Kapelski pasijon

2.1. Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali12

Gor: 2. Kritični prepis

[Stran 000r]
k|d|p

[Stran 001]
1
k|d|p

2.1.1. Prvi del. Od zadnje večerje do Pilata13

k|d|p
2.1.1.1. Predgovor14
1
1
Andohtlivi vkupej zbrani pošlušavci!
2
Pošlušejte, kaj jes vam bom na znejne dav
3
od trpliəna Kristusa Jezusa
4
i s tem več prekovnite vašo pregriəho,
5
kir je uržah Jezusu anu taku veliko martro.
6
Ta prva inu narveči martra je bila,
7
kir je Jezus od soje matere biv to žalostno slou jemav.
8
Potiəm se je on iz sojmi jogri15 v te vrt Gecimana podav.
9
Tamkej je on k svojmo Očetu trikrat molu, rekoč:
10
Oča, aku je mogoč, taku vzemi le-ta kelih od mene proč,
11
al vender nikar kakor jest očem, temoč kakor ti očeš.
12
Potim se mo je en Angel iz nebiəs pərkazov
13
inu ga je v nigovimu trpliəno potrdu.
14
Potim je Jezus na soj obraz na zemlo padu,
15
nigov pot se je sturiv kakor krvave kaple, tekoče na zemlo.
16
V tim je Jezus vidov eno veliko množico teh Judov,
17
pisarjov inu farizearjov iz Judežam vred.
18
Judež se mu je pərbližov, de bi ga kušniv
19
inu s kušvajnam tem Judam čriəz dav.
20
Ti nausmileni bəriči so Jezusa popadli s temi štriki
21
inu s ketenami nausmileno zvezali.
22
Narpoprej ga pelajo višemo farju.
23
Tamkej je on z anej krivičnej žlafrncej udarjen biv.
24
Od Anesa so ga pelali h Kajfežu;
25
tam so ga oni zasramvali, trdo tožili
26
ino so šli od Kajfeža ino so ga pelali Pontiusu Pilatežu.
27
Pilatež nič kriviga nad niəm ni našov.
28
Al kir je on od Judov zašlišov, de je on en Galilejc,
29
ga je kralu Herodežu poslov.
30
Herodež se je rəzvesiəlu,
31
kir je on niga žiə davnu želov videt
32
inu je zaupov en čudež od niga šlišat ali videt.
33
Ali Jezus njemu niə dav odgovora.
34
Zatu ga je zasramuvov inu ga je nazej poslov.
35
Pilatež se je riəs pomujov njega prostiga spustiti,
36
ali teh Judov vpitje je še veči postalu, de bi on križan biv.
37
Təda je Pilatež Jezusa vzev inu ga je gajžlov.
38
Tedej so ti nausmileni bəriči glih kakor vovki Jezusa popadli
39
ino nigov gvant iz niga trgali,
40
od nuh do gvale stepli inu zgajžlali,
41
tako da so celi kosci mesa od niga leteli,

[Stran 002]
2
42
taku da su se bile kosti ino rebre videle.
43
Potem so ga oni na en stov postavili,
44
eno trnasto krono spletli,
45
na njegovo glau postavili,
46
tako nausmilenu gori stiskali,
47
da so nigovo glavo čistu prebodli.
48
Potim je Pilatež pərsodov,
49
da more on soj križ sam na goro Kalfarijo nesti.
50
Jest vas opominam inu prosim vse vkupej,
51
da držite se spodobnu inu poštenu pər temo svetemo spomino.
52
Kar bote videli inu šlišali,
53
da bote tudi doma večkrat premišluvali,
54
da bote vaše križe ino nadloge
55
Kristusu v trplejne sklenili ino gor ofrali.
56
Premišluj, o griəšnik,
57
tolkukrat ti en smrtni griəh dopərneseš,
58
tolkukrat ti tvojga Jezusa gajžlaš inu raniš.
59
O, vse tu je otu Jezus rad inu volno prestati,
60
da je le nas mogov od peklenske jame oteti.
61
O Jezus, dej nam to gnado eno brumno živlenje pelati
62
inu tudi toje trplejne večkrat v našemo srcu premišluvati.
63
Tu premišluvanje tojga trplejna bode pərneslu,
64
moj človek, tebi inu meni to večnu živlenje. Amen.
k|d|p
2.1.1.2. Ta ponižna pristova Kristusova16
Priədi je te predgovor, po predgovoram pride Kristus is sojmi 12 jogrami semkej ino tako govori.17
k|d|p
No 1
2

Lubi otročiči, vi veste, de bo čiəz dva dni velika nuəč inu Sin tiga človeka bo izdan, de bo križan.

k|d|p
No 2
3
Natu govorita dva Jogra.

Kam očeš, da gremo inu tebi pərpravima to velikunočnu jagne jesti?18


[Stran 003]
3
k|d|p
No 3
4
Kristus pošlje Petra in Janeza in govori tako.

Pojta v to mestu inu vajov bade en člavek srečov, ta nese en vrč vade. Pojta za njem v to hišo, v katiəro an nater pojde, inu recita k hišnemu očetu: naš Mojster pusti tebi povedati, nigov čas je prišu, pər tebi oče an veliku nuəč držati ž negovemi jogri. Ko je tedej ta gostna hiša, v katerej bade an ž negovemi jogri to velikunočnu jagne jiədu? Inu an bo vama pokazov enu veliku večernu mestu napravleno inu tam meni pərpravita.

Tedaj učenca odideta in Kristus odide s svojimi učenci.
k|d|p
No 4
5
Učenca govorita oštirju

Častlivi gospuəd! Mojster pusti tebi povedati, da an oče ž nigovemi jogri pər tebi to veliku nuəč držati, zakaj njega ura je prišla inu njegov čas je blizu. Ko je tedej ta gostna hiša, v katiərej ba an ž negovemi jogri velikunočnu jagnje jedu?

k|d|p
No 5
6
Oštir tako govori Petru
65
Eno veliku vesele jest na tiəm imam
66
inu vama celu kratku na znanje dam,
67
da jest očem le-tu hitru storiti
68
inu vam vsiəm kupej enu veliku večernu mestu pərpraviti.
69
Pojta inu imata vajnemo Mojstru povedati,
70
da je vse pərpravlenu, kar an oče meni skuəz vajov na znanje dati.
71
Le-tu je tu mestu,
72
na katiərem bom jest vam gar striəgu zbestu.
In odideta.
Kristus nastopi z 12 učenci, oštir se mu prikloni, tudi Kristus se prikloni oštirju in govori tako.
k|d|p
No 6
7
Kristus

Miər bodi v tej hiši.

k|d|p
No 7
8
Oštir
73
Gospuəd inu Mojster, celu prov ste vi storili,
74
da ste vi meni navriədnemo to gnado podelili.
75
Celu rad očem jest h šlužbi stati,
76
kar koli očte, imate meni povedati.
k|d|p
No 8
9
Kristus
77
Vse le-tu, kar jest od tebe zadobit imam,
78
ta-istu jes tebi sedej na znanje dam:
79
de bi po večiəri otli le-tu storiti
80
inu meni k lubiəzni v anej posodbi čiste vade podeliti,
81
dokler skuəz le-tu bam jest to volu mojga Ačeta mogu dopovniti.
k|d|p
No 9
10
Oštir govori
82
Rad inu voln bom jest vse le-tu stuəru,
83
dokler jest vas imam vse okupej iz srca zalubu.

[Stran 004]
4
84
Od veselja jes tebi, moj Gospud, na znanje dam,
85
da bam hitru pərnesu, kar jest pərpravlenu imam.
Nato gre Kristus k mizi in ko že vsi sedijo, prinese oštir jagnje in vino.
k|d|p
No 10
11
Kristus pri mizi
86
Moji lubi jogri, le-tu očem jest z vami to veliku nuəč držati,
87
vi pak v skušnaveh imate pər meni stanovitni ostati.
Nato sedejo s Kristusom.
k|d|p
No 11
12
Kristus

Jest səm iz srca želov, le-tu velikunačnu jagnje z vami jesti, priəden de bam trpev. Zakaj jest vam poviəm, da naprej na bam venč od njega jedu, dokler bo napovnjeno v nabeškem kralovstvu.

k|d|p
No 12
13
Nato Kristus blagoslovi kruh, ga položi pred učence in tako govori.

Vzemite inu jejte, le-tu je maje telu, katiəru bo za vas danu. Le-tu storite k mojmu spominu.

k|d|p
No 13
14
Nato blagoslovi Kristus vino in tako govori.

Pite iz tega vsi, zakaj le-tu je maja kri, tega noviga testamenta, katiəra ba za vas inu njeh veliku prelita, za odpušajnje teh griəhov. Le-tu storite, kolkerkrat bate vi pili, k mojmu spominu.

k|d|p
No 14
Nato predstavijo umivanje nog in vsi učenci vstanejo in stojijo, dokler se Kristus ne pripravi in stojijo vsi po vrsti. Peter je šesti.
k|d|p
No 15
15
Peter

Guspuəd, baš ti meni naje umivov?

k|d|p
No 16
16
Kristus

Kar jest storim, tega ti zdej na viəš. Al potiəm boš ti vedu, zakaj səm jest le-tu stuəru.

k|d|p
No 17
17
Nato govori Peter

Nigdar na boš ti meni nage umivov.

k|d|p
No 18
18
Kristus

Aku jest na bam tebe umivov, toku na boš mev tala z meno.

k|d|p
No 19
19
Peter

Gospud, nikar ko samo nage, temveč tudi rake inu glavo.

k|d|p
No 20
20
Kristus

Katiəri je umit, ta ne potrebuje, temveč de le nage umije, sicer je an ves čist. Vi ste čisti, al nikar vsi.

Kristus sede s svojimi učenci k mizi in tako govori.

[Stran 005]
5
21
Kristus

Pale, mojga izdajavca raka je z mano pər mizi. Rasničnu jest vam poviem: eden med vami bo mene izdav.

k|d|p
No 21
Nato učenci tiho sprašujejo drug drugega. Peter kot prvi glasno spregovori in potem vsi po vrsti. Judež molči.
k|d|p
No 22
22
Peter

Gospud, al səm jest?

k|d|p
No 23
23
Nato govori Kristus

Eden zmed vas dbanajsteh, katiəri raku z manu v skledu maka, ba mene izdav. Gorje pak temu človeku, skuəz katiəriga bo Sin tega človeka izdan. Temu bi buəlši blu, da bi an ne biəv na ta sviət rojen.

k|d|p
No 24
24
Judež

Al səm kej jest, Rabi?

k|d|p
No 25
25
Kristus

Ti ja govoriš. Resničnu, jest vam poviəm, eden med vami je, katiəri bo mene izdav.

k|d|p
No 26
Nato Peter pomigne Janezu.
k|d|p
No 27
26
Janez

Gospuəd, katiəri je ta-isti?

k|d|p
No 28
27
Kristus

Ta-isti je, katiərmo jest bam ta omočeni kruh podav.

k|d|p
No 29
Kristus poda kruh Judežu in tako govori.
k|d|p
No 30
28

Kar storiš, tu stori skoru.

Judež odide.
k|d|p
No 31
29
Kristus tako govori

Zdej je Sin tiga človeka rəsviəčen inu Buəh je rəsviəčen v njemu. Vi ste19 pak, katiərə ste pər meni ostali v mojeh skušnaveh. [...] Inu jest vam poviəm, kokər je mene postav moj Oče, taku jest vas postavim v mojem kralestvi inu bote sedeli na kraloveh stoleh inu te dbanajst izraelske rodove sodili.

k|d|p
No 32
Nato vstanejo vsi od mize in Kristus govori tako.
30

Viəste le vi, kaj səm jest vam stuəru. Vi mene imenujete Mojster inu Gospud inu vi prav pravite, zakaj jest səm ta-isti tudi. Kader səm tedej jest vaš Mojster inu Gospud inu səm vam nage umivov, taku se mate tudi vi med saba nage umivati. Skuz le-tu boju vsi spoznali, da ste vi maji jagri.

In odidejo.20

[Stran 006]
6
k|d|p
2.1.1.3. Veliki zbor 21
k|d|p
No 1
Zdaj se predstavi veliki zbor.
31
Kajfež
88
Kaj očmo storiti, mi viši farji ven iz tega rata,
89
dokler je v Jeruzalemskemu mestu ena velika zmata,
90
katiəra se meni tudi zdi.22 Ja, ja, ta zapelavc zagvišnu žiə blizu hodi
91
inu skuəz nigov fovš nauk naš folk za sabo vodi.
92
Ta-istiga an za veliku štima,
93
našo postav pak za en smiəh spozna.
94
Njega pošluša ta folk ves čas
95
inu ga za eniga Mesiasa dəržijo, sedej šlišite moj glas.
k|d|p
No 2
32
Prvi farizej
96
Le-tu je eno govorjenje, dobru spremišleno,
97
vzemimu sə k srcu, kar sedej šlišimo.
98
Zakaj le-ta zapelavc velike čudeže diəla,
99
skuz le-tu ta folk na saja vera pərpela.
100
Taku bada ti štolc Rimlari čriəz nas mogli priti,
101
inu nam vsim vkupej našo oblast proč odzeti.
k|d|p
No 3
33
Drugi farizej
102
Moj rat je le-ta, da mi njega dobimo,
103
h špotu mi njemo le-tu storimu.
104
Vzemite moj rat, katiərga jes vam dam,
105
sej səm jes zagvišan, da na bam zapelan.
106
Al ga na bamu ven z naše dežele zagnali,
107
taku mi nismu žiher, da bi pər našem živleni ostali.
k|d|p
No 4
34
Prvi farizej
108
Resničnu je le-tu, kaj očmo veliku govoriti.
109
Le-ta rat mare vsim vkup zadojsti biti.
110
Katiər le-tu prav spremisli, gvišnu da dabro spozna,
111
de nam en tak rat zadojsti pomaga.
112
Pak dobru zastapite, kar jest k vam govorim.
113
Zastopnu je meni storiti, da ga jes v naše rake dobim:
114
badi an zastopn kakər se meni zdi,
115
vənder ga očmu v naše pesti dobiti mi.
k|d|p
No 5
35
Drugi farizej
116
Niəga cil inu konc je galfija teh ludi,
117
kiər so malu učeni inu slabu zastopni.
118
Za eniga Mesiasa se ven daje
119
inu ves folk enu taku trdnu vero ima.
120
Oni vsi njega za eniga preroka držiju
121
nu nam vsim en tak špot narediju.
k|d|p
No 6
36
Prvi farizej
122
Dobru bi bilu, da bi mi ven iz nigoveh jagrav eniga poznali,
123
na kateriga bi mi vse našu zaupanje podjali.
124
Katiəri je te zapelavc teh ludi,
125
na tega imamu vsi vkupej eno močnu želje imeti,
126
de bi se nam mogu te zapelavc na znanje dati.
127
Gvišnu nikar zabstojn,
128
temuč mu očmu dati an dober lan.
k|d|p
No 7
37
Kajfež
129
Celu modru inu zastopnu je vašu govorjenje,
130
visoku študiəranu inu tudi učenu,

[Stran 007]
7
131
vsaki dan se le-ta folk h njemu pərbližuje
132
inu skuəz le-tu sam sebe h enej veliki nasreči zapeluje.
133
Zatorej je potriəba njega močnu zvezati
134
inu tudi celu h le-tej smrti pomagati.
135
Pak nikar ob tem prazniku,
136
de kej en hrup med tem folkam ne vstane,
137
katiəri bi mogu škodit naš sviət ali djanje.
k|d|p
No 8
38
Anež 23
138
Gvišnu bi bilu dobru, kar se meni zdi,
139
le proč s tem zapelavcam, an nič vriəden ni.
140
An se za Sinu Božjiga unkej daje,
141
zatorej ni potriəba obene gnade.
142
De bi ga le mi enkrat dobili,
143
potem bomo mi njemo eno drugo storili.
k|d|p
No 9
39
Judež
144
Visoko inu častitlovi gospuədi, jes pridem sentər k vam
145
inu vam vsim srečo dam.
146
Ne zamerite meni, dokler jes vas prov ne poznam.
147
Vidim pak, da ste v velikeh skrbiəh,
148
katere jest pak držim za en velik smiəh.
149
Vi očte eniga izdajavca imeti,
150
na viste pak, kaku bi vi mogli začeti.
151
Recite kaj ali koliku bi vi otli dati,
152
marebət, da ga jest vam očem izdati.
153
Kupite ga inu ga jest vam predam,
154
me griva, de səm biv nigovo društbo pərpelan.
155
Zatu ga jest vam za trideseti srebrnikov čriəz dam.
k|d|p
No 10
40
Kajfež
156
Kiər si ti taku zvist temu sinagogu,
157
taku reci, sej te vsaki rad uboga.
158
Resnicu povej, kar se tebi zdi,
159
morebit, da se vse po tvojej voli zgodi.
160
Ti pak nam mareš to resnico storiti,
161
s kunštjo inu s fortlnam tega nam pomat dobiti.
162
Zatu mi očmu tebi te denarje dati,
163
ti pak glej, kaku ga nam boš mogu čriəz dati.
k|d|p
No 11
41
Judež
164
Dejte pomuəč tega zapelavca ali Jezusa dobiti.
165
V pungarti bode an moliv, marem vam prvič rezodeti.
166
H ta-istemo se morete vi s štriki inu s ketinami podati,
167
njega prov srčno popasti inu zvezati.
168
Katiərə pak je, bodem jest vam eno znaminje dav,
169
ta-isti je, katiəriga səm biv jest vam predav.
170
Katiərga bodem jest kušnu z mojmi ustmi,
171
ta-istiga popadite inu držite vsi.
k|d|p
No 12
42
Anež
172
Judas, kar ti od nas želiəš, ta-iste gvišnu zadobiš.
173
Pa glej, da ti našu volu storiš,
174
mi očmo te denarje tebi dati,
175
ta-istega dobru inu zbestu plačati,

[Stran 008]
8
176
pak glej da našu volu storiš
177
inu ga nam v naše pesti dobiš.
Nato štejejo denar.24 Po štetju denarja nastopi judovski zbor. In odidejo.
Besede pri štetju denarja išči na 87. strani.
k|d|p
2.1.1.4. Slovo Jezusa in Marije
k|d|p
43
Slovo Kristusovo.25
No 13
178
Cartana inu lubezniva maja mati,
179
jest marem tebi na znanje dati:
180
ta ura inu čas je žiə pərtekla,
181
kakər si ti bila nekədaj rekla,
182
da se bama medba magla ločiti
183
inu tojmu srcu enu veliku težav narediti.
184
Buh te ubari, lubezniva maja rojenica,
185
potroštana bodi taja božja dušica.
186
Buəh te ubari, jest na marem delej pər tebi ostati,
187
zdej se marem jes v to martro podati.
k|d|p
No 14
44
Marija

Ah ti presrčni inu cartani moj sin, jest səm se vselej le-te žalostne pošte bala, katera prehitru je pərtekla. Ah moj lubeznivi sin, dej da bi jest magla namesti tebe križana inu martrana biti. Al saj da bi jest s tabo magla trpeti, da bi jest tako žalost na občutila.26

k|d|p
No 15
45
Kristus
188
Mati poglej, Judež moj joger je mene špotliv predav,
189
za trideseti srebrnikov hudobnem Judam čriəz dav.
190
Zdej me boju h tej smrti iskali,
191
pretrdu zvezali inu pred oblastnike inu sodnike pelali.
192
Tam me baju h tej smrti obsodili
193
inu srcu enu veliku težav naredili.
194
Lubezniva mati, to volo mojga nebeškiga Očeta marem jest storiti,
195
sicer bi moj nebeški Oče ves zvolen svit maru pogubiti.
196
Al jes to volo mojga nebeškiga Očeta kna storim,
197
taku bi moj nebeški Ače ves zvolen svit pogubu.
k|d|p
No 16
46
Marija

Dokler taj je le-ta vola nebeškiga Očeta, taku pojdi, moj Jezus, moj lubeznivi sin, inu prelij taju svetu Riəšnu kri, dokler v drugu vižu le-ta svit na more odriəšen biti. Pak vənder jest tebe pohlevnu prosəm, dej ti meni poprej toj sveti posledni žegen.

k|d|p
No 17
47
Kristus
Tedaj Kristus blagoslovi Marijo.
198
Žegnana badi, lubezniva maja mati,
199
te žegen ima vselej pər tebi ostati.
200
Žegnane badite taje rake inu nage, katere ste mene nosile,
201
žegnane badite taje prsi, katere ste mene dojile.
202
Vstani gar, lubezniva maja mati,
203
ta žegen ima vselej pər tebi ostati.
In odideta. Potem nastopita dva angela, eden prinese križ, drugi pa recitira.

[Stran 009]
9
k|d|p
No 18
48
Angel
204
Ti bridka inu težave povna ura inu čas,
205
v katerej se lači to živlenje od nas.
206
Ah kaj za eno britkuəst občuti tu srce Marie Device,
207
premislite dobru, ah kršanske dušice.
208
Kaj za eno vesele je Marija s Kristusam imela,
209
zdej pak je le-ta žalostna ura vse proč odvzela.
210
Mi angelci, kiər smo se poprej veselili,
211
zdej pak smo vso našu vesele zgubili.
212
Ah pregriəha, kaj ti storiš,
213
kiər Jezusu inu Mariji ena taku žalost narediš.
214
Potroštej Mariju, oh kršanska dušica,
215
inu na žali venč s tem griəham nje cartanu dušicu.
216
Da baš Mariji v tej žalosti magla pomagati,
217
se imate ž no vred v to žalost podati.
218
Spremišlujte to žalost Marije, kaj ana zavol Jezusa trpi,
219
potiəm se bate pak z Marijo inu z Jezusam v nebiəseh večnu veselili.27
k|d|p
2.1.1.5. Oljska gora
k|d|p
No 19
49
Kristus nastopi s Petrom in Janezom.

Lubi otročiči, jest səm še en majhen čas pər vas. Vi bate mene iskali inu, kokər səm h Judam pravu, kamer jest grem, ta vi na marte priti. Inu sedej jest vam poviəm, eno novo zapoved jest vam dam, da se vi med sabo lubite. Pər le-tiəm bojo vsi ludi spoznali, da ste vi moji jogri, aku bate lubezen med sabo imeli.

k|d|p
No 20
50
Peter

Gospuəd, kam greš ti?

51
Kristus govori

Kamar jest grem, ti na mareš zdej za manu pojti. Potle pak ti za manu pojdeš.

k|d|p
No 21
52
Peter

Gospuəd, zakaj bi jes na mogu za tabu pojti? Jest očem mojo dušo za te postaviti.

k|d|p
No 22
53
Kristus

Očeš ti taju dušu za me postaviti? Simon, Simon, pole, hudič je silnu želən, de bi vas mogu kokər pšenicu skus rešetu presjati. Ali jest səm za tebe prosu, da taja vjera ne obnemaga, inu ti, kejkeda preobrjen, potrdi taje bratre.

k|d|p
No 23
54
Peter

Gospuəd, jest səm pərpravlen s taba v ječo, v smrt jəti.

k|d|p
No 24
55
Kristus

Resničnu, resničnu jes tebi pojim, Peter. Peteln na ba nacoj zapev, prej da boš ti mene trikrat zataju. V le-tej noči se bate vi vsi pohujšali nad manu. Stoji pisanu: jest bam pastiərja udaru inu ovce te čede boju rəzkroplene. Kadar pak gar vstanem, očem pred vami jəti v Galilejo.


[Stran 010]
10
k|d|p
No 25
56
Peter

Da bi se lih vsi pohujšali nad tabo, saj jest se nuəčem pohujšat.

Zdaj pridejo na Oljsko goro.
k|d|p
No 26
57
Kristus

Sedite tukej doli, dokler jes grem inu molim. Maja duša je žalostna do smrti, ostanite tukej inu čujte z menoj.

Aba, lubi Oče, tebi je vse mogoč. Vzemi le-ta kelih od mene proč, al vənder nikar, kakər jest očem.

Tedaj gre k učencem.

Kaj spite? Simon, ali ti spiš? Nisi le-ti mogu eno uro z mano čujti? Čujte inu molite, de v skušnave na padete. Duh je riəs voln, ali mesu je slabu.

Oča moj, aku ni mogoč, da bi le-ta kelih od mene šov, temuč da ga jest pijem, taku izguədi se taja vola.

Tedaj se obrne k učencem in molči.

Oče, aku očeš, taku vzemi le-ta kelih od mene, al vənder nikar maja, temuč taja vola se izguədi.

Tedaj pade na obličje. Angel s kelihom nastopi.
58

Oh Jesu, ti Sin Božji, nikar se na prestraši, kiər sam si atu trpeti za odrešenje ciəliga sveta, na katiəru ti očjaki pred peklam z velikem željam čakaju. Ti ja sam daru viəš za čast, katiəra je tebi pərpravlena, da baš postavlen za Gospuəda inu sodnika čriəz vse stvari.

220
Preli tedej taju sveto Riəšno kri
221
za odrešenje vsih ludi.
k|d|p
No 27
59
Kristus

Spite inu počivejte, je zadasti. Pale, ura je prišla inu Sin tega človeka ba izdan v rake teh griəšnikov. Vstanite gar, pojdemo. Katiəri bo mene izdav, ta je blizu.

k|d|p
No 28
Nato se Judež približa in poljubi Kristusa.
60

Zrav badi, Mojster.

k|d|p
No 29
61
Kristus

Juda, izdaš ti Sinu tega človeka is kušvanjam.

62
Kristus stopi proti Judom.

Kaga vi išete?

k|d|p
No 30
63
Vsi Judje

Jezusa Nazarenskiga.

64
Kristus

Ustanite gori, jest səm.

Isto.28

[Stran 011]
1129
k|d|p
No 31
Tedaj padejo vsi na zemljo.
65
Prvi Jud
222
Ustanite gori, vi moji tovarši vsi!
223
Kna prestrašite se tega zapelavca teh ludi.
224
An je sam tukej,
225
katiər je nas skuəz sojo coprniju vrgu dol vse kupej.
226
Mi očmo njemo se zuəpər stati
227
inu z našemi štriki zbestu zvezati.
k|d|p
No 32
66
Kristus

Kaga vi išete?

67
Judje

Mi išemo Jezusa Nazerenskiga.

68
Kristus

Al vi mene išete, taku pustite le-te pojti.

k|d|p
No 33
69
Judovski stotnik
228
Popadite inu zvežite tega zapelavca teh ludi,
229
da se an z našeh štrikov ledik na stri.
230
Ta-istiga mate dobru varvati
231
inu pred naše oblastnike pərpelati.
k|d|p
No 34
70
Peter

Gospuəd, očmu le z mečam udart?

k|d|p
No 35
71
Kristus

Pustite dovsihmalu.

In se obrne proti Petru.
k|d|p
No 36
72
Kristus

Peter, zagrni toj meč v nožənce. Zakaj vsi, kateri meč vzamejo, bodo skuzi meč konc vzeli. Nemam le jest piti te kelih, katiərga je meni moj Oča dav? Al miəniš ti, de jest na marem mojga Očeta prositi inu bi meni sedej poslov več kokər dbanajst miljanav angelov? Koku se badejo pak pisme dopovnile, kadar taku mare biti?

Vi ste kokər h enemo razbojniku z mečmi inu z dragam unkej prišli mene lovit. Sej səm vsaki dan pər vas sedov v templni inu učiv, tam niste rake na me poluəžili. Le-ta je vaša ura inu te temni oblast, zakaj le-tu se je vse zgodilu, da bi se teh prerokov pisme dopovnile.

Tedaj ga učenci zapustijo in ubežijo.
k|d|p
No 37
73
Prvi Jud
232
Ti zapelavc, ti Galilejc, ti Nazirenar,
233
ti si jezdu sentər v jeruzalemske mestu
234
inu si nehav na tem patu s tem gvantam rəzpenati
235
inu z olejskeh dreviəs te vejce dol sekati
236
inu s ta-istemu pred tabo prestelati.
237
Tudi si nehav skuz nih uste tebi čast inu hvalo dajati.
238
Ti zapelavc, zdej te bajo ti ludi dobru poznali.

[Stran 012]
12
239
Kdu si ti, ti Nazarenar? Ja gvišnu, gvišnu,
240
kadar bi ti biv en pravi prerok bol en Bažji Sin,
241
taku bi si kar na nehav taku čast inu hvalo dajati.
242
Ampak ti si le en zapelavc teh ludi.
243
Poprej smo mogli mi vsi vkupej pred tabo dov pasti,
244
zdej pak mareš ti pred nami doli ležati.
k|d|p
No 38
74
Drugi Jud
245
Moji tovarši inu komorati vsi,
246
vesiəlte se z mano tudi vi,
247
de smo enkrat v naše rake dobili
248
tega Nazarenarja, tega zapelavca,
249
katiəri se je za eniga preroka
250
inu za eniga Sinu Božjiga unkej dajav.
251
Zdej zdej se očemo nad njem mašvati
252
inu njemo ta zašluženi lan dati.
253
Zatorej, vi rablni inu beriči,
254
dobru inu močnu ga zvežite s temi štriki,
255
da se nam bade mogu voln inu pokorn dati
256
inu te zašluženi lan prestati.
k|d|p
No 39
75
Tretji Jud, Robinus
257
Sedaj smo tega zapelavca žiə dobru zvezali,
258
sedaj bamu njemu njegov te zašlužen lan dali.
259
Sedaj, sedaj se bamu nad njem veselili
260
inu nigov djanje častili.
261
Kiər je atu poprej čast inu hvalu imeti,
262
sedaj pak mare špat inu smiəh od nas trpeti.
k|d|p
No 40
76
Četrti Jud
263
Sedej so tega zapelavca žiə dobru inu močnu zvezali.
264
Ga bama tudi koj delej naprej gnali,
265
pred naše sodnike inu oblastnike postavili,
266
da bajo njega h temu križu obsodili.
Zdaj gredo Judje s Kristusom z Oljske gore.
k|d|p
No 41
77
Drugi Jud
267
Ti zapelavc, za tojga favš uka deli
268
smo mi te žiə davnu želeli,
269
da bi v naše pesti prišu.
270
Pak ti si nam proč odšu,
271
ti si nas s tajej kunšti atu zupet adgnati
272
inu tebe fraj inu ledik spelati.
273
Zdej, zdej si ti v naše rake pəršu,
274
zagvišnu nam na baš prač adšu.
275
Mi bama tebe naprej gnali
276
inu taje favš hudobne dele dabru plačali.

[Stran 013]
13
k|d|p
No 4230
78
Tretji Jud
277
Ti zapelavc teh ludi,
278
tu dobro vimo mi, de si velike čudeže delov,
279
skuz toj favš nauk veliku ludi zapelov.
280
Mutici so pregovorili, slepci so pregledali,
281
gobovi so zravi ino čisti postali.
282
Ti si preveliku čez našu postavo govoru,
283
skuz Belcebuba narvišega hudiča sturiv.
k|d|p
No 43
79
Praporščak na Oljski gori
284
Vi hlapci, vi imate vašo dovžnust storiti
285
ino nam tega zapelavca pomagat dobiti,
286
da se on nam volen ino pokorn bo dav,31
287
ino to zašluženo štrafingo prestav.
k|d|p
2.1.1.6. Jezus od Velikega zbora do Pilata
Judje gredo s Kristusom na veliki oder32 in Četrti Jud recitira pred Anežem;33 pred tem pa še govori Praporščak.
k|d|p
No 44
80
Praporščak
288
Semkej, semkej stopi ti,
289
kej bom jest tebi povedov, poslušej ti.
290
Mi smo tebe žiə davnu betali inu iskali,
291
de bi te radi z našmi štriki zvezali.
292
Pak ti si se znav dobru varvati,
293
v mestu ostran si otu bežati.
294
Tamkej si ti otu varvan biti
295
ino z našeh štrikov se ledig storiti.
296
De smo te le enkrat v naše pesti dobili,
297
zdej ti bomo eno drugo storili.
298
Le-tu more toj pravi sodnik biti,
299
ti pak moreš tvojo kri preliti.
k|d|p
No 45
81
Judovski stotnik pred Anežem
300
Anas, mi smo tebi pərpelali Kristusa, tega galufa,
301
katiri je med tem folkam veliko zmoto delov
302
inu skuz nigov favš nauk veliku ludi zapelov.
k|d|p
No 46
82
Anež
303
Jest tebe vprašam, kej so toji jogri, pred katirimi si ti
304
skuz tvoj favš nauk te ludi zapelov, da bi oni zdejci prišli
305
inu tebi pomagali iz naših rok ledig in frej spelati?
306
Ah, kej zan norški uk si ti počev,
307
brez našiga povela si se podstopit smev
308
le-temu folku predigvati
309
ino takišne velike zmote delati.
k|d|p
No 47
83
Prvi Jud

Uste gor odpri inu se odgovori, dej antbort na to uprašenje tega Višega farja!


[Stran 014]
14
k|d|p
No 48
84
Kristus

Jest sem očitno govoriv temo svetu ino sem vselej učiv v sinagogi ino v tempelni, kamer se ti Judi vkupej zahajajo. Jest nisem nečisar na skrivnem govorov. Kej ti mene vprašaš? Vprašej te, katiri so šlišali, kej səm jest hudega govoriv, pole, tisti vijo, kej səm jest k nim govorov.

k|d|p
No 49
Prvi Jud govori in ga klofne.
85

Kako ti odgovoriš temo višemo farju?

k|d|p
No 50
86
Kristus

Aku səm jest hudo govorov, tako spričej, de je hudu; aku prav, zakej ti mene biješ?

k|d|p
No 51
87
Anež
310
Jest vam zapovim tega človeka dobru varvati
311
ino ga Kajfežo pelati,
312
nej de on žnim stori, kar on oče.
k|d|p
No 52
88
Judovski stotnik pred Kajfežem34
313
Kajfež, mi smo h tebi pərpelali
314
Kristusa, tega galufa ino zapelavca teh ludi.
315
Zakej on je ta lustvo sprebračov
316
ino veliku zmoto delov.
k|d|p
No 53
89
Drugi Jud in farizeji

Ja, ja, mi smo tudi z nigoveh ust zašlišali, da je on djav: jest očem te božji tempel rezdjati ino o trejeh dnih eniga drugiga gor postaviti, kateri ne bo z rokami storjen. Ino on je reku, da je on en kral.

k|d|p
No 54
90
Četrti Jud

On je en Samaritan ino Hudiča ima, dokler skuz niga vse čudeže dela.

k|d|p
No 55
91
Kajfež

Tako ti celo nič na odgovoriš le-tim, kateri tebe taku trdo tožijo?

k|d|p
No 56
92
Vsi Judje skupaj

On je smrti vriden. Umorimo ga, umorimo ga.

k|d|p
No 57
93
Potem, ko so mu zavezali oči, govore vsi štirje Judje.

Prerokuj nam, Kriste, kdu je ta, katiri je tebe udarov.


[Stran 015]
15
k|d|p
No 58
94
Kajfež

Aku si ti Kristus, povej nam, te pravi Sin Božji.

Kristus molči.
Kajfež ga ponovno vpraša in reče.

