Interdisciplinarna analiza DND

DS3 je osrednji del projekta in obsega interdisciplinarno raziskavo družbeno nesprejemljivih diskurzivnih praks na družbenih omrežjih. Izvedli jo bomo s kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih, opisnih in inferenčnih pristopov v okviru petih metodoloških okvirov z različnih področij digitalne humanistike in družboslovja. Ti pristopi so: korpusno jezikoslovje (N3.1), korpusno zasnovana kritična analiza diskurza (N3.2), pravna analiza (N3.3), inferenčna statistika (N3.4) in anketiranje (N3. 5). V tem DS bo raziskava temeljila na treh družbenih problemih, ki trenutno predstavljajo največja žarišča DND v Sloveniji: migranti in islamofobija, homofobija in LGBT pravice ter seksizem in mizoginija. Rezultat tega DS bo prvi izčrpni interdisciplinarni opis DND v slovenščini. N3.1, N3.2 in N3.3 bodo tudi pripomogli k boljšemu prepoznavanju značilk, ki so pomembne za odkrivanje in razlikovanje med različnimi vrstami DND ter za samodejno prepoznavanje DND v N2.3.

Frenk