Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

3.4. Seznam oblikoskladenjskih oznak

Gor: 3. Seznami Prejšnji: 3.3. Seznam vrednosti

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake JOS skupaj z njihovimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, v slovenščini in angleščini. Prvi in tretji stolpec podata oblikoskladenjsko oznako, drugi in tretji pa njene oblikoskladenjske lastnosti. Peti in šesti stolpec vsebujeta število pojavnic in različnic besed označenih s to oblikoskladenjsko oznako v korpusu jos1M, ki vsebuje milijon besed in je delno ročno validiran. Zadnji stolpec vsebuje do 10 primerov uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki besedna oblika/lema. Kjer sta besedna oblika in lema identični, je lema zapisana kot enačaj. Primeri so bili avtomatsko izluščeni iz (1) korpusa jos1M, (2) leksikona zaprtih (funkcijskih) besednih vrst, in (3) leksikona korpusa FidaPLUS. Primeri so urejeni po frekvenci pojavljanja v (1), nato sledijo primeri iz (2) in (3). Primeri iz (2) in (3) so prečrtani, saj jih ni bilo v osnovnem korpusu. Velaj opozorilo, da korpusa iz (1) in (3) vsebujeta posamezne napake označevanja pri oblikoskladenjskih oznakah in lemah, tako da vsi primeri niso nujno pravilni.

Tabela 28. (1902) (1902)
oznaka (sl)lastnosti (sl)oznaka (en)lastnosti (en)pojavnicrazličnicprimeri uporabe
Someisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikNcmsnNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=nominative231204532 del/=, predsednik/=, film/=, človek/=, čas/=, svet/=, program/=, direktor/=, minister/=, otrok/=
Somersamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnikNcmsgNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=genitive159452649 časa/čas, sveta/svet, denarja/denar, zakona/zakon, sistema/sistem, konca/konec, maja/maj, programa/program, prostora/prostor, odstotka/odstotek
Somedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnikNcmsdNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=dative1525727 otroku/otrok, človeku/človek, predsedniku/predsednik, razvoju/razvoj, koncu/konec, ministru/minister, svetu/svet, očetu/oče, gospodu/gospod, delu/del
Sometnsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=neNcmsanNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no142112231 dan/=, primer/=, način/=, čas/=, del/=, teden/=, razvoj/=, denar/=, prostor/=, program/=
Sometdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=daNcmsayNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes1568573 otroka/otrok, človeka/človek, predsednika/predsednik, sina/sin, moža/mož, direktorja/direktor, ministra/minister, očeta/oče, moškega/moški, župana/župan
Somemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnikNcmslNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=locative96021541 času/čas, koncu/konec, svetu/svet, primeru/primer, začetku/začetek, trgu/trg, delu/del, okviru/okvir, skladu/sklad, trenutku/trenutek
Someosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnikNcmsiNoun Type=common Gender=masculine Number=singular Case=instrumental40521389 časom/čas, naslovom/naslov, zakonom/zakon, začetkom/začetek, denarjem/denar, namenom/namen, predsednikom/predsednik, motorjem/motor, sistemom/sistem, programom/program
Somdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikNcmdnNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=nominative556318 otroka/otrok, zakonca/zakonec, starša/starš, sodnika/sodnik, prijatelja/prijatelj, brata/brat, člana/član, partnerja/partner, policista/policist, milijona/milijon
Somdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikNcmdgNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=genitive10487 razlogov/razlog, policistov/policist, bratov/brat, županov/župan, virov/vir, spolov/spol, procesov/proces, otrok/=, milijonov/milijon, metrov/meter
Somddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikNcmddNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=dative3733 umetnikoma/umetnik, staršema/starš, mladoporočencema/mladoporočenec, fantoma/fant, članoma/član, zaveznikoma/zaveznik, zaslonoma/zaslon, zakoncema/zakonec, uniformirancema/uniformiranec, trgovcema/trgovec
Somdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikNcmdaNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=accusative338202 meseca/mesec, tedna/teden, dni/dan, otroka/otrok, odstotka/odstotek, milijona/milijon, dela/del, dneva/dan, umora/umor, starša/starš
Somdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnikNcmdlNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=locative8849 mesecih/mesec, primerih/primer, tednih/teden, dneh/dan, dnevih/dan, delih/del, zvezkih/zvezek, motorjih/motor, koncih/konec, člankih/članek
Somdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnikNcmdiNoun Type=common Gender=masculine Number=dual Case=instrumental8775 tednoma/teden, spoloma/spol, partnerjema/partner, tekmecema/tekmec, otrokoma/otrok, modeloma/model, metoma/met, članoma/član, zakoncema/zakonec, zadetkoma/zadetek
Sommisamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnikNcmpnNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=nominative86492139 ljudje/človek, otroci/otrok, člani/član, policisti/policist, starši/starš, strokovnjaki/strokovnjak, podatki/podatek, predstavniki/predstavnik, delavci/delavec, moški/=
Sommrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnikNcmpgNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=genitive126352146 tolarjev/tolar, ljudi/človek, odstotkov/odstotek, milijonov/milijon, dni/dan, podatkov/podatek, dolarjev/dolar, otrok/=, metrov/meter, delavcev/delavec
Sommdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnikNcmpdNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=dative1349570 ljudem/človek, otrokom/otrok, uporabnikom/uporabnik, staršem/starš, prijateljem/prijatelj, kupcem/kupec, delavcem/delavec, članom/član, novinarjem/novinar, študentom/študent
Sommtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnikNcmpaNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=accusative64201696 podatke/podatek, otroke/otrok, ljudi/človek, dni/dan, stroške/strošek, rezultate/rezultat, izdelke/izdelek, pogoje/pogoj, odnose/odnos, prostore/prostor
Sommmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnikNcmplNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=locative2865843 dneh/dan, mesecih/mesec, podatkih/podatek, prostorih/prostor, primerih/primer, krajih/kraj, časih/čas, ljudeh/človek, tednih/teden, odnosih/odnos
Sommosamostalnik vrsta=občno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnikNcmpiNoun Type=common Gender=masculine Number=plural Case=instrumental25451032 ljudmi/človek, dnevi/dan, otroki/otrok, predstavniki/predstavnik, podatki/podatek, pogoji/pogoj, člani/član, izdelki/izdelek, prijatelji/prijatelj, prsti/prst
Sozeisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikNcfsnNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=nominative187503522 država/=, večina/=, vlada/=, slika/=, skupina/=, družba/=, tv/=, oddaja/=, ženska/=, cena/=
Sozersamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikNcfsgNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=genitive181933120 države/država, družbe/družba, vlade/vlada, vode/voda, skupine/skupina, občine/občina, šole/šola, strani/stran, stranke/stranka, uprave/uprava
Sozedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikNcfsdNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=dative1535736 vladi/vlada, javnosti/javnost, skupini/skupina, družini/družina, državi/država, sreči/sreča, mami/mama, večini/večina, resnici/resnica, občini/občina
Sozetsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikNcfsaNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=accusative177823171 voljo/volja, pomoč/=, vlogo/vloga, pot/=, soboto/sobota, možnost/=, pravico/pravica, vrsto/vrsta, uporabo/uporaba, glavo/glava
Sozemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnikNcfslNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=locative120041948 strani/stran, uri/ura, podlagi/podlaga, zvezi/zveza, obliki/oblika, poti/pot, sliki/slika, primerjavi/primerjava, državi/država, resnici/resnica
Sozeosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnikNcfsiNoun Type=common Gender=feminine Number=singular Case=instrumental44191567 pomočjo/pomoč, vojno/vojna, vodo/voda, roko/roka, uporabo/uporaba, glavo/glava, hitrostjo/hitrost, ženo/žena, močjo/moč, opremo/oprema
Sozdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikNcfdnNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=nominative339210 stranki/stranka, ekipi/ekipa, državi/država, začetnici/začetnica, tretjini/tretjina, ribi/riba, strani/stran, skupini/skupina, popevki/popevka, ženski/ženska
Sozdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikNcfdgNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=genitive11475 strani/stran, strank/stranka, bank/banka, žlic/žlica, tožnic/tožnica, polovic/polovica, držav/država, vrst/vrsta, vrečk/vrečka, vlad/vlada
Sozddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikNcfddNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=dative1716 stranema/stran, znamkama/znamka, vejama/veja, univerzama/univerza, strankama/stranka, rokama/roka, postavkama/postavka, ploščicama/ploščica, organizacijama/organizacija, legendama/legenda
Sozdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikNcfdaNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=accusative311182 uri/ura, tretjini/tretjina, strani/stran, žlici/žlica, minuti/minuta, milijardi/milijarda, polovici/polovica, nagradi/nagrada, luknjici/luknjica, vrsti/vrsta
Sozdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikNcfdlNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=locative8345 straneh/stran, urah/ura, državah/država, vlogah/vloga, kategorijah/kategorija, tekmah/tekma, smereh/smer, minutah/minuta, ženskah/ženska, številkah/številka
Sozdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikNcfdiNoun Type=common Gender=feminine Number=dual Case=instrumental12792 državama/država, vojnama/vojna, rokama/roka, skupinama/skupina, silama/sila, polovicama/polovica, žličkama/žlička, številkama/številka, zmagama/zmaga, začetnicama/začetnica
Sozmisamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikNcfpnNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=nominative53141422 ženske/ženska, države/država, stvari/stvar, novice/novica, težave/težava, cene/cena, besede/beseda, razmere/razmera, spremembe/sprememba, živali/žival
Sozmrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnikNcfpgNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=genitive91121700 držav/država, težav/težava, ur/ura, minut/minuta, informacij/informacija, točk/točka, vrst/vrsta, mark/marka, besed/beseda, pravic/pravica
Sozmdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnikNcfpdNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=dative635309 zahtevam/zahteva, razmeram/razmera, državam/država, potrebam/potreba, osebam/oseba, ženskam/ženska, spremembam/sprememba, težavam/težava, žrtvam/žrtev, strankam/stranka
Sozmtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnikNcfpaNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=accusative61061437 težave/težava, roke/roka, oči/=, stvari/stvar, zadeve/zadeva, informacije/informacija, možnosti/možnost, potrebe/potreba, spremembe/sprememba, razmere/razmera
Sozmmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnikNcfplNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=locative3287897 besedah/beseda, državah/država, rokah/roka, razmerah/razmera, volitvah/volitev, urah/ura, minutah/minuta, šolah/šola, tekmah/tekma, mislih/misel
Sozmosamostalnik vrsta=občno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnikNcfpiNoun Type=common Gender=feminine Number=plural Case=instrumental1913773 besedami/beseda, državami/država, očmi/oči, rokami/roka, točkami/točka, nogami/noga, strankami/stranka, javnostmi/javnost, močmi/moč, težavami/težava
Soseisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikNcnsnNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=nominative67291346 delo/=, mesto/=, vprašanje/=, podjetje/=, število/=, ime/=, sodišče/=, ministrstvo/=, življenje/=, društvo/=
Sosersamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikNcnsgNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=genitive97431496 leta/leto, dela/delo, življenja/življenje, podjetja/podjetje, stoletja/stoletje, mesta/mesto, znanja/znanje, društva/društvo, ministrstva/ministrstvo, sodišča/sodišče
Sosedsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikNcnsdNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=dative759399 sodelovanju/sodelovanje, podjetju/podjetje, delu/delo, okolju/okolje, življenju/življenje, sodišču/sodišče, ministrstvu/ministrstvo, vodstvu/vodstvo, srcu/srce, soncu/sonce
Sosetsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikNcnsaNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=accusative87971501 leto/=, delo/=, mesto/=, življenje/=, vprašanje/=, ime/=, okolje/=, delovanje/=, število/=, sodelovanje/=
Sosemsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnikNcnslNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=locative60121034 mestu/mesto, letu/leto, področju/področje, mnenju/mnenje, obdobju/obdobje, življenju/življenje, delu/delo, območju/območje, nasprotju/nasprotje, ministrstvu/ministrstvo
Soseosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnikNcnsiNoun Type=common Gender=neuter Number=singular Case=instrumental2204814 letom/leto, imenom/ime, vodstvom/vodstvo, delom/delo, veseljem/veselje, mestom/mesto, vprašanjem/vprašanje, orožjem/orožje, sodiščem/sodišče, delovanjem/delovanje
Sosdisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikNcndnNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=nominative7043 sodišči/sodišče, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje, vozili/vozilo, središči/središče, moštvi/moštvo, leti/leto, imeni/ime, dekleti/dekle, mesti/mesto
Sosdrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikNcndgNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=genitive2718 let/leto, mest/mesto, vozil/vozilo, moštev/moštvo, življenj/življenje, vprašanj/vprašanje, tekmovanj/tekmovanje, področij/področje, peres/pero, okolij/okolje
Sosddsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikNcnddNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=dative22 praviloma/pravilo, podjetjema/podjetje, letoma/leto, desetletjema/desetletje, mestoma/mesto, moštvoma/moštvo, ministrstvoma/ministrstvo, dekletoma/dekle
Sosdtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikNcndaNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=accusative12239 leti/leto, vprašanji/vprašanje, priznanji/priznanje, mesti/mesto, desetletji/desetletje, stoletji/stoletje, srečanji/srečanje, podjetji/podjetje, padali/padalo, obdobji/obdobje
Sosdmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikNcndlNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=locative5811 letih/leto, stoletjih/stoletje, srečanjih/srečanje, področjih/področje, območjih/območje, kolesih/kolo, desetletjih/desetletje, zapestjih/zapestje, obdobjih/obdobje, mestih/mesto
Sosdosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikNcndiNoun Type=common Gender=neuter Number=dual Case=instrumental6613 letoma/leto, desetletjema/desetletje, čustvoma/čustvo, vprašanjema/vprašanje, uredništvoma/uredništvo, stopaloma/stopalo, očesoma/oko, mestoma/mesto, leti/leto, imeni/ime
Sosmisamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikNcnpnNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=nominative1509329 poročila/poročilo, podjetja/podjetje, dela/delo, vrata/=, sredstva/sredstvo, obvestila/obvestilo, imena/ime, vprašanja/vprašanje, dekleta/dekle, pravila/pravilo
Sosmrsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnikNcnpgNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=genitive3060410 let/leto, sredstev/sredstvo, podjetij/podjetje, mest/mesto, del/delo, vprašanj/vprašanje, tal/tla, vrat/vrata, vozil/vozilo, dejanj/dejanje
Sosmdsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnikNcnpdNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=dative13577 podjetjem/podjetje, navodilom/navodilo, dejanjem/dejanje, vratom/vrata, prizadevanjem/prizadevanje, opravilom/opravilo, društvom/društvo, vprašanjem/vprašanje, tlom/tla, pravilom/pravilo
Sosmtsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnikNcnpaNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=accusative1924362 leta/leto, vrata/=, vprašanja/vprašanje, sredstva/sredstvo, tla/=, dela/delo, mesta/mesto, podjetja/podjetje, pravila/pravilo, imena/ime
Sosmmsamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnikNcnplNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=locative1383243 letih/leto, tleh/tla, mestih/mesto, področjih/področje, območjih/območje, podjetjih/podjetje, pogajanjih/pogajanje, vratih/vrata, desetletjih/desetletje, delih/delo
Sosmosamostalnik vrsta=občno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnikNcnpiNoun Type=common Gender=neuter Number=plural Case=instrumental776195 leti/leto, sredstvi/sredstvo, vrati/vrata, deli/delo, pravili/pravilo, rameni/rame, mesti/mesto, zdravili/zdravilo, vprašanji/vprašanje, podjetji/podjetje
Slmeisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikNpmsnNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=nominative2380711718 Janez/=, Maribor/=, Jože/=, Andrej/=, Peter/=, Marko/=, Ivan/=, Franc/=, Koper/=, Tomaž/=
Slmersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=rodilnikNpmsgNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=genitive36952283 Janeza/Janez, Maribora/Maribor, Petra/Peter, Jožeta/Jože, Andreja/Andrej, Matjaža/Matjaž, KK/=, ZGD/=, Uniona/Union, Toneta/Tone
Slmedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=dajalnikNpmsdNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=dative720588 Janezu/Janez, Menelaju/Menelaj, Milanu/Milan, Borisu/Boris, Miloševiću/Milošević, Drnovšku/Drnovšek, Tomu/Tom, Kučanu/Kučan, Kristusu/Kristus, Jezusu/Jezus
Slmetnsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=neNpmsanNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=no732521 Nato/=, Maribor/=, Windows/=, Rim/=, Egipt/=, Dunaj/=, Trst/=, London/=, Kranj/=, Beograd/=
Slmetdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=tožilnik živost=daNpmsayNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=accusative Animate=yes1246944 Janeza/Janez, Jožeta/Jože, Jezusa/Jezus, Andreja/Andrej, Petra/Peter, Milana/Milan, Marjana/Marjan, Matjaža/Matjaž, Kučana/Kučan, Franca/Franc
Slmemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=mestnikNpmslNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=locative21301077 Mariboru/Maribor, Londonu/London, Parizu/Pariz, Bruslju/Bruselj, Kranju/Kranj, Beogradu/Beograd, Dunaju/Dunaj, Kopru/Koper, Berlinu/Berlin, Zagrebu/Zagreb
Slmeosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=ednina sklon=orodnikNpmsiNoun Type=proper Gender=masculine Number=singular Case=instrumental1067855 Bežigradom/Bežigrad, Izraelom/Izrael, Andrejem/Andrej, Richardom/Richard, Markom/Mark, Kristusom/Kristus, Janšo/Janša, Janezom/Janez, Igorjem/Igor, Boštjanom/Boštjan
Slmdisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikNpmdnNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=nominative2218 Američana/Američan, Slovenca/Slovenec, Francoza/Francoz, Švicarja/Švicar, Šveda/Šved, Škofjeločana/Škofjeločan, Tončkovca/Tončkovec, Slovena/Sloven, Schneiderja/Schneider, Poljaka/Poljak
Slmdrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikNpmdgNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=genitive22 RTG/=, Glinškov/Glinšek, Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Poljakov/Poljak, Ljubljančanov/Ljubljančan, Oskarjev/Oskar, Kanadčanov/Kanadčan, Francozov/Francoz, Viktorjev/Viktor
Slmddsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikNpmddNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=dative32 Hrvatoma/Hrvat, Zevnikoma/Zevnik, Nenadoma/Nenad, Slovencema/Slovenec, Američanoma/Američan, Italijanoma/Italijan, Francozoma/Francoz, Ljubljančanoma/Ljubljančan, Nemcema/Nemec
Slmdtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikNpmdaNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=accusative44 Prometeja/Prometej, Nemca/Nemec, Kranjčana/Kranjčan, Dunaja/Dunaj, Nikoli/Nikola, Luki/Luka, Oskarja/Oskar, Slovenca/Slovenec, Romuna/Romun, Američana/Američan
Slmdmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=mestnikNpmdlNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=locative11 Špancih/Španec, Elijah/Elija, Jonah/Jona, Borih/Bor, Slovencih/Slovenec, Američanih/Američan, Judah/Juda, Slovencih/Slovenc, Ohmih/Ohm, Gorenjcih/Gorenjec
Slmdosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=dvojina sklon=orodnikNpmdiNoun Type=proper Gender=masculine Number=dual Case=instrumental22 pilatusema/pilatus, Francozoma/Francoz, Italijanoma/Italijan, Američanoma/Američan, Hrvatoma/Hrvat, Avstrijcema/Avstrijec, Rusoma/Rus, Nemcema/Nemec, Čehoma/Čeh
Slmmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=imenovalnikNpmpnNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=nominative737301 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Američani/Američan, Rusi/Rus, Italijani/Italijan, Francozi/Francoz, Hrvati/Hrvat, Angleži/Anglež, Srbi/Srb, Radenci/=
Slmmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=rodilnikNpmpgNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=genitive339164 Slovencev/Slovenec, Američanov/Američan, Nemcev/Nemec, ZN/=, Hrvatov/Hrvat, Srbov/Srb, Poljakov/Poljak, Indijancev/Indijanec, Francozov/Francoz, Italijanov/Italijan
Slmmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=dajalnikNpmpdNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=dative10958 Slovencem/Slovenec, Nemcem/Nemec, Američanom/Američan, Italijanom/Italijan, Srbom/Srb, Hrvatom/Hrvat, Evropejcem/Evropejec, Turkom/Turek, Rusom/Rus, Romom/Rom
Slmmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=tožilnikNpmpaNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=accusative162105 Slovence/Slovenec, Nemce/Nemec, Slovence/Slovenc, Američane/Američan, Hrvate/Hrvat, Albance/Albanec, Ruse/Rus, Kornate/Kornati, Evropejce/Evropejec, Žide/Žid
Slmmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=mestnikNpmplNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=locative9276 Slovencih/Slovenec, Havajih/Havaji, Gorjancih/Gorjanci, Dolomitih/Dolomiti, Čepincih/Čepinci, Radencih/Radenci, Ižakovcih/Ižakovci, Ivancih/Ivanci, Francozih/Francoz, Adlešičih/Adlešiči
Slmmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=moški število=množina sklon=orodnikNpmpiNoun Type=proper Gender=masculine Number=plural Case=instrumental11768 Slovenci/Slovenec, Nemci/Nemec, Italijani/Italijan, Palestinci/Palestinec, Srbi/Srb, Kitajci/Kitajec, Gorjanci/=, Francozi/Francoz, Turki/Turek, Rimljani/Rimljan
Slzeisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikNpfsnNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=nominative71473096 Ljubljana/=, Slovenija/=, Marija/=, Gorica/=, Olimpija/=, Krka/=, Hrvaška/=, Barbara/=, Italija/=, Nemčija/=
Slzersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikNpfsgNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=genitive29961003 Slovenije/Slovenija, RS/=, EU/=, Evrope/Evropa, Ljubljane/Ljubljana, Jugoslavije/Jugoslavija, Italije/Italija, Hrvaške/Hrvaška, BiH/=, Amerike/Amerika
Slzedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikNpfsdNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=dative344243 Sloveniji/Slovenija, Italiji/Italija, Evropi/Evropa, Olimpiji/Olimpija, Nemčiji/Nemčija, Ljubljani/Ljubljana, ZRJ/=, Poljski/Poljska, Mariji/Marija, Hrvaški/Hrvaška
Slzetsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikNpfsaNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=accusative1095525 Slovenijo/Slovenija, Ljubljano/Ljubljana, EU/=, Evropo/Evropa, Italijo/Italija, Avstrijo/Avstrija, Nemčijo/Nemčija, Ameriko/Amerika, Hrvaško/Hrvaška, Jugoslavijo/Jugoslavija
Slzemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=mestnikNpfslNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=locative2405616 Sloveniji/Slovenija, Ljubljani/Ljubljana, Evropi/Evropa, Italiji/Italija, Nemčiji/Nemčija, Franciji/Francija, Avstriji/Avstrija, Ameriki/Amerika, EU/=, Afriki/Afrika
Slzeosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=ednina sklon=orodnikNpfsiNoun Type=proper Gender=feminine Number=singular Case=instrumental551360 Slovenijo/Slovenija, Hrvaško/Hrvaška, Avstrijo/Avstrija, Rusijo/Rusija, Jugoslavijo/Jugoslavija, Češko/Češka, Ljubljano/Ljubljana, Italijo/Italija, Srbijo/Srbija, Olimpijo/Olimpija
Slzdisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikNpfdnNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=nominativeameriki/Amerika, Ani/Ana, Dani/Dana, Slovenki/Slovenka, Justi/Justa, Mariji/Marija, Erni/Erna, Emi/Ema, Živi/Živa, Mojci/Mojca
Slzdrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikNpfdgNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=genitive11 Korej/Koreja, El/Ela, Amerik/Amerika, Ev/Eva, Američank/Američanka, Marjan/Marjana, Andrej/Andrea, Peter/Petra, Slovenk/Slovenka, Bojan/Bojana
Slzddsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikNpfddNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=dativeteama/Tea, Rusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Slovenkama/Slovenka, Nemkama/Nemka, Elama/Ela, Mariama/Maria, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Italijankama/Italijanka
Slzdtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikNpfdaNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=accusative11 Američanki/Američanka, Lani/Lana, Ameriki/Amerika, Zlati/Zlata, Karli/Karla, Radi/Rada, Jani/Jana, Toni/Tona, Sandi/Sanda, Dani/Dana
Slzdmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikNpfdlNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=locative11 Amerikah/Amerika, Sarah/Sara, Mariah/Maria, Deborah/Debora, Norah/Nora, Leah/Lea, Karolinah/Karolina, Atenah/Atena, Idah/Ida
Slzdosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikNpfdiNoun Type=proper Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalrusinjama/Rusinja, Američankama/Američanka, Nemkama/Nemka, Avstrijkama/Avstrijka, Francozinjama/Francozinja, Slovenkama/Slovenka, Špankama/Španka, Čehinjama/Čehinja, Ukrajinkama/Ukrajinka, Madžarkama/Madžarka
Slzmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikNpfpnNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=nominative454165 ZDA/=, Jesenice/=, Brežice/=, Domžale/=, Trbovlje/=, Nazarje/=, Toplice/=, Medvode/=, Cerklje/=, Zreče/=
Slzmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=rodilnikNpfpgNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=genitive16779 ZDA/=, Alp/Alpe, Jesenic/Jesenice, Brežic/Brežice, Toplic/Toplice, Slovenk/Slovenka, Trbovelj/Trbovlje, Medvod/Medvode, Aten/Atene, Strug/Struge
Slzmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=dajalnikNpfpdNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=dative1310 ZDA/=, Novomeščankam/Novomeščanka, Brežicam/Brežice, Trebnjem/Trebnje, Tratam/Trate, Tebam/Tebe, Osojam/Osoje, Jesenicam/Jesenice, Edam/Eda, Blejkam/Blejka
Slzmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=tožilnikNpfpaNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=accusative4928 ZDA/=, Toplice/=, Benetke/=, Jesenice/=, Atene/=, Štajerke/Štajerka, tattew/=, Srebrniče/=, Prevalje/=, Nizozemke/Nizozemka
Slzmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=mestnikNpfplNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=locative25098 ZDA/=, Atenah/Atene, Domžalah/Domžale, Brežicah/Brežice, Jesenicah/Jesenice, Benetkah/Benetke, Alpah/Alpe, Laščah/Lašče, Golteh/Golte, Firencah/Firence
Slzmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=ženski število=množina sklon=orodnikNpfpiNoun Type=proper Gender=feminine Number=plural Case=instrumental3319 ZDA/=, Jesenicami/Jesenice, Slovenkami/Slovenka, Mariborčankami/Mariborčanka, Benetkami/Benetke, Alpami/Alpe, Škofijami/Škofije, Zda/ZDA, Goricami/Gorice, Unique/=
Slseisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikNpnsnNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=nominative512120 Celje/=, Krško/=, Laško/=, Velenje/=, Kočevje/=, Mozirje/=, Trebnje/=, Zagorje/=, Šmartno/=, Grosuplje/=
Slsersamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikNpnsgNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=genitive219103 Celja/Celje, Kosova/Kosovo, Krškega/Krško, Sonca/Sonce, Velenja/Velenje, Sredozemlja/Sredozemlje, Kočevja/Kočevje, Gorenja/Gorenje, Trebnjega/Trebnje, RASLO/=
Slsedsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikNpnsdNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=dative99 Soncu/Sonce, Sarajevu/Sarajevo, Posočju/Posočje, MZP/=, Krškemu/Krško, Kočevju/Kočevje, Cetinju/Cetinje, Celju/Celje, Bizeljskemu/Bizeljsko
Slsetsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikNpnsaNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=accusative6742 Celje/=, Sarajevo/=, Prekmurje/=, Laško/=, Pohorje/=, Kosovo/=, Goriško/=, Velenje/=, Sonce/=, Primorje/=
Slsemsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=mestnikNpnslNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=locative616121 Celju/Celje, Slovenskem/Slovensko, Hrvaškem/Hrvaško, Primorskem/Primorsko, Krškem/Krško, Kosovu/Kosovo, Koroškem/Koroško, Gorenjskem/Gorenjsko, Japonskem/Japonsko, Pohorju/Pohorje
Slseosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=ednina sklon=orodnikNpnsiNoun Type=proper Gender=neuter Number=singular Case=instrumental2618 Sredozemljem/Sredozemlje, Soncem/Sonce, Razkrižjem/Razkrižje, Pohorjem/Pohorje, Laškim/Laško, Kosovom/Kosovo, Vranskim/Vransko, Velenjem/Velenje, Tinjem/Tinje, SGP/=
Slsmisamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikNpnpnNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=nominative85 Brda/Brdo, Sela/=, Vrata/=, Selca/=, Brda/=, Živila/=
Slsmrsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=rodilnikNpnpgNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=genitive11 Sel/Sela, Živil/Živila, Brd/Brda, Vrat/Vrata, Selc/Selca, Rov/Rova, Jezerc/Jezerca, Korit/Korita, Gradišč/Gradišča
Slsmdsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=dajalnikNpnpdNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=dativeživilom/Živila, Brdom/Brda, Selom/Sela, Vratom/Vrata, Jezercem/Jezerca, Rovam/Rova, Koritom/Korita, Brdem/Brda, Studencom/Studenca, Selcom/Selca
Slsmtsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=tožilnikNpnpaNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=accusative33 vrata/=, Okna/Okno, Močila/Močilo, Vrata/=, Brda/=, Živila/=, Sela/=, Selca/=, Jezerca/=, Korita/=
Slsmmsamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=mestnikNpnplNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=locative11 Brdih/Brda, Vratih/Vrata, Selih/Sela, Studencih/Studenca, Selcih/Selca, Živilih/Živila, Koritih/Korita, Rovah/Rova, Jezercih/Jezerca
Slsmosamostalnik vrsta=lastno_ime spol=srednji število=množina sklon=orodnikNpnpiNoun Type=proper Gender=neuter Number=plural Case=instrumentalživili/Živila, Seli/Sela, Studenci/Studenca, Vrati/Vrata, Brdi/Brda, Selci/Selca, Jezerci/Jezerca, Koriti/Korita, Vratí/Vrata, Séli/Sela
Ggdnglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=nedoločnikVmenVerb Type=main Aspect=perfective VForm=infinitive5102960 povedati/=, narediti/=, najti/=, reči/=, uporabiti/=, zagotoviti/=, dobiti/=, storiti/=, doseči/=, spremeniti/=
Ggdmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=namenilnikVmeuVerb Type=main Aspect=perfective VForm=supine3725 pogledat/pogledati, ogledat/ogledati, umret/umreti, zmrznit/zmrzniti, zaljubit/zaljubiti, zajebat/zajebati, splavit/splaviti, seznanit/seznaniti, razmenjat/razmenjati, pripravit/pripraviti
Ggdd-emglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=moškiVmep-smVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=masculine107101474 povedal/povedati, rekel/reči, začel/začeti, dobil/dobiti, dejal/dejati, postal/postati, prišel/priti, dal/dati, odločil/odločiti, ostal/ostati
Ggdd-ezglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=ženskiVmep-sfVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=feminine55791118 začela/začeti, povedala/povedati, rekla/reči, postala/postati, prišla/priti, dobila/dobiti, ostala/ostati, odločila/odločiti, pripravila/pripraviti, nastala/nastati
Ggdd-esglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=ednina spol=srednjiVmep-snVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=singular Gender=neuter2422573 uspelo/uspeti, zgodilo/zgoditi, prišlo/priti, začelo/začeti, ostalo/ostati, dalo/dati, postalo/postati, izkazalo/izkazati, spremenilo/spremeniti, končalo/končati
Ggdd-mmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=moškiVmep-pmVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=masculine77271134 začeli/začeti, dobili/dobiti, našli/najti, odločili/odločiti, prišli/priti, pripravili/pripraviti, predstavili/predstaviti, rekli/reči, ugotovili/ugotoviti, dosegli/doseči
Ggdd-mzglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=ženskiVmep-pfVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=feminine962429 začele/začeti, postale/postati, pokazale/pokazati, prišle/priti, ostale/ostati, spremenile/spremeniti, nastale/nastati, dosegle/doseči, zgodile/zgoditi, povečale/povečati
Ggdd-msglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=množina spol=srednjiVmep-pnVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=plural Gender=neuter151101 začela/začeti, ostala/ostati, odprla/odpreti, dobila/dobiti, zmanjšala/zmanjšati, zaprla/zapreti, razvila/razviti, pojavila/pojaviti, nastala/nastati, dosegla/doseči
Ggdd-dmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=moškiVmep-dmVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=masculine769370 začela/začeti, prišla/priti, dobila/dobiti, ostala/ostati, srečala/srečati, podpisala/podpisati, vzela/vzeti, udeležila/udeležiti, predstavila/predstaviti, odločila/odločiti
Ggdd-dzglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženskiVmep-dfVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=feminine11689 zasedli/zasesti, srečali/srečati, pripravili/pripraviti, nastopili/nastopiti, dosegli/doseči, dogovorili/dogovoriti, začeli/začeti, stopili/stopiti, sporazumeli/sporazumeti, sklenili/skleniti
Ggdd-dsglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednjiVmep-dnVerb Type=main Aspect=perfective VForm=participle Number=dual Gender=neuter3733 zaključili/zaključiti, pozabili/pozabiti, odpovedali/odpovedati, ocenili/oceniti, znašli/znajti, zmotili/zmotiti, zmedli/zmesti, zbrali/zbrati, začeli/začeti, zaustavili/zaustaviti
Ggdspeglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=edninaVmer1sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=singular668285 prodam/prodati, rečem/reči, povem/povedati, spomnim/spomniti, omenim/omeniti, priznam/priznati, pridem/priti, pomislim/pomisliti, storim/storiti, dobim/dobiti
Ggdspmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množinaVmer1pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=plural1968587 dobimo/dobiti, najdemo/najti, uporabimo/uporabiti, dodamo/dodati, rečemo/reči, naredimo/narediti, damo/dati, spomnimo/spomniti, pripravimo/pripraviti, postavimo/postaviti
Ggdspdglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojinaVmer1dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=first Number=dual3027 predava/predati, odpraviva/odpraviti, lotiva/lotiti, zmagava/zmagati, združiva/združiti, zamenjava/zamenjati, rečeva/reči, razširiva/razširiti, pridobiva/pridobiti, preveriva/preveriti
Ggdsdeglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=edninaVmer2sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=singular214142 dobiš/dobiti, spomniš/spomniti, izgubiš/izgubiti, srečaš/srečati, najdeš/najti, rešiš/rešiti, rečeš/reči, poveš/povedati, posnameš/posneti, plačaš/plačati
Ggdsdmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množinaVmer2pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=plural703315 dobite/dobiti, uporabite/uporabiti, najdete/najti, naredite/narediti, izberete/izbrati, storite/storiti, začnete/začeti, spomnite/spomniti, preberete/prebrati, dodate/dodati
Ggdsddglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojinaVmer2dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=second Number=dual1818 znajdeta/znajti, zaustavita/zaustaviti, zaposlita/zaposliti, vključita/vključiti, uporabita/uporabiti, srečata/srečati, spijeta/spiti, sedeta/sesti, pustita/pustiti, prideta/priti
Ggdsteglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=edninaVmer3sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=singular48511075 pride/priti, postane/postati, začne/začeti, da/dati, zgodi/zgoditi, dobi/dobiti, pove/povedati, ostane/ostati, spremeni/spremeniti, reče/reči
Ggdstmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množinaVmer3pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=plural1985696 dobijo/dobiti, pojavijo/pojaviti, začnejo/začeti, postanejo/postati, pridejo/priti, ostanejo/ostati, naredijo/narediti, pridobijo/pridobiti, dajo/dati, spremenijo/spremeniti
Ggdstdglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojinaVmer3dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=present Person=third Number=dual12297 srečata/srečati, postaneta/postati, začneta/začeti, dogovorita/dogovoriti, zaživita/zaživeti, vzameta/vzeti, ustvarita/ustvariti, spustita/spustiti, pustita/pustiti, pripravita/pripraviti
Ggdvpmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=prva število=množinaVmem1pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=first Number=plural32954 denimo/deti, recimo/reči, poglejmo/pogledati, vzemimo/vzeti, oglejmo/ogledati, povejmo/povedati, začnimo/začeti, ugotovimo/ugotoviti, spomnimo/spomniti, omenimo/omeniti
Ggdvpdglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojinaVmem1dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=first Number=dual148 poglejva/pogledati, odpeljiva/odpeljati, reciva/reči, vzemiva/vzeti, skleniva/skleniti, popeljiva/popeljati, domeniva/domeniti, dajva/dati, vrniva/vrniti
Ggdvdeglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=edninaVmem2sVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=singular265145 daj/dati, povej/povedati, reci/reči, poglej/pogledati, pridi/priti, poišči/poiskati, odpri/odpreti, začni/začeti, zapri/zapreti, prinesi/prinesti
Ggdvdmglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=množinaVmem2pVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=plural1006352 izberite/izbrati, kliknite/klikniti, pozabite/pozabiti, dodajte/dodati, vzemite/vzeti, povejte/povedati, poskusite/poskusiti, naredite/narediti, dajte/dati, uporabite/uporabiti
Ggdvddglagol vrsta=glavni vid=dovršni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojinaVmem2dVerb Type=main Aspect=perfective VForm=imperative Person=second Number=dual98 pogovorita/pogovoriti, razmislita/razmisliti, pripeljita/pripeljati, premislita/premisliti, ostanita/ostati, osredotočita/osredotočiti, oglejta/ogledati, napišita/napisati, pridita/priti, poglejta/pogledati
Ggnnglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=nedoločnikVmpnVerb Type=main Aspect=progressive VForm=infinitive3043802 imeti/=, vedeti/=, delati/=, živeti/=, govoriti/=, uporabljati/=, pričakovati/=, igrati/=, veljati/=, iskati/=
Ggnmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=namenilnikVmpuVerb Type=main Aspect=progressive VForm=supine9459 spat/spati, iskat/iskati, gledat/gledati, poslušat/poslušati, delat/delati, kopat/kopati, živet/živeti, študirat/študirati, sedet/sedeti, kuhat/kuhati
Ggnd-emglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=moškiVmpp-smVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=masculine4509843 imel/imeti, moral/morati, mogel/moči, vedel/vedeti, hotel/hoteti, stal/stati, želel/želeti, igral/igrati, mislil/misliti, vodil/voditi
Ggnd-ezglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=ženskiVmpp-sfVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=feminine2513653 imela/imeti, morala/morati, mogla/moči, hotela/hoteti, stala/stati, želela/želeti, vedela/vedeti, vodila/voditi, mislila/misliti, skušala/skušati
Ggnd-esglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=ednina spol=srednjiVmpp-snVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=singular Gender=neuter1135335 zdelo/zdeti, dogajalo/dogajati, moralo/morati, imelo/imeti, kazalo/kazati, trajalo/trajati, zanimalo/zanimati, potekalo/potekati, manjkalo/manjkati, delovalo/delovati
Ggnd-mmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=moškiVmpp-pmVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=masculine3848814 imeli/imeti, morali/morati, mogli/moči, želeli/želeti, hoteli/hoteti, pričakovali/pričakovati, potrebovali/potrebovati, vedeli/vedeti, igrali/igrati, govorili/govoriti
Ggnd-mzglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=ženskiVmpp-pfVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=feminine650346 imele/imeti, morale/morati, potekale/potekati, sledile/slediti, hotele/hoteti, mogle/moči, stale/stati, sodelovale/sodelovati, služile/služiti, delovale/delovati
Ggnd-msglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=množina spol=srednjiVmpp-pnVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=plural Gender=neuter13990 morala/morati, imela/imeti, stala/stati, sledila/slediti, nadaljevala/nadaljevati, veljala/veljati, uporabljala/uporabljati, potekala/potekati, mogla/moči, znašala/znašati
Ggnd-dmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=moškiVmpp-dmVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=masculine416212 imela/imeti, morala/morati, pogovarjala/pogovarjati, sodelovala/sodelovati, sedela/sedeti, mogla/moči, govorila/govoriti, delala/delati, poznala/poznati, hodila/hoditi
Ggnd-dzglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženskiVmpp-dfVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=feminine7763 imeli/imeti, želeli/želeti, morali/morati, igrali/igrati, vedeli/vedeti, sodelovali/sodelovati, sedeli/sedeti, mogli/moči, govorili/govoriti, živeli/živeti
Ggnd-dsglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednjiVmpp-dnVerb Type=main Aspect=progressive VForm=participle Number=dual Gender=neuter2722 imeli/imeti, raziskovali/raziskovati, morali/morati, šušljali/šušljati, vztrajali/vztrajati, usmerjali/usmerjati, ugotavljali/ugotavljati, ubadali/ubadati, svetili/svetiti, sukali/sukati
Ggnspeglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=edninaVmpr1sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular1352302 vem/vedeti, mislim/misliti, moram/morati, morem/moči, želim/želeti, upam/upati, poznam/poznati, spominjam/spominjati, gledam/gledati, bojim/bati
Ggnspe-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikaniVmpr1s-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Negative=no1593 imam/imeti, hočem/hoteti, mam/imeti
Ggnspe-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikaniVmpr1s-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=singular Negative=yes692 nimam/imeti, nočem/hoteti
Ggnspmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množinaVmpr1pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural1974434 moramo/morati, moremo/moči, želimo/želeti, vemo/vedeti, uporabljamo/uporabljati, govorimo/govoriti, smemo/smeti, poznamo/poznati, pričakujemo/pričakovati, potrebujemo/potrebovati
Ggnspm-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikaniVmpr1p-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Negative=no2242 imamo/imeti, hočemo/hoteti, mamo/imeti
Ggnspm-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikaniVmpr1p-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=plural Negative=yes342 nimamo/imeti, nočemo/hoteti
Ggnspdglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojinaVmpr1dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual6348 poznava/poznati, igrava/igrati, morava/morati, živiva/živeti, veva/vedeti, hodiva/hoditi, govoriva/govoriti, drživa/držati, čutiva/čutiti, čakava/čakati
Ggnspd-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikaniVmpr1d-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Negative=no112 imava/imeti, hočeva/hoteti
Ggnspd-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikaniVmpr1d-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=first Number=dual Negative=yes22 nočeva/hoteti, nimava/imeti, nimama/imeti
Ggnsdeglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=edninaVmpr2sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular311121 veš/vedeti, moraš/morati, moreš/moči, misliš/misliti, smeš/smeti, znaš/znati, govoriš/govoriti, želiš/želeti, gledaš/gledati, sediš/sedeti
Ggnsde-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikaniVmpr2s-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Negative=no552 imaš/imeti, hočeš/hoteti, imáš/imeti, maš/imeti
Ggnsde-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikaniVmpr2s-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=singular Negative=yes172 nimaš/imeti, nočeš/hoteti
Ggnsdmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množinaVmpr2pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural735229 morate/morati, želite/želeti, veste/vedeti, morete/moči, potrebujete/potrebovati, mislite/misliti, poznate/poznati, uporabljate/uporabljati, počutite/počutiti, smete/smeti
Ggnsdm-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikaniVmpr2p-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Negative=no1172 imate/imeti, hočete/hoteti, mate/imeti
Ggnsdm-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=zanikaniVmpr2p-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=plural Negative=yes242 nimate/imeti, nočete/hoteti
Ggnsddglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojinaVmpr2dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual3127 igrata/igrati, skušata/skušati, želita/želeti, znata/znati, zadostujeta/zadostovati, vlivata/vlivati, vesta/vedeti, spoznavata/spoznavati, spadata/spadati, sestavljata/sestavljati
Ggnsdd-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikaniVmpr2d-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Negative=no11 imata/imeti, hočeta/hoteti
Ggnsdd-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=zanikaniVmpr2d-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=second Number=dual Negative=yes11 nimata/imeti, nočeta/hoteti
Ggnsteglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=edninaVmpr3sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular118801233 mora/morati, zdi/zdeti, more/moči, velja/veljati, kaže/kazati, omogoča/omogočati, ve/vedeti, deluje/delovati, želi/želeti, vodi/voditi
Ggnste-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikaniVmpr3s-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Negative=no10223 ima/imeti, hoče/hoteti, ma/imeti
Ggnste-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikaniVmpr3s-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes2482 nima/imeti, noče/hoteti, neima/imeti, níma/imeti
Ggnstmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množinaVmpr3pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural6298990 morajo/morati, želijo/želeti, uporabljajo/uporabljati, kažejo/kazati, morejo/moči, živijo/živeti, pričakujejo/pričakovati, omogočajo/omogočati, vedo/vedeti, obstajajo/obstajati
Ggnstm-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikaniVmpr3p-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Negative=no5823 imajo/imeti, hočejo/hoteti, majo/imeti
Ggnstm-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikaniVmpr3p-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes1172 nimajo/imeti, nočejo/hoteti
Ggnstdglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojinaVmpr3dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual424224 morata/morati, igrata/igrati, razlikujeta/razlikovati, potrebujeta/potrebovati, delujeta/delovati, delata/delati, vplivata/vplivati, sodita/soditi, obstajata/obstajati, mislita/misliti
Ggnstd-nglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikaniVmpr3d-nVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Negative=no542 imata/imeti, hočeta/hoteti
Ggnstd-dglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=zanikaniVmpr3d-yVerb Type=main Aspect=progressive VForm=present Person=third Number=dual Negative=yes62 nimata/imeti, nočeta/hoteti
Ggnvpmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=prva število=množinaVmpm1pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=plural4226 upajmo/upati, jejmo/jesti, poskušajmo/poskušati, izogibajmo/izogibati, želimo/želeti, tekajmo/tekati, predstavljajmo/predstavljati, živimo/živeti, zavedajmo/zavedati, védimo/vedeti
Ggnvpdglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojinaVmpm1dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=first Number=dual32 pijva/piti, strinjajva/strinjati, tkiva/tkati, peciva/peči, gibljiva/gibati, veziva/vesti, vriva/vreti, prediva/presti, upajva/upati, pletiva/plesti
Ggnvdeglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=edninaVmpm2sVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=singular15969 glej/gledati, poslušaj/poslušati, beri/brati, primerjaj/primerjati, pazi/paziti, žali/žaliti, stoj/stati, predstavljaj/predstavljati, čakaj/čakati, vozi/voziti
Ggnvdmglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=množinaVmpm2pVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=plural294150 glejte/gledati, pazite/paziti, poslušajte/poslušati, uporabljajte/uporabljati, skušajte/skušati, kuhajte/kuhati, pecite/peči, držite/držati, solite/soliti, pričakujte/pričakovati
Ggnvddglagol vrsta=glavni vid=nedovršni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojinaVmpm2dVerb Type=main Aspect=progressive VForm=imperative Person=second Number=dual22 hodita/hoditi, glejta/gledati, poslušajta/poslušati, želita/želeti, imejta/imeti, uživajta/uživati, pogovarjajta/pogovarjati, poskušajta/poskušati, trdita/trditi
Ggvnglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=nedoločnikVmbnVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=infinitive872158 videti/=, upoštevati/=, slišati/=, pomagati/=, razumeti/=, zahtevati/=, verjeti/=, organizirati/=, sklepati/=, privoščiti/=
Ggvmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=namenilnikVmbuVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=supine88 volit/voliti, sklepat/sklepati, protestirat/protestirati, pometat/pometati, pomagat/pomagati, organizirat/organizirati, montirat/montirati, aretirat/aretirati, it/iti, premoč/premoči
Ggvd-emglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=moškiVmbp-smVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=masculine1148167 videl/videti, šel/iti, slišal/slišati, predlagal/predlagati, pomagal/pomagati, padel/pasti, spoznal/spoznati, rodil/roditi, zahteval/zahtevati, menil/meniti
Ggvd-ezglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=ženskiVmbp-sfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=feminine617119 videla/videti, šla/iti, pomagala/pomagati, padla/pasti, rodila/roditi, zahtevala/zahtevati, slišala/slišati, prispevala/prispevati, predlagala/predlagati, spoznala/spoznati
Ggvd-esglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=ednina spol=srednjiVmbp-snVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=singular Gender=neuter37656 šlo/iti, pomenilo/pomeniti, pomagalo/pomagati, padlo/pasti, prispevalo/prispevati, videlo/videti, zahtevalo/zahtevati, organiziralo/organizirati, menilo/meniti, spoznalo/spoznati
Ggvd-mmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=moškiVmbp-pmVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=masculine893153 videli/videti, pomagali/pomagati, šli/iti, spoznali/spoznati, slišali/slišati, zahtevali/zahtevati, razumeli/razumeti, imenovali/imenovati, menili/meniti, predlagali/predlagati