Jest tebe zarotim pər pravimo živimo Bogu.

k|d|p
No 59
95
Kristus

Da, jest vam glih povim, de posiəhmav vi bote videli Sina tiga človeka, sedijočiga na desnici Božji moči ino pridiočega v oblakah teh nebis.

k|d|p
No 60
96
Kajfež

On je Boga preklinov, kej potrebujemo več prič? Glej, zdej ste vi nigovo preklinanje šlišali! Kej se vam zdi, kej si en tak zašluži?

k|d|p
No 61
97
Četrti Jud govori

Dejmo nimo to ketino na vrat.

k|d|p
No 62
98
Vsi štirje Judje obenem

Taku si ti vənder Božji Sin?

k|d|p
No 63
99
Kristus

Vi ja pravite, zakej jest səm.

k|d|p
No 64
100
Vsi Judje govorijo

Kej potrebujemo več prič! Zdej smo sami šlišali iz nigovih ust, da se je za eniga krala inu za Sinu Božiga unkej dajav.

k|d|p
No 65
101
Kajfež
317
Jest vam zapovim, tiga človeka dobru varvati
318
inu ga Pontiusu Pilatižu,
319
deževskimu oblastniku, pelati,
320
da ga h tej smrti obsodi,
321
kakər si en tak zašluži.
k|d|p
No 66
102
Judovski stotnik
Govori pred Pilatom.
322
Jest, havptman al kapitan,
323
səm od više gosposke unkej poslan,
324
de səm pustu tega zapelavca dobru zvezati
325
inu səm hitev Pontiusu Pilatežu pərpelati.
326
De ti imaš nigov sodnik biti
327
inu nam skuz tu vsim zadosti storiti.

[Stran 016]
16
k|d|p
No 67
103
Pilatež35

Jest Pontius Pilatež, deželski oblastnik, od cesarja postavlen v Judovski deželi, jest vas vprašam, kaj je le-ta zan človek.

k|d|p
No 68
104
Vsi Judje govorijo

Tukej je Jezus Nazarenski, katirega je ta folk za eniga preroka imev.

k|d|p
No 69
105
Pilatež

Kej pərnesete za eno tožbo čriəz tega človeka?

k|d|p
No 70
106
Judovski stotnik

Kader bi ne biv le-ta kej hudega sturiv, bi ga mi ne bili tebi čris dali. Mi viši farji pa kak dobro vimo, de je on te smrti vriden.36

k|d|p
No 71
107
Pilatež

Taku ga tej vzamite ino ga sodite po vašej postavi. Dokler vi meni nučte povedati, kej je on hudega sturiv, jest ga tudi nočem sodit. Storite žnim, kar koli vi očete.

k|d|p
No 72
108
Vsi Judje govorijo obenem37

Nam se na spoduəbi kaga umoriti, dokler ti Rimlarji so nam to gvavt proč odvzeli, inu nekatiəre reči so nam sodit pərpušene.


[Stran 017]
17
k|d|p
No 73
109
Judovski stotnik
328
Dokler je an tu lustvo spreobračov
329
inu našu postav zaničvov;
330
le-tu pak na mrmu trpeti mi,
331
kiər smo priədpostavleni teh reči.
k|d|p
No 74
110
Vsi Judje obenem

An je Mojzisov postav prelamu, ker ni te sabat držov. Temu se šliši ta smrt, proč, proč ž niəm.

k|d|p
No 75
111
Farizeji

Ja, sami smo zašlišali, da je an prepovedu cesarju daciju dati inu an je reku, da je an en kral.

k|d|p
No 76
112
Pilatež

Taku ti celu nič na odgovoriš, al na šlišiš, kaku le-ti tebe trdu tažiju?

k|d|p
No 77
113
Kristus

Kar tebi tažiju ti Judi, tu mareš vedet, de je iz nida žmišleno.

k|d|p
No 78
114
Pilatež

Al səm jest an Jud, kaj jest za le-tu viəm. Ti si mogu ab tem času vriədnu kej hudiga storiti, sicer bi oni tebe taku trdu tažit na mogli.

Po kratkem premolku.

Al si ti an judovski kral, kakər oni pravijo?

k|d|p
No 79
115
Kristus

Ja, jest səm en kral! Pak nikar kokər en kral tega sveta. Ne buj se, Pilatež, de bi jes toju kralestuv posidu. Poglej na maju svojšnu inu buəštvo.

k|d|p
No 80
116
Pilatež

Taku si ti taj vənder en kral! Kej je taj toju kralestvo, da ti Rimlarji na posedeju?

k|d|p
No 81
117
Kristus

Jest səm riəs en kral! Pak nikar kokər en kral tega sveta. Jest səm h temo na ta svit prišu, da imam od resnice pričvat!

k|d|p
No 82
118
Pilatež

[Stran 018]
18

Kaj je ta resnica?

In vstane.
k|d|p
No 83
119
Pilatež

Jes na najdem obene krivice na le-tem človeko. Dokler vi meni nočte povedati, kaj je an hudiga stuəru, jest ga tudi nuəčem sodit! Taku storite žniəm, kar vi očte.

k|d|p
No 84
120
Vsi Judje

Kaj praviš ti, da bi an na biv kej hudiga stuəru? Od Galileje noter du tad je an te ludi matu inu zapelav.

k|d|p
No 85
121
Pilatež

Kaj pravite vi, da je te člavek en Galilejc?

In vstane. 38
k|d|p
No 86
122
Judje vsi obenem

Ja, an je an Galilejc inu an zapelavc teh ludi.

k|d|p
No 87
123
Pilatež

Dokler vi pravite, de je an en Galilejc, taku ga vzemite inu ga Herodežu pelajte, dokler je an en kral te galilejske dežele. Najte, da an žniəm stori, kar an oče.

k|d|p
No 88
124
Judovski stotnik

Kral Herodež, mi smo h tebi pərpelali Kristusa, tega zapelavca, katiəri se je za judovskiga krala unkej dajav, da ga ti h tej smrti obsodiš inu nam vsim vkupej zadojsti storiš.

k|d|p
No 89
125
Herodež

Al si ti ta-isti, katiərga səm jest žiə davnu želov videt inu šlišat? Al si ti ta-isti, za katiərga volo je moj oče nehav štiərnajstavžent otruək pomoriti? Marebit si ti ta-isti, katiəri je v Kani Galileji tu vadu v to vinu prebrnu? Marebit si ti ta-isti, pred katiərem so ti maliki doli padali? Al si ti ta-isti, za katiərem je tolku folka toje predige pošlušati hodilo, od katiərga je bilu tolku dobriga inu hudiga šlišati?

k|d|p
No 90
126
Četrti Jud

Vidiš ti, kral Herodež, to trduvratnost tega člaveka,


[Stran 019]

19
katiəri tebi ne odgovori kakər enemo kralo. Zatu an ni ene, temuč venč smrti vriəden. Pilatež je an hajd, an na viə naše postave taku daru kakər ti.

k|d|p
No 91
127
Prvi Jud

Zdajci ti taje uste gar adpri inu se odgovori! Kar si ti poprej preveliku govuru, zdej pak ti movčiš. Zdej, zdej se ti odgovori! Zdej, zdej naj ti taja zastapnast zašlišati, zdej na znaš govoriti. Kaj si ti za en norc!

k|d|p
No 92
128
Herodež

Zdej jest spoznam, da ti nisi obeden Božji Sin, tudi obeden prerok. Kiər se na odgovoriš, si le kokər en narc. Obliəcite ga kokər eniga narca inu ga pelajte h Pilatežu, da an žniəm stori, kar an oče.

k|d|p
No 93
129
Vsi Judje obenem

Vidiš, ti Pilatež! Taku ga časti kral Herodež. An ga peč bol pozna kokər ti.

k|d|p
No 94
130
Pilatež

Kaj je vam kral Herodež žniəm zapovedu začeti al striti?

k|d|p
No 95
131
Vsi Judje obenem

An je nam zapovedu njega zupet h tebi pərpelati, da ti maš žniəm storiti, kokər si en tak zašluži, inu an ga je spaznav za eniga narca.

k|d|p
No 96
132
Pilatež

Vi ste tega člaveka h meni pərpelali kakər eniga rezbojnika. Sej səm vam poprej povedu, da jest obene krivice nad niəm ne najdem. Tudi kral Herodež nešu ni. Kader bi biv te člavek v Galileji te ludi zapelov, sej bi za tu kral Herodež vedu, dokler je an en kral te Galilejske dežele. Zatorej kna želite eniga nadovžniga člaveka umoriti, da čriəz vas ena nasreča na pride.

k|d|p
No 97
133
Vsi Judje obenem

[Stran 020]
20

Katiəri temu folku napokej diəva, temu šliši ta smrt. Ti pak očeš njega fraj spustiti, proč, proč žniəm.

k|d|p
No 98
134
Pilatež

Dokler vi imate eno navadu, da jest vam h velikej noči eniga jetnika spustim, katiərga taj vi očte, Baraba, te rəzbojnika, al Jezusa, katiəri je imenvan Kristus?

k|d|p
No 99
135
Vsi Judje obenem

Pusti nam Baraba! Dej nam le-tega, proč, prač žniəm.

k|d|p
No 100
136
Pilatež

Kaj očte da jest žniəm storim, s tiəm Judovskem kralam?

k|d|p
No 101
137
Vsi Judje

Križej ga, križej ga!

k|d|p
No 102
138
Pilatež

Al bam jest vašiga krala križov?

k|d|p
No 10339
139
Vsi Judje

Mi nemamo obeniga krala, ampak cesarja! Križej ga!

Ponavljajo.
k|d|p
No 104
140
Pilatež

Taku ga taj vzemite inu ga po vašej voli gajžlejte, da se ba temu hudobnu folku ambart zadojsti zdelu.

k|d|p
2.1.1.7. Bičanje
k|d|p
No 105
Zdaj predstavijo bičanje.
141
Prvi Jud govori
332
Vi moji tovarši inu brati.
333
Kaj je nam storit, tu jest na marem zamovčati.
334
Kiər smo mi to povelo od Pilatuša zadobili,
335
zdej si mi badema našo srce nad niəm hvadili.
336
Zdej ga bama h temo stebro pərvezali,
337
od nuəg inu do glave ga bama dobru stepli inu zgajžlali.
k|d|p
No 106
142
Drugi Jud

[Stran 021]
21
338
Poprej da mi kej takiga očemo storiti,
339
mi moremo nigovo oblačilo dol potegniti,
340
da an parnah pər tem stebro pərvezan bo stav,
341
da se an potiəm ne bo za eniga judovskiga krala unkej dajav.
k|d|p
No 107
143
Tretji Jud
342
Šibe inu gajžle marmu pərpravlene imeti,
343
prej da njemo očmu kej takiga storiti.
344
Od nuəh inu do glave ga bama tepli inu gajžlali,
345
de se baju naši viši farji smijali.
k|d|p
No 108
144
Četrti Jud
346
S tiəmi štriki ga bama pərvezali,
347
tudi zlato ketno na vrat podjali.
348
Da se na bo mogu od stebra rešiti,
349
dərgači, da bi an mogu en coprnik biti.
k|d|p
No 109
145
Prvi Jud
350
Te zapelavc je žiə h stebru pərvezan trdu,
351
žiher rečem, da nam na ba prač adšu.
352
Štahus, stapi srčnu na huni kraj,
353
nega tepsti meni pomagaj.
354
Taku ga očma midba po najnej voli gajžlati,
355
de bi glih mev pred nama mrtu obležati.
k|d|p
No 110
146
Drugi Jud
356
Jes tudi maje mači šparav na bam,
357
ajstre žlake bam jest nemo dav za lan.
358
Kiər se je an za našiga krala von dajav,
359
sedej ba an žlake za soj lan prejemav.
360
Prav pərtisni, kar je tebe mogoč.
361
Jes pa rajtam, da se tebi smili,
362
da mu pomagat oč.
k|d|p
No 111
147
Prvi Jud
363
Jest səm žiə slab gratov od lavter tepenja,
364
stapta sam vedba na mesti mene.
365
Tepita ga vedba, dokler se vam zdi.
366
Zdej si te zapelavc drujga kna zašluži,
367
kakər da se mo an tak špat naloži,
368
kiər je matu inu zapelvov te ludi.

[Stran 022]
22
k|d|p
No 112
148
Tretji Jud
369
Zdej səm tega zapelavca žiə v maje pesti dobiv,
370
zdej si bam maje srce nad niəm hladiv.
371
Tepu ga bam do biəleh kosti,
372
da mesu proč od njega poleti.
k|d|p
No 113
149
Četrti Jud
373
Jest žiə tudi pərpravlen stojim,
374
to uražje jest žiə v rakah držim.
375
Te coprnik mare ad mene tepen biti,
376
nigove mesu se mare od kosti ločiti.
k|d|p
No 114
Tedaj nastopi Vojak40 in tako govori.
150
Vojak
377
Proč, vi nausmileni tiərani vsi!
378
Zakaj očte Jezusa celu umoriti vi?
379
Gdu ga je že h tej smrti obsodu,
380
katiəru si še an ni zašlužu?
381
Jest očem vam pa eno drugo pokazati,
382
al se na bate otli ad le-tega prač podati.
383
Le-tega, katiəri te smrti dovžen ni,
384
ta-istiga očte celu vmoriti vi.
k|d|p
No 115
151
Drugi Jud
385
Kiər se tebi te zapelavc usmili,
386
dobru je, de smo enkrat naše delu strili
387
inu našu srce žiə nad niəm shladili.
388
Pa stori žniəm, kar ti oč,
389
jes pak rajtam, da ti njega živiga ne dobiš nigdar proč.
390
Mi se očmo od njega proč podati,
391
pojmu od njega proč,41 vi moji tovarši inu brati.
In odidejo.
k|d|p
No 116
152
Vojak tako govori
392
Ah, nausmilenu je an h temu stebro pərvezan,
393
ni mogoč, da bi mogu bit proč odriəšen.
394
Jest si očem pak eno drugo kunšt zmisliti,
395
le-tega nadovžniga od stebra fraj storiti.
396
Sej sem jest tukej z enej sabli obdan,
397
bam odsekov ta štrik, da bo fraj inu ledik spelan.
k|d|p
No 117
153
Tedaj nastopita dva Angela in predstavita pesem.

[Stran 023]
23
1
398
Vse stvari žalujte,42
399
kar koli živi.
400
Ta žalost spremišlujte,
401
kaj Jezus trpi.
402
Nausmilenu je zgajžlan,
403
člaveku glih ni,
404
ves čistu je ranjen,
405
leži v sojej krvi.
2
406
Premisli, oh člavek,
407
kaj Jezus trpi,
408
pogledej, o griəšnik,
409
gduə temu leži.
410
Zagledu boš jagnje,
411
katiəru bo nam
412
odvezov vsiəh griəhov,43
413
odpustu jəh vsiəm.
3
414
Odpusti, oh Jezus,
415
ti griəhe naše,
416
oh cartanu jagnje,
417
mi prosimu te.
418
Odvzemi te griəhe,
419
potroštej nas ti,
420
da bamu vsi vkupej
421
tebe hvalili.
Nato odideta.44
Po pesmi nastopijo Judje. Drugi Jud tako govori.
k|d|p
No 118
154
422
Zdej, zdej smo mi peč prav storili,
423
de smo spet tega zapelavca u naše rake dobili.
424
Pelimo ga pred Pilatuša ino njemo očmo povedati,
425
da našo želje nismo mogli prov dopovniti.
Nato odidejo in se predstavi Veliki zbor in Judež nastopi, govori tako in vrže denar nazaj.
k|d|p
2.1.1.8. Judeževa smrt
No 119
155
Judež
426
Ah jest, nasrečna inu naumna stvar,
427
taku hudu nisəm jest stuəru nigdar.
428
Predav səm jest mojga Stvarnika
429
inu Gospuəda vsigamogočniga.
430
Sedej, sedej səm jest zapelan,

[Stran 024]
24
431
kiər nisəm vedov, de bade an tej smrti čriəz dan.
432
Sedej pak vidim to gnusobo, katiəro səm jest stuəru,45
433
inu skuəz tu mojga lubezniviga Mojstra zgubu.
434
Ah prekleti gajc h temu blagu,
435
katiərə vzeme dušo ino telu.
436
Ti si ta mreža teh poklenskeh hodičov
437
inu skuəz le-tu jih bade veliku za mano prišlu. [...]46
438
Le-to imate vaš krvavi denar,
439
skuəz katiəriga səm biv jes v ta griəh zapelan
440
inu skuəz le-tu jes vam njegovo nadovžnost na znanje dam.
k|d|p
No 120
156
Nato govorijo farizeji.
441
Judas, kaj nam tu an gre, al si ti tu stuəru.
442
Badi prav al na bodi, sej si se nam sam ponudu.
Veliki zbor odide, Judež ostane sam in obupan govori.
k|d|p
No 121
k|d|p
157
Judež
443
Prekleti bodi, o hudičovi rat,
444
kiər ste vi vkupej sedeli zbrani takrat!
445
Zakaj, kiər səm biv jes h njem prišu,
446
sladke besiəde səm od njeh šlišov.
447
Zdej pak fardamani rat mene kunšti uči,
448
pravi, al nisəm prav stuəru, glej gari sam ti.
449
Zakaj glih ta rat je kriv, da se taku godi,
450
da je moj Mojster h tej smrti mogu obsojen biti.
451
Vsi hudiči bojo vam enkrat to plačilo dali,
452
kiər ste vi mene taku slepu galfali.
453
Ah pa kaj səm jest nasrečni otov pər niəh imeti,
454
sam səm k niəm prišu, marem vam koj rezodeti.
455
Ta gajc je mene taku abdav,
456
skuəz tu səm jest gledav, da səm mojega Mojstra predav.
457
Ah kaj, kaj je pak meni nasrečnemo sedej storiti,
458
h Buəgu se jest kna upam, kam se očem obrniti?
Nato kratko molči in obupuje.
No 122

[Stran 025]
25
459
Ah da bi jest, nasrečni člavek, na biv na te svit dan,
460
taku bi moj Mojster na biv nigdar predan.
461
Skuəz le-tu pak viəm,
462
da səm hudičovej oblasti čriəz dan.
463
Nigdar na marem več ta špat trpeti,
464
zakaj vse v le-tem mesti vkup leti
465
inu temo nadovžnemo to smrt želi.
466
Ferdaman səm jest na večne čase,
467
kiər səm taku stuəru, ni za mene več obene gnade.
468
Jest se na viəm nikamer obrniti,
469
ko bi meni hudič an štrik pərnesov,
470
bi se koj rad atu obesiti.
Nastopi Hudič in mu prinese vrv.
k|d|p
No 123
158
Lucifer
471
Prepozdu je grivinga le-ta,
472
kiər si predav tvojga Mojstra.
473
Zdej, kiər je an žiə h tej smrti obsojen,
474
na bo več proč prišu, je uržah le taja.
475
Zdej pak, moj Judež, toj falar spoznaš,
476
kiər ti obene gnade za se več nimaš.
477
To maš te štrik ino se hitro ubesi,
478
kiər te gnusobe nisi kuəs prenesti.
Tedaj se obesi po svojih besedah.47V baročni tradiciji je ob Judeževem samomoru ohranjeno opozorilo sv. Hieronima, da je Judež s svojim izdajstvom grešil proti Jezusu predvsem kot človeku, kar je manjši greh. Šele ko je obupal nad božjo dobroto in se ubil, je Judež grešil proti Jezusu kot Bogu in Stvarniku življenja: »Dokler ta greh, kir je Kristusa predav, koker s. Hironimus prav, je blo zuper to človestvu Kristusa, to scagvajne pak je blu zuper to bogstvu.« Poljanski rokopis, str. 329.
k|d|p
No 124
159
Judež
479
Zdej grem, kaj očem dovgu tukej stati,
480
se očem koj h temu dreviso podati.
481
Tam bam jest stuəru en kanc teh reči.
482
Prekletu je maje želje,
483
kiər səm biv prišu v žlehtnu djaine.
484
Prekleta badi ta ura,
485
v katiərej səm jes biv na sviət dan.
486
Preklet badi moj jezik,
487
skuz katiərga je biəu moi Mojster predan.
k|d|p
No 125
160
Po obešanju govori Hudič
488
Jes, viši Lucifer al kapitan,
489
ciəle peklenske vojske en višavn,
490
prej səm biv v nebiəseh ta narliəpši lepota,

[Stran 026]
26
491
skuəz griəh səm pak gratov ta nargrši grdata.
492
Skuəz le-tu je sama Sveta Trojica sklenila,
493
skuəz angela Mihela iz nebiəs me pəhnila.
494
Ta semla me ni atla na sebi trpeti,
495
da səm se mogu v to peklensko jamo udreti.
496
Sedej bam na večne čase v pekli garev,
497
Te ofartne inu načiste bam h sebi vadev.
498
Tudi pjanze inu špilovce na bam zašanav,
499
ta-iste po njeh zašluženji bam polanav.
500
Glih tak lan bade prejev Judaš Iškarjot,
501
kiər je an scagov, bade njemu an velik špat.
k|d|p
No 126
161
Nato govori Drugi hudič
502
Ah Judež, ti si biv za eniga jagra od tojga Mojstra poklican,
503
zakaj nisi ostav, da bi biv zveličan.
504
Zdej jes vidim toj nasrečni stan,
505
skuz katiərga si biv od mene zapelan.
506
Kiər səm jes tebi skuəz noter piskov,
507
de bi ne biv tojga Mojstra te sliədne predige šlišov.
508
Ti si šov inu si sam sebe na enu drev ubesu
509
inu si nam v peku enu veliku pratu pərnesu.
510
Toje pluče inu jetre mareju peklenski orli snesti,
511
ti mareš pak z nami v pekli na večne čase goreti.
k|d|p
No 127
162
Nato govori Lucifer

Popadimo ga vsak od ene strani ino ga nesimo v to peklensko jamo!

k|d|p
No 128
163
Nato spet Drugi hudič
512
Le-tu se made koj zgoditi,
513
očemo koj z veselam storiti.

[Stran 027]
27
Po teh besedah ga Hudič razpara in vrže drobovje ven.48 Hudiči ga snamejo in ga odnesejo.
k|d|p
No 129
Judje s Kristusom stopijo pred Pilata.
164
Četrti Jud govori tako
514
Pilatež, mi smo po tojej voli storili,
515
pak vənder nikar naše želje dopovnili.
516
Zakaj en žovniər al soldat se je podstapu čriəz nas priti,
517
glih kokər bi moli po tojej voli storiti.
518
Zdej pak, kiər smo tega zapelavca cmalu tepli,
519
te bama prosili vsi ukepej inu rekli:
520
kiər se je te zapelavc za eniga krala unkej dajav,
521
pərpusti, de bama sturili, kokər je an djav,
522
da mi tega zapelavca bama častili
523
inu njemu eno trnasto krana na glav postavili.
k|d|p
No 130
165
Pilat govori Judom

Storite žniəm, kar vi očite, de se ba temu hudobnemo folku žiə enkrat sniəgalo inu zadajsti zdelu.

k|d|p
2.1.1.9. Kronanje s trnjem
k|d|p
No 131
Tedaj predstavijo kronanje. Prvi Jud govori tako.
166
524
Vi moji tovarši inu brati!
525
Pošlušajte, kaj jest vam očem povedati:
526
Te zapelavc se je za eniga judovskiga krala unkej dajav
527
inu sam sebe za Sinu Božiga imenuvov.
528
Storimo za en kradək čas eno igravcu
529
inu ga kokər eniga norškiga krala kronejmu.
k|d|p
No 132
167
Drugi Jud

[Stran 028]
28
530
Ja, jest žiə eno trnasto kranu v rakah držim inu mam.
531
Skuəz le-tu jes tudi nigovo svetuəst na znanje dam
532
inu ta-isto niəmo rad sam dam.
k|d|p
No 133
168
Prvi Jud
533
Pojdi ti, pərnesi sam hitru en stav,
534
da se an gar posadi, kakər na en kralovi tran.
k|d|p
No 134
169
Četrti Jud
535
To imaš ti zapelavc toj tran,
536
jest očem tudi koj storiti
537
inu njega gar na te tran posaditi.
k|d|p
No 135
170
Tretji Jud govori Četrtemu
538
Ti brat, ogrni mo le-ta plajš;
539
kateriga ti v tojeh rakeh držiš inu imaš,
540
de se te zapelavc bo prav mogu častiti,
541
sicer bi an nas mogu ob našu šlužbo pərpraviti.
k|d|p
No 136
171
Četrti Jud
542
Ja, ja, jest očem tu koj storiti
543
inu njemo te plajš okuəli ogrniti.
k|d|p
No 137
172
Prvi Jud
544
Da te ba en vsakkatiəri ležej mogu za eniga krala spoznati,
545
je tebe potriəba tudi en kralovi sceptar v rake dati.
546
Vzemi tedej od mene leta sceptar zlat inu liəp tudi,
547
k enimo znaminjo, de si en kral, brez kralestva inu brez ludi.
k|d|p
No 138
173
Drugi Jud
548
Da nemo le-ta krana doli na pade,
549
je potriəba pərtiskat brez vse gnade,
550
da an skuəz le-tu saja oblast na zgubi
551
inu sam sebi ena veliko škadu na stori.
552
Hunedba marta tudi h pomuəči priti.
553
Vzemi taj ti inu meni pomaj,
554
jest storim kar marem, dəkler me na bo kraj.
k|d|p
No 139
174
Drugi Jud

Kaj diəlaš, da bol na pərtisniš? Jest miənim, da ti žniəm eno usmilenje imaš.

k|d|p
No 140
175
Tretji Jud
555
Al kna vidiš, da jes naložim vso mojo muəč?

[Stran 029]
29
556
inu tudi pərtisnim, kar je meni mogoč.
557
Zdej se pak tebi triəba ni bati,
558
da bi nimo magla ta trnava krona dov rəz glavo pasti.
k|d|p
No 141
176
Potem pride Prvi Jud s kijem in udari po drogu za kronanje in tako govori.

Češen, češen, češen bodi, ti judovski kral.

Potem vsi pokleknejo pred njim in mu pljujejo v obraz ter se iz njega norčujejo.
k|d|p
No 142
177
Prvi Jud
559
Zdej smo tega zapelavca žiə dojsti častili,
560
ga bomo tudi koj pred naše oblastnike postavili,
561
da ga baja oni h temu križu magli obsoditi,
562
sicer nam na marejo zadojsti storiti.
In vsi odidejo.
k|d|p
2.1.1.10. Pilat obsodi Jezusa na smrt
k|d|p
No 143
178
Pilat sedi na prestolu in Pilatova žena nastopi in govori tako.
563
Jest Pontiusa Pilatuša zakonska frava
564
vam bam s kratkemi besiədemi na znanje dava,
565
kaj za en strah inu težav səm jes nacoj trpela,
566
da celu nuəč nisəm eni počitika imela,
567
səm od strahu na celem životu trepetala.
568
Je čudu, da səm še pər živlenju ostala,
569
zavolu Kristusa, člaveka pravičniga,
570
katiərga te folk oče storiti krivičniga.
571
Mislim tedaj vse mojmu gospuədu
572
povedati, da bi ga magla od krivične sodbe obdržati.
179
Tedaj se obrne k dekli
573
Hilaj tedaj, šlužavna, h mojmu gospuədu priti,
574
inu povej, da jes mam ž niəm ene besiəde govoriti.
In pošlje deklo k svojemu gospodu. In dekla tako govori svoji gospe.

[Stran 030]
30
k|d|p
No 144
180
575
Maja gaspa, niəh volu očem jes hitru dopovniti,
576
kar oni zašafaju, mare hitru storjenu biti.
In gre k Pilatu in tako govori.
k|d|p
No 145
181
577
Častitlivi gospud Pontius Pilatuš,
578
nih gospa nehaju skuz mene na znanje dati,
579
da oni želiju ene besiəde ž niəmi govoriti.
182
Pilatež
580
Pojdi inu reci,
581
da moja gaspa pride sam h meni
582
inu meni poviə, kar želiə.
Prikloni se pred Pilatom in se spet vrne h gospe.
k|d|p
No 146
183
583
Častitliva gospa, niəh gospuəd Pontius Pilatež
584
nehaju skuəz mene jəm oznaniti:
585
koj hitru tedaj maju oni h niəm priti.
586
Kar oni želiəju, jəm očiju enu lehkotu storiti.
k|d|p
No 147
184
Pilat stopi s prestola, žena gre proti njemu; priklonita se drug drugemu in žena govori Pilatu.
587
Pontius Pilatuš, zakonski Gospuəd moj,
588
naj da jest govorim ene besiəde s taboj.
589
Zakaj jes tebi na marem zadojsti povedati,
590
ampak očem od tega tudi koj movčati.49
591
Ampak tebe prosəm inu tudi poviəm:
592
obene krivične sodbe na stori žniəm.
593
Aku ti oč tega pogublenja riəšen biti,
594
mareš tega nadovžniga fraj inu ledig spustiti.
595
Al pak ti tega k smrti obsodu boš,
596
večnemu pogublenju nigdar adšu na boš.
597
Dobru tedaj premisli ti inu sadi,
598
kakər se tebi pravičnu zdi.
k|d|p
No 148
185
Pilat govori ženi
599
Maja Gaspa, taja prašnja mare ušlišena biti,
600
kiər ti želiš za tega nadovžniga človeka prositi.
601
Taje sənje meni zadojsti na znanje dajo50
602
inu mene s tabo vred h pravici napelaju.

[Stran 031]
31
603
Jest očem na taje prašnje, maja Gaspa, vse storiti
604
inu tega nadovžniga fraj spustiti.
Žena odide. Pilat sedi na prestolu ter pošlje služabnika in tako govori.
k|d|p
No 149
186
605
Pojdi, ti šlužavnik moj, inu maš niəm povedati,
606
da oni majo Kristusa zopet pred me pərpelati.
k|d|p
No 150
187
Služabnik govori Pilatu
607
Častitlovi gospuəd Pontius Pilatus,51
608
tojo povelo očem jest koj dopovniti,
609
kar ti zašafaš, ma koj storjenu biti.
k|d|p
188
Služabnik gre k Judom in tako govori.
No 151
610
Moj Gospuəd vam pusti skuəz mene na znanje dati,
611
da imate Kristusa zupet pred njega pərpelati.
k|d|p
No 152
189
Judje nastopijo s Kristusom pred Pilatom. Pilat vstane in vodi Kristusa pred ljudstvo in tako govori.

Poglejte, kako səm jest le-tega nehav zgajžlati inu stepsti. De bi an glih kej hudiga sturu, sej je an žiə zadajsti martran inu štrafan. Poglejte, al je an anemo človeko glih.

k|d|p
No 153
190
Vsi Judje obenem

Križej ga, križej ga!

k|d|p
No 154
191
Pilatež

Al bam jes vašiga krala križov?

k|d|p
No 155
192
Pilat
612
Stopite tedej eno malo od mene na eno stran,
613
da jest premislim, kaj za eno sadbo jest čriəz njega storit imam.
Nekoliko razmišlja.
k|d|p
No 156
193
Pilatež

Jes tebe oprašam, kaj za eniga rodu si ti?


[Stran 032]
32
k|d|p
No 157
194
Pilatež

Al ti meni celu nič na odgovoriš? Al na viəš, da jest imam oblast, tebe križati, al pak tebe ledik spustit?

k|d|p
No 158
195
Kristus

Ti bi obene oblasti čriəz me na mev, kader bi tebi od zgora dali na bilu danu.

k|d|p
No 159
196
Pilatež

Jest očem tega člaveka fraj inu ledig spustiti.

k|d|p
No 160
197
Vsi Judje obenem
614
Al ti nam tega člaveka ledik spustiš,
615
taku mi očemo tebe pər tem cesarji močnu zatažiti
616
inu tebe ob taja šlužbo pərpraviti.
k|d|p
No 161
198
Pilatež

Jest səm nadovžen na krvi tega pravičniga člaveka. Glejte vi zatu gari, kaku bate abstali.

k|d|p
No 162
199
Vsi Judje obenem

Njega kri badi čriəz nas inu čriəz naše otrake.

k|d|p
No 163
200
Služabnik prinese vodo. Pilat si umije prste in zlomi palico ter govori sodbo.

Jest, Pontius Pilatus, deževski oblastnik ino Rihtar,52 nikar koj v temo mestu Jeruzalem, ampak tudi v ciəlej Judovskej deželi, od cesarja Tiberiusa prid postavlen sodnik, imam vso oblast storit ino napovedat ino kar pravica pərnese. Tudi te sadabnike tej smrti čriəz dati. Zatorej səm jes tudi Jezusa Nazarenskiga, silnu pred mano zatoženiga od višeh farjov, oblastnikov,


[Stran 033]

33
pisarjov, farisearjov inu drugeh judovskeh besednikov, pərsilen obsodit.

617
Zakaj an je pred tem folkam krivičnu govoru
618
inu po ciəlej judovskej deželi anu veliku zmatu stuəru,
619
kiər se je an za Sinu Božjiga, za Judovskiga krala ven dajav
620
inu po ciəlej judovskej deželi te folk zapelvov.
621
Uržah tega mare an ta sadba zašlišati,
622
da jes pred tem folkam žiə enkrat marem žiher ostati.
623
Zatori očem jest njega tudi zdej obsoditi
624
inu temu hudobnemo folku enkrat zadojsti storiti.
625
Ti imaš na gara Kalvarijo te križ na tojej rami nositi
626
inu potiəm na ta-istem špotliv viseti inu umreti.
k|d|p
Pri odhodu gre kot prvi Judovski stotnik.
201
627
Zdej, vi rabelni inu beriči,
628
dobro ino močno ga zvežite s temi štriki.
629
Le-tega imate dobro varvati
630
ino z nami na goro Kalvarijo pelati.
631
Tam bode on prejev soj lon,
632
katiriga si je zaslužov on.

