Korpusi in drugi jezikovni viri projekta

V sklopu projekta Janes smo naredili večje število jezikovnih virov, ki so praviloma dostopni za iskanje prek konkordančnikov CLARIN.SI in za prevzem z repozitorija CLARIN.SI. Razdeljeni so na naslednje sklope: