Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

3. Seznami

Gor: Vsebina Prejšnji: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Naslednji: Dodatek A Razlike med oznakami FidaPLUS / MULTEXT-East V3 in JOS / MULTEXT-East V4

Kazalo

Gor: Vsebina Prejšnji: 2. Definicije oblikoskladenjskih kategorij Naslednji: Dodatek A Razlike med oznakami FidaPLUS / MULTEXT-East V3 in JOS / MULTEXT-East V4Tomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.