[Stran 035]
35
k|d|p

2.1.2. Drugi del. Jezusov pasijon
Večerna predstava

k|d|p
2.1.2.1. Prolog k pasijonu53
k|d|p
202
Najprej predgovor.
No 1
633
Andohtlovi vkəpej zbrani pošlušavci!
634
Moj inu toj Jezus ciəlu nuəč v kihi zaprt sedi,
635
tu je uržah moji inu toji pregriəhi.
636
Vse rad inu volnu an le-tu trpi,
637
da le za griəh tega sveta zadojsti stori.
638
Uči se, moj člavek, rad inu volnu trpeti,
639
al očeš k Jezusu inu Mariji v nebiəse priti.
640
Ah! Kaj za eno žalost je Marija imela,
641
kadar je nje Sinu s tem težkem križam obloženiga videla.
642
Kaku se je ana prestrašila, da, celu omedlela.
643
Imej enu osmilenje, moj člavek, iz Marijo Devico.
644
Glihej viži je enu usmilenje imela Marija Magdalena,
645
kiəra je iz lubezni njemo eno ruto podelila,54
646
v ta-istu se ubrisati ukazala.
647
Kiər so Judi Jezusa žiə na garo Kalvariju pərgnali,
648
so ga da parnaziga sliəkli,
649
gar na križ poluəžili,
650
taku nausmilenu rəzpenjali,
651
da so kite ino žile v njemo pokale.
652
Potiəm so križ v ziəmlu vsadili,
653
Jezusu spet vse rane ponovili,
654
vənder je Jezus iz glasno štimo,
655
iz lubezni pruti Očetu nebeškemu
656
zavpov inu reku: Ače, odpusti55

[Stran 034]
34
657
griəhe mojem sovražnikam,
658
zakaj oni na viəjo, kaj diəvaju.
659
Ah! Kristjani, naš izveličar Jezus Kristus
660
bade tudi nam naše griəhe milostlov odpustu.
661
Imejmu enu prav usmilenje
662
pruti našemu izveličarju, Jezusu Kristusu,
663
inu venčkrat v vašeh srceh premišluvajte
664
inu vaše rive inu težave v trpliənje Kristusa Jezusa sklenite.56
665
Taku bademu tudi zaupali
666
enbart tu plačilu prejeti,
667
z Jezusam se v nebiəseh vesilili,
668
kar jest vam inu meni umšam. Amen.
Konec. Finis

[Stran 036]
36
k|d|p
2.1.2.2. Peter in dekla vratarica 57
Vsi štirje Judje nastopijo.
k|d|p
No 2
203
Prvi Jud govori
669
Kaj je nam višem hvapzam tukej na dbaru začeti,
670
dokler ti viši farji se znajdejo v temu rati?
671
Pak kaj za eno sodbo bado oni čriəz Jezusa sklenili?
672
Jest pak rajtam, da ga baja k smrti tega križa obsodili.
673
Mrzlu nam hlapcam bade ciəlu nuəč tukej stati,
674
potriəba bi bilu, za enu malu ogna gledati.
k|d|p
No 3
204
Drugi Jud
675
Ja, peč dobru bi bilu, da bi se mi magli h tej topluəti pomagati,
676
dərgači mi na marmu na temu dboru ostati.
677
Dokler si ti srčen, glej nam ogna zadobiti,
678
sicer marmu vsi od mraza pogeniti.
k|d|p
No 4
205
Tretji Jud
679
Dobru bi bilu, pa kej očemo mi ogna dobiti,
680
da bi mogli našemo želju zadojsti striti.
k|d|p
No 5
206
Prvi Jud
681
Pak počajte, jest očem jiti iskat hišnu deklu,
682
da nam pərnese živiga vagla, malu al velku.
k|d|p
No 6
207
Prvi Jud, tedaj nastopi Prva dekla
683
Al si ti hišna dekla, meni koj povej,
684
da te bam vedu prosit za ena riəč naprej.
k|d|p
No 7
208
Vratarica
685
Jest səm ana dekla te hiše. Pa kaj oč,
686
jest bam tudi storila, da ba le meni mogoč.
k|d|p
No 8
209
Prvi Jud
687
Si šlišala, pərnesi nam živiga vagla, tudi položi triəske gar.

[Stran 037]
37
688
inu pərnesi nam hlapcam unkej na te dbar.
k|d|p
No 9
210
Dekla
689
Eno lehko riəč želiš inu prosiš mene ti.
690
Le-tu meni storit obena težava ni.
691
Le pojdi hitru h tojem tovaršam naprej.
692
Da badem storila, kar od mene želiəš, jəm tudi povej.
k|d|p
No 10
211
Prvi Jud
693
Ta dekla mi je ojgna pərnesti oblubila,
694
pak vənder na viəm, al bo v djani dopovnila.
695
Zakaj sedej temo ženstvo nič ni verjeti,
696
se mare v anej uri petnejstkrat tovstu zlegati.
k|d|p
No 11
212
Dekla pride z ognjem. Tretji Jud govori.
697
Vidite, ta dekla žiə gre, se vənder ni zlegala,
698
ampak sojeh besedi resnična ostala.
699
Tudi nam nese gorečo vagle,
700
da se bamu vsi lehku zagreli pale.
k|d|p
No 12
213
Dekla tako govori
701
Vidite, jest səm ojgna žiə pərnesla,
702
al nisəm zadojsti šikana bila,
703
v kratkem času goreču vogle storila.
k|d|p
No 13
214
Drugi Jud
704
Al očeš, da bi mi tebe zatu hvalili
705
inu klobuke pred tabo doli nosili?
706
Te ženstvo oče za vsako riəč hvaleno biti,
707
inu očijo, da bi imeli klobuke
708
pred niəmi doli nositi.
k|d|p
No 14
215
Druga dekla nastopi. Tretji Jud jo nagovori.
709
Al si prišla ti, da bi te hvalili mi,
710
kokər taja tovaršica od nas želie?
k|d|p
No 15
216
Druga dekla govori

[Stran 038]
38
711
Na, na, jest səm le prišla s fiərbica unkej,
712
gledati gduə inu kaj za eni ste tukej.
k|d|p
No 16
217
Prvi Jud govori
713
Ja, peč prav zdej si sama resnicu obstala ti,
714
kekər se sicer gmajn od ženstva govori,
715
da oče vse vedet, vse šlišat, kar se govori.
716
Vsim ludem je dabru znanu,
717
da tu ženstvu temu fiərbicu narbol je podanu.
k|d|p
No 17
218
Druga dekla govori in Peter hodi okoli ognja.
718
Kaj praviš ti, sej maštvo nič niste bulši, kakər mi.
719
Sej glih ravnu taku očte vse vedet, vse šlišat, kar se godi.
720
Mi očemo od tega ko tihu djati,
721
keker pa taku zuəprnu govorjenje naprej gnati.
k|d|p
No 18
219
Četrti Jud
722
Ja prav maš ti, da nas tihu djati upominaš tudi.
723
Skuəz taku zuəprnu govorjenje,
724
da bi mava pastat ena srd ali bajenje.
k|d|p
No 19
220
Drugi Jud nagovori Petra
725
Glejte kaku le-ta okuli nas hodi inu se trese,
726
alpak le od mraza trepeče.
727
Ali ti je mraz, pojdi sam tudi ti
728
inu grej se z nami hlapci tudi.
k|d|p
No 20
221
Nato govori Peter
729
Pər ogni greti je dabru, viəm,
730
jes tudi rad grem, da se le sagreti smiəm.
k|d|p
No 21
222
Prva dekla

[Stran 039]
39
731
Miənim, da jes tebe dobru poznam,
732
kiər te še jes skuəzi v mojem spominu imam:
733
de si se ti tudi s tem Galilejcam ukuli vaču
734
inu žniəm te ludi na favš vero prebračov.
k|d|p
No 22
223
Peter govori
735
O žena, jest na viəm, kaj ti govoriš.
736
Ti mene gvišnu po krivici dovžiš.
737
Tega člaveka jest nikar ne poznam,
738
kiər jest druje za maje pərjatale imam.
Tedaj petelin zapoje.
k|d|p
No 23
224
Tretji Jud
739
Za resničnu si ti nigoveh jagrov eden,
740
tudi dərgači reči na mare abeden.
741
Sej ti lapu po galilejsku govoriš
742
inu nas vənder vse vkupej oslepit želiš.
743
Sej tebe taja špraha rezadene,
744
de si ti tega zapalavca vere.
k|d|p
No 24
225
Peter
745
O, kaj praviš inu koku govoriš,
746
da ti meni eno tako krivico striš.
747
Zakaj kader bi jes le-tega člaveka paznav,
748
bi tukaj med vami nikol na hadu.
749
Jes bi se vas inu vaše oblasti bav
750
inu taku z drujemi jogri v biəg podav.
751
Inu taku jest ja nisəm, za katerga mene spoznaš.
752
Iz tega se lehku dal vzame, da ti mene kna poznaš.
k|d|p
No 25
226
Drugi Jud
753
Resničnu je, kar je ta žena od tebe poprej govorila.
754
Resničnu inu pametnu je ana storila.
755
Jest səm te sam v tistem vrtu pər nemu vidu stati,
756
s še več drujemi tovarši inu brati.

[Stran 040]
40
k|d|p
No 26
227
Druga dekla
757
Le-ta je tudi z Jezusam Nazeremskem okuəli hadu
758
inu po cesarskem te ludi matu.
759
Koj poglejte, kaj an za en klajder nosi inu na sebi ima,
760
zatu se an lehku za sojga jagra spazna.
k|d|p
No 27
228
Peter
761
Od nebiəs pobi mene na mesti ta grumska streva
762
inu mene živiga požri ta zemla,
763
al səm jest Jezusov znanc al tovarš,
764
za katiərga ti mene držiš inu spoznaš.
765
Ja, hudiču čez me vso oblast dam,
766
al jest tega člaveka viəm inu poznam.
Petelin zapoje tretjič.58
k|d|p
No 28
229
Prvi Jud
767
Kovni inu zaruəti se kokər ti oč,
768
tebi nam tajit pak ni mogoč.
769
Kaj baš ti starc talku taju al vekov,
770
al nisi Malhusu v pungarti tu vohu odsekov?59
771
Poberi se ti od nas prač,
772
mi hvapzi tebe ležnika med sabo na trpimo več.
k|d|p
No 29
230
Po teh besedah Peter odide. Prvi Jud govori.
773
Kaj je nam sedej višem hlapcam storiti,
774
trebi je sedej gduəmu hoditi,
775
da mi dama naše šlužbe na bama mudili
776
inu skuəz tu naše više jezne storili.
k|d|p
No 30
231
Prva dekla
777
Taku le preci pojte naprej vaš pat,
778
nama pak še hoditi ni tak nat.
779
Medbi se še očma eno malo delej tukej pər ogni muditi,
780
potiəm bomu tudi mogle najnu dovžnust storiti.
Obmolkne in se greje, nato govori spodaj navedene besede.
781
Same pər le-tem ojgni na marmu dovgu stati,
782
kiər so se proč podali najni komarati.60

[Stran 041]
41
Judje odidejo.
k|d|p
No 31
232
Druga dekla
783
Ja, ja. Jest žiə grem. Pojdi ti tudi z manu.
784
Vzemi ta stav zad inu ga nesi damu,
785
da se kej na ubije inu celu na zgubi,
786
da se skuz tu dama kaka jeza na godi.
k|d|p
No 32
233
Prva dekla govori
787
Ja, ja. Le-tu badem jest tudi storila,
788
kokər si ti sedaj k meni govorila.
789
Pak glej, da ti tudi saba vzemeš ta stav,
790
da ne bade skuəz toja namarnost zuna astav.61
k|d|p
2.1.2.3. Jezus v ječi
Zdaj predstavijo ječo.
k|d|p
No 33
Pridejo s Kristusom in ga posadijo v ječo.
234
Prvi Jud
791
Jest očem sam tukej na vahti stati,
792
viədba se pak morta vajinemo devo62 podati,
793
s oražjam se jes tudi očem oskrbeti
794
di mi te zapelavc na bo mogu un s kihe ujəti.
k|d|p
No 34
235
Drugi Jud
795
Zdej marma medba hitru damu hoditi,
796
kar bo potriəba h križajnjo pərpraviti.
k|d|p
No 35
236
Tretji Jud
797
Ti pak dobru vahtej inu skrbnu stuj,
798
pred tem zapelavcam se pak nič na buj.
799
An je žiə dobru zaprt v kihi, se nam ni
800
potriəba bat, da bi mogu unkej ujəti.
k|d|p
No 36
237
Angel
801
Oh Jesu, skuəz toju veliku trpliənje,

[Stran 042]
42
802
boš vsim pərneslu to večnu vesele.
803
Potraštan badi od nebeškiga Očeta,
804
dokler skuəz le-tu badeš ti zaduəbu,
805
kar je biv Adam žiə davnu zgubu.
k|d|p
No 37
238
Kristus
806
Ah folk, ah folk lubeznivi moj,
807
kaj səm jes tebe stuəru, jes Stvarnik toj?
808
Iz Egipta səm jest zate te Egiptarje tepu,
809
ti pak si mene do parnajiga sliəku.
k|d|p
No 38
239
Prvi Jud
810
Prav so ti viši farji strili,
811
da so tebe h križu te smrti obsodili.
812
Prav je, da se an tak galf umori,
813
kiər mati inu zapeluje te ludi.
k|d|p
No 39
240
Angel
814
Potraštan badi, ah Jesu, ti našu vesele,
815
dokler je bilu vselej taju veliku želje,
816
temu rivnemo člaveku pamagati,
817
sej ti te nebeški Ače oče vselej na strani stati,
818
zatorej se srčnu v to smrt podej
819
inu temu rivnemo človeku pomaj.
k|d|p
No 40
241
Kristus
820
Ah folk, ah folk lubeznivi moj,
821
kaj səm jes tebi stuəru, jes Stvarnik toj?
822
Ti mene za narvečiga hudobnika držiš,
823
kiər ti mene na križi umoriti želiš.
k|d|p
No 41
242
Prvi Jud
824
Glih prav se tebi godi,
825
da mareš v kihi zaprt sedeti.
826
Poprej si drugem atu na strani stati,
827
zdej pak sam sebi na mareš pomagati.
k|d|p
No 42
243
Angel stopi pred ljudstvo in govori
828
Vesiəle badite, o karšanske duše,
829
kiər Kristus nase vzeme vaše griəhe,
830
za volo katiəreh an tulkaj trpi,

[Stran 043]
43
831
inu celu preliti mare sojo Sveto riəšno kri,
832
h traštu inu h veselo vašem dušam,
833
da baš ti, člavek, od peklenske ječe riəšen.
k|d|p
No 43
244
Kristus
834
Ah folk, ah folk lubeznivi moj,
835
kaj səm jes tebi sturu, jes Stvarnik toj,
836
kiər mene tako špotliv polonaš,
837
kiər ti mene z badečem trnjam kronaš?
k|d|p
No 44
245
Prvi Jud
838
Glih ena taka trnava krana
839
je magla tebi pərpravlena biti,
840
da ju mareš na tojej glavi občutiti.
841
Kaj baš ti coprnik velku govuru,
842
sej si ti prej dojsti hudiga stuəru.
843
Ti pak koj tihu dej inu movči,
844
sicer jas tebi taju kranu še bol gar na glav potovčem.
k|d|p
No 45
246
Zdaj nastopijo vsi Judje. Prvi Jud tako govori.
845
Zdej je žiə cajt s tem coprnikam en kanc storiti,
846
ga očemo tudi koj un s kihe potegniti.
k|d|p
No 46
247
Drugi Jud
847
Le-tu je njega suknja, ju marmu na njega djati,
848
da ga ba mogu en vsaki ložej spoznati.
849
Potiəm ga očemu s križam na gara Kalvarijo gnati
850
inu mu tam nigov zašluženi lon dati.
k|d|p
No 47
248
In ga oblečejo; ko so ga oblekli, govori Drugi Jud.
851
Kriste, al si slab, le-to palcu poglej
852
inu si ju na taje rame podej,
853
da se baš ti opiərov na nja,
854
kada pojdeš na gara Kalvarijo.
k|d|p
No 48
249
Kristus

[Stran 044]
44
855
O križ! ti sladka postel maje duše!
856
Skuəz te bam jes odpəru vrate nebeške.
857
Ah križ! skuz te bam jes zaduəbu,
858
kar je biv Adam žiə davnu zgubu.
859
Oh križ! s tabo jest očem na gara Kalvarijo hoditi
860
inu tamkej jest očem Ačetu nebeškemu gar ofran biti.
k|d|p
2.1.2.4. Jezus nosi križ
Potem Kristus položi križ na svoje rame in odide z Judi. Zdaj Kristus pade prvič pod težkim križem. To besedilo pri prvem padcu išči na strani 140. 63
Marija, Janez in Magdalena nastopijo.
k|d|p
No 49
250
Marija govori Janezu
861
O Johanes, lubi Johanes moj,
862
ti še meni na strani stuj!
863
Te prosəm, pokaži ti meni en kraj,
864
de badem jes magla videt sedaj
865
mojga Sinu Jezusa Kristusa,
866
s tem težkem križam obloženiga,
867
inu žniəm govorit eno besiədo,
868
da od žalosti kna omerjem celu.
k|d|p
No 50
251
Janez
869
Oh Marija! S tabo pojti sedej,
870
səm jes pərpravlen vselej,
871
pojdi, očma jəti na guəno stran,
872
bodema videva, kiər bo toj sin nama pruti pərpelan,
873
tam ga badema videva jest inu ti,
874
katiərega najnu srce želi.
In stopijo na stran. Kristus pride obložen s križem in sreča Marijo.
k|d|p

[Stran 045]
45
2.1.2.5. Jezus sreča svojo žalostno mater
k|d|p
No 51
252
Marija
875
O Jezus, ti moj lubeznivi sin,
876
iz ciəliga srca jes tebi pərstopit želim
877
pak vso maju želje je zabstajn
878
tebe riəšit od tojeh sovražnikov.
879
O kaku stepen, zgajžlan inu ves rəzbit,
880
kako strašnu rəzmartran inu s krvjoj oblit.
881
O moj Jesu! kaj za eno martro ti trpiš,
882
kiər mareš nesti te težki križ!
883
Da lih si temo folku veliku dobriga stuəru,
884
vəndər se čriəz te ni obeden osmilu,
885
da bi tebi pomagov nesti le-ta križ,
886
katirga ti na rami držiš.
k|d|p
No 52
253
Kristus govori z Marijo, svojo materjo
887
Marija, lubezniva maja Mati,
888
jest na marem delej pər tebi ostati,
889
zavolo mene ti nimaš tolku žalvati,
890
sej tu jes rad inu volnu trpim,
891
da jest za griəh tega sveta zadojsti storim.
k|d|p
No 53
254
Prvi Jud
892
Žena, poberi se proč s tojem šrajam,
893
s tojam jokam inu klagujanjam.
894
Na boš venč riəšila tojga sinu,
895
kiər je s štriki zvezan trdu,
896
dokler je temu folku zmatu delov
897
inu ž nigovem favš ukam veliku ludi zapelov.
898
Skuəz tu si je an zašlužu to smrt,
899
tudi bade an magu špotliv na križi umrit.
k|d|p
No 54
255
Tretji Jud govori Mariji
900
Žena, poberi se prač od tojga sinu
901
s tojem šrajam inu z jamerno štimo.

[Stran 046]
46
902
Tega z našeh rak na baš več riəšila
903
inu njega prostiga storila.
904
Zakaj an ba s temi trejemi žrebli,
905
katiəre v majeh rakeh vidiš ti,
906
gar na le-ta križ trdu pərbit,
907
na katiərem bo mogu špotliv viset inu umrit.
k|d|p
256
Judje odidejo s Kristusom. Marija, Janez in Marija Magdalena se obrnejo k ljudstvu, Marija govori in se onesvesti.
No 55
908
O jest boga žena inu sruəta zapušena!
909
Kaku səm nekədaj bila vesiəla inu češena.
910
Sedej od žalosti marem umreti,
911
mojga sinka rane na marem sašteti.
912
O Jesu, ti moju vesele inu prelubi sin sam,
913
kako trpliənje inu žalost zate imam!
914
Avbe, maju srce! Ah! de se le-tu niəmre Bogu smili.64
915
O Judi! čmu ste taku martru naredili
916
mojmu sinu, kjer je vam vse dobru dav
917
inu med vami pravičnu prebivov?
918
O člavek! jes tebe iz srca prosəm,
919
pomaj mi, da jest taku žalost sama na nosəm.
920
O jomeni! prejomeni! Kam jes pridem,
921
od žalosti glih kar se sasedem.
922
Avbe, od žalosti jest žiə dušo pustim,
923
o Buh, tebi maja dušo pərporočim.
924
O člavek, očeš v tojmu srcu pomisliti,
925
mojga sinu trpliənje v misleh nositi.
926
Ti Judi še venč očiju mojmu sinu storiti,
927
tepeniga inu slabiga na križ pərbiti.
928
O Johanes, ti lubi pərjatel moj,
929
kna zapusti me, temuč pər meni stuj.

[Stran 047]
47
930
Glej, ti Judi se še z mojmu sinam nisu napitali,
931
na gari Kalvarji še veči martre mo badejo nakvadali.
932
Ah, katera mati bi se na jokala,
933
kader bi sojga sinu taku krvaviga ogledala.
k|d|p
No 56
257
Janez govori Mariji
934
Ah luba mati! Badi potraštana,
935
saj ti na badeš zapušena.
936
Jest səm toj sin, kaj očeš, da strim?
937
Kar bo potriəba, ti vselej odgovorim.
938
Taku žalostna na bodi toja dušica,
939
cartana mati inu božja rojenica.
940
Vstani gori inu z mano imaš hoditi
941
inu toje objokane očiəse umiti.
942
Čmu ti taku močnu klaguješ
943
inu žalostniga srca milu zdihuješ?
944
O prežalostna luba maja mati,
945
movči, jest očem za te žalvati.
946
Vstani gari inu pojdi z manu damu,
947
ti ja taku jokaš, da te konc skaru bo.
948
Na buj se, meni se imaš pərporočiti,
949
saj te sin mater nuəčem zapustiti.
950
Vstani gari, ven iz srca spusti žalost,
951
saj si žiə jokala inu plakala zadojsti.
In odideta.
k|d|p
2.1.2.6. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
k|d|p
No 57
Tedaj nastopijo Judje s Kristusom in Simon Cirenus nastopi.
258
Prvi Jud govori
952
Simion Cirenus, od kod inu kam greš ti?
k|d|p
No 58
259
Simon Cirenus govori
953
Jest pridem od pristave sam.
954
Kam jes grem, tu vam povedet nisəm dovžan.

[Stran 048]
48
k|d|p
No 59
260
Drugi Jud
955
Ti mareš za tega zapelavca te križ nositi en čas,
956
da bama meli na gara Kalvarijo žniəm en kradək špas.
k|d|p
No 60
261
Simon Cirenus
957
Pokaj bi jest mogu za tega zapelavca te križ nositi,
958
sej mi ta člavek ni stuəru dabriga nikoli.
959
Le-tu se tudi nema zgodit po vašej voli.
k|d|p
No 61
262
Prvi Jud
960
Ti pa mareš za tega zapelavca te križ nositi,
961
al pa mareš pred nami mərtu obležati.
k|d|p
No 62
263
Simon Cirenus
962
Prej da bi jes mev pred vami mərtu obležati,
963
taku səm pərsilen, za tega zapelavca te križ nositi.
k|d|p
No 63
In Simon Cirenus gre s križem. Judje s Kristusom odidejo. Kristus s križem obložen, sreča ga Veronika.
k|d|p
2.1.2.7. Veronika poda Jezusu potni prt
264
964
O Jesu Kriste, ti moj dobruətlivi Gospuəd,
965
kaj mareš trpeti inu prestati nadluəg.
966
Kiər si glih ciəliga sveta Odrešenik,
967
vendar si pərpelan kokər te največi griəšnik.
968
Ves tepen inu s kərujoj obdan,
969
s tem težkem križam obložen inu zapluvan.
970
Črez tu še mareš sam te težki križ nositi,
971
kiər si glih slab inu trdu zvezan s temi štriki.
972
O kadar bi jest tebi magla pərstopiti,
973
rada brez adlaga bi jes atla tu tebi storiti.

[Stran 049]
49
974
Jest səm pərpravlena tebi to ruto dati,
975
de bi si atu taja kri nater obrisati.
976
Vzemi tedej, o Jesu, ruto majo
977
inu obriši tu krvav obličje taju.
k|d|p
No 64
265
Kristus govori Veroniki
978
To imaš, Veronika, nazaj taja ruto,
979
katiəro si ti meni podelila v krvavem puətu.
980
Za lan se baš ti z meno v nebiəseh veseliva,
981
kiər si ti meni h šlužbi le-ta rut podelila.
k|d|p
No 65
266
Prvi Jud
982
Oho, ali kar hitrejši hoditi ne znaš,
983
en dovgi pat pred sabo na gara Kalvarijo imaš.
984
Pojdi precej naprej, ti žlehtni zapelavc,
985
več na baš ludi galfov, ti žnadravc.
986
Zdej si pomagej z našeh rak priti
987
inu z našeh štrikov se ledig striti.
988
Hitru na gara Kalvarijo maš hoditi
989
inu tamkej to špotlivu smrt storiti.
k|d|p
No 66
267
Veronika proti ljudstvu
990
Poglej, o člavek, kaku je navštavtnu,
991
vso krvav, grdu inu obavtnu
992
to sveto obličje Jezusa Kristusa,
993
tojga inu mojga Izveličarja.
994
Poglej, kaj je magla Jezusava glava prestati,
995
zadajsti oznanujejo nigovi krvavi žlaki.
996
S pestmi so njega obličje dregali,
997
lasi inu bradu su mo unkej pipali.
998
Vse le-te martre se je Jezus volen dav

[Stran 050]
50
999
inu za nas griəšnike radavolnu prestav.
1000
Te prosəm, o člavek, kar vidiš,
1001
da jes u mojeh rakeh nosəm,
1002
na le-tu krvav obličje nikol ne pozabi.
1003
Te spomin ti trdnu v tojem srcu uhrani,
1004
zakaj le-tu te bo držalu od velikə pregriəh,
1005
de boš mogu enkrat ležej h Jezusu v nebiəse priti.
Zdaj pade Kristus drugič pod križem. Besedilo išči na strani 140. 65
k|d|p
No 67
Po Veroniki nastopi Peter in govori.
k|d|p
2.1.2.8. Kesanje apostola Petra
268
1006
Jest Petrus očitnu obstoim inu spoznam,
1007
de səm en velik griəšnik, vam vsim na znanje dam.
1008
Kiər səm zataju mojga Boga inu Odrešenika,
1009
Jezusa Kristusa, mojga mojstra,
1010
kiər je mene gori vzev za sojga šlužavnika
1011
inu mene postavu za jogra inu mašnika.
1012
Skuəz tu je an meni dav taku gvavt inu oblast,
1013
katiəra premaga deleč vso posvetno čast.
1014
Taku da bi jest mogu griəhe odpustiti,
1015
kruh inu vinu v njega telu inu kri preobrniti.
1016
K enemo apostelnu je an mene povišov,
1017
s sojem mesam inu s krvjo našpižov.
1018
K mojem nogam je an padu tudə,
1019
ta-iste umiv, obsušu inu polubu!
1020
Le-te inu še druge dobruəte več,
1021
katiəre na marem dopovedet jest,
1022
je Jezus Kristus podiəlu meni
1023
ves cajt v mojem živleni.
1024
Taku da bi jest mogu njega čriəz vse lubiti
1025
inu nimo stanovitnu šlužiti.

[Stran 051]
51
1026
Səm riəs njemu oblubu zbiəst šlužavnik ostati,
1027
tudi rajši za njega moju živlenje sam dati,
1028
kokər mojga lubezniviga Mojstra zapustiti,
1029
še men njega inu nigovo vero zatajiti.
1030
Inu vənder, o hudaba prevelika maja,
1031
katiəro səm dopərnesu čriəz Gospuəda mojga:
1032
səm prevzetnu očitnu njega režalu,
1033
kiər səm ga taku špotliv zataju,
1034
da preden je peteln zapev dbakrat,
1035
səm jest njega zataju trikrat.
1036
Ja, jest səm se celu zaruətu inu zapərsegu,
1037
da za Jezusa mojga Mojstra nisəm vedu.
1038
Delej səm reku: grumska streva mene ubi
1039
inu ta zemla mene živiga požri,
1040
al səm jes Jezusov znanc ali tovarš,
1041
za katiəriga ti mene držiš inu spoznaš.
1042
Inu za volo te velike hudobe inu pregriəhe
1043
spoznam, spoznam, de səm zgubu gnado inu nebiəse.
1044
Səm sebi tudi zašlužu v resnici
1045
večne martre trpeti med vsiəmi hudiči.
1046
Ali vənder, o milost, lubiəzen prevelika
1047
mojga Jezusa inu Odrešenika!
1048
Jezus je sojemi gnadlivemi očmi name pogledu,66
1049
da bi jes nikar ne cagov, temuč pokuəro delav.
1050
Kiər pak jest spoznam maja hudaba inu ta veliku pregriəhu maju,
1051
bodem nuəč inu den sovze taču
1052
inu naprej mojga Boga stanovitnu prosu,

[Stran 052]
52
1053
da bi odpušanje mojeh griəhov dobiv
1054
inu se enkrat z Jezusam v nebiəseh veseliv.
1055
Uči se, moj človek, z mano pokuəro delati,
1056
de te peklenski sovražnik na bo mogu zapelati,
1057
kokər je Judeža Iškarjota umatu,
1058
de je scagov inu sam sebe obesit mogu.
1059
Pokuəro, pokuəro imaš ti člavek storiti
1060
al se ti očeš z Jezusam v nebiəseh veseliti. Amen.
In odidejo. Tedaj nastopijo tri žene.
k|d|p
2.1.2.9. Tri Marije
k|d|p
No 68
269
Marija Magdalena govori
1061
O mi boge žene inu slabe,
1062
kaj za ena žalost smo mi dočakale.
1063
Kiər si, bogati inu sruəte,
1064
smo zaduəbili milost, gnado inu dobruəte.
1065
Ti pak mareš to špotliv ime imeti
1066
inu taku grozovitnu martro trpeti.
1067
Ah, žalost mojga srca prevelika,
1068
kiər se na marem držati od joka,
1069
kiər marmu Jezusa, to nadovžnu jagnje, gledati,
1070
tej velikej martri sam pərpelati.
k|d|p
No 69
270
Marija mati Jakobova
1071
Ravnu taku se meni godi,
1072
kiər šlišim te šraj teh hudobneh ludi.
1073
Kaj za ne velike martre so njemo naredili,
1074
še čuda, da so ga pər živleni pustili.

[Stran 053]
53
k|d|p
No 70
271
Marija Saloma
1075
Ani baju njega še na gara Kalvariju gnali
1076
inu tamkej še veči Martre nakvadali.
1077
Ti nausmileni Judi nuəčejo žniəm usmilenje imeti,
1078
da ba mogu Jezus še veči Martre trpeti.
1079
Da glih je slab inu ves s krvjoj obdan,
1080
vənder bo od Judov na gara Kalvarijo smrti pelan.
1081
Srcam rada bi jest otva njemu pomagati.
1082
Ah, kaj za enu žalost občuti Marija, nigova mati!
1083
Ah, žalostnu je maju srce,
1084
ah, Jezus, ti moj trošt inu vesele!
1085
Očemo stopiti eno malo na eno stran,
1086
bodemo videle, kiər bo naš Jezus nam pruəti pərpelan.
Judje nastopijo s Kristusom.
k|d|p
No 71
272
Kristus govori trem ženam
1087
O vi, jeruzalemske žalostne žene,
1088
na jokajte se čriəz me,
1089
ampak same čres se inu čres vaše otrake.
1090
Ba pəršu ta čas, kiər porečete:
1091
srečne so te teliəse,
1092
katiəre niso nosile
1093
inu te prsi, katiəre niso dojile.
1094
Inu bojo zavpile:
1095
Pokrite nas gare inu skale.
k|d|p
No 72
273
Prvi Jud govori
1096
O maj, kaj očeš ti tukej dovgu stati
1097
inu s temi ženami zabstojn pledrati.
1098
Koj precej pojdi naprej toj pat,
1099
kiər še imaš deleč hoditi odtod.
Zdaj pade Kristus tretjič pod križem. Besedilo išči na strani 138. 67
k|d|p
2.1.2.10. Jezusa pribijejo na križ
k|d|p
No 73
Predstavlja se pribijanje na križ. Judje nastopijo s Kristusom.

[Stran 054]
54
274
Prvi Jud govori
1100
Zdej, vi hlapci, srčnu na njega skočite
1101
inu dba njega le-ta suknjo potegnita.
1102
Potem ga očemu na križ položiti
1103
inu s štriki nigove rake inu nage rəstegniti.
1104
Glih kokər struna mare rəstegjen biti,
1105
potiəm ga očemo trdu na križ pərbiti.
k|d|p
No 74
275
Drugi Jud
1106
Ti zapelavc, zdej smo mi to oblast zadobili,
1107
da te bamo žiə enkrat na te križ pərbili.
1108
Storimo taj, kar je nam mogoč.
1109
Səm gmajten, da te zapelavc žiə enkrat pride ad nas proč.
k|d|p
No 75
276
Tretji Jud
1110
Ta štrikje žiə pərpravlen imam,
1111
katiəriga jes tudi rad sam dam.
k|d|p
No 76
277
Drugi Jud
1112
Ti brat, stapi na guəni kraj naprej
1113
inu mo štrik na rake podej.
1114
Le vliəci kokər ti oč,
1115
jes bam tudi potegnu, kar bo meni mogoč.
1116
Taku ga bamu prav rəztegnili,
1117
da baja glidi iz njegovega kraja stopili.
k|d|p
No 77
278
Četrti Jud
1118
Tudi nigove coprske nage na baja fraj ostale.
1119
Jest bam tudi potegnu, da baju v njemu žile pokale.
1120
Kar si je zašlužu an,
1121
zdej ba na križ pərbit za soj lan.
k|d|p
No 78
Prvi Jud pribije najprej roko, nato noge in tako govori.

