Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij

Gor: Vsebina Prejšnji: 1. Ozadje Naslednji: 3. Seznami

Kazalo

V tem delu definiramo kategorije (te v glavnem ustrezajo besednim vrstam), in vsaki pripišemo njenje atribute in njihove vrednosti. Poleg tabele z definicijo atributov in vrednosti so pri vsaki definiciji tudi naštete vse njene veljavne oblikoskladenjske oznake, skupaj s primeri uporabe. Atributom je določen vrstni red, njihovim vrednostim pa enočrkovna koda, kar omogoča preslikavo med opisom besede z oblikoskladenjskimi lastnostmi in takim z oblikoskladenjsko oznako.

Gor: Vsebina Prejšnji: 1. Ozadje Naslednji: 3. SeznamiTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.