Konferenca CMC-Corpora 2017

Rezultate projekta JANES smo z dvema prispevkoma predstavili na 5. konferenci CMC-Corpora 2017, ki je bila organizirana v okviru raziskovalnega centra Eurac research. Prispevka Fear and Loathing on Twitter: Attitudes towards Language (avtorja dr. Damjan Popič in dr. Darja Fišer) ter Corpus-Based Analysis of Demonyms in Slovene Twitter (avtorja Taja Kuzman in dr. Darja Fišer) sta dostopna na tej povezavi.