Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
  Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 

Kolofon TEI

datum: 2005-05-23 (napisano) 2007-04-06 (popravljeno)

Opis datoteke

Naslovna izjava:
Naslov:
BRIŽINSKI SPOMENIKI
Naslov:
MONUMENTA FRISINGENSIA
Naslov:
Elektronska znanstvenokritična izdaja
Izjava o odgovornosti:
Uredil
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Izjava o odgovornosti:
Pretvorba in integracija gradiva v zapisu XML–TEI
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
Izjava o odgovornosti:
Digitalizacija zvočnega zapisa
Damjan Bojadžiev, Odsek za tehnologije znanja IJS
Izjava o odgovornosti:
Zagotovitev digitalnih originalov besedila
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Ljubljana
Izjava o odgovornosti:
Zagotovitev originalnega zvočnega zapisa
Radio Slovenija, Ljubljana
Izjava o odgovornosti:
Zagotovitev digitaliziranih posnetkov rokopisnih folijev
Bayerische StaatsBibliothek, München
Nosilec:
matija.ogrin@zrc-sazu.si
Izjava o ediciji:
Izdaja:
Izdaja 1.0
Izjava o odgovornosti:
Uredniki prve in druge izdaje (1992, 1993)
France Bernik
Jože Faganel (tajnik)
†Bogo Grafenauer
†Franc Jakopin
Janko Kos (predsednik)
†Tine Logar
Boris Paternu
Marijan Smolik
Izjava o odgovornosti:
Diplomatični in kritični prepis spomenikov
Igor Grdina
Izjava o odgovornosti:
Pisarske korekcije in opombe k diplomatičnemu prepisu
Roland W. Marti
Izjava o odgovornosti:
Fonetični prepis spomenikov
Tine Logar s sodelovanjem Franca Jakopina in Janeza Zora
Izjava o odgovornosti:
Znotrajjezikovni prevod spomenikov v sodobno slovenščino
Boris Paternu
France Bernik
Jože Faganel
Franc Jakopin
Janko Kos
Tine Logar
Marijan Smolik
Janez Zor
Izjava o odgovornosti:
Latinski prevod spomenikov
Kajetan Gantar
Izjava o odgovornosti:
Nemški prevod spomenikov
Klaus Detlef Olof
Izjava o odgovornosti:
Angleški prevod spomenikov
Gerald Ch. Stone
Izjava o odgovornosti:
Italijanski prevod spomenikov
Janko Jež
Izjava o odgovornosti:
Poljski prevod spomenikov
Leszek Moszińsky
Izjava o odgovornosti:
Uvodne študije
Igor Grdina
Marijan Smolik
Izjava o odgovornosti:
Komentarji k prevodom
Kajetan Gantar
Klaus Detlef Olof
Gerald Ch. Stone
Uvod k četrti, elektronski izdaji
Matija Ogrin
Izjava o odgovornosti:
Poročilo o elektronskem zapisu v XML–TEI
Tomaž Erjavec
Izjava o odgovornosti:
Poročilo o digitalizaciji zvočnega zapisa
Damjan Bojadžiev
Izjava o odgovornosti:
Avtorji starejših prepisov spomenikov, vključenih v to izdajo
Petr Iv. Köppen
Jernej Kopitar
Fran Miklošič
Václav Vondrák
Simon Pirchegger
Fran Ramovš
Milko Kos
Ivan Grafenauer
Alexander V. Isačenko
Izjava o odgovornosti:
Slovar Brižinskih spomenikov
Janez Zor s sodelovanjem Franca Jakopina in Tineta Logarja
Izjava o odgovornosti:
Bibliografija Brižinskih spomenikov
Marko Kranjec
Izjava o odgovornosti:
Prevod povzetkov
Margaret Davis
Madita Šetinc
Daniel Holl
Izjava o odgovornosti:
Zemljevid
Jerneja Fridl, ZRC SAZU
Meta Ferjan, ZRC SAZU
Izjava o odgovornosti:
Pisavi ZRCola in CERKola
Peter Weiss, ZRC SAZU
Izjava o odgovornosti:
Program za avtomatsko namestitev pisav ZRCola in CERKola
Robert Valentak
Izjava o odgovornosti:
Drugi sodelavci
Heinz Dieter Pohl
Darko Dolinar
Käthe Grah
Alenka Maček
Božo Otorepec
Jurij Snoj
Majda Stanovnik Blinc
Barbara Zupan
Obseg:
Obseg datotek: 2.5M XML + 17M GIF + 363M WAV (+ 19M HTML)
Izjava o objavi:
Izdajatelj:
Naslov:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
1000
matija.ogrin@zrc-sazu.si
Identifikacijska številka:
ISBN 961-6568-33-7
Dostopnost:

Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija

© Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS

© Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München

Datum:
2007-04-06
Mesto publikacije:
http://nl.ijs.si/e-zrc/bs/
Opis vira:
Bibliografska enota:
Monografska raven:
Naslov:
Brižinski spomeniki
Naslov:
Monumenta Frisingensia
Naslov:
Znanstvenokritična izdaja
Izdaja:
Tretja, dopolnjena izdaja
Impresum:
Izdajatelj:
Založba ZRC, ZRC SAZU
Mesto publikacije:
Ljubljana
Datum:
2004
Opomba (listek COBISS):
BRIŽINSKI spomeniki = Monumenta Frisingensia : znanstvenokritična izdaja / [avtorji France Bernik ... et al.] ; [izdajatelj] Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede. - 3., dopolnjena izd. / [uredila Darko Dolinar in Jože Faganel]. - Ljubljana : #Založba #ZRC, ZRC SAZU, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 210 str., [9] str. faks. pril. ; 27 cm
Besedilo spomenikov v slov. ter lat., nem. in angl. prevod. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Bibliografija / Marko Kranjec: str. 163-191. - Zusammenfassung ; Summary. - Kazalo ISBN 961-6500-29-5 (SAZU)
COBISS.SI-ID 212861696
Bibliografska enota:
Monografska raven:
Naslov:
Brižinski spomeniki [Zvočni posnetek]
Izjava o odgovornosti:
Govorna rekonstrukcija izvirnika in interpretacija v sodobni slovenščini Tine Logar et al. :
Režija Aleš Jan
Impresum:
Izdajatelj:
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede;
Izdajatelj:
Založba kaset in plošč RTVS
Mesto publikacije:
Ljubljana
Datum:
1994
Opomba (listek COBISS):
BRIŽINSKI spomeniki [Zvočni posnetek] : [govorna rekonstrukcija izvirnika in interpretacija v sodobni slovenščini]. - [Ljubljana : Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, 1994] ([Ljubljana] : ZKP, RTV). - 1 zvočna kaseta (ca 50 min) : [stereo] Podnaslov na ovojnem listu. -
Delo pripravili: France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Boris Paternu, Marijan Smolik, Janez Zor ; režiser Aleš Jan. - Izvajalci: uvod Jože Faganel ; v slovenščini 10. st. Tine Logar ; v sodobni slovenščini Aleš Valič, Janez Albreht, Štefka Drolc, Boris Juh
COBISS.SI-ID 11184699
Vir digitalnih faksimilov so bili digitalizirani posnetki vseh treh slovenskih besedil, ki jih je lastnik kodeksa Clm 6426, Bayerische StaatsBibliothek, München, poklonil ZRC SAZU v obliki datotek .tif s pravico do javne uporabe v tej elektronski izdaji.
Celoten kodeks Clm 6426, v katerem so ohranjena slovenska besedila, je digitaliziran in javnosti dostopen na straneh Bayerische StaatsBibliothek na naslovu

Opis zapisa

Opis projekta:
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Uredniška deklaracija:
Segmentacija:

Vsak spomenik v prepisih in prevodih je razdeljen na strani (element page) in vrstice (line); ti elementi so definirani kot uporabniška sprememba privzetih modulov TEI P4.

Razdelki bsPT, bsCT, bsTR-slv vsebujejujo tudi meje med frazami in stavki (oz. stavki in povedmi). Meje so označene kot prazen element (milestone) z attributom type = "phrase" ali "sentence".

Popravki:

Besedilo je bilo popravljeno tam, kjer so uredniki elektronske izdaje opazili tiskarske napake. Mesta popravkov niso bila posebej zabeležena.

Deljaji:

Deljaji na koncu vrstic v prepisih so ohranjeni in niso posebej označeni.