Nota bene. Prvo besedilo je prepisano v enoti No 79. 68


[Stran 055]
55
k|d|p
78
279
1122
Aden, dba, tri,
1123
naj te zapelavc le trpi,
1124
tri, štiri, pet,
1125
zdej ba te zapelavc skaru na križ rəzpet.
1126
Štiəri, pet, šiəst, sedem,
1127
sej te zapelavc ni drujiga vriəden,
1128
kakər da se ma an tak špat naredi,
1129
katiəri je matu inu zapelav te ludi.
k|d|p
No 79
280
Prvi Jud
1130
Kladiv žiə tam leži,
1131
sam v rake mi ga dej ti.
1132
Rake nu nage marju s kladium pərbite biti,
1133
da se na bo mogu is križa dol rešiti.
1134
Te tumpaste žreble jest žiə v rakeh držim,
1135
s katiəremi badem jest tega zapelavca plačov žniəm.
k|d|p
2.1.2.11. Vojaki kockajo za Jezusova oblačila
k|d|p
No 80
Pri kockanju.
281
Prvi Jud
1136
Mi smo tega zapelavca na križ pərbili
1137
inu si naše srce prav nad njem shladili.
1138
Do parnaiga smo ga sliəkli,
1139
z nigovem oblačilam sam pərtekli.
1140
Le-tu je njega plajš, kam ga očmo djati,
1141
kaj se vam zdi?
1142
Mi ga očemu predati,
1143
denarje med nas rəzdeliti.
1144
Dabru smiəmu v tabernu hoditi,
1145
tudi žniəmi v taberni očemu prav dabre vole biti
1146
inu eden drugemo povsem napiti.
k|d|p
No 81
282
Drugi Jud
1147
Nikar na pruədejmu tega oblačila,

[Stran 056]
56
1148
med nas razdelit bi guərši bilu.
1149
Jest vam poviəm, pər mojej vesti,
1150
obogejte mene, jest vam poviəm zadojsti.
1151
Moji otroci dama naj skačejo
1152
inu čemerne gvante na se oblačijo.
1153
Maja vola bi gvišnu bila le-ta,
1154
da bi ta plajš med nas rəzdelit otla.
k|d|p
No 82
283
Tretji Jud
1155
S tiəm oblačilam dərgači storit na viəm,
1156
na štiəri tale rəzdelit jes vam poviəm:
1157
en škric meni, tega drujga tebi, tretkiga njemu damu.
1158
Taku gari se zdelit v mojej priprosti spoznam.
k|d|p
No 83
284
Prvi Jud
1159
Ti si nekədaj en žnidar biv,
1160
veliku štritihov si ti narediv.
1161
Dokler si ti žnidar, nam te plajš rəzdeliš,
1162
al pak meni premalu daš,
1163
taku gvišnu za manu pobežiš.
k|d|p
No 84
285
Drugi Jud
1164
Jest səm maje dni veliku plajšov zrezov,
1165
za tega volu še ubeden za manu ni bižov.
1166
Taku znaju žnidarji zdej zbestu šivati,
1167
da brez naža se mare lehku spargati.
k|d|p
No 85
286
Prvi Jud
1168
Štahus,69 le-tu imaš od plajša toj div,

[Stran 057]
57
1169
Malhus, tebi šliši menej, kiər si favlasten biəu.
1170
Zapelavca səm narbol martrov jest,
1171
da je z mojeh ruək le katiəri hudi žlak muəru vzet,
1172
zatorej te veči diəu dobru smiəm imeti,
1173
naj se vam čudino oče zdeti.
k|d|p
No 86
287
Tretji Jud
1174
Zakaj maš mene za špotovniga držati,
1175
kiər meni antulkej kokər tebi nuəčeš dati?
1176
Glej, jes tebi dam, le-tu imaš toj diəu,
1177
sej səm jes pər križani te ferbežnejši biəu.
k|d|p
No 87
288
Četrti Jud
1178
Sram vajov badi, sej jest najmenej imam.
1179
Kar sta meni dava, sej vse za daru spoznam.
1180
Sej še imamo venč oblačila med nas rəzdeliti,
1181
zakaj bi se otva potiəm taku groznu žaliti.
k|d|p
No 88
289
Prvi Jud
1182
Le-tu je njega sukna, kiər šiva ni,
1183
kar na zrežimu ja, meni se prav škada zdi.
1184
Jest vam poviəm, kaj se očmu zmisliti.
1185
Merkejte, mi očemu taku storiti:
1186
zdej očemu z burfli za njo kobrati,70
1187
katiəri jo dobi, se žiher mare štimati.
k|d|p
No 89
290
Drugi Jud

[Stran 058]
58
1188
Z burfli še nisəm metav nikoli,
1189
vənder očem zdej storit po vajinej voli.
1190
Ja, gvišnu se meni čudnu zdi,
1191
burfli žiə kažejo, da Robinus to sukno dobi.
k|d|p
No 90
291
Tretji Jud
1192
Za kaj me držite inu štəmate,
1193
čmu mene kar za tovarša na spoznate,
1194
sej vselej tako blagu pər sebi nosəm.
1195
Al pak jest zgubim, zanjo jest vas prosəm.
k|d|p
No 91
292
Prvi Jud
1196
Oho, jes tudi pər sebi burfle nosəm inu imam,
1197
z vami za suknjo od srca rad igram.
1198
Hojsa, le srčnu za suknjo vržimo,
1199
žiher rečem, da vsi štiəri na zgubimu.
1200
Le preci vrži sam, štiəri inu tri,
1201
katiəri čriəz sedem vrže, te suknjo dobi.
k|d|p
No 92
293
Četrti Jud
1202
Jest očem tudi te burfle sam vzeti
1203
inu jih srčnu po tej mizi vreči.
1204
Gduə vi, kaj se še meni pərgodi,
1205
morebit da še več vržem, kakər vi vsi.
1206
Avbe, zdej vidim, da jes nič ne dobim,
1207
od tega pak zdej rad movčim.
1208
Le hitru vrži burfle tudi ti,
1209
da bama videli, katiəri suknjo dobi.
k|d|p
No 93
294
Drugi Jud

[Stran 059]
59
1210
Robinus, s tabo nuəčem kobrati.
1211
Eno drugu mav bam gar vstajov
1212
inu bam slov jemav.
1213
Smrdiju burfli, al sta vedba smrdeča,
1214
da me danes taku malu vidi ta sreča.
k|d|p
No 94
295
Četrti Jud
1215
Glih kaker sliəpej kuri se to zrnu naleti,
1216
ta sreča se tebi, Robinus, danes za suknu godi.
1217
Kokər si ti atu, se je maglu zgoditi,
1218
da smu zgubili,
1219
si mogu s kunšti inu s coprnij storiti.
k|d|p
No 95
296
Prvi Jud
1220
Maju kunšt očem jes tudi skazati,
1221
očem te burfle po mizi gar nu dov metati.
1222
Hojsa, moji burfli so mi žiə enu blagu pərdelali,
1223
me nisu taku kokər vas zapelali.
1224
Səm adnajst vrgu, səm suknjo dobiv,
1225
bam dama ženu inu otrake rəzveseliv.
k|d|p
No 96
297
Četrti Jud
1226
Imate muət taku hitru za manu hoditi,
1227
da poviəmu v mesti, od katiərga je ta suknja dobita.
k|d|p
No 97
298
Prvi Jud
1228
Dokler ti greš, vsi vkup hodimu,
1229
zbestu je storjenu,

[Stran 060]
60
1230
v mestu Jeruzalem se poberimu.
1231
Zapelavca smo žiə na križ trdu pərbili
1232
inu naše šlužbe zadajsti strili.
1233
Jest səm žiə žajn, mene so burfli prav zagreli,
1234
da bi səda le piti bol jesti kej imeli.
1235
Ta zapelavc je žiə na križ trdu pərbit,
1236
na bujte se, da bi nam mogu dali ujəti.
1237
An bi mogu le en coprnik biti,
1238
dərgači nam ne mare dali ujəti.
k|d|p
2.1.2.12. Poslednjih sedem besed. Jezus umrje na križu
Judje odidejo, Kristus stopi na križ in predstavijo pesem.71
k|d|p
No 98

[Stran 061]
61
Po pesmi.
k|d|p
No 99
299
Kot prvi nastopi Judovski stotnik in tako govori.
1239
Jest havptman al kapitan,
1240
od višeh oblastnikov səm biv unkej poslan,
1241
da səm tega zapelavca nehav mačnu zvezati
1242
inu pred naše oblastnike pelati.
1243
Zakaj an je med tem folkam eno veliko zmoto delov
1244
inu skuəz le-tu veliku ludi zapelov.
1245
An se je tudi za Sinu Božjiga unkej dajav,
1246
tudi celu govoru inu je djav:
1247
jest očem te templ božji rezdreti vsega
1248
inu v trejeh dniəh gar postavit noviga.
1249
Ah fuj, Kriste, kiər si ti sam govoru
1250
inu sam sebe h anem ležniku stuəru.
1251
Fuj tebi bodi, poprej si ti atu tem drugem na strani stati,
1252
zdej pak sam sebi na mareš pomagati.
In odide. Nastopi Angel.
k|d|p
No 100
300
1253
Člavek, sprebudi se, ah griəšnu srce,
1254
inu gar adpri taje očiəse.
1255
Poglej na Jezusa, Gospuəda tojga,
1256
na Odrešenika ciəliga Sveta.
1257
Zapustu je an te nebiəse,
1258
prišu je traštat te človeške duše.
1259
O člavek, spumni na ta grazavitu martru tojga inu mojga Jezusa,
1260
kiər taku volnu trpi zate griəšnika.
1261
Ah člavek, al še baš ti naprej grešiv,
1262
gvišnu boš ti to gnado božjo zgubiv.
1263
Dokler se je Jezus Kristus na te svit podav,

[Stran 062]
62
1264
zate taku grozovitne martre prestav,
1265
da bi se mev griəšnik od tega griəšniga pata podati,
1266
z Marijo s tojem srcam močnu žalvati.
1267
Poglej, ah Griəšnik, s tojmi očmi,
1268
koku Jezus rəzpetu tebe objeti želi.
1269
Prosi za gnado, da pokuəro storiš,
1270
inu enkrat to večnu živlenje zadobiš.
In odide.
k|d|p
No 101
Nato nastopi Drugi Jud in tako govori.
301
1271
Ah fuj, ah fuj,
1272
sram tebi bodi, kiər si djav
1273
inu si se za eniga Sinu Božjiga unkej dajav.
1274
Ah fuj, ah fuj,
1275
zderi unkej taje rake inu nage,
1276
na katereh ti visiš,
1277
da bama na te vervali pale.
k|d|p
No 102
302
Tretji Jud
1278
Ah fuj, ah fuj, ja sramuj se ti,
1279
kiər si se podstopu veliku reči.
1280
Le-ta božji templ, katiəri se je gari spuvov veliku liət,
1281
le-tega očeš celu rəzdjati
1282
inu v trejeh dniəh zupet eniga drujga gar postaviti.
1283
Maj, kej je taja kunšt inu božja muəč,
1284
dej nam vedet, aku je tebi mogoč,
1285
da ti naprej ta čas
1286
na baš venč špata trpev od nas.
k|d|p
No 103
303
Četrti Jud

[Stran 063]
63
1287
Ah fuj, koku liəp si ti,
1288
kokər smo zašlišali mi.
1289
Da si ti Sin Božji, si sam govoru,
1290
zdej si ti sam sebe k ložniku stuəru.
1291
Te gobove si ti ozdrau,
1292
te mrtve si ti k živlenju obudu.
1293
Žiher rečem, ti si mogu te pravi coprnik biti,
1294
dərgači bi na mogu take čudeže storiti.
k|d|p
No 104
304
Prvi Jud
1295
Al si Sin Božji, taku stapi s križa dali,
1296
da bamu mi na te vervali pali.
1297
Tedej očmu mi verjeti, da je taja vera ta prava
1298
inu se očemu tojo službo podati.
1299
Glej koku se ti slinov držiš,
1300
al si Sin Božji, čmu ti taku trpiš?
k|d|p
No 105
305
Drugi Jud
1301
Ah fuj, kiər si djav, da si judovski kral.
1302
Riəši sam sebe is križa dali,
1303
da te bama vervali pali
1304
inu te bamo spoznali s le-tiəm,
1305
da si ti en pravi Božji Sin.
k|d|p
No 106
306
Tretji Jud
1306
Ah fuj, ah fuj tebi Kriste,
1307
kar si ti poprej sam govoru
1308
inu sam sebe h ležniku stuəru.
1309
Maj, kej so taj jagri ostali,
1310
kiər so se od tebe v pungarti u biəh podali,
1311
so tekli kokər od eniga zanikarniga [...]

[Stran 064]
64
1312
Fuj, fuj, tebe malupridnega,
1313
taku pojmu žiə enkrat od tega coprnika,
1314
sej nad niəm nič ni videt dobriga.
k|d|p
No 107
307
Kristus na križu. Prva beseda
1315
Ače, zanesi inu odpusti jim,
1316
griəhe mojem sovražnikam vsiəm,
1317
kateri mene martrajo inu preklinjajo,
1318
zakaj oni na vieju, kaj divaju.
k|d|p
No 108
308
Marija pod križem
1319
Ah Jesu, ti trošt inu vesele maje,
1320
poglej na mene, žalostnu mater taju.
1321
Kam se očem jest zdej obrniti,
1322
kiər ti oč zdej mene riəvnu zapustiti.
k|d|p
No 109
309
Kristus na križu. Druga beseda
1323
Žena poglej, Johanes je toj sin,
1324
katiərga jes tebi pərporočim.
1325
Badi njega lubezniva mati,
1326
le-temu imaš ti na strani stati.
310
Kristus.
Tretja beseda
72
1327
Glihej viži, Johanes, lubi Joger moj,
1328
le-tu imaš vedet od mene zdej koj,
1329
poglej, tukej je taja mati,
1330
le-tej imaš ti na strani stati,
1331
le-to jes tebi pərporočim,
1332
bodi ti nje lubeznivi sin.
k|d|p
No 110
311
Kristus. Četrta beseda
1333
Eli, Eli, lama sabatani!
1334
Ah, kaku trpi moja duša inu telu
1335
enu naizrečenu veliku žeju,73
1336
de bi enkrat za Adamav pregriəhu zadojsti stuəru
1337
inu izveličanje celemu svetu zaduəbu.
k|d|p
312
Tedaj nastopijo vsi Judje.
No 111

[Stran 065]
65
1338
Taku stujte, da Elias pride,
1339
na katiəriga an zdajci kliče inu opije,
1340
da njemo bo pomagov iz križa dali,
1341
da bama na njega vervali pali.
k|d|p
No 112
313
Kristus
1342
Ah, kaku trpi maja duša inu telu,
1343
enu naizrečeno veliku žaju.74
k|d|p
No 113
314
Tretji Jud
1344
Taku stujte, da jest njemu piti dam,
1345
da skuəz le-tu njemu še k večem težaum pomagam.
k|d|p
No 114
315
Četrti Jud
1346
Ah maj, kaj ti očeš njemo veliku pomagati,
1347
katiərga bade sam Elias prišu traštati,
1348
da an zdajci omerje,
1349
kiər ima na njega veliku zaupanje.
k|d|p
No 115
316
Tretji Jud mu da piti.
1350
Zdej pij inu žri v toje grlu
1351
s tem žovcam zmiəšanu vinu,
1352
kader ti taku žaju trpiš,
1353
da ad žaje taju dušu zgubiš.
Judje odidejo.

[Stran 066]
66
k|d|p
No 116
317
Kristus

Zdej səm jest vse dopovnu.

k|d|p
No 117
318
Kristus
1354
Ače, v taje svete rake
1355
pərporočim jest maje jagre
1356
inu tebi čriəz dam vse maje griəšnike.
1357
Vzemi jəh gar za taje otročiče.
k|d|p
No 118
319
Kristus
1358
Ače, v toje svete rake
1359
pərporočim jest mojo dušo,
1360
katiəro jes pošlem v mojem mrtvaškem puətu.
k|d|p
2.1.2.13. Longin s sulico prebode Jezusovo stran
k|d|p
No 119
320
Marija
1361
O jest boga, prežalostna žena!
1362
Kam pridem, kam se diəm,
1363
kiər səm zapušena.
1364
O Jesu, ti moj sin lubi!
1365
Nikar se med nama lubiəzen ne zgubi!
1366
Oh, kaku veliku žalost ti meni narediš,
1367
kiər jest vidim, kaj ti rəzpet na križi trpiš.
1368
Na križ bi rada jest h tebi šla,
1369
de bi s tabo vred mərla maja duša.
1370
Avbe, na niəm žie več živiga ni,
1371
sedej je žiə mərtov, o Bogu se usmili!
1372
Od britkuəsti se mu je glava nagnula,
1373
kier tolku žlakov je prebila.
1374
O Jesu! saj še na taju mater na pozabi,
1375
h sebi na križ me gori povabi.
1376
Od križa se jest nuəčem geniti,

[Stran 067]
67
1377
temveč te očem poprej75 na kriəli nositi.
1378
O, de bi se gduə otu usmiliti čriəz sinu mojga
1379
inu iz križa vzeti Gospuəda sojga.
k|d|p
No 120
321
Janez
1380
Bodi potraštana, Marija, ti Mati devica,
1381
zakaj je taku žalostna taja dušica.
1382
Čmu76 ti toku močnu žaluješ,
1383
kiər je tvoj sin križan inu Gospud naš,
1384
ali je vola božja,
1385
bode žiə eniga človeka dav,
1386
da ga bo s križa doli spravu.
k|d|p
No 121
322
Marija
1387
Avbe Johanes, h nam senkej negdi naznan gre,
1388
so gvišnu Judi, ja žalost inu avbe.
1389
To so ti, katiəri so Jezusa na križ rəzpeli
1390
inu taka hudaba žniəm začeli.
1391
Ani se še njega martrat niso napitali,
1392
bojo zupet mrtlemo nove martre nakvadali.
Tedaj nastopijo vsi trije Judje. Drugi Jud govori.
k|d|p
No 122

[Stran 068]
68
323
1393
Mi ga bamu iz križa dol jemali
1394
inu njegove trde kosti rəztrupali.
1395
Jest se zadojsti na marem mašvati nad niəm,
1396
kaku bi ga martrov, jes tudi na viəm.
k|d|p
No 123
324
Tretji Jud
1397
Zdej je cajt enkrat storiti,
1398
ga očemo od križa doli vzeti
1399
no ga vreči v en tak kraj,
1400
kekər se njemo sliši sedaj.
1401
Z le-tiəm bamu očitnu na znanje dali,
1402
da smo ga po zašluženji križali.
k|d|p
No 124
325
Četrti Jud
1403
Pojdi ti, pərjatel moj,
1404
inu nikar taku nemarn tukej na stuj,
1405
pərnesi sam štrik, kliəše inu lejtro,
1406
da se te zapelavc dale vzeme hitru.
k|d|p
No 125
326
Tedaj nastopi Longinus
1407
Stujte inu henejte proč, vi ludi,
1408
kaj jest vam poviəm, pošlušajte tudi vi.
1409
Jest, žovniər Longinus imenvan,
1410
od Pontiusa Pilateža səm semkej poslan,
1411
da imadem merkat inu gledat v resnici,
1412
aku je Kristus še živ na križi.
1413
Jest očem odpreti nigovo stran z maja sulco,
1414
katiəro səm jest pərnesu sam.
k|d|p
No 126
327
Četrti Jud govori Longinusu
1415
Taku stori, kar je tebi zaročenu,

[Stran 069]
69
1416
inu od našiga gospuəda pərvolenu.
1417
Mi tebi tega na bomo branili,
1418
kiər smo žiə našu delu storili.
k|d|p
No 127
328
Longinus
1419
Glejte, kakər bi biv mrtu, se an na križi drži.
1420
Celu milu mu nigova glava na rami leži.
1421
Henejte proč, vi moji brati,
1422
je živ ali mərtu, je potriəba gledati.
1423
Jest očem odpreti nigovo diəsnu stran,
1424
bodem vidu, al je kej s krvjoj obdan.
k|d|p
No 128
329
Judje odidejo. Longinus se približa Kristusu in odpre njegovo stran.
1425
Kej čuješ, Judovski kral, Gospud naš,
1426
al še kej živiga v sebi imaš?
k|d|p
No 129
330
Nastopi Angel in govori Longinusu
1427
Longinus, Longinus,
1428
kaj si ti stuəru inu kaj si se ti podstopu,
1429
de si Kristusa, Božjiga Sinu,
1430
taku močnu biv ranu,
1431
katiəri pər tebi druziga ne iše,
1432
kokər izveličanje taje duše.
1433
Zgrivej se, da pokuəro storiš
1434
inu tu večnu živlene zadobiš.
1435
Odpri gar tvoje očiəse
1436
inu pogledej na te visuəke nabise.
1437
Boga zahvali za to veliku gnadu,
1438
katiəru je Kristus stuəru s tabo,
1439
da vidiš sedej vse lepu, tənku nu čistu.77
1440
Povej tudi drujem, da bojo vervali
1441
inu Kristusa, Sinu Božjiga, spoznali.

[Stran 070]
70
k|d|p
No 130
331
Longinus
1442
Čujte inu pošlušajte vi vsi vkupej,
1443
kar je vas, veči inu manši, le-tukej.
1444
Jest səm pərmuəran vam povedati
1445
inu vsim vkup v resnici na znanje dati:
1446
da je Jezus Kristus pravi člavek inu Buəh,
1447
katiəri je meni pomagov iz teh nadluəh,
1448
səm jes pərpravlen z mojo krvjo podpisat
1449
inu za Kristusa mojo kri prelit,
1450
kiər səm jest odpəru Kristusov stran,
1451
z mojo sulco, katero jest v rakeh imam.
1452
Tekva je nigova sveta kri,
1453
na maje bavne inu temne oči.
1454
Ta təma teh oči je prešla, je temu taku,
1455
da jest vidim zdej prav lopu.
1456
Ah kaj za eno veliku gnado səm jest zaduəbu
1457
za maju hudobo inu pregriəho.
1458
Zdej jes očem doli poklekniti,
1459
za gnado ino milost prositi
1460
Jezusa Kristusa, Sinu Božjiga,
1461
na temu svetemo križu rəzpetega.
Tedaj poklekne.
1462
O Jesu Kriste, ciəliga sveta Odrešenik,
1463
bodi pred Očetom nebeškem moj besednik.
1464
Poglej na mojo veliko žalost,
1465
skaži meni tajo božjo milost,
1466
kna naj tajo sveto kri častito
1467
nad mano zgublenu biti.
1468
Vzemi me gori za tojga šlužavnika,
1469
zdej inu po smrti na vekoma.

[Stran 071]
71
k|d|p
No 131
332
Marija Magdalena
1470
Ah Jesu Kriste, ti moj dobrutlivi Buh!
1471
Kaj mareš trpeti inu prestati nadluəh.
1472
Nad tabo so se ti Judi zagreli,
1473
kiər tebe prečudnu so imeli.
1474
Na sviti veči martre ni,
1475
kokər je martra taja, Bogu se usmili.
1476
O Jesu, ti žlahtni studenc te milosti!
1477
Od tebe je teklu krvi inu vade zadajsti.
1478
Kdu je, katiəri bi nutu s tabo žalvati
1479
inu toje trpliəne premišluvati,
1480
gnado, odpušanje mojeh griəhov zadobiti,
1481
da bi jest magla enkrat
1482
k Jezusu inu k Mariji v nebiəse priti.
k|d|p
2.1.2.14. Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje
k|d|p
No 132
333
Marija
1483
Ah, Jest boga srotica marem še več žalvati,
1484
kiər na križu mojga sinka marem nehati.
1485
O de bi žiə skaru Buəh eniga člaveka dav,
1486
de bi iz križa mojga sinka podjav.
k|d|p
No 133
334
Janez
1487
Badi potraštana, lubezniva maja Mati,
1488
sej jest očem tebi vselej na strani stati!
1489
Al je vola Bažja, bade žiə eniga člaveka dav,
1490
da ga ba iz križa dali na taje kriəlu podjav.
k|d|p
No 134
335
Marija
Nikodem in Jožef iz Arimateje ropotata.78

[Stran 072]
72
1491
O Johanes, glej gduə semkej hodi
1492
inu še več ludi sabo vodi?
k|d|p
No 134
336
Janez
1493
Na žaluj, luba maja mati Marija!
1494
To su kəršeniki inu ni judovska loternija.
1495
Oni se prav žalostnu dəržiju,
1496
se gvišnu teh Judov boiju.
1497
Medba očma stopiti na guəna stran,
1498
badema videva, kiər bo toj sin iz križa dali jeman.
k|d|p
No 135
337
Jožef iz Arimateje
1499
Badi potraštana Marija, ti Bažja Mati!
1500
Glih zdej ti očma tojga Sinu iz križa dali dati.
1501
Zakaj jest inu Nikodem sma pər Pelateži biva
1502
inu sma tu pərvolenje od njega sprosiva,
1503
de marma koj te žreble unkej zdreti
1504
inu Kristusa iz križa dali sneti,
1505
tudi v eno čisto platno zaviti
1506
inu v en nov grab položiti.
1507
Na ta vižo ga želiəma pokopati
1508
inu njemo to sliədno šlužbo skazati.
k|d|p
No 136
338
Marija
1509
Vidite, vi moji božji možjaki,
1510
kaku čudni so mojga sinka žlaki.
1511
Od krvi je njega telu taku navštavtnu,
1512
vso krvav, grdu inu obavtnu.
1513
O luba maja pərjatala dba,
1514
Nikodem inu Jožef od Arimatija.
1515
Jes vajov prosəm celu lepu,

[Stran 073]
73
1516
vzemita iz križa Jezusa, mojga sinu,
1517
da ga v maju kriəlu prejemem,
1518
poprej da jest od žalosti umrjem.
k|d|p
No 137
339
Nikodem79
1519
Jest səm otu, ah Marija, tebi h traštu priti
1520
inu te maju skrivnu živlenje oznaniti.
1521
V mojem srcu səm na tihem žalost nasu
1522
inu, da bi me Buəh riəšu, səm vselej prasu.
1523
Judovsku vero səm žiə davnu zapustu
1524
inu da bi me Buh rəzviətu, səm vselej prosu.
1525
Kar je davsihmali v majem srcu tečalu,
1526
mare na dan prit glih sedej kmalu.
1527
Teh Judov səm se na tihem silnu bav,
1528
koj na tojga sinka səm na tihem vervav.
1529
Za njega bi jest atu rajši moj živat sam dati,
1530
kokər pak Kristusov vero zatajti.
k|d|p
No 138
340
Jožef iz Arimateje
1531
Taja lubiəzen, Nikodem, skaži sedej,
1532
iz križa božjo telu snet mi pomagej.
1533
Midba se ga očma zbestu anvzet
1534
inu s pravem flisam iz križa doli vzeti.
1535
Lejtra pərstavima pak ad saje strane,
1536
nabuj se, mi na bama premagani.
1537
Jezusa iz križa očemo dati,
1538
kiər njega težku čaka njegova Mati.
k|d|p
No 139
341
Nikodem

[Stran 074]
74
1539
Jožef lubi moj, le-tu ti marem povedati koj,
1540
da nas mare venč vkupej biti.
1541
Sama se na smiəma podstapiti,
1542
le-tu Kristusov telu,
1543
kiər je pərbitu trdu,
1544
od križa dali riəšiti
1545
inu na ta zemlo doli postaviti,
1546
de se nama kej na pərgodi
1547
inu skuəz tu Bogu ena nečast na stori.
k|d|p
No 140
342
Jožef iz Arimateje
Janezu.
1548
Johanes, ti moj pərjatel lubi,
1549
jest tebe zdajci prosəm tudi,
1550
pərstapi inu pomaj nama tudi taku,
1551
da se Kristus dali vzame lepu.
k|d|p
No 141
343
Janez
1552
Rad inu voln jest očem vama pomagati,
1553
se imam koj h temu pərpravlati,
1554
da Marija zadobi nje lubiga sinu
1555
v nje svete kriəlu.
Potem ga snamejo s križa in odidejo. Nato zaprejo zaveso.80 Marija ga položi v svoje naročje in govori.
k|d|p
No 142
Preden Marija recitira, se poje pesem.81 Nato zaveso odprejo in Marija govori tako.
k|d|p

[Stran 075]
75
2.1.2.15. Marija in spokorjeni Grešnik
344
1556
O Jesu, ti trašt inu vesele maje,
1557
si šov v martru od mene, matere tvoje.
1558
Ah, kaku žalostna səm jest postala,
1559
kadar səm te hrup teh Judov zašlišala.
1560
Ti so Jezusa s ketinami inu štriki zvezali,
1561
ta inu sam porivali inu cukali.
1562
Mojga sinka cartanu telu
1563
je vsu zgajžlanu inu stepenu.
1564
Šiəst tavžent, šiəst stuə,
1565
šiəst inu šiəstdeset žlakav so mu dali bəli,82
1566
de ni bilo zdraviga, da bi bili za enej iglaj piknili!
1567
Z eno trnavo krono so ga kronali,
1568
taku da vso nigov glav inu čelu so prebadli.
1569
Kadar so žiə mojga sinka kri prelili
1570
so vsi za enej štimo križej, križej ga vpili.
1571
Žalostna bom jest mati do smrti ostala,
1572
po Jezusu, mojmu Sinu, vselej jokala.
k|d|p
No 143
345
Janez
Vrvi, verige, Kristusova krona, križ in drugo ležijo na odru.
1573
Ah Ače nebeški, na mater poglej
1574
inu meni tojo gnado dej,
1575
de badem magu z Marijo žalvati
1576
inu nej vselej na strani stati.
1577
Ah Ače nebeški ti,
1578
tukej leži Jezusava kri,
1579
tam te težki križ inu veliku štrikov,

[Stran 076]
76
1580
tudi je bilu šlišat veliku hudobneh jezikov.
1581
Kadar so bli Judi Jezusa h temu križu pərgnali,
1582
so z velikem norčvanjam kazali:
1583
Kriste, ali si slab, le-to palco poglej83
1584
inu si ju na sajo ramu podej,
1585
kadar pojdeš na gara Kalvariju,
1586
da se boš mogu operat na njo.
1587
Stepen, slab inu zmartran ves,
1588
vənder je mogu nesti te težki križ
1589
toj sin Jezus!
1590
Inu so Jezusa Kristusa, Božjiga Sinu
1591
tudi martrali inu križali.
1592
Strašnu inu veliku je an prestav,
1593
de bi le Ače nebeški timu člaveku tu odpušanje dav.
k|d|p
No 144
346
Marija
1594
O trnje, šibe, štrike inu ketine,
1595
kiər nemate pruti Jezusu obenu usmilenje.
1596
To martro mojga Jezusa tudi očuti maja duša!
1597
O mojga srca velika težava inu briətkuəst,
1598
kaku težku je njesu križ Jezus, moja sladkuəst!
1599
Jest səm želela njega objeti,
1600
pak obeden ni atu z manu osmilenje imeti.
1601
Da je padu s križam Jezus moj,
1602
je stuəru, o člavek, griəh toj.
1603
Bi bila rada njemo gar vstati pomagala

[Stran 077]
77
1604
inu te križ na maju ramu nabasala,
1605
pak ti Judi so njega močnu zavahtali
1606
inu meni se proč pobrati so ukazali.
1607
Skuəz tu səm jest taku žalost trpela,
1608
de səm doli padla inu omedlela.
k|d|p
No 145
347
Marija Magdalena
1609
Vidim, o Mati, veliku krvaveh stopin,
1610
katiəre je stuəru tvoj lubeznivi Sin.
1611
Tukej ta trnava krana leži,
1612
tam ana pest Jezusuvejh lasi.
1613
Vidim tudi velike žreble tri
1614
nu tojga sinu cartanu kri.
1615
O Mati, jes poznam martro sinu tojga,
1616
katiəro je stuəru zavol griəha mojga.
1617
Zakaj maja pregriəha je taku velika bila,
1618
da je tajga sinu gar na križ pərbila,
1619
njega rake inu naje s temi žrebli,
1620
na strani pak je odprtu z enej sulci.
1621
Obstojim tedej, da səm ena velika griəšənca,
1622
zdej pak me griva iz ciəliga srca.
k|d|p
No 146
348
Marija proti Magdaleni
1623
O Magdalena, mojga sinu prov poglej
1624
inu z manu vred žalvej vselej.
1625
O veselje vsih angelcov,
1626
kaku navštavtnu je obličje Jezusov.

[Stran 078]
78
1627
Ah kaj za enu žalost səm jest imela,
1628
kadar səm nigov truplu na kriəlu vzela.
1629
Kolku krat səm jest v njega pogledala,
1630
telku krat səm se rəzjokala.
1631
To tərne səm ž njega glave potegnila,
1632
pər brumneh fraveh lopu hranuva.
1633
Səm njega kri doli obrisala,
1634
da bi jes njega obras bolej videla.
1635
Pak njega obličje je taku obtavčenu,
1636
de səm postala na novič žalostna silnu.
1637
Obličje njega je taku ranjenu,
1638
da je maju srce celu rivnu.
1639
Vənder še jes tebe, moj sin, kušniti želim,
1640
poprej da jest zupet omedliəm.
k|d|p
No 147
349
Magdalena
1641
Ah Ače nebeški, na mater poglej,
1642
kaku je silnu rivna inu žalostna,
1643
kiər ana obeniga trašta nima.
1644
Ah večni, mogočni, usmileni Buh inu Ače,
1645
pridi inu Mariju v žalosti potraštej.
k|d|p
No 148
350
Grešnik
1646
Ah Marija, ti božja Mati,
1647
bi atla ti meni na strani stati
1648
inu maje prašnje ušlišati.
1649
Taja gnada meni podeli sedej,

[Stran 079]
79
1650
da bam s tabo žalvov vselej.
1651
Jest, jest viəm inu spoznam,
1652
da moj griəh je Jezusa križov sam.
1653
Grivajo mene moji griəhi iz ciəliga srca,
1654
žaluje tudi maja duša.
1655
Oh Marija! nikar na zavrži mene,
1656
da glih vidiš griəhe dopərnešene.
1657
Ah! Ah! griəh preveliki moj,
1658
odpusti mi ga Jezus, sin toj!
1659
Ah Marija, na pušlednu uru maju
1660
pridi meni h traštu z gnadu taju.
1661
Ena Mati te milosti skaži se
1662
inu pomaj meni gar v nebiəse.
k|d|p
No 149
351
Marija, proti grešniku
1663
O griəšnik, čel ti le prov od srca želiəš,
1664
odpušanje tojeh griəhov lehku zadobiš.
1665
Le prov se zgrivej inu čistu se spovej,
1666
taku boš od tojeh griəhov fraj.
1667
O veselja v nebiəseh velikiga,
1668
na pukuəru eniga griəšnika.
1669
Prišu bo h tebi Jezus na pošledni dan,
1670
da te ne bo zapelov te poklenski satan!
1671
Gnado boš dobiv od sinu mojega,
1672
da ga boš uživlov do vekoma.
1673
Za tega voli padi doli na kolene,
1674
prosi Jezusa, mojga sinu usmileniga,
1675
de na boš trpev ognja večniga.
k|d|p
No 150
352
Grešnik 84
1676
Ah Jezus, skuəz veliku martru taju,

[Stran 080]
80
1677
usmili se čriəz dušu maju.
1678
Daj, da taju trpliənje nad mano na bo zgubleno,
1679
ampak k večnemo izveličanjo.
1680
Da glih maja duša za griəšniga živlenja volu,
1681
bi imela biti žiə davnu pogublena,
1682
vənder jest očem iz žalosti sovze preliti
1683
inu tebe, moj Jezus, pohlevnu prositi,
1684
kiər nuəčeš tega griəšnika fərdamanje,
1685
ampak to večnu izveličanje:
1686
podeli meni pred smrti moje
1687
na to dovgu rajžu gnado tvojo.
1688
Ti si trpev za me veliku,
1689
odpusti tudi meni griəšniku.
1690
Maja grivinga je sama le-ta,
1691
da səm tebe režalu, mojga Boga.
1692
Zdej pak želiəm tebi zbestu šlužiti
1693
inu enkrat h tebi v nebiəse priti.
k|d|p
No 151
353
Marija
1694
O Griəšnik, bodi potraštan,
1695
toj dovh je tebi vən zbrisan.
1696
Dokler te griva s praviga srca tojga,
1697
de si režalu Jezusa, sinu mojga,
1698
katiəri je zate martran inu križan otu biti,
1699
da bi le ti, o griəšnik, mogu v nebiəse priti.
1700
Še enu jest vim inu znam,
1701
tebi, o griəšnik, povedat imam.

[Stran 081]
81
1702
Premisli večkrat, kaku su tepli inu gajžlali,
1703
to nadovžnu jagnje martrali inu križali.
1704
Vse le-tu je trpev inu tu smrt storiv,
1705
de bi le ti izveličanje dobiv.
85
k|d|p
No 152
354
Jožef iz Arimateje
1706
Marija, nuəč se žiə oče pərbližvati,
1707
očmo mi tudi tojga sinka koj pokopati.86
k|d|p
No 153
355
Marija
1708
V božjem imeni, ali se vam prov zdi,
1709
kar vi storite, se vse po Božej voli snidi!
1710
O Jesu, ti lubeznivi sin moj,
1711
al boš zapustu mater taju koj.
1712
Pod mojem srcam səm te jest nosila,
1713
sedej te pak celu bam zapustila.
1714
S tabo jest želim bit pokopana,
1715
kaj bom počela brez tebe sama!
1716
O kam jest pridem, žalostna žena,
1717
kiər səm od mojga Sinu celu zapušena!
Marija preda Kristusa iz naročja Jožefu v roke. Judje ropotajo. Jožef govori.

