eZISS Brižinski spomeniki Škofjeloški pasijon Prisege: mestne Prisege: trške in poklicne Zois: Korespondenca Slomšek: Tri pridige Iz. Cankar: S poti Podbevšek: Zbrane pesmi   English

Izdaja v HTML

Powered by TEI Creative Commons License
Avtorske pravice za besedila te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija

ZRC & IJS logo ZRC SAZU IJS E8

Delo za to elektronsko izdajo sta financirali Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru Ciljnega raziskovalne projekta Elektronsko besedilno središče (V2-0380).

Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si

Stran zadnjič obnovljena 2021-06-04, et


Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja

  • Zbral, prepisal in spremna besedila napisal: Boris Golec
  • Uredil: Matija Ogrin
  • Strokovni pregled: Majda Merše in Kozma Ahačič
  • Računalniški zapis in redakcija TEI: Tomaž Erjavec
  • Fotografije dokumentov in grafična obdelava: Marko Zaplatil
  • Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
  • Izdaja 1.1, 2011-05-31
  • Mesto objave: https://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/
  • Kolofon TEI

Izdaja 36 prisežnih besedil, nastalih do začetka 19. stoletja, zajema kot prva celotni nabor slovenskih priseg enega tipa ustvarjalcev – mestnih organov. Glede na zvrst gre povečini za službene prisege, le slaba petina je sodnih, v geografskem pogledu pa izvira velika večina besedil s Kranjskega, največ iz Ljubljane.

Vsa prisežna besedila (razen tistih, katerih izvirnik ni ohranjen) so predstavljena v treh oblikah: s faksimilom izvirnega dokumenta, z diplomatičnim prepisom in naposled s kritičnim prepisom, ki je namenjen sodobnemu branju. Vsako poglavje se začenja s predstavitvijo samih rokopisov (faksimili, prepisi), sledijo razdelki s historično analizo in razlago. To je prva celovita predstavitev ene od zvrsti ohranjene uradovalne slovenike; podrobno nam prikaže mesto, ki ga je slovenščina skromno, pa vendarle vztrajno zavzemala v nekaterih upravnih postopkih vse od konca srednjega veka.

Izdajo lahko uporabljate preko spleta, lahko pa si jo prenesete tudi na svoj računalnik. Preneseno datoteko shranite in razpakirate (unzip), nato v dobljeni mapi kliknete na index.html. Tako lahko uporabljate izdajo brez spletne povezave. Skupaj z datotekami HTML in s faksimili boste dobili tudi izvorne datoteke TEI (XML, XSLT), primerne za računalniške obdelave besedila; najdete jih v mapi tei.