Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe
Elektronska znanstvenokritična izdaja

Prepise, opombe in spremna besedila napisal
Boris Golec

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
Ljubljana: 2011
Kolofon TEI

Kazalo

Razčlenjeno kazalo
Boris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.