JANES Ekspres

December 2015
LjubljanaZagreb – Beograd

Utrinki

JANES Ekspres v okviru razpisa za promocijo slovenske znanosti v tujini sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenija (ARRS). Cilj projekta je skozi predavanja in delavnice predstaviti gradnjo, označevanje in analizo korpusa spletne slovenščine JANES raziskovalcem in študentom na Hrvaškem in v Srbiji.

Institut “Jožef Stefan” , Ljubljana, 13.–14. november 2015

Petek, 13. november

15.00–15.45
Predavanje: »Označevanje korpusov z orodjem WebAnno« (Kaja Dobrovoljc)

15.45–16.30
Demo: »Potek dela v WebAnno« (Kaja Dobrovoljc)

16.30–17.00
Odmor za kavo

17.00–18.00
Tutorial: »Označevanje v WebAnno« (Kaja Dobrovoljc)

Sobota, 14. november

10.00–10.30
Tehnični vidiki označevanja nestandardnih jezikovnih prvin v WebAnno (Tomaž Erjavec)

10.30–11.00
Smernice za označevanje nestandardnih jezikovnih prvin v korpusu JANES (Jaka Čibej)

11.00–11.30
Koordinacija označevalcev (Darja Fišer)

11.30–12.00
Odmor za kavo

12.00–13.30
Označevanje, 1. del

13.30–14.30
Kosilo

14.30–16.00
Označevanje, 2. del

16.00–16.30
Odmor za kavo

16.30–18.00
Označevanje, 3. del

20.00–23.00
Večerja

Filozofska fakulteta, Zagreb, 4. december 2015

09.00–10.30
Lektorat za študente slovenistike, skupina 1: »Jezikovni viri in orodja za slovenščino« (Jaka Čibej)

10.30–11.00
Odmor za kavo

11.00–12.30
Lektorat za študente slovenistike, skupina 2: »Jezikovni viri in orodja za slovenščino« (Jaka Čibej)

12.30–13.30
Kosilo

13.30–16.30

16.30–17.00
Odmor za kavo

17.00–18.00
Predavanje za raziskovalce: »Jezikoslovno označevanje podatkov z orodjem WebAnno« (Darja Fišer)

20.00–22.00
Večerja

Filološka fakulteta, Beograd, 10. december 2015

09.45–11.15
Lektorat za študente slovenistike, skupina 1: »Jezikovni viri in orodja za slovenščino« (Jaka Čibej)

11.15–11.30
Odmor za kavo

11.30–13.00
Lektorat za študente slovenistike, skupina 2: »Jezikovni viri in orodja za slovenščino« (Jaka Čibej)

13.00–14.00
Kosilo

14.00–17.00

17.00–17.30
Odmor za kavo

17.30–18.30
Predavanje za raziskovalce: »Jezikoslovno označevanje podatkov z orodjem WebAnno« (Darja Fišer)

20.00–22.00
Večerja

Utrinki

Organizatorji

ff clarin ReLDI