Vzporedni prikazi


Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
Nazaj
Prevodi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Slovar

Kazalo poglavja


Nazaj
Vzporedni prikazi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: osnovni

Vzporedni prikaz: šolski


Nazaj
Vzporedni prikaz: šolski
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

1
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA: Kritični prepis
GOVORITE ZA NAMI TEH MALO BESED: Sodobna slovenščina
2
Bose, Gozpodi miloztiuvi, Otze Bose, Tebe izpovuede Kritični prepis
Bog, Gospod milostljivi, Oče Bog, Tebi izpovem Sodobna slovenščina
3
vuez moi greh, i zuetemu Creztu, i zuetei Marii, i zue- Kritični prepis
ves moj1 greh,2 in svetemu Križu,3 in sveti Mariji, in sve- Sodobna slovenščina
4
temu Michaelu, i uzem crilatcem bosiem, i zuetemu Pe- Kritični prepis
temu Mihaelu, in vsem krilatcem božjim, in svetemu Pe- Sodobna slovenščina
5
tru, i uzem zelom bosiem, i uzem musenicom bosiem, Kritični prepis
tru, in vsem slom4 božjim, in vsem mučenikom božjim, Sodobna slovenščina
6
i uzem vuernicom bosiem, i uzem, devuam praudnim, i uzem Kritični prepis
in vsem vernikom5 božjim, in vsem devicam pravičnim, in vsem Sodobna slovenščina
7
praudnim. I tebe, bosi rabe, choku biti izpovueden uzeh moih Kritični prepis
pravičnim. In tebi, božji služabnik,6 hočem biti izpovedan7 vseh mojih Sodobna slovenščina
8
greh, i vueruiu, da mi ie, na zem zuete beusi, iti se na on Kritični prepis
grehov, in verujem, da mi je, ko sem na tem svetu bil, iti na oni Sodobna slovenščina
9
zuet, paki se uztati na zodni den. Imeti mi ie sivuot Kritični prepis
svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je življenje8 Sodobna slovenščina
10
po zem, imeti mi ie otpuztic moih grechou. Bose Kritični prepis
po tem, imeti mi je odpustek9 mojih grehov. Bog Sodobna slovenščina
11
miloztiuvi, primi moiv izpovued moih grechou: ese Kritični prepis
milostljivi, sprejmi mojo izpoved mojih grehov: kar Sodobna slovenščina
12
iesem ztuoril zla po t den, pongese bih na zi zvuet Kritični prepis
sem storil zla do tega dne,10 potem ko sem bil na ta svet Sodobna slovenščina
13
vuuraken i bih crisken, ese pomngu ili ne pomngu, ili Kritični prepis
poslan in bil krščen, kar pomnim ali ne pomnim, ali Sodobna slovenščina
14
vuolu ili nevuolu, ili vuede ili ne vuede, ili u nepraud- Kritični prepis
hote ali ne hote, ali vede ali ne vede, ali v kri- Sodobna slovenščina
15
nei rote ili u lsi, ili tatbe ili zavuizti, ili v uzmazi Kritični prepis
vi prisegi ali v laži, ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi Sodobna slovenščina
16
ili v zinistue, ili ese mi ze tomu chotelo, emuse mi bi ne doz- Kritični prepis
ali v nečistovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi sme- Sodobna slovenščina
17
talo choteti, ili v poglagolani, ili zpe ili ne zpe, ili ese Kritični prepis
lo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, ali ker Sodobna slovenščina
18
iezem ne zpazal nedela, ni zueta vuecera, ni mega Kritični prepis
nisem spoštoval nedelje,11 niti svetega večera,12 niti mojega Sodobna slovenščina
19
pozta i inoga mnogoga, ese protiu Bogu i protiu me- Kritični prepis
posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti moje- Sodobna slovenščina
20
mu creztu. Ti edin, Bose, vuez, caco mi ie iega potre- Kritični prepis
mu krstu. Ti edini, Bog, veš, kako mi je v tem potre- Sodobna slovenščina
21
ba vuelica. Bose, Gozpodi miloztivi, Tebe ze mil Kritični prepis
ba velika. Bog, Gospod milostljivi, Tebe milosti13 Sodobna slovenščina
22
tuoriv od zih postenih greh i od ineh mnozeh, Kritični prepis
prosim za te naštete grehe in za druge mnoge, Sodobna slovenščina
23
i vuensih i minsih, ese iezem ztvoril. Teh ze Tebe Kritični prepis
in večje in manjše, ki sem jih storil. Za té‚ Tebe Sodobna slovenščina
24
mil tuoriv, i zuetei Marii, i vzem zvetim. Kritični prepis
milosti prosim, in sveto Marijo, in vse svete. Sodobna slovenščina

78v

25
I da bim na zem zuete tacoga grecha pocazen vzel, Kritični prepis
In da bi na tem svetu za tak greh kazen nase vzel, Sodobna slovenščina
26
acose Ti mi zadenes i acose Tua milozt i Tebe liubo. Kritični prepis
kakor mi Ti zadeneš in kakor je Tvoja milost in Tebi ljubó. Sodobna slovenščina
27
Bose, Ti pride ze nebeze, vse ze da v moku za vuiz Kritični prepis
Bog, Ti si prišel z nebes, in že si se dal mučiti za ves Sodobna slovenščina
28
narod, da bi ni Zlodeiu otel. Otmi me vzem zlo Kritični prepis
rod,14 da bi nas zlodeju otel. Otmi me vsem zlo- Sodobna slovenščina
29
deiem. Miloztivui Bose, Tebe poronso me telo, i Kritični prepis
dejem. Milostljivi Bog, Tebi izročam moje telo, in Sodobna slovenščina
30
mo dusu, i moia zlovueza, i me delo, i mo vuoliu, Kritični prepis
mojo dušo, in moje besede, in moje delo, in mojo voljo, Sodobna slovenščina
31
i mo vueru, i moi sivuot. I da bim uzlissal na zodni Kritični prepis
in mojo vero, in moje življenje. In da bi zaslišal na sodni Sodobna slovenščina
32
den Tuo milozt vueliu z temi, iese vzovues Tvoi- Kritični prepis
dan Tvojo milost veliko s tistimi, ki jih pozoveš15 s Tvoji- Sodobna slovenščina
33
mi vzti: Pridete, Otza mega izvuolieni, pri- Kritični prepis
mi usti: Pridite, Očeta mojega izvoljeni, prej- Sodobna slovenščina
34
mete vuecsne vuezelie i vuecsni sivuot, ese vi Kritični prepis
mite večno veselje in večno življenje, ki vam Sodobna slovenščina
35
iezt ugotoulieno iz uueka v uuek. Amen. Kritični prepis
je pripravljeno iz veka v vek. Amen. Sodobna slovenščina
36
37
Confitentibus tibi Domine famulis ac famulabus tuis remit- Kritični prepis
Gospod, Tvojim služabnikom16 in služabnicam, ki se Ti izpovedujejo, Sodobna slovenščina
38
te peccata, ut qui intrinsecus conscientia flagellantur Kritični prepis
odpusti grehe, da bodo oni, ki jih v notranjosti biča vest, Sodobna slovenščina
39
reconciliationis tuæ gratia consolentur. Per. Kritični prepis
potolaženi z milostjo Tvoje sprave. Po [Gospodu našem ...]. Sodobna slovenščina

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

1
Eccȩ bi detd nas ne ze- Kritični prepis
Če bi ded naš ne Sodobna slovenščina
2
gresil, te v ueki gemu be Kritični prepis
grešil,17 bi mu na veke bilo Sodobna slovenščina
3
siti, starosti ne prigem- Kritični prepis
živeti, starosti ne pre- Sodobna slovenščina
4
lioki, nikoligese pet- Kritični prepis
jeti, nikoli skr- Sodobna slovenščina
5
sali ne imugi, ni slzna Kritični prepis
bi imeti, ne solznega Sodobna slovenščina
6
teleze imoki, nu ú vuȩ- Kritični prepis
telesa,18 temveč na ve- Sodobna slovenščina
7
ki gemu be siti. Bone- Kritični prepis
ke bi mu bilo živeti. Ker Sodobna slovenščina
8
se zavuiztiu bui Ne- Kritični prepis
je bil z zavistjo Ne- Sodobna slovenščina
9
priiazninu uvignan Kritični prepis
prijaznega19 izgnan Sodobna slovenščina
10
od szlauui bosigȩ, potom Kritični prepis
od slave božje,20 po tem Sodobna slovenščina
11
na narod zlovuezki Kritični prepis
so na rod človeški Sodobna slovenščina
12
strazti i petzali boi- Kritični prepis
bolečine in skrbi pri- Sodobna slovenščina
13
do, i nemoki, ibo zzem re- Kritični prepis
šle, in bolezni, in po tem re- Sodobna slovenščina
14
du zemirt. I pagi, bra- Kritični prepis
du21 smrt. In vendar, brat- Sodobna slovenščina
15
triia, pomenem ze, Kritični prepis
je, spomnimo se, Sodobna slovenščina
16
da i zinouue bosi na- Kritični prepis
da nam tudi sinovi božji re- Sodobna slovenščina
17
resem ze. Botomu oz- Kritični prepis
čejo.22 Zato o- Sodobna slovenščina
18
stanem zich mirzcih Kritični prepis
pustimo ta mrzka Sodobna slovenščina
19
del, ese sunt dela Soto Kritični prepis
dela, ker23 so dela sata- Sodobna slovenščina
20
nina: ese trebu tuorim, Kritični prepis
nova: ko žrtvujemo,24 Sodobna slovenščina
21
bratra oclevuetam, ese Kritični prepis
brata oklevetamo, kot Sodobna slovenščina
22
tatua, ese raszboi, ese pulti Kritični prepis
tatvina, kot uboj, kot poltenosti Sodobna slovenščina
23
ugogenige, ese roti, choi- Kritični prepis
naslada,25 kot prisege, ki Sodobna slovenščina
24
ihse ne pazem, nu ge pre- Kritični prepis
jih ne spoštujemo, temveč jih pre- Sodobna slovenščina
25
stopam, ese nenauuizt. Kritični prepis
stopamo, kot sovraštvo. Sodobna slovenščina
26
Nizce teh del mirze ne Kritični prepis
Nič pa od teh del ni bolj mrzko Sodobna slovenščina
27
pred bosima ozima. Mo- Kritični prepis
pred božjimi očmi. Mo- Sodobna slovenščina
28
sete potomu, zinzi, uvi- Kritični prepis
rete zatorej, sinki,26 vi- Sodobna slovenščina
29
deti i zami razumeti, Kritični prepis
deti in sami razumeti, Sodobna slovenščina
30
ese bese priuuæ zlou- Kritični prepis
da so bili poprej ljud- Sodobna slovenščina
31
uezi u liza tazie, aco- Kritični prepis
je v lice27 prav taki, ka- Sodobna slovenščina
32
se i mui gezim, tere dela Ne- Kritični prepis
kor smo tudi mi, ter so dela28 Ne- Sodobna slovenščina
33
priiaznina uznenauvi- Kritični prepis
prijaznega zasovra- Sodobna slovenščina
34
desse, a bosia uzliubise. Kritični prepis
žili, Božja pa vzljubili. Sodobna slovenščina

159r

35
Da botomu nine u circu- Kritični prepis
Zatorej se zdaj v njih cer- Sodobna slovenščina
36
vah ich clanam ze, i mod- Kritični prepis
kvah klanjamo, in se jim mo- Sodobna slovenščina
37
lim ze im, i zesti ich Kritični prepis
limo, in v čast njih Sodobna slovenščina
38
pigem, i obeti nasse im Kritični prepis
pijemo,29 in obete naše jim Sodobna slovenščina
39
nezem o zcepasgenige Kritični prepis
nosimo30 za odrešitev31 Sodobna slovenščina
40
telez nasich i dus nasich. Kritični prepis
teles naših in duš naših. Sodobna slovenščina
41
Tîge se mosem i mui este Kritični prepis
Prav takšni pa moremo tudi mi še Sodobna slovenščina
42
buiti, eccȩ tage dela Kritični prepis
biti, če ista dela Sodobna slovenščina
43
nasnem delati, iase o- Kritični prepis
začnemo delati, ki so jih o- Sodobna slovenščina
44
ni delase. Oni bo las- Kritični prepis
ni delali. Zakaj oni so lač- Sodobna slovenščina
45
na natrovuechu, seg- Kritični prepis
nega hranili,32 žej- Sodobna slovenščina
46
na naboiachu, bozza Kritični prepis
nega napajali, bosega Sodobna slovenščina
47
obuiachu, naga ode- Kritični prepis
obuvali, nagega ode- Sodobna slovenščina
48
achu, malomogoncka Kritični prepis
vali, onemoglega Sodobna slovenščina
49
u ime bosie bozzekacho, Kritični prepis
v imenu božjem obiskovali, Sodobna slovenščina
50
mrzna zigreahu, stran- Kritični prepis
mrzlega ogrevali, tuj- Sodobna slovenščina
51
na bod crovvi zuoge Kritični prepis
ca pod krove svoje Sodobna slovenščina
52
uvedechu, u tim- Kritični prepis
vodili, v tem- Sodobna slovenščina
53
nizah i u zelezneh Kritični prepis
nicah in v železnih Sodobna slovenščina
54
vvosich uclepenih Kritični prepis
verigah uklenjene Sodobna slovenščina
55
bozcekachu, i u ime Kritični prepis
obiskovali, in v imenu Sodobna slovenščina
56
bosie te utessahu. Kritični prepis
božjem jih tešili. Sodobna slovenščina
57
Temi, temi ti ze deli Kritični prepis
S temi, s temi deli Sodobna slovenščina
58
Bogu briplisaze. Taco, Kritični prepis
so se ti Bogu približali. Tako, Sodobna slovenščina
59
zinzi, i nam ze mod- Kritični prepis
sinki, se je tudi nam mo- Sodobna slovenščina
60
liti tomuge vuirch- Kritični prepis
liti prav temu vse- Sodobna slovenščina
61
nemu Otzu Goszpodi, dos- Kritični prepis
višnjemu Očetu Gospodu, do- Sodobna slovenščina
62
da ni tamoge vzed- Kritični prepis
kler nas prav tja ne vse- Sodobna slovenščina
63
li, v zezarstuo suoge, Kritični prepis
li, v cesarstvo svoje, Sodobna slovenščina
64
ese iest ugotouleno iz- Kritični prepis
ki je pripravljeno od Sodobna slovenščina
65
coni doconi izvvo- Kritični prepis
konca do kraja izvo- Sodobna slovenščina
66
lenicom bosiem. I gezm, Kritični prepis
ljencem božjim. In smo, Sodobna slovenščina
67
bratria, bozuuani ibo- Kritični prepis
bratje, pozvani in po- Sodobna slovenščina
68
begeni, egose ne mosem Kritični prepis
klicani,33 pred njegovim obličjem34 se ne35 Sodobna slovenščina

159v

69
nikimse liza ni ucri- Kritični prepis
moremo za nikomer skri- Sodobna slovenščina
70
ti, nicacose ubega- Kritični prepis
ti, nikakor36 ubeža- Sodobna slovenščina
71
ti, nu ge stati pred Kritični prepis
ti, temveč nam je stati pred Sodobna slovenščina
72
stolom bosigem ze Kritični prepis
stolom božjim37 z Sodobna slovenščina
73
zopirnicom nasim, Kritični prepis
zoprnikom našim, Sodobna slovenščina
74
ze Zlodegem starim, Kritični prepis
z zlodejem starim, Sodobna slovenščina
75
i gest ze pred bosi- Kritični prepis
in se nam je pred božji- Sodobna slovenščina
76
ma osima vzaco- Kritični prepis
mi očmi vsake- Sodobna slovenščina
77
mu zuoimi vzti Kritični prepis
mu s svojimi usti Sodobna slovenščina
78
i zuoim glagolom Kritični prepis
in s svojo besedo Sodobna slovenščina
79
izbovuedati, ese ge Kritični prepis
izpovedati, kar je Sodobna slovenščina
80
na sem szuete chisto Kritični prepis
na tem svetu vsakdo Sodobna slovenščina
81
stuoril, libo bodi do- Kritični prepis
storil, bodi do- Sodobna slovenščina
82
bro, libo li zi zlo. Kritični prepis
bro, bodisi zlo. Sodobna slovenščina
83
Da c tomu dini, zinzi, Kritični prepis
Zatorej na tisti dan, sinki, Sodobna slovenščina
84
muzlite, ide ne ca- Kritični prepis
mislite, ko se ne bo kam Sodobna slovenščina
85
mo ze vcloniti, nu Kritični prepis
skriti, temveč Sodobna slovenščina
86
ge pred bosima osima Kritični prepis
bo pred božjimi očmi Sodobna slovenščina
87
stati i zio prio imeti, Kritični prepis
stati in to pravdo38 imeti, Sodobna slovenščina
88
iuse gezim bovvedal. Kritični prepis
ki sem jo napovedal. Sodobna slovenščina
89
Nas Gozbod, zueti Cristuz, Kritični prepis
Naš Gospod, sveti Krist,39 Sodobna slovenščina
90
ise gest bali telez nassih Kritični prepis
ki je zdravnik teles naših Sodobna slovenščina
91
i zpasitel dus nassih, to n Kritični prepis
in rešenik duš naših, pa je to Sodobna slovenščina
92
bozzledine balouvani- Kritični prepis
poslednje zdravi- Sodobna slovenščina
93
ge pozled ge pozstavvil, Kritični prepis
lo40 naposled postavil, Sodobna slovenščina
94
i ucazal ge, imse ze nam Kritični prepis
in pokazal je, s katerim41 se nam Sodobna slovenščina
95
dozstoi od gego zavue- Kritični prepis
je njemu odre- Sodobna slovenščina
96
kati i gemu ze oteti. Kritični prepis
či42 in se mu oteti. Sodobna slovenščina
97
Preise nassi zesztoco Kritični prepis
Prejšnji naši43 so hudo Sodobna slovenščina
98
stradacho, nebo ie te- Kritični prepis
trpeli, kajti te- Sodobna slovenščina
99
pechu metlami, i pri- Kritični prepis
pli so jih44 s šibami, in pri- Sodobna slovenščina
100
nizse ogni petsachv, Kritični prepis
tiskali k ognju in žgali, Sodobna slovenščina
101
i metsi tnachu, i po lezv Kritični prepis
in z meči sekali, in po lesu45 Sodobna slovenščina
102
vuesachu, i selezni cliusi Kritični prepis
obešali, in jih z železnimi kljukami46 Sodobna slovenščina

160r

103
ge raztrgachu. A to bac Kritični prepis
trgali. Mi pa Sodobna slovenščina
104
mui nine nasu prau- Kritični prepis
zdaj z našo pra- Sodobna slovenščina
105
dnu vuerun i praudnv Kritični prepis
vo vero in pravo Sodobna slovenščina
106
izbovuediu toie mosem Kritični prepis
izpovedjo isto moremo Sodobna slovenščina
107
ztvoriti, ese oni to vue- Kritični prepis
storiti, kar so oni s tem ve- Sodobna slovenščina
108
lico strastiu stuorise. Kritični prepis
likim trpljenjem47 storili. Sodobna slovenščina
109
Da potomu, zinzi, bosie Kritični prepis
Zatorej, sinki, božje Sodobna slovenščina
110
rabe prizzuause tere Kritični prepis
služabnike pokličite ter Sodobna slovenščina
111
im grechi vuasa poste- Kritični prepis
jim grehe vaše naštej- Sodobna slovenščina
112
te i im izpovvedni bo- Kritični prepis
te in izpovedani jim bo- Sodobna slovenščina
113
dete grechov uuasih. Kritični prepis
ste48 grehov vaših. Sodobna slovenščina

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: osnovni

III

160v

1
Iaz ze zaglagolo Kritični prepis
Jaz se odpovem Sodobna slovenščina
2
Zlodeiu, i uzem iego Kritični prepis
zlodeju, in vsem njegovim Sodobna slovenščina
3
delom, i uzem iego Kritični prepis
delom, in vsem njegovim Sodobna slovenščina
4
lepocam. Tose uue- Kritični prepis
lepotijam.49 Tudi ve- Sodobna slovenščina
5
ruiu u Bog uzemo- Kritični prepis
rujem v Boga vsemo- Sodobna slovenščina
6
goki, i u iega Zin, Kritični prepis
gočnega, in v njegovega Sina, Sodobna slovenščina
7
i u Zuueti Duh, da ta Kritični prepis
in v svetega Duha, da so50 ta Sodobna slovenščina
8
tri imena sunt edin Bog, Kritični prepis
tri imena51 en52 Bog, Sodobna slovenščina
9
Gozpod zuueti, Kritični prepis
Gospod sveti, Sodobna slovenščina
10
ise ztuori nebo i z- Kritični prepis
ki je ustvaril nebo in Sodobna slovenščina
11
emlo. Tose izco ie- Kritični prepis
zemljo. Tudi prosim53 nje- Sodobna slovenščina
12
ga milozti, i sancte Kritični prepis
gove milosti, in sv. Sodobna slovenščina
13
Mariae, i sancte Mic- Kritični prepis
Marije, in sv. Mi- Sodobna slovenščina
14
haela , i sancte Pe- Kritični prepis
haela, in sv. Pe- Sodobna slovenščina
15
tra, i useh bosih zil, Kritični prepis
tra, in vseh božjih slov, Sodobna slovenščina
16
i uzeh bosih mose- Kritični prepis
in vseh božjih mu- Sodobna slovenščina
17
nic, i useh bosih za- Kritični prepis
čenikov, in vseh božjih sve- Sodobna slovenščina
18
connic, i useh zuetih Kritični prepis
čenikov,54 in vseh svetih Sodobna slovenščina
19
deuuiz, i uzeh bosih moki, Kritični prepis
devic, in vseh božjih moči,55 Sodobna slovenščina
20
da mi rasite na pomoki Kritični prepis
da bi mi hoteli56 v pomoč Sodobna slovenščina
21
biti ki Bogu moih gre- Kritični prepis
biti pri Bogu za moje gre- Sodobna slovenščina
22
chou, da bim cisto iz- Kritični prepis
he, da bi čisto iz- Sodobna slovenščina
23
pouued ztuoril i od- Kritični prepis
poved storil in od- Sodobna slovenščina
24
puztic ot Boga priel. Kritični prepis
pustek od Boga prejel. Sodobna slovenščina
25
Bogu uzemogokemu Kritični prepis
Bogu vsemogočnemu Sodobna slovenščina
26
izpouuede uze moie Kritični prepis
izpovem vse moje Sodobna slovenščina
27
greche, i sancte Marie, Kritični prepis
grehe, in sv. Mariji, Sodobna slovenščina
28
uzeh nepraudnih del Kritični prepis
vseh nepravičnih del Sodobna slovenščina
29
i nepraudnega pomislenia, Kritični prepis
in nepravičnega mišljenja, Sodobna slovenščina
30
ese iezem uuede ztuo- Kritični prepis
kar sem vede sto- Sodobna slovenščina
31
ril ili ne uuede, nudmi Kritični prepis
ril ali ne vede, prisiljen Sodobna slovenščina
32
ili lubmi, zpe ili bdê, Kritični prepis
ali rad,57 spe ali bede, Sodobna slovenščina
33
u zpitnih rotah, v lisnih Kritični prepis
v krivih prisegah, v lažnih Sodobna slovenščina
34
resih, v tatbinah, u znicistvȩ, Kritični prepis
besedah, v tatvinah, v nečistovanju, Sodobna slovenščina

