Oddelek za prevajalstvo,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

doc. dr. Darja Fišer
 • vodenje projekta
 • analiza pomenskih premikov
Jaka Čibej
 • regionalne variante v spletni slovenščini
dr. Špela Arhar Holdt
 • skladnja v nestandardnih besedilih
doc. dr. Ana Zwitter Vitez
 • primerjava z govornim jezikom
doc. dr. Damjan Popič
 • primerjava s standardnim pisnim jezikom
dr. Polona Gantar
 • leksikalna baza družbenih omrežij
prof. dr. Vojko Gorjanc
 • žaljivi govor na družbenih omrežjih
prof. dr. Špela Vintar
 • terminologija v uporabniških spletnih vsebinah

Odsek za tehnologije znanja,
Institut “Jožef Stefan”

izr. prof. dr. Tomaž Erjavec
 • koordinacija projekta na IJS
 • orodja za označevanje korpusa
 • prilagajanje označevanja za nestandardni jezik
 • zapis virov
 • prost in odprt dostop do virov
doc. dr. Nikola Ljubešić
 • zajem in obdelava korpusa
 • prilagajanje označevanja za nestandardni jezik
 • spremljevalni korpus
dr. Senja Pollak
 • kolokacijska analiza
 • delotoki
prof. dr. Nada Lavrač
 • metode strojnega učenja pri orodjih za označevanje korpusa in pri prilagajanju označevanja za nestandardni jezik