Ggvd-mzglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=ženskiVmbp-pfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=feminine7636 pomagale/pomagati, šle/iti, padle/pasti, prispevale/prispevati, zahtevale/zahtevati, utegnile/utegniti, upoštevale/upoštevati, normalizirale/normalizirati, videle/videti, razumele/razumeti
Ggvd-msglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=množina spol=srednjiVmbp-pnVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=plural Gender=neuter1312 zalegla/zaleči, sankcionirala/sankcionirati, reklamirala/reklamirati, privoščila/privoščiti, popadala/popadati, pomagala/pomagati, oznamovala/oznamovati, organizirala/organizirati, kršila/kršiti, integrirala/integrirati
Ggvd-dmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=moškiVmbp-dmVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=masculine9246 šla/iti, zahtevala/zahtevati, spoznala/spoznati, rodila/roditi, predlagala/predlagati, videla/videti, prispevala/prispevati, padla/pasti, razšla/raziti, pozirala/pozirati
Ggvd-dzglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=ženskiVmbp-dfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=feminine1714 šli/iti, zahtevali/zahtevati, upoštevali/upoštevati, soorganizirali/soorganizirati, sklepali/sklepati, rodili/roditi, razšli/raziti, predlagali/predlagati, pomagali/pomagati, napredovali/napredovati
Ggvd-dsglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=deležnik število=dvojina spol=srednjiVmbp-dnVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=participle Number=dual Gender=neuter44 videli/videti, prispevali/prispevati, pomagali/pomagati, fotografirali/fotografirati, šli/iti, zahtevali/zahtevati, slišali/slišati, organizirali/organizirati
Ggvspeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=edninaVmbr1sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=singular29739 prosim/prositi, vidim/videti, razumem/razumeti, grem/iti, menim/meniti, verjamem/verjeti, predlagam/predlagati, slišim/slišati, stavim/staviti, svetujem/svetovati
Ggvspmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=množinaVmbr1pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=plural36283 vidimo/videti, gremo/iti, imenujemo/imenovati, pravimo/praviti, upoštevamo/upoštevati, razumemo/razumeti, pomagamo/pomagati, menimo/meniti, verjamemo/verjeti, svetujemo/svetovati
Ggvspdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojinaVmbr1dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=dual189 greva/iti, slišiva/slišati, vidiva/videti, razumeva/razumeti, verjameva/verjeti, svetujeva/svetovati, staviva/staviti, razideva/raziti, predlagava/predlagati
Ggvspdzglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina spol=ženskiVmbr1dfVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=first Number=dual Gender=femininegreve/iti, grève/iti
Ggvsdeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=edninaVmbr2sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=singular7727 vidiš/videti, greš/iti, razumeš/razumeti, počneš/početi, slišiš/slišati, spoznaš/spoznati, verjameš/verjeti, praviš/praviti, meniš/meniti, pomagaš/pomagati
Ggvsdmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=množinaVmbr2pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=plural11833 vidite/videti, greste/iti, verjamete/verjeti, razumete/razumeti, privoščite/privoščiti, pravite/praviti, menite/meniti, pomagate/pomagati, zaupate/zaupati, spoznate/spoznati
Ggvsddglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojinaVmbr2dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=second Number=dual77 reproducirata/reproducirati, privoščita/privoščiti, pomenita/pomeniti, organizirata/organizirati, identificirata/identificirati, gresta/iti, aktivirata/aktivirati, pravita/praviti
Ggvsteglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=edninaVmbr3sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=singular2618178 gre/iti, pomeni/pomeniti, pravi/praviti, zahteva/zahtevati, pomaga/pomagati, meni/meniti, vidi/videti, imenuje/imenovati, razume/razumeti, utegne/utegniti
Ggvstmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=množinaVmbr3pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=plural787144 pravijo/praviti, zahtevajo/zahtevati, menijo/meniti, pomagajo/pomagati, gredo/iti, pomenijo/pomeniti, vidijo/videti, razumejo/razumeti, upoštevajo/upoštevati, imenujejo/imenovati
Ggvstdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojinaVmbr3dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=present Person=third Number=dual4623 gresta/iti, zahtevata/zahtevati, pravita/praviti, pomagata/pomagati, menita/meniti, razumeta/razumeti, pomenita/pomeniti, vidita/videti, zvenita/zveneti, verjameta/verjeti
Ggvppeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=edninaVmbf1sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=singularpojdem/iti
Ggvppmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=množinaVmbf1pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=pluralpojdemo/iti
Ggvppdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojinaVmbf1dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=first Number=dualpojdeva/iti
Ggvpdeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=edninaVmbf2sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=singularpojdeš/iti
Ggvpdmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=množinaVmbf2pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=pluralpojdete/iti
Ggvpddglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=druga število=dvojinaVmbf2dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=second Number=dualpojdeta/iti
Ggvpteglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=edninaVmbf3sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=singular11 pojde/iti
Ggvptmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množinaVmbf3pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=pluralpojdejo/iti
Ggvptdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=prihodnjik oseba=tretja število=dvojinaVmbf3dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=future Person=third Number=dualpojdeta/iti
Ggvvpmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=prva število=množinaVmbm1pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=first Number=plural177 pojdimo/iti, upoštevajmo/upoštevati, pomagajmo/pomagati, posvetujmo/posvetovati, podajmo/podati, organizirajmo/organizirati, glasujmo/glasovati, spoznajmo/spoznati
Ggvvpdglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=prva število=dvojinaVmbm1dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=first Number=dualpojdiva/iti, spoznajva/spoznati, pasiva/pasti, podajva/podati, darujva/darovati, zaupajva/zaupati, pomagajva/pomagati, vidiva/videti, zgibljiva/zgibati, razidiva/raziti
Ggvvdeglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=edninaVmbm2sVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=singular2913 pojdi/iti, pomagaj/pomagati, verjemi/verjeti, ubogaj/ubogati, sortiraj/sortirati, razumi/razumeti, prosi/prositi, pravi/praviti, posluš/poslušati, podaj/podati
Ggvvdmglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=množinaVmbm2pVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=plural6131 pojdite/iti, verjemite/verjeti, privoščite/privoščiti, upoštevajte/upoštevati, predlagajte/predlagati, posvetujte/posvetovati, čujte/čuti, zahtevajte/zahtevati, spnite/speti, razumite/razumeti
Ggvvddglagol vrsta=glavni vid=dvovidski oblika=velelnik oseba=druga število=dvojinaVmbm2dVerb Type=main Aspect=biaspectual VForm=imperative Person=second Number=dual32 pojdita/iti, spoznajta/spoznati, pomagajta/pomagati, verjemita/verjeti, počnita/početi, zaupajta/zaupati, pomenita/pomeniti, podajta/podati
Gp-nglagol vrsta=pomožni oblika=nedoločnikVa-nVerb Type=auxiliary VForm=infinitive4753 biti/=, s/biti, bit/biti, bíti/biti, bîti/biti
Gp-mglagol vrsta=pomožni oblika=namenilnikVa-uVerb Type=auxiliary VForm=supinebit/biti, bít/biti
Gp-d-emglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=moškiVa-p-smVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=masculine19431 bil/biti, bíl/biti, bìl/biti
Gp-d-ezglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=ženskiVa-p-sfVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=feminine14763 bila/biti, bla/biti, bili/biti, bíla/biti, bilá/biti, bílá/biti, bilà/biti
Gp-d-esglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=ednina spol=srednjiVa-p-snVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=singular Gender=neuter18232 bilo/biti, blo/biti, bílo/biti, biló/biti
Gp-d-mmglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=moškiVa-p-pmVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=masculine7713 bili/biti, bli/biti, bila/biti, bíli/biti
Gp-d-mzglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=ženskiVa-p-pfVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=feminine3371 bile/biti, bíle/biti, bilé/biti
Gp-d-msglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=množina spol=srednjiVa-p-pnVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=plural Gender=neuter941 bila/biti, bíla/biti, bílá/biti, bilá/biti, bilà/biti
Gp-d-dmglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=moškiVa-p-dmVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=masculine1502 bila/biti, bla/biti, bíla/biti, bilá/biti, bílá/biti, bilà/biti
Gp-d-dzglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=ženskiVa-p-dfVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=feminine371 bili/biti, bíli/biti
Gp-d-dsglagol vrsta=pomožni oblika=deležnik število=dvojina spol=srednjiVa-p-dnVerb Type=auxiliary VForm=participle Number=dual Gender=neuter71 bili/biti, bíli/biti
Gp-spe-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikaniVa-r1s-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=no23592 sem/biti, sm/biti, sém/biti, sèm/biti
Gp-spe-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikaniVa-r1s-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=singular Negative=yes3551 nisem/biti
Gp-spm-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikaniVa-r1p-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=no15251 smo/biti
Gp-spm-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikaniVa-r1p-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=plural Negative=yes1361 nismo/biti, nesmo/biti
Gp-spd-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikaniVa-r1d-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Negative=no1851 sva/biti, sma/biti
Gp-spd-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikaniVa-r1d-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Negative=yes141 nisva/biti, nisma/biti, nesva/biti, nesmo/biti
Gp-spdznglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=prva število=dvojina spol=ženski nikalnost=nezanikaniVa-r1dfnVerb Type=auxiliary VForm=present Person=first Number=dual Gender=feminine Negative=nosve/biti
Gp-sde-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikaniVa-r2s-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular Negative=no2452 si/biti, si/se, sì/biti, sí/biti
Gp-sde-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikaniVa-r2s-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=singular Negative=yes391 nisi/biti, nisí/biti
Gp-sdm-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikaniVa-r2p-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural Negative=no5181 ste/biti
Gp-sdm-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=množina nikalnost=zanikaniVa-r2p-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=plural Negative=yes561 niste/biti
Gp-sdd-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikaniVa-r2d-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=dual Negative=no261 sta/biti
Gp-sdd-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=zanikaniVa-r2d-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=second Number=dual Negative=yes11 nista/biti, nesta/biti
Gp-ste-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikaniVa-r3s-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=no329175 je/biti, je/on, je/onbiti, je/jesti, je/ biti, jé/biti, jè/biti
Gp-ste-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikaniVa-r3s-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=singular Negative=yes37891 ni/biti, ní/biti
Gp-stm-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikaniVa-r3p-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=no111872 so/biti, je/biti, só/biti, sò/biti
Gp-stm-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikaniVa-r3p-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=plural Negative=yes8231 niso/biti, neso/biti, nesó/biti
Gp-std-nglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikaniVa-r3d-nVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=dual Negative=no13981 sta/biti
Gp-std-dglagol vrsta=pomožni oblika=sedanjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=zanikaniVa-r3d-yVerb Type=auxiliary VForm=present Person=third Number=dual Negative=yes891 nista/biti, neso/biti, nesó/biti, nesta/biti
Gp-ppe-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina nikalnost=nezanikaniVa-f1s-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=singular Negative=no3431 bom/biti
Gp-ppe-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=ednina nikalnost=zanikaniVa-f1s-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=singular Negative=yes11 nam/=, nebom/biti, nébom/biti
Gp-ppm-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina nikalnost=nezanikaniVa-f1p-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=plural Negative=no5941 bomo/biti
Gp-ppm-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=množina nikalnost=zanikaniVa-f1p-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=plural Negative=yesnebomo/biti
Gp-ppdglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojinaVa-f1dVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual91 bova/biti
Gp-ppd-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=nezanikaniVa-f1d-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Negative=no261 bova/biti
Gp-ppd-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=prva število=dvojina nikalnost=zanikaniVa-f1d-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=first Number=dual Negative=yesnebova/biti
Gp-pde-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina nikalnost=nezanikaniVa-f2s-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=singular Negative=no883 boš/biti, tlelevš/=, gauš/=
Gp-pde-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=ednina nikalnost=zanikaniVa-f2s-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=singular Negative=yesneboš/biti
Gp-pdm-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=množina nikalnost=nezanikaniVa-f2p-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=plural Negative=no4421 boste/biti
Gp-pdd-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=druga število=dvojina nikalnost=nezanikaniVa-f2d-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=second Number=dual Negative=no121 bosta/biti
Gp-pte-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=nezanikaniVa-f3s-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=singular Negative=no42693 bo/biti, seu/=, meu/=, bó/biti, bô/biti
Gp-pte-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=ednina nikalnost=zanikaniVa-f3s-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=singular Negative=yesnebo/biti, nebó/biti
Gp-ptm-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina nikalnost=nezanikaniVa-f3p-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=plural Negative=no19322 bodo/biti, bojo/biti
Gp-ptm-dglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=množina nikalnost=zanikaniVa-f3p-yVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=plural Negative=yes11 navjo/=, nebodo/biti, nebojo/biti
Gp-ptd-nglagol vrsta=pomožni oblika=prihodnjik oseba=tretja število=dvojina nikalnost=nezanikaniVa-f3d-nVerb Type=auxiliary VForm=future Person=third Number=dual Negative=no1641 bosta/biti
Gp-gglagol vrsta=pomožni oblika=pogojnikVa-cVerb Type=auxiliary VForm=conditional59963 bi/biti, b/biti, bga/=, bî/biti, bí/biti
Gp-g---dglagol vrsta=pomožni oblika=pogojnik nikalnost=zanikaniVa-c---yVerb Type=auxiliary VForm=conditional Negative=yes11 neb/=, nebi/biti, nêbi/biti
Gp-vpmglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=prva število=množinaVa-m1pVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=plural71 bodimo/biti, bodímo/biti
Gp-vpdglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=prva število=dvojinaVa-m1dVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=first Number=dualbodiva/biti
Gp-vdeglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=edninaVa-m2sVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=singular192 bodi/biti, bod/biti, bódi/biti
Gp-vdmglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=množinaVa-m2pVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=plural331 bodite/biti
Gp-vddglagol vrsta=pomožni oblika=velelnik oseba=druga število=dvojinaVa-m2dVerb Type=auxiliary VForm=imperative Person=second Number=dual11 bodita/biti
Ppnmeinpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neAgpmsnnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no38361080 sam/=, dober/=, velik/=, pomemben/=, nov/=, znan/=, star/=, zadovoljen/=, zanimiv/=, lep/=
Ppnmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAgpmsnyAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes58621828 slovenski/=, državni/državen, novi/nov, letni/leten, pravi/=, ameriški/=, glavni/glaven, zadnji/=, nekdanji/=, stari/star
Ppnmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAgpmsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive49041683 novega/nov, slovenskega/slovenski, državnega/državen, velikega/velik, svetovnega/svetoven, samega/sam, občinskega/občinski, javnega/javen, prejšnjega/prejšnji, nadzornega/nadzoren
Ppnmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAgpmsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative458327 državnemu/državen, samemu/sam, novemu/nov, nekdanjemu/nekdanji, velikemu/velik, slovenskemu/slovenski, generalnemu/generalen, svetovnemu/svetoven, preiskovalnemu/preiskovalen, mestnemu/mesten
Ppnmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAgpmsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative658374 novega/nov, letnega/leten, samega/sam, starega/star, velikega/velik, mladega/mlad, glavnega/glaven, zadnjega/zadnji, nekdanjega/nekdanji, krivega/kriv
Ppnmetnpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neAgpmsanAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no1374483 nov/=, velik/=, dober/=, poseben/=, podoben/=, sam/=, drugačen/=, cel/=, visok/=, pomemben/=
Ppnmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAgpmsayAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes30441298 naslednji/=, zadnji/=, slovenski/=, prejšnji/=, pravi/=, novi/nov, javni/javen, današnji/=, svetovni/svetoven, državni/državen
Ppnmempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnikAgpmslAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative29351157 zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, novem/nov, kratkem/kratek, državnem/državen, samem/sam, velikem/velik, domačem/domač, skupnem/skupen, ljubljanskem/ljubljanski
Ppnmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnikAgpmsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental1452790 kratkim/kratek, novim/nov, velikim/velik, posebnim/poseben, dobrim/dober, samim/sam, slovenskim/slovenski, zunanjim/zunanji, visokim/visok, delovnim/deloven
Ppnmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAgpmdnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative296207 sama/sam, mlada/mlad, srečna/srečen, potrebna/potreben, edina/edin, zadnja/zadnji, uspešna/uspešen, slovenska/slovenski, pomembna/pomemben, močna/močen
Ppnmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAgpmdgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive2423 slovenskih/slovenski, ustavnih/ustaven, toplih/topel, radioizotopskih/radioizotopski, prejšnjih/prejšnji, poznavalskih/poznavalski, plitvih/plitev, odpadnih/odpaden, obveznih/obvezen, novih/nov
Ppnmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAgpmddAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative1110 zadnjima/zadnji, zahodnima/zahoden, vodilnima/vodilen, vajenima/vajen, polnima/poln, podjetnima/podjeten, možnima/možen, federalističnima/federalističen, bosanskima/bosanski, albanskima/albanski
Ppnmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAgpmdaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative6254 zadnja/zadnji, prosta/prost, dobra/dober, široka/širok, znanstvena/znanstven, znana/znan, zgodovinska/zgodovinski, zdrava/zdrav, zaljubljena/zaljubljen, zakonita/zakonit
Ppnmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAgpmdlAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative2319 zadnjih/zadnji, dobrih/dober, šolskih/šolski, časovnih/časoven, zelenih/zelen, ustavnih/ustaven, uspešnih/uspešen, turističnih/turističen, spodletelih/spodletel, pravih/pravi
Ppnmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAgpmdiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental2827 prostima/prost, zgornjima/zgornji, zaporednima/zaporeden, votivnima/votiven, velikima/velik, uspešnima/uspešen, servisnima/servisen, različnima/različen, predsedniškima/predsedniški, poševnima/poševen
Ppnmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAgpmpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative44171570 sami/sam, mladi/mlad, slovenski/=, številni/številen, zadovoljni/zadovoljen, različni/različen, novi/nov, stari/star, znani/znan, domači/domač
Ppnmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnikAgpmpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive40191496 slovenskih/slovenski, mladih/mlad, novih/nov, različnih/različen, dobrih/dober, ameriških/ameriški, posameznih/posamezen, tujih/tuj, znanih/znan, starih/star
Ppnmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnikAgpmpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative413269 mladim/mlad, slovenskim/slovenski, ostalim/ostal, novim/nov, številnim/številen, domačim/domač, odraslim/odrasel, tujim/tuj, različnim/različen, velikim/velik
Ppnmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnikAgpmpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative25181154 nove/nov, različne/različen, številne/številen, mlade/mlad, zadnje/zadnji, posamezne/posamezen, poslovne/posloven, dobre/dober, slovenske/slovenski, domače/domač
Ppnmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnikAgpmplAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative1236645 zadnjih/zadnji, različnih/različen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, številnih/številen, slovenskih/slovenski, velikih/velik, evropskih/evropski, starih/star
Ppnmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnikAgpmpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental986605 novimi/nov, mladimi/mlad, različnimi/različen, velikimi/velik, slovenskimi/slovenski, dolgimi/dolg, znanimi/znan, poslovnimi/posloven, številnimi/številen, visokimi/visok
Ppnzeipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAgpfsnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative90922569 sama/sam, nova/nov, velika/velik, slovenska/slovenski, stara/star, pomembna/pomemben, dobra/dober, prava/pravi, lepa/lep, državna/državen
Ppnzerpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAgpfsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive68762053 slovenske/slovenski, nove/nov, evropske/evropski, svetovne/svetoven, velike/velik, osnovne/osnoven, nekdanje/nekdanji, ameriške/ameriški, stare/star, politične/političen
Ppnzedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAgpfsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative601414 novi/nov, desni/=, evropski/=, slovenski/=, sami/sam, veliki/velik, črni/črn, državni/državen, stari/star, posebni/poseben
Ppnzetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAgpfsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative58412032 novo/nov, veliko/velik, posebno/poseben, dobro/dober, slovensko/slovenski, pravo/pravi, pomembno/pomemben, lastno/lasten, zadnjo/zadnji, staro/star
Ppnzempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAgpfslAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative40131428 novi/nov, slovenski/=, veliki/velik, zadnji/=, svetovni/svetoven, evropski/=, desni/=, beli/bel, ljubljanski/=, levi/=
Ppnzeopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAgpfsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental1639901 novo/nov, veliko/velik, svetovno/svetoven, belo/bel, lastno/lasten, visoko/visok, samo/sam, dobro/dober, posebno/poseben, polno/poln
Ppnzdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAgpfdnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative160126 posamični/posamičen, sami/sam, pomembni/pomemben, vzmetni/vzmeten, veliki/velik, varnostni/varnosten, podobni/podoben, novi/nov, črni/črn, zračni/zračen
Ppnzdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAgpfdgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive3332 obveščevalnih/obveščevalen, zadnjih/zadnji, vojaških/vojaški, vladnih/vladen, visoških/visoški, temeljnih/temeljen, tedanjih/tedanji, svetih/svet, stripovskih/stripovski, stranskih/stranski
Ppnzddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAgpfddAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative88 športnima/športen, stoječima/stoječ, slovenskima/slovenski, preostalima/preostal, osrednjima/osrednji, gospodarskima/gospodarski, dosedanjima/dosedanji, bodočima/bodoč, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal
Ppnzdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAgpfdaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative9477 novi/nov, dobri/dober, pomembni/pomemben, osnovni/osnoven, čvrsti/čvrst, zadnji/=, posebni/poseben, ženitveni/ženitven, znameniti/znamenit, zlati/zlat
Ppnzdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAgpfdlAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative1916 mladinskih/mladinski, glavnih/glaven, študijskih/študijski, zaporednih/zaporeden, zadnjih/zadnji, vzporednih/vzporeden, velikih/velik, tehničnih/tehničen, sosednjih/sosednji, slabih/slab
Ppnzdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAgpfdiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental3531 desnima/desni, velikima/velik, svetovnima/svetoven, zaposlenima/zaposlen, zaporednima/zaporeden, verskima/verski, uspešnima/uspešen, tristoletnima/tristoleten, tankima/tanek, starima/star
Ppnzmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAgpfpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative29101319 nove/nov, velike/velik, številne/številen, različne/različen, slovenske/slovenski, pomembne/pomemben, podobne/podoben, dobre/dober, same/sam, majhne/majhen
Ppnzmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAgpfpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive36991426 novih/nov, različnih/različen, velikih/velik, posameznih/posamezen, slovenskih/slovenski, političnih/političen, evropskih/evropski, človekovih/človekov, posebnih/poseben, osnovnih/osnoven
Ppnzmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAgpfpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative255195 različnim/različen, novim/nov, številnim/številen, nacionalnim/nacionalen, evropskim/evropski, dobrim/dober, pristojnim/pristojen, naravnim/naraven, krajevnim/krajeven, drugačnim/drugačen
Ppnzmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAgpfpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative25631106 nove/nov, velike/velik, različne/različen, številne/številen, notranje/notranji, dobre/dober, podobne/podoben, posebne/poseben, stare/star, drugačne/drugačen
Ppnzmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnikAgpfplAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative1367694 različnih/različen, slovenskih/slovenski, zadnjih/zadnji, velikih/velik, posameznih/posamezen, novih/nov, številnih/številen, olimpijskih/olimpijski, naslednjih/naslednji, domačih/domač
Ppnzmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnikAgpfpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental852542 novimi/nov, velikimi/velik, različnimi/različen, posebnimi/poseben, številnimi/številen, skupnimi/skupen, majhnimi/majhen, podobnimi/podoben, slovenskimi/slovenski, posameznimi/posamezen
Ppnseipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAgpnsnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative45211465 novo/nov, pomembno/pomemben, mogoče/mogoč, dobro/dober, jasno/jasen, podobno/podoben, potrebno/potreben, odvisno/odvisen, zanimivo/zanimiv, slovensko/slovenski
Ppnserpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAgpnsgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive28181156 novega/nov, slovenskega/slovenski, dobrega/dober, posebnega/poseben, podobnega/podoben, javnega/javen, ustavnega/ustaven, hudega/hud, letošnjega/letošnji, državnega/državen
Ppnsedpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAgpnsdAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative207174 brezmadežnemu/brezmadežen, novemu/nov, ustavnemu/ustaven, pravemu/pravi, kislemu/kisel, dobremu/dober, vročemu/vroč, vrhovnemu/vrhoven, upravnemu/upraven, turističnemu/turističen
Ppnsetpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAgpnsaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative27201093 prihodnje/prihodnji, novo/nov, dobro/dober, naslednje/naslednji, veliko/velik, socialno/socialen, delovno/deloven, zdravstveno/zdravstven, slovensko/slovenski, uspešno/uspešen
Ppnsempridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAgpnslAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative1763749 novem/nov, glavnem/glaven, zadnjem/zadnji, slovenskem/slovenski, letošnjem/letošnji, lanskem/lanski, državnem/državen, delovnem/deloven, svetovnem/svetoven, velikem/velik
Ppnseopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAgpnsiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental609411 novim/nov, kratkim/kratek, velikim/velik, dobrim/dober, nedavnim/nedaven, skupnim/skupen, hitrim/hiter, notranjim/notranji, belim/bel, slovenskim/slovenski
Ppnsdipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAgpndnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative1817 glavni/glaven, terenski/=, tajni/tajen, raziskovalni/raziskovalen, pomembni/pomemben, plavajoči/plavajoč, pikantni/pikanten, neuničljivi/neuničljiv, motorni/motoren, ključni/ključen
Ppnsdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAgpndgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive76 zadnjih/zadnji, srednjih/srednji, sferičnih/sferičen, sadnih/saden, repnih/repen, konkretnih/konkreten, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali, kaznivih/kazniv
Ppnsddpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAgpnddAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativedrugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, zadnjima/zadnji, velikima/velik, zunanjima/zunanji, slovenskima/slovenski, različnima/različen, prednjima/prednji, zlatima/zlat
Ppnsdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAgpndaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative2720 dobri/dober, zadnji/=, prihodnji/=, študijski/=, zunanji/=, tradicionalni/tradicionalen, srebrni/srebrn, sodobni/sodoben, slovenski/=, rezervni/rezerven
Ppnsdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAgpndlAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locative197 zadnjih/zadnji, prihodnjih/prihodnji, minulih/minuli, uvodnih/uvoden, preteklih/pretekel, nadaljnjih/nadaljnji, geografskih/geografski, drugačnih/drugačen, ostalih/ostal, ostalih/ostali
Ppnsdopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAgpndiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumental66 živima/živ, vzvišenima/vzvišen, plemenitima/plemenit, nenavadnimi/nenavaden, ključnima/ključen, dobrima/dober, drugačnima/drugačen, ostalima/ostal, ostalima/ostali, različnima/različen
Ppnsmipridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAgpnpnAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative758491 nova/nov, številna/številen, slovenska/slovenski, potrebna/potreben, velika/velik, različna/različen, sama/sam, pravna/praven, pomembna/pomemben, znana/znan
Ppnsmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAgpnpgAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive1088586 novih/nov, zadnjih/zadnji, delovnih/deloven, kaznivih/kazniv, različnih/različen, slovenskih/slovenski, kmetijskih/kmetijski, javnih/javen, velikih/velik, srednjih/srednji
Ppnsmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAgpnpdAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative5147 številnim/številen, posameznim/posamezen, živim/živ, zemljepisnim/zemljepisen, zaslonskim/zaslonski, vrednim/vreden, večpredstavnim/večpredstaven, večernim/večeren, verskim/verski, velikim/velik
Ppnsmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAgpnpaAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative798464 nova/nov, dolga/dolg, zadnja/zadnji, velika/velik, delovna/deloven, številna/številen, javna/javen, različna/različen, potrebna/potreben, tuja/tuj
Ppnsmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnikAgpnplAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative606293 zadnjih/zadnji, javnih/javen, naslednjih/naslednji, prihodnjih/prihodnji, posameznih/posamezen, preteklih/pretekel, velikih/velik, različnih/različen, slovenskih/slovenski, delovnih/deloven
Ppnsmopridevnik vrsta=splošni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnikAgpnpiAdjective Type=general Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental234197 velikimi/velik, različnimi/različen, finančnimi/finančen, novimi/nov, javnimi/javen, dobrimi/dober, delovnimi/deloven, številnimi/številen, vhodnimi/vhoden, sorodnimi/soroden
Pppmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAgcmsnyAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes40986 večji/velik, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, močnejši/močen, daljši/dolg, hitrejši/hiter
Pppmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAgcmsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=genitive7122 večjega/velik, višjega/visok, širšega/širok, starejšega/star, boljšega/dober, novejšega/nov, kasnejšega/kasen, daljšega/dolg, slabšega/slab, mlajšega/mlad
Pppmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAgcmsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=dative2013 širšemu/širok, večjemu/velik, starejšemu/star, boljšemu/dober, višjemu/visok, težjemu/težek, tehtnejšemu/tehten, poznejšemu/pozen, nežnejšemu/nežen, močnejšemu/močen
Pppmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAgcmsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative158 starejšega/star, mlajšega/mlad, boljšega/dober, poznejšega/pozen, zmogljivejšega/zmogljiv, višjega/visok, večjega/velik, manjšega/majhen
Pppmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAgcmsayAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes16338 večji/velik, boljši/dober, manjši/majhen, daljši/dolg, lažji/lahek, krajši/kratek, višji/visok, lepši/lep, slabši/slab, hitrejši/hiter
Pppmempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=mestnikAgcmslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=locative6525 večjem/velik, širšem/širok, višjem/visok, manjšem/majhen, daljšem/dolg, slabšem/slab, krajšem/kratek, močnejšem/močen, cenejšem/poceni, zmogljivejšem/zmogljiv
Pppmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=ednina sklon=orodnikAgcmsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental3920 večjim/velik, manjšim/majhen, višjim/visok, močnejšim/močen, šibkejšim/šibek, nižjim/nizek, lažjim/lahek, krajšim/kratek, boljšim/dober, širšim/širok
Pppmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAgcmdnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=nominative1310 večja/velik, manjša/majhen, višja/visok, starejša/star, slabša/slab, poznejša/pozen, konkretnejša/konkreten, hitrejša/hiter, daljša/dolg, boljša/dober
Pppmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAgcmdgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=genitive22 večjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, mlajših/mlad, krajših/kratek, sprejemljivejših/sprejemljiv, močnejših/močen, boljših/dober
Pppmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAgcmddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=dativemlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, slabšima/slab, kasnejšima/kasen, pomembnejšima/pomemben, boljšima/dober, višjima/visok
Pppmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAgcmdaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=accusative22 slabša/slab, krajša/kratek, večja/velik, manjša/majhen, mlajša/mlad, starejša/star, daljša/dolg, višja/visok, boljša/dober
Pppmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAgcmdlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=locative11 nižjih/nizek, večjih/velik, manjših/majhen, daljših/dolg, krajših/kratek, starejših/star, pomembnejših/pomemben, slabših/slab, močnejših/močen, mlajših/mlad
Pppmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAgcmdiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalmlajšima/mlad, starejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, močnejšima/močen, kasnejšima/kasen, daljšima/dolg, boljšima/dober, slabšima/slab, krajšima/kratek
Pppmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAgcmpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=nominative22872 starejši/star, večji/velik, mlajši/mlad, manjši/majhen, boljši/dober, višji/visok, cenejši/poceni, slabši/slab, močnejši/močen, daljši/dolg
Pppmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=rodilnikAgcmpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=genitive13743 večjih/velik, starejših/star, manjših/majhen, mlajših/mlad, boljših/dober, zahtevnejših/zahteven, višjih/visok, nižjih/nizek, lažjih/lahek, težjih/težek
Pppmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=dajalnikAgcmpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=dative3110 starejšim/star, mlajšim/mlad, manjšim/majhen, večjim/velik, šibkejšim/šibek, zahtevnejšim/zahteven, številnejšim/številen, močnejšim/močen, daljšim/dolg, boljšim/dober
Pppmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=tožilnikAgcmpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=accusative13541 večje/velik, starejše/star, manjše/majhen, boljše/dober, mlajše/mlad, višje/visok, nižje/nizek, močnejše/močen, lažje/lahek, učinkovitejše/učinkovit
Pppmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=mestnikAgcmplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=locative5022 višjih/visok, večjih/velik, mlajših/mlad, starejših/star, manjših/majhen, zahtevnejših/zahteven, težjih/težek, boljših/dober, toplejših/topel, svetlejših/svetel
Pppmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=moški število=množina sklon=orodnikAgcmpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental2415 večjimi/velik, krajšimi/kratek, mlajšimi/mlad, nižjimi/nizek, številčnejšimi/številčen, tršimi/trd, starejšimi/star, sodobnejšimi/sodoben, slabšimi/slab, poznejšimi/pozen
Pppzeipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAgcfsnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=nominative36084 večja/velik, višja/visok, manjša/majhen, nižja/nizek, boljša/dober, pomembnejša/pomemben, starejša/star, mlajša/mlad, slabša/slab, težja/težek
Pppzerpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAgcfsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=genitive12045 večje/velik, boljše/dober, širše/širok, višje/visok, manjše/majhen, lažje/lahek, starejše/star, močnejše/močen, novejše/nov, nižje/nizek
Pppzedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAgcfsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=dative2812 večji/velik, širši/širok, boljši/dober, višji/visok, vidnejši/viden, težji/težek, starejši/star, sodobnejši/sodoben, skromnejši/skromen, premožnejši/premožen
Pppzetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAgcfsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=accusative21947 večjo/velik, manjšo/majhen, boljšo/dober, višjo/visok, širšo/širok, nižjo/nizek, lažjo/lahek, hitrejšo/hiter, daljšo/dolg, lepšo/lep
Pppzempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAgcfslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=locative9028 večji/velik, višji/visok, nižji/nizek, manjši/majhen, daljši/dolg, močnejši/močen, širši/širok, krajši/kratek, boljši/dober, šibkejši/šibek
Pppzeopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAgcfsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental5920 večjo/velik, višjo/visok, manjšo/majhen, nižjo/nizek, boljšo/dober, starejšo/star, debelejšo/debel, cenejšo/poceni, slabšo/slab, krajšo/kratek
Pppzdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAgcfdnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=nominative11 širši/širok, večji/velik, manjši/majhen, starejši/star, boljši/dober, daljši/dolg, višji/visok, mlajši/mlad, nižji/nizek
Pppzdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAgcfdgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=genitivemanjših/majhen, večjih/velik, starejših/star, daljših/dolg, krajših/kratek, višjih/visok, težjih/težek, novejših/nov, hujših/hud, pomembnejših/pomemben
Pppzddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAgcfddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=dativestarejšima/star, večjima/velik, manjšima/majhen, mlajšima/mlad, boljšima/dober, močnejšima/močen, krajšima/kratek, višjima/visok, pomembnejšima/pomemben, slabšima/slab
Pppzdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAgcfdaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=accusative11 krajši/kratek, večji/velik, manjši/majhen, širši/širok, višji/visok, starejši/star, nižji/nizek, mlajši/mlad, boljši/dober
Pppzdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAgcfdlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=locativemanjših/majhen, večjih/velik, slabših/slab, starejših/star, krajših/kratek, višjih/visok, daljših/dolg, mlajših/mlad, zahtevnejših/zahteven, resnejših/resen
Pppzdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAgcfdiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental11 debelejšima/debel, manjšima/majhen, večjima/velik, starejšima/star, mlajšima/mlad, lažjima/lahek, daljšima/dolg, boljšima/dober, krajšima/kratek
Pppzmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAgcfpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=nominative14051 manjše/majhen, večje/velik, višje/visok, nižje/nizek, boljše/dober, ugodnejše/ugoden, novejše/nov, močnejše/močen, krajše/kratek, hujše/hud
Pppzmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAgcfpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=genitive11638 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, starejših/star, mlajših/mlad, boljših/dober, novejših/nov, nižjih/nizek, zanimivejših/zanimiv, zahtevnejših/zahteven
Pppzmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAgcfpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=dative1111 številnejšim/številen, višjim/visok, večjim/velik, težjim/težek, starejšim/star, slabšim/slab, resnejšim/resen, nižjim/nizek, hladnejšim/hladen, hitrejšim/hiter
Pppzmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAgcfpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=accusative10243 večje/velik, boljše/dober, višje/visok, manjše/majhen, starejše/star, mlajše/mlad, novejše/nov, krajše/kratek, hujše/hud, daljše/dolg
Pppzmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=mestnikAgcfplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=locative5222 večjih/velik, manjših/majhen, višjih/visok, slabših/slab, pomembnejših/pomemben, močnejših/močen, lažjih/lahek, daljših/dolg, zgodnejših/zgoden, temnejših/temen
Pppzmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=ženski število=množina sklon=orodnikAgcfpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental2313 večjimi/velik, manjšimi/majhen, nižjimi/nizek, višjimi/visok, svetlejšimi/svetel, slabšimi/slab, pomembnejšimi/pomemben, podrobnejšimi/podroben, nenavadnejšimi/nenavaden, mirnejšimi/miren
Pppseipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAgcnsnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=nominative15656 večje/velik, manjše/majhen, višje/visok, lažje/lahek, boljše/dober, težje/težek, pomembnejše/pomemben, počasnejše/počasen, hitrejše/hiter, daljše/dolg
Pppserpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAgcnsgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=genitive5926 večjega/velik, boljšega/dober, hujšega/hud, manjšega/majhen, širšega/širok, višjega/visok, resnejšega/resen, čvrstejšega/čvrst, toplejšega/topel, starejšega/star
Pppsedpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAgcnsdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=dative117 večjemu/velik, hitrejšemu/hiter, boljšemu/dober, uspešnejšemu/uspešen, pogostejšemu/pogost, manjšemu/majhen, lepšemu/lep
Pppsetpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAgcnsaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=accusative11339 večje/velik, boljše/dober, manjše/majhen, daljše/dolg, širše/širok, lažje/lahek, hitrejše/hiter, višje/visok, učinkovitejše/učinkovit, slabše/slab
Pppsempridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAgcnslAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=locative4316 večjem/velik, daljšem/dolg, boljšem/dober, širšem/širok, manjšem/majhen, kasnejšem/kasen, višjem/visok, uspešnejšem/uspešen, pozornejšem/pozoren, ožjem/ozek
Pppseopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAgcnsiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental98 večjim/velik, šibkejšim/šibek, višjim/visok, nižjim/nizek, močnejšim/močen, manjšim/majhen, intenzivnejšim/intenziven, hujšim/hud
Pppsdipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAgcndnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=nominative11 nižji/nizek, boljši/dober, večji/velik, manjši/majhen, uspešnejši/uspešen, starejši/star, močnejši/močen, mlajši/mlad, učinkovitejši/učinkovit, cenejši/poceni
Pppsdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAgcndgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=genitivevečjih/velik, manjših/majhen, starejših/star, nižjih/nizek, močnejših/močen, višjih/visok, temnejših/temen, slabših/slab, predrznejših/predrzen, pomembnejših/pomemben
Pppsddpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAgcnddAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=dativemanjšima/majhen, večjima/velik, slabšima/slab, starejšima/star, širšima/širok, zgodnejšima/zgoden, važnejšima/važen, razvitejšima/razvit, ožjima/ozek, nižjima/nizek
Pppsdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAgcndaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=accusativeboljši/dober, lepši/lep, manjši/majhen, večji/velik, starejši/star, svetlejši/svetel, daljši/dolg, nižji/nizek, močnejši/močen, širši/širok
Pppsdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAgcndlAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=locativevečjih/velik, manjših/majhen, širših/širok, zahtevnejših/zahteven, pomembnejših/pomemben, ožjih/ozek, odmevnejših/odmeven, novejših/nov, močnejših/močen, krajših/kratek
Pppsdopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAgcndiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalmanjšima/majhen, zgodnejšima/zgoden, večjima/velik, pomembnejšima/pomemben, nižjima/nizek, položnejšima/položen, ožjima/ozek, gostejšima/gost, daljšima/dolg, živahnejšima/živahen
Pppsmipridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAgcnpnAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=nominative3917 večja/velik, manjša/majhen, cenejša/poceni, slabša/slab, zanimivejša/zanimiv, višja/visok, težja/težek, svetlejša/svetel, primernejša/primeren, pomembnejša/pomemben
Pppsmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAgcnpgAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=genitive158 večjih/velik, manjših/majhen, pomembnejših/pomemben, višjih/visok, ugodnejših/ugoden, težjih/težek, poznejših/pozen, pogostejših/pogost
Pppsmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAgcnpdAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=dative21 manjšim/majhen, večjim/velik, višjim/visok, težjim/težek, daljšim/dolg, boljšim/dober, zahtevnejšim/zahteven, mlajšim/mlad, starejšim/star
Pppsmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAgcnpaAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=accusative2214 večja/velik, manjša/majhen, daljša/dolg, zahtevnejša/zahteven, varnejša/varen, težja/težek, splošnejša/splošen, slabša/slab, poznejša/pozen, pomembnejša/pomemben
Pppsmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=mestnikAgcnplAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=locative209 večjih/velik, poznejših/pozen, mlajših/mlad, kasnejših/kasen, zrelejših/zrel, zgodnejših/zgoden, trdnejših/trden, resnejših/resen, daljših/dolg
Pppsmopridevnik vrsta=splošni stopnja=primernik spol=srednji število=množina sklon=orodnikAgcnpiAdjective Type=general Degree=comparative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental64 manjšimi/majhen, kasnejšimi/kasen, jasnejšimi/jasen, cenejšimi/poceni, večjimi/velik, pomembnejšimi/pomemben, višjimi/visok, krajšimi/kratek, boljšimi/dober
Ppsmeidpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAgsmsnyAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes28259 najboljši/dober, največji/velik, najpomembnejši/pomemben, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najhitrejši/hiter, najstarejši/star, najmočnejši/močen, najljubši/ljub, najprimernejši/primeren
Ppsmerpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAgsmsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=genitive4817 največjega/velik, najboljšega/dober, najvišjega/visok, najnovejšega/nov, najmanjšega/majhen, najlepšega/lep, najstarejšega/star, najbližjega/blizek, najzahtevnejšega/zahteven, najsodobnejšega/sodoben
Ppsmedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAgsmsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=dative64 najširšemu/širok, najboljšemu/dober, najustreznejšemu/ustrezen, najenostavnejšemu/enostaven, največjemu/velik, najmlajšemu/mlad, najstarejšemu/star, najvišjemu/visok
Ppsmetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAgsmsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative3012 najboljšega/dober, največjega/velik, najmlajšega/mlad, najbližjega/blizek, najučinkovitejšega/učinkovit, najuspešnejšega/uspešen, najpopularnejšega/popularen, najnovejši/nov, najnevarnejšega/nevaren, najmočnejšega/močen
Ppsmetdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAgsmsayAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes7622 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najmanjši/majhen, najvišji/visok, najnižji/nizek, najlepši/lep, najustreznejši/ustrezen, najslabši/slab, najkrajši/kratek
Ppsmempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=mestnikAgsmslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=locative4520 najboljšem/dober, najlepšem/lep, najkrajšem/kratek, najširšem/širok, najvišjem/visok, največjem/velik, najnovejšem/nov, najslabšem/slab, najzgodnejšem/zgoden, najugodnejšem/ugoden
Ppsmeopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=ednina sklon=orodnikAgsmsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=singular Case=instrumental1711 največjim/velik, najslabšim/slab, najnovejšim/nov, najzmogljivejšim/zmogljiv, najuspešnejšim/uspešen, najmočnejšim/močen, najmanjšim/majhen, najlepšim/lep, najkrajšim/kratek, najdaljšim/dolg
Ppsmdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAgsmdnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=nominative128 najuspešnejša/uspešen, najpomembnejša/pomemben, najboljša/dober, največja/velik, najpopularnejša/popularen, najmogočnejša/mogočen, najmlajša/mlad, najbližja/blizek
Ppsmdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAgsmdgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=genitive11 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najstarejših/star, najmlajših/mlad, najresnejših/resen, najpogostejših/pogost
Ppsmddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAgsmddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=dativenajboljšima/dober, največjima/velik, najstarejšima/star, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najmlajšima/mlad, najhitrejšima/hiter
Ppsmdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAgsmdaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=accusative42 največja/velik, najboljša/dober, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najstarejša/star, najvišja/visok, najmlajša/mlad, najnevarnejša/nevaren
Ppsmdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAgsmdlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=locative11 najmočnejših/močen, največjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najvišjih/visok, najmlajših/mlad, najdražjih/drag, najšibkejših/šibek, najzrelejših/zrel
Ppsmdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAgsmdiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=dual Case=instrumentalnajboljšima/dober, največjima/velik, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najhitrejšima/hiter, najmočnejšima/močen, najvišjima/visok, najpomembnejšima/pomemben, najnovejšima/nov, najhujšima/hud
Ppsmmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAgsmpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=nominative10233 najboljši/dober, največji/velik, najpogostejši/pogost, najmočnejši/močen, najmlajši/mlad, najvišji/visok, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star, najhujši/hud, najbližji/blizek
Ppsmmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=rodilnikAgsmpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=genitive11542 najboljših/dober, največjih/velik, najrazličnejših/različen, najstarejših/star, najlepših/lep, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najmlajših/mlad, najmočnejših/močen, najmanjših/majhen
Ppsmmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=dajalnikAgsmpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=dative167 najboljšim/dober, najzaslužnejšim/zaslužen, najbližjim/blizek, največjim/velik, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najbogatejšim/bogat, najmlajšim/mlad
Ppsmmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=tožilnikAgsmpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=accusative6427 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, največje/velik, najmlajše/mlad, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najtežje/težek, najlepše/lep, najcenejše/poceni
Ppsmmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=mestnikAgsmplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=locative2315 najtežjih/težek, največjih/velik, najnovejših/nov, najvišjih/visok, najrazličnejših/različen, najpopularnejših/popularen, najpomembnejših/pomemben, najpogostejših/pogost, najmlajših/mlad, najmehkejših/mehek
Ppsmmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=moški število=množina sklon=orodnikAgsmpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=masculine Number=plural Case=instrumental4523 najboljšimi/dober, največjimi/velik, najpomembnejšimi/pomemben, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najsodobnejšimi/sodoben, najodgovornejšimi/odgovoren, najlepšimi/lep, najznamenitejšimi/znamenit, najvarnejšimi/varen
Ppszeipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAgsfsnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=nominative25049 največja/velik, najboljša/dober, najvišja/visok, najpomembnejša/pomemben, najnovejša/nov, najmanjša/majhen, najlepša/lep, najstarejša/star, najbližja/blizek, najslabša/slab
Ppszerpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAgsfsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=genitive6118 največje/velik, najvišje/visok, najnovejše/nov, najmanjše/majhen, najboljše/dober, najnižje/nizek, najlepše/lep, najmočnejše/močen, najgloblje/globok, najtežje/težek
Ppszedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAgsfsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=dative74 največji/velik, najljubši/ljub, najboljši/dober, najrevnejši/reven, najbližji/blizek, najdražji/drag, najvišji/visok, najpomembnejši/pomemben
Ppszetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAgsfsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=accusative12733 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnižjo/nizek, najnovejšo/nov, najmanjšo/majhen, najugodnejšo/ugoden, najpomembnejšo/pomemben, najljubšo/ljub, najučinkovitejšo/učinkovit
Ppszempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAgsfslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=locative5321 največji/velik, najvišji/visok, najboljši/dober, najbližji/blizek, najlepši/lep, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov, najzgodnejši/zgoden, najzahtevnejši/zahteven, najsplošnejši/splošen
Ppszeopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAgsfsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=singular Case=instrumental208 največjo/velik, najboljšo/dober, najvišjo/visok, najnovejšo/nov, najtesnejšo/tesen, najsodobnejšo/sodoben, najnižjo/nizek, najglobjo/globok
Ppszdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAgsfdnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=nominative118 najboljši/dober, najmočnejši/močen, najvišji/visok, največji/velik, najuspešnejši/uspešen, najprimernejši/primeren, najmanjši/majhen, najhitrejša/hiter
Ppszdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAgsfdgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=genitive11 največjih/velik, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najpomembnejših/pomemben, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najpogostejših/pogost, najstarejših/star, najnovejših/nov
Ppszddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAgsfddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=dativenajvečjima/velik, najboljšima/dober, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najvišjima/visok, najbližjima/blizek, najuspešnejšima/uspešen, najslabšima/slab, najhujšima/hud, najstarejšima/star
Ppszdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAgsfdaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=accusative44 najvišji/visok, največji/velik, najpogostejši/pogost, najboljši/dober, najljubši/ljub, najpomembnejši/pomemben, najnovejši/nov
Ppszdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAgsfdlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=locativenajvečjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najmočnejših/močen, najvišjih/visok, najdaljših/dolg, najtežjih/težek, najuspešnejših/uspešen, najstarejših/star, najodmevnejših/odmeven, najnovejših/nov
Ppszdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAgsfdiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=dual Case=instrumental11 največjima/velik, najboljšima/dober, najvišjima/visok, najmočnejšima/močen, najpomembnejšima/pomemben, najdaljšima/dolg, najbližjima/blizek, najnovejšima/nov, najštevilčnejšima/številčen
Ppszmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAgsfpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=nominative6226 najboljše/dober, največje/velik, najlepše/lep, najpogostejše/pogost, najnovejše/nov, najnižje/nizek, najpomembnejše/pomemben, najvišje/visok, najvažnejše/važen, najprimernejše/primeren
Ppszmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAgsfpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=genitive8039 največjih/velik, najboljših/dober, najpomembnejših/pomemben, najrazličnejših/različen, najlepših/lep, najvišjih/visok, najtežjih/težek, najstarejših/star, najsodobnejših/sodoben, najosnovnejših/osnoven
Ppszmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAgsfpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=dative44 najuspešnejšim/uspešen, najrazvitejšim/razvit, najrazličnejšim/različen, najboljšim/dober, največjim/velik, najrevnejšim/reven, najnovejšim/nov, najvišjim/visok
Ppszmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAgsfpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=accusative4417 najboljše/dober, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najlepše/lep, najvišje/visok, najnovejše/nov, največje/velik, najrevnejše/reven, najnujnejše/nujen, najširše/širok
Ppszmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=mestnikAgsfplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=locative188 najboljših/dober, najrazličnejših/različen, najhujših/hud, najvišjih/visok, najpomembnejših/pomemben, najnovejših/nov, najnižjih/nizek, najmanjših/majhen
Ppszmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=ženski število=množina sklon=orodnikAgsfpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=feminine Number=plural Case=instrumental1411 najboljšimi/dober, najpomembnejšimi/pomemben, najvišjimi/visok, največjimi/velik, najtežjimi/težek, najslabšimi/slab, najresnejšimi/resen, najnovejšimi/nov, najnižjimi/nizek, najlepšimi/lep
Ppsseipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAgsnsnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=nominative8732 najpomembnejše/pomemben, najboljše/dober, največje/velik, najtežje/težek, najmočnejše/močen, najlepše/lep, najzanesljivejše/zanesljiv, najstarejše/star, najslabše/slab, najmanjše/majhen
Ppsserpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAgsnsgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=genitive126 najboljšega/dober, največjega/velik, najzgodnejšega/zgoden, najnujnejšega/nujen, najglobljega/globok, najbližjega/blizek, najvišjega/visok, najmanjšega/majhen
Ppssedpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAgsnsdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=dativenajvečjemu/velik, najboljšemu/dober, najširšemu/širok, najvišjemu/visok, najbližjemu/blizek, najmočnejšemu/močen, najljubšemu/ljub, najnovejšemu/nov, najuspešnejšemu/uspešen, najpomembnejšemu/pomemben
Ppssetpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAgsnsaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=accusative4018 najboljše/dober, največje/velik, najvišje/visok, najrazličnejše/različen, najpomembnejše/pomemben, najnujnejše/nujen, najmanjše/majhen, zadnje/=, najuglednejše/ugleden, najsodobnejše/sodoben
Ppssempridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAgsnslAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=locative1510 največjem/velik, najznačilnejšem/značilen, najzgodnejšem/zgoden, najvišjem/visok, največjemu/velik, najslabšem/slab, najprestižnejšem/prestižen, najnovejšem/nov, najglobjem/globok, najboljšem/dober
Ppsseopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAgsnsiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=singular Case=instrumental107 največjim/velik, najvažnejšim/važen, najtežjim/težek, najmanjšim/majhen, najkrajšim/kratek, najhujšim/hud, najboljšim/dober, najvišjim/visok
Ppssdipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAgsndnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=nominative22 največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najvišji/visok, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najuspešnejši/uspešen, najstarejši/star
Ppssdrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAgsndgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=genitivenajvečjih/velik, najpomembnejših/pomemben, najboljših/dober, najmočnejših/močen, najuspešnejših/uspešen, najsvetejših/svet, najslabših/slab, najvišjih/visok, najresnejših/resen, najzmogljivejših/zmogljiv
Ppssddpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAgsnddAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=dativenajvečjima/velik, najsvetejšima/svet, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najljubšima/ljub, najpomembnejšima/pomemben, najskromnejšima/skromen, najpopularnejšima/popularen, najperspektivnejšima/perspektiven
Ppssdtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAgsndaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=accusative11 najvišji/visok, največji/velik, najboljši/dober, najpomembnejši/pomemben, najlepši/lep, najžlahtnejši/žlahten, najmočnejši/močen, najpogostejši/pogost, najdražji/drag
Ppssdmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAgsndlAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=locativenajvečjih/velik, najvišjih/visok, najuspešnejših/uspešen, najtežjih/težek, najrevnejših/reven, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najspornejših/sporen, najslavnejših/slaven, najpomembnejših/pomemben
Ppssdopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAgsndiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalnajvečjima/velik, najboljšima/dober, najuspešnejšima/uspešen, najvišjima/visok, najstarejšima/star, najžlahtnejšima/žlahten, najskromnejšima/skromen, najmočnejšima/močen, najljubšima/ljub, najhujšima/hud
Ppssmipridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAgsnpnAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=nominative1711 največja/velik, najnovejša/nov, najpomembnejša/pomemben, najvišja/visok, najokusnejša/okusen, najmilejša/mil, najmanjša/majhen, najljubša/ljub, najhujša/hud, najdražja/drag
Ppssmrpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAgsnpgAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=genitive2311 najpomembnejših/pomemben, največjih/velik, najmočnejših/močen, najboljših/dober, najzanimivejših/zanimiv, najvažnejših/važen, najprijaznejših/prijazen, najnižjih/nizek, najnevarnejših/nevaren, najlepših/lep
Ppssmdpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAgsnpdAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=dative11 najboljšim/dober, največjim/velik, najnovejšim/nov, najrazličnejšim/različen, najvišjim/visok, najstrožjim/strog, najpomembnejšim/pomemben, najmanjšim/majhen, najzahtevnejšim/zahteven
Ppssmtpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAgsnpaAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=accusative2210 najvišja/visok, najrazličnejša/različen, najboljša/dober, najzahtevnejša/zahteven, najpomembnejša/pomemben, najpogostejša/pogost, najtežja/težek, najsodobnejša/sodoben, najljubša/ljub, najlepša/lep
Ppssmmpridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=mestnikAgsnplAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=locative117 največjih/velik, najlepših/lep, najzgodnejših/zgoden, najsodobnejših/sodoben, najrazličnejših/različen, najdebelejših/debel, najboljših/dober, najvišjih/visok
Ppssmopridevnik vrsta=splošni stopnja=presežnik spol=srednji število=množina sklon=orodnikAgsnpiAdjective Type=general Degree=superlative Gender=neuter Number=plural Case=instrumental44 najznačilnejšimi/značilen, najtežjimi/težek, najpomembnejšimi/pomemben, najboljšimi/dober, največjimi/velik, najnovejšimi/nov, najrazličnejšimi/različen, najvišjimi/visok
Psnmeinpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neAspmsnnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no358290 kalcijev/=, ogljikov/=, Cankarjev/=, papežev/=, Sokurov/=, vodikov/=, sosedov/=, otrokov/=, lunin/=, delov/=
Psnmerpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAspmsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive200159 ogljikovega/ogljikov, Cankarjevega/Cankarjev, Prešernovega/Prešernov, natrijevega/natrijev, sodnikovega/sodnikov, petkovega/petkov, obtoženčevega/obtoženčev, magnezijevega/magnezijev, kalcijevega/kalcijev, Ojdipovega/Ojdipov
Psnmedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAspmsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative2422 Microsoftovemu/Microsoftov, Kristusovemu/Kristusov, Štakulovemu/Štakulov, tujčevemu/tujčev, stričevemu/stričev, prijateljevemu/prijateljev, obtoženčevemu/obtoženčev, kraljevemu/kraljev, dedovemu/dedov, bikovemu/bikov
Psnmetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAspmsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative2121 Šarinićevega/Šarinićev, oškodovančevega/oškodovančev, otrokovega/otrokov, ministrovega/ministrov, dalajlamovega/dalajlamov, Wagnerjevega/Wagnerjev, Verdijevega/Verdijev, Straussovega/Straussov, Shahovega/Shahov, Quantumov/=
Psnmetnpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neAspmsanAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no139119 otrokov/=, ogljikov/=, srnin/=, sosedov/=, sirov/=, pesnikov/=, očetov/=, Ragov/=, Jasnin/=, Clintonov/=
Psnmempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnikAspmslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative138113 Cankarjevem/Cankarjev, ponedeljkovem/ponedeljkov, Prešernovem/Prešernov, Drnovškovem/Drnovškov, torkovem/torkov, sopotnikovem/sopotnikov, firerjevem/firerjev, Trdinovem/Trdinov, Titovem/Titov, Linhartovem/Linhartov
Psnmeopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnikAspmsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental5650 limoninim/limonin, kanclerjevim/kanclerjev, županjinim/županjin, vanadijevim/vanadijev, sosedovim/sosedov, sirovim/sirov, sinovim/sinov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, otrokovim/otrokov
Psnmdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAspmdnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative1717 šejkova/šejkov, travertina/travertin, obdolženkina/obdolženkin, Priključnina/Priključnin, Predskupina/Predskupin, Parkerjeva/Parkerjev, Okijeva/Okijev, Mucherjeva/Mucherjev, Microtecova/Microtecov, Matvijenkova/Matvijenkov
Psnmdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAspmdgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive33 Sopranovih/Sopranov, Fokkerjevih/Fokkerjev, Accessovih/Accessov, jevih/jev, Guldenburgovih/Guldenburgov, Twistovih/Twistov, Oceanovih/Oceanov, Baudelairovih/Baudelairov, Columbovih/Columbov
Psnmddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAspmddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dativeminima/min, Minima/Min, ogljikovima/ogljikov, machinima/machin, Čaretovima/Čaretov, jevima/jev, Mrazovima/Mrazov, uslovima/uslov, Machinima/Machin, strankinima/strankin
Psnmdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAspmdaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative33 Siemensova/Siemensov, Iskričina/Iskričin, Hajdukova/Hajdukov, Steva/Stev, Dina/Din, Calvina/Calvin, lovorova/lovorov, Dustina/Dustin, Martina/Martin, sinova/sinov
Psnmdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAspmdlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locativeaddamsovih/Addamsov, plovih/plov, jevih/jev, Huxtablovih/Huxtablov, Mcgregorjevih/McGregorjev, Giardinih/Giardin, Raztresenovih/Raztresenov, bencinih/bencin, Oceanovih/Oceanov, Fominih/Fomin
Psnmdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAspmdiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental22 dušikovima/dušikov, Kodakovima/Kodakov, četrtkovima/četrtkov, strankinima/strankin, Olimpijinima/Olimpijin, Microsoftovima/Microsoftov, Clintonovima/Clintonov, Volvopentovima/Volvopentov, Trubarjevima/Trubarjev, Tomosovima/Tomosov
Psnmmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAspmpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative11398 Simpsonovi/Simpsonov, županovi/županov, Intelovi/Intelov, plutonijevi/plutonijev, ovnovi/ovnov, ogljikovi/ogljikov, Veršičevi/Veršičev, Noetovi/Noetov, Hitlerjevi/Hitlerjev, škampovi/škampov
Psnmmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnikAspmpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive8778 ogljikovih/ogljikov, sojinih/sojin, otrokovih/otrokov, Corelovih/Corelov, Žužkovih/Žužkov, šejkovih/šejkov, šefinjinih/šefinjin, Šuštarjevih/Šuštarjev, strelčevih/strelčev, sivkinih/sivkin
Psnmmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnikAspmpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative1212 natrijevim/natrijev, krompirjevim/krompirjev, Vuittonovim/Vuittonov, Samsungovim/Samsungov, Roškarjevim/Roškarjev, Marivauxovim/Marivauxov, Kusturovim/Kusturov, Kostelčevim/Kostelčev, Kezovim/Kezov, Janezovim/Janezov
Psnmmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnikAspmpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative5150 ogljikove/ogljikov, županove/županov, Öhlinsove/Öhlinsov, voznikove/voznikov, strankine/strankin, praindoevropščine/praindoevropščin, partnerjeve/partnerjev, otrokove/otrokov, osličeve/osličev, moževe/možev
Psnmmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnikAspmplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative3936 Microsoftovih/Microsoftov, Mercedesovih/Mercedesov, Ferencevih/Ferencev, startovih/startov, profesorjevih/profesorjev, generalovih/generalov, firerjevih/firerjev, elanovih/elanov, Voltovih/Voltov, Steinerjevih/Steinerjev
Psnmmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnikAspmpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental1715 Intelovimi/Intelov, umetnikovimi/umetnikov, sivkinimi/sivkin, predsednikovimi/predsednikov, lipovimi/lipov, limetinimi/limetin, Shiseidovimi/Shiseidov, Sadamovimi/Sadamov, Junkersovimi/Junkersov, Jančarjevimi/Jančarjev
Psnzeipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAspfsnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative546432 otrokova/otrokov, Janševa/Janšev, kraljeva/kraljev, Prešernova/Prešernov, Drnovškova/Drnovškov, Dementijeva/Dementijev, Navratilova/Navratilov, Čarmanova/Čarmanov, učiteljeva/učiteljev, trnova/trnov
Psnzerpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAspfsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive262221 kraljeve/kraljev, materine/materin, Prešernove/Prešernov, Bajukove/Bajukov, otrokove/otrokov, alzheimerjeve/alzheimerjev, Microsoftove/Microsoftov, Drnovškove/Drnovškov, tožnikove/tožnikov, sojine/sojin
Psnzedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAspfsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative3129 Plavšićevi/Plavšićev, Drnovškovi/Drnovškov, vladarjevi/vladarjev, očetovi/očetov, otrokovi/otrokov, materini/materin, krompirjevi/krompirjev, igralčevi/igralčev, dedovi/dedov, Turkovi/Turkov
Psnzetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAspfsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative213177 Nobelovo/Nobelov, otrokovo/otrokov, paradižnikovo/paradižnikov, kraljevo/kraljev, Prešernovo/Prešernov, Kristusovo/Kristusov, Župančičevo/Župančičev, tožnikovo/tožnikov, strelčevo/strelčev, očetovo/očetov
Psnzempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAspfslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative175143 očetovi/očetov, Metelkovi/Metelkov, Kidričevi/Kidričev, četrtkovi/četrtkov, torkovi/torkov, Miklošičevi/Miklošičev, Kersnikovi/Kersnikov, Šubičevi/Šubičev, Štihovi/Štihov, Čopovi/Čopov
Psnzeopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAspfsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental8479 ministrovo/ministrov, kraljevo/kraljev, Zyxelovo/Zyxelov, Cankarjevo/Cankarjev, Brezigarjevo/Brezigarjev, Štumperovo/Štumperov, četrtkovo/četrtkov, česnovo/česnov, uporabnikovo/uporabnikov, tempomatovo/tempomatov
Psnzdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAspfdnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative66 županovi/županov, peteršiljevi/peteršiljev, perspektivini/perspektivin, orehovi/orehov, McPhersonovi/McPhersonov, Kohkovi/Kohkov, Mcleodovi/McLeodov, jevi/jev, Prešernovi/Prešernov, Mcleodovi/Mcleodov
Psnzdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAspfdgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitivejevih/jev, balzovih/balzov, Krimovih/Krimov, Oraclovih/Oraclov, Michelinovih/Michelinov, Glaskovih/Glaskov, Excelovih/Excelov, Pierinovih/Pierinov, Outlookovih/Outlookov, Srdovih/Srdov
Psnzddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAspfddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dativenovartisovima/Novartisov, nageljnovima/nageljnov, Michelinovima/Michelinov, Iskričinima/Iskričin, voznikovima/voznikov, Vilharjevima/Vilharjev, Vidmovima/Vidmov, strankinima/strankin, Sodečevima/Sodečev, Olimpijinima/Olimpijin
Psnzdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAspfdaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative33 Vikičevi/Vikičev, Klemnovi/Klemnov, Caterinini/Caterinin, Miklovi/Miklov, četrtkovi/četrtkov, ponedeljkovi/ponedeljkov, Prešernovi/Prešernov, Outlookovi/Outlookov, Podjavorškovi/Podjavorškov, Ferrarijevi/Ferrarijev
Psnzdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAspfdlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locativejevih/jev, premierovih/premierov, Vertovčevih/Vertovčev, Hoffmannovih/Hoffmannov, Verheugnovih/Verheugnov, Sparovih/Sparov, Playboyevih/Playboyev, Sunovih/Sunov, Powellovih/Powellov, Erinih/Erin
Psnzdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAspfdiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumentalmaterinima/materin, voznikovima/voznikov, petkovima/petkov, luninima/lunin, vodikovima/vodikov, torkovima/torkov, Tomovima/Tomov, strankinima/strankin, ravnateljevima/ravnateljev, predsednikovima/predsednikov
Psnzmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAspfpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative5953 otrokove/otrokov, proizvajalčeve/proizvajalčev, dekletove/dekletov, šefove/šefov, Čadeževe/Čadežev, vodikove/vodikov, toženčeve/toženčev, torkove/torkov, stričeve/stričev, sojine/sojin
Psnzmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAspfpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive5955 posameznikovih/posameznikov, luninih/lunin, Krkinih/Krkin, Šuštarjevih/Šuštarjev, vrtnarjevih/vrtnarjev, vrbovih/vrbov, tožnikovih/tožnikov, sirovih/sirov, riževih/rižev, ribičinih/ribičin
Psnzmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAspfpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative55 žemljevim/žemljev, sestrinim/sestrin, Natovim/Natov, Lambovim/Lambov, Damijanovim/Damijanov, otrokovim/otrokov, posameznikovim/posameznikov, očetovim/očetov, Jehovovim/Jehovov
Psnzmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAspfpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative3632 otrokove/otrokov, nageljnove/nageljnov, brinove/brinov, žveplove/žveplov, škofove/škofov, stričeve/stričev, smetanove/smetanov, sinkove/sinkov, premierove/premierov, mirtove/mirtov
Psnzmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnikAspfplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative4342 Šinkovčevih/Šinkovčev, Židovih/Židov, Žekševih/Žekšev, Žajdelovih/Žajdelov, Štögerjevih/Štögerjev, starčevih/starčev, premierovih/premierov, piščevih/piščev, otrokovih/otrokov, gospodovih/gospodov
Psnzmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnikAspfpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental1515 volframovimi/volframov, titanovimi/titanov, strankinimi/strankin, partnerjevimi/partnerjev, dekletovimi/dekletov, dedovimi/dedov, cesarjevimi/cesarjev, borovimi/borov, avtorjevimi/avtorjev, Shakespearjevimi/Shakespearjev
Psnseipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAspnsnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative7255 ponedeljkovo/ponedeljkov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Martinovo/Martinov, prijateljevo/prijateljev, petkovo/petkov, edino/edini, Marijino/Marijin, ženino/ženin, Župnekovo/Župnekov
Psnserpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAspnsgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive8571 Marijinega/Marijin, otrokovega/otrokov, lososovega/lososov, Stresemannovega/Stresemannov, Prešernovega/Prešernov, Odisejevega/Odisejev, Kristusovega/Kristusov, Jezusovega/Jezusov, Borštnikovega/Borštnikov, župnikovega/župnikov
Psnsedpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAspnsdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative77 supervizantovemu/supervizantov, materinemu/materin, dijakovemu/dijakov, Vincijevemu/Vincijev, Microsoftovemu/Microsoftov, Michaelovemu/Michaelov, Marijinemu/Marijin, Jezusovemu/Jezusov, otrokovemu/otrokov
Psnsetpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAspnsaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative6961 materino/materin, Marijino/Marijin, posameznikovo/posameznikov, otrokovo/otrokov, Prešernovo/Prešernov, Cankarjevo/Cankarjev, žužkovo/žužkov, ženino/ženin, človekovo/človekov, voznikovo/voznikov
Psnsempridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAspnslAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative7265 umetnikovem/umetnikov, torkovem/torkov, otrokovem/otrokov, gospodovem/gospodov, Kučanovem/Kučanov, Krivičevem/Krivičev, Engelsovem/Engelsov, županovem/županov, Šušteršičevem/Šušteršičev, četrtkovem/četrtkov
Psnseopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAspnsiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental2524 materinim/materin, trnovim/trnov, sredinim/sredin, slikarjevim/slikarjev, riževim/rižev, predsednikovim/predsednikov, petkovim/petkov, pesnikovim/pesnikov, ortopedovim/ortopedov, ohrovtovim/ohrovtov
Psnsdipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAspndnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative32 Marsovi/Marsov, Peltonovi/Peltonov, Volkovi/Volkov, hudičevi/hudičev, Lekovi/Lekov, Kučanovi/Kučanov, kraljevi/kraljev, Gallusovi/Gallusov, Scavolini/Scavolin, Gradovi/Gradov
Psnsdrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAspndgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitivejevih/jev, Pharovih/Pharov, Emoninih/Emonin, Srdovih/Srdov, Goghovih/Goghov, Fibinih/Fibin, Geinih/Gein, Puchovih/Puchov, Primexovih/Primexov, holdingovih/holdingov
Psnsddpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAspnddAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativerotarjevima/Rotarjev, Žitovima/Žitov, Žalgirisovima/Žalgirisov, Čurinovima/Čurinov, Črepovima/Črepov, strankinima/strankin, Stopovima/Stopov, potapljačevima/potapljačev, Pfizerjevima/Pfizerjev, Meblovima/Meblov
Psnsdtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAspndaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative11 Citroënovi/Citroënov, Cortini/Cortin, Maini/Main, Jarenini/Jarenin, Caterini/Caterin, Jahorini/Jahorin, Burkini/Burkin, Trubarjevini/Trubarjevin, Grablovičevi/Grablovičev, Bijeljini/Bijeljin
Psnsdmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAspndlAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativeadriinih/Adriin, Srdovih/Srdov, Uefinih/Uefin, Jatovih/Jatov, Emoninih/Emonin, Ulebovih/Ulebov, Temirjevih/Temirjev, Perutninih/Perutnin, jevih/jev, javorovih/javorov
Psnsdopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAspndiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalspraguovima/Spraguov, bikovima/bikov, žerjavovima/žerjavov, četrtkovima/četrtkov, Wrightovima/Wrightov, Petrolovima/Petrolov, Mercatorjevima/Mercatorjev, Linhartovima/Linhartov, kostanjevima/kostanjev, Kittlovima/Kittlov
Psnsmipridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAspnpnAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative2317 Capriceina/Capricein, Izraelijeva/Izraelijev, Cankarjeva/Cankarjev, voznikova/voznikov, gabrova/gabrov, dolžnikova/dolžnikov, cesarjeva/cesarjev, bukova/bukov, Williamova/Williamov, Waddellova/Waddellov
Psnsmrpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAspnpgAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive1714 ogljikovih/ogljikov, specialistovih/specialistov, sojinih/sojin, sedlarjevih/sedlarjev, otrokovih/otrokov, kokosovih/kokosov, iskrinih/iskrin, Tumovih/Tumov, Schalkejevih/Schalkejev, Rustemagićevih/Rustemagićev
Psnsmdpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAspnpdAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative11 Boscovim/Boscov, Natovim/Natov, otrokovim/otrokov, očetovim/očetov, nasprotnikovim/nasprotnikov, ministrovim/ministrov, avtorjevim/avtorjev, zdravnikovim/zdravnikov, maminim/mamin, voznikovim/voznikov
Psnsmtpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAspnpaAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative2018 proizvajalčeva/proizvajalčev, otrokova/otrokov, voznikova/voznikov, trenerjeva/trenerjev, poprova/poprov, očetova/očetov, judova/judov, dnevnikova/dnevnikov, avtorjeva/avtorjev, Nigradova/Nigradov
Psnsmmpridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnikAspnplAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative87 Shakespearovih/Shakespearov, varuhovih/varuhov, orlovih/orlov, Mauriceovih/Mauriceov, Hitlerjevih/Hitlerjev, Glinovih/Glinov, Fallonovih/Fallonov, Krkinih/Krkin, riževih/rižev, voznikovih/voznikov
Psnsmopridevnik vrsta=svojilni stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnikAspnpiAdjective Type=possessive Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental55 pesnikovimi/pesnikov, Rankovičevimi/Rankovičev, Marinkovičevimi/Marinkovičev, Marijinimi/Marijin, Dianinimi/Dianin, riževimi/rižev, puškinimi/puškin, ogljikovimi/ogljikov, orehovimi/orehov, dušikovimi/dušikov
Pdnmeinpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=neAppmsnnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=no1789595 prepričan/=, pripravljen/=, namenjen/=, povezan/=, imenovan/=, sestavljen/=, rojen/=, odprt/=, določen/=, sprejet/=
Pdnmeidpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik določnost=daAppmsnyAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=nominative Definiteness=yes262163 omenjeni/omenjen, spoštovani/spoštovan, imenovani/imenovan, odprti/odprt, poškodovani/poškodovan, opisani/opisan, prizadeti/prizadet, mešani/mešan, znani/znan, uveljavljeni/uveljavljen
Pdnmerpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=rodilnikAppmsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=genitive328204 omenjenega/omenjen, določenega/določen, imenovanega/imenovan, želenega/želen, odprtega/odprt, vloženega/vložen, sprejetega/sprejet, namenjenega/namenjen, izgubljenega/izgubljen, vezanega/vezan
Pdnmedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=dajalnikAppmsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=dative3125 rojenemu/rojen, vprašanemu/vprašan, organiziranemu/organiziran, izgubljenemu/izgubljen, imenovanemu/imenovan, zvitemu/zvit, zgrajenemu/zgrajen, zastavljenemu/zastavljen, zaposlenemu/zaposlen, ustaljenemu/ustaljen
Pdnmetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnikAppmsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative7658 zaposlenega/zaposlen, umorjenega/umorjen, razvpitega/razvpit, imenovanega/imenovan, umrlega/umrl, ubitega/ubit, ranjenega/ranjen, odrešenega/odrešen, nasmejanega/nasmejan, zaprtega/zaprt
Pdnmetnpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=neAppmsanAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=no219138 določen/=, vgrajen/=, imenovan/=, opravljen/=, sestavljen/=, organiziran/=, namenjen/=, izdelan/=, utemeljen/=, sesekljan/=
Pdnmetdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=tožilnik določnost=daAppmsayAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=accusative Definiteness=yes133101 omenjeni/omenjen, želeni/želen, izbrani/izbran, organizirani/organiziran, omrežni/omrežen, kombinirani/kombiniran, izgubljeni/izgubljen, vloženi/vložen, ukradeni/ukraden, skriti/skrit
Pdnmempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=mestnikAppmslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=locative199117 določenem/določen, končanem/končan, omenjenem/omenjen, skrajšanem/skrajšan, imenovanem/imenovan, zaprtem/zaprt, sprejetem/sprejet, predpisanem/predpisan, razvitem/razvit, predlaganem/predlagan
Pdnmeopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=ednina sklon=orodnikAppmsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=singular Case=instrumental159110 določenim/določen, imenovanim/imenovan, vgrajenim/vgrajen, povišanim/povišan, izbranim/izbran, vdelanim/vdelan, upokojenim/upokojen, sprejetim/sprejet, organiziranim/organiziran, omenjenim/omenjen
Pdnmdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikAppmdnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=nominative150102 povezana/povezan, prepričana/prepričan, sprejeta/sprejet, omenjena/omenjen, obsojena/obsojen, ločena/ločen, zasnovana/zasnovan, zaposlena/zaposlen, poročena/poročen, nominirana/nominiran
Pdnmdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikAppmdgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=genitive55 prenovljenih/prenovljen, osumljenih/osumljen, naštetih/naštet, naprednih/napreden, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, obtoženih/obtožen, zgrešenih/zgrešen
Pdnmddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikAppmddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=dative64 omenjenima/omenjen, pripravljenima/pripravljen, poškodovanima/poškodovan, poznanima/poznan, obtoženima/obtožen, osumljenima/osumljen, ločenima/ločen, povezanima/povezan
Pdnmdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikAppmdaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=accusative1514 namenjena/namenjen, upokojena/upokojen, ukrivljena/ukrivljen, prizadeta/prizadet, priključna/priključen, prenovljena/prenovljen, posvečena/posvečen, poročna/poročen, omenjena/omenjen, obtožena/obtožen
Pdnmdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=mestnikAppmdlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=locative43 omenjenih/omenjen, nameščenih/nameščen, ločenih/ločen, sušnih/sušen, odigranih/odigran, zgrešenih/zgrešen, sklenjenih/sklenjen, kombiniranih/kombiniran
Pdnmdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=dvojina sklon=orodnikAppmdiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=dual Case=instrumental44 zaposlenima/zaposlen, ugotovljenima/ugotovljen, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen, vgrajenima/vgrajen, sprtima/sprt, izbranima/izbran, zadetima/zadet
Pdnmmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=imenovalnikAppmpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=nominative1314477 pripravljeni/pripravljen, prepričani/prepričan, povezani/povezan, zaposleni/zaposlen, zbrani/zbran, navdušeni/navdušen, namenjeni/namenjen, vključeni/vključen, opremljeni/opremljen, utrujeni/utrujen
Pdnmmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=rodilnikAppmpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=genitive641296 zaposlenih/zaposlen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbranih/izbran, ranjenih/ranjen, namenjenih/namenjen, določenih/določen, prizadetih/prizadet, izbrisanih/izbrisan, vključenih/vključen
Pdnmmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=dajalnikAppmpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=dative6036 zaposlenim/zaposlen, prizadetim/prizadet, rojenim/rojen, zbranim/zbran, zainteresiranim/zainteresiran, usmerjenim/usmerjen, imenovanim/imenovan, umrlim/umrl, specializiranim/specializiran, skuštranim/skuštran
Pdnmmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=tožilnikAppmpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=accusative311194 zaposlene/zaposlen, določene/določen, izbrane/izbran, zbrane/zbran, odprte/odprt, predpisane/predpisan, omenjene/omenjen, narejene/narejen, imenovane/imenovan, oblikovane/oblikovan
Pdnmmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=mestnikAppmplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=locative10977 določenih/določen, združenih/združen, omenjenih/omenjen, izbrisanih/izbrisan, zavitih/zavit, zaprtih/zaprt, prevoženih/prevožen, prenovljenih/prenovljen, prenatrpanih/prenatrpan, predvidenih/predviden
Pdnmmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=moški število=množina sklon=orodnikAppmpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=masculine Number=plural Case=instrumental12297 zaposlenimi/zaposlen, imenovanimi/imenovan, omejenimi/omejen, lakiranimi/lakiran, zainteresiranimi/zainteresiran, vodenimi/voden, vgrajenimi/vgrajen, uvoženimi/uvožen, spremenjenimi/spremenjen, preizkušenimi/preizkušen
Pdnzeipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikAppfsnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=nominative1710606 namenjena/namenjen, povezana/povezan, pripravljena/pripravljen, prepričana/prepričan, odprta/odprt, ustanovljena/ustanovljen, omenjena/omenjen, določena/določen, imenovana/imenovan, zaprta/zaprt
Pdnzerpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikAppfsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=genitive409234 omenjene/omenjen, združene/združen, določene/določen, prevzete/prevzet, tožene/tožen, prenovljene/prenovljen, risane/risan, pričakovane/pričakovan, povečane/povečan, organizirane/organiziran
Pdnzedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikAppfsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=dative4436 omenjeni/omenjen, razširjeni/razširjen, preizkušeni/preizkušen, obnovljeni/obnovljen, izbrani/izbran, imenovani/imenovan, zmrznjeni/zmrznjen, zbrani/zbran, zbiti/zbit, zasvojeni/zasvojen
Pdnzetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikAppfsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=accusative504283 določeno/določen, dodano/dodan, imenovano/imenovan, omenjeno/omenjen, izbrano/izbran, urejeno/urejen, odprto/odprt, združeno/združen, vgrajeno/vgrajen, povezano/povezan
Pdnzempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=mestnikAppfslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=locative239154 določeni/določen, končani/končan, opravljeni/opravljen, izbrani/izbran, prenovljeni/prenovljen, ugotovljeni/ugotovljen, razširjeni/razširjen, priloženi/priložen, pokriti/pokrit, opremljeni/opremljen
Pdnzeopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=ednina sklon=orodnikAppfsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=singular Case=instrumental178137 omejeno/omejen, vgrajeno/vgrajen, predlagano/predlagan, razvito/razvit, omrežno/omrežen, omenjeno/omenjen, odprto/odprt, napovedano/napovedan, izbrano/izbran, zapleteno/zapleten
Pdnzdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikAppfdnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=nominative5946 povezani/povezan, prepričani/prepričan, vzmetni/vzmeten, priključeni/priključen, pridruženi/pridružen, postavljeni/postavljen, podeljeni/podeljen, omenjeni/omenjen, odprti/odprt, zgrajeni/zgrajen
Pdnzdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikAppfdgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=genitive22 navedenih/naveden, narejenih/narejen, omenjenih/omenjen, sprtih/sprt, rejnih/rejen, ločenih/ločen, vpletenih/vpleten, prestanih/prestan, odprtih/odprt, izbranih/izbran
Pdnzddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikAppfddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=dative11 omenjenima/omenjen, sprtima/sprt, ločenima/ločen, vpletenima/vpleten, izbranima/izbran, prizadetima/prizadet, povezanima/povezan, uveljavljenima/uveljavljen, osvojenima/osvojen
Pdnzdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikAppfdaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=accusative1413 ločeni/ločen, združeni/združen, vmesni/vmesen, ukradeni/ukraden, razprodani/razprodan, razdraženi/razdražen, prirejeni/prirejen, popackani/popackan, odsekani/odsekan, načrtovani/načrtovan
Pdnzdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikAppfdlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=locative33 zloženih/zložen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, ločenih/ločen, odigranih/odigran, podaljšanih/podaljšan, sušnih/sušen, izgubljenih/izgubljen, prestanih/prestan
Pdnzdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikAppfdiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=dual Case=instrumental77 zaokroženima/zaokrožen, stegnjenima/stegnjen, sprtima/sprt, poslikanima/poslikan, pokritima/pokrit, odcepljenima/odcepljen, izvrtanima/izvrtan, omenjenima/omenjen, ločenima/ločen
Pdnzmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikAppfpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=nominative701353 povezane/povezan, določene/določen, namenjene/namenjen, predstavljene/predstavljen, združene/združen, izdelane/izdelan, razvite/razvit, razporejene/razporejen, opisane/opisan, omejene/omejen
Pdnzmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=rodilnikAppfpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=genitive376226 določenih/določen, ogroženih/ogrožen, povezanih/povezan, naštetih/naštet, imenovanih/imenovan, predpisanih/predpisan, omenjenih/omenjen, okuženih/okužen, odprtih/odprt, nasičenih/nasičen
Pdnzmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=dajalnikAppfpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=dative2721 združenim/združen, opisanim/opisan, prizadetim/prizadet, določenim/določen, začinjenim/začinjen, zavarovanim/zavarovan, zainteresiranim/zainteresiran, vnetim/vnet, spuščenim/spuščen, pripravljenim/pripravljen
Pdnzmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=tožilnikAppfpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=accusative237151 določene/določen, povezane/povezan, umazane/umazan, razvite/razvit, predlagane/predlagan, imenovane/imenovan, želene/želen, sprejete/sprejet, skrite/skrit, opredeljene/opredeljen
Pdnzmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=mestnikAppfplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=locative12174 razvitih/razvit, določenih/določen, združenih/združen, zaprtih/zaprt, urejenih/urejen, zasneženih/zasnežen, omenjenih/omenjen, napetih/napet, mešanih/mešan, izpostavljenih/izpostavljen
Pdnzmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=ženski število=množina sklon=orodnikAppfpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=feminine Number=plural Case=instrumental10490 zaprtimi/zaprt, določenimi/določen, ustvarjenimi/ustvarjen, stisnjenimi/stisnjen, prižganimi/prižgan, prerezanimi/prerezan, predlaganimi/predlagan, povezanimi/povezan, ogroženimi/ogrožen, odrezanimi/odrezan
Pdnseipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikAppnsnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=nominative909399 povezano/povezan, namenjeno/namenjen, odprto/odprt, rečeno/rečen, povedano/povedan, določeno/določen, prepovedano/prepovedan, dovoljeno/dovoljen, zapisano/zapisan, napisano/napisan
Pdnserpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikAppnsgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=genitive198142 združenega/združen, določenega/določen, omenjenega/omenjen, povečanega/povečan, zmanjšanega/zmanjšan, vloženega/vložen, uvoženega/uvožen, tveganega/tvegan, razloženega/razložen, prizadetega/prizadet
Pdnsedpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikAppnsdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=dative1814 določenemu/določen, povečanemu/povečan, združenemu/združen, zapisanemu/zapisan, vzvalovanemu/vzvalovan, specializiranemu/specializiran, razširjenemu/razširjen, razgibanemu/razgiban, povišanemu/povišan, posekanemu/posekan
Pdnsetpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikAppnsaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=accusative208137 določeno/določen, odprto/odprt, omenjeno/omenjen, opravljeno/opravljen, ukradeno/ukraden, pridobljeno/pridobljen, urejeno/urejen, opremljeno/opremljen, obnovljeno/obnovljen, našteto/naštet
Pdnsempridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=mestnikAppnslAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=locative8763 odprtem/odprt, končanem/končan, določenem/določen, združenem/združen, zaprtem/zaprt, kuhanem/kuhan, zapisanem/zapisan, zaokroženem/zaokrožen, urejenem/urejen, prizadetem/prizadet
Pdnseopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=ednina sklon=orodnikAppnsiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=singular Case=instrumental4440 zmanjšanim/zmanjšan, povečanim/povečan, pospešenim/pospešen, odprtim/odprt, zlomljenim/zlomljen, zbranim/zbran, zavzetim/zavzet, zaseženim/zasežen, zadrgnjenim/zadrgnjen, zadetim/zadet
Pdnsdipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikAppndnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=nominative1919 zvezani/zvezan, zaželeni/zaželen, začeti/začet, zaposleni/zaposlen, zamegljeni/zamegljen, vzeti/=, ustvarjeni/ustvarjen, primorani/primoran, prepasani/prepasan, povzeti/povzet
Pdnsdrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikAppndgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=genitive11 predstavljenih/predstavljen, omenjenih/omenjen, ločenih/ločen, semaforiziranih/semaforiziran, nadaljevanih/nadaljevan, mešanih/mešan, stepenih/stepen, zasedenih/zaseden, predlaganih/predlagan, razpisanih/razpisan
Pdnsddpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikAppnddAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=dativeomenjenima/omenjen, ločenima/ločen, stepenima/stepen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, povezanima/povezan, združenima/združen, uveljavljenima/uveljavljen, ukrivljenima/ukrivljen, postavljenima/postavljen
Pdnsdtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikAppndaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=accusative55 zlomljeni/zlomljen, prepleteni/prepleten, ločeni/ločen, dokončani/dokončan, avtomatizirani/avtomatiziran, omenjeni/omenjen, ukradeni/ukraden, stepeni/stepen, kuhani/kuhan
Pdnsdmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikAppndlAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=locativesušnih/sušen, ločenih/ločen, omenjenih/omenjen, odprtih/odprt, mešanih/mešan, pokritih/pokrit, organiziranih/organiziran, odigranih/odigran, najetih/najet, izbranih/izbran
Pdnsdopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikAppndiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalomenjenima/omenjen, ločenima/ločen, izmišljenima/izmišljen, ugrabljenima/ugrabljen, odprtima/odprt, navedenima/naveden, združenima/združen, stepenima/stepen, vgrajenima/vgrajen, sesekljanima/sesekljan
Pdnsmipridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikAppnpnAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=nominative213142 odprta/odprt, povezana/povezan, urejena/urejen, namenjena/namenjen, zaprta/zaprt, določena/določen, pripravljena/pripravljen, zgrajena/zgrajen, usmerjena/usmerjen, upravičena/upravičen
Pdnsmrpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=rodilnikAppnpgAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=genitive13493 odprtih/odprt, povezanih/povezan, določenih/določen, opravljenih/opravljen, omenjenih/omenjen, odobrenih/odobren, imenovanih/imenovan, rabljenih/rabljen, ustekleničenih/ustekleničen, ugotovljenih/ugotovljen
Pdnsmdpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=dajalnikAppnpdAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=dative97 prepovedanim/prepovedan, določenim/določen, zavarovanim/zavarovan, opredeljenim/opredeljen, oblikovanim/oblikovan, napisanim/napisan, izpostavljenim/izpostavljen, odprtim/odprt, omenjenim/omenjen
Pdnsmtpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=tožilnikAppnpaAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=accusative9471 odprta/odprt, izbrana/izbran, določena/določen, združena/združen, zbrana/zbran, rezervirana/rezerviran, prizadeta/prizadet, pripravljena/pripravljen, pridobljena/pridobljen, predvidena/predviden
Pdnsmmpridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=mestnikAppnplAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=locative5038 določenih/določen, odprtih/odprt, razvitih/razvit, priloženih/priložen, omenjenih/omenjen, denacionaliziranih/denacionaliziran, zasnovanih/zasnovan, zasedenih/zaseden, zaprtih/zaprt, zanemarjenih/zanemarjen
Pdnsmopridevnik vrsta=deležniški stopnja=nedoločeno spol=srednji število=množina sklon=orodnikAppnpiAdjective Type=participle Degree=positive Gender=neuter Number=plural Case=instrumental2925 zaprtimi/zaprt, označenimi/označen, odprtimi/odprt, določenimi/določen, ukradenimi/ukraden, tveganimi/tvegan, skritimi/skrit, sklenjenimi/sklenjen, razvitimi/razvit, prizadetimi/prizadet
Rsnprislov vrsta=splošni stopnja=nedoločenoRgpAdverb Type=general Degree=positive567302463 lahko/=, tako/=, zelo/=, nekaj/=, bolj/=, kako/=, kar/=, vedno/=, zdaj/=, veliko/=
Rsrprislov vrsta=splošni stopnja=primernikRgcAdverb Type=general Degree=comparative2674103 več/veliko, pozneje/pozno, bolje/dobro, kasneje/kasno, raje/rad, lažje/lahko, hitreje/hitro, pogosteje/pogosto, natančneje/natančno, manj/malo