[Stran 082]
8287
356
Jožef iz Arimateje
1718
Marija, Marija! Nikar se na prestraši,
1719
zupet tam okuəli hodiju sovražniki naši.
[...]88

[Stran 087]
87
k|d|p
2.1.2.16. Dodatek. Štetje srebrnikov
Sedej pride Kajfaž inu Judežu te trideset srebrnikov gor našteje inu reče:89
357
Kajfež
1720
Judež, stopi hitru sam,
1721
da jes te srebrnike naštijem
1722
inu ti jih dam, pa zbestu sam glej
1723
inu se na štivilu ahtingo dej.
358
1724
Aden, dva, tri,
1725
Judež, al si še teh prveh besedi?
359
Judež
1726
Še nisem besiəde zad jemav,
1727
səm vsole pər ta-istej obstav.
360
Kajfež
1728
Štiəri, pet, šiəst, sedem, osem, devet,
1729
Judež, al očem še naprej štet?
361
Judež
1730
Le ko naprej,
1731
de na bom denarja stradov, kokər səm ga poprej.
362
Kajfež
1732
Deset, adnajst, dvanajst,
1733
Judež, tvojga mojstra jogrov je tudi dvanajst.
363
Judež
1734
Naj da jih je dvanajst al pa šiəst,
1735
me griva, da səm biv med ta-iste štiət.
364
Kajfež
1736
Trinajst, štiərnajst, petnajst, šiəstnajst,
1737
sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset.
1738
Judež, jest zdej še očem zad vzet.
365
Judež
1739
Le naprej, de jih bo trideset,
1740
za kar səm zglihov, tu jes očem met.
366
Kajfež
1741
Adendvajset, dvainudvaiset, triinudvajset,
1742
štiərinudvajset, petinudvajset, šiəstinudvajset,
1743
sedeminudvajset, oseminudvajset,
1744
Judež, spremisli dobru, zakaj jih oč vzet.
367
Judež
1745
Na mojo dušu inu telu jih očem vzet, vse trideset.
368
Kajfež
1746
Judež, to imaš ti te denarje inu bodi prav vesiv,
1747
pij inu jej za nje, sej si jih lohku dobiv.
1748
Al samu za to giftno pijačo jih kar ven na dej,
1749
de ne postaneš še ena veči svinja
1750
kokər si biv poprej.

[Stran 088]
8890
k|d|p

2.1.3. Tretji del. Igra na velikonočni ponedeljek

k|d|p
2.1.3.1. Predgovor na velikonočni ponedeljek
k|d|p
No 1
369
1751
Vsi božji otroci stari inu mladi,
1752
vsi, vsi katiəri ste pər božjej šlužbi radi,
1753
bogati inu bogabaječi,
1754
pošlušaite, kaj jest k vam očem reči.
1755
Mejte potrpliənje,
1756
vam očem v kratkem na znanje dati.
1757
Moj člavek, ta Smrt maš ti večkrat v tojem živleni spremišluvati.
1758
Dba angela bata pərpravlena, tebi ta-isto pokazati.
1759
Ta smrt bo tebe podučila taku,
1760
kaku maš ti Bogu šlužit lepu.
1761
Ana ba tebi en liəp nauk podučila,
1762
da ana na ba obeniga von pustila,
1763
vse, kar koli na tiəm svetu živi,
1764
vse, vse mare pod nje kasu priti:
1765
vsi krali, cesari, papeži, škofi inu kardinali,
1766
vsi, vsi so pod nje gvavt inu oblast čriəz dani.
1767
Tudi Kristus Jezus je atu to smrt prestati,
1768
katiərga ti vidiš tam v gruəbu ležati.91
1769
Ti viši pisarji so si spumnili,
1770
kar so poprej od Kristusa šlišali,
1771
da an oče na tretki dan od smrti gar vstati
1772
inu se sojem Jogram pərkazati.

[Stran 089]
89
1773
Kajfež z venč drugi pisari so h Pilatežu stopili,
1774
njega so za mačnu vahtu prosili.
1775
Da bi niəm atu te vahtu h grobu poslati
1776
inu tri dni inu tri noči skrbnu vahtati.
1777
Vənder je Kristus na tretki den
1778
zupet od smrti gar vstav,
1779
kakər od njega je prej prerakuvov
1780
Johanes, te lubi pisar bažji,92
1781
inu še venč drugi sveti moži.
1782
Ti žene so zjutra zguəda h grobu šle,
1783
to svetu telu bəle rade žavbale.
1784
Ob prazničnem času na gruəbu najdejo,
1785
o biəlem gvantu straham Angela ugledajo.
1786
Angel nje trašta, se nemajo bati,
1787
da je od smrti gar vstav, tu imaju veruvati.
1788
Hitru h tem jagram božjem hodite,
1789
prvič Petru oznanite.
1790
Vse tu so ane z veselam storile,
1791
Petru inu Johanesu so oznanile.
1792
Natu sta ana dba atva resnicu znajti
1793
inu h gruəbu v pravem času zajti.
1794
Ona dba po žiənskem govorjenju najdeta,
1795
na svete rute aba padeta,
1796
u katiəreh je bilu ležalu zavitu
1797
to svetu telu s krvjoj oblitu.
1798
Skuəz tu je Petrus vero dav,
1799
da je riəs Jezus od smrti gar vstav.
1800
Vse le-tu badete vi videli inu spoznali,

[Stran 090]
90
1801
aku vi na pəršane bate merkali inu pošlušali,
1802
vi bate vse v vašeh srceh ohranili
1803
inu z liəpej hvali v niəbu k Buəgu vpili.
1804
Čast inu hvala badi tebi za martro inu garvstajanje,
1805
katiəro se je godilu za volu našiga odrešiənja.
1806
Dej nam gnadu enu brumnu živlenje pelati
1807
inu enkrat vesiəlu od smrti gar vstati,
1808
da mi vsi, vsi po smrti v nebiəse pridemo
1809
inu pər Jezusu se vkupej snidemo.
1810
Še enu jest vam oznanit imam,
1811
katiəro vam tudi v kratkem na znanje dam:
1812
Kader žiə vse bode minulu
1813
inu s tej velikunačni pesmi se sklenilu,93
1814
se vam bade tudi na dan dalu
1815
u teh pəršanah z besiədu inu v djanju,
1816
kaku pər tej pravičnej ojstrej bažej sadbi,
1817
se ba tudi znašu ta Satan k sojej tažbi.
1818
Pak vənder tega hudiča ta duša se na ba bava,
1819
katiəra zdej Mariji bo šlužila rada.
1820
Zakaj Marija tedej kakər ena lubezniva mati,
1821
bade pərpravlena tej duši pomagati,
1822
enu gnadliv milostlov sodbu sprositi
1823
inu tega Satana h špotu storiti.
1824
Ven s le-tega se bate učili v resnicu

[Stran 091]
91
1825
zbestu šlužit Bogu inu Mariji devici.
1826
Merkej moj griəšnik:
1827
Marijo! Marijo! mareš ti zbestu prositi,
1828
al ti očeš enkrat v nebiəse priti.
1829
Gar v nebiəseh baš ti Mariju taju mater častiv
1830
inu se baš na večne čase žnaj veseliv.
k|d|p
2.1.3.2. Smrt
k|d|p
No 2
370
Po predgovoru se Smrt priplazi za zaveso. Dva angela nastopita in Prvi recitira.
1831
Ah člavek, kiər se še nisi od griəšniga spanja gar zbudiv,
1832
dobru pošlušej, kaj bam jes sedej tebi naprej govoriv:
1833
te bogati maž ni od soje mize tem bojem dav,
1834
de bi biəu te lačni Lazarus enu drahtinu gar pobrav.94
1835
Skuəz tu je an unkej z buku tega živlenja zbrisan
1836
inu od Buəga v to poklensku ječu potisjen.
1837
Zatorej en smrtni griəh,
1838
jes tebi poviəm inu na znanje dam,
1839
je hujši inu škodlivejši kakər te poklenski Satan.
1840
Iz tega se uči, kaku se ti tega griəha ležej bati imaš,
1841
katiəriga ti zdej tolku lubiš inu štəmaš.
1842
Da ti od teh pregriəšneh lušt na baš zapelan
1843
inu enkrat tem poklemskem rablnam čriəz dan.
1844
Tega griəha pak se boš mogu ti ležej bati,

[Stran 092]
92
1845
imaš ti to smrt večkrat dobru premišluvati.
1846
Ana te bo podučila,
1847
kaku maš ti te griəh sovražt
1848
inu Bogu šlužit lopu.
1849
Tej smrti se ti vsaku minutu pərbližuješ,
1850
da glih obene boliəsni na sebi na čuješ.
1851
Da ti to smrt boš mogu ložej premišluvati,
1852
očem ti jes ta-istu, kakər je sama na sebi, pokazati.
Tedaj pokaže Smrt in recitira proti ljudstvu.
1853
Ah člavek, ti to smrt dobru od nuəh inu glave poglej
1854
inu v ciəlem tojem živleni za en špiəgu imej,
1855
dobru pošlušaj, kaj ba ana tebi zuə govoriva,
1856
gar vzemi te nauk, v katiərem te bo ana podučila.
1857
Na nje nauk boš ti te griəh sovražu
1858
inu naprej tojmu Gospuədu zbestu šlužu.
In oba angela odideta; Smrt nastopi s svojimi dolgimi koraki in govori proti ljudstvu.
k|d|p
No 3
371
1859
Da səm jes ta smrt, o člavek, poglej,
1860
inu na maju štavt dabru ahtingo dej,
1861
ti mene vidiš z anej ojstrej kasi,
1862
katiəru jes držim v mojej raci.

[Stran 093]
93
1863
Ti vidiš inu zamerkaš zadojsti,
1864
da v meni nič ni druziga kakər suhe kasti.
1865
Tu kasu v mojeh rakeh držim
1866
h spominu, da obeniga vən na spustim.
1867
Ti vidiš maju glav brez oči,
1868
de imaš tu verjeti inu držati zariəs,
1869
da jes na gledam na stan ali oblast,
1870
na bogastvu, zastapnast ali čast.
1871
Jest na gledam al so pavri, gospuədi ali krali,
1872
cesari, papeži ali kardinali.
1873
Jes na gledam, al so stari ali mladi,
1874
vsi, vsi so mojej oblasti čriəz dani.
1875
Delej vidiš mene brez nosu,
1876
k spominju, da ni obene arcnije na sviətu
1877
skuəz katiəru bi ti meni mogu ujəti
1878
inu taju živlenje stanuvitnu ohranit.
1879
Da səm jest brez ust, se tebi na znanje da,
1880
da pər meni obena prošnja na pomaga.
1881
Ti mene vidiš z enemi dovgemi nagami,
1882
skuəz tu se tebi maja hitrust oznani,
1883
s katiəremi zdej tu, zdej tam,
1884
po ciəlem svetu se znajdem
1885
inu povsod tem ludem to živlenje vzamem.
1886
Delej vidiš, de jest eno uro v rakeh imam,
1887
z le-tej jes tebi na znanje dam,
1888
da kader ta ura tojga živlenja bade stekla,

[Stran 094]
94
1889
boš mogu tudi z mano se podati od tega sveta.
1890
Le-to moju oblast je atu Sin Božji spoznati,
1891
katiərga ti vidiš v tem grobu mrtliga ležati.95
1892
Od le-tega mareš učitnu lehku dali vzeti,
1893
da v resnici tudi enkrat boš mogu umreti,
1894
potiəm hitru pred to pravičnu sodbu božju stopiti
1895
inu od ciəliga tojga živlenja rajtingu sturiti.
k|d|p
No 4
372
Smrt obstane. Drugi angel nastopi in govori proti ljudstvu.
1896
Jest səm en angel od Buəga poslan,
1897
tebi, o člavek, poviəm inu na znanje dam:
1898
kar je ta smrt poprej oznanila,
1899
je vse prav inu resničnu govoriva,
1900
al se tebi, moj člavek, tu kar prav na zdi,
1901
spovni, de se po voli bažej zgodi.
1902
Zakaj ta smrt te riəši od tajeh težav,
1903
od tojeh trpliən inu hudeh skušnav:
1904
Tudi vzeme ta časnu živlenje zariəs,
1905
pak tebi gar odpre te vrate teh nebiəs,
1906
aku tebe najde nadovžniga
1907
al skuəs pokuəru očišeniga.
1908
Ves flis si ti taj tedej zadeni,

[Stran 095]
95
1909
sedej v ciəlem tojem živleni:
1910
od griəhov inu od hudeh navadə henej,
1911
v brumnosti inu pokuəri toju živlenje pelej.
1912
Boga prosi inu vzemi h pomuəči,
1913
Mariji inu tem svetnikam se pərporoči.
1914
Živi po zapuvedi inu božjej voli,
1915
na taja smrt ne pozabi nikoli.
1916
Tedej mareš žiher trašta povn biti
1917
inu s ciəliga srca se vesiliti,
1918
kader ta smrt pride s sojej kasi
1919
inu poreče tebi: si živov zadajsti,
1920
zapusti vse, kar na tem svetu imaš,
1921
je cajt, da se na večnu rajžu podaš.
1922
Tam baš spoznala, kaku dabru je brumnu živeti,
1923
te križe inu težave zavol Baga trpeti,
1924
taku da brez vsega strahu rad boš uməru
1925
inu enbart s Kristusam vesiəu od smrti gar ustav.
In odide. Smrt govori tako.
k|d|p
No 5
373
1926
Si šlišov, ah člavek, kaj je te angel djav,
1927
inu kaku imaš živeti, te je opominov.
1928
Po nigovem nauki spuəmlej na me vselej
1929
inu enu brumnu inu pokornu živlenje pelej.
1930
Zakaj jest marem priti glih ta-isti čas,
1931
katiərga ti mene narmejn v misleh imaš.

[Stran 096]
96
1932
Kader bam jes pər tebi trkala,
1933
se me na boš bala,
1934
ampak vesiəlu kumej dočakala,
1935
inu nikar brez uržaha al zabstan
1936
dakler badeš zaupov te nebeški lan.
Smrt odide. Predstavljen je Veliki zbor, Kajfež govori.
k|d|p
2.1.3.3. Veliki zbor pri Pilatu
k|d|p
No 6
374
1937
Mi viši farji inu pisarji,
1938
od Kristusa, tega zapelavca, dabru viəmu vsi,
1939
da pər nigovej smrti so se godili veliki čudeži.
1940
Le-ta templ božji inu te skale so se rəzpokale
1941
inu vse stvari so po njem močnu žalvale.
1942
Ti mrtli so zaduəbili od njega to pomuəč,
1943
podni se je strila ta temna nuəč.
1944
Zakaj an je biəu vsiəh coprnij inu kunštov povn,
1945
zatorej je an take čudeže delat mogu.
1946
Za tega volu bi se imev le-ta grab dabru varvati,
1947
da bi an nam vən iz tega graba ne mogu vstati.
k|d|p
No 7
375
Nato govori Ana
1948
Prav resničnu govoriš ti,
1949
da nas h temu opominaš tudi.

[Stran 097]
97
1950
Zakaj an je sam pred nami govoru,
1951
da bade po njegovej besiədi stuəru,
1952
da an oče na tretki dan zupet gar vstati
1953
inu potiəm temu folku predigvati.
1954
Al mi njega samiga v temu grobu pustimu,
1955
taku gvišnu mi ta-istiga ven iz graba zgubimu.
1956
Zakaj an mare ven iz tega graba vzet biti
1957
inu nas vse kupej h ležniku sturiti.
k|d|p
No 8
376
Farizej
1958
Resničnu se nam mare le-tu zgoditi,
1959
al an ven iz tega graba bade mogu priti.
1960
Potiəm bade an le-ta folk zupet učiv
1961
inu skuəz nigov favš uka volu
1962
nam vsim eno veliku škadu storiv.
1963
Zatu imamu mi tega zapelavca dabru varvati,
1964
da an nam na bade mogu ven iz tega graba vstati.
k|d|p
No 9
377
Kajfež
1965
Jes vam očem še eno povedati,
1966
marebit da ba pər ta-istem maglu ostati.
1967
Namreč h Pilatežu marmu mi hoditi
1968
inu njega za eno močnu vahtu prositi.
1969
Zakaj an ima srčne inu mačne jənake,
1970
de njem v deželi glihe ni take.
1971
Kader bojo oni pər tem grobu stali
1972
inu ta-istiga nuəč inu den skrbnu vahtali,

[Stran 098]
98
1973
potiəm se nam na bo potriəba bati,
1974
da bi an nam mogu ven iz tega graba vstati.
k|d|p
No 10
378
Ana
1975
Kajfež, za pametniga gospuəda jes tebe sposnam
1976
inu vse le-te reči tebi v rake čriəz dam.
1977
Pər tiəm očem jes tudi ostati
1978
inu h Pilatežu s tabo se podati,
1979
vsi kupej bomu za mačnu vahtu prosili
1980
taku dovgu, da bamu ad njega tu zadobili.
k|d|p
No 11
379
Farizeji
1981
Kader bademo mi od njega to vahto zadobili,
1982
taku bademu tudi njega za njegov pečat prosili,
1983
da se bode le-ta grab mogu zapečati,
1984
da skuəz le-tu bade te grab bol žiher mogu ostati.
k|d|p
No 12
Veliki zbor odide. Pilat nastopi in tako govori.
k|d|p
380
1985
Ah, kaj za enu veliku težav marem jes trpeti,
1986
kader jes premislim, da je ta-isti
1987
mogu zariəs ta pravi Sin Božji biti,
1988
kateriga səm jes v trejeh dniəh

[Stran 099]
99
1989
h temu križu, h tej smrti mogu obsoditi.
1990
Hudoba je le-tu storila
1991
inu mene h tej krivičnej sadbi pərsilila.
Veliki zbor ropota. Pilat pošlje služabnika.
No 13
1992
Jes šlišim ene tevni govoriti. Ti imaš pogledati,
1993
mare bit, da ani želiju sentər h meni priti.96
Služabnik odide in pogleda, se takoj vrne in govori.
k|d|p
No 14
381
1994
To povelo, moj gospuəd, marem hitru dopovniti,
1995
kar ti zašafaš, more koj hitru storjenu biti.
k|d|p
No 15
382
Pilat pošlje služabnika k pismoukom in tako govori.
1996
Ti imaš njem koj povedati,
1997
da žiə mareju sentər priti,
1998
kar oni očijo, mareju z manu govoriti.
Služabnik gre k Velikemu zboru.
k|d|p
N 16
383
1999
Kajfež, Anež inu drugi pisarji
2000
imate sentər h Pilatežu priti.
Nato nastopi Veliki zbor, se prikloni Pilatu in Pilat tako govori.
k|d|p
No 17
384
2001
Jest Pontius Pilatus, deželski oblastnik
2002
od cesarja postavlen, jes vas oprašam,

[Stran 100]
100
2003
kaj očte inu želiəte od mene vi.
k|d|p
No 18
385
Kajfež govori
2004
Pilatus, mi smu se spomenili,
2005
kar smo od Kristusa, tega zapelavca zašlišali,
2006
da an oče te tretki den zupet gar vstati
2007
inu med tem folkam enu novu zmatu delati.
2008
Zatu te mi očemu za enu mačnu vahtu prositi,
2009
da bi skuəz tu le-ta grab mogu bol užihran biti.
k|d|p
No 19
386
Pilatež govori
2010
Ah, kaj za enu nausmilenu inu trduvratnu srce marte vi imeti,
2011
kiər ste vi vse le-tu videli, vənder nuəčete verjeti.
2012
Kiər so se pər nigovej smrti taki veliki čudeži godili
2013
inu nam vsim vkupej enu veliku težav naredili:
2014
te trde skale so se rəzpokale
2015
inu so nam na znanje dale.97
2016
Vənder vi nuəčete vse le-tu verjeti,
2017
kaj za enu trduvratnu srce morete vi imeti.
k|d|p
No 20
387
Ana
2018
Pilatus, vidiš ti, al se nam skuəz tu ena krivica godi,

[Stran 101]
101
2019
taku očemu mi tebe pər cesarjə zatožiti,
2020
da ti skuəz tu bodeš mogu ob toju oblast priti.
2021
Kiər smo se mi h tebi podali,
2022
taku stori, da bomu pərjateli ostali.
2023
Dej nam to vahto, kiər prosimo te,
2024
Zakaj an je skuəz copərniju delov te čudeže.
k|d|p
No 21
388
Pilatež
2025
Al jes nisəm vse po vašej voli stuəru
2026
inu tega nadovžniga h tej smrti obsadu?
2027
Zdej pak, kiər je an uməru inu v tem gruəbu leži,
2028
vənder od vas obeniga pokoja ni.
2029
Proč od mene se imate pobrati,
2030
kar vi očte, se vam nema dati.
k|d|p
No 22
389
Farizeji
2031
Pilatež, od tvoje hiše na bodemu poprej hodili,
2032
da bodemu od tebe to vahtu zadobili.
2033
Potiəm nam mareš tudi tu pečat dati, da se
2034
le-ta grab bade mogu zapečati.
k|d|p
No 23
390
Pilatež
2035
Proč, vi lotri inu trduvratni ludi,
2036
kiər vas obena besiəda na pregovori tudi.

[Stran 102]
102
2037
Proč od mene se imate pobrati.
2038
Kar vi očte, se vam nema dati.
k|d|p
No 24
391
Vsi obenem govorijo
2039
Kiər je an pred tem folkam poprej govoru,
2040
da bade po nigovej smrti še veči čudeže delat mogu,
2041
zatu mi njega samiga v tem gruəbu na pustimu,
2042
de ga mi skuəz nigove Jogre ven iz tega graba ne zgabimu.
2043
Zatu dej nam to vahtu inu ne naj se dovgu prositi,
2044
bol pak te očimo pər tem cesarju močnu zatožiti.
k|d|p
No 25
392
Pilatež
2045
Oh vi trduvratni inu nausmileni ludi,
2046
kiər vas obena besiəda na pregovori tudi.
2047
To imate to vahto, katiəro vi očte imeti,
2048
da se bo enkrat temu hudobnemu folku
2049
sniəgov inu zadojsti zdelu.
k|d|p
No 26
393
Veliki zbor se zahvali, vsi odidejo in govorijo.
2050
Za le-tu gnadu zahvalimu vas,
2051
enu drugu bart še hujši bomu prišli čriəz vas.
k|d|p

[Stran 103]
103
2.1.3.4. Vojaki stražijo grob
Nato nastopijo vojaki in Prvi vojak tako govori.
k|d|p
No 27
394
2052
Od Pilatuša je nam vsiəm vkupej zaročenu
2053
inu pər zapadenej glavi vsiəm visoku naloženu,
2054
da mamu pər tem gruəbu zbestu vahtati
2055
inu obeden med nami na smiə zaspati!
2056
En vsak mare met uražje dabru,
2057
špiəse, naže inu sable ojstre,
2058
de bi tega člaveka jagri na galfali
2059
inu mərtliga ven iz graba kna spelali.
2060
Ti Judi bi se nam silnu zlo špotali, bi rekli,
2061
da smu vsi vahtarji pər gruəbu trdu zaspali.
k|d|p
No 28
395
Drugi vojak
2062
Tedaj bi se nam en čuden hantu mogu zgoditi,
2063
kadar bi mi tega mərtliga vən iz graba meli zgubiti.
2064
Mi bi si ja zašlužili eno veliko štrafingo,
2065
htue viə, kaku bi nam za naše glave šlu.
k|d|p
No 29
396
Tretji vojak

[Stran 104]
104
2066
Resničnu jest vam viəm pravit,
2067
kokər səm ga nekədaj slišov se hvalit,
2068
da oče na tretki den gar vstati.
2069
Al an tu stori, taku zna an dabru copərvati.
k|d|p
No 30
397
Četrti vojak
2070
Jest se vam peč čudim, da vi taku noršku govorite
2071
inu vaše uste celu zabstajn trudite.
2072
Kaku an oče glih nacoj v tej noči smed nas prit,
2073
kiər smo vahtarji močni.
2074
Bi ga le mogu te hudi vzeti smed nas
2075
inu nas vse vkupej oslepiti ta čas.
k|d|p
No 31
398
Tretji vojak
2076
Kadar oče garustati, nam na bo pravil an,
2077
temuč da bo komu dav an dober lan,
2078
da bi njemu z našeh ruək priti pomagov.
2079
Movčite, jest si na bom pod uhu podkvadov,
2080
se tudi dərgači ne ba zgodilu,
2081
da tu truplu bo v tem gruəbu zagnilu.
k|d|p
No 32
399
Prvi vojak
2082
Vi moji tovarši inu brati,
2083
kaj je nam storiti, na marem zamovčati.

[Stran 105]
105
2084
Jest si očem eno dobru riəč zmisliti,
2085
kaku mamu vahtat. Očemu taku storiti:
2086
mi očemo z burfli kobrati,
2087
katiəri bo zgubu, ta mare na vahti ostati,
2088
ti drugi pak žiher grejo spat.
2089
Kaj pravite, koku vam dopade moj rat?
k|d|p
No 33
400
Drugi vojak
2090
Meni se dopade toj rat.
2091
Zakaj jest sem vselej biv pər špilu rad.
2092
Al se kej vama prov zdi,
2093
podgovorta se vedba med sabo tudi.
98
k|d|p
No 34
401
Tretji vojak
2094
Meni se žie prav po tojej voli zdi,
2095
kaj h temu praviš tudi ti.
k|d|p
No 35
402
Četrti vojak
2096
Te rat se meni dopade, jes obstojim,
2097
al səm pak duəbu bol zgubu, tiste jest kna viəm.

[Stran 106]
106
k|d|p
No 36
403
Prvi vojak
2098
Poprej da mi očemu h temu špilu en začetək storiti,
2099
jest očem eno mizo sem postaviti,
2100
da bomu mogli s temi burfli kobrati.
2101
Katiəri ba zgubu, te bo mogu sam na vahti stati.
k|d|p
No 37
404
Drugi vojak
2102
Jest səm cufridən,
2103
taku blagu vselej pər sebi nosəm,
2104
al pak zgubim, pojdi za me na vahtu, te prosəm.99

[Stran 107]
107
k|d|p
No 38
405
Prvi vojak
2105
Oho, jest tudi pər sebi burfle imam,
2106
s tabo za vahtu iz srca rad igram.
2107
Jest səm zaspan, rad koj dovgu ležim
2108
inu velku krat moju vahtu zaspim.
2109
Hejsa, vržimo, na katiərga vahta pade!
2110
Katiəri zgubi, temu se ta vahta dade.
2111
Le preci vrži sam, štiri inu tri,
2112
katiəri čriəz sedem vrže, te šanco dobi.
k|d|p
No 39
406
Drugi vojak
2113
Jest očem med vami te prvi biti
2114
inu h temu špilu en začetək storiti.
2115
Htu viə, kaj za 'na sreča se pər špilu zgodi,
2116
mare bit, da še jest venč vržem kokər ti.
2117
Oho, da səm jest malu vrgu, tu žiə viəm,
2118
al səm pak zgubu bol duəbu, tu še sedej na viəm.
k|d|p
No 40
407
Tretji vojak
2119
Sedej očem jes te burfle sam vzeti
2120
inu ta-iste srčnu po tej mizi vreči.

[Stran 108]
108
2121
Hejsa, jest səm s temi burfli žiə dobru oprav,
2122
zatu tudi na bam na tej vahti stav.
k|d|p
No 41
408
Četrti vojak
2123
Zdej očem te burfle koj gar pobrati.
2124
Bom vrgu, očemu tudi koj pogledati.
Nato vrže.
2125
Glejta, jest səm vrgu venč ko vedba aba.
2126
Ta vahta tudi na me na bo padva.
k|d|p
No 42
409
Drugi vojak
2127
Hitru vrži burfle tudi ti, kiər si ti atu,
2128
De marmu za vahtu kobrati mi.
2129
Da nam baš vsiəm na znanje dav,
2130
katiəri med nami bo na vahti stav.
k|d|p
No 43
410
Prvi vojak
2131
Da mene oče skaru en strah absesti,
2132
čujem maje lasi na hvišku lesti.100
2133
Dokler pa le dərgači na mare biti,
2134
očem tudi maju dovžnuəst dopovniti.
2135
Gduə viə, kaj se še meni pər špilu zgodi,
2136
marebit da jest več vržem kokər vi vsi.
2137
Avbe, jest səm zgubu, žiə dərgači ne bo,

[Stran 109]
109
2138
kakər da bo vsa vahta nad manu nəcoj.
k|d|p
No 44
411
Tretji vojak
2139
Glih kakər sliəpej kuri se to zrnu naleti,101
2140
taka sreča se nam trejem nacoj godi,
2141
da žiher brez skrbi spat gremu
2142
inu vso skrb na tega samiga podiəma.
k|d|p
No 45
412
Prvi vojak
2143
Badi prav al na badi prav, kaj je mar tebi za tuə?
2144
Badi vesiəu, de ti nisi zgubu.
2145
Stav med vami dovgu na bom,
2146
bom gledu, de ene taple rokavice dobim.
2147
Le koj spite brez skrbi, jes vas očem žiə gar zbuditi,
2148
al bate žajni, vam tudi pərnesem piti.
k|d|p
No 46
413
Drugi vojak
2149
Jest očem med vami te prvi biti
2150
inu h temu spajnu en začetək storiti.
2151
Ti pak dobru vahtej inu skrbnu stuj,
2152
pred tem mrtlem se ti pak nič na buj.
2153
Zdej mi brez skrbi spat jəti smiəmu,
2154
na tebe samiga vso skrb podiəmu.
k|d|p
No 47
414
Prvi vojak

[Stran 110]
110
2155
Jest sam viəm za dovžnuəst maju,
2156
kaj je tebi za tu, pojdi ti le h pokoju.
k|d|p
No 48
415
Tretji vojak
2157
Tata bol se pomekni, ti dovga klada,
2158
ne liəži rəzharan kokər ena stara baba.
2159
Jest se očem dol položiti,
2160
se imaš ti ta bol pomekniti.
k|d|p
No 49
416
Četrti vojak
2161
Nišer nacoj taku naglu sem ne pride,
2162
te mrtli nam tudi z graba venč na uide,
2163
zakaj an je žiə dobru ograjen inu v kamenji zakopan.
2164
Jest bam tudi legu h tovaršam na eno stran.
2165
Jest očem brez skrbi zaspati
2166
inu vso to skrb na tebe samiga podjati.
2167
Da, ti pa dobru vahtej inu srčnu stuj,
2168
pred tem mrtlem v gruəbu se ti nič na buj.
Tedaj se vleže, Prvi vojak govori.
k|d|p
No 50
417
2169
Ja, ja, le dali leži inu trdu spi,
2170
sej tebi do mrtliga obena dovžnuəst ni.
2171
Zakaj jest səm vselej biv en srčen žovniər inu soldat,

[Stran 111]
111
2172
se tudi kna bojim sam tukej na vahti stat.
2173
Pa kaj je meni samemu tukej začeti,
2174
jest očem vam za en kradək čas eno zapeti.
To pesem išči na str. 139. Nato zapoje kratko pesem.102
2175
Huš, huš, meni je mraz, žiə na marem delej peti.
2176
Je treba gledat, da se bam mogu zagreti.
2177
A kaku je peč liətas ana huda mrzla zima.
2178
Da glih na rake pišem, vənder je slaba maja štima.
2179
Kej hodi no kaj diəla hišna dekla, jest na viəm,
2180
špiəs mi je tudi na pati, na viəm, kam ga podiəm.
2181
Dina, Dina, al si dama, oglasi se meni zdej,
2182
kiər vidiš, de tukej na vahtej imam en mrzu kraj.
k|d|p
No 51
418
Dekla Dina ali Ancila103
2183
Jest na viəm, kaj mare le-tu za enu klicanje biti,
2184
kiər jest šlišim po celej hiši te glas rəzglasiti.
2185
Sej še ni cajt kosila narihtvati
2186
inu tem favlastem hlapcam jesti dajati.
2187
Pa kaj očeš, da bom jes tebi semkej nosila,
2188
da jes dama šlužbe na bam mudila.
k|d|p
No 52
419
Prvi vojak

[Stran 112]
112
2189
Si šlišala? Ti bi meni eno veliku šlužbu strila,
2190
kadar bi ti meni enu malu ojgna zadobila.
2191
Da bi si jes mogu maje zmrzle ude sagreti
2192
inu te veliki mraz ležej pretrpeti.
k|d|p
No 53
420
Dina
2193
Al na viəš, de imamu liətas drov malu
2194
inu nam pride vse tešku h kupvalu?
2195
Al ti je mraz, jaku na taje rake hukej
2196
inu se z mano dovgu ne štukej.
2197
Kader bi jest na tojem mesti bila,
2198
takəšne hvače kakər ti nosila,
2199
bi atva dərgači, garka inu vroči biti,
2200
bi notla mojeh rok okuəli ognja nositi,
2201
pak čaj, zdej jest gduəmu grem,
2202
v kratkem ti ojgna al žerjavca pərnesem.
k|d|p
No 54
421
Prvi vojak
2203
O kaku je le-ta peč ena hudobna inu jezična dekla!
2204
Še na viə, kaj bi meni zmrzlemu h špotu rekla.
2205
Kader bi ana na mesti mene tukej na vahti stala,
2206
bi gvišnu meni tak špotliv odgovor na dava.
k|d|p
No 55
422
Dekla104

[Stran 113]
113
2207
Le-tu imaš anu malu ojgna živiga,
2208
grej se inu z ojgnam na stori nič hudiga.
2209
Jest miənim, da te je strah inu se bojiš,
2210
vari se, da taje moštace na pərsmodiš
2211
inu skuəz te smrad toje zaspane tovarše gar na zbudiš.
k|d|p
No 56
423
Prvi vojak
2212
Poberi se proč inu si z mano dovga špata na delej,
2213
ti meniš, da meni niə mrzlu tukej.
k|d|p
No 57
424
Dekla
2214
Jes taku nimam dovga časa pər tebi ostati,
2215
se očem od tebe proč pobrati.
k|d|p
No 58
425
Prvi vojak
2216
Koj pojdi, koj pojdi, da te kna bam vidu venč,
2217
sej imaš jezik kokər en ojster meč.
2218
Tu ženstvu nam vsiəm na znanje da,
2219
da anu hofartnu prevzetnu srce v sebi ima.
2220
O, kaj za enu težav en tak maž trpi,
2221
katiəri eno tako hudobnu, jezičnu ženu dobi.
2222
Je ja bulši koj taku ostati,
2223
kokər zravn take hudobne, jezične žene prebivati.
2224
Zdej si ačem moje zmrzle ude zagreti,

[Stran 114]
114
2225
potiəm se očem h mojem tovaršam dov položiti.
2226
O fuj! O fuj! Kaku se je eden nasramnu zasmradu.
2227
Kakər bi biəu smrdlive jajce jiədu, se je gerdu skadu.
2228
O fuj! Kaku šentanu grdu smrdi,
2229
kakər bi bili vsi osrani moji tovarši.
2230
Zabstojn je pər takeh smrdlivceh ležati,
2231
se očem na huni kraj h spanu podati.
2232
Jest žiə na marem mojeh oči delej gar deržati,
2233
očem s tovarši enu malu zaspati.
2234
Taku bamu peč tega mrtliga vahtali,
2235
kiər bomu vsi vahtarji pər gruəbu trdu zaspali.
Tedaj zaspijo vsi štirje vojaki v miru.
Magdalena nastopi in govori.105

