Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

3.3. Seznam vrednosti

Gor: 3. Seznami Prejšnji: 3.2. Seznam lastnosti Naslednji: 3.4. Seznam oblikoskladenjskih oznak

Kazalo

V tabeli so naštete, v slovenščini in angleščini, vrednosti atributov oblikoskladenjskih priporočil JOS. Za vsako vrednost podamo njeno ime, kodo, atribut in kategorijo.

3.3.1. Tabela vrednosti

vrednostkodaatributkategorijavrednostkodaatributkategorija
arabskiazapisštevnikdigitdFormNumeral
besednibzapisštevnikletterlFormNumeral
celostnicvrstazaimekgeneralgTypePronoun
daddoločnostpridevnikyesyDefinitenessAdjective
daddoločnostštevnikyesyDefinitenessNumeral
dadživostsamostalnikyesyAnimateNoun
dajalnikdsklonpredlogdativedCasePreposition
dajalnikdsklonpridevnikdativedCaseAdjective
dajalnikdsklonsamostalnikdativedCaseNoun
dajalnikdsklonzaimekdativedCasePronoun
dajalnikdsklonštevnikdativedCaseNumeral
deležjedvrstaprislovparticiplerTypeAdverb
deležnikdoblikaglagolparticiplepVFormVerb
deležniškidvrstapridevnikparticiplepTypeAdjective
dovršnidvidglagolperfectiveeAspectVerb
drugadosebaglagolsecond2PersonVerb
drugadosebazaimeksecond2PersonPronoun
drugidvrstaštevnikspecialsTypeNumeral
dvojinadšteviloglagoldualdNumberVerb
dvojinadštevilopridevnikdualdNumberAdjective
dvojinadštevilosamostalnikdualdNumberNoun
dvojinadštevilozaimekdualdNumberPronoun
dvojinadšteviloštevnikdualdNumberNumeral
dvojinadštevilo_svojinezaimekdualdOwner_NumberPronoun
dvovidskivvidglagolbiaspectualbAspectVerb
edninaešteviloglagolsingularsNumberVerb
edninaeštevilopridevniksingularsNumberAdjective
edninaeštevilosamostalniksingularsNumberNoun
edninaeštevilozaimeksingularsNumberPronoun
edninaešteviloštevniksingularsNumberNumeral
edninaeštevilo_svojinezaimeksingularsOwner_NumberPronoun
glavnigvrstaglagolmainmTypeVerb
glavnigvrstaštevnikcardinalcTypeNumeral
imenovalnikisklonpredlognominativenCasePreposition
imenovalnikisklonpridevniknominativenCaseAdjective
imenovalnikisklonsamostalniknominativenCaseNoun
imenovalnikisklonzaimeknominativenCasePronoun
imenovalnikisklonštevniknominativenCaseNumeral
kazalnikvrstazaimekdemonstrativedTypePronoun
klitičnaknaslonskostzaimekyesyCliticPronoun
lastno_imelvrstasamostalnikproperpTypeNoun
mestnikmsklonpredloglocativelCasePreposition
mestnikmsklonpridevniklocativelCaseAdjective
mestnikmsklonsamostalniklocativelCaseNoun
mestnikmsklonzaimeklocativelCasePronoun
mestnikmsklonštevniklocativelCaseNumeral
množinamšteviloglagolpluralpNumberVerb
množinamštevilopridevnikpluralpNumberAdjective
množinamštevilosamostalnikpluralpNumberNoun
množinamštevilozaimekpluralpNumberPronoun
množinamšteviloštevnikpluralpNumberNumeral
množinamštevilo_svojinezaimekpluralpOwner_NumberPronoun
moškimspolglagolmasculinemGenderVerb
moškimspolpridevnikmasculinemGenderAdjective
moškimspolsamostalnikmasculinemGenderNoun
moškimspolzaimekmasculinemGenderPronoun
moškimspolštevnikmasculinemGenderNumeral
moškimspol_svojinezaimekmasculinemOwner_GenderPronoun
namenilnikmoblikaglagolsupineuVFormVerb
naveznaznaslonskostzaimekboundbCliticPronoun
nendoločnostpridevniknonDefinitenessAdjective
