Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
  Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 

BRIŽINSKI SPOMENIKI

MONUMENTA FRISINGENSIA

Elektronska znanstvenokritična izdaja

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Odsek za tehnologije znanja IJS

Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Uredništvo elektronske izdaje: Matija Ogrin

Računalniški zapis in redakcija: Tomaž Erjavec


Predgovor

§ 1Elektronska izdaja Brižinskih spomenikov (BS) prinaša najstarejša slovenska besedila (ki so tudi najstarejša slovanska besedila, zapisana v latinici), v integraciji slike, besede in zvoka.

§ 2Izdaja temelji na prejšnjih treh tiskanih znanstvenokritičnih izdajah BS (SAZU 1992, 1993, ZRC SAZU 2004). Njihovo vsebino nadgrajuje z nekaterimi možnostmi digitalnega medija. Vsebuje:

§ 3Izdaja vsebuje tudi stran za šolsko in poljudno rabo, ki ponuja primerno zamejen pogled na vsebino izdaje, in zemljevid za prostorsko umestitev BS.

§ 4Večina prepisov in gradiva e-izdaje je dostopna s tipografijo, ki je računalnikom vgrajena. Posebne znake uporabljajo le fonetični prepis, deli gesel Slovarja BS v stcksl in mestoma nekateri prepisi. Brižinski spomeniki so zato dostopni v dveh različicah HTML. Ena pravilno prikaže vsa posebna znamenja, zato pa uporablja nekatere nestandardne znake in za njihov prikaz potrebuje pisavo ZRCola. Druga različica prikaza v HTML uporablja samo standardne Unikodove znake, vendar za ceno ne povsem natančnega izpisa. Med obema prikazoma je možno preklapljati na vrhu vsake strani HTML; za prikazovanje natančnega izpisa HTML je potrebno na vaš računalnik namestiti pisavi "00 ZRCola" in "01 CERKola", ki sta dostopni tudi kot sestavni del pričujoče izdaje.

§ 5Elektronski medij izdaje prinaša s seboj nekatere očitne prednosti – od splošne dostopnosti po spletu do možnosti vzporedne predstavitve posameznih prepisov in faksimilov ter navzkrižnih povezav znotraj besedila. Elektronska izdaja je izvorno zapisana v jeziku XML in v skladu s priporočili iniciative za zapis besedil Text Encoding Initiative, TEI P4. Za prikaz v brskalnikih je na voljo izdaja v zapisu HTML, ki je avtomatsko generiran iz zapisa v TEI. Zapis TEI je tako kanonična in trajna oblika izdaje, ki jo je mogoče računalniško obdelovati na različne načine, medtem ko je zapis HTML primeren za dejansko branje besedila.

§ 6Brižinski spomeniki so (tako v zapisu HTML kot TEI) prosto dostopni na spletnih straneh projekta Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva. Od tam si jih lahko prenesete na svoj računalnik in jih berete tudi brez spletne povezave. Na digitalnih nosilcih jih lahko posredujete še drugim bralcem.

Matija Ogrin, Tomaž Erjavec

Ljubljana, julij 2006


Glavno kazalo

Razčlenjeno kazalo


Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License
Datoteka HTML narejena s pretvorbo iz baze v TEI P4/XML.
Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija ; © Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS; © Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ; Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si