Učna gradiva

“Poletni raziskovalni tabor
spletne slovenščine JANES
za srednješolce”

Ljubljana, 24.–28. avgust 2015

Uredila Darja Fišer
Založila Znanstvena založba Filozofske fakultete

Celotna gradiva
PDF 


CIP
PDF 

Predgovor
PDF 


Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej: Korpusi in korpusno jezikoslovje

Izročki

Od konkordance do kolokacije – prvi del

Od konkordance do kolokacije – drugi del


Damjan Popič, Katja Zupan: Standardna in spletna slovenščina

Izročki

Delavnica – Norma: od pravopisa do tvitopisa


Polona Gantar, Jaka Čibej: Frazeologija v spletni slovenščini

Izročki

Vaje

Delavnice


Ana Zwitter Vitez, Špela Arhar Holdt: Govor in spletna slovenščina

Izročki

Detekstiv – vaje

Detekstiv – delavnice (tviti)

Detekstiv – delavnice (forumi)


Tamara Mikolič Južnič, Katja Zupan: Slovenščina v stiku z drugimi jeziki

Izročki

Izročki – vaje

Vaje: Od Novega mesta do Njujorka