Kapelski pasijon

Kapelski pasijon
Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali
Elektronska znanstvenokritična izdaja

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovKapelski pasijon
§naslovKomedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali
§naslovElektronska znanstvenokritična izdaja
§navedba odgovornosti
§odgovornostDiplomatični in kritični prepis, filološki komentar in konkordance
§ime
identifikator = EPR
Erich Prunč
§navedba odgovornosti
§odgovornostEkdotični in kodikološki komentar, opombe
§ime
identifikator = MOG
Matija Ogrin
§navedba odgovornosti
§odgovornostElektronski zapis TEI uredil
§ime
identifikator = TER
Tomaž Erjavec
§navedba odgovornosti
§odgovornostPretvorbo v zapis HTML pripravil
§ime
identifikator = APA
Andrej Pančur
§navedba odgovornosti
§odgovornostUredili
§imeMatija Ogrin
§imeErich Prunč
§imeTomaž Erjavec
§navedba odgovornosti
§odgovornostFotografije rokopisa
§ime
identifikator = MZA
Marko Zaplatil
§navedba izdaje
§izdajaObjava 0.8
§navedba objave
§založbaZRC SAZU
§datum2019-02-20
§dostopnost

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca CC BY-ND-NC 1.0: Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav–Nekomercialno 1.0

§opis vira

Elektronska izdaja je pripravljena po izvirnem rokopisu, ki je predstavljen z digitalnim faksimilom v tej izdaji in opisan v Registru slovenskih rokopisov 17. in 18. stoletja (NRSS) kot Ms 18.

§opis značilnosti besedila
§opombe o rokah rokopisa
identifikator = hands
§opomba o roki
identifikator = h1 pisar = Prva_roka
Prva ali glavna roka je napisala skoraj celoten kapelski rokopis ob koncu 18. stoletja; imitira male tiskane črke, vidna je tendenca po lepopisju (prim. paleografski opis).
§opomba o roki
identifikator = h2 pisar = Druga_roka
Druga roka je napisala le tri manjše dodatke na str. 127–129; je pribl. sočasna s prvo roko. Posebnost druge roke je nemška grafija v slovenskem tekstu.
§opomba o roki
identifikator = h3 pisar = Tretja_roka
Tretja roka je sredi 19. stoletja iz neznane kopije prepisala manjkajoče ali uničene dele besedila.
§opomba o roki
identifikator = h4 pisar = Neznana_roka
Nekaj drobnih vpisov, v katerih ni prepoznana katera od prvih treh rok, je označenih kot poseg neznane ali četrte roke.
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-de
slovenščina prevedena iz nemščine
§jezik
identifikator = sl-la
slovenščina prevedena iz latinščine
§jezik
identifikator = sl
slovenščina
§jezik
identifikator = la
latinščina
§jezik
identifikator = de
nemščina
§jezik
identifikator = en
angleščina
§opis sprememb
§sprememba
kdaj = 2019-02-18
Matija Ogrin<ime> Vnesel korekture iz tiskane izdaje, uskladil in dodal sklicevanja med opombami in prepisoma.
§sprememba
kdaj = 2019-02-13
Tomaž Erjavec<ime> Poskusno dodan egXML.
§sprememba
kdaj = 2019-02-12
Matija Ogrin<ime> Dokončal urejanje sklicevanj v kritičnem prepisu.
§sprememba
kdaj = 2019-02-08
Matija Ogrin<ime> Preuredil in dopolnil uredniški uvod v front; dodal primere egXML; elementu surplus dodal @reason in @resp.
§sprememba
kdaj = 2019-02-04
Tomaž Erjavec<ime> Popravljena pretvorba v vertikalni format, korpus prenesen z nl.ijs.si/noske na www.clarin.si/noske, ustrezni popravek v TEI. In še par drobnih popravkov.
§sprememba
kdaj = 2019-02-03
Matija Ogrin<ime> Prenesel uredniški uvod v front, prilagodil, dodal. Popravil dva neveljavna sklica.
§sprememba
kdaj = 2018-06-26
Matija Ogrin<ime> Dodal opis rok v handNotes v kolofonu; končal dodaten krog urejanja oznak v obeh študijah, vključil Andrejeve strukturirane cit/quote/bibl; objava 0.8.
§sprememba
kdaj = 2017-12-07
Andrejka Žejn<ime> Končala urejanje kazalk in sklicevanj v študiji Ericha Prunča; manjše korekture.
§sprememba
kdaj = 2017-06-15
Matija Ogrin<ime> Začel preurejati študije in opombe, prirejene za tiskano izdajo, za e-izdajo; dodajanje kazalk za sklicevanja.
§sprememba
kdaj = 2017-01-10
Tomaž Erjavec<ime> Čiščenje označevanja, objava 0.6.
§sprememba
kdaj = 2017-01-08
Matija Ogrin<ime> Odstranil preostala neveljavna mesta (ostanki nepravilnih slogov v tabelah); čistil ostanke pretvorbe.
§sprememba
kdaj = 2017-01-03
Tomaž Erjavec<ime> Preimenovanje delov, preštevilčenje opomb, popravki hi/text()[. = ' '] mesta presledkov, nov vzporedni prikaz, brisanje (neveljavnih! p/@xml:id) in p/@rend, validacija. (na novo postavljen kapelski pod noSkE@nl.ijs.si.)
§sprememba
kdaj = 2017-01-03
Matija Ogrin<ime> Dodal Appendix in Komentar s spreminimi študijami, povzetki, seznami. Problemi s številčenjem opomb.
§sprememba
kdaj = 2016-06-28
Matija Ogrin<ime> Dokončal opombe in urejanje kritičnega prepisa.
§sprememba
kdaj = 2016-06-19
Matija Ogrin<ime> Preuredil tekst strani 34 kot del Prologa k II. delu, premik naslova II dela.
§sprememba
kdaj = 2016-05-25
Matija Ogrin<ime> Začel z domnevno zadnjim krogom urejanja; nove opombe, uskladitev s tiskano izdajo.
§sprememba
kdaj = 2016-05-20
Matija Ogrin<ime> Dodal razdelek Judeževa smrt v dipl in crit; dodal oznake in govorce pri štetju srebrnikov v crit.
§sprememba
kdaj = 2016-05-14
Tomaž Erjavec<ime> Generiranje dipl prepisa z vsemi nadrejenimi elementi. Popravki za boljšo poravnavo med dipl in crit. Dodal testni prikaz faksimila.
§sprememba
kdaj = 2016-02-10
Matija Ogrin<ime> Končal urejanje glavnega teksta in oddal v prelom za tiskano izdajo.
§sprememba
kdaj = 2016-02-05
Tomaž Erjavec<ime> Diplomatični prepis zamenjan z lematiziranim; popravil @xml:id in @n v kritičnem prepisu.
§sprememba
kdaj = 2016-02-02
Matija Ogrin<ime> Zadnji krog urejanja: uskladitev vsebine ab; imena govorcev; popravki označevanja; opombe.
§sprememba
kdaj = 2015-12-17
Tomaž Erjavec<ime> Merge z Matijinimi popravki.
§sprememba
kdaj = 2015-12-13
Tomaž Erjavec<ime> Popravki v dipl. prepisu glede na zadnje konkordance.
§sprememba
kdaj = 2015-12-01
Tomaž Erjavec<ime> Dokument razdeljen na več datotek.
§sprememba
kdaj = 2015-11-03
Tomaž Erjavec<ime> Popravki na novo vnešenih korektur in usklajevanje konkordanc.
§sprememba
kdaj = 2015-11-02
Matija Ogrin<ime> Vnesel korekture Ericha Prunča<ime>; dodatno urejanje okrajšav in razvezav, naslovov; pisanje opomb.
§sprememba
kdaj = 2015-09-07
Tomaž Erjavec<ime> vstavil 5x seg[@type='fix'] za tiste dele diplomatičnega prepisa, kjer program sicer ni zadosti pameten, da bi pravilno naredil jezikosloveno označevanje z lemami glede na konkordance.
§sprememba
kdaj = 2015-08-31
Tomaž Erjavec<ime> dodal lb/@break.
§sprememba
kdaj = 2015-08-29
Tomaž Erjavec<ime> Mnogo manjših popravkov, da se uskladi excel konkordance z besedilom.
§sprememba
kdaj = 2015-08-12
Tomaž Erjavec<ime>Dodajanje milestone elementov in @xml:lang="de", dodajanje @xml:id, manjši popravki.
§sprememba
kdaj = 2015-08-07
Tomaž Erjavec<ime> Popravki oznak v diplomatičnem prepisu glede na primerjavo konkordanc in prepisa.
§sprememba
kdaj = 2015-08-01
Tomaž Erjavec<ime> Popravil kolofon. Vstavil faksimile. Poenotil strukturo. Mnogo manjših popravkov: foreign -> @xml:lang; handNote/@scribe
§sprememba
kdaj = 2015-07-24
Matija Ogrin<ime> Dokončal drugi krog urejanja, podrobnosti v elementih sic, corr, orig, reg. Uskladil ab v obeh prepish za vzporedno sklicevanje. Napisal tekstnokritične opombe h kritičnemu prepisu.
§sprememba
kdaj = 2015-04-21
Matija Ogrin<ime> Uredil strukturo obeh prepisov do konca.
§sprememba
kdaj = 2014-12-23
Matija Ogrin<ime> Daljše urejanje strukture in teksta; podrobno urejeno do fol. 64, splošna struktura KP do konca.
§sprememba
kdaj = 2013-08-15
Tomaž Erjavec<ime> Urejanje in popravki strukture: uporaba XInclude namesto entitet SGML, DP in KP sta sedaj tudi dokumenta TEI s svojim (malim) kolofonom; kode jezikov spremenjene v dvočrkovne; popravil pb in fw; v DP spremenil sp/l v sp/p; labele a la "No 99" prestavil v ab
§sprememba
kdaj = 2013-08-13
Matija Ogrin<ime> Urejanje strukture obeh prepisov, do prve tretjine.
§sprememba
kdaj = 2013-07-29
Matija Ogrin<ime> Začel urejati strukturo.
§sprememba
kdaj = 2013-06-19
Matija Ogrin<ime> Strojno pretvoril v zapis TEI.
§sprememba
kdaj = 2013-06-19
Erich Prunč<ime> Dokončal diplomatični in kritični prepis v urejevalniku besedil.
Erich PrunčMatija Ogrin Tomaž ErjavecMatija OgrinErich Prunč. Datum: 2019-02-20
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.