Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

2.12. Neuvrščeno

Gor: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Prejšnji: 2.11. Okrajšava

Kazalo

Tabela 23. Tabela atributov in vrednosti za neuvrščeno
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaneuvrščenoNCATEGORYResidualX
1vrstatujejezičnojTypeforeignf
tipkarskattypot
programpprogramp
Opombe:

2.12.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake JOS skupaj z njihovimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, v slovenščini in angleščini. Prvi in tretji stolpec podata oblikoskladenjsko oznako, drugi in tretji pa njene oblikoskladenjske lastnosti. Peti in šesti stolpec vsebujeta število pojavnic in različnic besed označenih s to oblikoskladenjsko oznako v korpusu jos1M, ki vsebuje milijon besed in je delno ročno validiran. Zadnji stolpec vsebuje do 10 primerov uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki besedna oblika/lema. Kjer sta besedna oblika in lema identični, je lema zapisana kot enačaj. Primeri so bili avtomatsko izluščeni iz (1) korpusa jos1M, (2) leksikona zaprtih (funkcijskih) besednih vrst, in (3) leksikona korpusa FidaPLUS. Primeri so urejeni po frekvenci pojavljanja v (1), nato sledijo primeri iz (2) in (3). Primeri iz (2) in (3) so prečrtani, saj jih ni bilo v osnovnem korpusu. Velaj opozorilo, da korpusa iz (1) in (3) vsebujeta posamezne napake označevanja pri oblikoskladenjskih oznakah in lemah, tako da vsi primeri niso nujno pravilni.

Tabela 24. Oblikoslovne oznake (4)
oznaka (sl)lastnosti (sl)oznaka (en)lastnosti (en)pojavnicrazličnicprimeri uporabe
NneuvrščenoXResidual376309 D12/=, V6/=, K6-2/=, G400/=, C2/=, A4/=, x86/=, pre/=, kb128/=, V8/=
Njneuvrščeno vrsta=tujejezičnoXfResidual Type=foreign44252514 de/=, of/=, The/=, the/=, and/=, in/=, la/=, a/=, La/=, on/=
Ntneuvrščeno vrsta=tipkarskaXtResidual Type=typo13321238 o/=, po/=, e/=, a/=, na/=, Cemi1/=, za/=, do/=, pri/=, no/=
Npneuvrščeno vrsta=programXpResidual Type=program1878992 1/=, 2/=, 3/=, a/=, e/=, §/=, www./=, 4/=, ja/=, ju/on

Gor: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Prejšnji: 2.11. OkrajšavaTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.