[Stran 115]
115106
[Stran 116]
116
k|d|p

[Stran 117]
117
2.1.3.5. Angela, Marija in Jezus ob vstajenju
k|d|p
No 62
Nastopijo dva angela in Marija. Prvi angel govori.107
426
2236
Danas vsi ludi, stari inu mladi,
2237
Boga hvalite, veselite se z nami,
2238
kiər Kristus, to nadovžnu jagnje, na donašni dan
2239
te griəšnike z Buəgam je spərjatlu sam.
2240
Zatu je danas an vesiv dan inu svet,
2241
kiər griəšnik je iz peklenske ječe vzet.
k|d|p
No 63
427
Drugi angel
2242
Oh Marija, tebi se nema neznanu zdeti,
2243
iz nebiəs sma magla h tebi pərleteti.
2244
Kar se je zgodilu, imama tebi oznaniti,
2245
da ti naprej nemaš venč žalostna biti:
2246
toj sin, naš Gospuəd, je od smrti gar ustav,
2247
kakər je biəu poprej prerokvov.
k|d|p
No 64
428
Prvi Angel
2248
Vesiəla badi, Devic devica,108
2249
danas je rəzvesiəlu toj sin vse viərne dušice,
2250
kiər so pred peklam čakale.109
2251
Si prišu, Odrešnik, so ane djale.
2252
Z lubezni ti nas iz temnic pelaš
2253
inu nam to večno živlenje šenkaš.
2254
Zatu, o Jesu, bodi hvalen visoku,
2255
da si se ti h nam spustu taku globoku.
k|d|p
No 65
429
Drugi angel

[Stran 118]
118
2256
Vesiəla badi, Marija, Bažja Mati,
2257
ti si povišana, jest marem obstati,
2258
za kralico, cesaricu nebiəs inu zemle,
2259
čriəz vse izvolene ludi inu angele.
k|d|p
No 66
430
Prvi Angel
2260
Vesiəli se Marija, nebeška kralica,
2261
kiər ti si postava teh griəšnikov pomočnica.
2262
Da tojga sinu ta smrt inu trpliənje
2263
vsiəm bo pərneslu to večnu živlenje.
k|d|p
No 67
431
Oba
2264
Tebi h časti očema aleluja zapeti
2265
inu potiəm zupet pruti nebiəsam zleteti.
k|d|p
No 68
432
Nato pojeta oba angela.110
1
2266
Vesiəli se, o kralica! Mati nebeška,
2267
kiər je toj sin od smrti ustav, aleluja.
2268
Vesiəli se, o kralica!
2
2269
Ti nemaš venč uržaha žalvat
2270
na glas po tojmo sinu, Marija,
2271
kiər on žiə spet živi zariəs,
2272
aleluja! inu nam je odpəru vrate teh nebiəs.
3
2273
Zdej so zbrisane toje rivne sovze,
2274
ta žalost s tojga srca je prešla,
2275
kiər si sama spet z Jezusam govoriva.111
2276
Aleluja! vesiəli se, o Marija!
4
2277
Donas je rezvesiəlu Jezus, toj sin,
2278
vse verne duše, Marija,112
2279
kiəre so pred peklam čakale.
2280
Aleluja! si prišov, Odrešenik, so one djale.
5
2281
Ves volen sviət se tudi donas veseli,113
2282
tojga sinu, Marija,
2283
kiər donas bo te griəšnik ven s pekla vzet.
2284
Aleluja! o pomajte nam donas alelujo pet.
6
2285
Trošta povna je tista vesiəla ura,

[Stran 119]
119
2286
v katiərej se je spovniva ta obluba,
2287
da bo on na tretki dan od smrti gor ustav,
2288
aleluja! noj od pekla nas riəšu, je on djav.
7
2289
Magdalena je tudi prej žalostna bla,
2290
kiər je zgubila Gospuəda sojga,
2291
zdej, kiər on spet živi,
2292
se ona tudi veseli.
2293
Aleluja! vesiəlimo se žno tudi mi vsi.
8
2294
Tebi h časti noj h veselu, oh Marija,
2295
mi donas alelujo pojemo,
2296
pər tojmu sinu nam sprosi le-to gnado, aleluja,
2297
da nas vzame gor v to sveto nebu.
k|d|p
No 69
433
Kristus pri vstajenju
2298
Vesiəla badi, sveta bažja rojenica,
2299
inu rəzvesiəli se taja cartana dušica!
2300
Sedej ti naprej nemaš venč žalvati,
2301
kiər ti mene vidiš vesiəlu od smrti gari vstati!
2302
Vse martre səm jest raduvolnu prestav
2303
inu do te sliədnje kaplce kri səm jest rad sam dav.
2304
Vse le-tu səm jest rad inu volnu atu sturiti,
2305
de bi le ta člavek mogu h nebeškemu veselju priti.
k|d|p
No 70
434
Marija govori Kristusu
2306
Oh Jesu, moj sin lub inu cartan,
2307
toj prihod badi vselej žegnan!
2308
Badi žegnana ta-ista vesiəla ura,
2309
v katiərej je dopovjena taja obluba.
2310
Oblubu si v trejeh dniəh od smrti gar vstati,
2311
k meni priti inu meni se skazati.114

[Stran 120]
120
2312
Moj sin, pərkaži meni taju raku,
2313
ah, kaku je ranjena silnu glaboku.
2314
O, de se le-tu nemre Bogu usmiliti.
2315
Kaj za ene rane so tebi naredili,
2316
o kaj žalosti səm jest v mojem srci občutila,
2317
kiər tebe trpeti med sovražniki səm vidila.
2318
Judež, toj joger, je tebe špotliv predav
2319
inu tem Judam s favš kušvanjam izdav.
2320
Tedej so te ujeli inu zvezali s temi štriki,
2321
tudi preklinjali sojmi hudobnimi jeziki.
2322
Kajfaž je tebe gərdu zažmagal,
2323
Herodež za narvečiga narca držal.
2324
Pred Pilateža si biv pərpelan,
2325
zatažen, pokriv favš zapričvan.
2326
Gajžlat inu tepsti so tebe taku strašn začeli,
2327
da jest od velikiga strahu səm omedlela!
2328
Kri je od tebe špricala inu tekla,
2329
inu jest od velike žalosti nisəm viədila, kaj bi rekla.
2330
Čriəz tu so oni taju obličje zapluvali,
2331
špot inu norčije s tabu delali.
2332
Lasi inu bradu so tebi unkej pipali,
2333
kaj si za en kral, so h špotu tebi riəkali.
2334
Te težki križ so tebi na ramu podjali
2335
inu z velikem šrajam so tebe naprej gnali.
2336
S tem križam si od slabuəsti večkrat padu

[Stran 121]
121
2337
inu se na novič rəzbov inu udaru.
2338
Na križ so tebe s tumpasti žrebli pərbili
2339
inu vsriəd med dba rəzbojnika postavili.
2340
Na križi si mogu vso taju kri preliti
2341
inu v velikej britkuəsti taju živlenje pustiti.
2342
Na tiəm səm jes, taja mati,
2343
veliku žalost magla prestati.
2344
Pak zdej səm jest žiə na vse pozabila,
2345
da səm le od smrti gar vstat tebe videt dobila.
k|d|p
No 71
435
Kristus Mariji
2346
Imej trašt inu vesiəla badi!
2347
Kaj za en glas pər mojeh jagreh hodi?
k|d|p
No 72
436
Marija Kristusu
2348
Ti si šlišov Petra oblubiti,
2349
de bi ne atu tebe zatajiti.
2350
Zdej je začev čres griəh žalvati
2351
inu od joka nuəče več nehati.
2352
Zakaj an zdej spozna, de je griəh stuəru,
2353
kiər je tebe trikrat špotlivo zataju.
k|d|p
No 73
437
Kristus Mariji
2354
Buəh te obari, lubezniva maja Mati!
2355
Jest na marem delej pər tebi ostati.
2356
Zdej se očem tudi mojem Jagram pərkazati.
Kristus odide, Marija govori proti ljudstvu.

[Stran 122]
122
438
Marija
2357
O badi ga Buəh te vsegamogočni visoku zahvalen!115
2358
Moj sin Kristus, kiər je biv uməru ves ranjen,
2359
je zupet od smrt častitu gar ustav,
2360
kakər je poprej tem Judam na znanje dav,
2361
de oče te tempel Božji rəzdreti
2362
inu u trejeh dniəh zupet gar postaviti.
2363
Zatorej jest nočem venč žalvati,
2364
temuč prece koj vesiəla postati.
2365
Zakaj po velikem joki inu žalosti,
2366
pride zupet trašt inu vesela zadojsti.
k|d|p
2.1.3.6. Vojaki pri odprtem grobu
Zdaj prikažejo speče vojake. Drugi vojak se zbudi.
k|d|p
No 74
439
2367
Jest səm ves tamešen, kakər bi biv ves pijan.
2368
Se mi zna, de se nisəm pər spanjə dovgu mudiv.
2369
Meni je spajnje zdej taku sladku bilu,
2370
de se meni nigdar ni taku godilu.
2371
Tovarši tudi sladku spiju inu so dobre vole,
2372
na štrit hriplejo, kiər bi znav bole.
2373
Kaku s tem mrtlem v grobu stoji,
2374
bom pogledu, al an kakər poprej v grobu leži.
k|d|p
No 75
440
Četrti vojak
2375
Kaj je tebi, čmu vpiješ taku glasnu,
2376
si me iz spanja zbudu inu prestrašu.
2377
Namaznu se ti je kaka velika sila pərgodila,
2378
bol se ti je taja suknja pər ogni zasmodila.

[Stran 123]
123
k|d|p
No 76
441
Drugi vojak
2379
O, kaj tu bo, na pomiəni nič dobriga.
2380
O, da bi jes biəu stuəru spanja bol kratkiga.
2381
Ali gduə je od duri odvalu te veliki kamen,
2382
ja, da ga Buəh štrafej inu plačej, amen.
2383
Le-tu je mogu hoditi nehti neznan,
2384
se vidi, kiər je žiə te kamen proč odvalen.
2385
Te člavek je gvišnu vən iz graba spelan,
2386
zatu jes sedej prov enu cagov srce imam.
2387
Vzemi vas zluədej, al še koj spite,
2388
vstanite gar inu za tem mrtlem tecite.
k|d|p
No 77
442
Četrti vojak
2389
Celu drahternu nuəč səm jes dans celu sladku spav,
2390
zavolu mene je an tudi lehku ven iz graba ustav.
k|d|p
No 78
443
Drugi vojak
2391
Vstani, al na vidiš, je žiə dan,
2392
meni se zdi, da si šiə od vina al olu ves pijan.
k|d|p
No 79
444
Drgi vojak Tretjemu
2393
Al tudi ti šiə gar vstati ankrat na misliš?
k|d|p
No 80
445
Tretji vojak
2394
Jes očem hitru gar vstati
2395
inu eno drugu krat kar taku trdu zaspati.
2396
Hola, hola, al na boš ti tudi gar vstajov,
2397
al na šlišiš, kaj čudniga je toj tovarš šrajov?
k|d|p
No 81
446
Prvi vojak
2398
Kaj taku pərgodu v tabernu hodite,
2399
inu mene zaspaniga gar zbudite?
k|d|p
No 82
447
Drugi vojak

[Stran 124]
124
2400
Ti koj piti vselej v tojeh misleh imaš
2401
inu z manu vred vse taberne v Kapli dobru poznaš.
2402
Al na vidiš, da mrtliga v gruəbu venč ni,
2403
namarnu smo vahtali mi inu ti.
2404
Ti si uržah, de nam ne boju dali jesti ali piti,
2405
kiər si ti pustu z nemarnosti tiga mrtliga ven z graba ujeti.
k|d|p
No 83
448
Drugi vojak
2406
Vstani gari, al na vidiš, da je žiə dan,
2407
meni se zdi, da si ti še celu pjan.
k|d|p
No 84
449
Prvi vojak
2408
Dba fiərtlna olu še žiher pərneseš sam,
2409
še slajši bam spav, čel se napijem.
2410
Kar jest šlišim, al je riəs, jes na viəm.
2411
Bom poprej pogledu, da jes resnicu zviəm.
k|d|p
No 85
450
Tedaj pogleda in gleda, se prestraši, Drugi vojak govori.
2412
Sej səm tebi prav, nisi atu verjeti,
2413
pak glej, da boš mogu zatu antbert dajati,
2414
sej je vahta koj na tebi samemu bila
2415
inu ta škada se ja skuəz tebe samiga zgodila.
k|d|p
No 86
451
Tretji vojak
2416
De smo za vahtu jəgrali, kaj na viəš?
2417
Inu si zgubu, je tribarti zariəs.
2418
Kiər si ti premalu vrgu tedej,
2419
zatu si biv dovžen tega mrtliga vahtati tudej.
k|d|p
No 87
452
Prvi vojak
2420
Kaj ti koj mene diəvaš kriviga,
2421
kiər v gruəbu na vidiš mrtliga.

[Stran 125]
125
2422
Sej si ti bližej ležov pər grobu kakər jest,
2423
sej meni nisi pustu leč na tajo mest.
k|d|p
No 88
453
Drugi vojak
2424
Ti lubi moj tovarš inu brat,
2425
taku štolc antbert ti meni nemaš kar dat.
2426
Alpak ti čriəz taju namarnost očeš ofarten biti,
2427
mi te očemo pər tojem gospuədu zatožiti.
k|d|p
No 89
454
Prvi vojak
2428
O de bi mi mogli dobit eniga mrtliga,
2429
de bi ga mi v grob poluəžili namesti huəniga.
k|d|p
No 90
455
Drugi vojak
2430
Kadar bi mi enu taku galfiju sturili,
2431
veči štrafinge te smrti bi zašlužili.
2432
Je potriəba h našemu gospuədu hoditi,
2433
kar se je godilu, imamo oznaniti.
k|d|p
No 91
456
Četrti vojak
2434
Za taju namarnost, de si ti to vahtu zaspav,
2435
kaj bade nam Pontius Pilatus druziga djav?
2436
Nas bo pustu na gavge obesiti vse,
2437
tebe krivičniga inu nas nadovžne.
k|d|p
No 92
457
Prvi vojak
2438
Že kar zdajci nas na bo pustu obesiti,
2439
al se ba atu čriəz nas rəsərditi.
2440
Jest si očem eno dobru riəč zmisliti sam,
2441
da Pilateža pregovorim na majo stran.

[Stran 126]
126
2442
Vi le vsi maje misli badite
2443
inu vsi srčnu pred Pilateža stapite.
k|d|p
No 93
458
Drugi vojak
2444
Ja, mi žiə gremu, pa glej, da boš taku govoru,
2445
da na baš nas s tabo vred krivične stuəru.
k|d|p
No 94
459
Prvi vojak
2446
Na bujte se, jest bam žiə taku govoru,
2447
da sam sebe pravičniga, vas pak krivične bam stuəru.
In odidejo, nastopi Pilatov služabnik.116
k|d|p

[Stran 127]
127
2.1.3.7. Tri Marije pri grobu
k|d|p
No 95
Najprej nastopijo tri žene117 in Magdalena govori tako.118
460
2448
Velika lubiəzen me žene hoditi,
2449
da bi magla skaru h le-temu grabu priti,
2450
tata, kiər leži te Sin Božji,
2451
položili so ga bagaboječi moži.
2452
Pojta z manu, lube sestrice maje,
2453
poglejmo njega telu, rake inu nage,
2454
ino s to žlahtno žavbo ga žavbejmo,
2455
da mə ne dehne, o pungarti ga najdemo.
k|d|p
No 96
461
Druga hči, Marija mati Jakobova
2456
Meni se zdi, da ti maju srce imaš,
2457
kiər se z mano na te pat podaš.119
2458
Z velikam jokam səm se jest jokala,
2459
kiər səm nigov nadovžnost premišluvala.
2460
Hodimo, druziga na vim nimo h česti storiti,
2461
s sovzami očmo nigov svetu telu umiti.
k|d|p
No 97
462
Tretja hči, Marija Saloma
2462
Ah prelube, žalostne sestrice maje,
2463
jest zmiəram premišlujem to žalost mojo.
2464
Z mojga srca nigdar nuəče odstopiti,
2465
kiər səm jest vidila Jezusov telu noter v grab položiti.
k|d|p
No 98
Tedaj se obrnejo vse tri žene. Magdalena govori tako.
463
2466
Na le-tem mesti je an nam napruəti prišu,
2467
od katiərga smo sladke besiəde šlišale.
2468
Na rami je nesu ta težki križ,
2469
o hud nid, kaj ti na svit narediš.
k|d|p
No 99
464
Druga hči, Marija mati Jakobova
2470
Le-tu je an ta križ od sebe podjav,120
2471
slab inu truden se je na ta kamen nasluənu,
2472
da bi se mogu en malo odəhniti,

[Stran 128]
128
2473
inu s tem težkem križam zupet naprej hoditi.
k|d|p
No 100
465
Tretja hči, Marija Saloma
2474
Do parnaziga so ga na le-tem kraju sliəkli,
2475
na križ pərbili inu sam pərvliəkli.
2476
Tukej za no zahvalu, lube sestrice maje,
2477
padimo na naše griəšne koliəne doli
2478
inu z andohti kušnimu le-ta križ veliki,
2479
na katiərem je mogu Jezus to britku smrt sturiti.
k|d|p
No 101
466
Magdalena
2480
Marija Saloma, prav striš inu imaš,121
2481
da ti eno taku svetu misu v tojem srcu imaš
2482
inu nas h tej zahvali našega odrešenja opominjaš.
k|d|p
No 102
467
Tedaj vse tri pokleknejo in poljubijo križ, vstanejo in gredo h grobu.
2483
Kaku bademu magle mi v te grab priti
2484
inu te veliki kamen od duri advaliti?
2485
Mi smo rivne inu slabe žene,
2486
Buəh vama pomagej inu meni.
k|d|p
No 103
468
Angel pri grobu tako govori.
2487
Kaj vi išete pər mrtveh tega živiga?

[Stran 129]
129
k|d|p
No 104
469
Druga hči, Marija mati Jakobova
2488
Čudneh rečiəh delu smo se mi zavzele.122
2489
Kduə so ti, katiəri so Krištušov telu vən iz graba vzeli?
k|d|p
No 105
470
Spet Angel
2490
Vi se nimate prestrašiti al bati,
2491
vi sestrice, še mejn trepetati.
2492
Vi išete Jezusa, tiga križaniga,
2493
le-ta, kakər je vam prej pravu,
2494
je od smrti vstav inu ni venč tukej.
2495
Pojte inu poglejte te grab
2496
inu Petru prvič oznanite.
k|d|p
No 106
471
Tedaj odidejo žene od groba. Peter in Janez prideta. Marija Magdalena govori.
2497
Peter inu Johanes! Kaj noviga vama poviəmu!
2498
Kadar mi tri smo prišle h grobu novemu,
2499
eniga mladenča smo tamkej videle.
2500
An je nam reku, da se nemate prestrašiti ali bati,
2501
jest vam očem na znanje dati:
2502
Ta-isti, katiərega išete vi,
2503
sedej v tem grobu venč ni!
2504
Inu je reku, da bi se imelu vam povedati,
2505
an pojde pred nami v Galilejo,123
2506
kakər je an nam prej povedov.
2507
Kam pak je ta-isti, katiərga v tem grobu venč ni,
2508
tu mi na mərmu povedati tudej.
2509
Mi pak očemu le-tu trdnu vervati,
2510
da je naš Gospuəd mogəu od smrti gar vstati.
In tri žene odidejo.
k|d|p

[Stran 130]
130
2.1.3.8. Peter in Janez pri grobu
k|d|p
No 107
472
Peter
2511
Ah Jesu, lubeznivi Odrešenik moj,124
2512
kaj səm jest zašlišov, jest griəšnik toj.
2513
Kej očema medva zdej storiti,
2514
Al očema precej h temu gruəbu hoditi
2515
inu se tam od le-tega previžati,
2516
al pak očema tem ženam verjeti?
k|d|p
No 108
473
Janez
2517
Meni oče skar en strah obseči,
2518
čujem maje lasi na kvišku lesti.125
2519
Jest ravnu taku tem ženam
2520
na viəm vervat al nehat.
2521
Znaš mi ti kej en dober rat dati,
2522
al nama te žene resnico praviju,
2523
bol najov koj taku strašiju.
2524
Peter, na te že jest veliku zaupam,
2525
tajo srčnost se jest tudi troštam.
2526
Zakaj ti si taje dni veliku prestav,
2527
zatorej s tabo hoditi se tudi na bom bav.
2528
Dokler səm jest še priprasten inu mlad,
2529
očem tebi vselej pərstopit rad.

[Stran 131]
131
k|d|p
No 109
474
Peter
2530
Jes glih taku na viəm verjeti al nehati,126
2531
za tega volo je treba bol naglu hoditi,
2532
da prej pridema h gruəbu, h tem vratam,
2533
da boma videva, al je te kamen še zapečatan.
k|d|p
No 110
Janez pogleda v grob.
475
Janez
2534
Pər le-tem grobu je hadu nehti neznan.
2535
Zakaj kamen je žiə od duri odvalen.
2536
Grab je prazen, nikuəgar natre ni,
2537
meni se le-tu prav čudnu zdi.
2538
Peter, pojdi sam inu nater v grab poglej,
2539
na duri dobru inu zbestu ahtinga dej.
k|d|p
No 111
476
Peter
2540
Ta pečat se še trdu drži,127
2541
v gruəbu pa nikuəgarja venč ni.
2542
O kaj se je godilu tukej zdej,
2543
doli pokleknima, tukej more biti en svet kraj.
2544
Nekaj biəlega jest vidim, de v gruəbu leži.
2545
Al jest prav vidim, al se mi ko taku zdi.

[Stran 132]
132
k|d|p
No 112
477
Janez
2546
Le-tu je to obivalo, kiər je bila ovita
2547
niəga sveta glava, vsa s krvjoj oblita.
2548
Po vsem životu so bile te rute
2549
pərsušene, kokər z limam obsute.
k|d|p
No 113
478
Peter
2550
Kadar bi biv an prač adnešen,128
2551
bi on gvišnu na biv od teh rut odriəšen.
2552
Zakaj brez rut bi ga na biv
2553
nešiər venkaj vzdignov,
2554
kiər bi se en vsaki biv bav,
2555
da bi ne biv za eno krvavo rano primu.
2556
Gvišnu so se le-te reči vse taku godile,
2557
kokər so nama te žene poprej oznanile.
2558
Kaj zdej druziga očema medva storiti,
2559
kokər z velikem veseljam h nejnem bratam hoditi,
2560
da boma tudi tam šlišala ti inu jaz,
2561
kaj je kaj pər niəh od teh reči za en glas.
k|d|p
No 114
479
Janez
2562
Maju srce se je riəs rəzvesiəlilu,
2563
vse pozabilu, kar se je te dni godilu.
2564
Saj viəm, da je an poprej govoru,
2565
kadar je še an med nami hadu,
2566
da oče na tretki dan od smrti gar vstati
2567
inu nam vsiəm očitnu se skazati.
2568
Pujte od gar vstajanja vsi z mano,
2569
kar je v Svetem pismu izloženu:
In predstavijo pesem.129 Po pesmi predstavijo sodbo.
k|d|p

[Stran 133]
133
2.1.3.9. Grešna Duša na sodbi130
k|d|p
No 115
480
Lucifer pred sodiščem tako govori
2570
Pravičen riəhtar, jest pridem sam kokər en tožnik,
2571
ti pak bodi kokər en pravičen sodnik.
2572
Dokler ta duša ni atla taje zapovedi držati,
2573
bade pak magla z manu te peklenski glas pošlušati.
k|d|p
No 116
481
Duša
2574
O jest boga, strahu povna dušica,
2575
kaku močnu səm zatažena od tega Hudiča.
2576
Sama na viəm, kam bi se jest obrnila,
2577
da bi jes en trašt al pomuč zadobila.
2578
Se očem koj podati h Mariji Devici,
2579
pred katiərej trepečeju vsi poklenski hudiči,
2580
pər Mariji očem jest pomuč iskati,
2581
gnado inu milost pər sodbi znajti.
k|d|p
No 117
Duša poklekne pred Marijo.
482
2582
Oh Marija, mati te milosti,
2583
v mojeh narvečeh težaveh ti mene kna zapusti.
2584
Prosi inu govori pred tojem sinam na mesti mene,
2585
da me an skuəz sojo gnado iz nebiəs na sklene.
k|d|p
No 118
483
Marija
2586
Ah moj lubeznivi sin, zadrži leto sadba gari
2587
inu se z manu, s tojej Materi, prav pogovori.
2588
Sej viəš, de səm jest teh griəšnikov ena Mati,
2589
kateri pridejo pər cajtu k meni pomuč iskati!
2590
Je riəs, de ta duša taje zapuvedi je prelomila

[Stran 134]
134
2591
inu Hudičave povele dojstikrat dopovnila.
2592
Vənder je vsaki dan
2593
mene s tem svetim roženkriəncam počastila,
2594
tudi v sabateh meni h časti se postila.
2595
Tebe prosəm tedej, moj sin lubi,
2596
le-tej duši eno milostlivu sodbu stori.
k|d|p
No 119
484
Kristus
2597
Jes kakər en srdni rihtar al sodnik,
2598
sem tudi v tem živleni teh griəšnikov en pomočnik.
2599
Le-ta duša je meni k sodbi pərpelana
2600
inu od Hudičoveh ruək meni mojej sodbi čriəz dana.
2601
Dokler je ana taku močnu zatažena,
2602
brez dobreh diəl bade na večne čase pogublena!
2603
Al pak nje dabre diəle baju magle zadojsti sturiti,
2604
taku jes njo očem majej Materi izročiti.
k|d|p
No 120
485
Hudič tako govori131
2605
Le-ta duša je rada ofartna biva,
2606
prav riətku je v cirkov hodiva,
2607
tvojeh zapoved celo nič ni držala,
2608
skuəz tu se je mojej oblasti čriəz dava.

[Stran 135]
135
k|d|p
No 121
486
Marija
2609
Jest očem le-tej duši ena zbiəsta mati biti
2610
inu nej h traštu inu h pomuəči priti,
2611
da ti, Satan, ju badeš mogu zapustiti
2612
inu skuəz mene k špotu starjen biti.
k|d|p
No 122
487
Kristus pokliče angela Mihaela.132
2613
Angel Mihael, stapi hitru le-sam
2614
inu to pravičnu vago sam pərnesi.
2615
Vagej nje hude inu dobre diəle,
2616
vagej, katiəre bajo veči težo imele.
k|d|p
No 123
488
Angel Mihael
2617
Pravični rihtar, tu se mare koj zgoditi.
2618
Kar ti zapoviš, se ima tudi hitru storiti.
k|d|p
No 124
Tedaj gre po tehtnico, se vrne in govori.
489
2619
Le-te duše pregriəhe so brez kanca inu kraja.
2620
Avbe! Na bade nikoli vidila nebeškiga raja.
k|d|p
No 125
Marija poklekne, Kristus govori.
490
2621
Vstani gari, lubezniva maja mati.
2622
Se na zrajma, da bi ti imela pred manu klečati.
2623
Le hitru povej, kar od mene želiəš,

[Stran 136]
136
2624
zagvišnu, kar prosiš, od mene zadobiš.
k|d|p
No 126
491
Marija
2625
Le-tej duši, moj sin, želiəm gnadlivu sodbu sprositi,
2626
da ana bade magla tebi na večne čase hvaležna biti.
2627
Očem tedej te duše roženkriənc na vago djati,
2628
de ana bade magla pər cajtu v tojej gnadi ustati.
k|d|p
No 127
Marija položi rožni venec na tehtnico in Kristus govori.
492
2629
Le-ta sveti roženkriənc ima taku muəč inu kraft,
2630
katiəra premaga vso peklensku gvavt!
2631
Zatu imaš ti, Satan,133 le-to dušo hitru zapustiti
2632
inu v pəku h tojem tovaršam se skriti.
k|d|p
No 128
Tedaj odidejo hudiči in duša recitira proti ljudstvu.
493
2633
Večnemu Bogu bodi čast inu hvala dana,
2634
da jes zdej nisəm v Hudičaveh rakeh ostala.
2635
Ti bi mene mogu v peklensku martru obsoditi,
2636
pa na prošnu taje matere nisi atu sturiti.

[Stran 137]
137
2637
Zatorej, o Marija, mati te milosti,
2638
jes tebe tudi na marem zahvalit zadojsti,
2639
kiər ti sama si zame prosila
2640
inu meni eno milostlov sodbu zadobila,
2641
seda se badem pak so vsemi izvolenemi veselila,
2642
tebe inu tojga sinu hvalila inu častila.
Duša odide in Angel nastopi ter govori proti ljudstvu.
k|d|p
No 129
494
2643
Oh kršanska duša! Premisli ti,
2644
kaku dabru je, katiəri Mariju zbestu časti.
2645
Glih kakər le-ta duša bi bila nigdar božjo gnadu prejela,
2646
kadar bi se Marija za njo na bila pər sodbi anvzela!
2647
Skuz kaj je pak le-ta duša leto gnado zadobila,
2648
namreč skuəz te sveti roženkriənc,
2649
s katiərem je ana Marijo zbestu častila.
2650
Zatu imate le-ta spomin pər vas ohraniti,
2651
da skuəz tu Marijinu zbestu češenje
2652
morite lehku u nebiəse priti
2653
inu na večne čase se z nami veseliti. Amen.
Konec.
k|d|p

[Stran 138]
138

2.1.4. Dodatki

k|d|p
2.1.4.1. Pri tretjem padcu pod križem134
495
Judovski stotnik tako govori.
2654
Ja lej, kaku se peč tebi dons težko godi,
2655
kiər ti sam moreš ta križ nesti
2656
inu se pərpravt h tej smrti.
2657
Zdej, kiər ti s tvojej coprnijej nič venč na rihtaš,
2658
na, pa skuəz tu zmagat oč,
2659
kiər ti na ziəmlo padaš,
2660
da bi mi, namest tebe na goru Kolvarijo pelati,
2661
pa le tukej na zemli nehali ležati.
2662
Štahus, s tojem kolam udari ga precej ti,
2663
da on hitru gor vstane, nam se naprej mudi.
496
Štahus se odgovori inu reče.
2664
Anbart, dbiəbarti, tribarti səm ga žiə pəržgav,
2665
še z nogoj ga bom brcnov, al bo kaj pole gor vstav.
2666
Vstani gor, sej nas na boš nikoli strucov,
2667
mi žiə tešku čakamo videt tu,
2668
kaku boš ti kaj na križi visav.

[Stran 139]
139135
k|d|p
2.1.4.2. Pesem, kokər jo je žovniər pər gruəbu pev136
497
1.
2669
Mi smo žovniərji,
2670
mormo na vahteh stati.
2671
Krajcarjov mav mamo,
2672
pijemo pa radi.
2.
2673
Dečle se nam ponujajo,
2674
mi bi jəh tudi radi,
2675
jim pa vina nəč na kupimo,
2676
poli smo pa ti zadni.
3.
2677
Moja dečla je šikana,
2678
časi je tudi luba,
2679
časi pa rada postriəže,
2680
bol kokər ena druga.
4.
2681
Ma pa niədərc vəs židan,
2682
rokavce obrane,
2683
čevle durhnatarske,
2684
štumfe uscane.

[Stran 140]
140
k|d|p
2.1.4.3. Replika Judovskega stotnika 137
498
Judovski stotnik
2685
Zdej, vi rabelni inu beriči,
2686
dobru inu močnu ga zvežite s temi štriki,
2687
le-tega imate dobru varvati
2688
inu z nami na gara Kalvarijo pelati.
2689
Tam bade an prejev soj lan,
2690
katiərga si je zašlužu an.
k|d|p
2.1.4.4. Pri prvem padcu pod križem138
499
2691
Oh, kaku je an peč an velək buəh,
2692
kiər sam sebe na mare pomagati iz negoveh nadluəg,
2693
poprej je an atu eno veliku oblast imeti,
2694
s sojej coprnij velike čudeže sturiti,
2695
da ste vi mogli pred niəm na to zemlo doli pasti,
2696
zdej mare pak an pred vami na zemli ležati.
k|d|p
2.1.4.5. Pri drugem padcu pod križem139
500
2697
Jest havptman ali kapitan,
2698
s kratkemi besiədemi jes vam na znanje dam,
2699
da vi imate tega člaveka dobru varvati,
2700
potiəm očemu njemu te zasluženi lan dati.
2701
Kiər je an poprej atu pred tem folkam v sojej oblasti kralvati,
2702
zdej mare pak an pred vami na zemli ležati.
2703
Ah fuj, Kriste! zdej si pomaj ven iz našeh ruək priti,
2704
de na boš mogu smiəh, špat inu zaničvanje trpeti.

Finnis est konec. Amen.


[Stran 141]
141140
[Stran 142]
142
k|d|p
2.1.4.6. Pesem pri zadnji večerji141
501
1
2705
Tebi Buəh, mi hvale damo,
2706
za Gospuda te spoznamo,
2707
te Očeta večniga inu Boga živiga.
2708
Nebu, zemla te spoznajo,
2709
tebi čast nu hvalu dajo,
2710
Kerubin nu Serafin
2711
hvaljo z gvasam angelskim.
2
2712
Naš mogočni Bug je sveti,
2713
naš Bug Sabaot je sveti,
2714
svet je Bug Ača stvarnik,
2715
svet Buəg Sin odrešenik
2716
sveti Duh badi posvečan,
2717
Bug naš Traštar je posvečan.
2718
Nebu inu zemla je
2719
povhena časti božje.

[Stran 143]
143
k|d|p
2.1.4.7. Stabat mater dolorosa 142
Kristus stopi na križ in nato pojejo pesem.143
502
1.
2720
Žalostna je mati stala,
2721
pod križam milo se jokala,
2722
kadar je nje sin visel.
2.
2723
Milo solzi klaguvala,
2724
vsa trepeča je zgledala
2725
martro sojga ediniga.
3.
2726
Gduə je te, kiər bi ne splakal,
2727
Božio mater bi zamerkal
2728
v takej martri inu zlegu?
4.
2729
Za naš griəh, za djanje krivo,
2730
Jezusa vidi v trpliənju,
2731
križnu gajžlu je trpev.
5.
2732
Vidi sojo lubu diəte,
2733
zapušenu, zašpotano,
2734
kadar je dušo pustil.
6.
2735
Gdur bi prav ne mogu zdihnit,
2736
kiər bi njemo bilo videt,
2737
Mater z žalostnem sinam.
7.
2738
O kaku je bila rivna,
2739
sedem žalosti trpela,
2740
žalosti meč je presonil.
8.
2741
Sveta mati, tebe prosəm,
2742
dej da žalost v srci nosəm,
2743
v mojem srcu griəšnemu.

