Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

Dodatek B Primerjava z drugimi priporočili za oblikoskladenjsko označevanje

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek A Razlike med oznakami FidaPLUS / MULTEXT-East V3 in JOS / MULTEXT-East V4

Kazalo

V tem dodatku so zbrana delovna gradiva, ki so nastala kot priprava za izdelavo priporočil JOS. Podana je primerjava med različnimi predlogi za oblikoskladenjsko označevanje, ter predlogi za specifikacije JOS.

Dokument je bil pisan kot delovni osnutek, in bi bil potreben temeljitega uredniškega posega.

Kazalo

Gor: Vsebina Prejšnji: Dodatek A Razlike med oznakami FidaPLUS / MULTEXT-East V3 in JOS / MULTEXT-East V4Tomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.