eZISS Freising Manuscripts Škofja Loka Passion Play Kaplja Passion Play Oaths: Municipal Oaths: Borough & Professional Zois: Correspondence Slomšek: Three Sermons Izidor Cankar: From the Road Podbevšek: Collected Poems   Slovensko

Edition in HTML

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ZRC & IJS logo ZRC SAZU IJS E8

The work on this electronic edition was supported by the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia and the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Questions and comments to matija.ogrin@zrc-sazu.si

Page last updated 2020-06-22, et


The Kapla Passion Play

  • Editor, diplomatic and critical transcriptions, linguistic commentary: Erich Prunč
  • Editor, commentary: Matija Ogrin
  • Digital encoding, TEI markup: Tomaž Erjavec
  • Publisher: Institute of Slovenian Literature and Literary Studies ZRC SAZU
  • Edition 0.8, 2019-02-04
  • Place of publication: http://nl.ijs.si/e-zrc/kapelski/
  • TEI Header

Rokopis z naslovom Komödia od Kristusouiga Terplinja Katiro so nekidei na te ueliki zhetertig inu na te uelikonozhni Pondelik v Kappli spilali, ki je v literaturi dobil ime Kapelski pasijon (=KP), je leta 1899 našel koroško-slovenski zgodovinar Stefan Singer. Prvi in dolgo edini raziskovalec KP je bil France Kotnik, ki je nastanek rokopisa datiral s koncem 18. začetkom 19. stoletja. Georg Graber je na osnovi skopih drobcev besedil, ki jih je citiral Kotnik v svojih razpravah, trdil, da je KP zgolj „skrajni rob“ (Ausläufer) razširjanja nemško-koroške pasijonske igre v varianti iz Sörga blizu Št.Vida ob Glini/St. Veit an der Glan. Jože Koruza je kot prvi povezal KP s slovensko pasijonsko tradicijo, ki se je manifestirala v Passio Christi, uprizorjeni leta 1615 v lingua vulgaris pri jezuitski postaji v Dobrli vasi.