O projektu

Delovni načrt je sestavljen iz treh vsebinskih delovnih sklopov:

  • Prvi delovni sklop se posveča izgradnji korpusov, ki bodo omogočili empirične raziskave v projektu, in vključuje jezikoslovno obdelavo in obogatitev metapodatkov v korpusu.
  • Drugi delovni sklop bo razvil tipologijo DND in njegovih tarč (skupine in posamezniki, proti katerim je DND usmerjen), v skladu s katero bo nato ročno označen reprezentativen vzorec DND, ki bo služil kot zlati standard za analizo DND. S pomočjo podatkovne zbirke in tehnik strojnega učenja bo razvita tudi avtomatska metoda za prepoznavanje in kategorizacijo DND ter njegovih tarč.
  • Tretji delovni sklop vsebuje interdisciplinarne sociolingvistične analize, izvedene na zgrajenih jezikovnih virih z metodami korpusnega jezikoslovja, kritične analize diskurza, pravne analize in inferenčne statistike, ki jih dopolnjujejo tudi raziskave o dojemanju DND v slovenski družbi z metodo anketiranja.
Frenk