Standardne vrednosti:

Pomembni elementi (npr. div, p, note, page, line) so označeni z atributom @id, ki služi kot standardna referenca na element. V zapisu HTML so razni elementi (kot npr. odstavki, opombe, zaporedne številke bibliografskih enot) označeni z zaporedno številko.

Deklaracija o oznakah:
text = 1
front = 1
titlePage = 1
docTitle = 1
titlePart = 3
docImprint = 5
signed = 1
dateline = 1
body = 1
del = 31
add = 34
expan = 13
sic = 55
xptr = 278
gap = 43
milestone = 986
line = 5700
USER MODIFICATION
re = 6
trans = 352
tr = 1756
eg = 526
q = 963
entry = 579
orth = 579
corr = 187
gramGrp = 858
gram = 858
form = 1164
pron = 585
xr = 235
publisher = 8
edition = 2
editor = 10
series = 54
respStmt = 8
resp = 9
listBibl = 147
biblStruct = 625
analytic = 469
author = 614
monogr = 625
title = 1153
imprint = 626
pubPlace = 562
date = 582
biblScope = 969
g = 1316
table = 2
row = 153
abbr = 119
cell = 353
page = 235
USER MODIFICATION
figure = 30
figDesc = 30
docAuthor = 26
lb = 14
hi = 62
label = 15
div = 337
head = 340
p = 425
list = 36
note = 550
emph = 222
name = 1303
ref = 2895
xref = 88
item = 979
Opis znakov:
Opis znakov vsebuje uporabljene znake s področja zasebne rabe unikod (Unicode Private Use Area, PUA), kot so uporabljeni v fontu ZRCola. Opisi znakov so vzeti oz. prirejeni po The Unicode Standard 4.1 // U41M050317.lst (glej tudi Opis sintakse te datoteke) in po priporočilih zduženja Medieval Unicode Font Initiative (MUFI character recommendation). Vsakemu znaku ZRCola PUA je v spodaj pripisana preslikava v standardni Unikod, skupaj s podatkom, ali je preslikava verna (@mapping='exact') ali samo približna (@mapping='lossy').
CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH HOOK (zrcolaE137)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [ы]
LATIN SMALL LETTER P WITH FLOURISH (zrcolaE13D)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [p̴]
PSI LIKE SYMBOL (zrcolaE146)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [ψ]
INVERTED PSI LIKE SYMBOL (zrcolaE147)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [ψ]
LATIN SMALL LETTER D ROTUNDA (zrcolaE148)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [d]
CYRILLIC SMALL IOTIFIED LITTLE A (zrcolaE151)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [Ѩ]
COMBINING TILDE DIGRAPH (zrcolaE1D0)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [̃]
LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK AND DOT ABOVE (zrcolaE31B)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ą̇]
LATIN SMALL LETTER AE WITH GRAVE ACCENT (zrcolaE346)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [æ̀]
LATIN SMALL LETTER AE WITH TILDE AND GRAVE ACCENT (zrcolaE35E)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [æ̃̀]
LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE AND TILDE (zrcolaE35F)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ǽ̃]
LATIN SMALL LETTER AE WITH TILDE (zrcolaE360)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [æ̃]
LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK WITH MACRON (zrcolaE420)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ę̄]
LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE WITH MACRON (zrcolaE437)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ĕ̄]
LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE (zrcolaE458)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ẽ]
LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH GRAVE ACCENT (zrcolaE466)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ə̀]
LATIN SMALL LETTER SCHWA WITH ACUTE ACCENT (zrcolaE467)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ə́]
LATIN SMALL LETTER OPEN E WITH GRAVE ACCENT (zrcolaE480)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɛ̀]
LATIN SMALL LETTER OPEN E WITH ACUTE ACCENT (zrcolaE481)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɛ́]
LATIN SMALL LETTER OPEN E WITH TILDE (zrcolaE482)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɛ̃]
LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED TILDE (zrcolaE527)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [ĩ]
LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE BELOW (zrcolaE52F)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [i̯]
LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE AND SHORT STROKE OVERLAY (zrcolaE53B)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ì̵]
LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE AND SHORT STROKE OVERLAY (zrcolaE53C)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [í̵]
LATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED TILDE (zrcolaE64A)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [õ]
LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH GRAVE ACCENT (zrcolaE656)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɔ̀]
LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH ACUTE ACCENT (zrcolaE657)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɔ́]
LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH TILDE (zrcolaE659)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɔ̃]
LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH TILDE AND GRAVE ACCENT (zrcolaE65A)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɔ̃̀]
LATIN SMALL LETTER OPEN O WITH TILDE AND ACUTE ACCENT (zrcolaE65B)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ɔ̃́]
LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE BELOW (zrcolaE72F)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [u̯]
LATIN SMALL LETTER C WITH MACRON (zrcolaE922)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [c̄]
LATIN SMALL LETTER C WITH TILDE (zrcolaE932)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [c̃]
LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE AND RING BELOW (zrcolaEA32)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ł̥]
LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE AND VERTICAL LINE BELOW (zrcolaEA3F)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ł̩]
LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE AND ACUTE ACCENT AND VERTICAL LINE BELOW (zrcolaEA40)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ł̩́]
LATIN SMALL LETTER N WITH MACRON (zrcolaEA97)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [n̄]
LATIN SMALL LETTER P WITH MACRON (zrcolaEAD1)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [p̄]
LATIN SMALL LETTER P WITH TILDE (zrcolaEAD9)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [p̃]
LATIN CAPITAL LETTER P WITH STROKE THROUGH DESCENDER (zrcolaEAE0)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [P̵]
LATIN SMALL LETTER R WITH MACRON (zrcolaEB07)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [r̄]
LATIN SMALL LETTER R WITH RING BELOW (zrcolaEB15)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [r̥]
LATIN SMALL LETTER R WITH VERTICAL LINE BELOW (zrcolaEB1F)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [r̩]
LATIN SMALL LETTER R WITH GRAVE ACCENT AND VERTICAL LINE BELOW (zrcolaEB25)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [r̩̀]
LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE WITH VERTICAL LINE BELOW (zrcolaEB26)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ŕ̩]
LATIN SMALL LETTER S WITH MACRON (zrcolaEB41)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [s̄]
LATIN SMALL LETTER T WITH ACUTE ACCENT (zrcolaEB70)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [t́]
LATIN SMALL LETTER V WITH ACUTE ACCENT (zrcolaEB81)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [v́]
COMBINING MACRON (zrcolaEBC2)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [x̄]
LATIN SMALL LETTER TJ DIGRAPH WITH BREVE BELOW (zrcolaEEC8)
font=ZRCola
mapping=lossy
PUA = []
standard = [tj̮]
LATIN SMALL LETTER TS DIGRAPH WITH BREVE BELOW (zrcolaEECA)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ʦ̮]
LATIN SMALL LETTER TESH DIGRAPH WITH BREVE BELOW (zrcolaEECC)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ʧ̮]
LATIN SMALL LETTER TC DIGRAPH WITH CURL AND BREVE BELOW (zrcolaEED2)
font=ZRCola
mapping=exact
PUA = []
standard = [ʨ̮]

Opis karakteristik

Jeziki:
slv = slovenščina / Slovenian lat = latinščina / Latin ger = nemščina / German eng = angleščina / English ita = italijanščina / Italian pol = poljščina / Polish ocs = stara cerkvena slovanščina / Old Church Slavonic

Opis sprememb


Prikaži v pisavi ZRCola BRIŽINSKI SPOMENIKI
Kolofon TEI
Ta datoteka je zapisana v standardnem Unikodu
  Glavno kazalo
Razčlenjeno kazalo
 

Valid HTML 4.01!Valid CSS!Creative Commons License
Datoteka HTML narejena s pretvorbo iz baze v TEI P4/XML.
Avtorske pravice za besedilo te izdaje ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 2.5 Slovenija ; © Avtorske pravice za posnetek govorne rekonstrukcije: ZRC SAZU in Radio Slovenija, RTVS; © Avtorske pravice za digitalni faksimile izvirnika Clm 6426: Bayerische StaatsBibliothek, München
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva ; Delo za to elektronsko izdajo je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru raziskovalnih programov MVZT P6-0024 (A) in MŠZŠ PO-0542-0106.
Vprašanja in komentarje pošljite na matija.ogrin@zrc-sazu.si