Ročno in avtomatsko označevanje DND

Pomemben del projekta bo gradnja podatkovne zbirke, ki bo ročno označena s tipom in tarčo DND (N2.1), kar je predpogoj za razvoj orodja za avtomatsko označevanje v N2.3. Ročno označena podatkovna zbirka bo obenem služila tudi za jezikoslovne in družboslovne raziskave v DS3. Dobro premišljeno označevanje, ki ga bodo izvedli strokovnjaki za DND, bo bistveno pripomoglo k napredku računalniškojezikoslovnih raziskav DND, kjer so označevalne kampanje doslej potekale precej naivno. Označevanje bo izvedeno v skladu z načelom MATTER, pri katerem označevanje ni linearno, temveč sestoji iz dveh ali treh ciklov, rezultat tega pa je visokokakovostna podatkovna zbirka.

Frenk