161r

35
u lacomztue, v lichogedeni, Kritični prepis
v lakomnosti, v nezmernem jedenju, Sodobna slovenščina
36
v lichopiti, u uzmaztue Kritični prepis
v nezmernem pitju, v oskrumbi Sodobna slovenščina
37
i u uzem lichodeiani. Ese Kritični prepis
in v vsem nezmernem početju. Kar Sodobna slovenščina
38
iesem ztuoril protiuuo Kritični prepis
sem storil zoper Sodobna slovenščina
39
Bogu od togo dine, Kritični prepis
Boga od tistega dne, Sodobna slovenščina
40
ponese cristen bih, dase Kritični prepis
ko sem krščen bil, pa vse Sodobna slovenščina
41
do diniznego dine, togo Kritični prepis
do današnjega dne, tega Sodobna slovenščina
42
uzego izpouueden bodo Kritični prepis
vsega izpovedan bom Sodobna slovenščina
43
Bogu i sancte Marii i sancto Kritični prepis
Bogu, in sv. Mariji, in sv. Sodobna slovenščina
44
Laurenzu, Gozpodi, Kritični prepis
Lovrencu, Gospod,58 Sodobna slovenščina
45
i uzem zuetim, i tebe, Kritični prepis
in vsem svetim, in tebi, Sodobna slovenščina
46
bosi rabe. Caiu ze Kritični prepis
božji služabnik. Kesam se Sodobna slovenščina
47
moih grechou i rad ze Kritični prepis
mojih grehov in rad se Sodobna slovenščina
48
chocu caiati, elicose Kritični prepis
hočem kesati, kolikor Sodobna slovenščina
49
zimizla imam, eche Kritični prepis
se zavedam, če Sodobna slovenščina
50
me, Bose, postedisi. Dai mi, Kritični prepis
mi boš prizanesel, Bog. Daj mi, Sodobna slovenščina
51
Bose Gozpodi, tuuoiu Kritični prepis
Bog Gospod, tvojo Sodobna slovenščina
52
milozt, da bim nez- Kritični prepis
milost, da bi brez sra- Sodobna slovenščina
53
ramen i neztiden Kritični prepis
mote in brez sramu Sodobna slovenščina
54
na zudinem dine Kritični prepis
na sodni dan Sodobna slovenščina
55
pred Tuoima osima Kritični prepis
pred tvojimi očmi Sodobna slovenščina
56
ztoial, igdase pri- Kritični prepis
stal, ko pri- Sodobna slovenščina
57
des zodit siuuim Kritični prepis
deš sodit živim Sodobna slovenščina
58
i mrtuim, comusdo Kritični prepis
in mrtvim, vsakomur Sodobna slovenščina
59
po zuem dele. Tebe, Kritični prepis
po svojem delu.59 Tebi, Sodobna slovenščina
60
Bose miloztivui, Kritični prepis
Bog milostljivi, Sodobna slovenščina
61
poruso uza moia Kritični prepis
izročam vse moje Sodobna slovenščina
62
zlouueza, i moia Kritični prepis
besede, in moja Sodobna slovenščina
63
dela, i moie pomis- Kritični prepis
dela, in moje miš- Sodobna slovenščina
64
lenie, i moie zridze, Kritični prepis
ljenje, in moje srce, Sodobna slovenščina
65
i moie telo, i moi Kritični prepis
in moje telo, in moje Sodobna slovenščina
66
siuot, i moiu dusu. Kritični prepis
življenje, in mojo dušo. Sodobna slovenščina
67
Criste, bosi Zinu, Kritični prepis
Krist, božji Sin, Sodobna slovenščina
68
ise iezi razil na zi Kritični prepis
ki si hotel na ta Sodobna slovenščina

161v

69
zuuet priti, gres- Kritični prepis
svet priti, greš- Sodobna slovenščina
70
nike isbauuiti ot Kritični prepis
nike odrešiti od Sodobna slovenščina
71
Zlodeine oblazti, Kritični prepis
zlodejeve oblasti, Sodobna slovenščina
72
uchrani me ot uzega Kritični prepis
obrani me od vsega Sodobna slovenščina
73
zla i zpazi me Kritični prepis
zla in reši me Sodobna slovenščina
74
v uzem blase. Kritični prepis
v vsej dobroti.60 Sodobna slovenščina
75
A M E N. Kritični prepis
AMEN. Sodobna slovenščina
76
Amen. Kritični prepis
Amen. Sodobna slovenščina

Nazaj
Vzporedni prikaz: šolski
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: diplomatični prepisi

Vzporedni prikaz: osnovni


Nazaj
Vzporedni prikaz: osnovni
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

1
GLAGOLITE PO NAƷ REDKA ZLOUEZA· Diplomatični prepis
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA: Kritični prepis
głagɔlì:tɛ pɔ nás ræ:tká słɔwɛsá: || Fonetični prepis
GOVORITE ZA NAMI TEH MALO BESED: Sodobna slovenščina
2
Boſe, Gozpodi miloztiui · otze boſe · tebe izpovuede · Diplomatični prepis
Bose, Gozpodi miloztiuvi, Otze Bose, Tebe izpovuede Kritični prepis
bɔ̀:ʒɛ | gɔ̀:spɔdi miłɔstíwi | ɔ̀:tʧ̮ɛ bɔ̀:ʒɛ | tɛbǽ ispɔwǽdæ Fonetični prepis
Bog, Gospod milostljivi, Oče Bog, Tebi izpovem Sodobna slovenščina
3
vueʒ moi greh· Iʹzuetemu creʒtu· Iʹzuetei marii· Iʹzue Diplomatični prepis
vuez moi greh, i zuetemu Creztu, i zuetei Marii, i zue- Kritični prepis
wə́s mɔ́:j grǽ:x | i swǽ̃:tæmu k:stú | i swǽ̃:tæj ma:rì:ji | i swǽ̃:- Fonetični prepis
ves moj1 greh,2 in svetemu Križu,3 in sveti Mariji, in sve- Sodobna slovenščina
4
temu michaelu· Iuuizem crilatcem boſiem· I ʒuetemu pe Diplomatični prepis
temu Michaelu, i uzem crilatcem bosiem, i zuetemu Pe- Kritični prepis
tæmu mixa:ɛ̀:łu | i ʍsæ̀:m kri:łà:tʦ̮ɛm bɔ̀:ʒjɛm | i swǽ̃:tæmu pɛ́- Fonetični prepis
temu Mihaelu, in vsem krilatcem božjim, in svetemu Pe- Sodobna slovenščina
5
tru· Iúʒem zelom boſiem· Iúʒem muſenicom boſiem· Diplomatični prepis
tru, i uzem zelom bosiem, i uzem musenicom bosiem, Kritični prepis
tru | i ʍsæ̀:msłɔ́m bɔ̀:ʒjɛm | i ʍsæ̀:m mɔ̃́ʧ̮ɛnikɔm bɔ̀:ʒjɛm | Fonetični prepis
tru, in vsem slom4 božjim, in vsem mučenikom božjim, Sodobna slovenščina
6
Iúʒem vuernicom boſiem· Iúzem· devuám praudnim· Iúʒē Diplomatični prepis
i uzem vuernicom bosiem, i uzem, devuam praudnim, i uzem Kritični prepis
i ʍsæ̀:m wæ̀:rnikɔm bɔ̀:ʒjɛm | i ʍsæ̀:m | dæ:wám prà:wdnim | i ʍsæ̀:m Fonetični prepis
in vsem vernikom5 božjim, in vsem devicam pravičnim, in vsem Sodobna slovenščina
7
praudnim· Itebe boſirabe· chokú· biti· izpovueden· uʒeh · moih Diplomatični prepis
praudnim. I tebe, bosi rabe, choku biti izpovueden uzeh moih Kritični prepis
prà:wdnim || i tɛbǽ | bɔʒjí rà:bɛ | xɔtj̮ɔ̃́ bíti| ispɔwæ̀:dən ʍsæ̀:x mɔjíx Fonetični prepis
pravičnim. In tebi, božji služabnik,6 hočem biti izpovedan7 vseh mojih Sodobna slovenščina
8
greh· Iʹvueruiú · dami· ie · naʒem zuete · beuſi· iti ſe· na oń Diplomatični prepis
greh, i vueruiu, da mi ie, na zem zuete beusi, iti se na on Kritični prepis
grǽ:x | i wǽrujɔ̃| da mi jɛ| na sɛ́m swæ:tæ̀: bæ̀:ʍʃi | i:tí ʒɛ na ɔ́n6 Fonetični prepis
grehov, in verujem, da mi je, ko sem na tem svetu bil, iti na oni Sodobna slovenščina
9
ʒuet· pakiſe uʒtati· naʒodni23 den· Iʹmeti mi ie·ʹſivuo24 Diplomatični prepis
zuet, paki se uztati na zodni den. Imeti mi ie sivuot Kritični prepis
swæ̀:t | páki ʒɛ ʍstáti na sɔ̃́:dɲi də̀:n || imǽti mi jɛ ʒi:wɔ́t Fonetični prepis
svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je življenje8 Sodobna slovenščina
10
poʒem· Iʹme ti mi ie · ot puʒtic moih grechou· Boſe Diplomatični prepis
po zem, imeti mi ie otpuztic moih grechou. Bose Kritični prepis
pɔ sɛ́m | imǽti mi jɛ ɔtpù:stək mɔjíx græ:xɔ́w || bɔ̀:ʒɛ Fonetični prepis
po tem, imeti mi je odpustek9 mojih grehov. Bog Sodobna slovenščina
11
miloʒtiuvi · primi moiv·izpovued· moih grechou· Eſe Diplomatični prepis
miloztiuvi, primi moiv izpovued moih grechou: ese Kritični prepis
miłɔstíwi | pri:mí mɔjɔ̃́ ispɔ̀:wæd mɔjíx græ:xɔ́w | ɛ̀:ʒɛ Fonetični prepis
milostljivi, sprejmi mojo izpoved mojih grehov: kar Sodobna slovenščina
12
ieʒem ztuoril zla· pot den pongeſe bih naʒi zvuet· Diplomatični prepis
iesem ztuoril zla po t den, pongese bih na zi zvuet Kritični prepis
jɛsə́m stwɔ̀:rił złá pɔ tə̀: də̀:n | pɔ̀:ɲɛʒɛ bíx na sì: swæ̀:t7 Fonetični prepis
sem storil zla do tega dne,10 potem ko sem bil na ta svet Sodobna slovenščina
13
uuraken· ibih criſken· Eſe pomngu· ili ne pomngu· Ili Diplomatični prepis
vuuraken i bih crisken, ese pomngu ili ne pomngu, ili Kritični prepis
u:wrà:tj̮ɛn i bíx ktj̮ɛ́n | ɛ̀:ʒɛ pɔ̀:mɲɔ̃ íli nɛ́ pɔ̀:mɲɔ̃ | íli8 Fonetični prepis
poslan in bil krščen, kar pomnim ali ne pomnim, ali Sodobna slovenščina
14
vúolu· ili ne vúolu· Ili vúede · ili ne vúede· Ili úne praud Diplomatični prepis
vuolu ili nevuolu, ili vuede ili ne vuede, ili u nepraud- Kritični prepis
wɔ́ʎɔ̃ íli nɛ́ wɔ́ʎɔ̃ | íli wæ:dæ̃̀: íli nɛ́ wæ:dæ̃̀: | íli w nɛprà:wd- Fonetični prepis
hote ali ne hote, ali vede ali ne vede, ali v kri- Sodobna slovenščina
15
nei rote· ili úlſi· Ili tatbe· ili ʒavuiʒti· ili uzmaʒi· Diplomatični prepis
nei rote ili u lsi, ili tatbe ili zavuizti, ili v uzmazi Kritični prepis
næj rɔtæ̀: íli w łʒí | íli ta:dbæ̀: íli za:wì:sti | íli w wzmázi9 Fonetični prepis
vi prisegi ali v laži, ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi Sodobna slovenščina
16
Ili vʒiniſtue · ili eſe miʒetomu·chotelo · emuſe mibi· ne doʒ Diplomatični prepis
ili v zinistue, ili ese mi ze tomu chotelo, emuse mi bi ne doz- Kritični prepis
íli ʍ sníʧ̮twæ | íli ɛ̀:ʒɛ mi sæ̃ tɔmú xɔtǽłɔ | ɛmúʒɛ mi bi nɛ dɔs-10 Fonetični prepis
ali v nečistovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi sme- Sodobna slovenščina
17
talo · choteti· Ili vpoglagolani· ili ʒpé· ili nezṕe· ʹIli eſe Diplomatični prepis
talo choteti, ili v poglagolani, ili zpe ili ne zpe, ili ese Kritični prepis
tá:łɔ xɔtǽti | íli ʍ pɔgłagɔłà:ɲji | íli spæ̃̀: íli nɛ́ spæ̃̀: | íli ɛ̀:ʒɛ Fonetični prepis
lo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, ali ker Sodobna slovenščina
18
iezem· ne zpaʒal· nedela· ni zúeta vuécera · ni mega Diplomatični prepis
iezem ne zpazal nedela, ni zueta vuecera, ni mega Kritični prepis
jɛsə́m nɛ́ spa:sáł nɛdæ̀:ła | ní swæ̃:tà: wɛʧ̮ɛ̀:ra | ní mæ:gá11 Fonetični prepis
nisem spoštoval nedelje,11 niti svetega večera,12 niti mojega Sodobna slovenščina
19
poʒta· Iʹ·25 inoga·mnogoga · eſe protiubogu· íprotiu me Diplomatični prepis
pozta i inoga mnogoga, ese protiu Bogu i protiu me- Kritični prepis
pɔstá i i:nɔ́ga mnɔ́gɔga | ɛ̀:ʒɛ prɔ:tiw bɔgù: i prɔ̀:tiw mæ:- Fonetični prepis
posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti moje- Sodobna slovenščina
20
mu creʒtu· Tí edin boſe· vuéz· caċo mi iega potre26 Diplomatični prepis
mu creztu. Ti edin, Bose, vuez, caco mi ie iega potre- Kritični prepis
mú k:stú || tì: ɛdì:n | bɔ̀:ʒɛ | wǽ:s | ka:kɔ̀: mi jɛ́ jɛgá pɔtrǽ- Fonetični prepis
mu krstu. Ti edini, Bog, veš, kako mi je v tem potre- Sodobna slovenščina
21
ba vúelica· Boſe gozpodi miloʒtiví · tebe ze mil Diplomatični prepis
ba vuelica. Bose, Gozpodi miloztivi, Tebe ze mil Kritični prepis
ba wɛlíka || bɔ̀:ʒɛ | gɔ̀:spɔdi miłɔstíwi | tɛbǽ sæ̃ mì:ł Fonetični prepis
ba velika. Bog, Gospod milostljivi, Tebe milosti13 Sodobna slovenščina
22
tuori· od· ʒih poſtenih greh· Iʹ· odi neh mnozeh· Diplomatični prepis
tuoriv od zih postenih greh i od ineh mnozeh, Kritični prepis
twɔrjɔ̃́ ɔt sì:x pɔʧ̮tɛníx grǽ:x i ɔd i:nǽx mnɔ́zæx | Fonetični prepis
prosim za te naštete grehe in za druge mnoge, Sodobna slovenščina
23
I· vuénſih· í minſih· Eſe iezem ztvoril· teh ze·ebe Diplomatični prepis
i vuensih i minsih, ese iezem ztvoril. Teh ze Tebe Kritični prepis
i wæ̀:nʧ̮ix i mə̀:ɲʃix | ɛ̀:ʒɛ jɛsə́m stwɔ̀:rił || tæ̀:x sæ̃ tɛbǽ Fonetični prepis
in večje in manjše, ki sem jih storil. Za té‚ Tebe Sodobna slovenščina
24
miltuori· Iʹ· ʒuetei marii· Iʹ· zem ʒvetiḿ · Diplomatični prepis
mil tuoriv, i zuetei Marii, i vzem zvetim. Kritični prepis
mì:ł twɔrjɔ̃́ | i swǽ̃:tæj ma:rì:ji | i ʍsæ̀:m swǽ̃:tim || Fonetični prepis
milosti prosim, in sveto Marijo, in vse svete. Sodobna slovenščina

78v

25
Idabim naʒem zuete· tacoga grecha pocazen zel· Diplomatični prepis
I da bim na zem zuete tacoga grecha pocazen vzel, Kritični prepis
i da bím na sɛ́m swæ:tæ̀: tákɔga græ:xá pɔkà:zən wzæ̃̀| Fonetični prepis
In da bi na tem svetu za tak greh kazen nase vzel, Sodobna slovenščina
26
ácoſe ti mi zadeneſ· ia co ſe tuá milozt· itebe liubo· Diplomatični prepis
acose Ti mi zadenes i acose Tua milozt i Tebe liubo. Kritični prepis
à:kɔʒɛ tì: mi za:dɛ́nɛʃ i à:kɔʒɛ twá: míłɔst i tɛbǽ ʎu:bɔ̀: || Fonetični prepis
kakor mi Ti zadeneš in kakor je Tvoja milost in Tebi ljubó. Sodobna slovenščina
27
Boſe ti pride zenebeʒe· vʹſe27 ze da vmoku · za vuíʒ Diplomatični prepis
Bose, Ti pride ze nebeze, vse ze da v moku za vuiz Kritični prepis
bɔ̀:ʒɛ | tì: pri:dɛ́s nɛ̀:bɛsɛ | u:ʒɛ́ sæ̃ dá: w mɔ̃́kɔ̃ za wə́s Fonetični prepis
Bog, Ti si prišel z nebes, in že si se dal mučiti za ves Sodobna slovenščina
28
národ· Dabini ʒlodeiu otél· otmime vʒem zlo Diplomatični prepis
narod, da bi ni Zlodeiu otel. Otmi me vzem zlo Kritični prepis
na:rɔ́d | da bi ní złɔ̀:dæju ɔtæ̃̀|| ɔtmí mæ̃ ʍsæ̀:m złɔ̀:- Fonetični prepis
rod,14 da bi nas zlodeju otel. Otmi me vsem zlo- Sodobna slovenščina
29
deiem· Miloztivui boſe· tebe poronſo me telo· Í· Diplomatični prepis
deiem. Miloztivui Bose, Tebe poronso me telo, i Kritični prepis
dæjem || miłɔstíwi bɔ̀:ʒɛ | tɛbǽ pɔrɔ̃:ʧ̮ɔ̃́ mǽ: tæ:łɔ̀: | i Fonetični prepis
dejem. Milostljivi Bog, Tebi izročam moje telo, in Sodobna slovenščina
30
mó · duſú· I· moia zlovueʒa· Iʹme delo· Iʹmó vuoliu· Diplomatični prepis
mo dusu, i moia zlovueza, i me delo, i mo vuoliu, Kritični prepis
mɔ̃́: du:ʃɔ̃̀: | i mɔjá słɔwɛsá| i mǽ: dǽłɔ| i mɔ̃́: wɔ́ʎɔ̃| Fonetični prepis
mojo dušo, in moje besede, in moje delo, in mojo voljo, Sodobna slovenščina
31
Í·28 mo vueru· ímoi ſivuo· I·da bim uʒliſſal · nazodni Diplomatični prepis
i mo vueru, i moi sivuot. I da bim uzlissal na zodni Kritični prepis
i mɔ̃́: wǽrɔ̃ | i mɔ́:j ʒi:wɔ́t|| i da bím u:slíʃał na sɔ̃́:dɲi Fonetični prepis
in mojo vero, in moje življenje. In da bi zaslišal na sodni Sodobna slovenščina
32
den tuó miloʒt vueliu· ztemi ieſe ʒo vueſ tvói Diplomatični prepis
den Tuo milozt vueliu z temi, iese vzovues Tvoi- Kritični prepis
də̀:n twɔ̃́: míłɔst wɛ̀ɔ̃ s tæ̀:mi | jæ̃̀:ʒɛ wzɔwɛ́ʃ twɔjí- Fonetični prepis
dan Tvojo milost veliko s tistimi, ki jih pozoveš15 s Tvoji- Sodobna slovenščina
33
mi vʒti· Pridete ot za29 mega izvuolieni· pri Diplomatični prepis
mi vzti: Pridete, Otza mega izvuolieni, pri- Kritični prepis
mi u:stí || pri:dæ̀:tɛ ɔtʦ̮á mæ:gá izwɔ́ʎɛni | pri:- Fonetični prepis
mi usti: Pridite, Očeta mojega izvoljeni, prej- Sodobna slovenščina
34
mete vúecſne vúeʒelie· í vúecſni ſivuót Eſev Diplomatični prepis
mete vuecsne vuezelie i vuecsni sivuot, ese vi Kritični prepis
mæ̀:tɛ wǽ:ʧ̮næ wɛsɛljɛ́ i wǽ:ʧ̮ni ʒi:wɔ́t| ɛ̀:ʒɛ wi Fonetični prepis
mite večno veselje in večno življenje, ki vam Sodobna slovenščina
35
ieʒt· ugotoulieno· iz uueka uuek· a men· Diplomatični prepis
iezt ugotoulieno iz uueka v uuek. Amen. Kritični prepis
jɛ́st ugɔtɔwʎɛnɔ́ iz wæ̀:ka w wæ̀:k || á:mɛn || Fonetični prepis
je pripravljeno iz veka v vek. Amen. Sodobna slovenščina
36
37
Confitentibˑ tibi de famuliſ ac famulabuſ tuiſ remit Diplomatični prepis
Confitentibus tibi Domine famulis ac famulabus tuis remit- Kritični prepis
[…] Fonetični prepis
Gospod, Tvojim služabnikom16 in služabnicam, ki se Ti izpovedujejo, Sodobna slovenščina
38
te peccata · ut qui intrinſecuſ conſcientia flagellantvr Diplomatični prepis
te peccata, ut qui intrinsecus conscientia flagellantur Kritični prepis
[…] Fonetični prepis
odpusti grehe, da bodo oni, ki jih v notranjosti biča vest, Sodobna slovenščina
39
reconciliationiſ tuæ ga consolentur · · Diplomatični prepis
reconciliationis tuæ gratia consolentur. Per. Kritični prepis
[…] Fonetični prepis
potolaženi z milostjo Tvoje sprave. Po [Gospodu našem ...]. Sodobna slovenščina

