Prispevki v revijah

2018

  • Fišer, D., Ljubešić, N. & Erjavec, T. 2018. The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language Resources & Evaluation. https://doi.org/10.1007/s10579-018-9425-z  [On-line pdf]
  • Fišer, D., Ljubešič, N. 2018. Distributional modelling for semantic shift detection. bInternational journal of lexicography. https://doi.org/10.1093/ijl/ecy011.
  • Miličević, M., Ljubešić, N., Fišer, D. 2018. Nestandardno zapisivanje srpskog jezika na Tviteru: mnogo buke oko malo odstupanja? Анали Филолошког факултета 29(2). [pdf]

2016

  • Arhar Holdt, Š., Dobrovoljc, K. 2016. Vrednost korpusa Janes za slovensko normativistiko. 2016. Slovenščina 2.0, 4 (2): 1–37. [pdf]
  • Fišer, D., Erjavec, T., Ljubešić, N. 2016. JANES v0.4: Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin. 2016. Slovenščina 2.0, 4 (2): 67–99. [pdf]
  • Erjavec, T., Čibej, J., Fišer, D. 2016. Omogočanje dostopa do korpusov slovenskih spletnih besedil v luči pravnih omejitev. 2016. Slovenščina 2.0, 4 (2): 189–219. [pdf]
  • Sobočan, A. M., Pollak, S. 2016. Manifestacije moralne panike v medijskih podobah novele družinske zakonodaje. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, letn. 44, št. 266, str. 163-187. 2016.