[Stran 144]
144144
9.
2744
Daj da se bom s tabo jokal,
2745
na križ gledu, se rəzplakal,
2746
sej səm jes na le-tem kriv.
10.
2747
Nej se srce maje vneme,
2748
Jezusu, kiər trpi zame,
2749
de jəmu večnu bom šlužil.
11.
2750
Taku gareč, taku vročen,
2751
tebi mati bam poročen
2752
zdej nu na vse vekoma.
12.
2753
O devic Mati devica,
2754
bodi naša pomočnica
2755
zdej nu na posledni čas.
13.
2756
Kokər tu telu odmərje,
2757
da se dušica daruje
2758
v sveti raj popolnama.145
Opombe
12.
Naslov je napisan na prvem od skupaj štirih listov, ki so bili rokopisu Kapelskega pasijona s konca 18. stoletja dodani okrog leta 1860. Prepisala ga je t.i. tretja roka (prim. paleografski opis) z neke nam neznane predloge, s katere so tedaj v ohranjeni rokopis prepisali manjkajoče ali izgubljene dele besedila. Odvisni stavek katiro so nekidej na te veliki četrtək inu na te velikonočni pondelək v Kapli špilali je po vsem sodeč kroniški stavek, sestavljen ob prepisovanju in ga najverjetneje ni bilo v nobeni predlogi besedila v času, ko so ga še uprizarjali. Nasprotno je glavni del naslova, Komedija od Kristusoviga trplinja, skoraj gotovo bil prepisan z neke starejše predloge in je originalen. V njem se namreč termin komedija pojavlja v srednjeveškem pomenu, kakor denimo v Dantejevi pesnitvi: kot igra ali pripoved, ki se, nasprotno kot tragedija, sklene s srečnim koncem (prim. razdelek Kam vodi komedija v naslovu pasijona? v komentarju).
Na čelni platnici rokopisa je ohranjena večja prilepka z originalnim napisom Kapelskega pasijona v sedmih vrsticah. Zaradi umazanije in obrabe je napis zelo poškodovan. Iz ohranjenih ostankov napisa je moč po mnenju Borisa Golca zanesljivo skleniti, da je bila igra v letu 1800 (še) uprizorjena (prim. razdelek Platnice, vezava in nalepka z napisom v komentarju). Informacija je pomembna, saj se sklada s kodikološkimi podatki o nastanku rokopisa in nudi dragocen podatek, kdaj je bilo besedilo še uprizorjeno.
13.
Vsi naslovi v oglatih [oklepajih], s katerimi je besedilo členjeno v tej izdaji, so uredniški in jih v rokopisu ni.
14.
Ta Predgovor ali prolog v rokopisu ni vključen v številčenje dramskih replik. Številčenje se prične šele v razdelku Ta ponižna pristova Kristusova s štetjem No 1, No 2 itn., ki se v rokopisu na več mestih zaplete, prekine ali začne znova. Zato je v tej izdaji replikam poleg izvirnega številčenja ob levem robu dodano enotno številčenje – od Predgovora (1) do sklepnega speva Stabat mater (502).
15.
Za starejše in narečno besedje glej Seznam manj znanih in nestandardnih besed.
16.
Ta ponižna pristova Kristusova je edini naslov kakšnega prizora v Kapelskem pasijonu v slovenščini. Izraza prístova za zdaj ni bilo moč nedvoumno pojasniti. Verjetno gre za koroško obliko besede pristava, izraza za večjo kmetijo (nem. Meyerhof), kjer je kmet gospodaril kot prístav, t.j. namestnik zemljiškega gospoda. Iz te pomenske osnove naslov prizora verjetno izpeljuje metaforičen pomen: prístova kot namestništvo, predstavništvo: Jezus je v tem smislu namestnik ali predstavnik Boga Očeta na zemlji; svojo oblast izvaja ponižno, saj prav v tem prizoru učencem umije noge – zato ponižna prístova Kristusova (razlago prispeval Ludvik Karničar).
17.
To je prva od petih didaskalij, ki so v rokopisu Kapelskega pasijona zapisane v slovenščini. Nahajajo se v replikah 2, 3 (v rokopisu No 1, No 2), 357 (na koncu drugega dela), 496 in 497 (med dodatki na koncu). Vse druge didaskalije so zapisane v nemščini in so v kritičnem prepisu prevedene.
18.
Tu se v rokopisu konča pola besedila, prva od dveh, dodanih sredi 19. stoletja, s katero je bilo rekonstruirano izgubljeno prvotno, domnevno isto besedilo.
19.
V rokopisu je tu pomotoma izpadel pomožnik ste. Tekst zvesto sledi evangeljskemu besedilu, ki se v več izdajah Evangelijev in listov glasi enako: Vy ſte pak, kateri ſte per meni oſtali v' moijh ſkuſhnjavah (Paglovec, EvL 1741: 112). Prim. seznam literature.
20.
Na tem mestu je v starejši verziji Kapelskega pasijona bila zahvalna pesem, ki je tu opuščena. To dokazuje dodatek, naslovljen Lied bei dem Abendmahl – Pesem pri zadnji večerji, ki stoji v rokopisu na strani 142 in obsega (žal samo) dve kitici te pesmi (gl. repliko 501). Smiselna povezava trenutka, ko učenci z Jezusom odhajajo od zadnje večerje, s petjem zahvalne pesmi je utemeljena v evangeljskem besedilu, npr. v pasijonu Paglovčeve izdaje Evangelijev in listov: Inu kader ſo byli to ſahualno peſſem rekli, ſo vunkej ſhli na Olſko gorro (Paglovec, EvL 1741: 114–115); prim. odlomek v komentarju.
21.
V ohranjenem rokopisu Kapelskega pasijona se tu začenja, kot bi rekli danes, drugi prizor prvega dela pasijona. V rokopisu ni naslova ali razdelka, ki bi ga uvedel, pač pa ima to vlogo le didaskalija Jezt wierd der Rath vorgestellt. Tudi v nadaljevanju je členitev na prizore moč razbrati le smiselno iz odrskih napotkov, zato so ta in domala vsi nadaljnji naslovi prizorov uredniški. Pomenljivo je, da na tem mestu v rokopisu nastopi novo številčenje replik od ena naprej. To lahko pomeni, da je ohranjeni rokopis prepisan s predlog, ki so imele različno vsebino in številčenje replik – a nam niso ohranjene.
22.
Nekje v tem stavku je verjetno prišlo do izpusta besedila zaradi napake ali krajšanja. Za katiəra bi moral biti omenjen Jezus kot osebek, ki zmoto razširja.
23.
Ime farizeja Ane je, podobno kakor druga imena, v rokopisu zapisano v raznih oblikah: Annas, Annes, Annesh. Od teh se le Annes in Annesh pojavljata v dramskem govoru, torej v slovenskem tekstu, latinska oblika Annas pa le v nemških didaskalijah. Ker raba niha, na nekaterih mestih pa je bilo imena govorcev treba sploh dodati, smo imena dramskih govorcev poenotili. Ime Annas je poenoteno v obliki, v kateri se pojavlja v govornem, dramskem tekstu – Kaÿfesh, Annesh, jnu drugi Piſsarÿ – in v kateri so to ime dejansko izgovarjali: Anež.
24.

Pred to disdaskalijo in po nji je v rokopisu (vrh strani 8) več posegov v besedilo, zaradi katerih je to mesto z gledišča tekstne kritike še posebej sporočilno. V rokopisu sta tu dva dodatka z besedilom, ki vsebuje farizejeve sklepne besede iz dvogovora ob štetju denarja. Prvi dodatek je napisala glavna roka in ga prečrtala s poševnimi črticami. Drugi dodatek je težko berljiv vpis s svinčnikom neznane roke. V kritični prepis ju nismo vključili, saj sta scela ohranjena v dvogovoru na strani rokopisa 87; glasita se skupaj tako:

Judaſh to maſh ti te denarje inu
bodi prov vesiv.
jeÿ inu pÿ ſa nÿe
ſei ſi jich lachko dobiu
al ſamu ſa Sgaine jech taistech uun kar na
dei de ne grataſch ſche ena uezchi Suinja kaker ſi biu doſdei.

V primerjavi z variantno obliko istega besedila na str. 87 rokopisa ima ta dodatek številne arhaične pisne posebnosti, kar dokazuje, da je bil prepisan z neke starejše besedilne predloge. Prim. v komentarju točko b. v razdelku Drobci ohranjenega besedilnega izročila.

25.
Jezusovo slovo od Marije pred njegovim trpljenjem in smrtjo na križu je pomemben topos baročne književnosti. Iz srednjeveških izročil je prešel v baročna besedila, ki prikazujejo Jezusovo in Marijino življenje, in v pobožnosti, kakor so pasijoni in molitve ob svetih stopnicah. Temelji na nekanoničnem izročilu, da sta se Jezus in Mati Božja poslovila po zadnji večerji in pred odhodom na Oljsko goro. Iz te tradicije zajema tudi prizor slovesa v Kapelskem pasijonu. V nekaterih slovenskih rokopisih so ohranjeni primeri literarnih upodobitev tega motiva, ki sodijo med najlepša besedila baročnega slovenskega slovstva. Poteku dogajanja v Kapelskem pasijonu je najbližja literarna upodobitev Jezusovega slovesa od Marije v pridigi kapucinskega patra Ferdinanda Ljubljanskega Na Veliki petek leta 1722, ki jo je pater imel kot uvod v pobožnost škofjeloške spokorne procesije ali Škofjeloškega pasijona (prim. Ogrin 2015). Obsežneje je ta motiv predstavljen v Poljanskem rokopisu, zlasti v 48. postavi (str. 170–174).
26.
Ta Marijina replika na kratko povzame obširnejše starejše izročilo, da je Božja Mati ob slovesu izrekla tri prošnje, ki jih je moral Jezus eno za drugo odkloniti, če je hotel izpolniti voljo nebeškega Očeta. Prva prošnja: da bi v svoji vsemogočnosti odrešil človeški rod tako, da bi umrl običajne človeške smrti, ne pa s trpljenjem; druga, če že mora trpeti in umreti, da bi vsaj ne umrl tako strašne in sramotne smrti, kot hudodelec; tretja, če že mora tako umreti, da bi ona smela trpeti in umreti z njim oziroma pred njim, da bi s svojimi očmi ne videla, kako ga ljudje trpinčijo. Prim. Poljanski rokopis, Ta sedeminuštirdeseta postava. Koku je Mati Božja tri prošne strila na sojga Sina Jezusa (str. 164–170). Nenavadno je, da obema Jezusovima replikama v rimanih verzih sledita Marijini repliki v prozi; to si je moč razlagati kot očiten znak, da sta prozni repliki rezultat krajšanja obširnejšega verznega teksta.
27.
Ta angelova replika je nekoč sklepala obširnejši prikaz Marijinega trpljenja ob napovedi smrti in slovesu od Jezusa; na to se nanaša zlasti verz 218.
28.

Na tem mestu se v rokopisu končuje stran 10, z njo pa druga lega rokopisa (prim. skico v kodikološkem opisu). Prepisovanje s starejše predloge ali predlog se je na tem mestu zapletlo. Nastalo je več dodatkov in popravkov, deloma prečrtanih, gl. to mesto v diplomatičnem prepisu. Prizor, kako Jezusa primejo na Oljski gori, temelji na podrobnostih, ki jih opisuje evangelist Janez (18, 5–6). Ko Jezus prvikrat vpraša Kaga vi jſhete in odgovorijo Jeſusa Nazarenſkiga, jim Jezus odvrne: Uſtanite gori, jest ſim. Odrski napotek, da padejo vsi po tleh, pa se nahaja šele na naslednji strani rokopisa (str. 11). Iz te in drugih posebnosti je razbrati, da se na dnu strani 10 končuje tekst iz predloge, ki je prevzeta skoraj dobesedno po Evangeliju in je podana v prozi. Na str. 11 pa se nadaljuje tekst po drugi predlogi, kjer je ista vsebina prikazana v baročni dramatizirani podobi in je oblikovana v verzih s precejšnjo umetniško svobodo.

29.
Začetek tretje lege rokopisa; lega je bila močno preurejena, prim. kodikološki opis in skico tretje lege.
30.
Na tem mestu se pričenja v rokopisu drugi večji dodatek t.i. tretje roke: besedilo, zapisano na poli, ki je bila vstavljena v rokopis sredi 19. stoletja, verjetno leta 1861. Prim. kodikološki opis, zlasti opis papirja in tretje lege.
31.
Praporščak govori v prihodnjiku, kakor da Jezusa šele nameravajo ujeti. Replika je verjetno prevzeta na to mesto iz neke predloge, kjer je bilo dejanje obširnejše in je Praporščak to govoril hlapcem, ko so se še pripravljali, da Jezusa primejo. Kot dramska oseba je Praporščak zagoneten; pojavi se le na tem mestu in zapored pove repliki 79 in 80, nato se ne prikaže več, čeravno bi kot poveljujoči moral voditi vojake tudi pozneje. To je povezano z obširnejšim besedilnim izročilom Kapelskega pasijona, kjer je nastopalo več vojaških oseb, prim. v komentarju točko č v razdelku Ali je redakcija potekala od ene ali več kot ene predloge?
32.
Ta drobna odrska opomba izpričuje, da je bila pasijonska igra v Železni Kapli tudi v uprizoritvenem pogledu precej kompleksna: iz nje moramo sklepati, da so se nekateri prizori dogajali na nekem manjšem ali stranskem odru, drugi pa auf das große Teater, na velikem odru. S to omembo pa je povedano še nekaj: veliki oder je omenjen mimogrede in brez pojasnil, kar pomeni, da je bilo vprašanje o velikem in malem odru za uporabnike tega rokopisa samoumevno, t.j. poznali so ga iz izkustva. Z drugo besedo: kakor koli že datiramo obstoječi rokopis Kapelskega pasijona, ta omemba velikega odra izpričuje, da so Kapelski pasijon uprizarjali že pred nastankom tega rokopisa in je že tedaj obstajala tradicija njegovega uprizarjanja.
33.
Napoved v didaskaliji, da bo Aneža nagovoril Četrti Jud, se ne uresniči, saj repliko 81 (No 45) govori Judovski stotnik. To je ena od drobnih nekonsistentnosti, ki nakazuje obstoj razvejene besedilne tradicije Kapelskega pasijona.
34.
Prehod od Aneža (replika 87) h Kajfežu (88) nastopi v besedilu nenadoma, brez omembe sprevoda, enako v nadaljevanju tudi ni omenjen sprevod od Kajfeža k Pilatu (101, 102), od Pilata k Herodu (123, 124) in od Heroda nazaj k Pilatu (128, 129). Takšne nenadne prehode je moč razumeti kot posledico krajšanja besedila.
35.
V treh zaporednih Pilatovih replikah na tej, 16. strani rokopisa, je Pilatovo ime zapisano na tri različne načine: slovensko, nemško in latinsko: Pilatesh, Pilateſch, Pilatus (gl. tudi diplomatični prepis tega mesta). V slovenskem prevodu nemških didaskalij je to ime poenoteno v obliki Pilatež, kakor se dejansko pojavlja tudi v slovenskem dramskem govoru.
36.
Mi viši farji – nenavadno mesto, ko Judovski stotnik govori v množini in v imenu Velikega zbora judovskih duhovnikov, je moč razložiti s tem, da je v daljšem procesu besedilne preoddaje ta stavek (pomotoma) prešel iz replike nekega farizeja v repliko stotnika.
37.
Besedilo te replike (108), v rokopisu označene kot No 72, se v rokopisu pojavi na dnu str. 16 v okviru dodatka s srede 19. stoletja, na vrhu str. 17 pa je ohranjeno v verziji s konca 18. stoletja (prim. diplomatični prepis). V kritični prepis je sprejeta slednja, t.j. starejša oblika replike. Na tem mestu se konča pola, dodana v 19. stoletju, in se nadaljuje besedilo glavne roke s konca 18. stoletja.
38.
Didaskalija und stechet aufin vstane je bila zapisana že malo pred tem mestom: Pilat je moral vstati že v repliki 118: Kaj je ta resnica? Z gledišča odrskega poteka ni verjetno, da bi Pilat v tako kratkem času vstal, sedel in znova vstal, zato je ponovitev didaskalije und stechet auf verjetno ena od napak, ki nastanejo v daljši tradiciji prepisovanja rokopisov.
39.
V rkp. je številka 103 napisana čez prvotno zapisano številko, ki jo je moč razbrati kot 135.
40.
Neimenovani vojak, ki tu nastopi, se v pasijonski tradiciji imenuje Porfirij; Jezusa skuša rešiti, da bi ne bil prebičan do smrti. Več o motivu Porfirija v komentarju.
41.
Možno je, da so besede od niega prozh na tem mestu prepisovalna napaka – napačna podvojitev besed iz prejšnjega verza (390); vendar je verz 391 moč smisleno razumeti tudi z njimi.
42.
Glede vprašanj o metrični strukturi te pesmi prim. Vodila kritičnega prepisa, odlomek Verzi in proza, še zlasti opombo 147.
43.
To mesto, odvezov vsiəh griəhov, je poškodovano zaradi preoddaje. Po kitični strukturi bi tu morala biti ženska (dvozložna) rima ali vsaj asonanca: jagnje – griəhe.
44.
Po pesmi je v rokopisu večji nepopisan razmik, primeren za še eno kitico.
45.
V teh verzih Judež obžaluje svoje dejanje, kakor da je Jezus že bil obsojen na smrt, o njegovi obsodbi govori v pretekliku. Ker v naši verziji Pasijona Pilat obsodi Jezusa na smrt šele na koncu Prvega dela, je očitno, da je bil prizor Judeževega obupa v starejši baročni predlogi, kot je tudi logično, umeščen v dogajanje po Pilatovi sodbi, verjetno v Drugi del, in ga je naš pisec (ali njegov rokopisni predhodnik) od tam prestavil na to mesto.
46.
Na tem mestu stojita v rokopisu znamenje X in tropičje, kar si je moč razlagati na razne načine. Verjetno je v predlogi, iz katere je besedilo prepisano, tu bilo daljše Judeževo premišljevanje o pogubnosti greha, ki je v našem rokopisu okrajšano, ali besedilo z dramaturškim obratom proti farizejem, ki jim Judež govori v naslednjih vrsticah. Verjetno je križec (X) meril na kakšen dodani listič z besedilom, ki ga zdaj ni več v rokopisu. Vsekakor je na tem mestu rokopisa v besedilu vrzel.
48.
V pasijonski tradiciji je sporočeno, da se je Judežu ob smrti razpočil trebuh in se mu je izsulo drobovje. To izročilo temelji na drugačnem, le deloma podobnem sporočilu iz Apostolskih del (Apd 1,18), deloma pa na srednjeveškem prepričanju, da Judeževa duša ni smela oditi iz telesa pri ustih, ki so poljubila Jezusa, temveč skozi trebuh, ki se je zato razpočil (prim. Poljanski rokopis, str. 329–330). To predstavo so nekatere pasijonske igre stopnjevale do drastičnih oblik (prim. komentar, poglavje Smrt Jude Iškarijota).
49.
Ta verz se zdi nadomestek zaradi krajšanja na mestu, kjer bi Pilatova žena morala govoriti o svojih sanjah (»Nič ne imej s tem pravičnim, kajti danes sem v sanjah zaradi njega veliko trpela.« Mt 27,19).
50.
Taje sənje – Gornja replika Pilatove žene je tako okrajšana, da v njej sanje niso niti omenjene. Pilat pa se na tem mestu izrecno sklicuje na njene sanje. Tudi to mesto je zaznamovalo prirejanje in krajšanje obsežnejšega besedilnega izročila Kapelskega pasijona.
51.
Pilatovo ime je na tem mestu v rokopisu okrajšano v latinski obliki Pont₉. Pilat₉. Zanimivost te okrajšave je v tem, da se v vsem rokopisu Pasijona od začetka do tega mesta Pilatovo ime v govornih replikah pojavlja v vernakulahnih narečnih oblikah, kakor so Pilatesh, Pilateſh, Pilatush, Pilatuſh, Pilatish. Te ljudske oblike so celo tako dosledno rabljene, da tudi Pilat v prvi osebi o sebi pravi: Jest Pontius Pilatesh Deshelski oblastnik, enako njegova gospa: Jest Pontiusa Pilatuſha ſakonska fraua. V nasprotju s to utečeno narečno in pisno prakso pa na tem mestu v verzu 607 vidimo klasično latinsko okrajšavo z brevigrafom Pont₉ Pilat₉Pontius Pilatus, značilno za razvito rokopisno kulturo srednjega veka in baroka (ki bi morala biti za morebitnega manj kultiviranega bralca Kapelskega pasijona nerazumljiva). Ta pisni detajl je izrazito neskladen s prevladujočo pisno prakso tega rokopisa in daje sklepati na vpliv starejše predloge. Glej Preglednico okrajšav.
52.
V rokopisu: Jest Pontius Pilatus Deſcheuſki oblaſtnik jno Richtar – Poleg replike 187 je to mesto (replika 200) v Prvem delu edino, kjer se v dramskem govoru pojavi pravilna latinska oblika Pontius Pilatus, medtem ko so sicer v rabi ljudske oblike Pilatesh, Pilatush idr. (gl. opombo 47). V Drugem delu se pojavi ljudska oblika Pilateſh, v Tretjem pa prevladuje latinska Pilatus (replike 386, 387, 388, 390, 459). Hkrati je opaziti, da se v začetku te replike, ko Pilat izreka sodbo, pojavlja enak vpliv nemškega pravopisa (ch za h, sch za š), kakor ga zasledimo na začetku dodanih listov, ki jih je napisala roka 3: Andochtliui ukupei sbrani poschluschauzi ... V obeh primerih je ta pisni vpliv opazen le v prvih nekaj vrsticah, nato pa zbledi in prevlada običajna bohoričica (z značilnimi pravopisnimi nedoslednostmi). To si je moč razlagati tako, da so omenjeni deli besedila prepisani iz predloge, katere slovenski tekst je bil zapisan v takšni mešani nemški grafiji. Zato je bil ob začetku prepisovanja s te predloge vpliv na pravopisne oblike prepisa nekaj časa močnejši, nato pa je zbledel in se je znova uveljavila običajna bohoričica.
53.
Prva roka, glavni pisec, je začel Prolog ali Predgovor k Drugemu delu pisati v rokopisu na strani 35. Besedilo je precej okrajšal, saj Prolog napove vsebino dogajanja Drugega dela Pasijona le do sredine. Nadaljnje vsebine Prolog ne omenja: ne dogajanja pod križem ne Jezusove smrti, snemanja Jezusa s križa in polaganja Mariji v naročje ter naposled v grob. Pač pa Prolog poudari prvo izmed sedmerih Jezusovih poslednjih besed na križu: Oče, odpusti jim ...
Pisec je po vsem sodeč predvidel za prolog le stran 35. Ko je prišel do do verza 656 (zavpov inu reku: Ače, odpusti), mu je na strani 35 zmanjkalo prostora. Na stran 36 očitno ni mogel pisati – verjetno je bila že popisana – in je nadaljeval na strani 34, ki je tedaj bila še povsem prazna. Tu je bilo še dovolj prostora, da bi prepisal obširnejši prolog iz starejše predloge, vendar je zapisal tja le tekst, ki ga imamo v verzih 657–668.
V naši izdaji zato na tem edinem mestu prikažemo najprej besedilo, ki je v rokopisu na strani 35, in nato besedilo strani 34, ker je pisec dejansko pisal v tem redu: začel je pisati Prolog, zmanjkalo mu je prostora in zaključil ga je na prejšnji strani.
54.
V pobožnosti križevega pota, ki je enotno obliko dobila v 1. polovici 18. stoletja, je uveljavljeno izročilo, da Jezusu poda potni prt ena od usmiljenih žena po imenu Veronika. To je eden od splošno sprejetih, toda nekanoničnih, tradicijskih elementov križevega pota, ki niso izpričani v Evangeliju. Na tem mestu rokopisa Pasijona je ta vloga pripisana Mariji Magdaleni. To je verjetno prepisovalna napaka. Vendar je možno tudi, da je bila v starejši predlogi tega teksta zajeta kakšna druga veja izročila, ki je potni prt povezovala z Marijo Magdaleno. Ta je s potnim prtom povezana v srednjeveškem izročilu drugače: prikazujejo jo s prtičem, ki ga je Marija Magdalena videla zloženega v praznem grobu in je simbol Jezusovega vstajenja, zato jo nekatere upodobitve prikazujejo s posodo dišečega olja in potnim prtom. V poznosrednjeveški velikonočni igri (Lipphardt LOO 793) nastopajo v tej vlogi Tri Marije, ki nosijo potni prt: »Daraufhin gehen die drei Marien in das Grab hinein, betrachten den Begräbnisort, nehmen das Schweißtuch mit und gehen schnell zum Gemeindealtar. [...] Die dei Marien knien vor dem Kreuz nieder und haben das Schweißtuch bei sich. [...] Dann erheben sich die drei Marien, wenden sich zu den Gläubigen, zeigen das Schweißtuch vor und singen Angelicos testes und Surrexit Christus.« (Janota, Evers, s. 988.) Topos Vera icon ali resnična podoba našega Gospoda je bila v krščanskem kulturnem izročilu novega veka tesneje povezana s sv. Veroniko, še ob koncu srednjega veka pa tudi s sv. Marijo Magdaleno, zato je načeloma možno, da je v starejših predlogah Kapelskega pasijona prišlo do prehoda oz. spajanja tega motiva.
55.
Tu se v rokopisu besedilo prekine, ker se konča stran 35, pisec je prolog nadaljeval na prejšnji, 34. strani.
56.

Besedilo v teh dveh verzih (663, 664) je verjetno poškodovano, v besedilni preoddaji je bilo prepisano narobe, morda z večjimi izpusti. V rokopisu je glagol v obeh verzih zapisan v nedoločniški obliki: jnu venzhkrat, u vasheh ſerzeh premishluati, jnu vashe Rive jnu Teshaue, u Terplienie Xiſtusa Jesusa skleniti. Verjetno na tem mestu manjka glavni stavek s povedkom, denimo v tem smislu: ne pozabite njegovo trpljenje večkrat v vaših srcih premišljevati ... Takšna konjektura bi bila večji poseg v tekst, zato kritični prepis razreši to mesto le s spremembo v velelnik v 2. os. množine: premishluati > premišluvajte.

57.
Glede na vsebino, napovedano v Prologu k večerni predstavi, bi se moral tu začeti prizor s Pilatovo ječo, ki je v naši verziji šele na drugem mestu. Prizor Petra z deklo vratarico sodi po kronološkem redu pasijonskega dogajanja v trenutek, ko Jezusa privedejo k velikemu duhovniku Kajfu, in zato poteka na dvorišču njegove palače – vsekakor še pred Pilatovo obsodbo. Da je imel ta prizor v starejši baročni verziji Kapelskega pasijona svoje mesto v Prvem delu pred sodbo, je razvidno mdr. iz replike hlapca, ki v verzih 671–672 govori v prihodnjiku: Pak kaj za eno sodbo bado oni čriəz Jezusa sklenili? Jest pak rajtam, da ga baja k smrti tega križa obsodili.
58.
Da petelin zapoje tretjič (der Hann krächt ds 3te-mahl), izvira verjetno iz ustnega izročila. Pri evangelistu Marku se mesto glasi: »Preden bo petelin dvakrat zapel, me boš trikrat zatajil.« (Mr 14,30; 14,72)
59.
Verz se sklicuje na prizor v vrtu Getsemani, ko Peter udari z mečem in služabniku Malhu odseka uho. V naši verziji Kapelskega pasijona prizor žal manjka, ta verz pa izpričuje, da je vsaj ena od starejših verzij ta prizor imela.
60.
Replika je v rkp. zapisana dvakrat, na str. 40 in 41 (gl. diplomatični prepis), vendar ni prečrtana. Ker gre za očitno pomoto, smo ponovljeno repliko v kritičnem prepisu opustili. Zanimivo je, da je v prvem zapisu oblika komarati, v drugem pa Comarati, kar nakazuje močnejši vpliv latinske kulture v starejši predlogi.
61.
Stol, ki ga omenjata dekli v tej in prejšnji repliki (232 in 233) v verzih 784 in 789, vzbuja več vprašanj o odrskem dogajanju. Najprej zato, ker je omenjen že v prizoru Kronanje s trnjem v repliki 168 v dopoldanski predstavi, verza 533–534: Pojdi ti, pərnesi sam hitru en stav, / da se an gar posadi, kakər na en kralovi tran. Gre torej za stol, na katerem je med sramotenjem hlapcev moral sedeti Jezus. Dvomiti je, da bi ta stol ostal na odru vse od jutranje predstave le zato, da ga v večerni predstavi služkinji pospravita. Ta odrski rekvizit dodatno izpričuje, da je bil prizor Petra z deklo vratarico v starejši verziji Kapelskega pasijona umeščen v Prvi del, torej v dopoldansko predstavo. Povezan je bil z nekim dogajanjem ob Jezusu, ki v našem rokopisu ni ohranjeno. Verjetno je v predstavi Jezus sedel na sramotilnem stolu še tedaj, ko je Peter odgovarjal dekli vratarici in Jezusa zatajil, saj evangelist Luka izrecno opozarja na telesno bližino med Jezusom in Petrom, po pasijonski sinopsi v EvL: »Inu sdaici, dokler je on ſhe govoril, je petelen v'drugizh sapel. Inu Goſpud ſe je oserl, inu je na Petra pogledal. Inu Petrus ſe je ſpumnil na beſſedo tiga Goſpuda, katero je on k'niemu rekal: Preiden bo petelen dvakrat sapel, boſh ti mene trykrat satayl. Inu Petrus je ſhal vunkei, inu ſe je milu jokal« (Paglovec 1741: 131).
62.
vajinemo devo – nediftongirana rožanska oblika za delo (v tožilniku). Rožanski elementi se brez razvidnega pravila pojavljajo na leksikalni, morfološki in glasoslovni ravni. Npr. leksikalno: temu/temi vs. tam; morfološko: da imadem merkat inu gledat; glasoslovno: npr. refleks u nam. uә za dolgi u: Buh te ubari vs. Buәh te ubari (op. E. P.).
63.
To didaskalijo je v rokopis vpisala tretja roka, ki je sredi 19. stoletja dopisala manjkajoče liste rokopisa, toda v nemški pisavi Kurrent, in z njo na to mesto uvedla prvi Jezusov padec pod križem s kratkim besedilom biriča, ki ga je že glavna, prva roka napisala na str. 140 kot enega od dodatkov, le da ni določila, kam naj bi tamkajšnje besedilo ob obeh padcih sodilo, se pravi, tam predvidena dva Jezusova padca pod križem nista bila dramaturško umeščena v Pasijon (kar je pomenljivo, kakor da bi bil pisec zaradi razsvetljenskih pritiskov proti tradicijskim, nekanoničnim prizorom križevega pota nekoliko previden). Poseg tretje roke tako nadomesti krajšo, v tem rokopisu prvotno didaskalijo prve roke, ki je zgolj povedala, da Jezus vzame križ na svoje rame in odide z Judi; zdaj je na gosto prečrtana, razbrati jo je moč tako: Xistus mit [...] dem Kreuz gechet ab mit samt die Juden. Gl. digitalni faksimile.
64.
Glede na pomen verza bi bila pravilna oblika glagola nedoločnik – de se le-tu niəmre Bogu smiliti – vendar se izvirna oblika smili v verznem paru rima z naredili, kar kaže, da je bila izbrana namerno.
65.
Tudi ta napotek je zapisala tretja roka in s tem besedilo ob Jezusovem drugem padcu, ki ga je zapisala že prva roka na stran 140, vključila na to mesto Pasijona.
66.
Ta verz nakazuje, da je bil prizor Petrove zatajitve na dvorišču velikega duhovnika v starejših verzijah Pasijona obsežnejši in je vključeval navzočnost Jezusa, ki se ob zatajitvi obrne in pogleda na Petra. S tem je morda povezan sramotilni stol, o katerem govorita dekli v replikah 232 in 233, prim. komentar, Sledi odsotnega besedilnega izročila, odlomek e.
67.
Umestitev tretjega padca na to mesto, kakor tudi prvih dveh, je dodatek tretje roke; ta je dopisala tudi omenjeni tekst na str. 138 rokopisa.
68.
Ta vpis neznane, morda druge roke, opozarja, da bi v nadaljevanju morala najprej slediti replika, oštevilčena v rokopisu kot No 79, nato šele enota 78. Ista roka je obe repliki tudi preštevilčila, toda rezultat je nejasen. – Možno je, da gre na tem mestu za prepisovalno napako, ko prepisovalec preskoči del besedila v predlogi, opazi napako in prepiše še pozabljeni odlomek. Na tem mestu pa je nenavadna okoliščina, da kar tri replike zapored govori ista oseba – Prvi Jud: dve ob križanju in prvo pri kockanju. To je moč pojasniti z domnevo, da je prepisovalec tu zajemal besedilo iz obširnejše predloge ali predlog in ga pri tem krajšal.
69.
Verjetno so glavni hlapci ali vojaki pri križanju imeli v starejši predlogi Pasijona osebna imena, ki se še tudi v ohranjeni verziji občasno pojavljajo: Štahus, Malhus in Robinus.
70.
Potek dejanja pri kockanju za Jezusovo suknjo je nekoliko nejasen, razumeti ga je mogoče tako: Prvi Jud, v govoru imenovan tudi Robinus, predlaga žrebanje s kockami (repl. 289); Drugi Jud se strinja (290), vendar pri tem oslavlja dva tovariša, kakor da so vsi skupaj trije (verz 1189): vənder očem zdej storit po vajinej voli. (To se sklada z dejstvom, da so v Pasijonu po imenu omenjeni le trije vojaki: Štahus, Malhus in Robinus. Tudi v didaskaliji pred govorom 323 je rečeno, da križanim pridejo polomit kosti vsi trije Judje. Vse to izkazuje navzočnost predloge, v kateri so Jezusa križali trije in ne štirje vojaki oziroma hlapci.) V repliki 292 Prvi Jud, Robinus, vrže kocke, domnevno zato, da določi mejno število. Nato igrajo, v repliki 295 je že razumeti, kakor da je Robinus, Prvi Jud, suknjo izžrebal, vendar ta vrže kocke šele v repliki 296 in res zmaga. Možne so še druge razlage. Potek dejanja tudi tu dopušča možnost prirejanja besedila po starejših predlogah, pri čemer nastajajo dramaturški šivi.
71.
Z gledišča poteka dejanja in geneze teksta je ta didaskalija ( Christus gechet auf das Kreutz ) nejasno mesto. Smiselno ga je moč razumeti le kot odrski napotek v tehničnem pomenu: če so kockanje za Jezusova oblačila nemara uprizorili na nekem »prizorišču«, ločenem od samega kraja križanja (zato v verzu 1139: z nigovem oblačilam sam pərtekli), potem se mora zdaj nadaljevati prizor Jezusa na križu – torej igralec znova stopi na križ. Vendar takih čisto tehničnih didaskalij drugod v Pasijonu ni, večidel so tesno povezane z dramskim dejanjem. Če to didaskalijo razumemo tako, da meri na potek odrskega dejanja, potem izvira iz neke predloge, v kateri sta prizora s pribijanjem na križ in kockanja za oblačila potekala drugače (da sta ta prizora prevzeta od drugod, je slutiti iz njunega mestoma zamotanega poteka), ali pa je že ob križanju takoj sledila pesem. Tej didaskaliji sledi v rokopisu na listu večji prazen prostor, za pesem kot besedilno enoto je bila predvidena še številka N 98, vendar pa je prva roka tja ni zapisala, in tudi tretja je ni nadomestila pozneje. Najverjetneje zato ne, ker je tu mišljena pesem Stabat mater, ki jo je prva roka že sama napisala v rokopis na str. 143–144 med dodatke.
72.
Replika je v rokopisu pripisana med vrsticami.
73.
Verza 1334 in 1335 sta bila na to mesto v rokopisu pripisana z drobnejšo pisavo iz replike 313 (v rkp: No 112), ki je bila prvotna, vendar je prečrtana; vse te posege je napravila glavna roka.
74.
Ta replika je v rokopisu prečrtana, ker jo je glavna roka vključila v repliko 311 (No 110). Ker jo je že glavna roka opustila, bi jo načeloma lahko opustili tudi v kritičnem prepisu. Vendar smo jo ohranili na prvotnem mestu, ker bi se brez nje podrlo smiselno sosledje z naslednjo repliko.
75.

