Priporočila za oblikoslovno označevanje JOS

3.1. Seznam besednih vrst

Gor: 3. Seznami Naslednji: 3.2. Seznam lastnosti

Kazalo

V tabeli so naštete kategorije oblikoskladenjskih priporočil JOS, za vsako je podana njeno ime in koda, v slovenščini in angleščini ter število definiranih atributov za kategorijo.

3.1.1. Tabela besednih vrst

imekodaimekodašt. atributov
samostalnikSNounN5
glagolGVerbV7
pridevnikPAdjectiveA6
prislovRAdverbR2
zaimekZPronounP8
števnikKNumeralM6
predlogDPrepositionS1
veznikVConjunctionC1
členekLParticleQ0
medmetMInterjectionI0
okrajšavaOAbbreviationY0
neuvrščenoNResidualX1

Gor: 3. Seznami Naslednji: 3.2. Seznam lastnosti



Tomaž Erjavec, Simon Krek, Špela Arhar, Darja Fišer, Nina Ledinek, Amanda Saksida, Breda Sivec, Blaž Trebar. Datum: 2010-03-07
Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0 Slovenija.