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

1
Eccȩ bi detd naſ neze Diplomatični prepis
Eccȩ bi detd nas ne ze- Kritični prepis
ɛtj̮ɛ́ bi dǽd náʃ nɛ sə- Fonetični prepis
Če bi ded naš ne Sodobna slovenščina
2
greſil tevuekigemube Diplomatični prepis
gresil, te v ueki gemu be Kritični prepis
græ̀:ʃił | tɛ w wæ̀:ki jɛmú bǽ Fonetični prepis
grešil,17 bi mu na veke bilo Sodobna slovenščina
3
ſiti ſtaroſti neprigem Diplomatični prepis
siti, starosti ne prigem- Kritični prepis
ʒíti | stárɔsti nɛ prijɛm- Fonetični prepis
živeti, starosti ne pre- Sodobna slovenščina
4
lióki nikoligeſe pet Diplomatični prepis
lioki, nikoligese pet- Kritični prepis
ʎɔ̃:tj̮í | ni:kɔ̀:lijɛʒɛ pɛ- Fonetični prepis
jeti, nikoli skr- Sodobna slovenščina
5
ſali neimugi niſlzna Diplomatični prepis
sali ne imugi, ni slzna Kritični prepis
ʧ̮à:li nɛ imí̵ | ni sł̩́zna12 13 Fonetični prepis
bi imeti, ne solznega Sodobna slovenščina
6
telezeimoki nuúvuȩ Diplomatični prepis
teleze imoki, nu ú vuȩ- Kritični prepis
tæ:lɛ̀:sɛ imɔ̃:tj̮í | nu w wæ̀:- Fonetični prepis
telesa,18 temveč na ve- Sodobna slovenščina
7
kigemubeſiti bone Diplomatični prepis
ki gemu be siti. Bone- Kritični prepis
ki jɛmú bǽ ʒíti || pɔ̀:ɲɛ- Fonetični prepis
ke bi mu bilo živeti. Ker Sodobna slovenščina
8
ſezavuiztiubui ne Diplomatični prepis
se zavuiztiu bui Ne- Kritični prepis
ʒɛ za:wì:stjɔ̃ bí̵ nɛ- Fonetični prepis
je bil z zavistjo Ne- Sodobna slovenščina
9
pri iazninu uvignan Diplomatični prepis
priiazninu uvignan Kritični prepis
prijázninɔ̃ wígnan Fonetični prepis
prijaznega19 izgnan Sodobna slovenščina
10
Odſzlauuiboſigȩ Potom Diplomatični prepis
od szlauui bosigȩ, potom Kritični prepis
ɔt słáwɨ bɔʒjǽ̃ | pɔtɔ́m Fonetični prepis
od slave božje,20 po tem Sodobna slovenščina
11
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis
na narod zlovuezki Kritični prepis
na na:rɔ́t ʧ̮łɔwæ̀:ʧ̮ki Fonetični prepis
so na rod človeški Sodobna slovenščina
12
ſtrazti Ipetzali boi Diplomatični prepis
strazti i petzali boi- Kritični prepis
stra:stì: i pɛʧ̮à:li poj-14 Fonetični prepis
bolečine in skrbi pri- Sodobna slovenščina
13
do neimoki I bzzre Diplomatični prepis
do, i nemoki, ibo zzem re- Kritični prepis
dɔ̃́: | i nɛmɔ̀:tj̮i| i sɛ́m ræ̃:-15 Fonetični prepis
šle, in bolezni, in po tem re- Sodobna slovenščina
14
duzemirt Ipagibra Diplomatični prepis
du zemirt. I pagi, bra- Kritični prepis
smr̩̀:t || i páki | brà:- Fonetični prepis
du21 smrt. In vendar, brat- Sodobna slovenščina
15
triia pomenem ze Diplomatični prepis
triia, pomenem ze, Kritični prepis
trija | pɔmæ̀:næm sæ̃| Fonetični prepis
je, spomnimo se, Sodobna slovenščina
16
dai zino uueboſi na Diplomatični prepis
da i zinouue bosi na- Kritični prepis
da i si:nɔ̀:wɛ bɔʒjí na- Fonetični prepis
da nam tudi sinovi božji re- Sodobna slovenščina
17
reſemze botomu Oz Diplomatični prepis
resem ze. Botomu oz- Kritični prepis
ʧ̮ɛ́m sæ̃ || pɔtɔmú ɔ- Fonetični prepis
čejo.22 Zato o- Sodobna slovenščina
18
ſtanem zich mirzcih Diplomatični prepis
stanem zich mirzcih Kritični prepis
stà:næm sì:x mŕ̩skix Fonetični prepis
pustimo ta mrzka Sodobna slovenščina
19
del Eſeſunt dela ſoto Diplomatični prepis
del, ese sunt dela Soto Kritični prepis
dæ̀| ɛ̀:ʒɛ sɔ̃t dæ̀:ła sɔtɔ- Fonetični prepis
dela, ker23 so dela sata- Sodobna slovenščina
20
nina Eſetrebu tuorim Diplomatični prepis
nina: ese trebu tuorim, Kritični prepis
nína | ɛ̀:ʒɛ trǽbɔ̃ twɔrím | Fonetični prepis
nova: ko žrtvujemo,24 Sodobna slovenščina
21
bratra Oclevuetam Eſe Diplomatični prepis
bratra oclevuetam, ese Kritični prepis
brátra ɔklɛwɛtà:m | ɛ̀:ʒɛ Fonetični prepis
brata oklevetamo, kot Sodobna slovenščina
22
tatua Eſeraſzboi30 Eſepulti Diplomatični prepis
tatua, ese raszboi, ese pulti Kritični prepis
ta:twá | ɛ̀:ʒɛ ra:zbɔ́j| ɛ̀:ʒɛ pł̩:tì: Fonetični prepis
tatvina, kot uboj, kot poltenosti Sodobna slovenščina
23
ugongenige Eſeroti Choi Diplomatični prepis
ugogenige, ese roti, choi- Kritični prepis
ugɔjɛɲjɛ́ | ɛ̀:ʒɛ rɔtì: | kɔ̀:-16 17 Fonetični prepis
naslada,25 kot prisege, ki Sodobna slovenščina
24
ſe Ih nepazem nuge pre Diplomatični prepis
ihse ne pazem, nu ge pre- Kritični prepis
jixʒɛ nɛ pa:sɛ́m | nu jæ̃ præ:- Fonetični prepis
jih ne spoštujemo, temveč jih pre- Sodobna slovenščina
25
ſtopam Eſene nauuizt Diplomatični prepis
stopam, ese nenauuizt. Kritični prepis
stɔ̃́pam | ɛ̀:ʒɛ nɛnà:wist|| Fonetični prepis
stopamo, kot sovraštvo. Sodobna slovenščina
26
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis
Nizce teh del mirze ne Kritični prepis
ʧ̮ʒɛ tæ̀:x dæ̀:ł mŕ̩ʒɛ nǽ:18 Fonetični prepis
Nič pa od teh del ni bolj mrzko Sodobna slovenščina
27
pred boſima ozima mo Diplomatični prepis
pred bosima ozima. Mo- Kritični prepis
præd bɔʒjíma ɔʧ̮ì:ma || mɔ́- Fonetični prepis
pred božjimi očmi. Mo- Sodobna slovenščina
28
ſete potomu zinzi uvi Diplomatični prepis
sete potomu, zinzi, uvi- Kritični prepis
ʒɛtɛ pɔtɔmú | sì:nʦ̮i| wí- Fonetični prepis
rete zatorej, sinki,26 vi- Sodobna slovenščina
29
deti Izami razumeti Diplomatični prepis
deti i zami razumeti, Kritični prepis
dæti i sa:mì: razu:mǽti | Fonetični prepis
deti in sami razumeti, Sodobna slovenščina
30
eſebeſe priuuæ31 zlou Diplomatični prepis
ese bese priuuæ zlou- Kritični prepis
ɛ̀:ʒɛ bǽʃæ̃ pr̩̀:wæ ʧ̮łɔ- Fonetični prepis
da so bili poprej ljud- Sodobna slovenščina
31
uezi Uliza tazie aco Diplomatični prepis
uezi u liza tazie, aco- Kritični prepis
ʦ̮i w lì:ʦ̮a ta:ʦ̮íjɛ | à:kɔ- Fonetični prepis
je v lice27 prav taki, ka- Sodobna slovenščina
32
ſe imuigezim tere ne Diplomatični prepis
se i mui gezim, tere dela Ne- Kritični prepis
ʒɛ i mì̵: jɛsə̀m | tɛ̀:rɛ dæ̀:ła nɛ- Fonetični prepis
kor smo tudi mi, ter so dela28 Ne- Sodobna slovenščina
33
priiaznina uz nenauvi Diplomatični prepis
priiaznina uznenauvi- Kritični prepis
prijáznina wznɛna:wí- Fonetični prepis
prijaznega zasovra- Sodobna slovenščina
34
deſſe Aboſiu uzliubiſe Diplomatični prepis
desse, a bosia uzliubise. Kritični prepis
dæʃæ̃ | a bɔʒjá wzʎu:bíʃæ̃ || Fonetični prepis
žili, Božja pa vzljubili. Sodobna slovenščina

159r

35
dabotomu nine Ucircu Diplomatični prepis
Da botomu nine u circu- Kritični prepis
da pɔtɔmú nínæ ʍ ʦ̮írk- Fonetični prepis
Zatorej se zdaj v njih cer- Sodobna slovenščina
36
vah ich clanam ze Imod Diplomatični prepis
vah ich clanam ze, i mod- Kritični prepis
wax jix kłà:ɲam sæ̃ | i mɔ́d- Fonetični prepis
kvah klanjamo, in se jim mo- Sodobna slovenščina
37
lim ze im Izeſti ich Diplomatični prepis
lim ze im, i zesti ich Kritični prepis
lim sæ̃ jim | i ʧ̮əstí jix Fonetični prepis
limo, in v čast njih Sodobna slovenščina
38
pigem I obeti naſſe im Diplomatični prepis
pigem, i obeti nasse im Kritični prepis
pi:jɛ́m | i ɔbǽti náʃæ̃ jim Fonetični prepis
pijemo,29 in obete naše jim Sodobna slovenščina
39
nezem Ozcepaſgenige Diplomatični prepis
nezem o zcepasgenige Kritični prepis
nɛsɛ́m ɔ spasɛɲjɛ́ Fonetični prepis
nosimo30 za odrešitev31 Sodobna slovenščina
40
telez naſich iduſ naſich Diplomatični prepis
telez nasich i dus nasich. Kritični prepis
tæ:lɛ̀:s náʃix i dù:ʃ náʃix || Fonetični prepis
teles naših in duš naših. Sodobna slovenščina
41
Tîgeſemoſem32 imui eſte Diplomatični prepis
Tîge se mosem i mui este Kritični prepis
tì:jɛʒɛ mɔ́ʒɛm i mì̵: ɛʃʨ̮ɛ́ Fonetični prepis
Prav takšni pa moremo tudi mi še Sodobna slovenščina
42
buiti eccȩ tage dela Diplomatični prepis
buiti, eccȩ tage dela Kritični prepis
bí̵ti | ɛtj̮ɛ́ tà:jɛ dæ̀:ła Fonetični prepis
biti, če ista dela Sodobna slovenščina
43
naſnem delati iaſeo Diplomatični prepis
nasnem delati, iase o- Kritični prepis
na:ʧ̮nɛ́m dǽlati | jà:ʒɛ ɔ- Fonetični prepis
začnemo delati, ki so jih o- Sodobna slovenščina
44
ni delaſe Onibo laſ Diplomatični prepis
ni delase. Oni bo las- Kritični prepis
ní dǽłaʃæ̃ || ɔní bɔ łáʧ̮- Fonetični prepis
ni delali. Zakaj oni so lač- Sodobna slovenščina
45
na natrovuechu ſeg Diplomatični prepis
na natrovuechu, seg- Kritični prepis
na natrɔwǽ:xɔ̃ | ʒæ̃:j- Fonetični prepis
nega hranili,32 žej- Sodobna slovenščina
46
na naboiachu bozza Diplomatični prepis
na naboiachu, bozza Kritični prepis
ná napɔjá:xɔ̃ | bɔsà: Fonetični prepis
nega napajali, bosega Sodobna slovenščina
47
obuiachu naga ode Diplomatični prepis
obuiachu, naga ode- Kritični prepis
ɔbújaxɔ̃ | na:gà: ɔdǽ- Fonetični prepis
obuvali, nagega ode- Sodobna slovenščina
48
achu malo mogoncka Diplomatični prepis
achu, malomogoncka Kritični prepis
axɔ̃ | małɔmɔgɔ̃:tj̮á Fonetični prepis
vali, onemoglega Sodobna slovenščina
49
uime boſie bozzekacho Diplomatični prepis
u ime bosie bozzekacho, Kritični prepis
w ì:mæ̃ bɔʒjɛ́ pɔsæ:tj̮á:xɔ̃ | Fonetični prepis
v imenu božjem obiskovali, Sodobna slovenščina
50
mrzna zigreahu ſtran Diplomatični prepis
mrzna zigreahu, stran- Kritični prepis
mzná səgrǽaxɔ̃ | strà:n- Fonetični prepis
mrzlega ogrevali, tuj- Sodobna slovenščina
51
na bodcrovvi zuoge Diplomatični prepis
na bod crovvi zuoge Kritični prepis
na pɔt krɔ̀:wi swɔjǽ̃ Fonetični prepis
ca pod krove svoje Sodobna slovenščina
52
uvedechu33 Utim Diplomatični prepis
uvedechu, u tim- Kritični prepis
uwɛdǽ:xɔ̃ | ʍ təm- Fonetični prepis
vodili, v tem- Sodobna slovenščina
53
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis
nizah i u zelezneh Kritični prepis
ʦ̮ax i w ʒɛlǽznæx Fonetični prepis
nicah in v železnih Sodobna slovenščina
54
vvoſich Uclepenih Diplomatični prepis
vvosich uclepenih Kritični prepis
wɔ̃́ʒix ʍklɛ́pɛnix Fonetični prepis
verigah uklenjene Sodobna slovenščina
55
bozcekachu Iuime Diplomatični prepis
bozcekachu, i u ime Kritični prepis
pɔsæ:tj̮á:xɔ̃ | i w ì:mæ̃ Fonetični prepis
obiskovali, in v imenu Sodobna slovenščina
56
boſie te uteſſahu Diplomatični prepis
bosie te utessahu. Kritični prepis
bɔʒjɛ́ tæ̃̀: u:tǽʃaxɔ̃ || Fonetični prepis
božjem jih tešili. Sodobna slovenščina
57
temi temitize deli Diplomatični prepis
Temi, temi ti ze deli Kritični prepis
tæ̀:mi | tæ̀:mi tì: sæ̃ dæ̀:li Fonetični prepis
S temi, s temi deli Sodobna slovenščina
58
bogu bripliſaze taco Diplomatični prepis
Bogu briplisaze. Taco, Kritični prepis
bɔgù: pribli:ʒáʃæ̃ || ta:kɔ̀: | Fonetični prepis
so se ti Bogu približali. Tako, Sodobna slovenščina
59
zinzi inam ze mod Diplomatični prepis
zinzi, i nam ze mod- Kritični prepis
sì:nʦ̮i | i nám sæ̃ mɔd- Fonetični prepis
sinki, se je tudi nam mo- Sodobna slovenščina
60
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis
liti tomuge vuirch- Kritični prepis
líti tɔmújɛ wr̩̀:x- Fonetični prepis
liti prav temu vse- Sodobna slovenščina
61
nemo Otzu34 Goſzpodi doſ Diplomatični prepis
nemu Otzu Goszpodi, dos- Kritični prepis
ɲæmu ɔtʦ̮ú gɔspɔ̀:di | dɔ̀:ʒ- Fonetični prepis
višnjemu Očetu Gospodu, do- Sodobna slovenščina
62
dani tamoge vzed Diplomatični prepis
da ni tamoge vzed- Kritični prepis
da ni tà:mɔjɛ ʍsɛ́d- Fonetični prepis
kler nas prav tja ne vse- Sodobna slovenščina
63
li vzezarſtuo ſuoge Diplomatični prepis
li, v zezarstuo suoge, Kritični prepis
li | ʍ ʦ̮æ:sà:rstwɔ swɔjɛ́ | Fonetični prepis
li, v cesarstvo svoje, Sodobna slovenščina
64
Eſeieſt úgotouleno iz Diplomatični prepis
ese iest ugotouleno iz- Kritični prepis
ɛ̀:ʒɛ jɛ́st ugɔtɔwʎɛnɔ́ is- Fonetični prepis
ki je pripravljeno od Sodobna slovenščina
65
coni35 doconi izvvo Diplomatični prepis
coni doconi izvvo- Kritični prepis
kɔní dɔkɔní izwɔ́- Fonetični prepis
konca do kraja izvo- Sodobna slovenščina
66
lenicocom36 boſiem Igezm Diplomatični prepis
lenicom bosiem. I gezm, Kritični prepis
ʎɛnikɔm bɔ̀:ʒjɛm || i jɛsə́m | Fonetični prepis
ljencem božjim. In smo, Sodobna slovenščina
67
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis
bratria, bozuuani ibo- Kritični prepis
brà:trija | pɔzwáni i-19 Fonetični prepis
bratje, pozvani in po- Sodobna slovenščina
68
bgeni 37 Egoſenemoſem 38 Diplomatični prepis
begeni, egose ne mosem Kritični prepis
bæjɛní | ɛgɔ́ʒɛ nɛ mɔ́ʒɛm Fonetični prepis
klicani,33 pred njegovim obličjem34 se ne35 Sodobna slovenščina

