Učna gradiva

“1. poletna šola
spletne slovenščine JANES
za študente”

Ljubljana, 4. – 8. julij 2016

Uredila Darja Fišer
Založila Znanstvena založba Filozofske fakultete

Celotna gradiva
PDF 


CIP
PDF 

Predgovor
PDF 


Darja Fišer: Predstavitev projekta in korpusa JANES

Predstavitev projekta in korpusa JANES – izročki


Darja Fišer: Raziskovanje računalniško posredovane komunikacije

Raziskovanje računalniško posredovane komunikacije – izročki

Raziskovanje spletne slovenščine – delavnica

Raziskovanje spletne slovenščine – vaje


Marko Stabej: Spreminjanje jezika

Spreminjanje jezika – izročki


Nataša Logar: Interpretacija korpusnih podatkov

Interpretacija korpusnih podatkov – izročki

Interpretacija korpusnih podatkov – delavnica


Tadeja Rozman: Je Janes šolar?

Je Janes šolar? – izročki


Helena Dobrovoljc: Knjižnojezikovni standard in splet

Knjižnojezikovni standard in splet – izročki

Knjižno in spletno – dva jezika, dva svetova? – delavnica


Mija Michelizza: Tipološka analiza spletnih besedil

Tipološka analiza spletnih besedil – izročki


Damjan Popič: Jezik in spol

Jezik in spol – izročki


Špela Arhar Holdt: Skladenjska analiza (ne)standardne slovenščine

Skladenjska analiza (ne)standardne slovenščine – izročki


Polona Gantar: Korpusna frazeologija

Korpusna frazeologija – izročki