Zbornik konference

“Slovenščina na spletu in v novih medijih”

Ljubljana, 25.–27. november 2015

Uredila Darja Fišer
Založila Znanstvena založba Filozofske fakultete

Celoten zbornik
PDF 


CIP
PDF 

Predgovor
PDF 

Prednje strani
PDF 


Vabljeni predavanji

Linguistic annotation of social media corpora: To what extent do we have to adapt existing encoding standards and tag sets? | Michael Beißwenger

Beyond example extraction: Quantitative analysis of the Janes corpus | Maja Miličević


Redni prispevki

Zveze samostalnika z nesklonljivim levim prilastkom v korpusih Janes in Kres | Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc

»S kje pa si?« – Metapodatki o regionalni pripadnosti  uporabnikov družbenega omrežja Twitter | Jaka Čibej, Nikola Ljubešić

Kaj nam o slovenščini lahko pove kolaborativni spletni slovar? | Kaja Dolar

Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes | Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić

Velika in mala dilema pri imenih industrijskih izdelkov in znamk pri uradnih in zasebnih računih na družbenem omrežju Twitter | Teja Goli, Damjan Popič, Darja Fišer

Rana ura, slovenskih fantov grob: analiza frazeoloških prenovitev v spletni slovenščini | Martin Justin, Nejc Hirci, Polona Gantar

Postavljanje vejic v slovenščini s pomočjo strojnega učenja in izboljšanega korpusa Šolar | Anja Krajnc, Marko Robnik Šikonja

Leksika na spletu (in kje jo iskati) | Mija Michelizza

Primerjava rabe ekspresivnih ločil v tvitih slovenskih uporabnikov in uporabnic | Eneja Osrajnik, Darja Fišer, Damjan Popič

Identifikacija spletno specifičnih kolokacij pogostega besedišča | Senja Pollak

Slovenščina pod palcem interneta: vezajne in dvozačetniške e-tvorjenke | Teja Rebernik

Terminologija v spletnih forumih | Špela Vintar

Prava frekvenca –  analiza žaljivega govora v spletnih komentarjih | Urška Vranjek Ošlak, Ajda Centa

Arheologija začetnice pri stvarnih lastnih imenih | Iza Škrjanec, Damjan Popič, Darja Fišer

Elementi interakcije v govorjenih in spletnih besedilih | Ana Zwitter Vitez, Darja Fišer