159v

69
nikīſeliza niucri Diplomatični prepis
nikimse liza ni ucri- Kritični prepis
ni:kì:mʒɛ li:ʦ̮á ni u:krí-20 Fonetični prepis
moremo za nikomer skri- Sodobna slovenščina
70
ti nicacoſé ubega Diplomatični prepis
ti, nicacose ubega- Kritični prepis
ti | ni:kà:kɔʒɛ u:bǽga- Fonetični prepis
ti, nikakor36 ubeža- Sodobna slovenščina
71
ti nugeſtati pred Diplomatični prepis
ti, nu ge stati pred Kritični prepis
ti | nu jɛ stá:ti præt Fonetični prepis
ti, temveč nam je stati pred Sodobna slovenščina
72
ſtolom boſigem ze Diplomatični prepis
stolom bosigem ze Kritični prepis
stɔłɔ́m bɔ̀:ʒjɛm sə Fonetični prepis
stolom božjim37 z Sodobna slovenščina
73
zopirnicom naſim Diplomatični prepis
zopirnicom nasim, Kritični prepis
sɔ̃̀:pnikɔm náʃim | Fonetični prepis
zoprnikom našim, Sodobna slovenščina
74
zezlodgem ſtarim Diplomatični prepis
ze Zlodegem starim, Kritični prepis
złɔ̀:dæjɛm stà:rim| Fonetični prepis
z zlodejem starim, Sodobna slovenščina
75
igeſtze pred boſi Diplomatični prepis
i gest ze pred bosi- Kritični prepis
i jɛ́st sæ̃ præd bɔʒjí- Fonetični prepis
in se nam je pred božji- Sodobna slovenščina
76
ma oſima vzaco Diplomatični prepis
ma osima vzaco- Kritični prepis
ma ɔʧ̮ì:ma ʍsà:kɔ- Fonetični prepis
mi očmi vsake- Sodobna slovenščina
77
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis
mu zuoimi vzti Kritični prepis
mu swɔjími u:stí Fonetični prepis
mu s svojimi usti Sodobna slovenščina
78
izuoim glagolom Diplomatični prepis
i zuoim glagolom Kritični prepis
i swɔjím gła:gɔ́łɔm Fonetični prepis
in s svojo besedo Sodobna slovenščina
79
izbovuedati Eſege Diplomatični prepis
izbovuedati, ese ge Kritični prepis
ispɔwǽdati | ɛ̀:ʒɛ jɛ Fonetični prepis
izpovedati, kar je Sodobna slovenščina
80
naſemſzuete chiſto Diplomatični prepis
na sem szuete chisto Kritični prepis
na sɛ́m swæ:tæ̀: kì:ʒdɔ Fonetični prepis
na tem svetu vsakdo Sodobna slovenščina
81
ſtuoril libobodi do Diplomatični prepis
stuoril, libo bodi do- Kritični prepis
stwɔ̀:rił | líbɔ bɔ̃́:di dɔ- Fonetični prepis
storil, bodi do- Sodobna slovenščina
82
brolibolizi zlo Diplomatični prepis
bro, libo li zi zlo. Kritični prepis
brɔ́ | líbɔ li si złɔ́|| Fonetični prepis
bro, bodisi zlo. Sodobna slovenščina
83
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis
Da c tomu dini, zinzi, Kritični prepis
da k tɔmú dní | sì:nʦ̮i| Fonetični prepis
Zatorej na tisti dan, sinki, Sodobna slovenščina
84
muzlite ide neca Diplomatični prepis
muzlite, ide ne ca- Kritični prepis
mí̵:slitɛ | ídɛ nǽ: ká- Fonetični prepis
mislite, ko se ne bo kam Sodobna slovenščina
85
moze vcloniti nu Diplomatični prepis
mo ze vcloniti, nu Kritični prepis
mɔ sæ̃ ukłɔníti | nu Fonetični prepis
skriti, temveč Sodobna slovenščina
86
ge pred boſima oſima Diplomatični prepis
ge pred bosima osima Kritični prepis
jɛ præd bɔʒjíma ɔʧ̮ì:ma Fonetični prepis
bo pred božjimi očmi Sodobna slovenščina
87
stati izio prio imeti Diplomatični prepis
stati i zio prio imeti, Kritični prepis
stá:ti i sjɔ̃́ pjɔ̃́ imǽti | Fonetični prepis
stati in to pravdo38 imeti, Sodobna slovenščina
88
iuſegezim bovvedal Diplomatični prepis
iuse gezim bovvedal. Kritični prepis
jɔ̃̀:ʒɛ jɛsə́m pɔwǽdał || Fonetični prepis
ki sem jo napovedal. Sodobna slovenščina
89
Naſ gozbod zueticruz Diplomatični prepis
Nas Gozbod, zueti Cristuz, Kritični prepis
náʃ gɔspɔ̀:t | swǽ̃:ti krì:stus | Fonetični prepis
Naš Gospod, sveti Krist,39 Sodobna slovenščina
90
iſegeſt bali teleznaſſih Diplomatični prepis
ise gest bali telez nassih Kritični prepis
ì:ʒɛ jɛ́st báli tæ:lɛ̀:s náʃix Fonetični prepis
ki je zdravnik teles naših Sodobna slovenščina
91
izpaſitel duſnaſſih ton Diplomatični prepis
i zpasitel dus nassih, to n Kritični prepis
i spa:sì:tɛʎ dù:ʃ náʃix |tɔ̀: nə21 Fonetični prepis
in rešenik duš naših, pa je to Sodobna slovenščina
92
bozzledine balouvani Diplomatični prepis
bozzledine balouvani- Kritični prepis
pɔslæ̀:dɲæ bałɔwà:ɲ- Fonetični prepis
poslednje zdravi- Sodobna slovenščina
93
ge pozledge pozſtavv39 Diplomatični prepis
ge pozled ge pozstavvil, Kritični prepis
jɛ pɔslæ̀:d jɛ pɔstáwił | Fonetični prepis
lo40 naposled postavil, Sodobna slovenščina
94
iucazalge imſeze nam Diplomatični prepis
i ucazal ge, imse ze nam Kritični prepis
i uka:záł jɛ | jì:mʒɛ sæ̃ nám Fonetični prepis
in pokazal je, s katerim41 se nam Sodobna slovenščina
95
dozſtoi odgego40 zavue Diplomatični prepis
dozstoi od gego zavue- Kritični prepis
dɔstɔjí: ɔd jɛgɔ́ zawæ:- Fonetični prepis
je njemu odre- Sodobna slovenščina
96
kati igemuzeoteti Diplomatični prepis
kati i gemu ze oteti. Kritični prepis
tj̮áti i jɛmú sæ̃ ɔtǽ̃ti || Fonetični prepis
či42 in se mu oteti. Sodobna slovenščina
97
preiſe naſſi zeſztoco Diplomatični prepis
Preise nassi zesztoco Kritični prepis
præ̀:jʃɛ náʃi ʒɛstɔ̀:kɔ22 Fonetični prepis
Prejšnji naši43 so hudo Sodobna slovenščina
98
ſtradacho nebo ie te Diplomatični prepis
stradacho, nebo ie te- Kritični prepis
stra:dá:xɔ̃ | nɛ́bɔ jæ̃ tɛ- Fonetični prepis
trpeli, kajti te- Sodobna slovenščina
99
pechu metlami ipri Diplomatični prepis
pechu metlami, i pri- Kritični prepis
pǽ:xɔ̃ mɛtłà:mi | i pri:- Fonetični prepis
pli so jih44 s šibami, in pri- Sodobna slovenščina
100
nizſe ogni petſachv Diplomatični prepis
nizse ogni petsachv, Kritični prepis
nə́sʃɛ ɔgní pɛʧ̮á:xɔ̃ |23 Fonetični prepis
tiskali k ognju in žgali, Sodobna slovenščina
101
imetſi tnachu ipolezv Diplomatični prepis
i metsi tnachu, i po lezv Kritični prepis
i mɛʧ̮í tná:xɔ̃ | i pɔ læ̀:su Fonetični prepis
in z meči sekali, in po lesu45 Sodobna slovenščina
102
vueſachu iſelezni cliuſi Diplomatični prepis
vuesachu, i selezni cliusi Kritični prepis
wǽʃaxɔ̃ | i ʒɛlǽzni kʎu:ʧ̮í Fonetični prepis
obešali, in jih z železnimi kljukami46 Sodobna slovenščina

160r

103
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis
ge raztrgachu. A to bac Kritični prepis
jæ̃ ra:stŕ̩gaxɔ̃ || a tɔ̀: pák Fonetični prepis
trgali. Mi pa Sodobna slovenščina
104
mui ninge naſu prau Diplomatični prepis
mui nine nasu prau- Kritični prepis
mì̵: nínæ náʃɔ̃ prà:w- Fonetični prepis
zdaj z našo pra- Sodobna slovenščina
105
dnu vuerun ipraudnv Diplomatični prepis
dnu vuerun i praudnv Kritični prepis
dnɔ̃ wæ̀:rɔ̃ i prà:wdnɔ̃ Fonetični prepis
vo vero in pravo Sodobna slovenščina
106
izbovuediu toiemoſim Diplomatični prepis
izbovuediu toie mosem Kritični prepis
ispɔ̀:wædjɔ̃ tɔ̀:jɛ mɔ́ʒɛm Fonetični prepis
izpovedjo isto moremo Sodobna slovenščina
107
ztoriti eſeoni to vue Diplomatični prepis
ztvoriti, ese oni to vue- Kritični prepis
stɔríti | ɛ̀:ʒɛ ɔní tɔ̃̀: wɛ̀:- Fonetični prepis
storiti, kar so oni s tem ve- Sodobna slovenščina
108
lico ſtraſtiu ſtuoriſe Diplomatični prepis
lico strastiu stuorise. Kritični prepis
likɔ̃ stra:stjɔ̃́: stwɔrì:ʃæ̃ || Fonetični prepis
likim trpljenjem47 storili. Sodobna slovenščina
109
dapotomuzinzi boſi Diplomatični prepis
Da potomu, zinzi, bosie Kritični prepis
da pɔtɔmú | sì:nʦ̮i| bɔʒjǽ̃ Fonetični prepis
Zatorej, sinki, božje Sodobna slovenščina
110
raba prizzuauſe41 tere Diplomatični prepis
rabe prizzuause tere Kritični prepis
ra:bæ̃̀: pri:zwà:ʍʃɛ tɛ̀:rɛ Fonetični prepis
služabnike pokličite ter Sodobna slovenščina
111
im grechi vuaſa ṕoſte42 Diplomatični prepis
im grechi vuasa poste- Kritični prepis
jím græ:xí wáʃæ̃ʧ̮tæ̀:- Fonetični prepis
jim grehe vaše naštej- Sodobna slovenščina
112
te íim izpovvedni bo Diplomatični prepis
te i im izpovvedni bo- Kritični prepis
tɛ i jim ispɔwæ̀:dni bɔ̃̀:- Fonetični prepis
te in izpovedani jim bo- Sodobna slovenščina
113
dete grechov uuaſih Diplomatični prepis
dete grechov uuasih. Kritični prepis
dɛtɛ græ:xɔ́w wáʃix || Fonetični prepis
ste48 grehov vaših. Sodobna slovenščina

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: diplomatični prepisi

III

160v

1
Iazze ʒaglagolo Diplomatični prepis
Iaz ze zaglagolo Kritični prepis
já:s sæ̃ zagła:gɔ̀ɔ̃ Fonetični prepis
Jaz se odpovem Sodobna slovenščina
2
zlodeiu· Iuzem iego Diplomatični prepis
Zlodeiu, i uzem iego Kritični prepis
ɔ̀:dæju | i ʍsæ̀:m jɛgɔ́ Fonetični prepis
zlodeju, in vsem njegovim Sodobna slovenščina
3
delom· Iuzem iego Diplomatični prepis
delom, i uzem iego Kritični prepis
dæ̀:łɔm | i ʍsæ̀:m jɛgɔ́ Fonetični prepis
delom, in vsem njegovim Sodobna slovenščina
4
lepocam · Toſe uue Diplomatični prepis
lepocam. Tose uue- Kritični prepis
læpɔtj̮ám || tɔ̀:ʒɛ wǽ- Fonetični prepis
lepotijam.49 Tudi ve- Sodobna slovenščina
5
ruiu ubog uze mo Diplomatični prepis
ruiu u Bog uzemo- Kritični prepis
rujɔ̃ w bɔ̀:g ʍsɛmɔ- Fonetični prepis
rujem v Boga vsemo- Sodobna slovenščina
6
goki · Iu iega zin; Diplomatični prepis
goki, i u iega Zin, Kritični prepis
gɔ̃:tj̮í | i w jɛgá sì:n| Fonetični prepis
gočnega, in v njegovega Sina, Sodobna slovenščina
7
I u zuueti duh · Data Diplomatični prepis
i u Zuueti Duh, da ta Kritični prepis
i ʍ swǽ̃:ti dù:x | da tà: Fonetični prepis
in v svetega Duha, da so50 ta Sodobna slovenščina
8
tri imena · edin bog Diplomatični prepis
tri imena sunt edin Bog, Kritični prepis
trì: imɛná sɔ̃t ɛdì:n bɔ̀:g | Fonetični prepis
tri imena51 en52 Bog, Sodobna slovenščina
9
gozpod zuueti· Diplomatični prepis
Gozpod zuueti, Kritični prepis
gɔspɔ̀:t swǽ̃:ti | Fonetični prepis
Gospod sveti, Sodobna slovenščina
10
iſe zuori nebo· Iʒ Diplomatični prepis
ise ztuori nebo i z- Kritični prepis
ì:ʒɛ stwɔrì: nɛbɔ̀: i z- Fonetični prepis
ki je ustvaril nebo in Sodobna slovenščina
11
emlo · Toſe izco ie Diplomatični prepis
emlo. Tose izco ie- Kritični prepis
ɛmʎɔ̃̀: || tɔ̀:ʒɛ iskɔ̃́ jɛ- Fonetični prepis
zemljo. Tudi prosim53 nje- Sodobna slovenščina
12
ga miloʒti· Iſc̃e43 Diplomatični prepis
ga milozti, i sancte Kritični prepis
gá míłɔsti | i sà:nktɛ Fonetični prepis
gove milosti, in sv. Sodobna slovenščina
13
mariae· Iſc̃e mic Diplomatični prepis
Mariae, i sancte Mic- Kritični prepis
ma:rì:jæ̃ | i sà:nktɛ mi- Fonetični prepis
Marije, in sv. Mi- Sodobna slovenščina
14
hahela· Isc̃e pe Diplomatični prepis
haela , i sancte Pe- Kritični prepis
x:ɛ̀:ła | i sà:nktɛ pɛ́- Fonetični prepis
haela, in sv. Pe- Sodobna slovenščina
15
tra· Iuſeh boſih zil. Diplomatični prepis
tra, i useh bosih zil, Kritični prepis
tra | i ʍsæ̀:x bɔʒjíx sə́ł | Fonetični prepis
tra, in vseh božjih slov, Sodobna slovenščina
16
I uʒeh boſih moſe Diplomatični prepis
i uzeh bosih mose- Kritični prepis
i ʍsæ̀:x bɔʒjíx mɔ̃̀:ʧ̮ɛ- Fonetični prepis
in vseh božjih mu- Sodobna slovenščina
17
nic· Iuſeh ƀ za Diplomatični prepis
nic, i useh bosih za- Kritični prepis
nik | i ʍsæ̀:x bɔʒjíx za:- Fonetični prepis
čenikov, in vseh božjih sve- Sodobna slovenščina
18
connic· Iuſeh zu&ih Diplomatični prepis
connic, i useh zuetih Kritični prepis
kɔ̀:nnik | i ʍsæ̀:x swǽ̃:tix Fonetični prepis
čenikov,54 in vseh svetih Sodobna slovenščina
19
deuuiʒ· Iuzeh ƀ moki· Diplomatični prepis
deuuiz, i uzeh bosih moki, Kritični prepis
dæ:wì:ʦ̮ | i ʍsæ̀:x bɔʒjíx mɔtj̮í: | Fonetični prepis
devic, in vseh božjih moči,55 Sodobna slovenščina
20
Da miraſite napomoki Diplomatični prepis
da mi rasite na pomoki Kritični prepis
da mi ráʧ̮itɛ na pɔ̀:mɔtj̮i Fonetični prepis
da bi mi hoteli56 v pomoč Sodobna slovenščina
21
biti· Kibogu moih gre Diplomatični prepis
biti ki Bogu moih gre- Kritični prepis
bíti kə bɔ̀:gu mɔjíx græ:- Fonetični prepis
biti pri Bogu za moje gre- Sodobna slovenščina
22
chou· Dabim cisto iz Diplomatični prepis
chou, da bim cisto iz- Kritični prepis
xɔ́w | da bím ʧ̮ístɔ̃ is- Fonetični prepis
he, da bi čisto iz- Sodobna slovenščina
23
pouued ztuoril· Iod Diplomatični prepis
pouued ztuoril i od- Kritični prepis
pɔ̀:wæt stwɔ̀:rił i ɔt- Fonetični prepis
poved storil in od- Sodobna slovenščina
24
puztic otboga priel· Diplomatični prepis
puztic ot Boga priel. Kritični prepis
pù:stək ɔd bɔ̀:ga pri:jæ̃̀|| Fonetični prepis
pustek od Boga prejel. Sodobna slovenščina
25
Bogu uʒe mogokemu· Diplomatični prepis
Bogu uzemogokemu Kritični prepis
bɔgù: ʍsɛmɔgɔ̃tj̮æ:mú Fonetični prepis
Bogu vsemogočnemu Sodobna slovenščina
26
izpouuede uʒe moie Diplomatični prepis
izpouuede uze moie Kritični prepis
ispɔwǽdæ ʍsǽ̃ mɔjǽ̃ Fonetični prepis
izpovem vse moje Sodobna slovenščina
27
greche· Iſc̃e marie · Diplomatični prepis
greche, i sancte Marie, Kritični prepis
græ:xǽ̃ | i sà:nktɛ ma:rì:jɛ | Fonetični prepis
grehe, in sv. Mariji, Sodobna slovenščina
28
Uzeh nepraudnih del · Diplomatični prepis
uzeh nepraudnih del Kritični prepis
ʍsæ̀:x nɛprà:wdnix dæ̀ Fonetični prepis
vseh nepravičnih del Sodobna slovenščina
29
inepraudnega pomisleŋa· Diplomatični prepis
i nepraudnega pomislenia, Kritični prepis
i nɛprà:wdnæga pɔmiʃʎɛɲjá | Fonetični prepis
in nepravičnega mišljenja, Sodobna slovenščina
30
Eſe ieʒem uuede ztuo Diplomatični prepis
ese iezem uuede ztuo- Kritični prepis
ɛ̀:ʒɛ jɛsə̀m wæ:dæ̃̀: stwɔ̀:- Fonetični prepis
kar sem vede sto- Sodobna slovenščina
31
ril · ili neuuede · nudmi Diplomatični prepis
ril ili ne uuede, nudmi Kritični prepis
rił | íli nɛ́ wæ:dæ̃̀:| nù:dmi Fonetični prepis
ril ali ne vede, prisiljen Sodobna slovenščina
32
ili lubmi zpe ili bdê·44 Diplomatični prepis
ili lubmi, zpe ili bdê, Kritični prepis
íli ʎù:bmi | spæ̃̀: íli bdæ̃̀:| Fonetični prepis
ali rad,57 spe ali bede, Sodobna slovenščina
33
Uʒpitnih rotah · Vliſnih Diplomatični prepis
u zpitnih rotah, v lisnih Kritični prepis
ʍ spítnix rɔtáx | w łə́ʒnix Fonetični prepis
v krivih prisegah, v lažnih Sodobna slovenščina
34
reſih · vtatbinah · Uʒnicistvȩ Diplomatični prepis
resih, v tatbinah, u znicistvȩ, Kritični prepis
ræ:ʧ̮ə̀:x | ʍ ta:dbínax| ʍ sníʧ̮əstwæ|24 Fonetični prepis
besedah, v tatvinah, v nečistovanju, Sodobna slovenščina

161r

35
Ulacomztue· Vlichogedeŋ · Diplomatični prepis
u lacomztue, v lichogedeni, Kritični prepis
w łákɔmstwæ | w lixɔjæ̀:dɛɲji| Fonetični prepis
v lakomnosti, v nezmernem jedenju, Sodobna slovenščina
36
Vlichopiti45 · Uuzmaztue· Diplomatični prepis
v lichopiti, u uzmaztue Kritični prepis
w lixɔpi:tjí | w wzmà:stwæ25 Fonetični prepis
v nezmernem pitju, v oskrumbi Sodobna slovenščina
37
Iuuzemlichodiani· Eſe Diplomatični prepis
i u uzem lichodeiani. Ese Kritični prepis
i ʍ ʍsɛ́m lixɔdæ:jà:ɲji || ɛ̀:ʒɛ Fonetični prepis
in v vsem nezmernem početju. Kar Sodobna slovenščina
38
ieſem ztuoril tiuuo Diplomatični prepis
iesem ztuoril protiuuo Kritični prepis
jɛsə́m stwɔ̀:rił prɔ̀:tiwɔ̃ Fonetični prepis
sem storil zoper Sodobna slovenščina
39
bogu· odtogo dine Diplomatični prepis
Bogu od togo dine, Kritični prepis
bɔgù: ɔt tɔgɔ́ dnɛ̀: | Fonetični prepis
Boga od tistega dne, Sodobna slovenščina
40
poneſe xp̃en bih · daſe Diplomatični prepis
ponese cristen bih, dase Kritični prepis
pɔ̀:ɲɛʒɛ ktj̮ɛ́n bíx | dà:ʒɛ Fonetični prepis
ko sem krščen bil, pa vse Sodobna slovenščina
41
dodiniz negodine· Togo Diplomatični prepis
do diniznego dine, togo Kritični prepis
dɔ dənə́ʃɲægɔ dnɛ̀: | tɔgɔ́ Fonetični prepis
do današnjega dne, tega Sodobna slovenščina
42
uzego iʒpouueden bodo. Diplomatični prepis
uzego izpouueden bodo Kritični prepis
ʍsɛgɔ́ ispɔwæ̀:dən bɔ̃̀:dɔ̃ Fonetični prepis
vsega izpovedan bom Sodobna slovenščina
43
Bogu· Isc̃e marii · I sc̃o Diplomatični prepis
Bogu i sancte Marii i sancto Kritični prepis
bɔgù: | i sà:nktɛ ma:rì:ji | i sà:nktɔ Fonetični prepis
Bogu, in sv. Mariji, in sv. Sodobna slovenščina
44
laurenʒu gozpodi· Diplomatični prepis
Laurenzu, Gozpodi, Kritični prepis
łáwrɛnʦ̮u | gɔ̀:spɔdi| Fonetični prepis
Lovrencu, Gospod,58 Sodobna slovenščina
45
I uzem ʒuetim · Itebe Diplomatični prepis
i uzem zuetim, i tebe, Kritični prepis
i ʍsæ̀:m swǽ̃:tim | i tɛbǽ| Fonetični prepis
in vsem svetim, in tebi, Sodobna slovenščina
46
boſi rabe · Caiuʒe Diplomatični prepis
bosi rabe. Caiu ze Kritični prepis
bɔʒjí rà:bɛ || kà:jɔ̃ sæ̃ Fonetični prepis
božji služabnik. Kesam se Sodobna slovenščina
47
moih grechou · Iradze Diplomatični prepis
moih grechou i rad ze Kritični prepis
mɔjíx græ:xɔ́w i rát sæ̃ Fonetični prepis
mojih grehov in rad se Sodobna slovenščina
48
chocu caiati · elicoſe Diplomatični prepis
chocu caiati, elicose Kritični prepis
tj̮ɔ̃́ kájati | ɛ̀:likɔʒɛ Fonetični prepis
hočem kesati, kolikor Sodobna slovenščina
49
ʒimizla imam eche Diplomatični prepis
zimizla imam, eche Kritični prepis
smì:sła imà:m| ɛtj̮ɛ́ Fonetični prepis
se zavedam, če Sodobna slovenščina
50
meboſe poſtediſi · Daimi Diplomatični prepis
me, Bose, postedisi. Dai mi, Kritični prepis
mæ̃ | bɔ̀:ʒɛ | pɔʃʨ̮æ̃̀:diʃi || dáj mi Fonetični prepis
mi boš prizanesel, Bog. Daj mi, Sodobna slovenščina
51
boſe goʒpodi · tuuoiu Diplomatični prepis
Bose Gozpodi, tuuoiu Kritični prepis
bɔ̀:ʒɛ gɔ̀:spɔdi | twɔjɔ̃́ Fonetični prepis
Bog Gospod, tvojo Sodobna slovenščina
52
milozt· dabim nez Diplomatični prepis
milozt, da bim nez- Kritični prepis
míłɔst | da bím nɛs- Fonetični prepis
milost, da bi brez sra- Sodobna slovenščina
53
ramen· ineʒtiden Diplomatični prepis
ramen i neztiden Kritični prepis
rámən i nɛstì:dən Fonetični prepis
mote in brez sramu Sodobna slovenščina
54
nazudinem dine· Diplomatični prepis
na zudinem dine Kritični prepis
na sɔ̃́:dɲæm dnɛ̀: Fonetični prepis
na sodni dan Sodobna slovenščina
55
predtuima oſima Diplomatični prepis
pred Tuoima osima Kritični prepis
præt twɔjíma ɔʧ̮ì:ma Fonetični prepis
pred tvojimi očmi Sodobna slovenščina
56
ztoial · igdaſe pri Diplomatični prepis
ztoial, igdase pri- Kritični prepis
stɔjáł | ì:gdaʒɛ pri:- Fonetični prepis
stal, ko pri- Sodobna slovenščina
57
deſ ʒodit· Siuuim· Diplomatični prepis
des zodit siuuim Kritični prepis
dɛ́ʃ sɔ̃́:dit ʒi:wím Fonetični prepis
deš sodit živim Sodobna slovenščina
58
I mrtuim · comuſdo Diplomatični prepis
i mrtuim, comusdo Kritični prepis
i mtwím | kɔmúʒdɔ Fonetični prepis
in mrtvim, vsakomur Sodobna slovenščina
59
pozuem dele· Tebe Diplomatični prepis
po zuem dele. Tebe, Kritični prepis
po swǽ:m dǽlæ || tɛbǽ | Fonetični prepis
po svojem delu.59 Tebi, Sodobna slovenščina
60
boſe miloʒtivui Diplomatični prepis
Bose miloztivui, Kritični prepis
bɔ̀:ʒe miłɔstíwi | Fonetični prepis
Bog milostljivi, Sodobna slovenščina
61
poruſo uza moia Diplomatični prepis
poruso uza moia Kritični prepis
pɔrɔ̃:ʧ̮ɔ̃́ ʍsá mɔjá Fonetični prepis
izročam vse moje Sodobna slovenščina
62
zlouueʒ· I moia Diplomatični prepis
zlouueza, i moia Kritični prepis
słɔwɛsá | i mɔjá Fonetični prepis
besede, in moja Sodobna slovenščina
63
dela· Imoie pomiſ Diplomatični prepis
dela, i moie pomis- Kritični prepis
dæ̀:ła | i mɔjɛ́ pɔmiʃ- Fonetični prepis
dela, in moje miš- Sodobna slovenščina
64
lenie· Imoie zridʒe· Diplomatični prepis
lenie, i moie zridze, Kritični prepis
ʎɛɲjɛ́ | i mɔjɛ́ s:tʦ̮ɛ̀:| Fonetični prepis
ljenje, in moje srce, Sodobna slovenščina
65
I moie telo· Imoi Diplomatični prepis
i moie telo, i moi Kritični prepis
i mɔjɛ́ tæ:łɔ̀: | i mɔ́:j Fonetični prepis
in moje telo, in moje Sodobna slovenščina
66
ſuiuot · Imoiu duſu· Diplomatični prepis
siuot, i moiu dusu. Kritični prepis
ʒi:wɔ́t | i mɔjɔ̃́ du:ʃɔ̃̀:|| Fonetični prepis
življenje, in mojo dušo. Sodobna slovenščina
67
Criſte boſi ʒinu· Diplomatični prepis
Criste, bosi Zinu, Kritični prepis
krì:stɛ | bɔʒjí sì:nu| Fonetični prepis
Krist, božji Sin, Sodobna slovenščina
68
iſe iezi razil · nazi Diplomatični prepis
ise iezi razil na zi Kritični prepis
ì:ʒɛ jɛsí rà:ʧ̮ił na sì: Fonetični prepis
ki si hotel na ta Sodobna slovenščina

