eZISS Brižinski spomeniki Škofjeloški pasijon Prisege: mestne Prisege: trške in poklicne Zois: Korespondenca Slomšek: Tri pridige Iz. Cankar: S poti Podbevšek: Zbrane pesmi   English

Izdaja v HTML

Creative Commons License Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija

ZRC & IJS logo ZRC SAZU IJS E8

Delo za to elektronsko izdajo sta financirala Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru projekov MŠZŠ L6-3083 in MŠZŠ PO-0542-0106.

Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si

Stran zadnjič obnovljena 2021-06-04, et


KORESPONDENCA ŽIGE ZOISA

  • Uredništvo elektronske izdaje, uvod in opombe: Luka Vidmar
  • Prepis: Ivan Prijatelj
  • Korekture prepisa in prevod: Edi Vrečko
  • Računalniški zapis in redakcija TEI: Tomaž Erjavec
  • Vodja projekta: Matija Ogrin
  • Izdajatelj: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
  • Izdaja 1.2, 2007-04-06
  • Mesto objave: https://nl.ijs.si/e-zrc/zois/
  • Kolofon TEI

Žiga (Sigismundus) Zois baron Edelstein (1747–1819), razsvetljenski preroditelj in mecen, tudi pesnik, kritik in prevajalec, eden najodličnejših intelektualcev na Slovenskem konec 18. in na začetku 19. stoletja.

Zois je imel kot intelektualec s širokimi obzorji in kot vpliven fevdalec korespondenco z mnogimi pomembnimi osebnostmi Evrope svojega časa. Predstavitev njegove korespondence se začenja s pisemskim gradivom „Zoisovega kroga“, ki je v kulturnem pogledu za nas najbolj zanimivo. Izmed 25 pisem, ki so trenutno dostopna, je glavnina Kopitarjevih; svojemu mecenu jih je pisal v letih 1812–1813.

Izdaja vsebuje urednikov uvod, prepise pisem v nemščini (pisava Kurrent je transliterirana v latinično), prevod v slovenščino in stvarne opombe.

Izdajo lahko uporabljate preko spleta, lahko pa si jo pa prenesete tudi na svoj računalnik. Preneseno datoteko shranite in dekompresirate (unzip), nato v dobljeni mapi kliknete na index.html. Tako lahko uporabljate izdajo brez spletne povezave. Skupaj z datotekami HTML in (če izberete prenos celotne izdaje) s faksimili boste dobili tudi izvorne datoteke XML/TEI, primerne za računalniške obdelave besedila; najdete jih v mapi tei .