Gradnja in označevanje korpusa DND

Veliki, označeni korpusi DND in splošne RPK so predpogoj za vse ostalo delo na projektu. Ta DS bo v N1.1 razvil jezikovne vire, jih v N1.2 jezikovno obdelal in v N1.3 obogatil z metapodatki. Konkretni rezultati DS bodo obdelani in obogateni korpusi ter vrsta orodij za procesiranje slovenske RPK.

Frenk