161v

69
zuu& priti · greſ Diplomatični prepis
zuuet priti, gres- Kritični prepis
svæ̀:t pri:tí | grǽ:ʃ- Fonetični prepis
svet priti, greš- Sodobna slovenščina
70
nike iſbauuiti · ot Diplomatični prepis
nike isbauuiti ot Kritični prepis
nikæ̃ izbáwiti ɔd Fonetični prepis
nike odrešiti od Sodobna slovenščina
71
ʒlodeine oblazti· Diplomatični prepis
Zlodeine oblazti, Kritični prepis
ɔ̀:dæjnæ̃ ɔbłà:sti | Fonetični prepis
zlodejeve oblasti, Sodobna slovenščina
72
Uchrańime otuzega Diplomatični prepis
uchrani me ot uzega Kritični prepis
uxra:ní mæ̃ ɔt ʍsɛgá Fonetični prepis
obrani me od vsega Sodobna slovenščina
73
ʒla· Izpazime Diplomatični prepis
zla i zpazi me Kritični prepis
złá i spa:sí mæ̃ Fonetični prepis
zla in reši me Sodobna slovenščina
74
vuʒem blaſe· Diplomatični prepis
v uzem blase. Kritični prepis
ʍ ʍsɛ́m bła:zæ̀: || Fonetični prepis
v vsej dobroti.60 Sodobna slovenščina
75
A M E N Diplomatični prepis
A M E N. Kritični prepis
á:mɛn || Fonetični prepis
AMEN. Sodobna slovenščina
76
amen Diplomatični prepis
Amen. Kritični prepis
á:mɛn || Fonetični prepis
Amen. Sodobna slovenščina

Nazaj
Vzporedni prikaz: osnovni
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: kritični prepisi

Vzporedni prikaz: diplomatični prepisi


Nazaj
Vzporedni prikaz: diplomatični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

1
GLAGOLITE PO NAƷ REDKA ZLOUEZA· Diplomatični prepis
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
GLAGOLITE PONAZ . REΔKA ZLOUEZA. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA. Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
2
Boſe, Gozpodi miloztiui · otze boſe · tebe izpovuede · Diplomatični prepis
Bose. Gozpodi miloztiui. otze bose. tebe izpovuede. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Boſe, gozpodi miloztiui . otze boſe. tebe izpovuede. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Boſe. Gozpodi miloztiuvi. otze boſe. tebe izpovuede. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Boſe gozpodi miloztiuví . otze boſe . tebe izpovuede . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Bose gozpodi miloztiui · otze bose · tebe izpovuede · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Bose gozpodi miloztiuvi. Otze bose. Tebe izpovuede. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
3
vueʒ moi greh· Iʹzuetemu creʒtu· Iʹzuetei marii· Iʹzue Diplomatični prepis
vuez moi greh. I' zuetemu creztu. I' zuetei marii. I' zue Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
vuez moi greh . Iʹzuetemu creztu . Iʹzuetei marii. Iʹ zue Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vuez moi greh. I zuetemu creztu. I zuetei marii. I zue Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vuez moi greh. Í zuetemu creztu. Í zuetei marii . Í zue Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
vuez moi greh · Í zuetemu creztu · Í zuetei marii · Í zue Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Vuez moi greh. I zuetemu creztu. I zuetei marii. I zue Diplomatični prepis: Köppen, 1827
4
temu michaelu· Iuuizem crilatcem boſiem· I ʒuetemu pe Diplomatični prepis
temu michaelu. I uuizem crilatcem bosiem. I zuetemu pe Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
temu michaelu . Iuuizem crilatcem boſiem . I zuetemu pe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
temu michaelu. Iuuizem crilatcem boſiem. I zuetemu pe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
temu michaelu Iuuizem crilatcem boſiem . I zuetemu pe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
temu michaelu · I uuizem crilatcem bosiem · I zuetemu pe Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Temu michaelu. Iuuizem crilatcem bosiem. I zuetemu pe Diplomatični prepis: Köppen, 1827
5
tru· Iúʒem zelom boſiem· Iúʒem muſenicom boſiem· Diplomatični prepis
tru. I územ zelom bosiem. I územ musenicom bosiem. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
tru . Iúzem zelom boſiem . Iúzem muſenicom boſiem . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
tru. I uzem zelom boſiem. I uzem muſenicom boſiem. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
tru . I územ zelom boſiem . I územ muſenicom boſiem . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
tru · Í uzem zelom bosiem · I uzem musenicom bosiem · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Tru. I uzem zelom bosiem. I uzem musenicom bosiem. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
6
Iúʒem vuernicom boſiem· Iúzem· devuám praudnim· Iúʒē Diplomatični prepis
Iúzem vuernicom bosiem. Iúzem. devuám praudnim. Iúzē Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Iúzem vuernicom boſiem . Iúzem . devuám praudnim. Iúzē Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Iuzem vuernicom boſiem. I uzem. devum praudnim. Iuzē Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Iúzem vuernicom boſiem . I územ devuám praudnim . I úzē Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Í uzem vuernicom bosiem · Í uzem · devuám praudnim · I uzē Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I uzem vuernicom bosiem. I uzem devuam praudnim. I uze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
7
praudnim· Itebe boſirabe· chokú· biti· izpovueden· uʒeh · moih Diplomatični prepis
praudnim. I tebe bosirabe. chokú. biti. izpovueden. uzeh. moih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
praudnim . Itebe boſirabe . chokú . biti . izpovueden . uzeh . moih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
praudnim. I tebe boſirabe. choku. biti. izpovueden. uzeh. moih. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
praudnim . Itebe boſirabe . chokú . biti . izpovueden . uzeh . moih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
praudnim · I tebe bosirabe · choku · biti · izpovueden · uzeh · moih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Praudnim. I tebe bosi rabe. choku. biti. izpovueden. uzeh. moih Diplomatični prepis: Köppen, 1827
8
greh· Iʹvueruiú · dami· ie · naʒem zuete · beuſi· iti ſe· na oń Diplomatični prepis
greh. I' vueruiú. dami. ie. nazem zuete. beusi. iti se na oń Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
greh. Iʹ vueruiú . dami . ie . nazem zuete . beuſi. iti ſe . na oń Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
greh. I vueruiu. da mi. ie. nazem zuete. beuſi. iti ſe. na on Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
greh . Í vueruiú . da mi . ie . nazem zuete . beuſi . iti ſe . na oń Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
greh · Í vueruiú · da mi · ie · nazem zuete beusi · iti se · na ón Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
greh . O vueruiu . da mi . ie . na zem zuete beusi . iti se : na on Diplomatični prepis: Köppen, 1827
9
ʒuet· pakiſe uʒtati· naʒodni23 den· Iʹmeti mi ie·ʹſivuo24 Diplomatični prepis
zuet. paki se uztati. na zodni den. I'meti mi ié. sivuot Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zuet . pakiſe uztati . nazodni46 den. Iʹmeti mi ié . ſivuo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zuet. pakiſe uztati. na zodni den. Imeti mi ie. ſivuot Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zuet . pakiſe uztati . na zodni den . Ímeti mi ie . ʹſivuo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zuet · pakise uztati · nazod ni den · Í meti mi ié · sivuót Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zuet . paki se uztati . na zodni den . I meti mi ie : sivuot Diplomatični prepis: Köppen, 1827
10
poʒem· Iʹme ti mi ie · ot puʒtic moih grechou· Boſe Diplomatični prepis
pozem. I'meti mi ie. otpuztic moih grechou. Bose Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pozem . Iʹme ti mi ie . otpuztic moih grechou . Boſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pozem. Imeti mi ie. otpuztic moih grechou. Boſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pozem. Ímetimiie . otpuztic moih grechou . Boſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
pozem · Ímeti mi ie · otpuztic moih gre chou · Bose Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
po zem . Imeti mi ie . otpuztie moih grechou : Bose Diplomatični prepis: Köppen, 1827
11
miloʒtiuvi · primi moiv·izpovued· moih grechou· Eſe Diplomatični prepis
miloztiuvi. primi moiv. izpovued. moih grechou. Ese Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
miloztiuvi . primi moiv . izpovued . moih grechou . Eſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
miloztiuvi. primi moiv. izpovued. moih grechou. Eſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
miloztiuvi . primi moiv . izpovued . moih grechou . Eſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
miloztiuvi · primi moiv · izpo vued · moih grechou · Ese Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
miloztiuvi . primi moiv . izpovued . moih grechou . Ese Diplomatični prepis: Köppen, 1827
12
ieʒem ztuoril zla· pot den pongeſe bih naʒi zvuet· Diplomatični prepis
iesem ztuoril zla. pot den pongese bih na zi zvuet. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iezem ztuoril zla . pot den pongeſe bih nazi zvuet . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iezem ztuoril zla. pot den pongeſe bih nazi zvuet Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iezem ztuoril zla . pot den pongeſe bih nazi zvuet . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
iezem ztuoril zla · pot den pongese bih nazi zvuet Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
iezem ztuoril zla : pot den pongese bih nazi zvuet Diplomatični prepis: Köppen, 1827
13
uuraken· ibih criſken· Eſe pomngu· ili ne pomngu· Ili Diplomatični prepis
uuraken. ibih crisken. Ese pomngu. ili ne pomngu. Ili Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
uuraken . ibih criſken . Eſe pomngu . ili ne pomngu . Ili Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vuuraken. ibih criſken. Eſe pomngu. ili ne pomngu. Ili Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vúuraken . i bih criſken . Eſe pomngu . ili ne pomngu . Ili Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
uuraken · ibih crisken · Ese pomngu · ili ne pomngu · Ili Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vuuraken . i bih crisken . Ese pomngu . ili ne pomngu . Ili Diplomatični prepis: Köppen, 1827
14
vúolu· ili ne vúolu· Ili vúede · ili ne vúede· Ili úne praud Diplomatični prepis
vúolu ili nevúolu. Ili vúede. ili ne vúede. Ili úne praud Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
vúolu . ili ne vúolu . Ili vúede . ili ne vúede . Ili úne praud Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vuolu. ili nevuolu. Ili vuede. ili ne vuede. Ili une praud Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vúolu . ili ne vúolu Ili vúede . ili ne vuéde . Ili úne praud Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
uolu · ili ne uolu · Ili uede · ili ne vúede · Ili ú ne praud Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vuolu . ili ne vuolu . Ili vuede . ili ne vuede . Ili u nepraud Diplomatični prepis: Köppen, 1827
15
nei rote· ili úlſi· Ili tatbe· ili ʒavuiʒti· ili uzmaʒi· Diplomatični prepis
nei rote. ili úlsi. Ili tatbe. ili zavuizti. ili uzmazi. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nei rote . ili úlſi . Ili tatbe . ili zavuizti . ili uzmazi. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nei rote. ili ulſi. Ili tatbe. ili zavuizti. ili v uzmazi. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nei rote . ili úlſi . Ili tatbe . ili zavuizti . ili uzmazi . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nei rote · ili úlsi · Ili tatbe · ili zavuizti · ili uzmazi · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nei rote . ili ulsi . Ili tatbe . ili zavuizti . ili v uzmazi . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
16
Ili vʒiniſtue · ili eſe miʒetomu·chotelo · emuſe mibi· ne doʒ Diplomatični prepis
Ili vzinistue. ili ese mizetomu. chotelo. emuse mibi. ne doz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Ili vziniſtue . ili eſe mizetomu . chotelo . emuſe mibi . ne doz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Ili vziniſtue. ili eſe mizetomu. chotelo. emuſe mibi. ne doz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ili vziniſtue . ili eſe mizetomu . chotelo . emuſe mibi . ne doz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Ili v zinistue · ili ese mizetomu · chotelo · emuse mi bi · ne doz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Ili v zinistue . ili ese mi ze tomu . chotelo . emuse mibi . ne doz Diplomatični prepis: Köppen, 1827
17
talo · choteti· Ili vpoglagolani· ili ʒpé· ili nezṕe· ʹIli eſe Diplomatični prepis
talo. choteti. Ili vpoglagolani. ili zpé. ili nezpé. Ili ese Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
talo . choteti. Ili vpoglagolani . ili zpé . ili nezṕe .ʹ Ili eſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
talo. choteti. Ili vpoglagolani. ili zpe. ili nezpe. Ili eſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
talo . choteti . Ili vpoglagolani . ili zpé . ili nezpé . Ili eſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
talo · choteti . Ili v poglagolani . ili zpé · nezpé · ili ese Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
talo . choteti . Ili v poglagolani . ili zpe . nezpe . ili ese Diplomatični prepis: Köppen, 1827
18
iezem· ne zpaʒal· nedela· ni zúeta vuécera · ni mega Diplomatični prepis
iezem. ne zpazal. nedela. ni zúeta vuécera. ni mega Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iezem . ne zpazal . nedela . ni zúeta vuécera . ni mega Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iezem. ne zpazal. nedela. ni zueta vuecera. ni mega Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iezem . ne zpazal . nedela . ni zúeta vuécera . ni mega Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
iezem · ne zpazal · nedela · ni zúeta vúecera · ni mega Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
iezem ne zpazal nedela . ni zueta vuecera . ni mega Diplomatični prepis: Köppen, 1827
19
poʒta· Iʹ·25 inoga·mnogoga · eſe protiubogu· íprotiu me Diplomatični prepis
pozta. I inoga. mnogoga. ese protiubogu. íprotiu me Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pozta . Í. inoga . mnogoga . eſe protiubogu . íprotiu me Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pozta. I. inoga. mnogoga. eſe protiu bogu. iprotiu me Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pozta . Í . inoga . mnogoga . eſe protiu bogu . í protiu me Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
pozta · I inoga · mnogoga · ese protiu bogu · í pro tiu me Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
pozta . I inoga . mnogoga . ese protiu bogu . i protiu me Diplomatični prepis: Köppen, 1827
20
mu creʒtu· Tí edin boſe· vuéz· caċo mi iega potre26 Diplomatični prepis
mu creztu. Ti edin bose. vúez. caco mi iega potre Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mu creztu. Tí edin boſe . vuéz . caċo mi iega potre Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mu creztu. Ti edin boſe. vuez. caco mi iega potre Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mu creztu . Tí edin boſe . vuéz . caco mi iega potre Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mu creztu · Tí edin bose · vúez · caco mi iega potre Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mu creztu . Ti edin bose . vuez . caco mi iega potre Diplomatični prepis: Köppen, 1827
21
ba vúelica· Boſe gozpodi miloʒtiví · tebe ze mil Diplomatični prepis
ba vúelica. Bose gozpodi miloztivi. tebe ze mil Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ba vúelica . Boſe gozpodi miloztiví . tebe ze mil Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ba vuelica. Boſe gozpodi miloztivi. tebe ze mil Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ba vúelica . Boſe gozpodi miloztiví . tebe ze mil Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ba vúelica · Bose gozpodi miloztii · tebe ze mil Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ba vuelica . Bose gozpodi miloztivi . tebe ze mil Diplomatični prepis: Köppen, 1827
22
tuori· od· ʒih poſtenih greh· Iʹ· odi neh mnozeh· Diplomatični prepis
tuori. od. zih postenih greh. I odineh mnozeh. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
tuori. od . zih poſtenih greh . Í. odi neh mnozeh. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
tuoriv. od. zih poſtenih greh. I. odineh mnozeh. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
tuori . od . zih poſtenih greh . Í . odineh mnozeh Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
tuori · od zih postenih greh · Í odi neh mnozeh · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
tuoriv . od zih postenih greh . I od ineh mnozeh . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
23
I· vuénſih· í minſih· Eſe iezem ztvoril· teh ze·ebe Diplomatični prepis
I. vúensih. i minsih. Ese iezem ztvoril. teh ze tebe Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
I . vúenſih. í minſih . Eſe iezem ztvoril . teh ze .ʹ tebe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
I. vuenſih. i minſih. Eſe iezem ztvoril. teh ze tebe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
I. vuénſih . í minſih . Eſe iezem ztvoril . teh ze ebe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
I vúensih · í minsih · Ese iezem ztvoril · teh zé tebe Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I vuensih . i minsih . Ese iezem ztvoril . teh ze tebe Diplomatični prepis: Köppen, 1827
24
miltuori· Iʹ· ʒuetei marii· Iʹ· zem ʒvetiḿ · Diplomatični prepis
mil tuori. I'. zuetei marii. I'. zem zvetim. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
miltuori . Iʹ . zuetei marii . Iʹ . zem zvetiḿ. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mil tuoriv. I. zuetei marii. I. vzem zvetim. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mil tuori . Í zvetei marii . Í zem zvetím . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mil tuo ri · Í zve tei marii · Í zem zvetím · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mil tuoriv . I zvetei marii . I vzem zvetim . Diplomatični prepis: Köppen, 1827