nendoločnostštevniknonDefinitenessNumeral
nenživostsamostalniknonAnimateNoun
nedoločenonstopnjapridevnikpositivepDegreeAdjective
nedoločenonstopnjaprislovpositivepDegreeAdverb
nedoločninvrstazaimekindefiniteiTypePronoun
nedoločniknoblikaglagolinfinitivenVFormVerb
nedovršninvidglagolprogressivepAspectVerb
nezanikaninnikalnostglagolnonNegativeVerb
nikalnilvrstazaimeknegativezTypePronoun
občno_imeovrstasamostalnikcommoncTypeNoun
orodnikosklonpredloginstrumentaliCasePreposition
orodnikosklonpridevnikinstrumentaliCaseAdjective
orodnikosklonsamostalnikinstrumentaliCaseNoun
orodnikosklonzaimekinstrumentaliCasePronoun
orodnikosklonštevnikinstrumentaliCaseNumeral
osebniovrstazaimekpersonalpTypePronoun
oziralnizvrstazaimekrelativerTypePronoun
podrednidvrstavezniksubordinatingsTypeConjunction
pogojnikgoblikaglagolconditionalcVFormVerb
pomožnipvrstaglagolauxiliaryaTypeVerb
povratnipvrstazaimekreflexivexTypePronoun
presežniksstopnjapridevniksuperlativesDegreeAdjective
presežniksstopnjaprislovsuperlativesDegreeAdverb
prihodnjikpoblikaglagolfuturefVFormVerb
primernikpstopnjapridevnikcomparativecDegreeAdjective
primernikrstopnjaprislovcomparativecDegreeAdverb
prirednipvrstaveznikcoordinatingcTypeConjunction
programpvrstaneuvrščenoprogrampTypeResidual
prvaposebaglagolfirst1PersonVerb
prvaposebazaimekfirst1PersonPronoun
rimskirzapisštevnikromanrFormNumeral
rodilnikrsklonpredloggenitivegCasePreposition
rodilnikrsklonpridevnikgenitivegCaseAdjective
rodilnikrsklonsamostalnikgenitivegCaseNoun
rodilnikrsklonzaimekgenitivegCasePronoun
rodilnikrsklonštevnikgenitivegCaseNumeral
sedanjiksoblikaglagolpresentrVFormVerb
splošnipvrstapridevnikgeneralgTypeAdjective
splošnisvrstaprislovgeneralgTypeAdverb
srednjisspolglagolneuternGenderVerb
srednjisspolpridevnikneuternGenderAdjective
srednjisspolsamostalnikneuternGenderNoun
srednjisspolzaimekneuternGenderPronoun
srednjisspolštevnikneuternGenderNumeral
srednjisspol_svojinezaimekneuternOwner_GenderPronoun
svojilnisvrstapridevnikpossessivesTypeAdjective
svojilnisvrstazaimekpossessivesTypePronoun
tipkarskatvrstaneuvrščenotypotTypeResidual
tožilniktsklonpredlogaccusativeaCasePreposition
tožilniktsklonpridevnikaccusativeaCaseAdjective
tožilniktsklonsamostalnikaccusativeaCaseNoun
tožilniktsklonzaimekaccusativeaCasePronoun
tožilniktsklonštevnikaccusativeaCaseNumeral
tretjatosebaglagolthird3PersonVerb
tretjatosebazaimekthird3PersonPronoun
tujejezičnojvrstaneuvrščenoforeignfTypeResidual
velelnikvoblikaglagolimperativemVFormVerb
vprašalnivvrstazaimekinterrogativeqTypePronoun
vrstilnivvrstaštevnikordinaloTypeNumeral
zaimkovnizvrstaštevnikpronominalpTypeNumeral
zanikanidnikalnostglagolyesyNegativeVerb
ženskizspolglagolfemininefGenderVerb
ženskizspolpridevnikfemininefGenderAdjective
ženskizspolsamostalnikfemininefGenderNoun
ženskizspolzaimekfemininefGenderPronoun
ženskizspolštevnikfemininefGenderNumeral
ženskizspol_svojinezaimekfemininefOwner_GenderPronoun

Gor: 3. Seznami Prejšnji: 3.2. Seznam lastnosti Naslednji: 3.4. Seznam oblikoskladenjskih oznakTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.