Rssprislov vrsta=splošni stopnja=presežnikRgsAdverb Type=general Degree=superlative49050 največ/veliko, najbolje/dobro, najpogosteje/pogosto, najverjetneje/verjetno, najraje/rad, najkasneje/kasno, najlepše/lepo, najlaže/lahko, najhitreje/hitro, najpozneje/pozno
Rdprislov vrsta=deležjeRrAdverb Type=participle19460 rekoč/=, sodeč/=, nehote/=, molče/=, nevede/=, zahvaljujoč/=, vedoč/=, upoštevaje/=, sluteč/=, upoštevajoč/=
Zop-eizaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=imenovalnikPp1-snPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=nominative2874 jaz/=, jest/jaz, jest/=, ge/=, jést/jest
Zop-erzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=rodilnikPp1-sgPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=genitive491 mene/jaz, mené/jaz, méne/jaz, méné/jaz, mêne/jaz
Zop-er--kzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp1-sg--yPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=genitive Clitic=yes531 me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Zop-edzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=dajalnikPp1-sdPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=dative741 meni/jaz, mení/jaz, méni/jaz, mêni/jaz
Zop-ed--kzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp1-sd--yPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=dative Clitic=yes8371 mi/jaz, mí/jaz
Zop-etzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnikPp1-saPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative411 mene/jaz, mené/jaz, méne/jaz, méné/jaz, mêne/jaz
Zop-et--kzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp1-sa--yPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Clitic=yes5441 me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Zop-et--zzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp1-sa--bPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=accusative Clitic=bound827 zame/=, name/=, vame/=, čezme/=, skozme/=, predme/=, pome/=, medme/=, nadme/=
Zop-emzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=mestnikPp1-slPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=locative271 meni/jaz, mení/jaz, méni/jaz, mêni/jaz
Zop-eozaimek vrsta=osebni oseba=prva število=ednina sklon=orodnikPp1-siPronoun Type=personal Person=first Number=singular Case=instrumental692 mano/jaz, menoj/jaz, manò/jaz, manó/jaz
Zop-drzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=rodilnikPp1-dgPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=genitive41 naju/jaz
Zop-ddzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=dajalnikPp1-ddPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=dative391 nama/jaz
Zop-dtzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=tožilnikPp1-daPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=accusative231 naju/jaz
Zop-dmzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=mestnikPp1-dlPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=locativenaju/jaz, nama/jaz
Zop-dozaimek vrsta=osebni oseba=prva število=dvojina sklon=orodnikPp1-diPronoun Type=personal Person=first Number=dual Case=instrumental151 nama/jaz
Zop-mrzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=rodilnikPp1-pgPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=genitive801 nas/jaz, nás/jaz
Zop-mdzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=dajalnikPp1-pdPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=dative6031 nam/jaz, nám/jaz
Zop-mtzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=tožilnikPp1-paPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=accusative3811 nas/jaz, nás/jaz
Zop-mmzaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=mestnikPp1-plPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=locative2021 nas/jaz, nás/jaz
Zop-mozaimek vrsta=osebni oseba=prva število=množina sklon=orodnikPp1-piPronoun Type=personal Person=first Number=plural Case=instrumental611 nami/jaz
Zopmdizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikPp1mdnPronoun Type=personal Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative171 midva/jaz
Zopmmizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnikPp1mpnPronoun Type=personal Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative1151 mi/jaz, mí/jaz
Zopzdizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikPp1fdnPronoun Type=personal Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominativemedve/jaz, midve/jaz
Zopzmizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikPp1fpnPronoun Type=personal Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative11 me/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Zopsdizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikPp1ndnPronoun Type=personal Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominativemedve/jaz, midve/jaz
Zopsmizaimek vrsta=osebni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikPp1npnPronoun Type=personal Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominativeme/jaz, mè/jaz, mé/jaz
Zod-eizaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=imenovalnikPp2-snPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=nominative1052 ti/=, ti/ta, tí/ti
Zod-erzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=rodilnikPp2-sgPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=genitive111 tebe/ti, tébe/ti, têbe/ti
Zod-er--kzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp2-sg--yPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=genitive Clitic=yes161 te/ti, té/ti
Zod-edzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=dajalnikPp2-sdPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=dative191 tebi/ti, tébi/ti
Zod-ed--kzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp2-sd--yPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=dative Clitic=yes1383 ti/=, ti/ta, meni/jaz, tí/ti
Zod-etzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnikPp2-saPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative51 tebe/ti, tébe/ti, têbe/ti
Zod-et--kzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp2-sa--yPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Clitic=yes1034 te/ti, teu/=, te/=, te/ta, té/ti
Zod-et--zzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp2-sa--bPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=accusative Clitic=bound193 zate/zame, nate/name, vate/vame, medte/medme, nadte/nadme, naté/name, obte/obme, podte/podme, pote/pome
Zod-emzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=mestnikPp2-slPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=locative91 tebi/ti, tébi/ti
Zod-eozaimek vrsta=osebni oseba=druga število=ednina sklon=orodnikPp2-siPronoun Type=personal Person=second Number=singular Case=instrumental172 teboj/ti, tabo/ti, tebój/ti
Zod-drzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=rodilnikPp2-dgPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=genitive21 vaju/ti
Zod-ddzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=dajalnikPp2-ddPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=dative72 vama/ti, nama/jaz
Zod-dtzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=tožilnikPp2-daPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=accusative61 vaju/ti
Zod-dmzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=mestnikPp2-dlPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=locativevaju/ti, vama/ti
Zod-dozaimek vrsta=osebni oseba=druga število=dvojina sklon=orodnikPp2-diPronoun Type=personal Person=second Number=dual Case=instrumental11 vama/ti
Zod-mrzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=rodilnikPp2-pgPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=genitive422 vas/ti, vas/=, vás/ti
Zod-mdzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=dajalnikPp2-pdPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=dative3592 vam/ti, vam/=
Zod-mtzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=tožilnikPp2-paPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=accusative2322 vas/ti, vas/=, vás/ti
Zod-mmzaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=mestnikPp2-plPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=locative141 vas/ti, vás/ti
Zod-mozaimek vrsta=osebni oseba=druga število=množina sklon=orodnikPp2-piPronoun Type=personal Person=second Number=plural Case=instrumental281 vami/ti, vámi/ti
Zodmdizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikPp2mdnPronoun Type=personal Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative31 vidva/ti
Zodmmizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=moški število=množina sklon=imenovalnikPp2mpnPronoun Type=personal Person=second Gender=masculine Number=plural Case=nominative1071 vi/ti, ví/ti
Zodzdizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikPp2fdnPronoun Type=personal Person=second Gender=feminine Number=dual Case=nominativevedve/ti, vidve/ti
Zodzmizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikPp2fpnPronoun Type=personal Person=second Gender=feminine Number=plural Case=nominativeve/ti
Zodsdizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikPp2ndnPronoun Type=personal Person=second Gender=neuter Number=dual Case=nominativevedve/ti, vidve/ti
Zodsmizaimek vrsta=osebni oseba=druga spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikPp2npnPronoun Type=personal Person=second Gender=neuter Number=plural Case=nominativeve/ti
Zotmeizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=imenovalnikPp3msnPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=nominative1461 on/=, ôn/on
Zotmerzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnikPp3msgPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive1091 njega/on, njegà/on, njegá/on, njéga/on
Zotmer--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3msg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=genitive Clitic=yes1851 ga/on
Zotmedzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnikPp3msdPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative521 njemu/on
Zotmed--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3msd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=dative Clitic=yes10251 mu/on
Zotmetzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnikPp3msaPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative191 njega/on, njegà/on, njegá/on, njéga/on
Zotmet--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3msa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Clitic=yes21491 ga/on
Zotmet--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3msa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=accusative Clitic=bound1919 zanj/zame, nanj/name, vanj/vame, skozenj/skozme, predenj/predme, obenj/obme, čezenj/čezme, ponj/pome, nadenj/nadme, medenj/medme
Zotmemzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=mestnikPp3mslPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=locative1911 njem/on
Zotmeozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=ednina sklon=orodnikPp3msiPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=singular Case=instrumental2181 njim/on
Zotmdizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnikPp3mdnPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=nominative71 onadva/on, onádva/on
Zotmdrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnikPp3mdgPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive131 njiju/on, njih/on
Zotmdr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3mdg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=genitive Clitic=yes51 ju/on, jih/on
Zotmddzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnikPp3mddPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative31 njima/on
Zotmdd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3mdd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=dative Clitic=yes591 jima/on
Zotmdtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnikPp3mdaPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative42 njiju/on, onadva/on, njih/on
Zotmdt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3mda--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Clitic=yes902 ju/on, jih/on
Zotmdt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3mda--bPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=accusative Clitic=bound82 zanju/zame, nanju/name, mednju/medme, nadnju/nadme, obnju/obme, podnju/podme, ponju/pome, prednju/predme, skoznju/skozme
Zotmdmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=mestnikPp3mdlPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=locative31 njiju/on, njima/on
Zotmdozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=dvojina sklon=orodnikPp3mdiPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=dual Case=instrumental201 njima/on
Zotmmizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=imenovalnikPp3mpnPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=nominative322 oni/on, ti/=, oní/on, óni/on
Zotmmrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnikPp3mpgPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive811 njih/on
Zotmmr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3mpg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=genitive Clitic=yes2401 jih/on
Zotmmdzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnikPp3mpdPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative251 njim/on
Zotmmd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3mpd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=dative Clitic=yes5311 jim/on
Zotmmtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnikPp3mpaPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative202 njih/on, nje/on, njé/on
Zotmmt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3mpa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Clitic=yes12051 jih/on
Zotmmt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3mpa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=accusative Clitic=bound936 zanje/zame, vanje/vame, nanje/name, mednje/medme, ponje/pome, skoznje/skozme, nadnje/nadme, obnje/obme
Zotmmmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=mestnikPp3mplPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=locative781 njih/on
Zotmmozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=moški število=množina sklon=orodnikPp3mpiPronoun Type=personal Person=third Gender=masculine Number=plural Case=instrumental2061 njimi/on
Zotzeizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnikPp3fsnPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=nominative861 ona/on, oná/on
Zotzerzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnikPp3fsgPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive991 nje/on, njé/on
Zotzer--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3fsg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=genitive Clitic=yes1881 je/on, jè/on, jé/on
Zotzedzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnikPp3fsdPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative431 njej/on, nji/on
Zotzed--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3fsd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=dative Clitic=yes5361 ji/on, jì/on, jí/on
Zotzetzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnikPp3fsaPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative141 njo/on, njó/on
Zotzet--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3fsa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Clitic=yes16291 jo/on, jó/on, jô/on
Zotzet--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3fsa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=accusative Clitic=bound17210 zanjo/zame, vanjo/vame, nanjo/name, nadnjo/nadme, skoznjo/skozme, čeznjo/čezme, prednjo/predme, ponjo/pome, podnjo/podme, obnjo/obme
Zotzemzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=mestnikPp3fslPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=locative1892 njej/on, nji/on
Zotzeozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=ednina sklon=orodnikPp3fsiPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=singular Case=instrumental1421 njo/on, njó/on
Zotzdizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnikPp3fdnPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=nominativeonedve/on, onidve/on
Zotzdrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnikPp3fdgPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive11 njiju/on, njih/on
Zotzdr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3fdg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=genitive Clitic=yes11 ju/on, jih/on
Zotzddzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnikPp3fddPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dativenjima/on
Zotzdd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3fdd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=dative Clitic=yes71 jima/on
Zotzdtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnikPp3fdaPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusativenjih/on, njiju/on
Zotzdt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3fda--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Clitic=yes272 ju/on, jih/on
Zotzdt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3fda--bPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=accusative Clitic=bound33 zanju/zame, skoznju/skozme, mednju/medme, nadnju/nadme, nanju/name, obnju/obme, podnju/podme, ponju/pome, prednju/predme
Zotzdmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=mestnikPp3fdlPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=locative11 njiju/on, njima/on
Zotzdozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=dvojina sklon=orodnikPp3fdiPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=dual Case=instrumental51 njima/on
Zotzmizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=imenovalnikPp3fpnPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=nominative41 one/on, oné/on, óne/on, ône/on
Zotzmrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnikPp3fpgPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive421 njih/on
Zotzmr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3fpg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=genitive Clitic=yes1201 jih/on
Zotzmdzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnikPp3fpdPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative11 njim/on
Zotzmd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3fpd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=dative Clitic=yes571 jim/on
Zotzmtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnikPp3fpaPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative71 njih/on, nje/on, njé/on
Zotzmt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3fpa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Clitic=yes6221 jih/on
Zotzmt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3fpa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=accusative Clitic=bound256 zanje/zame, vanje/vame, nanje/name, skoznje/skozme, čeznje/čezme, mednje/medme, nadnje/nadme, obnje/obme
Zotzmmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=mestnikPp3fplPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=locative371 njih/on
Zotzmozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=ženski število=množina sklon=orodnikPp3fpiPronoun Type=personal Person=third Gender=feminine Number=plural Case=instrumental601 njimi/on
Zotseizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnikPp3nsnPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=nominative11 ono/on, onó/on, óno/on
Zotserzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnikPp3nsgPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive91 njega/on, njegà/on, njegá/on, njéga/on
Zotser--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3nsg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=genitive Clitic=yes501 ga/on
Zotsedzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnikPp3nsdPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dativenjemu/on
Zotsed--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3nsd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=dative Clitic=yes131 mu/on
Zotsetzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnikPp3nsaPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative11 ono/on, onó/on, óno/on
Zotset--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3nsa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Clitic=yes2761 ga/on
Zotset--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3nsa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=accusative Clitic=bound224 vanj/vame, nanj/name, zanj/zame, skozenj/skozme, medenj/medme, nadenj/nadme, obenj/obme, podenj/podme, ponj/pome
Zotsemzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=mestnikPp3nslPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=locative301 njem/on
Zotseozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=ednina sklon=orodnikPp3nsiPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=singular Case=instrumental141 njim/on
Zotsdizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnikPp3ndnPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=nominativeonedve/on, onidve/on
Zotsdrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnikPp3ndgPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive11 njiju/on, njih/on
Zotsdr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3ndg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=genitive Clitic=yesjih/on, ju/on
Zotsddzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnikPp3nddPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dativenjima/on
Zotsdd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3ndd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=dative Clitic=yes11 jima/on
Zotsdtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnikPp3ndaPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusativenjih/on, njiju/on
Zotsdt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3nda--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Clitic=yes41 ju/on, jih/on
Zotsdt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3nda--bPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=accusative Clitic=boundmednju/medme, nadnju/nadme, nanju/name, obnju/obme, podnju/podme, ponju/pome, prednju/predme, skoznju/skozme, vanju/vame, zanju/zame
Zotsdmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=mestnikPp3ndlPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=locativenjiju/on, njima/on
Zotsdozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=dvojina sklon=orodnikPp3ndiPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=dual Case=instrumentalnjima/on
Zotsmizaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=imenovalnikPp3npnPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=nominativeona/on, oná/on
Zotsmrzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnikPp3npgPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive91 njih/on
Zotsmr--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=rodilnik naslonskost=klitičnaPp3npg--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=genitive Clitic=yes261 jih/on
Zotsmdzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnikPp3npdPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dativenjim/on
Zotsmd--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=dajalnik naslonskost=klitičnaPp3npd--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=dative Clitic=yes81 jim/on
Zotsmtzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnikPp3npaPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusativenje/on, njih/on, njé/on
Zotsmt--kzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik naslonskost=klitičnaPp3npa--yPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Clitic=yes1821 jih/on
Zotsmt--zzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=tožilnik naslonskost=naveznaPp3npa--bPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=accusative Clitic=bound145 nanje/name, zanje/zame, skoznje/skozme, skoznja/skozme, mednje/medme, nadnje/nadme, obnje/obme, podnje/podme
Zotsmmzaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=mestnikPp3nplPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=locative131 njih/on
Zotsmozaimek vrsta=osebni oseba=tretja spol=srednji število=množina sklon=orodnikPp3npiPronoun Type=personal Person=third Gender=neuter Number=plural Case=instrumental171 njimi/on
Zspmeiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1msnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular1291 moj/=, mój/moj, môj/moj
Zspmeidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1msndPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual31 najin/=
Zspmeimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1msnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural871 naš/=
Zspmerezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1msgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular221 mojega/moj
Zspmerdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1msgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dual41 najinega/najin
Zspmermzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1msgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural461 našega/naš
Zspmedezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1msdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular51 mojemu/moj
Zspmeddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1msddPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualnajinemu/najin
Zspmedmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1msdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=plural91 našemu/naš
Zspmetezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1msasPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular303 moj/=, mojega/moj, mojga/moj, mój/moj, môj/moj
Zspmetdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1msadPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dualnajin/=, najinega/najin
Zspmetmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1msapPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural352 naš/=, našega/naš
Zspmemezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1mslsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular141 mojem/moj
Zspmemdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1msldPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=dual11 najinem/najin
Zspmemmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1mslpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=plural441 našem/naš
Zspmeoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1msisPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular51 mojim/moj
Zspmeodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1msidPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dual11 najinim/najin
Zspmeomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1msipPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural81 našim/naš
Zspmdiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1mdnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular21 moja/moj, mojá/moj
Zspmdidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1mdndPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualnajina/najin
Zspmdimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1mdnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=plural31 naša/naš
Zspmdrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1mdgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularmojih/moj
Zspmdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1mdgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspmdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1mdgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralnaših/naš
Zspmddezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1mddsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singularmojima/moj
Zspmdddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1mdddPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualnajinima/najin
Zspmddmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1mddpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralnašima/naš
Zspmdtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1mdasPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singular11 moja/moj, mojá/moj
Zspmdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1mdadPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualnajina/najin
Zspmdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1mdapPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=plural21 naša/naš
Zspmdmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1mdlsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=singularmojih/moj
Zspmdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1mdldPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspmdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1mdlpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralnaših/naš
Zspmdoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1mdisPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularmojima/moj
Zspmdodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1mdidPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dual11 najinima/najin
Zspmdomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1mdipPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralnašima/naš
Zspmmiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1mpnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular271 moji/moj
Zspmmidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1mpndPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dual21 najini/najin
Zspmmimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1mpnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=nominative Owner_Number=plural901 naši/naš, naší/naš
Zspmmrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1mpgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular81 mojih/moj
Zspmmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1mpgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dual11 najinih/najin
Zspmmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1mpgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=genitive Owner_Number=plural441 naših/naš
Zspmmdezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1mpdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=singular31 mojim/moj
Zspmmddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1mpddPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualnajinim/najin
Zspmmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1mpdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=dative Owner_Number=plural131 našim/naš
Zspmmtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1mpasPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular51 moje/moj, mojé/moj
Zspmmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1mpadPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualnajine/najin
Zspmmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1mpapPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=accusative Owner_Number=plural391 naše/naš
Zspmmmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1mplsPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular31 mojih/moj
Zspmmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1mpldPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspmmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1mplpPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=locative Owner_Number=plural271 naših/naš
Zspmmoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1mpisPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular21 mojimi/moj
Zspmmodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1mpidPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualnajinimi/najin
Zspmmomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=moški število=množina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1mpipPronoun Type=possessive Person=first Gender=masculine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=plural121 našimi/naš
Zspzeiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1fsnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular1051 moja/moj, mojá/moj
Zspzeidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1fsndPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual31 najina/najin
Zspzeimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1fsnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural1041 naša/naš
Zspzerezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1fsgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular191 moje/moj, mojé/moj
Zspzerdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1fsgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dual21 najine/najin
Zspzermzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1fsgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural781 naše/naš
Zspzedezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1fsdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular51 moji/moj
Zspzeddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1fsddPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualnajini/najin
Zspzedmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1fsdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=dative Owner_Number=plural101 naši/naš, naší/naš
Zspzetezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1fsasPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular331 mojo/moj, mójo/moj, môjo/moj
Zspzetdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1fsadPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dual11 najino/najin
Zspzetmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1fsapPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural511 našo/naš
Zspzemezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1fslsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular271 moji/moj
Zspzemdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1fsldPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=dual11 najini/najin
Zspzemmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1fslpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=locative Owner_Number=plural431 naši/naš, naší/naš
Zspzeoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1fsisPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular41 mojo/moj, mójo/moj, môjo/moj
Zspzeodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1fsidPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualnajino/najin
Zspzeomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1fsipPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural121 našo/naš
Zspzdiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1fdnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular11 moji/moj
Zspzdidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1fdndPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dual11 najini/najin
Zspzdimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1fdnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralnaši/naš, naší/naš
Zspzdrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1fdgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularmojih/moj
Zspzdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1fdgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspzdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1fdgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralnaših/naš
Zspzddezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1fddsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=singularmojima/moj
Zspzdddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1fdddPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualnajinima/najin
Zspzddmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1fddpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralnašima/naš
Zspzdtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1fdasPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularmoji/moj
Zspzdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1fdadPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dual11 najini/najin
Zspzdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1fdapPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralnaši/naš, naší/naš
Zspzdmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1fdlsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=singularmojih/moj
Zspzdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1fdldPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspzdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1fdlpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralnaših/naš
Zspzdoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1fdisPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularmojima/moj
Zspzdodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1fdidPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualnajinima/najin
Zspzdomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1fdipPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralnašima/naš
Zspzmiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1fpnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular251 moje/moj, mojé/moj
Zspzmidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1fpndPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=dual11 najine/najin
Zspzmimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1fpnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=nominative Owner_Number=plural201 naše/naš
Zspzmrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1fpgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular91 mojih/moj
Zspzmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1fpgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspzmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1fpgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=genitive Owner_Number=plural261 naših/naš
Zspzmdezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1fpdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=singularmojim/moj
Zspzmddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1fpddPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=dualnajinim/najin
Zspzmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1fpdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=dative Owner_Number=plural41 našim/naš
Zspzmtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1fpasPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular71 moje/moj, mojé/moj
Zspzmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1fpadPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=dual31 najine/najin
Zspzmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1fpapPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=accusative Owner_Number=plural191 naše/naš
Zspzmmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1fplsPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=singular81 mojih/moj
Zspzmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1fpldPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspzmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1fplpPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=locative Owner_Number=plural261 naših/naš
Zspzmoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1fpisPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singular41 mojimi/moj
Zspzmodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1fpidPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualnajinimi/najin
Zspzmomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=ženski število=množina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1fpipPronoun Type=possessive Person=first Gender=feminine Number=plural Case=instrumental Owner_Number=plural61 našimi/naš
Zspseiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1nsnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular411 moje/moj, mojé/moj
Zspseidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1nsndPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual31 najino/najin
Zspseimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1nsnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural381 naše/naš
Zspserezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1nsgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular91 mojega/moj
Zspserdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1nsgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=dual11 najinega/najin
Zspsermzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1nsgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural351 našega/naš
Zspsedezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1nsdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=singular31 mojemu/moj
Zspseddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1nsddPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=dualnajinemu/najin
Zspsedmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1nsdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=dative Owner_Number=plural31 našemu/naš
Zspsetezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1nsasPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular241 moje/moj, mojé/moj
Zspsetdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1nsadPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=dual11 najino/najin
Zspsetmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1nsapPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural311 naše/naš
Zspsemezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1nslsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=singular411 mojem/moj
Zspsemdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1nsldPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=dual11 najinem/najin
Zspsemmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1nslpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=locative Owner_Number=plural241 našem/naš
Zspseoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1nsisPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular51 mojim/moj
Zspseodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1nsidPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualnajinim/najin
Zspseomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1nsipPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural61 našim/naš
Zspsdiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1ndnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=singularmoji/moj
Zspsdidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1ndndPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualnajini/najin
Zspsdimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1ndnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=nominative Owner_Number=pluralnaši/naš, naší/naš
Zspsdrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1ndgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=singularmojih/moj
Zspsdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1ndgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspsdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1ndgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralnaših/naš
Zspsddezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1nddsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=singularmojima/moj
Zspsdddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1ndddPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=dualnajinima/najin
Zspsddmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1nddpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralnašima/naš
Zspsdtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1ndasPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=singularmoji/moj
Zspsdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1ndadPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualnajini/najin
Zspsdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1ndapPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=accusative Owner_Number=pluralnaši/naš, naší/naš
Zspsdmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1ndlsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=singularmojih/moj
Zspsdmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1ndldPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspsdmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1ndlpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=locative Owner_Number=pluralnaših/naš
Zspsdoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1ndisPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=singularmojima/moj
Zspsdodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1ndidPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=dualnajinima/najin
Zspsdomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=dvojina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1ndipPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=dual Case=instrumental Owner_Number=pluralnašima/naš
Zspsmiezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs1npnsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=singular31 moja/moj, mojá/moj
Zspsmidzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs1npndPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=dualnajina/najin
Zspsmimzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs1npnpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=nominative Owner_Number=plural61 naša/naš
Zspsmrezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs1npgsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=singular41 mojih/moj
Zspsmrdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs1npgdPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=dual11 najinih/najin
Zspsmrmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs1npgpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=genitive Owner_Number=plural51 naših/naš
Zspsmdezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs1npdsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=singularmojim/moj
Zspsmddzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs1npddPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=dual11 najinim/najin
Zspsmdmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs1npdpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=dative Owner_Number=pluralnašim/naš
Zspsmtezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs1npasPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=singular41 moja/moj, mojá/moj
Zspsmtdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs1npadPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=dualnajina/najin
Zspsmtmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs1npapPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=accusative Owner_Number=plural61 naša/naš
Zspsmmezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs1nplsPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=singular11 mojih/moj
Zspsmmdzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs1npldPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=dualnajinih/najin
Zspsmmmzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs1nplpPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=locative Owner_Number=plural91 naših/naš
Zspsmoezaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs1npisPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=singularmojimi/moj
Zspsmodzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs1npidPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=dualnajinimi/najin
Zspsmomzaimek vrsta=svojilni oseba=prva spol=srednji število=množina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs1npipPronoun Type=possessive Person=first Gender=neuter Number=plural Case=instrumental Owner_Number=plural21 našimi/naš
Zsdmeiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs2msnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=singular222 tvoj/=, štvoj/tvoj
Zsdmeidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs2msndPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=dual61 vajin/=
Zsdmeimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs2msnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=nominative Owner_Number=plural661 vaš/=
Zsdmerezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs2msgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=singular51 tvojega/tvoj
Zsdmerdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs2msgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=dualvajinega/vajin
Zsdmermzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs2msgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=genitive Owner_Number=plural141 vašega/vaš
Zsdmedezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs2msdsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=singular21 tvojemu/tvoj
Zsdmeddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs2msddPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=dualvajinemu/vajin
Zsdmedmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs2msdpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=dative Owner_Number=plural71 vašemu/vaš
Zsdmetezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs2msasPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=singular42 tvoj/=, tvojega/tvoj
Zsdmetdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs2msadPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=dual11 vajin/=, vajinega/vajin
Zsdmetmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs2msapPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=accusative Owner_Number=plural232 vaš/=, vašega/vaš
Zsdmemezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=edninaPs2mslsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=singular31 tvojem/tvoj
Zsdmemdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=dvojinaPs2msldPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=dualvajinem/vajin
Zsdmemmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=mestnik število_svojine=množinaPs2mslpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=locative Owner_Number=plural191 vašem/vaš
Zsdmeoezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=edninaPs2msisPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=singular11 tvojim/tvoj
Zsdmeodzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=dvojinaPs2msidPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=dualvajinim/vajin
Zsdmeomzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=ednina sklon=orodnik število_svojine=množinaPs2msipPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=singular Case=instrumental Owner_Number=plural31 vašim/vaš
Zsdmdiezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=edninaPs2mdnsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=singular21 tvoja/tvoj
Zsdmdidzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=dvojinaPs2mdndPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=dualvajina/vajin
Zsdmdimzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=imenovalnik število_svojine=množinaPs2mdnpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=nominative Owner_Number=plural11 vaša/vaš
Zsdmdrezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=edninaPs2mdgsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=singulartvojih/tvoj
Zsdmdrdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=dvojinaPs2mdgdPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=dual11 vajinih/vajin
Zsdmdrmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=rodilnik število_svojine=množinaPs2mdgpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=genitive Owner_Number=pluralvaših/vaš
Zsdmddezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=edninaPs2mddsPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=singulartvojima/tvoj
Zsdmdddzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=dvojinaPs2mdddPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=dualvajinima/vajin
Zsdmddmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=dajalnik število_svojine=množinaPs2mddpPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=dative Owner_Number=pluralvašima/vaš
Zsdmdtezaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=edninaPs2mdasPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=singulartvoja/tvoj
Zsdmdtdzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=dvojinaPs2mdadPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=dualvajina/vajin
Zsdmdtmzaimek vrsta=svojilni oseba=druga spol=moški število=dvojina sklon=tožilnik število_svojine=množinaPs2mdapPronoun Type=possessive Person=second Gender=masculine Number=dual Case=accusative Owner_Number=plural