CFP in English

Vabilo za prispevke za tematsko številko revije Slovenščina 2.0

“Viri, orodja in metode za proučevanje računalniško posredovane komunikacije”

Vabimo vas k oddaji prispevkov za tematsko številko revije Slovenščina 2.0 z naslovom »Viri, orodja in metode za proučevanje računalniško posredovane komunikacije«, ki bo izšla avgusta 2016.

Prispevki naj predstavljajo nove in zaključene raziskave o gradnji in analiz virov ter razvoju orodij in metod za proučevanje jezika, ki ga uporabljamo v računalniško posredovani komunikaciji. Dobrodošli so tudi pregledni prispevki, razprave, poročila in recenzije.

Teme

Obravnavane teme vključujejo, a niso omejene na:

 • gradnja in distribucija korpusov računalniško posredovane komunikacije
 • viri in orodja za procesiranje računalniško posredovane komunikacije
 • korpusna analiza računalniško posredovane komunikacije
 • računalniško posredovana komunikacija in standardni jezik
 • računalniško posredovana komunikacija in govorjeni jezik
 • sociolingvistične raziskave računalniško posredovane komunikacije
 • strategije oblikovanja sporočil v novih medijih
 • preklapljanje med jeziki/registri na spletu
 • neologizmi in pomenski premiki v računalniško posredovani komunikaciji
 • računalniško posredovana komunikacija in žaljivi govor

Prispevki naj bodo napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Zaradi zagotavljanja slepih recenzij naj bodo anonimni. Podrobnejša navodila za oddajo prispevkov in informacije o recenzentskem postopku najdete na domači strani revije.

Pomembni datumi

 • 31. 03. 2016 – Oddaja prispevkov
 • 31. 05. 2016 – Obvestilo o sprejetju in recenzije
 • 31. 06. 2016 – Oddaja popravljenih različic prispevkov
 • 15. 07. 2016 – Postavitev prispevkov
 • 30. 07. 2016 – Oddaja korektur
 • 15. 08. 2016 – Objava prispevkov

Uredniški odbor

Glavni urednici

Gostujoča urednica

Recenzentski odborCall for papers for a special issue of the open-access journal
Slovenščina 2.0

“Resources, tools and methods for analysing computer-mediated communication”

You are kindly invited to submit your paper for a special issue of the open-access journal Slovenščina 2.0 on resources, tools and methods for analysing computer-mediated communication that will be published in August 2016. We welcome papers reporting on novel and completed research as well as survey papers, position papers, review papers and project reports.

Topics

 • construction and distribution of CMC corpora
 • tools and resources for processing of CMC
 • corpus analyses of CMC
 • comparisons of CMC with standard and/or spoken discourse
 • sociolinguistic studies of CMC
 • code-switching in CMC
 • neologism and semantic shift detection in CMC
 • offensive language in CMC

We welcome manuscripts written in English and Slovene. Please follow the instructions for manuscript submission.

Important dates

 • 31. 03. 2016 – Submission of manuscripts
 • 31. 05. 2016 – Notification of acceptance/rejection
 • 31. 06. 2016 – Submission of final versions
 • 15. 07. 2016 – Formatting of the special issue
 • 30. 07. 2016 – Submission of proofs
 • 15. 08. 2016 – Publication of the special issue

Editors-in-chief

Guest editor

Reviewers