78v

25
Idabim naʒem zuete· tacoga grecha pocazen zel· Diplomatični prepis
Idabim na zem zuete tacoga grecha pocazen zel. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Idabim nazem zuete . tacoga grecha pocazen zel . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Idabim nazem zuete. tacoga grecha pocazen vzel. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Idabim nazem zuete . tacoga grecha pocazen zel . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
I dabim nazem zuete · tacoga grecha pocazen zel Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I da bim nazem zuete . tacoga grecha pocazen vzel . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
26
ácoſe ti mi zadeneſ· ia co ſe tuá milozt· itebe liubo· Diplomatični prepis
ácose Ti mi zadenes. i acose tuá milozt. itebe liubo. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ácoſe ti mi zadeneſ . iacoſe tuá milozt . itebe liubo. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
acoſe ti mi zadeneſ. iacoſe tua milozt. itebe liubo. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ácoſe ti mi zadeneſ . iacoſe tuá milozt . itebe liubo . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
á cose ti mi zadenes · ia co se tuá milozt · itebe liubo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
acose ti mi zadenes . iacose tua milozt . i tebe liubo . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
27
Boſe ti pride zenebeʒe· vʹſe27 ze da vmoku · za vuíʒ Diplomatični prepis
Bose ti pride ze nebeze. se zeda v moku. za vuíz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Boſe ti pride zenebeze . ſe ze da vmoku . za vuíz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Boſe ti pride ze nebeze. vſe zeda vmoku. Za vuiz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Boſe ti pride zenebeze . ſe ze da vmoku . za vuíz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Bose ti pride zenebeze · se ze da vmoku · za vúiz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Bose ti pride ze nebeze . vse ze da vmoku . za vuiz Diplomatični prepis: Köppen, 1827
28
národ· Dabini ʒlodeiu otél· otmime vʒem zlo Diplomatični prepis
národ. Dabini zlodeiu otél. otmime vzem zlo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
národ . Dabini zlodeiu otél . otmime vzem zlo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
narod. Dabini zlodeiu otel. otmime vzem zlo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
národ . Dabini zlodeiu otél . otmime vzem zlo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
národ· Dabini zlodeiu otél · ot mime vzem zlo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
narod. Da bi ni zlodeiu otel . ozmi me vzem zlo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
29
deiem· Miloztivui boſe· tebe poronſo me telo· Í· Diplomatični prepis
deiem. Miloztivui bose. tebe poronso me telo. I'. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
deiem . Miloztivui boſe . tebe poronſo me telo . Iʹ. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
deiem. Miloztivui boſe. tebe poronſo me telo. I. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
deiem . Miloztivui boſe . tebe poronſo me telo . Í Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
deiem Miloztivui bose · tebe poronso me telo · Í Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
deiem . Miloztivu bose . tebe poronso me telo. I Diplomatični prepis: Köppen, 1827
30
mó · duſú· I· moia zlovueʒa· Iʹme delo· Iʹmó vuoliu· Diplomatični prepis
mó dusú. I moia zlovueza. I'me delo. I'mó vuoliu. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mó duſú . I . moia zlovueza . Iʹme delo . Iʹmó vuoliu . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mo duſu. I. moia zlovueza. Ime delo. I mo vuoliu. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mó duſú . I moia zlovueza . Íme delo . Í mó vuoliu . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mó dusú · I · moia · sloveza · Ime delo · Í mó vuoliu · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mo dusu . I moia zloveza . i me delo . I mo vuoliu . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
31
Í·28 mo vueru· ímoi ſivuo· I·da bim uʒliſſal · nazodni Diplomatični prepis
I' mo vueru. í moi sivuót. Idabim uzlissal na zodni Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Iʹ. mo vueru . ímoi ſivuót . Ida bim uzliſſal . nazodni Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
I. mo vueru. imoi ſivuot. I. da bim uzliſſal. nazodni Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
I mo vueru. ímoi ſivuo . I da bim uzliſſal . na zodni Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Í mo vueru · ímoi sivuót · I da bim uzlissal na zodni Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I mo vueru . i moi sivuot . I da bim uzlissal na zodni Diplomatični prepis: Köppen, 1827
32
den tuó miloʒt vueliu· ztemi ieſe ʒo vueſ tvói Diplomatični prepis
den tuó milozt vueliu. ztemi iese vzovues tvói Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
den tuó milozt vueliu . ztemi ieſe zovueſ tvói Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
den tuo milozt vueliu. Ztemi ieſe vzovueſ tvoi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
den tuó milozt vueliu . Z temi ieſe zovueſ tvoí Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
den tuó milozt vueliu · Z temi iese zovues tvói Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
den tuo milozt vueliu . Z temi iese vzovues tvoi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
33
mi vʒti· Pridete ot za29 mega izvuolieni· pri Diplomatični prepis
mi vzti. Pridete ot za mega izvuolieni. pri Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mi vzti . Pridete ot za47 mega izvuolieni. pri Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mi vzti. Pridete ot za mega izvuolieni. pri Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mi vzti. Pridete otza mega . izvuolieni . pri Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mi vzti · Pridete ot za mega · izvuolieni · pri Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mi vzti . Pridete otza mega . izvuolieni . pri Diplomatični prepis: Köppen, 1827
34
mete vúecſne vúeʒelie· í vúecſni ſivuót Eſev Diplomatični prepis
mete vúecsne vúezelie. i vúecsni sivuót. Esev Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mete vúecſne vúezelie . í vúecſni ſivuót Eſev Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mete vuecſne vuezelie. i vuecſni sivuot. Eſev Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mete vúecſne vúezelie . í vúecſni ſivuót . Eſe v Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mete vúecsne vúezelie · Í vúecsni si vuót Ese v Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mete vuecsne vuezelie . i vuecsni sivuot . Ese v Diplomatični prepis: Köppen, 1827
35
ieʒt· ugotoulieno· iz uueka uuek· a men· Diplomatični prepis
iezt. ugotoulieno. iz uueka uuek. a men. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iezt . ugotoulieno . iz uueka uuek . a men . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iezt. ugotoulieno. iz uueka v uuek. amen. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iezt . ugotoulieno iz uueka uuek. Amen. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
iezt · ugo tou lieno · iz uueka uuek · a men · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
iezt . ugotoulieno iz uueka v uuek . amen . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
36
37
Confitentibˑ tibi de famuliſ ac famulabuſ tuiſ remit Diplomatični prepis
[…] Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
[…] Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
[…] Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
[…] Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
[…] Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
[…] Diplomatični prepis: Köppen, 1827
38
te peccata · ut qui intrinſecuſ conſcientia flagellantvr Diplomatični prepis
[…] Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
[…] Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
[…] Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
[…] Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
[…] Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
[…] Diplomatični prepis: Köppen, 1827
39
reconciliationiſ tuæ ga consolentur · · Diplomatični prepis
[…] Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
[…] Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
[…] Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
[…] Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
[…] Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
[…] Diplomatični prepis: Köppen, 1827

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

1
Eccȩ bi detd naſ neze Diplomatični prepis
Ecce bi detd nas neze Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Eccę bi detd naſ neze Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Eccę bi detd naſ neze Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Eccę bi detd naſ neze Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Eccę bi detd nas neze Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Ecce bi detd nas neze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
2
greſil tevuekigemube Diplomatični prepis
gresil tevuekigemube Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
greſil tevuekigemube Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
greſil tevuekigemube Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
greſil tevuekigemube Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
gresil te vuekigemube Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
gresil, te vueki gemu be Diplomatični prepis: Köppen, 1827
3
ſiti ſtaroſti neprigem Diplomatični prepis
siti starosti neprigem Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſiti ſtaroſti neprigem Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſiti ſtaroſti neprigem Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſiti ſtaroſti neprigem Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
siti starosti ne prigem Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
siti, starosti ne prigem- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
4
lióki nikoligeſe pet Diplomatični prepis
lioki nikoligese pet Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
lióki nikoligeſe pet Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
lioki nikoligeſe pet Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
lióki nikoligeſe pet Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
lióki nikoligese pet Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
lioki, nikoligese pet- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
5
ſali neimugi niſlzna Diplomatični prepis
sali neimugi nislzna Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſali neimugi niſlzna Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſali neimugi niſlzna Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſali neimugi niſlzna Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
sali neimugi nislzna Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
sali neimugi, ni slzna Diplomatični prepis: Köppen, 1827
6
telezeimoki nuúvuȩ Diplomatični prepis
teleze imoki nuúvue Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
telezeimoki nuúvuȩ Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
teleze imoki nuuvuę Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
telezeimoki nuúvuę Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
telezeimoki núuvuę Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
teleze i moki, nu uvue- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
7
kigemubeſiti bone Diplomatični prepis
kigemubesiti bone Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
kigemubeſiti bone Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
kigemubeſiti bone Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
kigemubeſiti bone Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ki gemubesiti bone Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ki gemu be siti. bone Diplomatični prepis: Köppen, 1827
8
ſezavuiztiubui ne Diplomatični prepis
sezavuiztiubui ne Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſezavuiztiubui ne Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſezavuiztiubui ne Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſezavuiztiubui ne Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
se zavuiztiubui ne Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
se zavuiztiu bui ne Diplomatični prepis: Köppen, 1827
9
pri iazninu uvignan Diplomatični prepis
pri iazninu uvignan Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pri iazninu uvignan Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pri iazninu uvignan Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pri iazninu uvignan Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
priiazninu uvignan Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
priiazninu uvignan Diplomatični prepis: Köppen, 1827
10
Odſzlauuiboſigȩ Potom Diplomatični prepis
Odszlauuibosige Potom Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Odſzlauuiboſigę Potom Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Odſzlauuiboſigę Potom Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Odſzlauuiboſigę Potom Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Odszlauuibosigę Potom Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Od szlauui bosige Potom Diplomatični prepis: Köppen, 1827
11
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nanarodzlovuezki Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
na narod zlovuezki Diplomatični prepis: Köppen, 1827
12
ſtrazti Ipetzali boi Diplomatični prepis
strazti Ipetzali boi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſtrazti Ipetzali boi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtrazti Ipetzali boi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſtrazti Ipetzali boi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
strazti Ipetzali boi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
strazti I petzali boi- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
13
do neimoki I bzzre Diplomatični prepis
do neimoki Ibzzre Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
do neimoki Ibzzre Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
do neimoki Ibzzre Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
do neimoki I bzzre Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
do neimoki Ibzzre Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
do, neimoki i bz zre- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
14
duzemirt Ipagibra Diplomatični prepis
duzemirt Ipagi bra Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
duzemirt Ipagibra Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
duzemirt Ipagibra Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
duzemirt Ipagibra Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
duzemirt I pagi bra Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
du zemirt. I pagi, bra- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
15
triia pomenem ze Diplomatični prepis
triia pomenem ze Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
triia pomenem ze Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
tri ia pomenem ze Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
tri ia pomenem ze Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
tri ia pomenem ze Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
triia pomenem ze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
16
dai zino uueboſi na Diplomatični prepis
dai zino uebosi na Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dai zino uueboſi na Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dai zino ueboſi na Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dai zino uueboſi na Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dai zino uuebosi na Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
da i zinouue bosi na- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
17
reſemze botomu Oz Diplomatični prepis
resemze btomu Oz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
reſemze botomu Oz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
reſemze botomu Oz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
reſemze botomu Oz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
resemze botomu Oz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
resemze botomu oz- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
18
ſtanem zich mirzcih Diplomatični prepis
stanem zich mirzcih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſtanem zich mirzcih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtanem zich mirzcih Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſtanem zich mirzcih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
stanem zich mirzcih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
stanem zich mirzcih Diplomatični prepis: Köppen, 1827
19
del Eſeſunt dela ſoto Diplomatični prepis
del. ese sunt dela Soto- Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
del Eſeſunt dela ſoto Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
del Eſe ſunt dela ſoto Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
del Eſeſunt dela ſoto Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
del Ese sunt dela soto Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
del Ese sunt dela soto Diplomatični prepis: Köppen, 1827
20
nina Eſetrebu tuorim Diplomatični prepis
nina Esetrebu tuorim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nina Eſetrebu tuorim Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nina Eſetrebu tuorim Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nina Eſetrebu tuorim Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nina Esetrebu tuorim Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nina Ese trebu tuorim, Diplomatični prepis: Köppen, 1827
21
bratra Oclevuetam Eſe Diplomatični prepis
bratra Oclevuetam Ese Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bratra Oclevuetam Eſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bratra Oclevuetam Eſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bratra Oclevuetam Eſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bratra Oclevuetam Ese Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bratra oclevuetam Ese Diplomatični prepis: Köppen, 1827
22
tatua Eſeraſzboi30 Eſepulti Diplomatični prepis
tatua Eseraszboi Esepulti Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
tatua Eſeraſzboi Eſepulti Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
tatua Eſeraſzboi Eſepulti Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
tatua Eſe raſzboi Eſepulti Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
tatua Ese raszboi Ese pulti Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
tatua Ese raszboi Ese pulti Diplomatični prepis: Köppen, 1827
23
ugongenige Eſeroti Choi Diplomatični prepis
ugongenige Eseroti Choi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ugongenige Eſeroti Choi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ugongenige Eſeroti Choi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ugongenige Eſeroti Choi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ugongenige Ese roti Choi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ugongenige Ese roti Choi- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
24
ſe Ih nepazem nuge pre Diplomatični prepis
se Ih nepazem nuge pre Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſe Ih nepazem nuge pre Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſe Ih nepazem nuge pre Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſe Ih nepazem nuge pre Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
se Ih ne pazem nuge pre Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
se Ih ne pazem nu ge pre- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
25
ſtopam Eſene nauuizt Diplomatični prepis
stopam Ese nenauuizt Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſtopam Eſene nauuizt Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtopam Eſene nauuizt Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſtopam Eſene nauuizt Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
stopam Ese ne nauuizt Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
stupam Ese nenauuizt Diplomatični prepis: Köppen, 1827
26
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nizce teh del mirzene Diplomatični prepis: Köppen, 1827
27
pred boſima ozima mo Diplomatični prepis
pred bosima ozima mo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pred boſima ozima mo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pred boſima ozima mo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pred boſima ozima mo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
pred bosima ozima mo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
pred bosima ozima mo- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
28
ſete potomu zinzi uvi Diplomatični prepis
sete potomu zinzi uvi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſete potomu zinzi uvi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſete potomu zinzi uvi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſete potomu zinzi uvi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
sete potomu zinci uvi- Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
sete potomu, zinci uvi- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
29
deti Izami razumeti Diplomatični prepis
deti Izami razumeti Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
deti Izami razumeti Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
deti Izami razumeti Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
deti Izami razumeti Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
deti Izami razumeti Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
deti I zami razumeti, Diplomatični prepis: Köppen, 1827
30
eſebeſe priuuæ31 zlou Diplomatični prepis
esebese priuuæ zlou Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
eſebeſe priuuæ zlou Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
eſebeſe priuuæ zlou Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
eſebeſe priuuæ zlou Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
esebese priuuæ zlou Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ese bese priuuæ zlou- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
31
uezi Uliza tazie aco Diplomatični prepis
uezi Uliza tazie aco Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
uezi Uliza tazie aco Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
uezi Uliza tazie aco Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
uezi ɥliza50 tazie aco Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
uezi Uliza tazie aco- Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
uezi V liza tazie aco Diplomatični prepis: Köppen, 1827
32
ſe imuigezim tere ne Diplomatični prepis
se imuigezim tere ne Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſe imuigezim tere ne Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſe imuigezim tere ne Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſe imuigezim tere ne Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
se imuigezim tere ne Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
se i mui gezim tere ne- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
33
priiaznina uz nenauvi Diplomatični prepis
priiaznina uz nenauvi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
priiaznina uz nenauvi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
priiaznina uz nenauvi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
priiaznina uz nenauvi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
priiaznina uznenauvi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
priiaznina uznenauvi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
34
deſſe Aboſiu uzliubiſe Diplomatični prepis
desse Abosiu uzliubise Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
deſſe Aboſiu uzliubiſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
deſſe Aboſiu uzliubiſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
deſſe Aboſiu uzliubiſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
desse A bosiu uzliubise Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
desse A bosiu uzliubise. Diplomatični prepis: Köppen, 1827

159r

35
dabotomu nine Ucircu Diplomatični prepis
dabotomu nine Ucircu Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dabotomu nine ucircu Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dabotomu nine Ucircu Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dabotomu nine ɥcircu Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
da botomu nineUcircu Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
da botomu nine vcircu Diplomatični prepis: Köppen, 1827
36
vah ich clanam ze Imod Diplomatični prepis
vah ich clanam ze I mod Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
vah ich clanam ze Imod Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vah ich clanam ze I mod Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vah ich clanam ze I mod Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
vah ich clanam ze Imod Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vah ich clanamze I mod- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
37
lim ze im Izeſti ich Diplomatični prepis
lim ze im Izesti ich Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
lim ze im Izeſti ich Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
lim ze im I zeti ich Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
lim ze im Izeſti ich Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
lim ze im Izesti ich Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
limze im I zesti ich Diplomatični prepis: Köppen, 1827
38
pigem I obeti naſſe im Diplomatični prepis
pigem I obeti nasse im Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pigem I obeti naſſe im Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pigem I obeti naſſe im Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pigem I obeti naſſe im Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
pigem I obeti nasse im Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
pigem I obeti nasse im Diplomatični prepis: Köppen, 1827
39
nezem Ozcepaſgenige Diplomatični prepis
nezem Ozcepasgenige Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nezem Ozcepaſgenige Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nezem Ozcepaſgenige Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nezem Ozcepaſgenige Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nezem Ozcepasgenige Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nezem o zcepasgenige Diplomatični prepis: Köppen, 1827
40
telez naſich iduſ naſich Diplomatični prepis
telez nasich idus nasich Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
telez naſich iduſ naſich Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
telez naſich iduſ naſich Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
telez naſich iduſ naſich Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
telez nasichidus nasich Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
telez nasich i dus nasich. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
41
Tîgeſemoſem32 imui eſte Diplomatični prepis
Tîgesemosem imui este Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Tîgeſemoſem imui eſte Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Tigeſemoſem imui eſte Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Tîgeſemoſem imui eſte Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Tîgesemosem52 imui este Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Tĩge se mosem i mui este Diplomatični prepis: Köppen, 1827
42
buiti eccȩ tage dela Diplomatični prepis
buiti ecce tage dela Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
buiti eccę tage dela Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
buiti eccę tage dela Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
buiti eccę tage dela Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
buiti eccę tage dela Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
buiti ecce tage dela Diplomatični prepis: Köppen, 1827
43
naſnem delati iaſeo Diplomatični prepis
nasnem delati iaseo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
naſnem delati iaſeo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
naſnem delati iaſeo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
naſnem delati iaſeo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nasnem delati iaseo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nasnem delati iase o- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
44
ni delaſe Onibo laſ Diplomatični prepis
ni delase Onibo las Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ni delaſe Onibo laſ Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ni delaſe Onibo laſ Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ni delaſe Onibo laſ Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ni delase Onibo las Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ni delase Oni bo las- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
45
na natrovuechu ſeg Diplomatični prepis
na natrovuechu seg Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
na natrovuechu ſeg Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
na natrovuechu ſeg Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
na natrovuechu ſeg Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
na natrovuechu seg Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
na natrovuechu, seg- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
46
na naboiachu bozza Diplomatični prepis
na naboiachu bozza Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
na naboiachu bozza Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
na naboiachu bozza Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
na naboiachu bozza Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
na na boiachu bozza Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
na naboiachu bozza Diplomatični prepis: Köppen, 1827
47
obuiachu naga ode Diplomatični prepis
obuiachu naga ode Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
obuiachu naga ode Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
obuiachu naga ode Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
obuiachu naga ode Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
obuiachu naga ode Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
obuiachu naga ode- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
48
achu malo mogoncka Diplomatični prepis
achu malo mogoncka Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
achu malo mogoncka Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
achu malo mogoncka Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
achu malo mogoncka Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
achu malomogoncka Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
achu malo mogoncka Diplomatični prepis: Köppen, 1827
49
uime boſie bozzekacho Diplomatični prepis
uime bosie bozzekacho Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
uime boſie bozzekacho Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
uime boſie bozzekacho Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
uime boſie bozzekacho Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
uime bosie bozzekacho Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
u ime bosie bozzekacho Diplomatični prepis: Köppen, 1827
50
mrzna zigreahu ſtran Diplomatični prepis
mrzna zigreahu stran Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mrzna zigreahu ſtran Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mrzna zigreahu ſtran Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mrzna zigreahu ſtran Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mrzna zigreahu stran Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mrzna zigreahu stran- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
51
na bodcrovvi zuoge Diplomatični prepis
na bod crovvi zuoge Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
na bodcrovvi zuoge Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
na bod crovvi zuoge Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
na bod crovvi zuoge Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
na bod crovvi zuoge Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
na bodcravvi zuoge Diplomatični prepis: Köppen, 1827
52
uvedechu33 Utim Diplomatični prepis
uvedechu Utim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
uvedechu Utim Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
uvedechu Utim Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
uvedechu ɥtim Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
uvedechu Utim Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
uvedechu V tim- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
53
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nizah iuzelezneh Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nizah i u zelezneh Diplomatični prepis: Köppen, 1827
54
vvoſich Uclepenih Diplomatični prepis
vvosich Uclepenih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
vvoſich Uclepenih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vvosiſh Uclepenih Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vvoſich ɥclepenih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
vvosich Uclepenih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vvosich Vclepenih Diplomatični prepis: Köppen, 1827
55
bozcekachu Iuime Diplomatični prepis
bozcekachu I u ime Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bozcekachu Iuime Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bozcekachu I u ime Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bozcekachu I u ime Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bozcekachu I u ime Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bozcekachu I u ime Diplomatični prepis: Köppen, 1827
56
boſie te uteſſahu Diplomatični prepis
bosie te utessahu Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
boſie te uteſſahu Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
boſie te uteſſahu Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
boſie te uteſſahu Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bosie te utessahu Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bosie te utessahu Diplomatični prepis: Köppen, 1827
57
temi temitize deli Diplomatični prepis
temi temitize deli Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
temi temitize deli Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
temi temitize deli Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
temi temitize deli Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
temi temitize deli Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
temi temi ti ze deli Diplomatični prepis: Köppen, 1827
58
bogu bripliſaze taco Diplomatični prepis
bogu briplisaze taco Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bogu bripliſaze taco Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bogu bripliſaze taco Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bogu bripliſaze taco Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bogu briplisaze taco Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Bogu briplisaze taco Diplomatični prepis: Köppen, 1827
59
zinzi inam ze mod Diplomatični prepis
zinzi i nam ze mod Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zinzi inam ze mod Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zinzi inam ze mod Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zinzi inam ze mod Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zinzi inam ze mod Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zinzi i nam ze mod- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
60
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
liti tomuge vuirch Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
liti tomu ge vuirch- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
61
nemo Otzu34 Goſzpodi doſ Diplomatični prepis
nemo Otzu Goszpodi dos- Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nemo Otzu Goſzpodi doſ Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nemo Otzu Goſzpodi doſ Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nemo Otzu Goſzpodi doſ Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nemo Otzu Gozpodi dos Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nemo otzu Gorzpodi dos- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
62
dani tamoge vzed Diplomatični prepis
dani tamoge vzed Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dani tamoge vzed Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dani tamoge vzed Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dani tamoge vzed Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dani tamo ge vzed Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
da ni tamo ge vzed- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
63
li vzezarſtuo ſuoge Diplomatični prepis
li vzezarstuo suoge Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
li vzezarſtuo ſuoge Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
li vzezarſtuo ſuoge Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
li vzezarſtuo ſuoge Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
li vzezarstuo suoge Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
li v zezarstuo suoge Diplomatični prepis: Köppen, 1827
64
Eſeieſt úgotouleno iz Diplomatični prepis
Eseiest ugotouleno iz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Eſeieſt úgotouleno iz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Eſeieſt ugotouleno iz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Eſeieſt úgotouleno iz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Ese iest úgotouleno iz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Ese iest ugotouleno iz Diplomatični prepis: Köppen, 1827
65
coni35 doconi izvvo Diplomatični prepis
coni doconi izvvo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
coni doconi izvvo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
coni doconi izvvo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
coni doconi izvvo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
coni doconi izvvo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
coni do coni izvvo- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
66
lenicocom36 boſiem Igezm Diplomatični prepis
lenicom bosiem I gezm Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
lenicocom boſiem Igezm Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
lenicom boſiem Igezm Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
lenicocom boſiem I gezm Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
lenicocom bosiem I gezm Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
lenicom bosiem I gezm Diplomatični prepis: Köppen, 1827
67
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bratria bozuuani ib Diplomatični prepis: Köppen, 1827
68
bgeni 37 Egoſenemoſem 38 Diplomatični prepis
begeni Egosenemosem Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bgeni Egoſenemoſem Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bgeni Egoſenemoſem Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bgeni Egoſenemoſem Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bgeni Egosenemosem Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bgeni Egose ne mosem Diplomatični prepis: Köppen, 1827

