Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

3.2. Seznam lastnosti

Gor: 3. Seznami Prejšnji: 3.1. Seznam besednih vrst Naslednji: 3.3. Seznam vrednosti

Kazalo

V tabeli so našteti atributi oblikoskladenjskih priporočil JOS, za vsakega je podano njegovo ime in ime in kateri kategoriji pripada, v slovenščini in angleščini ter na kateri poziciji je v oblikoskladenjski oznaki.

3.2.1. Tabela lastnosti

atributkategorijaatributkategorijamesto
določnostpridevnikDefinitenessAdjective6
določnostštevnikDefinitenessNumeral6
naslonskostzaimekCliticPronoun8
nikalnostglagolNegativeVerb7
oblikaglagolVFormVerb3
osebaglagolPersonVerb4
osebazaimekPersonPronoun2
sklonpredlogCasePreposition1
sklonpridevnikCaseAdjective5
sklonsamostalnikCaseNoun4
sklonzaimekCasePronoun5
sklonštevnikCaseNumeral5
spolglagolGenderVerb6
spolpridevnikGenderAdjective3
spolsamostalnikGenderNoun2
spolzaimekGenderPronoun3
spolštevnikGenderNumeral3
spol_svojinezaimekOwner_GenderPronoun7
stopnjapridevnikDegreeAdjective2
stopnjaprislovDegreeAdverb2
vidglagolAspectVerb2
vrstaglagolTypeVerb1
vrstaneuvrščenoTypeResidual1
vrstapridevnikTypeAdjective1
vrstaprislovTypeAdverb1
vrstasamostalnikTypeNoun1
vrstaveznikTypeConjunction1
vrstazaimekTypePronoun1
vrstaštevnikTypeNumeral2
zapisštevnikFormNumeral1
številoglagolNumberVerb5
številopridevnikNumberAdjective4
številosamostalnikNumberNoun3
številozaimekNumberPronoun4
številoštevnikNumberNumeral4
število_svojinezaimekOwner_NumberPronoun6
živostsamostalnikAnimateNoun5

Gor: 3. Seznami Prejšnji: 3.1. Seznam besednih vrst Naslednji: 3.3. Seznam vrednostiTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.