Publikacije

Vsebina strani

2021

 • Pahor de Maiti, K., & Fišer, D. (2021). Working with socially unacceptable discourse online: annotators’ and researchers’ reactions to distressing data. Proceedings of the 8th Conference on Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora, CMC-Corpora 2021, Nijmegen, the Netherlands. [pdf]

2020

 • Fišer, D., Smith, P. (Eds.). (2020). The dark side of digital platforms : linguistic investigations of socially unacceptable online discourse practices. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts. [pdf]
 • Fijavž, Z., & Fišer, D. (2020). Corpus-assisted analysis of water flow metaphors in Slovene online news migration discourse of 2015. In Fišer, D., Smith, P. (Eds.). The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of socially unacceptable online discourse practices. 56–84. [pdf]
 • Gorjanc, V., & Fišer, D. (2020). Twitter discourse on LGBTQ+ in Slovenia. In Fišer, D., Smith, P. (Eds.). The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of socially unacceptable online discourse practices, 36-55. [pdf]
 • Pahor de Maiti, K., Fišer, D., & Ljubešić, N. (2020). Nonstandard linguistic features of Slovene socially unacceptable discourse on Facebook. In Fišer, D., Smith, P. (Eds.). The Dark Side of Digital Platforms: Linguistic Investigations of socially unacceptable online discourse practices. 12–34. [pdf]
 • Pahor de Maiti, K., Fišer, D., Ljubešić, N., & Erjavec, T. (2020). Analiza kazalnih zaimkov v družbeno nesprejemljivih spletnih komentarjih. Slovenščina-diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, 89-99. [pdf]
 • Pahor de Maiti, K., Fišer, D., Ljubešić, N., & Erjavec, T. (2020). Grammatical Footprint of Socially Unacceptable Facebook Comments. Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino. 48-57. [pdf]
 • Vehovar, V., Povž, B., Fišer, D., Ljubešić, N., Šulc, A. & Jontes, D. (2020). Družbeno nesprejemljivi diskurz na facebookovih straneh novičarskih portalov. Teorija in Praksa57(2). [pdf]
 • Šulc, A., & Pahor de Maiti, K. (2020). No room for hate: What research about socially unacceptable discourse taught us about collaboration? Proceedings of the Twin Talks 2 and 3 Workshops at DHN 2020 and DH 2020.132-143. [pdf]

2019

 • Fišer, D., Kalin Golob, M. (2019). Corporate Communication on Twitter in Slovenia: A Corpus Analysis. Prispevki za novejšo zgodovino59(1). [html]
 • Fišer, D., & Ljubešić, N. (2019). Distributional modelling for semantic shift detection. International Journal of Lexicography32(2), 163-183. https://doi.org/10.1093/ijl/ecy011
 • Fišer, D., Ljubešić, N., Erjavec, T. (2019). Parlameter-a Corpus of Contemporary Slovene Parliamentary Proceedings. Prispevki za novejšo zgodovino59(1). [html]
 • Franza, J., Fišer, D. (2019). The lexical inventory of Slovene socially unacceptable discourse on Facebook. Proceedings of the 7th Conference on Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora, CMC-Corpora 2019, Cergy-Pontoise, Francija. [pdf]
 • Ljubešić, N., Dobrovoljc, K. 2019. What does Neural Bring? Analysing Improvements in Morphosyntactic Annotation and Lemmatisation of Slovenian, Croatian and Serbian. Proceedings of the 7th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, BSNLP 2019, Firence, Italija. [pdf]
 • Ljubešić, N., Fišer, D., Erjavec, T. (2019). The FRENK Datasets of Socially Unacceptable Discourse in Slovene and English. Proceedings of International Conference on Text, Speech, and Dialogue, TSD 2019, Ljubljana, Slovenija. [pdf]
 • Ljubešić, N., Petrović, M. M., Samardžić, T. (2019). Jezična akomodacija na Twitteru: primjer Srbije. Slavistična revija67(1). [pdf]
 • Pahor de Maiti, K., Fišer, D., Ljubešić, N. (2019). How haters write: analysis of nonstandard language in online hate speech. Proceedings of the 7th Conference on Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora, CMC-Corpora 2019, Cergy-Pontoise, France. [pdf]

2018

 • Fišer, D., Kalin Golob, M. (2018). Analiza tvitov slovenskih korporativnih uporabnikov. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistikaJTDH 2018, Ljubljana, Slovenija. [pdf]
 • Fišer, D., Ljubešić, N., & Erjavec, T. (2018). The Janes project: language resources and tools for Slovene user generated content. Language Resources and Evaluation, 1-24. [html]
 • Gorjanc, V., Fišer, D. (2018). Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendumu za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji. Slavistična revija66(4). [pdf]
 • Ljubešić, N., Erjavec, T., Fišer, D. (2018). Datasets of Slovene and Croatian Moderated News Comments. Proceedings of the 2nd Workshop on Abusive Language Online, ALW2, Bruselj, Belgija. [pdf]
 • Ljubešic, N., Fišer, D., Erjavec, T., & Dobranic, F. (2018). The Parlameter corpus of contemporary Slovene parliamentary proceedings. Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistikaJTDH 2018, Ljubljana, Slovenija. [pdf]
 • Ljubešić, N., Fišer, D., Peti-Stantić, A. (2018). Predicting concreteness and imageability of words within and across languages via word embeddings. arXiv preprint arXiv:1807.02903. [pdf]

2017

 • Fišer, D., Ljubešić, N., Erjavec, T. (2017). Legal framework, dataset and annotation schema for socially unacceptable online discourse practices in Slovene. Proceedings of the 1st Workshop on Abusive Language Online, ACL 2017, Vancouver, Kanada. [pdf]
 • Ljubešić, N., Fišer, D., Erjavec, T. (2017). Language-independent gender prediction on Twitter. Proceedings of the Second Workshop on Natural Language Processing and Computational Social Science, ACL 2017, Vancouver, Kanada. [pdf]
 • Fijavž, Z. (2017). Korpusno podprta analiza metafor vodnega toka v slovenskem migracijskem diskurzu v letu 2015. Diplomska seminarska naloga. [pdf]

Frenk