159v

69
nikīſeliza niucri Diplomatični prepis
nikī se liza niucri Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nikīſeliza niucri Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
niki˜ſe liza niucri Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nikiˉſe liza niucri Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nikĩse liza ni ucri Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nikĩ se biza ni ucri- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
70
ti nicacoſé ubega Diplomatični prepis
ti nicacose ubega Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ti nicacoſé ubega Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ti nicacoſe ubega Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ti nicacoſé ubega Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ti nicacosé ubega Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ti nikakose ubega- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
71
ti nugeſtati pred Diplomatični prepis
ti nugestati pred Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ti nugeſtati pred Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ti nugeſtati pred Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ti nugeſtati pred Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ti nugestati pred Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ti nu ge stati pred Diplomatični prepis: Köppen, 1827
72
ſtolom boſigem ze Diplomatični prepis
stolom bosigem ze Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſtolom boſigem ze Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtolom boſigem ze Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſtolom boſigem ze Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
stolom bosigem ze Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
stolom bosigem ze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
73
zopirnicom naſim Diplomatični prepis
zopirnicom nasim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zopirnicom naſim Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zopirnicom naſim Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zopirnicom naſim Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zopirnicom nasim Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zopirnicom nasim Diplomatični prepis: Köppen, 1827
74
zezlodgem ſtarim Diplomatični prepis
zezlodegem starim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zezlodgem ſtarim Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ze zlodgem ſtarim Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zezlodgem ſtarim Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zezlodgem starim Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ze zlodgem starim Diplomatični prepis: Köppen, 1827
75
igeſtze pred boſi Diplomatični prepis
igest ze pred bosim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
igeſtze pred boſi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
igeſt ze pred boſi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
igeſtze pred boſi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
igestze pred bosi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i gest ze pred bosi- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
76
ma oſima vzaco Diplomatični prepis
ma osima vzaco Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ma oſima vzaco Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ma oſima vzaco Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ma oſima vzaco Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ma osima vzaco Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ma osima vzaco- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
77
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mu zuoimi vzti Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mu zuoimi vzti- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
78
izuoim glagolom Diplomatični prepis
izuoim glagolom Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
izuoim glagolom Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
izuoim glagolom Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
izuoim glagolom Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
izuoim glagolom Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i zuoim glagolom Diplomatični prepis: Köppen, 1827
79
izbovuedati Eſege Diplomatični prepis
izbovuedati Esege Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
izbovuedati Eſege Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
izbovuedati Eſege Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
izbovuedati Eſege Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
izbovuedati Esege Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
izbovuedati Ese ge Diplomatični prepis: Köppen, 1827
80
naſemſzuete chiſto Diplomatični prepis
nasemszuete chisto Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
naſemſzuete chiſto Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
naſemſzuete chiſto Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
naſemſzuete chiſto Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nasem zuete chisto Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
na sem szuete chisto Diplomatični prepis: Köppen, 1827
81
ſtuoril libobodi do Diplomatični prepis
stuoril libobodi do Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſtuoril libobodi do Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtuoril libobodi do Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſtuoril libobodi do Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
stuoril libo bodi do Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
stuoril libo bodi do- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
82
brolibolizi zlo Diplomatični prepis
bro liboli zizlo. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
brolibolizi zlo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bro libolizi zlo. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bro libolizi zlo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bro libo lizi zlo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bro libo lizi zlo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
83
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Dactomudini zinzi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
da ctomu dini zinzi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
84
muzlite ide neca Diplomatični prepis
muzlite ide neca Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
muzlite ide neca Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
muzlite ide neca Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
muzlite ide neca Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
muzlite ide ne ca Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
muzlite ide ne ca- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
85
moze vcloniti nu Diplomatični prepis
moze vcloniti nu Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
moze vcloniti nu Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
moze vcloniti nu Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
moze vcloniti nu Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
moze vcloniti nu Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mo ze vcloniti nu Diplomatični prepis: Köppen, 1827
86
ge pred boſima oſima Diplomatični prepis
ge pred bosima osima Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ge pred boſima oſima Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ge pred boſima oſima Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ge pred boſima oſima Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ge pred bosima osima Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ge pred bosima osima Diplomatični prepis: Köppen, 1827
87
stati izio prio imeti Diplomatični prepis
stati izio prio imeti Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
stati izio prio imeti Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtati izio prio imeti Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
stati izio prio imeti Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
stati izio prio imeti Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
stati i zio prio imeti Diplomatični prepis: Köppen, 1827
88
iuſegezim bovvedal Diplomatični prepis
iusegezim bovvedal Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iuſegezim bovvedal Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iuſegezim bovvedal Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iuſegezim bovvedal Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
iuse gezim bovvedal Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
iuse gezim bovvedal. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
89
Naſ gozbod zueticruz Diplomatični prepis
Nas gozbod zueticruz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Naſ gozbod zueticruz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Naſ gozbod zueticruz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Naſ gozbod zueticruz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Nas gozbod, zueti cruz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Nas gozbod zueti cruz Diplomatični prepis: Köppen, 1827
90
iſegeſt bali teleznaſſih Diplomatični prepis
isegest bali teleznassih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iſegeſt bali teleznaſſih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iſegeſt bali teleznaſſih Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iſegeſt bali teleznaſſih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ise gest bali teleznassih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ise gest bali telez nassih Diplomatični prepis: Köppen, 1827
91
izpaſitel duſnaſſih ton Diplomatični prepis
izpasitel dusnassih ton Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
izpaſitel duſnaſſih ton Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
izpaſitel duſnaſſih ton Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
izpaſitel duſnaſſih ton Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
i zpasitel dusnassih ton Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i zpasitel dus nassih ton Diplomatični prepis: Köppen, 1827
92
bozzledine balouvani Diplomatični prepis
bozzledine balouvani Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bozzledine balouvani Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bozzledine balouvani Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bozzledine balouvani Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bozzledine balouvani- Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bozzledine balouvani Diplomatični prepis: Köppen, 1827
93
ge pozledge pozſtavv39 Diplomatični prepis
ge pozledge pozstavv Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ge pozledge pozſtavv Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ge pozledge pozſstavv Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ge pozledge pozſtavv Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ge pozledge pozstavv Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ge pozled ge pozstavv- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
94
iucazalge imſeze nam Diplomatični prepis
iucazalge imse ze nam Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iucazalge imſeze nam Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iucazalge im ſeze nam Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iucazalge imſeze nam Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
iucazalge im seze nam Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i ucazalge imse ze nam Diplomatični prepis: Köppen, 1827
95
dozſtoi odgego40 zavue Diplomatični prepis
dozstoi od gego zavue Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dozſtoi odgego zavue Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dozſtoi odgego zavue Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dozſtoi odgego zavue Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dozstoi odgego zavue Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
dozstoi od gego zavue Diplomatični prepis: Köppen, 1827
96
kati igemuzeoteti Diplomatični prepis
kati igemuzeoteti Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
kati igemuzeoteti Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
kati igemuze oteti Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
kati igemuzeoteti Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
kati igemu zeoteti Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
kati i gemu ze oteti Diplomatični prepis: Köppen, 1827
97
preiſe naſſi zeſztoco Diplomatični prepis
preise nassi zesztoco Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
preiſe naſſi zeſztoco Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
preiſe naſſi zeſ ztoco Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
preiſe naſſi zeſ ztoco Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
preise nassi zes ztoco Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
preise nassi zesztoco Diplomatični prepis: Köppen, 1827
98
ſtradacho nebo ie te Diplomatični prepis
stradacho nebo ie te- Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſtradacho nebo ie te Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ſtradacho nebo ie te Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſtradacho nebo ie te Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
stradacho nebo ie te Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
stradacho nebo ie te- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
99
pechu metlami ipri Diplomatični prepis
pechu metlami ipri Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pechu metlami ipri Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pechu metlami ipri Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pechu metlami ipri Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
pechu metlami ipri Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
pechu metlami i pri- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
100
nizſe ogni petſachv Diplomatični prepis
nizse ogni petsachv Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nizſe ogni petſachv Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nizſe ogni petſachv Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nizſe ogni petſachv Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nizse ogni petsachv Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nizse ogni petsachv Diplomatični prepis: Köppen, 1827
101
imetſi tnachu ipolezv Diplomatični prepis
imetsi tnachu ipolesv Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
imetſi tnachu ipolezv Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
imetſi tnachu ipolezv Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
imetſi tnachu ipolezv Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
imetsi tnachu ipolezv Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i metsi tnachu i polezv Diplomatični prepis: Köppen, 1827
102
vueſachu iſelezni cliuſi Diplomatični prepis
vuesachu iselezni cliusi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
vueſachu iſelezni cliuſi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vueſachu iſelezni cliuſi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vueſachu iſelezni cliuſi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
vuesachuiselezni cliusi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vuesachu i selezni cliusi- Diplomatični prepis: Köppen, 1827

160r

103
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ge raztrgachu atobac Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ge raztrgachu a to bac Diplomatični prepis: Köppen, 1827
104
mui ninge naſu prau Diplomatični prepis
mui ninge nasu prau Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mui ninge naſu prau Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mui ninge naſu prau Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mui ninge naſu prau Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mui ninge nasu prau Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mui ninge nasu prau- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
105
dnu vuerun ipraudnv Diplomatični prepis
dnu vuerun i praudnv Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dnu vuerun ipraudnv Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dnu vuerun ipraudnv Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dnu vuerun ipraudnv Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dnu vuerun ipraudnv Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
dnu vuerun i praudnv Diplomatični prepis: Köppen, 1827
106
izbovuediu toiemoſim Diplomatični prepis
izbovuediu toiemosim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
izbovuediu toiemoſim Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
izbovuediu toiemoſim Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
izbovuediu toiemoſim Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
izbovuediu toiemosim Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
izbovuediu toie mosim Diplomatični prepis: Köppen, 1827
107
ztoriti eſeoni to vue Diplomatični prepis
ztoriti eseoni to vue Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ztoriti eſeoni to vue Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ztoriti eſeoni to vue Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ztoriti eſeoni to vue Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ztoriti eseoni to vue Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ztoriti ese oni to vue- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
108
lico ſtraſtiu ſtuoriſe Diplomatični prepis
lico strastiu stuorise Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
lico ſtraſtiu ſtuoriſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
lico ſtraſtiu ſtuorise Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
lico ſtraſtiu ſtuoriſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
lico strastiu stuorise Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
lico strastiu stuorise Diplomatični prepis: Köppen, 1827
109
dapotomuzinzi boſi Diplomatični prepis
dapotomu zinzi bosi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dapotomuzinzi boſi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dapotomu zinzi boſi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dapotomuzinzi boſi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dapotomu zinzi bosi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
da potomu zinzi bosi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
110
raba prizzuauſe41 tere Diplomatični prepis
raba prizzuause tere Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
raba prizzuauſe tere Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
raba prizzuauſe tere Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
raba prizzuauſe tere Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
raba prizzuause tere Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
raba prizzuause tere Diplomatični prepis: Köppen, 1827
111
im grechi vuaſa ṕoſte42 Diplomatični prepis
im grechi vuasa poste Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
im grechi vuaſa poſte Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
im grechi vuaſa poſte Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
im grechi vuaſa poſte Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
im grechi vuasa poste Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
im grechi vuasa poste- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
112
te íim izpovvedni bo Diplomatični prepis
te iim izpovvedni bo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
te íim izpovvedni bo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
te iim izpovvedni bo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
te íim izpovvedni bo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
te íim izpovvedni bo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
te i im izpovvedni bo- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
113
dete grechov uuaſih Diplomatični prepis
dete grechov uuasih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dete grechov uuaſih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dete grechov uuaſih Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dete grechov uuaſih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dete grechov uuasih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
dete grechov uuasih. Diplomatični prepis: Köppen, 1827

Nazaj
II
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: kritični prepisi

III

160v

1
Iazze ʒaglagolo Diplomatični prepis
Iazze zaglagolo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Iazze zaglagolo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Iazze zaglagolo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Jazze zaglagolo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Iazze zaglagolo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Iazze zaglagolo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
2
zlodeiu· Iuzem iego Diplomatični prepis
zlodeiu. Iuzem iego Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zlodeiu . Iuzem iego Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zlodeiu. Iuzem iego Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zlodeiu. Iuzem iego Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zlodeiu · I uzem iego Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zlodeiu. I uzem iego Diplomatični prepis: Köppen, 1827
3
delom· Iuzem iego Diplomatični prepis
delom. Iuzem iego Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
delom . Iuzem iego Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
delom. Iuzem iego Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
delom. Iuzem iego Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
delom · I uzem iego Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
delom. I uzem iego Diplomatični prepis: Köppen, 1827
4
lepocam · Toſe uue Diplomatični prepis
lepocam. Tose uue Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
lepocam . Toſe uue Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
lepocam. Toſe uue Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
lepocam . Toſe uue Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
lepocam · Tose uue Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
lepocam. tose uue Diplomatični prepis: Köppen, 1827
5
ruiu ubog uze mo Diplomatični prepis
ruiu ubog uze mo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ruiu ubog uze mo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ruiu ubog uze mo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ruiu ubog uze mo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ruiu u Bog uze mo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ruiu u bog uze mo- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
6
goki · Iu iega zin; Diplomatični prepis
goki Iu iega zin; Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
goki . Iu iega zin; Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
goki. Iu iega zin; Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
goki . Iu iega zin : Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
goki · I u iega zin; Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
goki. I u iega zin; Diplomatični prepis: Köppen, 1827
7
I u zuueti duh · Data Diplomatični prepis
I u zuueti duh. Data Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
I u zuueti duh . Data Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Iu zuueti duh. Data Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Iu zuueti duh . Data Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
I u zuueti duh · Data Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I u zuueti duh. Da ta Diplomatični prepis: Köppen, 1827
8
tri imena · edin bog Diplomatični prepis
tri imena. edin bog Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
tri imena . edin bog Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
tri imena. edin bog Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
tri imena . edin bog Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
tri imena · edin bog Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
tri imena . edin bog Diplomatični prepis: Köppen, 1827
9
gozpod zuueti· Diplomatični prepis
gozpod zuueti. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
gozpod zuueti . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
gozpod zuueti. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
gozpod zuueti. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
gozpod zuueti Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
gozpod zuueti . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
10
iſe zuori nebo· Iʒ Diplomatični prepis
ise zuori nebo. Iz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iſe zuori nebo . Iz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iſe zuori nebo. Iz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iſe zuori nebo. Iz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ise zuori nebo · Iz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ise zuori nebo . I z- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
11
emlo · Toſe izco ie Diplomatični prepis
emlo. Tose izco ie Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
emlo . Toſe izco ie Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
emlo. Toſe izco ie Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
emlo . Toſe izco ie Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
emlo · Tose izco ie Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
emlo . Tose izco ie- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
12
ga miloʒti· Iſc̃e43 Diplomatični prepis
ga milozti. Ise Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ga milozti . Iſe48 Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ga milozti. Iſe49 Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ga milozti. Iſe51 Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ga milozti I se Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ga milozti . I sc Diplomatični prepis: Köppen, 1827
13
mariae· Iſc̃e mic Diplomatični prepis
mariae. Ise mic Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
mariae . Iſe mic Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
mariae. Iſe mic Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
mariae. Iſe mic Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
mariae · I se mic Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
mariae . I sc mic- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
14
hahela· Isc̃e pe Diplomatični prepis
hahela Ise pe Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
hahela . Ise pe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
hahela. Iſe pe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
hahela. Ise pe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
hahela · i se pe Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
hahela . I sc pe- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
15
tra· Iuſeh boſih zil. Diplomatični prepis
tra. Iuseh bosih zil Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
tra . Iuſeh boſih zil . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
tra. Iuſeh boſih zil. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
tra. Iuſeh boſih zil . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
tra · Iuseh bosih zil · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
tra . I useh bosih zil . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
16
I uʒeh boſih moſe Diplomatični prepis
I uzeh bosih mose Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
I uzeh boſih moſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Iuzeh boſih moſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
I uzeh boſih moſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Iuzeh bosih mose Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I uzeh bosih mose Diplomatični prepis: Köppen, 1827
17
nic· Iuſeh ƀ za Diplomatični prepis
nic. Iuseh b za Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nic . Iuſeh ƀ za Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nic. Iuſeh ƀ za Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nic. Iuſeh ƀ za Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nic · Iuseh ƀ za Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nic . I useh b za- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
18
connic· Iuſeh zu&ih Diplomatični prepis
connic. Iuseh zu&tih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
connic . Iuſeh zu&ih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
connic. Iuseh zu&ih Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
connic. Iuſeh zu&ih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
connic · Iuseh zu&ih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
connic. I useh zuetih Diplomatični prepis: Köppen, 1827
19
deuuiʒ· Iuzeh ƀ moki· Diplomatični prepis
deuuiz. Iuzeh b moki. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
deuuiz . Iuzeh ƀ moki . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
deuuiz. Iuzeh ƀ moki. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
deuuiz. Iuzeh ƀ moki. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
deuuiz · Iuzeh ƀ moki Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
deuuiz. I uzeh b moki Diplomatični prepis: Köppen, 1827
20
Da miraſite napomoki Diplomatični prepis
Da mirasite napomoki Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Da miraſite napomoki Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Da miraſite napomoki Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Da miraſite napomoki Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Da mirasite napomoki Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Da mi rasite na pomoki Diplomatični prepis: Köppen, 1827
21
biti· Kibogu moih gre Diplomatični prepis
biti. Kibogu moih gre Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
biti . Kibogu moih gre Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
biti. Kibogu moih gre Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
biti . Kibogu moih gre Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
biti · Ki bogu moih gre Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
biti . Ki bogu moih gre- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
22
chou· Dabim cisto iz Diplomatični prepis
chou. Dabim cisto iz Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
chou . Dabim cisto iz Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
chou. Dabim ciſto iz Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
chou . Dabim cisto iz Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
chou · Dabim cisto iz Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
chou . Dabim cisto iz- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
23
pouued ztuoril· Iod Diplomatični prepis
pouued ztuoril. Iod Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pouued ztuoril . Iod Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pouued ztuoril. Iod Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pouued ztuoril . Iod Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
pouued ztuoril · Iod Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
pouued ztuoril . I od- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
24
puztic otboga priel· Diplomatični prepis
puztic otboga priel. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
puztic otboga priel . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
puztic otboga priel. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
puztic otboga priel. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
puztic otboga priel · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
puztic ot boga priel. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
25
Bogu uʒe mogokemu· Diplomatični prepis
Bogu uze mogokemu Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Bogu uze mogokemu . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Bogu uze mogokemu. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Bogu uze mogokemu. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Bogu uze mogokemu Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Bogu uze mogokemu Diplomatični prepis: Köppen, 1827
26
izpouuede uʒe moie Diplomatični prepis
izpouuede uze moie Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
izpouuede uze moie Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
izpouuede uze moie Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
izpouuede uze moie Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
izpouuede uze moie Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
izpouuede uze moie Diplomatični prepis: Köppen, 1827
27
greche· Iſc̃e marie · Diplomatični prepis
greche. Ise marie. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
greche . Iſe marie . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
greche. Iſe marie. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
greche. Ise marie . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
greche · Ise marie · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
greche I sc marie . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
28
Uzeh nepraudnih del · Diplomatični prepis
uzeh nepraudnih del. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Uzeh nepraudnih del. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Uzeh nepraudnih del. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Uzeh nepraudnih del . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Uzeh nepraudnih del · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vzeh nepraudnih del . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
29
inepraudnega pomisleŋa· Diplomatični prepis
inepraudnega pomislenia. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
inepraudnega pomisleŋa . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
inepraudnega pomiſlenia. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
inepraudnega pomislenia. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
inepraudnega pomisleŋia · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i nepraudnega pomislenia. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
30
Eſe ieʒem uuede ztuo Diplomatični prepis
Ese iezem uuede ztuo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Eſe iezem uuede ztuo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Eſe iezem uuede ztuo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Eſe iezem uuede ztuo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Ese iezem uuede ztuo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Ese iezem uuede ztuo- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
31
ril · ili neuuede · nudmi Diplomatični prepis
ril. ili neuuede. nudmi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ril . ili neuuede . nudmi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ril. ili neuuede. nudmi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ril . ili neuuede . nudmi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ril · ili neuuede · nudmi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ril : ili ne uuede : nudmi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
32
ili lubmi zpe ili bdê·44 Diplomatični prepis
ili lubmi zpe ili bde. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ili lubmi zpe ili bdê . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ili lubmi zpe ili bde. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ili lubmi zpe ili bdê. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ili lubmi zpe ili bdê53 · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ili lubmi zpe ili bd, Diplomatični prepis: Köppen, 1827
33
Uʒpitnih rotah · Vliſnih Diplomatični prepis
Uzpitnih rotah. Vlisnih Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Uzpitnih rotah . Vliſnih Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Uzpitnih rotah. Vliſnih Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Uzpitnih rotah . Vliſnih Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Uzpitnih rotah · Vlisnih Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Vzpitnih rotah . v lisnih Diplomatični prepis: Köppen, 1827
34
reſih · vtatbinah · Uʒnicistvȩ Diplomatični prepis
resih. v tatbinah. Uznicistve Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
reſih . vtatbinah . Uznicistvę . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
reſih. v tatbinah. Uznicistvę. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
reſih . vtatbinah . Uznicistvę Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
resih vtatbinah · u znicistvę Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
resih. v tatbinah. uznicistve, Diplomatični prepis: Köppen, 1827

