Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

2.6. Števnik

Gor: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Prejšnji: 2.5. Zaimek Naslednji: 2.7. Predlog

Kazalo

Tabela 11. Tabela atributov in vrednosti za števnik
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaštevnikKCATEGORYNumeralM
1zapisarabskiaFormdigitd
rimskirromanr
besednibletterl
2vrstaglavnigTypecardinalc
vrstilnivordinalo
zaimkovnizpronominalp
drugidspecials
3spolmoškimGendermasculinem
ženskizfemininef
srednjisneutern
4številoedninaeNumbersingulars
dvojinadduald
množinampluralp
5sklonimenovalnikiCasenominativen
rodilnikrgenitiveg
dajalnikddatived
tožilniktaccusativea
mestnikmlocativel
orodnikoinstrumentali
6določnostnenDefinitenessnon
dadyesy
Opombe:

2.6.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake JOS skupaj z njihovimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, v slovenščini in angleščini. Prvi in tretji stolpec podata oblikoskladenjsko oznako, drugi in tretji pa njene oblikoskladenjske lastnosti. Peti in šesti stolpec vsebujeta število pojavnic in različnic besed označenih s to oblikoskladenjsko oznako v korpusu jos1M, ki vsebuje milijon besed in je delno ročno validiran. Zadnji stolpec vsebuje do 10 primerov uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki besedna oblika/lema. Kjer sta besedna oblika in lema identični, je lema zapisana kot enačaj. Primeri so bili avtomatsko izluščeni iz (1) korpusa jos1M, (2) leksikona zaprtih (funkcijskih) besednih vrst, in (3) leksikona korpusa FidaPLUS. Primeri so urejeni po frekvenci pojavljanja v (1), nato sledijo primeri iz (2) in (3). Primeri iz (2) in (3) so prečrtani, saj jih ni bilo v osnovnem korpusu. Velaj opozorilo, da korpusa iz (1) in (3) vsebujeta posamezne napake označevanja pri oblikoskladenjskih oznakah in lemah, tako da vsi primeri niso nujno pravilni.

Tabela 12. Oblikoslovne oznake (215)
oznaka (sl)lastnosti (sl)oznaka (en)lastnosti (en)pojavnicrazličnicprimeri uporabe
Kagštevnik zapis=arabski vrsta=glavniMdcNumeral Form=digit Type=cardinal200994061 2/=, 1/=, 3/=, 4/=, 5/=, 10/=, 6/=, 20/=, 15/=, 8/=
Kavštevnik zapis=arabski vrsta=vrstilniMdoNumeral Form=digit Type=ordinal2761196 1./=, 20./=, 2./=, 18./=, 19./=, 7./=, 3./=, 8./=, 15./=, 11./=
Krgštevnik zapis=rimski vrsta=glavniMrcNumeral Form=roman Type=cardinal17940 II/=, I/=, III/=, VI/=, V/=, IV/=, XI/=, VII/=, XX/=, IX/=
Krvštevnik zapis=rimski vrsta=vrstilniMroNumeral Form=roman Type=ordinal8719 II./=, I./=, III./=, V./=, IV./=, i./=, VII./=, XX./=, XIX./=, VI./=
Kbg-mištevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=imenovalnikMlc-pnNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=nominative57041 tisoč/=, pet/=, sto/=, deset/=, šest/=, sedem/=, osem/=, dvajset/=, petnajst/=, devet/=
Kbg-mrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=rodilnikMlc-pgNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=genitive21840 petih/pet, osmih/osem, sedmih/sedem, šestih/šest, desetih/deset, enajstih/enajst, dvanajstih/dvanajst, stotih/sto, dvajsetih/dvajset, devetih/devet
Kbg-mdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=dajalnikMlc-pdNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=dative1710 petim/pet, osmim/osem, šestim/šest, tridesetim/trideset, dvanajstim/dvanajst, štiriindvajsetim/štiriindvajset, šestnajstim/šestnajst, šestdesetim/šestdeset, devetnajstim/devetnajst, desetim/deset
Kbg-mtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=tožilnikMlc-paNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=accusative86647 pet/=, deset/=, šest/=, tisoč/=, sto/=, osem/=, sedem/=, dvajset/=, devet/=, trideset/=
Kbg-mmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=mestnikMlc-plNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=locative26042 petih/pet, desetih/deset, šestih/šest, osmih/osem, sedmih/sedem, devetih/devet, dvajsetih/dvajset, tridesetih/trideset, enajstih/enajst, trinajstih/trinajst
Kbg-moštevnik zapis=besedni vrsta=glavni število=množina sklon=orodnikMlc-piNumeral Form=letter Type=cardinal Number=plural Case=instrumental14231 petimi/pet, desetimi/deset, šestimi/šest, sedmimi/sedem, osmimi/osem, petdesetimi/petdeset, dvajsetimi/dvajset, devetimi/devet, šestnajstimi/šestnajst, trinajstimi/trinajst
Kbgmdištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikMlcmdnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=nominative1521 dva/=
Kbgmdrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikMlcmdgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=genitive701 dveh/dva
Kbgmddštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikMlcmddNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=dative111 dvema/dva
Kbgmdtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikMlcmdaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=accusative2361 dva/=
Kbgmdmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=mestnikMlcmdlNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=locative731 dveh/dva
Kbgmdoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=dvojina sklon=orodnikMlcmdiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=dual Case=instrumental391 dvema/dva, dvemi/dva
Kbgmmištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=imenovalnikMlcmpnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=nominative1694 trije/=, štirje/=, štiri/štirje, tri/trije
Kbgmmrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=rodilnikMlcmpgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=genitive813 treh/trije, štirih/štirje, večih/več
Kbgmmdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=dajalnikMlcmpdNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=dative112 trem/trije, štirim/štirje
Kbgmmtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=tožilnikMlcmpaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=accusative2503 tri/trije, štiri/štirje, dva/=, trí/trije
Kbgmmmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=mestnikMlcmplNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=locative762 treh/trije, štirih/štirje
Kbgmmoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=moški število=množina sklon=orodnikMlcmpiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=masculine Number=plural Case=instrumental372 tremi/trije, štirimi/štirje, trémi/trije
Kbgzdištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikMlcfdnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=nominative1021 dve/dva
Kbgzdrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikMlcfdgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=genitive551 dveh/dva
Kbgzddštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikMlcfddNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=dative11 dvema/dva
Kbgzdtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikMlcfdaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=accusative1901 dve/dva
Kbgzdmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikMlcfdlNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=locative391 dveh/dva
Kbgzdoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikMlcfdiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=dual Case=instrumental452 dvema/dva, dvemi/dva
Kbgzmištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikMlcfpnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=nominative1103 tri/trije, štiri/štirje, tri/=, trí/trije
Kbgzmrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=rodilnikMlcfpgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=genitive623 treh/trije, štirih/štirje, večih/več
Kbgzmdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=dajalnikMlcfpdNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=dative72 štirim/štirje, trem/trije
Kbgzmtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=tožilnikMlcfpaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=accusative1613 tri/trije, štiri/štirje, tri/treti, trí/trije
Kbgzmmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=mestnikMlcfplNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=locative612 treh/trije, štirih/štirje
Kbgzmoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=ženski število=množina sklon=orodnikMlcfpiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=feminine Number=plural Case=instrumental302 tremi/trije, štirimi/štirje, trémi/trije
Kbgsdištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikMlcndnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=nominative141 dve/dva
Kbgsdrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikMlcndgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=genitive181 dveh/dva
Kbgsddštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikMlcnddNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=dativedvema/dva
Kbgsdtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikMlcndaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=accusative921 dve/dva
Kbgsdmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikMlcndlNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=locative511 dveh/dva
Kbgsdoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikMlcndiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=dual Case=instrumental381 dvema/dva, dvemi/dva
Kbgsmištevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikMlcnpnNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=nominative202 štiri/štirje, tri/trije, trí/trije
Kbgsmrštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=rodilnikMlcnpgNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=genitive182 treh/trije, štirih/štirje
Kbgsmdštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=dajalnikMlcnpdNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=dativetrem/trije, štirim/štirje
Kbgsmtštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=tožilnikMlcnpaNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=accusative934 tri/trije, štiri/štirje, tri/=, osem/=, trí/trije
Kbgsmmštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=mestnikMlcnplNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=locative522 treh/trije, štirih/štirje
Kbgsmoštevnik zapis=besedni vrsta=glavni spol=srednji število=množina sklon=orodnikMlcnpiNumeral Form=letter Type=cardinal Gender=neuter Number=plural Case=instrumental292 tremi/trije, štirimi/štirje, trémi/trije
Kbvmeištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikMlomsnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=nominative40316 prvi/=, tretji/=, četrti/=, peti/=, sedmi/=, osmi/=, deseti/=, šesti/=, štirideseti/=, trinajsti/=
Kbvmerštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=rodilnikMlomsgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=genitive13318 prvega/prvi, tretjega/tretji, šestega/šesti, osmega/osmi, četrtega/četrti, trinajstega/trinajsti, petega/peti, desetega/deseti, sedmega/sedmi, devetega/deveti
Kbvmedštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=dajalnikMlomsdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=dative82 prvemu/prvi, tretjemu/tretji, četrtemu/četrti, petemu/peti, šestemu/šesti, desetemu/deseti, sedmemu/sedmi, osmemu/osmi
Kbvmetštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=tožilnikMlomsaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=accusative21813 prvi/=, prvega/prvi, tretji/=, četrti/=, peti/=, tretjega/tretji, šesti/=, tisoči/=, sedmi/=, petnajsti/=
Kbvmemštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=mestnikMlomslNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=locative14511 prvem/prvi, tretjem/tretji, četrtem/četrti, sedmem/sedmi, petem/peti, šestem/šesti, enajstem/enajsti, desetem/deseti, stotem/stoti, sedemdesetem/sedemdeseti
Kbvmeoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=ednina sklon=orodnikMlomsiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=singular Case=instrumental287 prvim/prvi, četrtim/četrti, tretjim/tretji, sedmim/sedmi, osmim/osmi, dvanajstim/dvanajst, desetim/deseti
Kbvmdištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikMlomdnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=nominative52 prva/prvi, tretja/tretji, četrta/četrti, peta/peti, enajsta/enajsti, šesta/šesti, sedma/sedmi, sedemdeseta/sedemdeseti
Kbvmdrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikMlomdgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=genitive21 prvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, stopetdesetih/stopetdeseti, sedmih/sedmi, petih/peti, osemdesetih/osemdeseti, šestih/šesti, osmih/osmi
Kbvmddštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikMlomddNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=dative21 prvima/prvi, tretjima/tretji, četrtima/četrti, petima/peti, šestima/šesti, osmima/osmi, sedmima/sedmi, desetima/deseti, tisočima/tisoči
Kbvmdtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikMlomdaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=accusative42 prva/prvi, devetdeseta/devetdeseti, sedemdeseta/sedemdeseti, osemdeseta/osemdeseti, šestdeseta/šestdeseti, petdeseta/petdeseti, trideseta/trideseti, peta/peti
Kbvmdmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=mestnikMlomdlNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=locative71 prvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, petih/peti, šestih/šesti, devetih/deveti, sedmih/sedmi, osmih/osmi, desetih/deseti
Kbvmdoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=dvojina sklon=orodnikMlomdiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=dual Case=instrumental11 prvima/prvi, tretjima/tretji, četrtima/četrti, petima/peti, šestima/šesti, sedmima/sedmi, osmima/osmi, osemnajstima/osemnajsti, tisočima/tisoči
Kbvmmištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=imenovalnikMlompnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=nominative645 prvi/=, tretji/=, šestnajsti/=, četrti/=, sedmi/=, peti/=, tisoči/=
Kbvmmrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=rodilnikMlompgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=genitive312 prvih/prvi, tretjih/tretji, petih/peti, desetih/deseti, šestih/šesti, osmih/osmi, sedmih/sedmi, devetih/deveti, osemdesetih/osemdeseti
Kbvmmdštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=dajalnikMlompdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=dative42 prvim/prvi, tretjim/tretji, petim/peti, desetim/deseti, šestim/šesti, devetim/deveti, sedmim/sedmi, tridesetim/trideseti
Kbvmmtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=tožilnikMlompaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=accusative312 prve/prvi, tisoče/tisoči, tretje/tretji, pete/peti, četrte/četrti, sedme/sedmi, šeste/šesti, osme/osmi
Kbvmmmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=mestnikMlomplNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=locative506 prvih/prvi, šestih/šesti, četrtih/četrti, tretjih/tretji, sedmih/sedmi, osmih/osmi, petih/peti, desetih/deseti
Kbvmmoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=moški število=množina sklon=orodnikMlompiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=masculine Number=plural Case=instrumental81 prvimi/prvi, desetimi/deseti, petimi/peti, šestimi/šesti, sedmimi/sedmi, osmimi/osmi, dvajsetimi/dvajseti, devetimi/deveti, tridesetimi/trideseti
Kbvzeištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikMlofsnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=nominative22013 prva/prvi, tretja/tretji, četrta/četrti, peta/peti, deseta/deseti, osma/osmi, šesta/šesti, trinajsta/trinajsti, sedma/sedmi, enajsta/enajsti
Kbvzerštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikMlofsgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=genitive13814 prve/prvi, tretje/tretji, četrte/četrti, osme/osmi, desete/deseti, šeste/šesti, sedme/sedmi, štirinajste/štirinajsti, trinajste/trinajsti, sedemnajste/sedemnajsti
Kbvzedštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikMlofsdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=dative52 prvi/=, sedmi/=, tretji/=, četrti/=, peti/=, šesti/=, deseti/=, osmi/=
Kbvzetštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikMlofsaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=accusative16213 prvo/prvi, tretjo/tretji, četrto/četrti, deveto/deveti, peto/peti, sedmo/sedmi, šesto/šesti, deseto/deseti, stoto/stoti, petindvajseto/petindvajseti
Kbvzemštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=mestnikMlofslNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=locative20115 prvi/=, tretji/=, deseti/=, sedmi/=, peti/=, šesti/=, osmi/=, četrti/=, stoti/=, sedemnajsti/=
Kbvzeoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=ednina sklon=orodnikMlofsiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=singular Case=instrumental4714 prvo/prvi, sedmo/sedmi, šesto/šesti, deseto/deseti, četrto/četrti, tretjo/tretji, peto/peti, enajsto/enajsti, polsedmo/polsedmi, peto/peta
Kbvzdištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikMlofdnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=nominative32 prvi/=, tretji/=, četrti/=, peti/=, deseti/=, sedmi/=, šesti/=, osmi/=
Kbvzdrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikMlofdgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=genitiveprvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, stopetdesetih/stopetdeseti, stopetnajstih/stopetnajsti, stoenaintridesetih/stoenaintrideseti, stodvajsetih/stodvajseti, šestih/šesti, stoštirinajstih/stoštirinajsti, stoštiridesetih/stoštirideseti
Kbvzddštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikMlofddNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=dativeprvima/prvi, tretjima/tretji, petima/peti, četrtima/četrti, desetima/deseti, stotima/stoti, sedmima/sedmi, šestima/šesti, osmima/osmi, devetima/deveti
Kbvzdtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikMlofdaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=accusative41 prvi/=, tretji/=, četrti/=, peti/=, deseti/=, šesti/=, sedmi/=, osmi/=, deveti/=
Kbvzdmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikMlofdlNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=locative21 prvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, stopetdesetih/stopetdeseti, petih/peti, osmih/osmi, stodevetdesetih/stodevetdeseti, štiristopetdesetih/štiristopetdeseti, tristotridesetih/tristotrideseti
Kbvzdoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikMlofdiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=dual Case=instrumental11 prvima/prvi, tretjima/tretji, četrtima/četrti, šestima/šesti, sedmima/sedmi, petima/peti, osmima/osmi, devetima/deveti, desetima/deseti
Kbvzmištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikMlofpnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=nominative243 prve/prvi, četrte/četrti, desete/deseti, tretje/tretji, pete/peti, sedme/sedmi, šeste/šesti, osme/osmi
Kbvzmrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=rodilnikMlofpgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=genitive253 prvih/prvi, tretjih/tretji, sedmih/sedmi, petih/peti, šestih/šesti, desetih/deseti, osmih/osmi
Kbvzmdštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=dajalnikMlofpdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=dative42 tretjim/tretji, prvim/prvi, petim/peti, šestim/šesti, sedmim/sedmi, osmim/osmi, devetim/deveti, desetim/deseti
Kbvzmtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=tožilnikMlofpaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=accusative141 prve/prvi, tretje/tretji, tisoče/tisoči, četrte/četrti, pete/peti, sedme/sedmi, desete/deseti, enajste/enajsti, šeste/šesti
Kbvzmmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=mestnikMlofplNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=locative184 prvih/prvi, tretjih/tretji, devetih/deveti, desetih/deseti, petih/peti, šestih/šesti, dvajsetih/dvajseti, sedmih/sedmi
Kbvzmoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=ženski število=množina sklon=orodnikMlofpiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=feminine Number=plural Case=instrumental104 prvimi/prvi, stotimi/stoti, petimi/peti, desetimi/deset, tretjimi/tretji, šestimi/šesti, desetimi/deseti, osmimi/osmi
Kbvseištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikMlonsnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=nominative6911 prvo/prvi, tretje/tretji, šesto/šesti, četrto/četrti, peto/peti, trinajsto/trinajsti, sedmo/sedmi, sedemnajsto/sedemnajsti, osmo/osmi, dvajseto/dvajseti
Kbvserštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikMlonsgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=genitive4917 prvega/prvi, dvajsetega/dvajseti, tretjega/tretji, četrtega/četrti, petnajstega/petnajsti, devetnajstega/devetnajsti, desetega/deseti, šestnajstega/šestnajsti, šestega/šesti, tretje/tretji
Kbvsedštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikMlonsdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=dative11 prvemu/prvi, tretjemu/tretji, četrtemu/četrti, šestemu/šesti, petemu/peti, osmemu/osmi, sedmemu/sedmi, desetemu/deseti, enaindvajsetemu/enaindvajseti
Kbvsetštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikMlonsaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=accusative14115 tretje/tretji, prvo/prvi, četrto/četrti, peto/peti, deveto/deveti, osmo/osmi, deseto/deseti, sedmo/sedmi, šesto/šesti, šestnajsto/šestnajsti
Kbvsemštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=mestnikMlonslNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=locative9714 prvem/prvi, tretjem/tretji, četrtem/četrti, petem/peti, šestem/šesti, devetnajstem/devetnajsti, sedmem/sedmi, osmem/osmi, osemnajstem/osemnajsti, dvajsetem/dvajseti
Kbvseoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=ednina sklon=orodnikMlonsiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=singular Case=instrumental167 prvim/prvi, tretjim/tretji, šestim/šesti, četrtim/četrti, trinajstim/trinajsti, sedmim/sedmi, sedemnajstim/sedemnajsti
Kbvsdištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikMlondnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=nominative11 prvi/=, tretji/=, četrti/=, peti/=, šesti/=, sedmi/=, deveti/=, osmi/=, deseti/=
Kbvsdrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikMlondgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=genitiveprvih/prvi, tretjih/tretji, četrtih/četrti, stopetdesetih/stopetdeseti, šeststopetdesetih/šeststopetdeseti, šestih/šesti, tristopetdesetih/tristopetdeseti, stoštiridesetih/stoštirideseti, stosedemdesetih/stosedemdeseti, stoenajstih/stoenajsti
Kbvsddštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikMlonddNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=dativeprvima/prvi, šestima/šesti, petima/peti, četrtima/četrti, tretjima/tretji, tisočima/tisoči, stotima/stoti, sedmima/sedmi, osmima/osmi, osemnajstima/osemnajsti
Kbvsdtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikMlondaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=accusative22 prvi/=, deveti/=, tretji/=, četrti/=, peti/=, šesti/=, osmi/=, tisoči/=, sedmi/=
Kbvsdmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikMlondlNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=locative42 prvih/prvi, četrtih/četrti, tretjih/tretji, petih/peti, šestih/šesti, osmih/osmi, dvajsetih/dvajseti, desetih/deseti
Kbvsdoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikMlondiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=dual Case=instrumental21 prvima/prvi, tretjima/tretji, četrtima/četrti, devetima/deveti, sedmima/sedmi, petima/peti, desetima/deseti, šestima/šesti, enajstima/enajsti
Kbvsmištevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikMlonpnNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=nominative105 prva/prvi, šestdeseta/šestdeseti, trideseta/trideseti, osemdeseta/osemdeseti, devetdeseta/devetdeseti, sedma/sedmi, tretja/tretji, četrta/četrti, peta/peti
Kbvsmrštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=rodilnikMlonpgNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=genitive5215 osemdesetih/osemdeseti, šestdesetih/šestdeseti, prvih/prvi, devetdesetih/devetdeseti, osemdesetih/osemdeset, štiridesetih/štirideseti, tridesetih/trideseti, petdesetih/petdeseti, devetdesetih/devetdeset, štiridestih/štirideseti
Kbvsmdštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=dajalnikMlonpdNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=dativeprvim/prvi, tretjim/tretji, četrtim/četrti, petim/peti, desetim/deseti, šestim/šesti, tridesetim/trideseti, tisočim/tisoči, sedmim/sedmi, dvanajstim/dvanajsti
Kbvsmtštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=tožilnikMlonpaNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=accusative137 prva/prvi, štirideseta/štirideseti, trideseta/trideseti, tretja/tretji, sedma/sedmi, dvajseta/dvajseti, devetdeseta/devetdeseti, osemdeseta/osemdeseti
Kbvsmmštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=mestnikMlonplNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=locative8221 devetdesetih/devetdeseti, osemdesetih/osemdeseti, prvih/prvi, tridesetih/trideseti, dvajsetih/dvajseti, šestdesetih/šestdeseti, sedemdesetih/sedemdeseti, petdesetih/petdeseti, dvajsetih/dvajset, petnajstih/petnajsti
Kbvsmoštevnik zapis=besedni vrsta=vrstilni spol=srednji število=množina sklon=orodnikMlonpiNumeral Form=letter Type=ordinal Gender=neuter Number=plural Case=instrumental11 šestimi/šesti, prvimi/prvi, desetimi/deseti, petimi/peti, dvajsetimi/dvajseti, tridesetimi/trideseti, sedmimi/sedmi, petnajstimi/petnajsti, petdesetimi/petdeseti
Kbzmeištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikMlpmsnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=nominative3504 eden/=, en/=, drugi/drug, eden/en, Eden/eden, én/en, ên/en
Kbzmeinštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neMlpmsnnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no1111 drug/=
Kbzmeidštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daMlpmsnyNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes1381 drugi/drug
Kbzmerštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=rodilnikMlpmsgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=genitive2063 drugega/drug, enega/en, enga/en
Kbzmedštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=dajalnikMlpmsdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=dative472 drugemu/drug, enemu/en
Kbzmetštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=tožilnikMlpmsaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=accusative2495 enega/en, en/=, drugega/drug, enga/en, drugi/drug, én/en, ên/en
Kbzmetnštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neMlpmsanNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no371 drug/=
Kbzmetdštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daMlpmsayNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes541 drugi/drug
Kbzmemštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=mestnikMlpmslNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=locative1892 drugem/drug, enem/en
Kbzmeoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=ednina sklon=orodnikMlpmsiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=singular Case=instrumental712 drugim/drug, enim/en
Kbzmdištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikMlpmdnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=nominative52 druga/drug, ena/en, êna/en
Kbzmdrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikMlpmdgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=genitive11 drugih/drug, enih/en
Kbzmddštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikMlpmddNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=dative11 drugima/drug, enima/en
Kbzmdtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikMlpmdaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=accusative22 ena/en, druga/drug, êna/en
Kbzmdmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=mestnikMlpmdlNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=locativedrugih/drug, enih/en
Kbzmdoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=dvojina sklon=orodnikMlpmdiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=dual Case=instrumental11 drugima/drug, enima/en
Kbzmmištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=imenovalnikMlpmpnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=nominative2202 drugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzmmrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=rodilnikMlpmpgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=genitive1832 drugih/drug, enih/en
Kbzmmdštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=dajalnikMlpmpdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=dative442 drugim/drug, enim/en
Kbzmmtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=tožilnikMlpmpaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=accusative1162 druge/drug, ene/en, ené/en
Kbzmmmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=mestnikMlpmplNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=locative601 drugih/drug, enih/en
Kbzmmoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=moški število=množina sklon=orodnikMlpmpiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=masculine Number=plural Case=instrumental672 drugimi/drug, enimi/en
Kbzzeištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikMlpfsnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=nominative4332 ena/en, druga/drug, êna/en
Kbzzerštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikMlpfsgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=genitive1813 druge/drug, ene/en, dolocene/določen, ené/en
Kbzzedštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikMlpfsdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=dative232 drugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzzetštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikMlpfsaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=accusative3202 eno/en, drugo/drug
Kbzzemštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=mestnikMlpfslNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=locative4192 drugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzzeoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=ednina sklon=orodnikMlpfsiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=singular Case=instrumental712 drugo/drug, eno/en
Kbzzdištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikMlpfdnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=nominative31 drugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzzdrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikMlpfdgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=genitivedrugih/drug, enih/en
Kbzzddštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikMlpfddNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=dativedrugima/drug, enima/en
Kbzzdtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikMlpfdaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=accusative21 drugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzzdmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikMlpfdlNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=locativedrugih/drug, enih/en
Kbzzdoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikMlpfdiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=dual Case=instrumentaldrugima/drug, enima/en
Kbzzmištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikMlpfpnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=nominative912 druge/drug, ene/en, ené/en
Kbzzmrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=rodilnikMlpfpgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=genitive1142 drugih/drug, enih/en, drug/=
Kbzzmdštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=dajalnikMlpfpdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=dative181 drugim/drug, enim/en
Kbzzmtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=tožilnikMlpfpaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=accusative882 druge/drug, ene/en, ené/en
Kbzzmmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=mestnikMlpfplNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=locative522 drugih/drug, enih/en
Kbzzmoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=ženski število=množina sklon=orodnikMlpfpiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=feminine Number=plural Case=instrumental611 drugimi/drug, enimi/en
Kbzseištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikMlpnsnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=singular Case=nominative1442 eno/en, drugo/drug
Kbzserštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikMlpnsgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=singular Case=genitive1562 drugega/drug, enega/en
Kbzsedštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikMlpnsdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=singular Case=dative62 drugemu/drug, enemu/en
Kbzsetštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikMlpnsaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=singular Case=accusative1653 eno/en, drugo/drug, drugega/drug
Kbzsemštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=ednina sklon=mestnikMlpnslNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=singular Case=locative722 drugem/drug, enem/en
Kbzseoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=ednina sklon=orodnikMlpnsiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=singular Case=instrumental1732 drugim/drug, enim/en
Kbzsdištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikMlpndnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=dual Case=nominativedrugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzsdrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikMlpndgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=dual Case=genitivedrugih/drug, enih/en
Kbzsddštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikMlpnddNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=dual Case=dativedrugima/drug, enima/en
Kbzsdtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikMlpndaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=dual Case=accusativedrugi/drug, eni/en, ení/en
Kbzsdmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikMlpndlNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=dual Case=locativedrugih/drug, enih/en
Kbzsdoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikMlpndiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=dual Case=instrumentaldrugima/drug, enima/en
Kbzsmištevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikMlpnpnNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=plural Case=nominative271 druga/drug, ena/en, êna/en
Kbzsmrštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=množina sklon=rodilnikMlpnpgNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=plural Case=genitive311 drugih/drug, enih/en
Kbzsmdštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=množina sklon=dajalnikMlpnpdNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=plural Case=dative21 drugim/drug, enim/en
Kbzsmtštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=množina sklon=tožilnikMlpnpaNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=plural Case=accusative272 druga/drug, ena/en, êna/en
Kbzsmmštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=množina sklon=mestnikMlpnplNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=plural Case=locative291 drugih/drug, enih/en
Kbzsmoštevnik zapis=besedni vrsta=zaimkovni spol=srednji število=množina sklon=orodnikMlpnpiNumeral Form=letter Type=pronominal Gender=neuter Number=plural Case=instrumental161 drugimi/drug, enimi/en
Kbdmeinštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neMlsmsnnNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no22 trojen/=, dvojen/=, peter/=, enojen/=, dvoj/=, stoteren/=, troj/=, tisočeren/=
Kbdmeidštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daMlsmsnyNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes83 dvojni/dvojen, trojni/trojen, četverni/četveren, enojni/enojen, šesterni/šesteren, peterni/peteren, dvanajsterni/dvanajsteren
Kbdmerštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=rodilnikMlsmsgNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=genitive32 dvojnega/dvojen, trojnega/trojen, dvojega/dvoj, enojnega/enojen, četvernega/četveren, trojega/troj, sedmerega/sedmer, peternega/peteren
Kbdmedštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=dajalnikMlsmsdNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=dativedvojnemu/dvojen, trojnemu/trojen, dvojemu/dvoj, enojnemu/enojen, trojemu/troj, četvernemu/četveren
Kbdmetštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=tožilnikMlsmsaNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=accusativedvojega/dvoj, četvernega/četveren, četverega/četver, trojnega/trojen, trojega/troj, stoternega/stoteren, stoterega/stoter, sedmerega/sedmer, peternega/peteren, enojnega/enojen
Kbdmetnštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neMlsmsanNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=nošester/=, šestdeseteren/=, četveren/=, trojen/=, troj/=, trideseteren/=, tisočeren/=, stoteren/=, stoter/=, péter/peter
Kbdmetdštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daMlsmsayNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes42 dvojni/dvojen, četverni/četveren, šesterni/šesteren, trojni/trojen, tisočerni/tisočeren, stoterni/stoteren, peterni/peteren, osmerni/osmeren, enojni/enojen
Kbdmemštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=mestnikMlsmslNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=locative42 dvojnem/dvojen, dvoje/=, trojnem/trojen, dvojem/dvoj, enojnem/enojen, trojem/troj, četvernem/četveren, enojem/enoj, deveternem/deveteren
Kbdmeoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=ednina sklon=orodnikMlsmsiNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=singular Case=instrumental31 dvojnim/dvojen, trojnim/trojen, enojnim/enojen, dvojim/dvoj, tisočerim/tisočer, četvernim/četveren, trojim/troj, dvanajsterim/dvanajster, sedmerim/sedmer
Kbdmdištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikMlsmdnNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=dual Case=nominative11 trojna/trojen, dvojna/dvojen, enojna/enojen, troja/troj, četverna/četveren, dvoja/dvoj, petera/peter, tisočera/tisočer, peterna/peteren
Kbdmdrštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikMlsmdgNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=dual Case=genitivetisočerih/tisočer, stoterih/stoter, sedmerih/sedmer, četverih/četver, dvanajsterih/dvanajster, dvojih/dvoj, peterih/peter, osmerih/osmer, trojih/troj, šesterih/šester
Kbdmddštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikMlsmddNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=dual Case=dativedvojnima/dvojen, trojnima/trojen, enojnima/enojen, četvernima/četveren
Kbdmdtštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikMlsmdaNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=dual Case=accusativetisočera/tisočer, dvanajstera/dvanajster, šesterna/šesteren, šestera/šester, četverna/četveren, četvera/četver, trojna/trojen, troja/troj, tisočerna/tisočeren, stotera/stoter
Kbdmdmštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=dvojina sklon=mestnikMlsmdlNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=dual Case=locativedvojnih/dvojen, trojnih/trojen, enojnih/enojen, tisočerih/tisočer, četvernih/četveren, stoterih/stoter, sedmerih/sedmer, dvojih/dvoj, četverih/četver, peterih/peter
Kbdmdoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=dvojina sklon=orodnikMlsmdiNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalčetvernima/četveren, trojnima/trojen, enojnima/enojen, dvojnima/dvojen
Kbdmmištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=množina sklon=imenovalnikMlsmpnNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=plural Case=nominative33 štiriindvajseteri/štiriindvajseter, sedmeri/sedmer, dvojni/dvojen, dvoji/dvoj, četveri/četver, tisočeri/tisočer, troji/troj, dvanajsteri/dvanajster, stoteri/stoter, peteri/peter
Kbdmmrštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=množina sklon=rodilnikMlsmpgNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=plural Case=genitive52 enojnih/enojen, dvojnih/dvojen, dvojih/dvoj, trojih/troj, tisočerih/tisočer, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester, četvernih/četveren
Kbdmmdštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=množina sklon=dajalnikMlsmpdNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=plural Case=dativetisočerim/tisočer, stoterim/stoter, dvanajsterim/dvanajster, četverim/četver, sedmerim/sedmer, šeststoterim/šeststoter, četvernim/četveren, trojnim/trojen, trojim/troj, stoternim/stoteren
Kbdmmtštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=množina sklon=tožilnikMlsmpaNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=plural Case=accusative22 sedmere/sedmer, dvoje/dvoj, dvojne/dvojen, troje/troj, trojne/trojen, enojne/enojen, tisočere/tisočer, četverne/četveren, stotere/stoter
Kbdmmmštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=množina sklon=mestnikMlsmplNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=plural Case=locativetisočerih/tisočer, stoterih/stoter, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester, četvernih/četveren, četverih/četver, trojnih/trojen, trojih/troj
Kbdmmoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=moški število=množina sklon=orodnikMlsmpiNumeral Form=letter Type=special Gender=masculine Number=plural Case=instrumentaldvojnimi/dvojen, enojnimi/enojen, tisočerimi/tisočer, trojnimi/trojen, stoterimi/stoter, dvojimi/dvoj, trojimi/troj, sedmerimi/sedmer, četverimi/četver, dvanajsterimi/dvanajster
Kbdzeištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikMlsfsnNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=singular Case=nominative32 dvojna/dvojen, trojna/trojen, dvoja/dvoj, tisočera/tisočer, petera/peter, troja/troj, sedmera/sedmer, osmera/osmer, šesterna/šesteren, šestera/šester
Kbdzerštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikMlsfsgNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=singular Case=genitive21 dvojne/dvojen, dvoje/dvoj, troje/troj, tisočere/tisočer, stotere/stoter, četvere/četver, osmere/osmer, dvanajstere/dvanajster, desetere/deseter, šestere/šester
Kbdzedštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikMlsfsdNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=singular Case=dativeštiriindvajseteri/štiriindvajseter, šesterni/šesteren, šesteri/šester, četverni/četveren, četveri/četver, trojni/trojen, troji/troj, tristoteri/tristoter, trinajsteri/trinajster, trideseteri/trideseter
Kbdzetštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikMlsfsaNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=singular Case=accusative73 dvojno/dvojen, trojno/trojen, enojno/enojen, dvojo/dvoj, šestero/šester, tisočero/tisočer, osmero/osmer, šestnajstero/šestnajster, šesterno/šesteren, četvero/četver
Kbdzemštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=ednina sklon=mestnikMlsfslNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=singular Case=locative41 dvojni/dvojen, dvoji/dvoj, štiriindvajseteri/štiriindvajseter, šesterni/šesteren, šesteri/šester, četverni/četveren, četveri/četver, trojni/trojen, troji/troj, tristoteri/tristoter
Kbdzeoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=ednina sklon=orodnikMlsfsiNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=singular Case=instrumental11 dvojno/dvojen, petero/peter, trojo/troj, četvero/četver, sedmero/sedmer, tisočero/tisočer, šestero/šester, enojo/enoj, dvojo/dvoj, desetero/deseter
Kbdzdištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikMlsfdnNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=dual Case=nominativetisočeri/tisočer, štiriindvajseteri/štiriindvajseter, šesterni/šesteren, šesteri/šester, četverni/četveren, četveri/četver, trojni/trojen, troji/troj, tristoteri/tristoter, trinajsteri/trinajster
Kbdzdrštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikMlsfdgNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=dual Case=genitivetisočerih/tisočer, stoterih/stoter, sedmerih/sedmer, četverih/četver, dvanajsterih/dvanajster, peterih/peter, dvojih/dvoj, deseterih/deseter, deveterih/deveter, štirinajsterih/štirinajster
Kbdzddštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikMlsfddNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=dual Case=dativečetvernima/četveren, trojnima/trojen, enojnima/enojen, dvojnima/dvojen
Kbdzdtštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikMlsfdaNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=dual Case=accusativedvoji/dvoj, tisočeri/tisočer, štiriindvajseteri/štiriindvajseter, šesterni/šesteren, šesteri/šester, četverni/četveren, četveri/četver, trojni/trojen, troji/troj, tristoteri/tristoter
Kbdzdmštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikMlsfdlNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=dual Case=locativetisočerih/tisočer, stoterih/stoter, dvanajsterih/dvanajster, deseterih/deseter, sedmerih/sedmer, četverih/četver, peterih/peter, šesterih/šester, dvojih/dvoj, trojih/troj
Kbdzdoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikMlsfdiNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalčetvernima/četveren, trojnima/trojen, enojnima/enojen, dvojnima/dvojen
Kbdzmištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikMlsfpnNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=plural Case=nominativedvoje/dvoj, troje/troj, štirinajstere/štirinajster, šesterne/šesteren, šestere/šester, četverne/četveren, četvere/četver, trojne/trojen, trinajstere/trinajster, tisočerne/tisočeren
Kbdzmrštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=množina sklon=rodilnikMlsfpgNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=plural Case=genitive21 tisočerih/tisočer, dvojih/dvoj, stoterih/stoter, trojih/troj, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester, četvernih/četveren
Kbdzmdštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=množina sklon=dajalnikMlsfpdNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=plural Case=dativetisočerim/tisočer, stoterim/stoter, četverim/četver, trojim/troj, sedemnajsterim/sedemnajster, sedmerim/sedmer, šeststoterim/šeststoter, četvernim/četveren, trojnim/trojen, stoternim/stoteren
Kbdzmtštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=množina sklon=tožilnikMlsfpaNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=plural Case=accusative11 dvoje/dvoj, tisočere/tisočer, sedmere/sedmer, stotere/stoter, štirinajstere/štirinajster, šesterne/šesteren, šestere/šester, četverne/četveren, četvere/četver
Kbdzmmštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=množina sklon=mestnikMlsfplNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=plural Case=locativedvojih/dvoj, trojih/troj, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester, četvernih/četveren, četverih/četver, trojnih/trojen, tristoterih/tristoter
Kbdzmoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=ženski število=množina sklon=orodnikMlsfpiNumeral Form=letter Type=special Gender=feminine Number=plural Case=instrumental11 dvojnimi/dvojen, tisočerimi/tisočer, stoterimi/stoter, dvojimi/dvoj, sedmerimi/sedmer, trojimi/troj, peterimi/peter, šesterimi/šester, dvanajsterimi/dvanajster, četvernimi/četveren
Kbdseištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikMlsnsnNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=singular Case=nominative74 trojno/trojen, dvojno/dvojen, dvoje/dvoj, petero/peter, enojno/enojen, četverno/četveren, četvero/četver
Kbdserštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikMlsnsgNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=singular Case=genitive21 dvojnega/dvojen, stoterega/stoter, dvojega/dvoj, četvernega/četveren, četverega/četver, trojnega/trojen, trojega/troj, stoternega/stoteren, sedmerega/sedmer, peternega/peteren
Kbdsedštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikMlsnsdNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=singular Case=dativedvojemu/dvoj, četvernemu/četveren, trojnemu/trojen, trojemu/troj, enojnemu/enojen, dvojnemu/dvojen
Kbdsetštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikMlsnsaNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=singular Case=accusative93 dvoje/dvoj, dvoje/=, dvojno/dvojen, četvero/četver, sedmero/sedmer, tisočero/tisočer, šestero/šester, petero/peter, osmero/osmer
Kbdsemštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=ednina sklon=mestnikMlsnslNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=singular Case=locativedvojem/dvoj, četvernem/četveren, trojnem/trojen, trojem/troj, enojnem/enojen, enojem/enoj, dvojnem/dvojen, deveternem/deveteren
Kbdseoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=ednina sklon=orodnikMlsnsiNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=singular Case=instrumentalsedmerim/sedmer, dvojim/dvoj, tisočerim/tisočer, šeststoterim/šeststoter, četvernim/četveren, četverim/četver, trojnim/trojen, trojim/troj, stoternim/stoteren, stoterim/stoter
Kbdsdištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikMlsndnNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=dual Case=nominativetroji/troj, dvoji/dvoj, štiriindvajseteri/štiriindvajseter, šesterni/šesteren, šesteri/šester, četverni/četveren, četveri/četver, trojni/trojen, tristoteri/tristoter, trinajsteri/trinajster
Kbdsdrštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikMlsndgNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=dual Case=genitivetisočerih/tisočer, sedmerih/sedmer, stoterih/stoter, dvojih/dvoj, šesterih/šester, četverih/četver, dvanajsterih/dvanajster, peterih/peter, trojih/troj, štirinajsterih/štirinajster
Kbdsddštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikMlsnddNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=dual Case=dativečetvernima/četveren, trojnima/trojen, enojnima/enojen, dvojnima/dvojen
Kbdsdtštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikMlsndaNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=dual Case=accusativeosmeri/osmer, peteri/peter, četveri/četver, tisočeri/tisočer, štiriindvajseteri/štiriindvajseter, šesterni/šesteren, šesteri/šester, četverni/četveren, trojni/trojen, troji/troj
Kbdsdmštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikMlsndlNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=dual Case=locativesedmerih/sedmer, tisočerih/tisočer, stoterih/stoter, deseterih/deseter, peterih/peter, dvanajsterih/dvanajster, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester
Kbdsdoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikMlsndiNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalčetvernima/četveren, trojnima/trojen, enojnima/enojen, dvojnima/dvojen
Kbdsmištevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikMlsnpnNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=plural Case=nominative11 dvojna/dvojen, dvoja/dvoj, sedmera/sedmer, tisočera/tisočer, troja/troj, stotera/stoter, četvera/četver, dvanajstera/dvanajster, šestera/šester, devetera/deveter
Kbdsmrštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=množina sklon=rodilnikMlsnpgNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=plural Case=genitivesedmerih/sedmer, dvojih/dvoj, stoterih/stoter, tisočerih/tisočer, trojih/troj, peterih/peter, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester
Kbdsmdštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=množina sklon=dajalnikMlsnpdNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=plural Case=dativesedmerim/sedmer, tisočerim/tisočer, dvojim/dvoj, dvanajsterim/dvanajster, šeststoterim/šeststoter, četvernim/četveren, četverim/četver, trojnim/trojen, trojim/troj, stoternim/stoteren
Kbdsmtštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=množina sklon=tožilnikMlsnpaNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=plural Case=accusative21 dvojna/dvojen, sedmera/sedmer, tisočera/tisočer, dvoja/dvoj, stotera/stoter, šesterna/šesteren, šestera/šester, četverna/četveren, četvera/četver, trojna/trojen
Kbdsmmštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=množina sklon=mestnikMlsnplNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=plural Case=locativetrojih/troj, dvojih/dvoj, sedmerih/sedmer, štirinajsterih/štirinajster, štiriindvajseterih/štiriindvajseter, šesternih/šesteren, šesterih/šester, četvernih/četveren, četverih/četver, trojnih/trojen
Kbdsmoštevnik zapis=besedni vrsta=drugi spol=srednji število=množina sklon=orodnikMlsnpiNumeral Form=letter Type=special Gender=neuter Number=plural Case=instrumental11 dvojimi/dvoj, trojimi/troj, tisočerimi/tisočer, sedmerimi/sedmer, stoterimi/stoter, četverimi/četver, petstoterimi/petstoter, šesterimi/šester, četvernimi/četveren

Gor: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Prejšnji: 2.5. Zaimek Naslednji: 2.7. PredlogTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.