Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

2.4. Prislov

Gor: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Prejšnji: 2.3. Pridevnik Naslednji: 2.5. Zaimek

Kazalo

Tabela 7. Tabela atributov in vrednosti za prislov
Patributvrednostkodaatributvrednostkoda
0besedna_vrstaprislovRCATEGORYAdverbR
1vrstasplošnisTypegeneralg
deležjedparticipler
2stopnjanedoločenonDegreepositivep
primernikrcomparativec
presežnikssuperlatives
Opombe:

2.4.1. Leksikon

V tabeli so naštete oblikoskladenjske oznake JOS skupaj z njihovimi oblikoskladenjskimi lastnostmi, v slovenščini in angleščini. Prvi in tretji stolpec podata oblikoskladenjsko oznako, drugi in tretji pa njene oblikoskladenjske lastnosti. Peti in šesti stolpec vsebujeta število pojavnic in različnic besed označenih s to oblikoskladenjsko oznako v korpusu jos1M, ki vsebuje milijon besed in je delno ročno validiran. Zadnji stolpec vsebuje do 10 primerov uporabe oblikoskladenjske oznake v obliki besedna oblika/lema. Kjer sta besedna oblika in lema identični, je lema zapisana kot enačaj. Primeri so bili avtomatsko izluščeni iz (1) korpusa jos1M, (2) leksikona zaprtih (funkcijskih) besednih vrst, in (3) leksikona korpusa FidaPLUS. Primeri so urejeni po frekvenci pojavljanja v (1), nato sledijo primeri iz (2) in (3). Primeri iz (2) in (3) so prečrtani, saj jih ni bilo v osnovnem korpusu. Velaj opozorilo, da korpusa iz (1) in (3) vsebujeta posamezne napake označevanja pri oblikoskladenjskih oznakah in lemah, tako da vsi primeri niso nujno pravilni.

Tabela 8. Oblikoslovne oznake (4)
oznaka (sl)lastnosti (sl)oznaka (en)lastnosti (en)pojavnicrazličnicprimeri uporabe
Rsnprislov vrsta=splošni stopnja=nedoločenoRgpAdverb Type=general Degree=positive567302463 lahko/=, tako/=, zelo/=, nekaj/=, bolj/=, kako/=, kar/=, vedno/=, zdaj/=, veliko/=
Rsrprislov vrsta=splošni stopnja=primernikRgcAdverb Type=general Degree=comparative2674103 več/veliko, pozneje/pozno, bolje/dobro, kasneje/kasno, raje/rad, lažje/lahko, hitreje/hitro, pogosteje/pogosto, natančneje/natančno, manj/malo
Rssprislov vrsta=splošni stopnja=presežnikRgsAdverb Type=general Degree=superlative49050 največ/veliko, najbolje/dobro, najpogosteje/pogosto, najverjetneje/verjetno, najraje/rad, najkasneje/kasno, najlepše/lepo, najlaže/lahko, najhitreje/hitro, najpozneje/pozno
Rdprislov vrsta=deležjeRrAdverb Type=participle19460 rekoč/=, sodeč/=, nehote/=, molče/=, nevede/=, zahvaljujoč/=, vedoč/=, upoštevaje/=, sluteč/=, upoštevajoč/=

Gor: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Prejšnji: 2.3. Pridevnik Naslednji: 2.5. ZaimekTomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.