Kapelski pasijon
Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali

Diplomatični in kritični prepis s komentarjem ter konkordanco pripravil Erich Prunč
Kodikološki opis rokopisa in opombe k prepisu pripravil Matija Ogrin
Redakcijo zapisa TEI pripravil Tomaž Erjavec
Uredili Matija Ogrin, Erich Prunč in Tomaž Erjavec

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
Ljubljana: 2016
[Kolofon]

Kazalo

Erich PrunčMatija Ogrin Tomaž ErjavecMatija OgrinErich Prunč. Datum: 2019-02-20
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.