Na tem mestu se v rokopisu začenja stran 67 in z njo šesta lega pol; ta list tvori isto polo z listom 89/90, ki lego končuje (prim. skico in opis šeste lege listov). Drugače kot peta lega, ki je povsem regularna in se je končala s stranjo 66, ima šesti snop pol več nenavadnih posebnosti, ki kažejo na predelavo besedila. Šesto lego so iz že zvezanega rokopisa vzeli, jo preuredili in ponovno uvezali. To je glavni pisec Kapelskega pasijona napravil šele potem, ko se je med pisanjem odločil, da bo v rokopis vključil misterijski prizor o Mariji in spokorjenem Grešniku, ki ga obsegajo replike 344–353. Dejanje snemanja Jezusa s križa, ki obdaja vstavljeni prizor, je po značaju drugačno, dramaturška šiva na začetku in koncu sta očitna. Prim. komentar, poglavje Ali je redakcija potekala od ene ali več kot ene predloge? , enota d.

76.
Od tod do konca Janezove replike je besedilo dodala tretja roka sredi 19. stoletja. Duh teh vrstic je razsvetljensko praktičen in površinski, ni adekvaten globoki bolečini, ki jo izraža baročna duhovnost Marijinih besed. Od te do naslednje replike sledi v rokopisu večji nepopisan prazen prostor. Ta četrtina strani je bila predvidena za daljšo prvotno repliko apostola Janeza, ki žal ni bila prepisana v naš rokopis. Namesto nje je tretja roka verjetno sama sestavila verza 1382 in 1383, preostali trije pa so prepis in predelava verzov 1489 in 1490 iz Janezove replike 334.
77.
Longinus je bil po pasijonskem izročilu slaboviden ali slep na eno oko. Ko mu je na oči padla kaplja Jezusove krvi, je ozdravel in hkrati spoznal Jezusa kot Božjega sina (verzi 1452–1455); prim. komentar, razdelek Vprašanje povezav s srednjim vekom.
78.
Nikodem in Jožef iz Arimateje je uredniška korekcija napake v rokopisu, kjer stoji na tem mestu dobesedno: Joseph und Arimatia. Didaskalija je v rokopisu oštevilčena kot N 134. Na naslednji strani je pomotoma tudi Janezova replika Ne žaluj, luba maja mati prav tako označena kot enota No 134.
79.
Desno od imena govorca Nikodem stoji v rokopisu droben pripis neznane roke, verjetno am 29, morda sklic na tekst kakšne predloge.
80.
S spuščanjem zavese, ko se prizorišče spremeni in je na njem Mati Božja sama z mrtvim Jezusom v naročju, se znotraj prizora snemanja Jezusa s križa začne drug, kontemplativno-mistični prizor, ki obsega replike 344 do 353. Ko Marija, Janez in Marija Magdalena ob mučilnih orodjih na odru (arma Christi) in mrtvem Jezusu poetično premišljujejo in žalujejo ob njegovem trpljenju, se tedaj, ko Marija najbolj potrebuje uteho, pojavi Grešnik s svojo prošnjo (350). Prizor preraste v vloženo misterijsko igro o spokorjenem grešniku, ki mu Marija z mrtvim Sinom v naročju razlaga Jezusovo milost in zasluženje njegove daritve. Prim. komentar, razdelek o tekstološki problematiki šeste lege rokopisa.
81.
Omenjena pesem ni prepisana v naš rokopis in je ne poznamo. Pesem Stabat mater – Žalostna je mati stala, pripisana v rokopis na straneh 143–144, je bila skoraj gotovo peta v prizoru križanja, gl. didaskalijo na začetku prizora Poslednjih sedem besed in zapis pesmi na str. 143.
82.
Opisovanje podrobnosti Jezusovega trpljenja vse do navajanja števila udarcev, padcev ipd., ima v baročnih besedilih le en namen: da bi bralec mogel čim bolj konkretno in osebno podoživljati Jezusovo trpljenje in tako prek podrobno predstavljene zunanjosti pasijona doživeti notranje, misterijsko jedro Kristusove žrtve. Zato se besedila s pasijonsko vsebino v historičnih virih največkrat imenujejo premišljevanje skrivnosti Gospodovega trpljenja. Razni srednjeveški in baročni avtorji navajajo te podrobnosti in z njimi tudi števila glede na razna eksegetična, mistična, tudi nekakonična izročila; tu navedeno število udarcev vključuje število zveri iz Apokalipse: 666. (Raz 13,18).
83.
Ti štirje verzi, 1583–1586, z manjšimi pisnimi in narečnimi spremembami ponovijo verze enega od mučiteljev iz replike 248.
84.
Ime dramske osebe Sünder je v izvirnik pripisala verjetno druga roka.
85.
Misterijska igra o Grešniku se tu konča; nadaljuje se prizor, ko bi Jezusa morali položiti v grob, vendar je tekst prekinjen.
86.
V rokopisu sta izpisani žal le navedeni dve vrstici te replike. Na listu nato sledi nepopisan prostor v velikosti štirih ali petih pisnih vrstic, kjer tekst ni bil nikdar rekonstruiran.
87.
V rokopisu je na vrhu strani ob paginaciji pripis neznane roke s svinčnikom, že v gajici: Jožef Postuslemšek.
88.
S tem dvostišjem Jožefa iz Arimateje se odsekano konča, točneje, pretrga osrednji del Kapelskega pasijona. Verza sta izpisana na vrhu folija 82, preostali pisni prostor na tej strani v rokopisu je prazen; večji del besedila s prizorom, ko Jezusa položijo v grob, manjka, lista s stranmi 83–86 sta iz rokopisa odrezana. Zadnje Jožefove besede morda pomenijo, da je v kateri od predlog Pasijona na tem mestu nastopila skupina vojakov, ki naj bi stražila grob; od tod nemara verz zupet tam okuəli hodiju sovražniki naši. Vsekakor bi moral tu slediti prizor, ko mrtvega Jezusa položijo v grob, torej vsebina XIV. postaje križevega pota, ki je v času nastanka rokopisa našega pasijona že imel današnjo, poenoteno število in vsebino postaj. Da je prizor polaganja Jezusa v grob – ali vsaj prizor Božjega groba – v eni od predlog Kapelskega pasijona zanesljivo obstajal, dokazujeta v prologu Tretjega dela, t.j. igre na Velikonočni ponedeljek, verza 1767 in 1768, kjer stoji: Tudi Kristus Jezus je atu to smrt prestati, / katiərga ti vidiš tam v gruəbu ležati. Skoraj nemogoče je, da bi bil tu mišljen Božji grob v cerkvi, saj je Pasijon potekal na prostem. Gledalec je torej stal pred Božjim grobom v okviru Pasijona, ta pa zelo verjetno ni bil nemi prizor brez besedila, ampak je polaganje v grob moralo imeti svoj tekst kakor pri vseh drugih prizorih v Kapelskem pasijonu (za razliko od Škofjeloškega, ki neme prizore ima). Ali je v tisti žal izgubljeni predlogi, iz katere so manjkajoče dele rokopisa Kapelskega pasijona nadomestili še sredi 19. stoletja, takšno nadaljevanje bilo ali ne, kajpada ni mogoče reči. Vsekakor ga tretja roka v naš rokopis ni vpisala; pač pa je vpisala na prazno stran 87 dodatek: dvogovor med Kajfežem in Judežem ob štetju srebrnikov.
89.

Ta didaskalija in celoten dialog ob štetju srebrnikov sta dodatek tretje roke, vendar izvirata iz zelo stare pasijonske tradicije, gl. komentar, razdelek Štetje tridesetih srebrnikov. Stran 87 v rokopisu je zanju nenavadno mesto, saj so bili vsi dodatki tretje in celo prve roke napisani na konec rokopisa (strani 138–144). Če je tretja roka dopisala ta dodatek, ki sodi v Prvi del Pasijona (k jutranji predstavi), na konec Drugega dela, je iz tega moč sklepati, da drugod ni bilo več prostora zanj, kar pomeni, da je obsežen snop 32 listov, ki so na koncu rokopisa prvotno obstajali, bil tedaj že izrezan.

Isti tekst je tretja roka začela s svinčnikom prepisovati v rokopis že na strani 8, kamor tudi sodi, vendar za pisanje tam ni bilo dovolj prostora. Tisti zapis razkrije predlogo, iz katere sta oba zapisa prevzeta, kot precej bolj arhaično kakor je ta zapis, kjer so besedne oblike že precej posodobljene. Prim. njuno sopostavitev in komentar.

90.
V desnem gornjem kotu strani je pokončno zapisan težko berljiv poznejši vpis neznane roke: Johann Mund Kappel.
91.
Verz omenja prizor Božjega groba, ki v tem rokopisu manjka. V starejši predlogi je ta prizor nedvomno obstajal, saj drugače v prologu ne bi bil omenjen. Prim. opombo k verzu 1719 na koncu Drugega dela.
92.
Ni jasno, na kaj pisec misli, ko pravi, da je sv. Janez Evangelist, te lubi pisar bažji, prerokoval Jezusovo vstajenje. Jezus je večkrat napovedal svoje trpljenje in vstajenje, toda te napovedi so zabeležene pri sinoptikih (Matej, Marko, Luka) in ne pri Janezu. Torej pisec ne govori o napovedi vstajenja v tekstu Evangelija, marveč o nekem prerokovanju v tekstu našega Pasijona, kar je v okviru prologa tudi edino pričakovati. Toda pred Jezusovim vstajenjem v tem rokopisu ni sledi o takem prerokovanju. Mišljen je torej neki prizor, kjer so nastopili sveti preroki, venč drugi sveti moži, in evangelist Janez z napovedmi o Zveličarjevem trpljenju in vstajenju, ki je v starejši baročni predlogi obstajal, v našem rokopisu pa ne. (Da bi pisec tu mislil na sklepno hvalnico sv. Janeza v verzih 2562–2569, ni realno sklepati, saj ta replika ne ustreza kontekstu, v katerega prolog umešča Janezove besede.)
93.
Verz vsebuje zanimivo informacijo, da se je Kapelski pasijon pred vložno misterijsko igro o tehtanju duše končal s petjem srednjeveške Velikonočne pesmi. Prim. objavo in pojasnila v Appendixu.
94.
Da bi prolog na tem mestu brez posebnega razloga nenadoma uvajal evangeljsko pripoved o bogatinu in ubogem Lazarju, je manj verjetno. Bolj verjetno je, da so ti verzi ohranjeni komentar neohranjene vložne igre o bogatinu in Lazarju, ki jo je stara baročna predloga verjetno vsebovala. To bi bilo tudi dramaturško utemeljeno: če se velikonočna predstava sklene z misterijsko igro o tehtanju Duše na sodbi, bi bilo tudi smiselno, da se prične s kratkim misterijem o Lazarju, tembolj, ker ta pripoved zgoščeno prikaže, kako sta bogatin in Lazar živela na tem svetu, kaj pa se zgodi, ko ju smrt odvede na oni svet. Taka predigra bi bila torej učinkovit uvod v prizor z monologom Smrti.
95.
To je ponovno opozorilo na prizor Božjega groba, katerega tekst v naš rokopis Pasijona ni bil prepisan ali je od tam izrezan med str. 82 in 87. Razumeti je, da je v kapelski uprizoritvi Smrt nastopila neposredno v bližini Božjega groba in s tem podkrepila sporočilo, da se ji je podvrgel celo Jezus.
96.

V poteku dejanja od tod do Služabnikove replike 383 se kaže neskladje, ki je očitna posledica napake pri prepisovanju ali prirejanju besedila. Slednja možnost je bolj verjetna, saj v našem rokopisu Pilat dvakrat pošlje Služabnika pogledat, kdo je prišel; šele ko gre Službabnik tretjič, povabi goste (383) k Pilatu. Pravilen potek je bil verjetno tak: ko se konča Pilatova replika 380, bi moral takoj slediti Služabnikov odgovor 381 (To povelo, moj gospuəd ...), šele nato pa didaskalija Služabnik odide ... in govori, vendar tu v našem rokopisu manjka Službabnikova replika, s katero bi Pilatu povedal, kdo je sploh prišel. Naprej je potek jasen.

Pač pa je vredno pozornosti, da se podoben prizor, kjer Pilat pošilja Služabnika, nahaja pred razglasitvijo sodbe proti koncu Prvega dela, kjer je namreč v Služabnikovi repliki 187 Pilatov priimek unikatno v vsem Prvem delu zapisan s pravilnim latinskim brevigrafom, ki da z razvezavo knjižno obliko Pilatus namesto vernakularnih Pilateſh, Pilatiſh idr. Pomenljivo je, da se v Tretjem delu v dramskih replikah 384, 385 in 387 nato pojavi prav ta, knjižna oblika.

97.
Tu verjetno manjka eden ali več verzov o tem, kaj sporočajo znamenja ob Jezusovi smrti.
98.
V rokopisu sledi večji nepopisan presledek, velik za cca. četrtino strani ali pribl. šest vrstic.
99.
Na tem mestu sledita v rokopisu po večjem nepopisanem razmiku repliki Tretjega in Četrtega vojaka, ki sta bili sem prepisani pomotoma, t.j. prezgodaj, zato ju je glavna roka sama prečrtala. Nato se pravilno pojavita v nadaljevanju kot repliki 407 in 408.
100.
Ta verza beremo v nekoliko drugačni dikciji v repliki apostola Janeza (473), ko od treh Marij izve novico o Jezusovem vstajenju. Tam je strah, ki dviga človeku lase, spričo novice o Jezusovi božanski moči razumljiv; pri vojaku pa gre le za strah, da bo moral stražiti, namesto da bi spal. Zato je verjetno, da sta bila ta verza sem prevzeta prav iz omenjene Janezove replike.
101.
Tu se ponovi verz 1215.
102.
Prvotno je didaskalija vsebovala le ta kratek napotek: Nato zapoje kratko pesem. Pozneje, ob rekonstrukciji rokopisa sredi 19. stoletja, je tretja roka dopisala na stran 139 pesem, ki jo poje vojak pri grobu; semkaj na stran 111 pa je dopisala v nemški pisavi napotek: Dieses Lied suche Seite 139. Ta pripis in tisti o Jezusovem tretjem padcu pod križem (ki napotuje na stran 138, gl. repliko 273) razkrijeta, da tudi drugi podobni posegi v pisavi Kurrent s svetlorjavim črnilom pripadajo tretji roki. Tukajšnji sklic na stran 139 namreč ni mogel biti napisan prej, preden je bila tja pripisana vojakova pesem.
103.
Zanimiva variantnost pri imenu dramske osebe v tej didaskaliji dopušča razne domneve. Možno je, da sta v predlogi našega rokopisa nastopali dve dekli, kakor že poprej v prizoru apostola Petra in dekle vratarice, ki ju obstoječa verzija Kapelskega pasijona reducira na eno samo osebo. Možno je tudi, da sta v ozadju različni predlogi, v katerih je imela dekla različno ime. Da se Dina, hišna dekla, jezi na »favlaste hlapce«, bolj ustreza kontekstu dvorišča Kajfeževe hiše kakor straži Pilatovih vojakov.
104.
Na spodnjem robu lista je pripis s svinčnikom: Karl Laninscheg.
105.
Po tej didaskaliji moramo sklepati, da je v eni od predlog Pasijona tukaj nastopila Marija Magdalena, kar je pisec našega rokopisa že začel prepisovati, nato pa opustil in po dveh praznih straneh, prihranjenih za ta ali kateri drug prizor, nadaljeval prepis, bodisi iz iste ali katere druge predloge, njegovo številčenje replik pa je prekinjeno: tu se konča z No 58, po dveh praznih straneh se nadaljuje tekst z enoto No 62. Marija Magdalena nato dejansko nastopi, vendar šele v prizoru, ko tri žene (Tri Marije) gredo h grobu, da bi mazilile Jezusovo telo (replika 460).
106.

Stran 115 ne vsebuje drugega besedila kakor datiran poznejši vpis dveh osebnih imen, skoraj gotovo oseb, ki sta sredi 19. stoletja naročili ali pripravili rekonstrukcijo manjkajočih delov rokopisa Kapelskega pasijona po neki nam neznani predlogi. Vpis je namreč po vsem videzu napravila tretja roka – ista, ki je dodala štiri manjkajoče liste in več drugih pripisov. Vpis se glasi:

Für die Bruderschaft Familie
Kaspar Briznick
Maria Krovitz

Kappel den 8ten Februar 1860.

V teh vrsticah so pomembni podatki o zgodovini rokopisa v 19. stoletju: bratovščini v Kapli je rokopis, verjetno že izpopolnjen s pripisi tretje roke, poklonila družina Gašperja Breznika in Marije Krovec, v Kapli, dne 8. februarja 1860.

O bratovščinah v Kapli je zbral osnovne podatke Štefan Singer; Pasijon bi utegnili prirejati dve od njih, morda tudi skupaj kakor sprva v Škofji Loki. Že v zgodnjem novem veku je začela na Koroškem delovati bratovščina Svetega Rešnjega Telesa. Ohranjena računska knjiga bratovščine za Železno Kaplo se začne z letom 1590 in konča 1712. Imela je nekaj zemljišč in podložnikov. Z letom 1667 si je vzdela ime Confraternitas Venerabilis Corporis Christi. Jožef II. jo je leta 1782 prepovedal; kljub temu, navaja Singer, so ljudje v Kapli tradicijo te bratovščine dolgo ohranjali: še leta 1804 je obstajalo združenje, ki je štelo 300 ljudi; poskrbeli so, da sta bili vsak teden darovani dve blagoslovni maši, dokler ni bilo tudi to v letu 1808 prepovedano (Singer 1938: 211–212).

Druga bratovščina, ki bi mogla biti nositeljica Kapelskega pasijona, je bila bratovščina Jezusa, Marije in Jožefa, imenovana tudi bratovščina svete Družine ali svetega Jožefa. Singer jo imenuje z nenavadnim imenom Confraternitas conversationis Jesu, Mariä, Josef. Po sinodi leta 1647 je bila uvedena v farah vsega okrožja, njen sedež in glavni zbor članov pa je moral ostati v Dobrli vasi, kjer je bilo tedaj jezuitsko središče. V Kapli je bila bratovščina uvedena leta 1655 pri romarski cerkvi sv. Marije v Trnju (glede razsvetljenskega zatiranja pobožnosti do Marije v tej cerkvi prim. komentar, poglavje Železna Kapla), kjer so se člani zbirali enkrat mesečno, sicer pa ob vseh Marijinih praznikih. Leta 1667 je bratovščina štela 800 članov. Patrocinij so obhajali na prvo nedeljo po prazniku sv. Simona in Jude ter na Jožefovo (Singer 1938: 212).

Podrobnejši podatki o obeh osebah in bratovščini, omenjenih v rokopisu na strani 115, nam doslej niso znani. Smer, ki jo odpirajo, je pomembna za pojasnila o tem, kako je Kapelski pasijon živel in preživel v 19. stoletju.

107.
V naslednjih verzih (2236–2297) uvodnega dela tega prizora angela počastita Marijo kot Mati Božjo najprej vsak s svojimi replikami, nato pa še skupaj s pesmijo v repliki 432 Vesiəli se, o kralica! Zdi se, da vse to besedilo, ki je na nekaterih mestih variirano ali različno prevedeno, s svojimi variantnimi oblikami vred temelji na neki starejši besedilni osnovi marijanske pesemske tradicije. Tega pesemskega gradiva v ohranjenih pesmaricah baročne dobe doslej ni bilo moč najti v primerljivi obliki. Osnova so bile morda (neohranjene) pesmi, katerih nastanek so vzpodbudile potridentinske pokrajinske sinode v Ogleju (1565, 1596) in Salzburgu (1569) in so med drugimi temami poudarjale Marijino sredništvo – njeno zmožnost in upravičenost, da kot Jezusova mati vernim posreduje božjo milost, ki jim jo je pridobil Jezus z žrtvijo na križu. V našem primeru bi bile mdr. lahko v ozadju novoveške predelave srednjeveških marijanskih antifon Pozdravljena, Kraljica (Salve Regina) in Veseli se, Kraljica (Regina caeli, laetare) (prim. Smolik 2011: § 1299–1300, 1359–1361, 1366, 1504–1505). V teh pesemskih odlomkih so poudarjene zlasti resnice o Jezusovem odrešenju človeka (na več mestih) in o Marijinem duhovnem povišanju (sredništvu, kronanju): kot kraljica je imenovana v verzih 2258, 2260, 2266 in nato v odpevih pesmi. Čeprav so poškodovani zaradi kontaminacije v daljši preoddaji (procesu prepisovanja), podelijo ti odlomki prizoru Jezusovega vstajenja slovesen, himničen ton in poudarjajo povezanost Marije in Jezusa tudi v misteriju odrešenja.
108.
Tukajšnji verzi 2249–2251 so variantna oblika verzov 2277–2280 v »pesmi«, ki jo pojeta angela. Verjetno so tudi druge njune replike, s katerimi počastita Mati Božjo pred petjem pesmi, prevzete iz starejših slovenskih pesemskih besedil za veliko noč. Izrecna istovetnost omenjenih verzov oz. delov besedila le poudari stik med dvema besedilnima tradicijama pesmi, morda hvalnice ali slednice, ki sestavljata ta prizor.
109.
pred peklam čakale – Po krščanskem izročilu so do Kristusovega vstajenja morale duše svetih prerokov, očakov in drugih pravičnih čakati na odrešenje pred peklom, v predpeklu, od koder jih je Jezus še pred vstajenjem izpeljal. Ta verska resnica se še zdaj izraža v členu apostolske vere: »... [je] bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal.«
110.
Pesem angelov je po vsebini prepesnitev velikonočne antifone Veseli se, kraljica nebeška, ki ji je v Kapelskem pasijonu dodana obširnejša vstajenjska vsebina. »V velikonočnem času so vsaj v začetku 16. stoletja začeli peti Marijino velikonočno antifono Regina caeli, laetare v pesemski obliki. Glavni predmet v pesmi ni toliko resnica Jezusovega vstajenja, ampak prošnja k Mariji srednici, naj zmagoslavnega Sina, ki je naš Odrešenik, za nas prosi« (Smolik 2011: § 1366). Glede na dodano vstajenjsko vsebino je naša pesem verjetno mlajša, v osnovi morda iz 17. stoletja.
111.

Verz nakazuje, da pesem, morda pa tudi celoten prizor z angeloma, izhaja iz predloge, kjer je Mati Božja najprej srečala vstalega Jezusa in z njim govorila, potem pa sta ji angela pela alelujo. V našem rokopisu Marija govori s Kristusom v repliki 434 po pesmi angelov.

Vsekakor v Kapelskem pasijonu postavitev tega prizora pred prizor, ko trem ženam (v izročilu: tri Marije) angela razodeneta Jezusovo vstajenje, podeljuje Mariji, Božji materi, prvenstvo in prednost, saj je v našem Pasijonu ona prva, ki ji angela sporočita vstajensko oznanilo. Prim. komentar, razdelek o srednjeveških prvinah v kapelskem besedilu.

112.
Glede variantnega razmerja med temi verzi in uvodno repliko 428 prim. opombo k verzu 2248.
113.
Celotna kitica se zdi variacija (ali drugačna prepesnitev izvirnika) besedila v verzih 2252–2255.
114.
Obljube, na katero se v verzu 2311 sklicuje Marija, ni v Evangeliju; podana je bila lahko le kot legendarna prvina v kateri od starejših predlog Kapelskega pasijona, ohranjeni rokopis je več ne pozna.
115.
Ta Marijina replika v rokopisu Pasijona ni oštevilčena, kar je posebnost. Po redu govornih enot bi morala biti v rokopisu oštevilčena kot No 74. Ta izpust številčenja bi bilo moč razumeti kot običajno napako, če bi temu ustrezalo tudi številčenje v sosledju 73, (izpust: 74), 75 itn. Vendar ima oznako No 74 šele replika Drugega vojaka v nadaljevanju (po našem številčenju: 439). To dejstvo nakazuje izvor Marijine vstajenjske replike (438) v neki drugi predlogi.
116.
Besedilo je pretrgano, nadaljevanje manjka. Tu bi verjetno moral slediti prizor, ko vojaki razširijo govorico, da so učenci ukradli Jezusovo telo, farizeji pa jim dajo denarja in jih zaščitijo pri Pilatu. Prizor se je verjetno opiral na poročilo v evangeliju apostola Mateja: »Ko sta bili [Marija Magdalena in druga Marija] še na poti, so nekateri iz straže prispeli v mesto in sporočili vélikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Ti so se zbrali s starešinami in se posvetovali. Vojakom so dali veliko denarja in dejali: 'Recite: ›Ponoči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo mi spali.‹ In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez skrbi.' In ti so vzeli denar in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne.«
117.
Tri žene, v pasijonskem izročilu tri Marije, ki gredo h grobu, da bi mazilile Jezusovo telo, so topos, ki izvira iz Evangelijev in se je pojavljal že v najstarejših srednjeveških liturgičnih dramah. Imeni dveh žena, ki spremljata Marijo Magdaleno, v raznih izročilih variirata. V rokopisu Pasijona sta zapisani različno, v kritičnem prepisu ju poenotimo: nemški izvirnik Jackoba slovenimo Marija mati Jakobova (prim. Lk 24,10, podobno Mt 27,56 in Mr 16,1). Tretje ime v rokopisu variira: Saloma in Maria Saloma, kar vedno slovenimo kot Marija Saloma.
118.
V tej točki besedila je hipotetično možno videti navezavo na prekinjeni potek dejanja po prizoru vojakov ob grobu, t.j. v didaskaliji (po repliki 425) Magdalena nastopi in govori, ki ji v rokopisu sledita nepopisani strani 115 in 116.
119.
Le prva verza replike 461 je v rokopisu izpisala glavna, prva roka, naslednje verze je dopisala druga roka, ki se od tod naprej nekajkrat pojavi. To je eden od značilnih primerov, ko je druga roka izpolnila pisni prostor, ki ga je zastavila, a ne popisala prva roka. Značilnosti druge roke v teh odlomkih: dobro vidna nemška grafija v slovenskem tekstu pri črkah 'u' (vijuga nad črko), 'a' in 'h', ki so bistveno različne od teh črk pri prvi roki s povsem latinsko grafijo.
120.
Kakor v repliki 461 je tudi tu prva roka izpisala le prvi verz te replike in pustila prazen prostor, vanj je druga roka dopisala manjkajoče tri verze.
121.
Prva roka je izpisala le prvi verz replike, tretja druga dva, vendar ni zapolnila večjega pisnega prostora na listu.
122.
Kakor pri repliki 466: prvi verz je izpisala prva roka, druga je dodala le še enega, pisni prostor je ostal še prazen.
123.
V Angelovi vstajenjski repliki (470) ni omenjeno, da pojde Jezus v Galilejo; verjetno je okrajšana.
124.
Tudi v tej in več naslednjih replikah je prva roka žal izpisala le prvi verz. Ostalih pet je dopisala tretja roka, vendar je bila prvotna replika bistveno daljša, zanjo je na listu predvidena polovica strani, ki je ostala prazna.
125.
Ta verza je v nekoliko modificirani podobi izrekel Prvi vojak ob žrebanju, kdo bo med stražo groba spal ali stražil (verza 2131, 2132). Pri sv. Janezu učinkujeta zaradi novice o vstajenju naravno, v govoru Prvega vojaka pa pretirano; zato je verjetno, da sta bila tja prepisana iz te replike.
126.
Tudi tu prvo roko dopolni tretja, toda dodala je le tri verze; kar pol strani, predvidene za obsežno repliko, je ostalo prazne.
127.
Repliko sta zapisali prva in tretja roka; ves pisni prostor, ki ga je pustila prva roka, je popolnjen.
128.
Po prvem verzu je prvo roko tudi tu v rokopisu dopolnila tretja roka, z verzi je zapolnila ves predvideni pisni prostor, replika se zdi popolna.
129.
Pesem je napovedana v prologu kot velikonočna. Najverjetneje je to bila srednjeveška Velikonočna pesem; ta v rokopisu sicer ni zapisana, bržčas zato ne, ker so jo verniki znali na pamet: Naš Gospud je od smrti vstal, prim. Smolik 2011, § 950 ss. Dodali smo jo v Appendix. Marijan Smolik je o tej srednjeveški pesmi celo zapisal: »Velikonočni praznik je starodavna prazniška pesem tako obvladovala, da v vsem obravnavanem času [do konca 18. stol.] ni izšla nobena nova tiskana velikonočna pesem. Isto velja tudi za praznik Jezusovega vnebohoda.« Zapeli so jo po sklepni Janezovi repliki (479).
130.
Tu se pričenja sklepni prizor Kapelskega pasijona, dodatna vložena igra, ki naj ponazori učinke in zasluženje Jezusove velikonočne žrtve. Po zvrsti gre za misterij o tehtanju duš, ki je v dramski obliki edinstven v slovenski literaturi.
Glavna roka v rokopisu tu pravilno nadaljuje številčenje replik, ob tem pa je neznana poznejša roka s svinčnikom dodala še številčenje, ki replike misterijskega prizora oštevilči od prve (1) do zadnje (15). Dodatno številčenje napeljuje k misli, da so ta prizor kot krajšo igro morda brali ali celo uprizarjali še kdaj pozneje.
131.
Celotno repliko 485 z didaskalijo vred je v pripravljen pisni prostor vpisala tretja roka (sredi 19. stoletja).
132.
Nadangel Mihael je zavetnik župnijske cerkve v Železni Kapli in s tem zavetnik vse župnije.
133.
Na začetku prizora (replika 480) didaskalija napove, da nastopi Lucifer, v Marijini in Jezusovi repliki pa je imenovan Satan.
134.
Ta dodatek (nanj usmerja didaskalija replike 273) je dopisala tretja roka. Na prazni strani 138 in 139 je pred pisanjem s svinčnikom zarisala črte, in to vsako črto hkrati prek obeh strani. Črt je zarisala točno toliko, kolikor je potrebovala vrstic za repliko Stotnika pri tretjem Jezusovem padcu.
135.
S tem listom se v rokopisu začenja deveta lega. Njena posebnost je, da je bila sestavljena le iz treh pol, in še od teh šestih listov so bili vsi trije listi na desni polovici lege izrezani; prim. skico in opis devete lege.
136.
Pesem je dopisala tretja roka. Nanjo napotuje didaskalija v repliki 417. Naslov te pesmi ima značaj odrskega napotka, zato jo štejemo med pet slovenskih didaskalij v Kapelskem pasijonu.
137.
Replika, ki jo je zapisala že prva roka, sodi na konec Prvega dela. Ista roka je tam v didaskaliji za repliko 200 zapisala, da je Stotnikov govor treba iskati na strani rokopisa 140. Nato je tretja roka ta tekst prepisala za omenjeno didaskalijo in tako napravila varianto te replike, didaskalijo pa prečrtala.
138.
Repliko je sem dopisala že prva roka, vendar ni določila, kam v glavnem tekstu sodi. To je v didaskaliji, dodani pred repliko 250, storila tretja roka (gl. to mesto v diplomatičnem prepisu).
139.
Tudi ta dodatek je napisala glavna, prva roka; nanjo se sklicuje didaskalija, ki jo je po repliki 267 dodala tretja roka.
140.
Stran je v rokopisu prazna, njen spodnji del je odtrgan.
141.
Pesem so v starejši verziji Kapelskega pasijona peli na koncu prizora zadnje večerje – Ta ponižna pristova Kristusova. Gre za enega zgodnjih slovenskih prevodov latinske hvalnice Te Deum laudamus. Ob sklepu zadnje večerje so jo v stari verziji Pasijona zapeli kot hvalnico misterija svete evharistije, ki jo je Jezus med večerjo ustanovil ob deljenju kruha in vina. Čeprav sta ohranjeni le dve kitici hvalnice, je razvidno, da se tekst ne opira na slovenske prevode 18. stoletja, verjetno je starejši; prim. komentar, poglavje Ali rokopis dokazuje, da je nastal kot redakcija in krajšanje obsežnejšega besedila?, razdelek c.
142.
Stabat mater dolorosa je ena najlepših in najbolj znanih srednjeveških marijanskih himen. Nastala je v 13. stoletju, kot njen avtor se največkrat navaja frančiškan Jacopone da Todi. Najzgodnejši ohranjeni prevod te himne v slovenski jezik je zapisan v t.i. Muzejskem rokopisu, ki je privezan k izvodu Hren-Čandkovih Evangelia inu Lystuvi iz leta 1612 v Narodnem muzeju. Nato je prevod objavil Matija Kastelec v molitveniku Bratovske bvqvice S. Roshenkranza leta 1678 in 1682. Na novo je pesnitev prevedel Ožbalt Gutsman v molitveniku Molitoune Bukvize leta 1788. Pričakovati bi bilo, da je zaradi Gutsmanovega vpliva na Koroškem bila tudi v kapelski rokopis sprejeta njegova verzija pesnitve, vendar ni tako. Stabat mater v Kapelskem pasijonu v vseh poglavitnih elementih izhaja iz izročila Kastelca in rokopisa v EiL 1612 – torej iz besedilne tradicije 17. stoletja.
143.
Ta didaskalija je domala enaka kakor tista, ki sledi repliki 298. To je dokaz, da je ob prizoru križanja v glavnem tekstu res mišljena prav ta pesem.
144.
S to stranjo se končuje zadnji ohranjeni list rokopisa Kapelskega pasijona. Preostali trije listi devete lege od tod naprej so izrezani, prav tako kot preostalih 32 listov naslednjih leg. Slednji so bili zanesljivo izrezani iz že vezane knjige, njihov ohranjeni veznik je priložen rokopisu v škatli.
145.
Zadnji verz je zaradi napake v rokopisu moč brati na dva načina, glede na dve obliki latinskega izvirnika, ki obstajata v raznih izdajah. Možna sta pomena:
  • a) duša (imenovalnik) je po smrti darovana slavi nebeškega raja. Po tem razumevanju smo v pričujoči izdaji vstavili v zadnji verz pomotoma opuščeni predlog 'v'; beremo: da se dušica daruje / v sveti raj popolnama. To emendacijo podpira latinski izvirnik Quando corpus morietur, / Fac ut anima donetur / Paradisi gloriae.
  • b) duši (dajalnik) je po smrti darovan nebeški raj. Po tem razumevanju bi morali originalni zapis Dushiza prepisati z emendacijo: dušici ali dušicə, torej bi brali: da se dušicə daruje / sveti raj popolnama. Takšno branje podpirajo nekatere izdaje latinskega izvirnika s tekstom: Quando corpus morietur, / Fac ut animæ donetur / Paradisi gloria. Prav takšno je besedilo te kitice tudi v Muzejskem rokopisu (privezano k Hren-Čandkovim EvL 1612): Kadar moie telu umerie, / dei [d]e ſe duschizi daruie, / ſueti rai popolnima.
Gor: 2. Kritični prepis
Erich PrunčMatija Ogrin Tomaž ErjavecMatija OgrinErich Prunč. Datum: 2019-02-20
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.