Uradno ime projekta:
Projekt ARRS J7-8280
Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Ljubkovalno ime projekta:
FRENK
Frenk, raziskovanjelektronske neprimerne komunikacije