Konferenca
Slovenščina na spletu in v novih medijih

25.–27. november 2015
dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU
Gosposka ulica 16
Ljubljana

Zbornik

Program

Predkonferenčni tutorial

 • Maja Miličević: »Beyond example extraction: Quantitative analysis of the JANES corpus«

Materiali:

Vabljeno predavanje

Plenarno predavanje

 • Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Nikola Ljubešić: »Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes« [watch on videolectures.net]

Okrogla miza

»Slovenščina Janes: pogovorna, nestandardna, spletna ali spretna?«

 • Vodila: Špela Arhar Holdt
 • Razpravljali: Marko Stabej, Helena Dobrovoljc, Simon Krek, Polona Gantar, Damjan Popič
 • Grafika: Standardni in knjižni jezik (Simon Krek) [pdf]

Predstavitve prispevkov

 • Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc: »Zveze samostalnika z nesklonljivim levim prilastkom v korpusih Janes in Kres« [pdf]
 • Jaka Čibej, Nikola Ljubešić: »S kje pa si? Metapodatki o regionalni pripadnosti uporabnikov družbenega omrežja Twitter« [pdf]
 • Špela Vintar: »Terminologija v spletnih forumih« [pdf]
 • Senja Pollak: »Identifikacija spletno specifičnih kolokacij pogostega besedišča« [pdf]
 • Eneja Osrajnik, Darja Fišer, Damjan Popič: »Ekspresivna raba ločil v tvitih slovenskih uporabnic in uporabnikov« [pdf]
 • Martin Justin, Nejc Hirci, Polona Gantar: »Rana ura, slovenskih fantov grob: analiza frazeoloških prenovitev v spletni slovenščini« [pdf]
 • Urška Vranjek Ošlak, Ajda Centa: »Prava frekvenca – analiza žaljivega govora v spletnih komentarjih« [pdf]
 • Teja Rebernik: »Slovenščina pod palcem interneta: vezajne in dvozačetniške tvorjenke« [pdf]
 • Iza Škrjanec, Darja Fišer, Damjan Popič: »Arheologija začetnice pri stvarnih lastnih imenih« [pdf]
 • Teja Goli, Darja Fišer, Damjan Popič: »Velika in mala dilema pri imenih industrijskih izdelkov na družbenem omrežju Twitter« [pdf]
 • Anja Krajnc, Marko Robnik-Šikonja: »Postavljanje vejic v slovenščini s pomočjo strojnega učenja in izboljšanega korpusa Šolar« [pdf]
 • Ana Zwitter Vitez, Darja Fišer: »Elementi interakcije v govorjenih in spletnih besedilih« [pdf]
 • Kaja Dolar: »Kaj nam o slovenščini lahko pove kolaborativni spletni slovar?« [pdf]
 • Mija Michelizza: »Leksika na spletu (in kje jo iskati)« [pdf]

Programski odbor

Organizacijski odbor

Utrinki

Organizatorji

ff sdjt-krogi-400x115 clarin ReLDI