pleteršnik
blekec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krpica; Pleteršnik
bleščav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ki odbija iskrečo se svetlobo; SSKJ
blez prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
menda; SSKJ
blisketati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
blesketati se, lesketati se; [sskj]
bliskota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bleskot; Pleteršnik
bliskotanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bliskanje; kontekst
bliskovod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
strelovod; kontekst
bližalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kdor se bliža; kontekst
bljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
belilec; kontekst
bljudo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skleda; kontekst
bobek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tableta; kontekst
bobljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
koledovanje; Pleteršnik
bobljati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koledovati; Pleteršnik
bodljika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bodica; [sskj]
bogatija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bogastvo, dragocenost; [sskj]
bogek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
manjšalnica od bog; [sskj]
bogoslužnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pobožnost, vernost; Pleteršnik
bogovstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bogovi, božanstva; [sskj]
boja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
barva; [sskj]
boječnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
strahopetnež; Pleteršnik
bolest samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duševno trpljenje, bolečina; [sskj]
bolnišče samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
bolnica; Pleteršnik
bonanza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
zlata žila; splet
bora samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bor; Pleteršnik
bore pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog; [sskj]
bori pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ubog; [sskj]
borišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bojišče; [sskj]
boritelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
borec, vojak, bojevnik; [sskj]
borovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bor; [sskj]
borovokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
boraten; splet
boršt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd; [sskj]
borštnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
gozdar; kontekst
bot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj; kontekst
božica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
boginja; [sskj]
božjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
novec majhne vrednosti; [sskj]
božjost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
božanskost; Pleteršnik
bradničar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
helebardir; Pleteršnik
brahor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
golša; Pleteršnik
brakonid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta žuželk kožokrilcev; splet
bramba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obramba, varstvo, zaščita; [sskj]
brambanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
obramba; kontekst
brambovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
branilec, branitelj; [sskj]
brana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del kozolca med dvema stebroma, okno; [sskj]
branilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kar brani, kar varuje; [sskj]
brašno samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
moka; kontekst
brateren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
bratski; kontekst
braterno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
bratsko; kontekst
bratja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brat; Pleteršnik
bratranka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrična; [sskj]
bratrina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bratovščina; Pleteršnik
brbrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
govoriti mnogo in nepomembne stvari; [sskj]
brdek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
hiter, uren; [sskj]
brejatva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
zaploditev; Pleteršnik
brenkelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
cvet oreha; Pleteršnik
brezbrojno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
brezštevilno; kontekst
brezden samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
brezno; Pleteršnik
brezdomovinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezdomec; [kontekst]
brezen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezno; SSKJ
brezen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
marec; SSKJ
brezglasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nem; kontekst
brezličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezobličen; [sskj]
brezmožen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ničen, neveljaven; kontekst
brezpostaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
brez zakona; Pleteršnik
brezštevilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki se ne da prešteti; [sskj]
brezzakonje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje brez zakonov; [sskj]
brežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nagnjen, strm; [sskj]
brglez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtavka; [sskj]
brhek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lep; [sskj]
Brin samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
brno; kontekst
brizglja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brizgalka; [sskj]
brlizgniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pljuskniti; [sskj]
Brn samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
brno; kontekst
brnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prst; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0