161r

35
Ulacomztue· Vlichogedeŋ · Diplomatični prepis
Ulacomztue. Vlichogeden. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Ulacomztue . Vlichogedeŋ . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Ulacomztue. Vlichogedeni. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Ulacomztue. Vlichogedeni . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Ulacomztue · Vlichogedeŋ · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Vlacomztue. Vlichogeden. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
36
Vlichopiti45 · Uuzmaztue· Diplomatični prepis
Vlichopiti. Uuzmaztue. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Vlichopiti . Uuzmaztue . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Vlichopiti. Uuzmaztue. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Vlichopiti . Uuzmaztue. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Vlichopiti · Vuzmaztue · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Vichopiti. Vuzmaztue Diplomatični prepis: Köppen, 1827
37
Iuuzemlichodiani· Eſe Diplomatični prepis
luuzemlichodiani. Ese Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Iuuzemlichodiani . Eſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Iuuzemlichodiani. Eſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Iuuzemlichodiani . Eſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Iuuzemlicho diani · Ese Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
i uuzem lichodiani. Ese Diplomatični prepis: Köppen, 1827
38
ieſem ztuoril tiuuo Diplomatični prepis
iesem ztuoril ptiuuo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ieſem ztuoril tiuuo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ieſem ztuoril ptiuuo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ieſem ztuoril tiuuo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
iesem ztuoril tiuuo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
iesem ztuoril protiuuo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
39
bogu· odtogo dine Diplomatični prepis
bogu. odtogo dine. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
bogu . odtogo dine Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
bogu. odtogo dine. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
bogu . odtogo dine Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bogu · odtogo dine Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Bogu . od togo dine Diplomatični prepis: Köppen, 1827
40
poneſe xp̃en bih · daſe Diplomatični prepis
ponese pen bih. dase Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
poneſe xen bih . daſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ponese xen bih. daſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
poneſe xen bih . daſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ponese xen bih · dase Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ponese xen bih . dase Diplomatični prepis: Köppen, 1827
41
dodiniz negodine· Togo Diplomatični prepis
dodiniz negodine. Togo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dodiniz negodine . Togo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dodiniz negodine. Togo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dodiniz negodine . Togo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dodiniz negodine · Togo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
do diniznego dine . Togo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
42
uzego iʒpouueden bodo. Diplomatični prepis
uzego izpouueden bodo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
uzego izpouueden bodo . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
uzego izpouueden bodo. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
uzego izpouueden bodo. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
uzego izpouueden bodo · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
uzego izpouueden bodo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
43
Bogu· Isc̃e marii · I sc̃o Diplomatični prepis
Bogu Ise marii Iso Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Bogu . Ise marii . I so Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Bogu. Ise marii I so Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Bogu. Ise marii . I so Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Bogu · Ise marii · I so Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Bogu. I sc marii i sc Diplomatični prepis: Köppen, 1827
44
laurenʒu gozpodi· Diplomatični prepis
laurenzu gospodi. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
laurenzu gozpodi . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
laurenzu gospodi. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
laurenzu gozpodi. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
laurenzu gozpodi · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
laurenzu gozpodi. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
45
I uzem ʒuetim · Itebe Diplomatični prepis
Iuzem zuetim. Itebe. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
I uzem zuetim . Itebe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Iuzem zuetim. Itebe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
I uzem zuetim . Itebe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Iuzem zuetim · I tebe Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I uzem zuetim . i tebe Diplomatični prepis: Köppen, 1827
46
boſi rabe · Caiuʒe Diplomatični prepis
bosi rabe. Caiuze Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
boſi rabe . Caiuze Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
boſi rabe. Caiuze Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
boſi rabe . Caiuze Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bosi rabe · Caiuze Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bosi rabe . Caiuze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
47
moih grechou · Iradze Diplomatični prepis
moih grechou. Iradze Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
moih grechou . Iradze Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
moih grechou. Iradze Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
moih grechou . Iradze Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
moih grechou · Iradze Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
moih grechou. I rad ze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
48
chocu caiati · elicoſe Diplomatični prepis
chocu caiati. elicose Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
chocu caiati . elicoſe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
chocu caiati. elicoſe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
chocu caiati . elicoſe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
chocu caiati · elicose Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
chocu caiati . elicose Diplomatični prepis: Köppen, 1827
49
ʒimizla imam eche Diplomatični prepis
zimizla imam. eche Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zimizla imam eche Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zimizla imam eche Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zimizla imam eche Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zimizla imam eche Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zimizla imam eche Diplomatični prepis: Köppen, 1827
50
meboſe poſtediſi · Daimi Diplomatični prepis
me. Bose. postedisi. Daimi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
meboſe poſtediſi . Daimi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
me boſe. poſtediſi. Daimi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
meboſe poſtediſi . Daimi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
me bose postedisi · Daimi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
me bose postedisi. Dai mi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
51
boſe goʒpodi · tuuoiu Diplomatični prepis
bose gozpodi. tuuoiu Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
boſe gozpodi . tuuoiu Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
boſe gozpodi. tuuoiu Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
boſe gozpodi . tuuoiu Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bose gozpodi · tuuoiu Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bose gozpodi tuuoiu Diplomatični prepis: Köppen, 1827
52
milozt· dabim nez Diplomatični prepis
milozt. dabim nez Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
milozt . dabim nez Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
milozt. dabim nez Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
milozt. dabim nez Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
milozt · dabim nez Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
milozt . dabim nez- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
53
ramen· ineʒtiden Diplomatični prepis
ramen. ineztiden Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ramen . ineztiden Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ramen. ineztiden Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ramen . ineztiden Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ramen · i neztiden Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ramen . i neztiden Diplomatični prepis: Köppen, 1827
54
nazudinem dine· Diplomatični prepis
na zudinem dine Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nazudinem dine . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
na zudinem dine Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nazudinem dine. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
na zudinem dine · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
na zudinem dine Diplomatični prepis: Köppen, 1827
55
predtuima oſima Diplomatični prepis
predtuima osima Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
predtuima oſima Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
predtuima oſima Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
predtuima oſima Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
predtuima osima Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
pred tuima osima Diplomatični prepis: Köppen, 1827
56
ztoial · igdaſe pri Diplomatični prepis
ztoial. igdase pri Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ztoial . igdaſe pri Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
ztoial. igdaſe pri Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ztoial . igdaſe pri Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ztoial ·igdase pri Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ztoial . igdase pri- Diplomatični prepis: Köppen, 1827
57
deſ ʒodit· Siuuim· Diplomatični prepis
des zodit. Siuuim Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
deſ zodit . Siuuim . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
deſ zodit. Siuuim. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
deſ zodit . Siuuim . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
des zodit. Siuuim · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
des zodit Siuuim Diplomatični prepis: Köppen, 1827
58
I mrtuim · comuſdo Diplomatični prepis
I mrtuim. comusdo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
I mrtuim . comuſdo Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
I mrtuim. comuſdo Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
I mrtuim . comuſdo Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
I mrtuim · comusdo Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I mrtuim . comusdo Diplomatični prepis: Köppen, 1827
59
pozuem dele· Tebe Diplomatični prepis
po zuem dele. Tebe Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
pozuem dele . Tebe Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
pozuem dele. Tebe Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
pozuem dele . Tebe Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
po zuem dele · Tebe Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
po zuem dele. Tebe Diplomatični prepis: Köppen, 1827
60
boſe miloʒtivui Diplomatični prepis
Bose miloztivui Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
boſe miloztivui Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
boſe miloztivui Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
boſe miloztivui Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
bose miloztivui Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
bose miloztivui Diplomatični prepis: Köppen, 1827
61
poruſo uza moia Diplomatični prepis
poruso uza moia Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
poruſo uza moia Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
poruſo uza moia Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
poruſo uza moia Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
poruso uza moia Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
poruso uza moia Diplomatični prepis: Köppen, 1827
62
zlouueʒ· I moia Diplomatični prepis
zlouuez. I moia Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zlouuez I moia Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zlouuez. I moia Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zlouuez I moia Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zlouuez Imoia Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zlouuez I moia Diplomatični prepis: Köppen, 1827
63
dela· Imoie pomiſ Diplomatični prepis
dela. I moie pomis Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
dela . Imoie pomiſ Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
dela. I moie pomiſ Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
dela . Imoie pomiſ Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
dela · I moie pomis Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
dela . I moie pomis Diplomatični prepis: Köppen, 1827
64
lenie· Imoie zridʒe· Diplomatični prepis
lenie. I moie zridze. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
lenie . Imoie zridze. Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
lenie. I moie zridze. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
lenie . Imoie zridze . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
lenie · I moie zridze · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
lenie I moie zridze Diplomatični prepis: Köppen, 1827
65
I moie telo· Imoi Diplomatični prepis
I moie telo. I moi Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
I moie telo . Imoi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
I moie telo. I moi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
I moie telo . Imoi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
I moie telo · Imoi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
I moie telo I moi Diplomatični prepis: Köppen, 1827
66
ſuiuot · Imoiu duſu· Diplomatični prepis
suiuot. I moiu dusu. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
ſuiuot . Imoiu duſu . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
'ſuiuot'. I moiu duſu. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
ſuiuot . Imoiu duſu . Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
suiuot · I moiu dusu · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
siuuot I moiu dusu. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
67
Criſte boſi ʒinu· Diplomatični prepis
Criste. bosi zinu. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Criſte boſi zinu . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Criſte boſi zinu. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Criſte boſi zinu. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Criste bosi zinu · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Criste bosi zinu Diplomatični prepis: Köppen, 1827
68
iſe iezi razil · nazi Diplomatični prepis
ise iezi razil. nazo Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
iſe iezi razil . nazi Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
iſe iezi razil. nazi Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
iſe iezi razil . nazi Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
ise iezi razil · nazi Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
ise iezi razil nazi Diplomatični prepis: Köppen, 1827

161v

69
zuu& priti · greſ Diplomatični prepis
zuue& priti. gres Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zuu& priti . greſ Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zuu& priti. greſ Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zuu& priti . greſ Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zu& priti · gres Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zuuet priti . gres Diplomatični prepis: Köppen, 1827
70
nike iſbauuiti · ot Diplomatični prepis
nike isbauuiti. ot Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
nike iſbauuiti . ot Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
nike iſbauuiti. ot Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
nike iſbauuiti . ot Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
nike isbauuiti · ot Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
nike isbauuiti . ot Diplomatični prepis: Köppen, 1827
71
ʒlodeine oblazti· Diplomatični prepis
zlodeine oblazti. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zlodeine oblazti . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zlodeine oblazti. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zlodeine oblazti. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zlodeine oblazti · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zlodeine oblazti . Diplomatični prepis: Köppen, 1827
72
Uchrańime otuzega Diplomatični prepis
Uchranime otuzega Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
Uchranime otuzega Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
Uchranime otuzega Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Uchranime otuzega Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
Uchrani me ot uzega Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Vchrani me ot uzega Diplomatični prepis: Köppen, 1827
73
ʒla· Izpazime Diplomatični prepis
zla. Izpazime Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
zla . Izpazime Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
zla. Izpazime Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
zla . Izpazime Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
zla · Izpazime Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
zla . I zpazi me Diplomatični prepis: Köppen, 1827
74
vuʒem blaſe· Diplomatični prepis
v uzem blase. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
vuzem blaſe . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
vuzem blaſe. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
vuzem blaſe. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
vuzem blase · Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
vuzem blase. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
75
A M E N Diplomatični prepis
Amen. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
A M E N . Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
A M E N. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Amen. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
A M E N· Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
A M E N. Diplomatični prepis: Köppen, 1827
76
amen Diplomatični prepis
Amen. Diplomatični prepis: Isačenko, 1943
amen Diplomatični prepis: Ramovš-Kos, 1937
amen. Diplomatični prepis: Pirchegger, 1931
Amen. Diplomatični prepis: Vondrák, 1896
amen Diplomatični prepis: Kopitar, 1836
Amen. Diplomatični prepis: Köppen, 1827

Nazaj
Vzporedni prikaz: diplomatični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
Vzporedni prikaz: fonetični in podporni prepisi

Vzporedni prikaz: kritični prepisi


Nazaj
Vzporedni prikaz: kritični prepisi
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
II

I

78r

1
GLAGOLITE PO NAZ REDKA ZLOUEZA: Kritični prepis
Glagolite po naz redka zloueza: Kritični prepis: Miklošič, 1861
2
Bose, Gozpodi miloztiuvi, Otze Bose, Tebe izpovuede Kritični prepis
bose, gozpodi miloztiuvi, otze bose, tebe izpovuede Kritični prepis: Miklošič, 1861
3
vuez moi greh, i zuetemu Creztu, i zuetei Marii, i zue- Kritični prepis
vuez moi greh i zuetemu creztu i zuetei Marii i zue- Kritični prepis: Miklošič, 1861
4
temu Michaelu, i uzem crilatcem bosiem, i zuetemu Pe- Kritični prepis
temu Michaelu i uuizem crilatcem bosiem i zuetemu Pe- Kritični prepis: Miklošič, 1861
5
tru, i uzem zelom bosiem, i uzem musenicom bosiem, Kritični prepis
tru i uzem zelom bosiem i uzem musenicom bosiem Kritični prepis: Miklošič, 1861
6
i uzem vuernicom bosiem, i uzem, devuam praudnim, i uzem Kritični prepis
i uzem vuernicom bosiem i uzem devuam praudnim i uzem Kritični prepis: Miklošič, 1861
7
praudnim. I tebe, bosi rabe, choku biti izpovueden uzeh moih Kritični prepis
praudnim, i tebe, bosi rabe, choku biti izpovueden uzeh moih Kritični prepis: Miklošič, 1861
8
greh, i vueruiu, da mi ie, na zem zuete beusi, iti se na on Kritični prepis
greh. i vueruiu, da mi ie, na zem zuete beusi, iti se na on Kritični prepis: Miklošič, 1861
9
zuet, paki se uztati na zodni den. Imeti mi ie sivuot Kritični prepis
zuet, paki se uztati na zodni den, i meti mi ie sivuot Kritični prepis: Miklošič, 1861
10
po zem, imeti mi ie otpuztic moih grechou. Bose Kritični prepis
po zem, imeti mi ie otpuztic moih grechou. bose Kritični prepis: Miklošič, 1861
11
miloztiuvi, primi moiv izpovued moih grechou: ese Kritični prepis
miloztiuvi, primi moiv izpovued moih grechou, ese Kritični prepis: Miklošič, 1861
12
iesem ztuoril zla po t den, pongese bih na zi zvuet Kritični prepis
iezem ztuoril zla po t den, po ngese bih na zi zvuet Kritični prepis: Miklošič, 1861
13
vuuraken i bih crisken, ese pomngu ili ne pomngu, ili Kritični prepis
vuuraken, i bih crisken, ese pomngu ili ne pomngu, ili Kritični prepis: Miklošič, 1861
14
vuolu ili nevuolu, ili vuede ili ne vuede, ili u nepraud- Kritični prepis
vuolu, ili nevuolu, ili vuede ili ne vuede, ili u nepraud- Kritični prepis: Miklošič, 1861
15
nei rote ili u lsi, ili tatbe ili zavuizti, ili v uzmazi Kritični prepis
nei rote, ili ulsi, ili tatbe, ili zavuizti, ili v uzmazi, Kritični prepis: Miklošič, 1861
16
ili v zinistue, ili ese mi ze tomu chotelo, emuse mi bi ne doz- Kritični prepis
ili v zinistue, ili ese mi ze tomu chotelo, emuse mi bi ne doz- Kritični prepis: Miklošič, 1861
17
talo choteti, ili v poglagolani, ili zpe ili ne zpe, ili ese Kritični prepis
talo choteti, ili v poglagolani, ili zpe ili ne zpe, ili ese Kritični prepis: Miklošič, 1861
18
iezem ne zpazal nedela, ni zueta vuecera, ni mega Kritični prepis
iezem ne zpazal nedela ni zueta vuecera ni mega Kritični prepis: Miklošič, 1861
19
pozta i inoga mnogoga, ese protiu Bogu i protiu me- Kritični prepis
pozta ; i inoga mnogoga, ese protiu bogu i protiu me- Kritični prepis: Miklošič, 1861
20
mu creztu. Ti edin, Bose, vuez, caco mi ie iega potre- Kritični prepis
mu creztu. ti edin, bose, vuez, caco mi iega potre- Kritični prepis: Miklošič, 1861
21
ba vuelica. Bose, Gozpodi miloztivi, Tebe ze mil Kritični prepis
ba vuelica. bose gozpodi miloztivi, tebe ze mil Kritični prepis: Miklošič, 1861
22
tuoriv od zih postenih greh i od ineh mnozeh, Kritični prepis
tuoriv od zih postenih greh i od ineh mnozeh, Kritični prepis: Miklošič, 1861
23
i vuensih i minsih, ese iezem ztvoril. Teh ze Tebe Kritični prepis
i vuensih i minsih ese iezem ztvoril ; teh ze tebe Kritični prepis: Miklošič, 1861
24
mil tuoriv, i zuetei Marii, i vzem zvetim. Kritični prepis
mil tuoriv i zvetei Marii i vzem zvetim ; Kritični prepis: Miklošič, 1861

78v

25
I da bim na zem zuete tacoga grecha pocazen vzel, Kritični prepis
i da bim na zem zuete tacoga grecha pocazen vzel, Kritični prepis: Miklošič, 1861
26
acose Ti mi zadenes i acose Tua milozt i Tebe liubo. Kritični prepis
acose ti mi zadenes, i acose tua milozt i tebe liubo. Kritični prepis: Miklošič, 1861
27
Bose, Ti pride ze nebeze, vse ze da v moku za vuiz Kritični prepis
bose, ti pride ze nebeze, vse ze da vmoku za vuiz Kritični prepis: Miklošič, 1861
28
narod, da bi ni Zlodeiu otel. Otmi me vzem zlo Kritični prepis
narod, da bi ni zlodeiu otel ; otmi me vzem zlo- Kritični prepis: Miklošič, 1861
29
deiem. Miloztivui Bose, Tebe poronso me telo, i Kritični prepis
deiem. miloztivu bose, tebe poronso me telo i Kritični prepis: Miklošič, 1861
30
mo dusu, i moia zlovueza, i me delo, i mo vuoliu, Kritični prepis
mo dusu i moia zlovueza i me delo i mo vuoliu Kritični prepis: Miklošič, 1861
31
i mo vueru, i moi sivuot. I da bim uzlissal na zodni Kritični prepis
i mo vueru i moi sivuot. i da bim uzlissal na zodni Kritični prepis: Miklošič, 1861
32
den Tuo milozt vueliu z temi, iese vzovues Tvoi- Kritični prepis
den tuo milozt vueliu z temi, iese vzovues tvoi- Kritični prepis: Miklošič, 1861
33
mi vzti: Pridete, Otza mega izvuolieni, pri- Kritični prepis
mi vzti: pridete, otza mega izvuolieni, pri- Kritični prepis: Miklošič, 1861
34
mete vuecsne vuezelie i vuecsni sivuot, ese vi Kritični prepis
mete vuecsne vuezelie i vuecsni sivuot, ese v Kritični prepis: Miklošič, 1861
35
iezt ugotoulieno iz uueka v uuek. Amen. Kritični prepis
iezt ugotoulieno iz vueka v uuek. amen. Kritični prepis: Miklošič, 1861
36
37
Confitentibus tibi Domine famulis ac famulabus tuis remit- Kritični prepis
[…] Kritični prepis: Miklošič, 1861
38
te peccata, ut qui intrinsecus conscientia flagellantur Kritični prepis
[…] Kritični prepis: Miklošič, 1861
39
reconciliationis tuæ gratia consolentur. Per. Kritični prepis
[…] Kritični prepis: Miklošič, 1861

Nazaj
I
Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
Naprej
III

II

158v

1
Eccȩ bi detd nas ne ze- Kritični prepis
Eccę bi detd nas ne ze- Kritični prepis: Miklošič, 1861
2
gresil, te v ueki gemu be Kritični prepis
gresil, te vueki gemu be Kritični prepis: Miklošič, 1861
3
siti, starosti ne prigem- Kritični prepis
siti, starosti ne prigem- Kritični prepis: Miklošič, 1861
4
lioki, nikoligese pet- Kritični prepis
lioki, nikoligese pet- Kritični prepis: Miklošič, 1861
5
sali ne imugi, ni slzna Kritični prepis
sali neimugi, ni slzna Kritični prepis: Miklošič, 1861
6
teleze imoki, nu ú vuȩ- Kritični prepis
teleze imoki, nu u vuę- Kritični prepis: Miklošič, 1861
7
ki gemu be siti. Bone- Kritični prepis
ki gemu be siti. bo ne- Kritični prepis: Miklošič, 1861
8
se zavuiztiu bui Ne- Kritični prepis
se zavuiztiu bui ne- Kritični prepis: Miklošič, 1861
9
priiazninu uvignan Kritični prepis
priiazninu uvignan Kritični prepis: Miklošič, 1861
10
od szlauui bosigȩ, potom Kritični prepis
od szlauui bosigę, po tom Kritični prepis: Miklošič, 1861
11
na narod zlovuezki Kritični prepis
na narod zlovuezki Kritični prepis: Miklošič, 1861
12
strazti i petzali boi- Kritični prepis
strazti i petzali boi- Kritični prepis: Miklošič, 1861
13
do, i nemoki, ibo zzem re- Kritični prepis
do, neimoki i bz zre- Kritični prepis: Miklošič, 1861
14
du zemirt. I pagi, bra- Kritični prepis
du zemirt. i pagi, bra- Kritični prepis: Miklošič, 1861
15
triia, pomenem ze, Kritični prepis
triia, pomenem ze, Kritični prepis: Miklošič, 1861
16
da i zinouue bosi na- Kritični prepis
da i zinouue bosi na- Kritični prepis: Miklošič, 1861
17
resem ze. Botomu oz- Kritični prepis
resem ze, bo tomu oz- Kritični prepis: Miklošič, 1861
18
stanem zich mirzcih Kritični prepis
stanem zich mirzcih Kritični prepis: Miklošič, 1861
19
del, ese sunt dela Soto Kritični prepis
del, ese sunt dela soto- Kritični prepis: Miklošič, 1861
20
nina: ese trebu tuorim, Kritični prepis
nina, ese trebu tuorim, Kritični prepis: Miklošič, 1861
21
bratra oclevuetam, ese Kritični prepis
bratra oclevuetam, ese Kritični prepis: Miklošič, 1861
22
tatua, ese raszboi, ese pulti Kritični prepis
tatua, ese raszboi, ese pulti Kritični prepis: Miklošič, 1861
23
ugogenige, ese roti, choi- Kritični prepis
ugongenige, ese roti, choi- Kritični prepis: Miklošič, 1861
24
ihse ne pazem, nu ge pre- Kritični prepis
se ih ne pazem, nu ge pre- Kritični prepis: Miklošič, 1861
25
stopam, ese nenauuizt. Kritični prepis
stopam, ese nenauuizt. Kritični prepis: Miklošič, 1861
26
Nizce teh del mirze ne Kritični prepis
nizce teh del mirzene Kritični prepis: Miklošič, 1861
27
pred bosima ozima. Mo- Kritični prepis
pred bosima ozima. mo- Kritični prepis: Miklošič, 1861
28
sete potomu, zinzi, uvi- Kritični prepis
sete potomu, zinzi, uvi- Kritični prepis: Miklošič, 1861
29
deti i zami razumeti, Kritični prepis
deti i zami razumeti, Kritični prepis: Miklošič, 1861
30
ese bese priuuæ zlou- Kritični prepis
ese bese priuuae zlou- Kritični prepis: Miklošič, 1861
31
uezi u liza tazie, aco- Kritični prepis
uezi u liza tazie, aco- Kritični prepis: Miklošič, 1861
32
se i mui gezim, tere dela Ne- Kritični prepis
se i mui gezim, tere ne- Kritični prepis: Miklošič, 1861